iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 7. 2019
na ČT1

1 2 3 4 5

4 hlasy
2501
zhlédnutí

Události v regionech (Ostrava)

Komentované regionální zpravodajství.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:06 Protipovodňová hráz, kterou
  v Troubkách na Přerovsku
 • 00:00:09 zřídila obec, musí být zničena.
 • 00:00:11 Podle odborníků z Povodí Moravy
  není hráz jako zábrana efektivní.
 • 00:00:17 Víc než stovka cizinců
  se sjela do Olomouce,
 • 00:00:20 aby poznala český jazyk.
 • 00:00:22 33. ročník
  Letní školy slovanských studií
 • 00:00:24 přilákal nejvíce lidí v historii.
 • 00:00:29 Městský hřbitov v Krnově
  bude mít nové chodníky.
 • 00:00:32 Náročná rekonstrukce
  probíhá v několika etapách.
 • 00:00:42 Je 18:00,
  čas pro UDÁLOSTI V REGIONECH.
 • 00:00:45 Dobrý večer.
 • 00:00:48 Protipovodňová hráz,
 • 00:00:49 kterou v Troubkách na Přerovsku
  zřídila obec, musí být rozebrána.
 • 00:00:53 Podle odborníků z Povodí Moravy
  není hráz jako zábrana efektivní.
 • 00:00:57 22 let je tak obec
  po velkých povodních z roku 1997
 • 00:01:01 stále bez protipovodňové ochrany.
 • 00:01:06 -Délka je 770 m,
 • 00:01:07 končí ve vzdálenosti toho stromu,
  navazuje tam na meliorační příkop.
 • 00:01:14 -Protipovodňový val
  vysoký kolem 1 m zřídila obec
 • 00:01:17 v roce 2013 sama,
 • 00:01:19 a to navzdory tomu,
  že neměla stavební povolení.
 • 00:01:21 Vedení Troubek se nyní
  na přerovském SÚ dohodlo
 • 00:01:25 na jeho odstranění.
 • 00:01:27 Studie z VÚT totiž prokázala,
  že by val vodě stejně nezabránil.
 • 00:01:30 Obec s tím ale nesouhlasí.
 • 00:01:33 -Tohle opatření má nějaký účel
  do 5leté vody,
 • 00:01:37 opravdu na mírnou povodňovou vlnu,
  ale ne v takovém rozsahu.
 • 00:01:44 -To ale popírají
  odborníci z Povodí Moravy.
 • 00:01:47 Ti tvrdí, že hráze,
  které si obec sama vystavila,
 • 00:01:49 žádný efekt nemají,
 • 00:01:51 a mělo by se pracovat
  na celém systému ochrany.
 • 00:01:54 -Správně bych neměl mluvit
  ani o hrázi,
 • 00:01:55 z hlediska vodního zákona
  nesplňuje parametry hráze.
 • 00:01:59 Povodně z roku 1997
  jsou toho důkazem,
 • 00:02:02 kdy v okolí Troubek byly tyto valy
  a tu funkci vůbec nesplnily.
 • 00:02:08 -Už v roce 2010 si obec vybudovala
  hráz vysokou asi 1,5 m,
 • 00:02:11 dimenzovanou na 50letou povodeň.
 • 00:02:14 Tehdy stavební povolení
  získala dodatečně.
 • 00:02:17 Jen o pár metrů dál má v dohledné
  době stát dočasná hráz.
 • 00:02:21 Ta má být dlouhá přes 3 km.
 • 00:02:25 -Nemá to charakter
  komplexní ochrany,
 • 00:02:28 nicméně pro naše potřeby postačuje,
  odklonit tu povodňovou vlnu.
 • 00:02:31 -Dočasná hráz má být řešením
  před uskutečněním stavby
 • 00:02:32 celého protipovodňového systému.
 • 00:02:34 Obec totiž musí
  před stavbou vykoupit pozemky,
 • 00:02:36 na kterých má systém stát.
 • 00:02:37 Dočasnou hrází
  se tak chce v mezidobí chránit.
