iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 1. 2019
na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
3531
zhlédnutí

Události v regionech (Ostrava)

Komentované regionální zpravodajství.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:07 Staré Město u Frýdku-Místku
  zatím nemůže zlikvidovat
 • 00:00:11 nelegálně skladované barely
  s nebezpečným opadem.
 • 00:00:13 Policisté nejprve musí najít
  viníka.
 • 00:00:18 Jednotlivá zdravotnická zařízení
  v MS kraji vybírají lékaře,
 • 00:00:21 kteří budou dohlížet
  na problémové lokality.
 • 00:00:24 Kraj je na hranici
  epidemie spalniček.
 • 00:00:28 Desítky kilometrů dlouhé přesuny
  na lyžích nebo pěšky,
 • 00:00:32 nocování venku,
  zdolávání skalních stěn.
 • 00:00:34 V Jeseníkách odstartoval závod
  Winter Survival.
 • 00:00:46 UDÁLOSTI V REGIONECH
  jsou připraveny, vítejte.
 • 00:00:50 Likvidace nelegálně skladovaných
  barelů s nebezpečným odpadem
 • 00:00:53 ve Starém Městě
  nedaleko Frýdku-Místku
 • 00:00:55 se zatím odkládá.
 • 00:00:57 Město ještě nevybralo firmu,
 • 00:01:00 která odpad odveze, uskladní
  a zabezpečí.
 • 00:01:01 Pokud neskončí vyšetřování
  a policisté nenaleznou viníka,
 • 00:01:04 nesmí být nebezpečné látky zničeny.
 • 00:01:08 Dnes měl v průmyslovém areálu
  ve Starém městě u Frýdku-Místku
 • 00:01:12 začít transport prvních barelů
  s nebezpečným odpadem.
 • 00:01:14 Jenže místo toho je hala
  s chemikáliemi
 • 00:01:18 stále obehnána policejní páskou.
 • 00:01:20 Rada města a krizový štáb
  totiž ještě neurčili,
 • 00:01:23 kdo se o odvoz postará.
 • 00:01:26 -Firem se nám přihlásilo tolik,
 • 00:01:28 že jsme lhůtu pro jistotu posunuli
  až do dnešní půlnoci,
 • 00:01:31 tzn., že vyhodnocování
  bude následovat ve středu.
 • 00:01:35 -Do výběrového řízení se prozatím
  přihlásilo sedm subjektů.
 • 00:01:38 -Jsou to všechno specializované
  firmy, které mají certifikáty
 • 00:01:40 pro nakládání
  s nebezpečným odpadem,
 • 00:01:43 nejsou jen s územní působností
  u nás v kraji, ale i v ČR.
 • 00:01:47 -Každý den monitorují
  místo uložení odpadu hasiči
 • 00:01:49 a také pracovníci IŽP.
 • 00:01:51 Odebírají vzorky půdy a vzduchu,
  aby předešli případné kontaminaci.
 • 00:01:56 -Provádíme za účasti
  vodoprávního úřadu první ohledání,
 • 00:02:01 první kontrolu.
 • 00:02:02 Nicméně v tuhle chvíli
  provádí šetření PČR
 • 00:02:06 a my teda neprovádíme
  žádné další správní kroky,
 • 00:02:09 vyčkáváme na závěr
  šetření policie.
 • 00:02:14 -Všechny testy zatím
  byly negativní,
 • 00:02:16 i co se týká radioaktivity.
 • 00:02:18 Zároveň HZS odebírá každý den
  vzorky z jednotlivých barelů,
 • 00:02:20 abychom co nejvíce mohli zpřesnit,
  jaké látky tam jsou.
 • 00:02:26 -Podobná situace panuje momentálně
  i v Bohumíně-Pudlově,
 • 00:02:29 kde byl také nalezen ilegální sklad
  nebezpečného odpadu.
 • 00:02:32 V obou případech
  má zřejmě prsty polská firma.
 • 00:03:00 -Ve čtvrtek by měla rada města
  Frýdku-Místku vybrat firmu,
 • 00:03:03 která pravděpodobně
  ještě do konce týdne
 • 00:03:06 začne s odvozem odpadu.
 • 00:03:10 A podrobnější informace o tom,
  jak by odvoz odpadu
 • 00:03:12 ze Starého města mohl probíhat,
 • 00:03:15 doplní primátor Frýdku-Místku,
  Michal Pobucký.
 • 00:03:16 Rozhovor s ním vedla
  Lucie Botorová.
 • 00:03:21 Co teď tedy bude následovat
  podle toho dohodnutého plánu
 • 00:03:23 v následujících hodinách,
 • 00:03:25 kdy by mohlo být jasné,
 • 00:03:26 kdy se začne opravdu s odvozem
  a likvidací materiálu?
 • 00:03:31 -Pokud rada města ve čtvrtek
  vybere firmu,
 • 00:03:33 která to začně řešit,
 • 00:03:36 tak firma musí odpad
  bezpečně nějakým způsobem
 • 00:03:39 odvézt pryč.
 • 00:03:42 My jsme původně očekávali,
  že firma bude odpad i likvidovat,
 • 00:03:44 nicméně vzhledem k tomu,
 • 00:03:46 že celá kauza je tak složitá,
 • 00:03:49 že do ní vstoupil
  i mezinárodní prvek,
 • 00:03:51 tzn., že firma, která odpad
  tady navezla, je z Polska,
 • 00:03:55 tak my nemůžeme v tuto chvíli
  začít odpad likvidovat.
 • 00:03:57 My z pohledu zákona tím,
 • 00:04:01 že do toho vstupuje
  i mezinárodní smlouva
 • 00:04:04 a další tyto záležitosti,
 • 00:04:06 tak odpad můžeme pouze převézt
  a bezpečně uložit.
 • 00:04:08 Bude následně poté záležet na PČR,
  aby vyhodnotila,
 • 00:04:10 kdo je původcem odpadu.
 • 00:04:12 A pokud se opravdu dojde do stavu,
  že to bude polská firma,
 • 00:04:15 tak to potom
  s největší pravděpodobností
 • 00:04:18 přejde na polský stát,
 • 00:04:20 který by poté měl zlikvidovat
  nebezpečný odpad.
 • 00:04:22 Takže z naší strany,
  z pohledu města Frýdku-Místku,
 • 00:04:25 tak my odpad budeme muset vzít,
  odvézt a bezpečně uskladnit,
 • 00:04:28 abychom zajistili,
  že nedojde k úniku,
 • 00:04:30 že nedojde k nějakému
  samovolnému vzplanutí,
 • 00:04:33 případně i dalším škodám.
 • 00:04:35 -Je tedy čtvrtek ten termín,
  kdy by se mělo začít,
 • 00:04:38 nebo teprve ve čtvrtek uvidíte,
  jestli se opravdu ten den,
 • 00:04:40 či pátek případně příští týden,
 • 00:04:42 jak moc si myslíte, že už by se
  mohlo začít příští týden
 • 00:04:44 a máte už představu,
  po komunikaci s firmami,
 • 00:04:46 třeba o tom, jak dlouho by odvážení
  takovéhoto množství odpadu
 • 00:04:49 mohlo trvat?
 • 00:04:52 -Já se přiznám, že já jsem
  s těmi firmami nejednal.
 • 00:04:54 Z vodoprávního úřadu obesílali
  a obvolávali dotyčné firmy.
 • 00:04:57 Naše podmínka je, že od momentu
  zadání a podpisu smlouvy
 • 00:05:00 by měla firma začít co nejdříve.
 • 00:05:04 Neumíme si představit,
  že podepíšeme smlouvu
 • 00:05:07 a oni přijedou za půl roku
  nebo za měsíc.
 • 00:05:09 Takže opravdu naše snaha je,
  aby v řádech hodin, max. dní
 • 00:05:12 od podpisu smlouvy
  firma začala odpad odvážet.
 • 00:05:17 -Máte představu, kam nebezpečný
  odpad bude odvezený?
 • 00:05:19 Jestli to bude skládka
  nebo resp. pracoviště,
 • 00:05:22 kde se nakládá
  s nebezpečným odpadem,
 • 00:05:25 nebo přímo někam do té firmy?
 • 00:05:28 Je už to dáno,
  příp. předpokládáno?
 • 00:05:32 -Musí to být areál,
  který má licenci,
 • 00:05:35 kterou vydává krajský úřad.
 • 00:05:37 Je to specializovaný areál
  na uskladnění nebezpečného odpadu.
 • 00:05:39 Nemysleme si, že je to skládka
  normálního komunálního odpadu,
 • 00:05:41 kde to odveze.
 • 00:05:43 To v žádném případě.
 • 00:05:45 Musí to být areál,
  který právě zabezpečí to,
 • 00:05:48 aby nedošlo k nějakým únikům,
 • 00:05:50 tzn. i podlaha, na rozdíl od domu
  za námi, kde je normální zemina.
 • 00:05:54 Mělo by to tedy být
  s normální dlažbou,
 • 00:05:57 aby se zamezilo tomu,
  že se znečistí nějaké spodní půdy,
 • 00:06:00 příp. vody.
 • 00:06:02 Takže opravdu musí to být
  akreditovaná společnost,
 • 00:06:06 firma, která má takovýto areál.