 • 00:02:39 -Protipovodňovou ochranu zajistí
  komplex protipovodňových opatření,
 • 00:02:42 které plánujeme a na kterých
  jsme se domluvili s obcí.
 • 00:02:46 Jestli obec si mimo to bude
  řešit nějaká další opatření,
 • 00:02:49 ať si to řeší
  v rámci platných zákonů.
 • 00:02:50 -Obec v roce 2015 sepsala
  s Povodím Moravy memorandum.
 • 00:02:53 Na jeho základě by se měla
  v Troubkách postavit
 • 00:02:56 protipovodňová ochrana
  v návrhu Povodí.
 • 00:02:58 Stále ale zbývá vykoupit pozemky
  a změnit územní plán.
 • 00:03:05 A právě problémy obyvatelů Troubek
  s povodněmi shrnul Jiří Šíma.
 • 00:03:11 Zatím největší povodeň do Troubek
  vtrhla v noci
 • 00:03:15 ze 7. na 8. července 1997.
 • 00:03:17 Obec se tehdy stala symbolem
  škod tisícileté vody.
 • 00:03:19 Povodeň úplně zničila 340 domů,
 • 00:03:22 o střechu nad hlavou
  tak přišla zhruba polovina obyvatel
 • 00:03:25 dvoutisícové obce.
 • 00:03:27 Škody dosáhly asi 700 mil. Kč.
 • 00:03:33 Při bezprostředních likvidacích
  na místě pomáhalo
 • 00:03:35 bezmála 700 hasičů a 250 vojáků.
 • 00:03:38 Jen v Troubkách
  pak zemřelo celkem 9 lidí.
 • 00:03:41 Přeživší obyvatelé se potkali
  s nezvyklým množstvím solidarity.
 • 00:03:43 Do obce na Přerovsku vyrazily
  desítky dobrovolníků
 • 00:03:45 a vznikly i dobročinné sbírky.
 • 00:03:48 A právě vzpomínky z roku 1997
  se obyvatelům obce vybavily
 • 00:03:51 i o 13 let později.
 • 00:03:52 V květnu 2010 totiž do obce
  přišla 50letá voda.
 • 00:03:57 Zaplavila tehdy asi stovku domů.
 • 00:03:59 Znovu se tak ukázalo,
 • 00:04:00 jak moc Troubky
  protipovodňová opatření potřebují.
 • 00:04:04 Kdy budou mít Troubky
  protipovodňovou ochranu?
 • 00:04:06 Odpoví Petr Chmelař,
  mluvčí Povodí Moravy.
 • 00:04:07 Dobrý večer.
 • 00:04:09 -Dobrý večer.
 • 00:04:10 -Uplynulo 22 let
  od velkých povodní,
 • 00:04:11 a Troubky stále nejsou ochráněny
  před další velkou vodou,
 • 00:04:14 co pro to dělá Povodí Moravy?
 • 00:04:23 -Připravili jsme projekt.
 • 00:04:27 vychází ze studií VÚT.
 • 00:04:36 Nemůžeme podnikat další kroky,
  dokud nebudou vykoupeny pozemky.
 • 00:04:42 Musí být také změněn územní plán.
 • 00:04:48 Podle memoranda to musí
  splnit obec.
 • 00:04:54 Čekáme, až budou splněny tyto kroky.
 • 00:04:56 -V reportáži bylo řečeno,
  že zbývá vykoupit pozemky,
 • 00:05:02 Kdy tedy budou Troubky ochráněny?
 • 00:05:03 Jak vypadá spolupráce s obcí,
  když si hráze staví sama,
 • 00:05:05 bez povolení?
 • 00:05:12 -Máme uzavřeno memorandum s obcí.
 • 00:05:18 Je na obci, aby odkoupila pozemky.
 • 00:05:28 Teprve potom můžeme začít s realizací
  protipovodňové ochrany.
 • 00:05:41 -Memorandum jste uzavřeli
  v roce 2015, co jste dělali
 • 00:05:44 do té doby?
 • 00:05:47 -Komunikujeme s obcí.
 • 00:05:52 Navrhli jsme řadu opatření.