 • 00:06:08 -Vy jste zmiňoval,
  že odebíráte neustále vzorky,
 • 00:06:10 ať už půdy, ovzduší tady v okolí,
 • 00:06:13 tzn. nějaké bezprostřední nebezpečí
  tady pro okolí,
 • 00:06:17 okolní obyvatele firmy,
 • 00:06:19 třeba nějaký únik do odpadů,
  kanalizací,
 • 00:06:20 tedy nehrozí v tuto chvíli?
 • 00:06:22 -My jsme to řešili
  na krizovém štábu i s SmVaK,
 • 00:06:26 protože právě tady vede
  i kousek kanalizační sběrač,
 • 00:06:28 který, kdyby byl zasažen,
  tak by to mohlo znamenat,
 • 00:06:33 že polovina města by měla
  špatně najednou kanalizaci.
 • 00:06:38 Takže jsme dohodnuti,
  že v případě,
 • 00:06:40 kdyby se nedej Bože stalo,
  že by došlo k úniku,
 • 00:06:42 tak by SmVak okamžitě zakročil,
  zaslepil sběrač
 • 00:06:46 a začali bychom
  to nějakým způsobem řešit.
 • 00:06:48 Hasiči by přišli s technikou
  a začali by to odebírat.
 • 00:06:51 Takže máme všechny tyto krizové
  varianty pořešeny,
 • 00:06:53 nicméně věřím, že se to nestane.
 • 00:06:55 A my ve čtvrtek vybereme firmu,
 • 00:06:57 která následně začne
  barely odvážet pryč.
 • 00:06:59 -Jak to vypadá,
  co se týká komunikace,
 • 00:07:02 ať už s vlastníkem objektu,
  příp. tedy s původcem odpadu?
 • 00:07:06 Ví se už, o koho se jedná?
 • 00:07:07 Máte už nějaké bližší informace?
 • 00:07:10 -S vlastníkem objektu
  jsme komunikovali,
 • 00:07:13 ten nemá ani finanční prostředky,
  ani techniku na to,
 • 00:07:15 aby se odpadu zbavil sám.
 • 00:07:17 Je z toho celkem hodně překvapený,
 • 00:07:20 protože on přes realitní společnost
  pronajal svoji nemovitost.
 • 00:07:23 Původce odpadu v současné době
  není ještě znám.
 • 00:07:26 To právě šetří PČR.
 • 00:07:29 Až to došetří, tak budeme vědět,
  kdo to tady navezl.
 • 00:07:32 Dnes víme, že tady byla
  nějaká polská firma,
 • 00:07:35 která to přivezla,
 • 00:07:37 ale jestli to byl
  ten vrchol ledovce,
 • 00:07:38 nebo kdo je organizátorem,
  se ještě neví.
 • 00:07:55 Pozůstalým po obětech
  prosincového důlního neštěstí
 • 00:07:57 v Dole ČSM Sever ve Stonavě
  na Karvinsku
 • 00:08:00 přispěje MS kraj
  částkou 100 tis. Kč.
 • 00:08:03 Poskytnutí finančního daru
  dnes schválili krajští radní,
 • 00:08:05 řekla novinářům mluvčí úřadu
  Nikola Birklenová.
 • 00:08:08 Kraj peníze věnuje Nadaci OKD,
  která je jednou ze 2 organizací,
 • 00:08:10 které spravovaly
  vyhlášené veřejné sbírky.
 • 00:08:13 Silně opilý řidič nákladního auta,
 • 00:08:15 který havaroval v pátek
  na dálnici D46 u Prostějova,
 • 00:08:18 byl obviněn z obecného ohrožení.
 • 00:08:20 Hrozí muži až 8 let vězení.
 • 00:08:22 Podle policistů nehodě předcházela
  téměř 20km jízda
 • 00:08:25 z Tovačova na Přerovsku,
 • 00:08:28 řidič jel s více než 3 promile
  alkoholu.
 • 00:08:31 Na nebezpečnou jízdu upozorňovali
  na tísňové lince svědci,
 • 00:08:34 podle policie mohl ohrozit
  chodce i další řidiče,
 • 00:08:37 žádají proto o pomoc veřejnost.
 • 00:08:41 Výtěžek Tříkrálové sbírky
  v ostravsko-opavské diecézi
 • 00:08:44 je letos rekordní.
 • 00:08:45 Na území MS kraje a na Jesenicku
  se vybralo
 • 00:08:48 skoro 18 mil. 700 tis. Kč.
 • 00:08:51 Proti loňskému roku
  je to nárůst o více než 800 tis.
 • 00:08:55 4/5 z výnosu sbírky
  zůstanou v regionu,
 • 00:08:57 kde byly vykoledovány,
 • 00:08:59 desetina pomůže v zahraničí
  a 5 % jde na celostátní projekty.
 • 00:09:01 Zbývajících 5 %
  pokrývá organizaci sbírky.
 • 00:09:08 Navázat lepší vztahy s Lékařskou
  fakultou Ostravské univerzity.
 • 00:09:12 Jedna z hlavních priorit
  nového ředitele
 • 00:09:14 Fakultní nemocnice Ostrava.
 • 00:09:16 Jiřího Havrlanta jmenoval do funkce
  ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
 • 00:09:18 minulý týden.
 • 00:09:20 Řízení nemocnice, která má více
  než 3 tis. zaměstnanců
 • 00:09:23 a ročně hospitalizuje
  průměrně 42 tis. pacientů,
 • 00:09:27 převezme v půlce února.
 • 00:09:30 -Na práci ve FNO se velmi těším,
  je to pro mě osobně velká výzva,
 • 00:09:38 do nemocnice nastoupím
  18. února s tím,
 • 00:09:43 že mou základní prioritou
  bude stabilizace nemocnice
 • 00:09:48 a také bych rád navázal
 • 00:09:51 na stabilnější a efektivnější
  spolupráci s LF OU.
 • 00:09:58 -Nemocnice funguje,
 • 00:10:00 z hlediska poskytování péče
  tam není žádný zásadnější problém.
 • 00:10:02 Samozřejmě je nutné,
  aby se nadále rozvíjela.
 • 00:10:04 My tam plánujeme řadu investic,
 • 00:10:06 plánujeme tam dokončit
  novou psychiatrickou kliniku,
 • 00:10:10 která bude zhruba za 400 mil. Kč,
 • 00:10:13 a další otázky např. rekonstrukce
  operačních sálů.
 • 00:10:18 To, co jsem taky apeloval,
 • 00:10:19 je, aby se zkrátka spíše
  služby řešily interně
 • 00:10:25 a vyhli jsme se např. využívání
  externích laboratorních služeb.
 • 00:10:31 Byly některé výkony vyváděny
  do externích laboratoří
 • 00:10:33 spojených se samotnými lékaři
  v nemocnici,
 • 00:10:37 byl tam poměrně velký střet zájmů.
 • 00:10:40 -Co se týče dalších mých priorit,
  tak si myslím,
 • 00:10:43 že v tuto chvíli
  je ještě velmi brzo na to,
 • 00:10:48 aby byly přijaty
  nějaké konkrétní závěry.
 • 00:10:53 Nejdříve se chci seznámit
  s chodem jednotlivých klinik,
 • 00:10:58 oddělení,
  s jejich případnými problémy,
 • 00:11:03 rovněž se chci seznámit
  s managementem nemocnice
 • 00:11:10 a v neposlední řadě bych taky rád
  s těmito prioritami
 • 00:11:13 seznámil zaměstnance nemocnice.
 • 00:11:16 Jednotlivá zdravotnická zařízení
  v MS kraji
 • 00:11:18 vytipovávají zdravotníky,
 • 00:11:20 u kterých navrhnou testování
 • 00:11:22 a následné očkování
  proti spalničkám.
 • 00:11:24 Podle epidemiologů je kraj
  na hranici možné
 • 00:11:27 spalničkové epidemie.
 • 00:11:29 Pokud propukne naplno,
 • 00:11:30 stane se tak podle hygieniků
  v řádech několika týdnů.
 • 00:11:33 Celou situaci by pak musela řešit
  krajská epidemická komise.
 • 00:11:37 Tzv. vyvanutí imunity
  je možné i u lidí,
 • 00:11:40 kterým je více než 30 let
  a očkováni byli v dětství.
 • 00:11:44 Množství jejich protilátek
  zjistí např. v očkovacích centrech.
 • 00:11:50 -Lékař odebere krev a zpravidla
  do druhého dne máme informaci,
 • 00:11:52 jestli máme protilátky
  proti spalničkám, nebo ne.
 • 00:11:55 V případě, že se necháme očkovat
  proti spalničkám,
 • 00:11:58 pak je třeba počítat s tím,
 • 00:12:02 že protilátky se vytvářejí
  až 14.-21. den,
 • 00:12:07 to znamená 14-21 dní trvá,
  než se vytvoří první imunita.
 • 00:12:13 -Krajská hygienická stanice
  také požádala o spolupráci
 • 00:12:16 jednotlivé nemocnice.
 • 00:12:17 Ty by měly ze svých řad
  vybrat lékaře,
 • 00:12:19 kteří bude mít dohled
  nad problematickými lokalitami.
 • 00:12:22 V těch je větší předpoklad pohybu
  cizinců i neočkovaných dětí.
 • 00:12:28 -Jedná se zejména o osoby,
  které nemají své lékaře.
 • 00:12:31 Máme řadu dětí z tzv. sociálně
  vyloučených komodit,
 • 00:12:36 které nemají svého lékaře.