 • 00:05:58 Obec s tím ale nesouhlasila
  a udělala si vlastní studii.
 • 00:06:13 Oba projekty posoudil expert.
 • 00:06:22 Projekt, který připravila obec,
  podle něj není realizovatelný.
 • 00:06:28 Nelze na něj totiž čerpat dotace MZE.
 • 00:06:44 -Kdy se tedy obyvatelé dočkají
  protipovodnové ochrany?
 • 00:06:53 -Hráz, kterou vybudovali,
  je jen dočasná ochrana.
 • 00:06:59 Nemá žádný protipovodňový účinek.
 • 00:07:11 Chceme takové opatření,
  které ochrání celou obec Troubky,
 • 00:07:21 které bude chránit nejen
  před vodou z řek,
 • 00:07:23 ale i před podzemními vodami.
 • 00:07:28 -Kdy to tedy bude?
 • 00:07:33 -Až se vykoupí pozemky.
 • 00:07:36 Musí jednat obec.
 • 00:07:46 V tuto chvíli je to největší
  překážka, která všemu brání.
 • 00:07:51 Stejně tak zmněna územního plánu.
 • 00:07:59 S obcí jednáme už od roku 2015.
 • 00:08:06 V tuto chvíli nemůžeme nic dělat,
  jen čekáme.
 • 00:08:10 Ale spolupracujeme.
 • 00:08:21 Musíme si uvědomit, že nejsme v
  době totality, kdy přijde
 • 00:08:31 nějaký mocipán, který řekne,
  postavíme hráz a tak to bude.
 • 00:08:33 To prostě dnes není možné.
 • 00:08:36 -Děkuji za rozhovor.
 • 00:08:40 Jeseník nad Odrou na Novojičínsku
  chce prodat tzv. povodňové domy.
 • 00:08:44 Ty před 10 lety obec
  postavila pro obyvatele,
 • 00:08:47 kteří kvůli velké vodě
  přišli o střechu nad hlavou,
 • 00:08:50 nebo je povodeň
  nějakým způsobem zasáhla.
 • 00:08:52 Některým nájemníkům
  se ale požadovaná cena, 1 mil. Kč,
 • 00:08:53 nelíbí.
 • 00:08:54 Neodpovídá
  prý současnému stavu budov.
 • 00:08:57 -Nejhorší problémy
  v těch domech jsou asi koupelny,
 • 00:09:01 sprchové kouty,
  přes které teče voda na podlahu,
 • 00:09:04 manžel to několikrát silikonoval,
  pořád se to opravuje,
 • 00:09:08 ale není toho konce.
 • 00:09:11 -K tomu rozbitá schodiště
  nebo zničené štíty budov.
 • 00:09:14 Podle paní Lenky zlomek toho,
 • 00:09:17 co nájemníci tzv. povodňových domů
  momentálně řeší.
 • 00:09:19 Řada z nich proto nesouhlasí s tím,
 • 00:09:21 že by za něj měla obci zaplatit
  1 mil. Kč.
 • 00:09:24 -Cena toho domu,
  pro lidi z venku, já nevím,
 • 00:09:25 1,1 mil. Kč., není moc,
  to je přijatelné,
 • 00:09:30 ale pro nás, kteří jsme ve 40
  museli začít znova,
 • 00:09:34 tak je to prostě vysoká částka.
 • 00:09:37 -Někteří upozorňují na to,
 • 00:09:39 že vzhledem k vysokému věku
  už podobný úvěr od banky nedostanou.
 • 00:09:42 Jiní zase, že do domů během 10 let
  investovali nemalé peníze.
 • 00:09:47 -Nebylo tady nic,
 • 00:09:48 tady v té chodbičce,
  to vám můžu ukázat,
 • 00:09:50 vlastně byly sundavací schody,
 • 00:09:53 to jsme vybourali do stropu,
  a tady už se udělalo schodiště.
 • 00:10:01 -Všechno, i se zahradou,
  jsme tady dali přes milion.
 • 00:10:05 -Požadovanou cenu za dům by tak
  chtěli snížit alespoň o 200 tisíc.
 • 00:10:08 Podle starosty jim už ale obec
  sníženou částku nabídla.