 • 00:12:38 Tady patří zejména
  obyvatelé ubytoven
 • 00:12:41 a tato věc bude dále projednávána
  vedoucí správního úřadu
 • 00:12:45 a ředitelkou
  Krajské hygienické stanice
 • 00:12:48 s nemocnicemi
  na území města Ostravy,
 • 00:12:50 konkrétně s nemocnicí Fifejdy
  a s nemocnicí Vítkovice.
 • 00:12:53 Je třeba stanovit lékaře,
 • 00:12:55 který bude z moci úřední
  vykonávat toto očkování.
 • 00:13:00 Desítky kilometrů dlouhé přesuny
  na lyžích nebo pěšky,
 • 00:13:04 nocování venku
  nebo zdolávání skalních stěn.
 • 00:13:06 I takové jsou podmínky
  závodu Winter Survival,
 • 00:13:08 který v Jeseníkách probíhá
  už po 25.
 • 00:13:10 Armádní soutěž nemá
  podle organizátorů
 • 00:13:14 ve světě obdoby.
 • 00:13:16 Účastní se jí týmy z Česka,
  Německa nebo z Rakouska.
 • 00:13:21 3, 2, 1 ...
  ZAPÍSKÁNÍ
 • 00:13:28 -Přírodní překážková dráha.
 • 00:13:30 Vojáci tady překonávají
  velký výškový rozdíl
 • 00:13:33 nebo zavěšenou kládu mezi stromy.
 • 00:13:40 A z výšky zase dolů,
  plazením ve sněhu.
 • 00:13:45 -Je to hrozně rychlé,
 • 00:13:46 tak to jede na takový
  kyslíkový dluh a laktát,
 • 00:13:48 že člověk se tady během kopce
  a výběhu hrozně zadýchá,
 • 00:13:51 začnou tvrdnout nohy.
 • 00:13:52 Už taky máme
  nějaký kilometr za sebou.
 • 00:13:55 -Jen za včerejšek urazili pěšky
  nebo na lyžích zhruba 25 km.
 • 00:13:58 Dnes přidávají vojáci další.
 • 00:14:01 Díky sněhu je to ale jednodušší.
 • 00:14:03 Před rokem nebyl skoro žádný.
 • 00:14:07 -Nemusí jako loni běhat po svých
  a ještě tahat lyže na zádech,
 • 00:14:13 protože výbava, kterou mají,
  váží až 20 kg.
 • 00:14:17 -Jeden z nejtěžších úkolů
  čeká na vojáky tady,
 • 00:14:20 jištěni na laně musejí zdolat
  víc než 15m skalní stěnu.
 • 00:14:23 Pokrytá sněhem a ledem
  postupně přechází
 • 00:14:24 v několik převisů.
 • 00:14:26 -Zaber, to dáš,
  je to poslední těžší místo!
 • 00:14:30 -Pojď, pojď, pojď!
 • 00:14:32 -Každá z disciplín
  ověřuje dovednosti,
 • 00:14:34 které voják potřebuje
  v zimních podmínkách.
 • 00:14:36 Samozřejmostí je práce s mapou,
  střelba nebo ošetření zraněného.
 • 00:14:46 -Dobrý, jestli mě slyšíš,
  všechno bude v pořádku.
 • 00:14:48 -Nereaguje na bolest,
 • 00:14:50 tady vidíš - silná prokrvácená
  pravá strana.
 • 00:14:51 -Těchto závodů se účastní
  nejlepší z nejlepších.
 • 00:14:53 Vojáci, kteří pak své zkušenosti
  předávají dál do jednotek.
 • 00:14:55 A dělají třeba instruktory
  výcviku.
 • 00:14:59 -Soutěže se účastní 15 českých
  a 4 zahraniční družstva.
 • 00:15:03 Mezi 60 muži letos závodí
  i 2 ženy.
 • 00:15:10 Národní dům z roku 1909
  v Hradci nad Moravicí
 • 00:15:14 se zatím opravovat nebude,
 • 00:15:16 i když má schválenou dotaci
  z evropských fondů.
 • 00:15:17 Dohodli se na tom zastupitelé
  s občany na včerejší schůzi.
 • 00:15:20 Byla tam Natálie Flajžíková.
 • 00:15:23 A absurdní drama Král umírá
  Eugena Ionesca
 • 00:15:26 uvádí nová komorní scéna
  Národního divadla Moravskoslezského
 • 00:15:28 "12".
 • 00:15:29 Groteska má v Ostravě premiéru.
 • 00:15:36 V MS kraji přibylo případů
  týrání zvířat.
 • 00:15:39 Loni od ledna do listopadu
  policisté kvůli tomu vyšetřovali
 • 00:15:42 20 kauz, což je téměř 2x víc
  než o rok dříve.