 • 00:10:11 Tržní cena domu se totiž podle něj
  pohybuje kolem 2,5 mil. Kč.
 • 00:10:16 -Vůbec nepopírám,
  že ti lidé tam něco neudělali,
 • 00:10:18 ale máme tady nějakou cenu,
  která je daná soudním znalcem,
 • 00:10:21 a my ji budeme respektovat.
 • 00:10:24 -Ne všichni
  ale s nabízenou cenou nesouhlasí.
 • 00:10:27 -Z těch 15 rodin,
 • 00:10:28 5 rodin podalo oficiální žádost
  o odkoupení nemovitostí,
 • 00:10:32 už by to chtěli,
 • 00:10:33 ale samozřejmě legislativa
  nám to prozatím neumožňuje.
 • 00:10:36 -Umožní to až 21. prosince,
  kdy uplyne tzv. vázací doba.
 • 00:10:40 Ta přitom běžně trvá 20 let, obec
  ale požádala ministerstvo o výjimku.
 • 00:10:46 -Domy vznikaly za určité situace,
  mají určitou kvalitu,
 • 00:10:52 obec má 57 bytových jednotek
  a nevidím důvod,
 • 00:10:56 proč bychom měli
  takové množství spravovat.
 • 00:11:00 -Tzv. domky velké vody vznikly
  v Jeseníku nad Odrou
 • 00:11:02 po povodni v červnu 2009.
 • 00:11:05 Ta tehdy způsobila škodu
  přes 400 mil. Kč
 • 00:11:08 a zaplavila 1/3 všech domů.
 • 00:11:10 Desítku novostaveb si nájemníci
  převzali ještě v prosinci toho roku.
 • 00:11:12 Náklady na ně pokryla státní dotace,
  příspěvek kraje
 • 00:11:14 a také obecní rozpočet.
 • 00:11:16 To, jestli se teď obec a nájemníci
  dohodnou na nějakém kompromisu,
 • 00:11:18 ukáže až zářijové zastupitelstvo.
 • 00:11:20 Definitivní rozhodnutí ale musí
  padnout do prosince příštího roku.
 • 00:11:22 Zda-li by jinak obec nabídla domy
  k prodeji někomu jinému,
 • 00:11:25 to zatím starosta neví.
 • 00:11:31 Stavba obchvatu Frýdku-Místku
  se nezastaví,
 • 00:11:34 Ústavní soud ČR
  dnes totiž zamítl návrh
 • 00:11:36 ekologického sdružení Děti Země
  na zrušení zákona
 • 00:11:39 u důležitých dopravních staveb
  při posuzování vlivů
 • 00:11:42 na životní prostředí.
 • 00:11:44 Znamená to, že silničáři můžou dál
  pokračovat s výstavbou
 • 00:11:47 důležité dopravní tepny v regionu.
 • 00:11:51 Ústavní soud návrh na zrušení zákona
  zamítl téměř jednomyslně,
 • 00:11:55 ruku pro to zvedlo
  13 ze 14 soudců pléna.
 • 00:12:00 -ČR se podle ústavy zavázala stavět
 • 00:12:04 a musí své mezinárodní závazky
  splnit.
 • 00:12:09 -Tento verdikt se dotýká
  i úseku dálnice D1
 • 00:12:12 mezi Říkovicemi a Přerovem.
 • 00:12:14 Tam se ale ještě nezačalo stavět
  kvůli sporům o pozemky.
 • 00:12:17 Tématu se budou podrobně věnovat
  také dnešní UDÁLOSTI.
 • 00:12:27 Víc než stovka cizinců se v Olomouci
  od tohoto týdne potýká
 • 00:12:31 se záludnostmi českého jazyka.
 • 00:12:33 Probíhá tam už 33. ročník
  Letní školy slovanských studií.
 • 00:12:37 Zájemců o ČJ dorazilo
  zatím nejvíc v její historii.
 • 00:12:42 Nově třeba z Uruguaye, Thajska,
  Argentiny nebo Indonésie.
 • 00:12:45 Někteří přijeli poprvé,
  jiní se vracejí pravidelně.
 • 00:12:50 -Á, náměstí Republiky.
 • 00:12:53 -Žije v Bulharsku.
 • 00:12:54 Výlet do Prahy
  teď se spolužáky plánuje česky.
 • 00:12:56 Učí se třetí rok.
 • 00:12:59 -Jedeme? Odjedeme.
 • 00:13:01 11.23 z Hlavního nádraží.
 • 00:13:02 -K češtině Antoanetu přivedly knihy.
 • 00:13:04 Hlavně od Zdeňka Svěráka.
 • 00:13:06 -Líbí se mi jeho pohádky
  a jeho jazyk, jeho styl, jak píše.
 • 00:13:11 A má velký smysl pro humor.
 • 00:13:14 -Dobrý den. Jak se máte?
 • 00:13:16 -Mám se dobře.
 • 00:13:17 -Pro Američana Zacka teprve začátek.
 • 00:13:18 Přistěhoval se před 2 měsíci,
 • 00:13:21 ČJ se chce naučit
  kvůli práci s mládeží.
 • 00:13:33 -Úvodní hodiny
  jsou primárně seznamovací,
 • 00:13:35 tzn. učíme se pracovat s jazykem,
  je to o výslovnosti.
 • 00:13:39 -2, 3, 4,
  to je skoro nemožné.
 • 00:13:45 -Letní škola letos hlásí
  zatím nejvyšší zájem.
 • 00:13:46 111 účastníků
  přijelo z rekordních 30 zemí.
 • 00:13:51 -Z Thajska,
  máme tady studentku z Argentiny,
 • 00:13:54 z USA, velký zájem o češtinu
  je v Japonsku,
 • 00:13:58 a máme zastoupenou
  skoro celou Evropu.
 • 00:14:01 -Výuku zajišťuje 20 lektorů.
 • 00:14:02 Letos poprvé se přesunula
  z konviktu
 • 00:14:04 do zrekonstruované
  filozofické fakulty.
 • 00:14:08 -Jsme rádi, že můžeme být tady,
  kde máme krásné parkánové zahrady,
 • 00:14:11 krásné prostory k odpočinku
  nedaleko učebny, nové bistro atd.
 • 00:14:18 -Více workshopů a aktivit
  zahrnuje i doprovodný program.
 • 00:14:21 -Rozšířili jsme ho
  o různé sportovní akce,
 • 00:14:23 takže dneska mají studenti
  za sebou ranní jógu.
 • 00:14:27 -Kdo absolvuje celé 4 týdny
  a splní závěrečný test,
 • 00:14:28 získá certifikát.
 • 00:14:30 Studentům se zároveň
  započítávají kredity
 • 00:14:32 na jejich domovských univerzitách.
 • 00:14:37 Městský hřbitov v Krnově
  bude mít nové chodníky.
 • 00:14:40 Náročná rekonstrukce zde probíhá
  v několika etapách.
 • 00:14:44 K loňským opraveným 600 metrům cest
  letos přibude dalších 900 m.
 • 00:14:48 Chodníky, které byly ze štěrku
  a místy je tvořila jen hlína,
 • 00:14:50 nahradil povrch
  ze skládaných žulových odseků.
 • 00:14:57 Paní Pavlevská chodí navštěvovat
  hrob své maminky více než 30 let.
 • 00:15:00 Nyní je po operaci kyčlí.
 • 00:15:03 Na pohled se jí
  úprava chodníků líbí,
 • 00:15:05 chůzi po nich ale nechválí.
 • 00:15:08 -Předtím se mi chodilo
  daleko líp tady po chodníčku,
 • 00:15:10 který byl z nějakého bláta,
  z nějaké zeminy,
 • 00:15:16 a teď po těch kamínkách
  je to horší.
 • 00:15:20 -Lépe hodnotí rozšíření míst
  s vyústěním se stojany na vodu.
 • 00:15:23 -Je to dobře uděláno
  s vodou tady teď,
 • 00:15:24 že je to různě rozmístěné,
  předtím to bylo taky,
 • 00:15:28 ale teď mám dojem,
  že je toho víc tady na vodu.