 • 00:15:46 Zároveň stoupla objasněnost.
 • 00:15:49 V těchto dnech začali prověřovat
  další případ.
 • 00:15:52 10letý vlčák, kterého zřejmě
  jeho majitel dlouhodobě týral,
 • 00:15:54 skončil v péči veterinářů.
 • 00:15:57 Vyrostl v útulku
 • 00:15:58 ŠTĚKÁNÍ PSA
 • 00:16:00 Nový majitel psa nikde nenahlásil
 • 00:16:02 a zřejmě několik let
  si na něm vybíjel zlost.
 • 00:16:04 Měl ho pravidelně kopat do hlavy
  a do nohou.
 • 00:16:06 Německého ovčáka Rexe
  se ujali ochránci zvířat.
 • 00:16:07 Darovala jim ho sestra majitele.
 • 00:16:13 -Pejska jsme převzali,
  převezli přímo na kliniku
 • 00:16:15 a tady se ho už ujal pan doktor
  a tým lékařů.
 • 00:16:20 -Jako lékař musím říct,
  že pes určitě trpěl,
 • 00:16:22 tím, že měl obrovský
  zánět v uších,
 • 00:16:27 který mu způsobil
  neprůchodnost zvukovodů
 • 00:16:30 a nárůst tkáně.
 • 00:16:32 Onemocnění určitě neprobíhalo
  ani rok, ani dva.
 • 00:16:36 -Rex už má za sebou 2 operace
  a ještě nejméně jedna ho čeká.
 • 00:16:41 -Člověk musí obdivovat,
 • 00:16:43 že na to, co prožil, a co má,
  je nesmírně hodný.
 • 00:16:47 -Případem se začali zabývat
  policisté
 • 00:16:49 z ostravského městského
  ředitelství.
 • 00:16:51 Zatím nikoho neobvinili.
 • 00:16:53 -Podstatnými pro rozhodnutí
  v dané věci
 • 00:16:55 budou mimo jiné také vyjádření
  ke zdravotnímu stavu zvířete.
 • 00:16:59 -Podobných případů týraných zvířat,
  nejčastěji psů,
 • 00:17:02 nahlásili lidé policistům
  v MS kraji
 • 00:17:04 loni od ledna do listopadu 20.
 • 00:17:07 O rok dříve to bylo
  o téměř polovinu méně.
 • 00:17:09 Za týrání zvířat
  hrozí v krajním případě
 • 00:17:12 až 5 let vězení.
 • 00:17:18 Bouřlivá diskuze mezi občany
  a zastupiteli
 • 00:17:21 proběhla včera
  v Hradci nad Moravicí.
 • 00:17:22 Na schůzi o budoucnosti
  Národního domu
 • 00:17:24 zvítězil plán budovu
  prozatím nerekonstruovat.
 • 00:17:26 Dům z roku 1909 už přitom
  měl vypracovanou studii
 • 00:17:30 i schválenou dotaci
  z evropských fondů na 18 mil. Kč.
 • 00:17:35 -Nerozumím tomu,
  proč jste nehlasovali pro,
 • 00:17:37 nemuseli jsme tady
  takhle zase spekulovat.
 • 00:17:40 -Veřejnou diskuzi
  doprovázely emoce.
 • 00:17:42 Zastupitelstvo města se sešlo,
 • 00:17:43 aby rozhodlo o budoucnosti
  Národního domu,
 • 00:17:45 který získal evropské dotace
  ve výši 18 mil. Kč za předpokladu,
 • 00:17:49 že se budova celkově zrekonstruuje
  do roku 2021.
 • 00:17:53 V plánu bylo také opravit
  půdní prostor.
 • 00:17:57 -Na těchto místech měl vzniknout
  multifunkční sál
 • 00:18:00 pro všechny možné aktivity
  zdejších spolků.
 • 00:18:02 -Nakonec ale nevznikne.
 • 00:18:04 S nadpoloviční většinou
  zastupitelé odhlasovali variantu
 • 00:18:06 do rekonstrukce za 49 mil. nejít
 • 00:18:09 a město tak o získanou dotaci
  z evropských fondů přijde.
 • 00:18:13 -Bude na většině,
  jakým směrem se budeme ubírat,
 • 00:18:17 v úvahu přichází několik variant.
 • 00:18:19 A to např. opravit Národní dům
  ve stávajícím objemu
 • 00:18:22 a řešit případné
  vymístění knihovny.
 • 00:18:25 -Právě knihovna, kino
  a informační servis
 • 00:18:27 jsou součástí Národního domu
  a tvoří tak kulturní zázemí města.
 • 00:18:31 Provozovatelům kina
  se s architektem podařilo opravit
 • 00:18:34 salónek, ostatní místnosti
  však volají po opravě.
 • 00:18:38 -Poslední přestavba budovy
  proběhla v roce 1926
 • 00:18:42 a od té doby se její vzhled
  příliš nezměnil.
 • 00:18:47 V 70. letech proběhly rekonstrukce
  interiéru kina,
 • 00:18:51 a to je v podstatě
  poslední výraznější zásah.
 • 00:18:54 -Architekt vypracoval studii,
 • 00:18:56 která budově měla
  kromě kompletní rekonstrukce
 • 00:18:58 přidat další místnosti v podkroví.
 • 00:19:00 Městu totiž stále chybí
  přednáškový sál.
 • 00:19:02 Zastupitelům se ale částka
  i vzhledem k získané dotaci
 • 00:19:04 zdá příliš vysoká,
  znamenalo by to totiž,
 • 00:19:06 že po dobu 3-4 let
  nesmí financovat cokoliv jiného.
 • 00:19:13 -Mě jako občana a zaměstnance kina
  zejména mrzí,
 • 00:19:16 že neproběhne rekonstrukce
  dle předloženého projektu.
 • 00:19:19 -Jeho vypracování
  přitom trvalo 4 roky.
 • 00:19:21 Město odkládá opravu
  Národního domu už 40 let.
 • 00:19:25 Fungování institucí v Národním domě
  momentálně závisí
 • 00:19:28 na kontrole technického stavu
  budovy, který je havarijní.
 • 00:19:31 Město chce do konce
  tohoto volební období
 • 00:19:33 najít řešení, v jakém rozsahu
  nechá budovu opravit.
 • 00:19:39 Školní lyžařské kurzy.
 • 00:19:41 Pro někoho cesta,
  jak se na svahu zdokonalit.
 • 00:19:44 Pro jiné zase způsob,
 • 00:19:46 jak si osvojit
  aspoň základy lyžování.
 • 00:19:49 V Jeseníkách teď kurz
  pro své studenty
 • 00:19:51 pořádá taky Univerzita Palackého.
 • 00:19:52 Od ostatních se ale odlišuje.
 • 00:19:53 Studenti se na něm setkávají
  s dětmi se zdravotními handicapy
 • 00:19:57 a učí se, jak je naučit lyžovat.
 • 00:20:01 -Já si ji beru
  a ty si bereš hned tu po mně, jo?
 • 00:20:04 -Jo, jo.
 • 00:20:05 -Na první pohled běžní lyžaři.
 • 00:20:07 Rozdíl je v reflexním označení.
 • 00:20:09 A v tom, že na svahu nejsou sami.
 • 00:20:12 Šimon z Brna stál na lyžích
  poprvé před rokem.
 • 00:20:14 Dnes jezdí
  s Kristýnou Navrátilovou.
 • 00:20:17 -Vůbec nevidí, a je to o tom,
 • 00:20:20 že je opravdu závislý
  na mém hlase
 • 00:20:22 a je tam strašně důležitá důvěra.
 • 00:20:25 Paráda!
 • 00:20:26 Tak, budeme tlačit
  na druhé koleno a otáčíme,
 • 00:20:29 špičky k sobě,
  výborně!
 • 00:20:31 -Jezdí se mi suprově,
  je to fajn trasérka
 • 00:20:36 a říká mi vždycky,
  kdy mám zatočit.
 • 00:20:39 -Všichni tito lyžaři
  musí mít průvodce,
 • 00:20:41 který jede před nimi.
 • 00:20:44 -Tady jsou to studenti
  Fakulty tělesné kultury UP.
 • 00:20:46 Na kurz přijeli z Česka,
  z evropských zemí,
 • 00:20:48 ale třeba i Kanady nebo Japonska.
 • 00:20:50 Na běžnou didaktiku lyžování
  a snowboardingu
 • 00:20:53 navázali částí aplikovaných
  pohybových aktivit.
 • 00:20:57 -To znamená lyžovat
  se zrakově postiženými,
 • 00:20:59 sluchově postiženými, na monoski,
 • 00:21:02 i s žáky s kombinovaným
  a mentálním postižením.
 • 00:21:04 -Právě monoski si tady poprvé
  vyzkoušel
 • 00:21:06 i 14letý Matyáš z Pardubicka.
 • 00:21:09 -Já jsem na tom ještě nikdy nejel,
  já jedu _ to je pro mě premiéra.
 • 00:21:14 Je to legrace,
  líbí se mi to.
 • 00:21:18 -Když je hodně sněhu,
 • 00:21:20 vozík je v podstatě nepoužitelný
  na horách
 • 00:21:22 a monoski jim dává svobodu
 • 00:21:25 a na svahu jsou vlastně
  plnohodnotní lyžaři.