 • 00:15:32 -Jiní návštěvníci hřbitova
  jsou kritičtější.
 • 00:15:36 -Nevidím to jako dobré řešení,
 • 00:15:37 je to pro nás,
  pro starší lidi nevhodné,
 • 00:15:42 bude se o to zakopávat,
 • 00:15:44 lepší by bylo,
  kdyby tu dali zámkovou dlažbu.
 • 00:15:47 Taktéž nejsou
  dobře udělané vodovody,
 • 00:15:49 když se nabírá voda,
  lidi musí konev držet v ruce,
 • 00:15:53 pro staré lidi je to opravdu těžké,
  zastavit vodu, vzít konev zpátky.
 • 00:15:59 -Na rekonstrukci chodníků
  na městském hřbitově
 • 00:16:03 máme řadu pozitivních ohlasů,
 • 00:16:04 bohužel mezi nimi
  jsou i některé negativní,
 • 00:16:06 které se vážou především
  k povrchu samotných chodníků.
 • 00:16:08 Víme o tom,
 • 00:16:11 společně s odborem správy majetku
  města a realizační firmou
 • 00:16:14 jsme připraveni
  na tom ještě zapracovat tak,
 • 00:16:16 ať je pro naše obyvatele
  příjemnější ta chůze.
 • 00:16:20 -Rekonstrukcí hřbitova řešila
  městská rada celý komplex problémů.
 • 00:16:24 Celkově již bylo ve všech etapách
  proinvestováno 13 mil. Kč.
 • 00:16:31 -Jedna varianta byl povrch,
  který by byl ze zhutněného písku,
 • 00:16:36 2. varianta dlažební kostky
 • 00:16:38 a 3. varianta žulové odseky,
  které tam dnes jsou.
 • 00:16:41 A rada města
  po důkladném zvážení rozhodla,
 • 00:16:44 že to budou tyto odseky.
 • 00:16:49 -Připomínkami občanů se chce město
  i nadále vážně zabývat
 • 00:16:53 a hledat možná řešení.
 • 00:16:54 -Chtěli bychom se ještě domluvit
  na dodatečném zhutnění
 • 00:16:56 již položených
  dlažebních prvků tak,
 • 00:16:59 aby povrch byl co nejrovnější.
 • 00:17:01 Nicméně skladba toho chodníku
  nikdy úplně hladká nebude.
 • 00:17:07 -Rekonstrukce na městském hřbitově
  v Krnově je již v závěrečné fázi.
 • 00:17:09 Předpokládaný termín dokončení
  je první týden v srpnu.
 • 00:17:17 Tady je nabídka dalších minut
  UDÁLOSTÍ V REGIONECH.
 • 00:17:19 Na 7 roků do vězení poslal
  Okresní soud v Ostravě muže,
 • 00:17:22 který loni v srpnu přepadl
  v Ostravě pobočku banky.
 • 00:17:25 Víc v reportáži.
 • 00:17:28 A 21 představení pod otevřeným nebem
  nabízí
 • 00:17:31 Letní shakespearovské slavnosti
  na Slezskoostravském hradě.
 • 00:17:34 Z 6 titulů uvidí publikum
  3 premiéry.
 • 00:17:42 Společnost OKD chce těžit
  v Karviné pod Starým Městem.
 • 00:17:46 Vyplývá to z oznámení
  na vývěsce ČBÚ.
 • 00:17:49 Místní obyvatelé přišli už dříve
  téměř o všechnu
 • 00:17:52 občanskou vybavenost.
 • 00:17:55 Těžbu pod Starým Městem
  chce společnost OKD zahájit
 • 00:17:57 v roce 2020 a ukončit v roce 2021.
 • 00:18:06 -V navrhované části ložiska
  černého uhlí navrhuje
 • 00:18:11 těžební organizace prostřednictvím
  několika porubů
 • 00:18:15 vytěžit 700 tisíc tun černého uhlí.
 • 00:18:18 -Od roku 2011,
  kdy byla první informace,
 • 00:18:22 tak to bylo jak na houpačce,
 • 00:18:25 byla to ohromná těžba
  v ohromném rozsahu,
 • 00:18:28 potom menší těžba,
  potom na krátkou dobu nic.