 • 00:21:27 -Během 2 týdnů
  se v Koutech nad Desnou
 • 00:21:29 vystřídá přes 250 lidí.
 • 00:21:31 Kromě studentů a dětí s handicapem
  i jejich rodiče,
 • 00:21:34 kteří se do programu
  můžou kdykoliv zapojit.
 • 00:21:38 V této podobě kurz probíhá
  teprve 3. sezónu.
 • 00:21:40 Vzdělávání instruktorů
  pro osoby se zdravotním postižením
 • 00:21:43 se ale olomoucká univerzita
  věnuje už 25 let.
 • 00:21:49 Umírání může mít mnoho podob.
 • 00:21:51 To, kterého se účastní diváci
  Národního divadla moravskoslezského,
 • 00:21:54 je nedůstojné a komické
  a trvá přesně 90 minut.
 • 00:21:57 Tak, jak to určil král
  absurdního dramatu Eugene Ionesco.
 • 00:22:02 Absurdní grotesku "Král umírá"
  v hlavní roli s Františkem Večeřou
 • 00:22:06 umístili její tvůrci do nové
  ostravské komorní scény "12".
 • 00:22:11 Král Bérenger I. musí zemřít.
 • 00:22:12 Ví to.
 • 00:22:13 Pořád mu to připomínají.
 • 00:22:15 Zbývá mu už jen 50 stran scénáře.
 • 00:22:17 -On má celou hodinu,
  je to 60 minut,
 • 00:22:20 3 600 vteřin.
 • 00:22:22 Má štěstí!
 • 00:22:27 -Král, který tam vládne,
  tak je prase
 • 00:22:30 a posledních 300 let jenom paří.
 • 00:22:34 -Tak, jak mu hodiny odtikávají
  každou vteřinu
 • 00:22:36 k neodvratnému konci,
 • 00:22:38 tak se drolí i jeho svět
  a království.
 • 00:22:40 Ve hře, která u nás byla
  v minulosti dlouho zakázaná,
 • 00:22:42 popisuje Eugene Ionesco
 • 00:22:43 až s brutálním cynismem
  všechny fáze,
 • 00:22:45 kterými si prochází
  umírající člověk a jeho okolí.
 • 00:22:48 -Ten tvůj soucit mě děsí!
 • 00:22:51 -Tím, jak je to smrštěno
  v tom čase
 • 00:22:54 a některé věci působí v divadelní
  realitě jakoby zvětšeně,
 • 00:22:56 tak to místy působí šíleně
  a strašně zábavně,
 • 00:23:00 místy až hororově.
 • 00:23:03 -Já nechci zahřívací láhev,
  já chci řvát!
 • 00:23:12 -Tato hra vyžaduje od všech
  velice riskantní přístup,
 • 00:23:17 protože musíte opustit
  svoji bezpečnou středovou polohu
 • 00:23:21 a musíte pracovat s prostředky
  třeba žánrovými,
 • 00:23:25 třeba jako s padáním na zadek,
  kopání do věcí s rozběhem.
 • 00:23:31 A naopak třeba
  až kýčovitým dojemným patosem,
 • 00:23:35 tak musíte s tím pracovat
  v takovém měřítku,
 • 00:23:38 až budete mít pocit,
  jestli to není trochu příliš.
 • 00:23:43 A během zkoušení jsme si ověřili,
  že ve chvíli,
 • 00:23:45 kdy to začne být trochu příliš
  a začne nám zatrnávat,
 • 00:23:49 že to začíná fungovat.
 • 00:23:53 -Já chci, abyste plakali,
  abyste byli zoufalí.
 • 00:23:56 Chci být na věky ve všech
  učebnicích dějepisu,
 • 00:24:01 chci, aby všichni znali nazpaměť
  můj životopis.
 • 00:24:05 -Dneska jsme tak daleko,
 • 00:24:07 že jsme tu smrt úplně odsunuli
  a že ji nechceme vnímat.
 • 00:24:09 A myslím si, že Ionesco
  dobře připomíná, že to není něco,
 • 00:24:16 z čeho bychom měli být vyděšení,
  zhroucení,
 • 00:24:18 ale že je to součást života,
  který jednou skončí,
 • 00:24:21 a že se nám bude mnohem líp žít,
  když si připustíme, že to tak je.
 • 00:24:26 -Nakonec je to do dobrá
  a na všední den ucházející smrt.
 • 00:24:29 Ostatně Král umírá v Ostravě
  vůbec poprvé.
 • 00:24:34 A to byla poslední reportáž
  úterních UDÁLOSTÍ V REGIONECH,
 • 00:24:36 dívejte se i zítra,
  ve stejný čas na ČT1.
 • 00:24:37 Na shledanou.
 • 00:24:38 Skryté titulky:
  R. Čopíková, J. Michalíková

Související