 • 00:18:32 -Manželé Heisigovi
  mají na svém domě měřicí bod,
 • 00:18:34 kterým jsou 2x ročně kontrolovány
  poklesy území.
 • 00:18:38 Jaké to je bydlet
  na zásobách černého uhlí,
 • 00:18:41 vědí dokonale.
 • 00:18:42 Záměr těžit v lokalitě
  firma oznámila v roce 2011.
 • 00:18:46 V roce 2013
  výkup nemovitostí pozastavila
 • 00:18:50 a ve Starém Městě začalo rabování.
 • 00:18:54 -Máme strach,
  že nám někdo vymlátí okna,
 • 00:18:56 snažím se hlídat,
  proto tady v noci chodím s klackem.
 • 00:19:00 -Jezdí tam častěji městská policie,
  ale je jasné,
 • 00:19:02 že nonstop tam hlídat nemůže.
 • 00:19:06 -Rabování později zastavila
  instalace bezpečnostních systémů
 • 00:19:08 v jednotlivých domech.
 • 00:19:11 Za 9 let ale přišlo Staré Město
  o hospodu, obchod
 • 00:19:13 a další občanskou vybavenost.
 • 00:19:15 Těžba by se podle plánů
  měla tentokrát dotknout
 • 00:19:17 hlavně Lešetínské ulice.
 • 00:19:20 -Předpokládané poklesy území
  dotčeného těžbou
 • 00:19:23 by se měly projevit na povrch
  v minimálním rozsahu,
 • 00:19:27 to znamená v nejmenší míře,
  jak ukládá norma ČSN.
 • 00:19:32 -OKD má uzavřeny dohody
  se všemi účastníky řízení.
 • 00:19:36 -Ústní jednání a místní šetření
  k plánovanému rozšíření těžby
 • 00:19:40 bude na konci srpna.
 • 00:19:41 Vyjádřit se na něm mohou
  všechny dotčené subjekty.
 • 00:19:44 ČBÚ poté vydání rozhodnutí,
  proti kterému bude možné se odvolat.
 • 00:19:53 Na 7 roků do vězení poslal
  Okresní soud v Ostravě Petera Danča.
 • 00:19:57 Loni v srpnu přepadl v Ostravě
  pobočku UniCredit Bank.
 • 00:20:00 Odnesl si 85 tis. Kč.
 • 00:20:03 Maskoval se šátkem
  a zaměstanci hrozil pistolí.
 • 00:20:05 Rozsudek není pravomocný.
 • 00:20:08 10 let dělal dozorce ve věznici
  na Slovensku.
 • 00:20:14 Mezitím přepadl 6 bank.
 • 00:20:16 Krátce po propuštění z vězení
  zamířil do Ostravy
 • 00:20:18 a přepadl další banku.
 • 00:20:24 -K zatčení Petera Danča
  pomohla náhoda.
 • 00:20:26 Záběry z přepadení viděli
  kriminalisté ze Slovenka.
 • 00:20:29 Zrovna byli na návštěvě
  u svých českých kolegů.
 • 00:20:34 -Poznali osobu, se kterou měli
  co dočinění v minulosti,
 • 00:20:37 takže na základě toho nám volali.
 • 00:20:38 -Petera Danča
  poznal i jeho kamarád z práce,
 • 00:20:40 když ještě společně pracovali
  ve věznici v Ružomberku
 • 00:20:43 jako dozorci.
 • 00:20:44 Soudkyně ho vyslechla
  videokonferencí.
 • 00:21:00 -Banku údajně přepadl,
  aby uškodil sám sobě.
 • 00:21:02 Měl být ve stresu
  ze své bývalé manželky.
 • 00:21:04 Ta mu měla bránit
  setkávat se s dětmi.
 • 00:21:11 -Proti jinému použil
  pohrůžky bezprostředního násilí
 • 00:21:12 v úmyslu zmocnit se cizí věci
 • 00:21:14 a odsuzuje se k trestu
  odnětí svobody v trvání 7 roků.
 • 00:21:15 -Až ho propustí,
 • 00:21:16 čekají ho na Slovensku
  ještě 2,5 roku vězení.
 • 00:21:18 Banku v Ostravě
  totiž přepadl v podmínce.
 • 00:21:20 Podobné případy
  se na severu Moravy a Slezska
 • 00:21:22 stávají jen výjimečně.
 • 00:21:24 Předloni se stalo jedno.
 • 00:21:25 Loni vyšetřovali policisté
  2 přepadení bank
 • 00:21:28 a jedno z nich měl udělat
  právě Peter Dančo.
 • 00:21:35 Letní shakespearovské slavnosti
  v Ostravě letos připravily
 • 00:21:37 pro diváky 21 představení
  pod otevřeným nebem.
 • 00:21:41 Z 6 titulů uvidí publikum
  na Slezskoostravském hradě
 • 00:21:44 3 premiéry.
 • 00:21:46 Hitem letošního roku
  se stala komedie Zkrocení zlé ženy.
 • 00:21:49 V novém nastudování
  výhradně s ostravskými herci.
 • 00:21:54 "UKÁZKA ZE HRY"
 • 00:22:04 Přímočará fraška plná převleků
  a situačního humoru.
 • 00:22:06 Právě tento titul přesvědčil
  režiséra Vojtěcha Štěpánka,
 • 00:22:09 aby se do svého prvního Shakespeara,
  a navíc pod širým nebem,
 • 00:22:12 vůbec pustil.
 • 00:22:14 -Předtím jsem to nikdy nedělal
 • 00:22:16 a to, co jsem viděl,
  tak mě vždycky přišlo takové,
 • 00:22:20 že kdyby to bylo někde vevnitř,
  tak by to bylo lepší.
 • 00:22:24 Nemělo to to, co to divadlo
  pod otevřeným nebem má mít.
 • 00:22:27 To je to, že když to začnete hrát
  ve 3 hod. přímo na náměstí,
 • 00:22:31 tak si toho musí každý všimnout
  a musí se chtít dokoukat.
 • 00:22:35 "UKÁZKA ZE HRY"
 • 00:22:46 -To je na Shakespaerovi geniální,
 • 00:22:48 že dokáže pobavit pekařku
  i filozofa stejnou větou.
 • 00:22:53 Na té Zkrocence se mi líbí,
 • 00:22:55 že je velice zábavná,
  a když s ní člověk nebojuje,
 • 00:22:58 ale nechá ji normálně proudit,
 • 00:23:01 tak je výjimečný zážitek
  to zkoušet i hrát.
 • 00:23:03 -Diváci v tomto kousku uvidí
  téměř 30 herců napříč všemi
 • 00:23:06 ostravskými divadelními scénami.
 • 00:23:08 -Protože Ostrava je
  ve výjimečně dobré herecké kondici,
 • 00:23:11 chtěl jsem to chtěl dělat s lidmi,
  kteří to spolu dělat chtějí.
 • 00:23:14 Když by to spolu nezkoušeli,
 • 00:23:17 tak byste je stejně našla spolu
  sedět někde na Spolku případně.
 • 00:23:21 Že ti lidi přirozeně k sobě jdou,
  slyší na sebe divadelně i lidsky
 • 00:23:26 a to potom je zábava.
 • 00:23:28 "UKÁZKA ZE HRY"
 • 00:23:36 -Baví vás krotit?
 • 00:23:37 -Jo baví, fakt.
 • 00:23:39 -Nás to baví prostě.
 • 00:23:47 -Premiéru bude mít v Ostravě
  i pražská inscenace Zimní pohádka
 • 00:23:49 v hlavní roli s Martinem Hoffmanem
  a anglické nastudování Othella,
 • 00:23:52 které budou provázet
  na scéně české titulky.
 • 00:23:56 A pozvánkou
  na shakespearovské slavnosti
 • 00:24:01 se loučím s diváky ČT.
 • 00:24:04 Na shledanou.
 • 00:24:06 Skryté titulky:
  P. Lapuníková, P. Zezulková

Související