iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 12. 2018
na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
2186
zhlédnutí

Události v regionech (Ostrava)

Komentované regionální zpravodajství.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:07 Další problémy na LF.
 • 00:00:09 Rektor přiznává nestandardní
  přijetí některých studentů.
 • 00:00:13 Zeptáme se ho živě.
 • 00:00:17 Silné sněžení zasáhlo
  zejména sever OL kraje.
 • 00:00:20 Červenohorské sedlo v Jeseníkách
  bylo dokonce na 2 hod uzavřeno.
 • 00:00:26 Rekordní rozpočet schválilo
  ostravské zastupitelstvo.
 • 00:00:29 Přesáhne 10 mld. Kč.
 • 00:00:40 Tato a další témata nabídnou
  dnešní UDÁLOSTI V REGIONECH.
 • 00:00:43 Při jejich sledování
  vás vítá Jan Pirkl, dobrý den.
 • 00:00:48 Byli přijati přesto,
  že nesplnili přijímací zkoušky.
 • 00:00:50 Šetření na OU prokázalo
  nestandardní postup
 • 00:00:53 při přijetí některých studentů
  na Lékařskou fakultu OU.
 • 00:00:56 Dodatečně, v odvolacím řízení,
  byli přijati,
 • 00:00:59 aniž by splnili
  podmínky pro studium.
 • 00:01:02 Postup fakulty prověří také
  Národní akreditační komise.
 • 00:01:07 Přijímací zkoušky nesplnili,
  přesto si nakonec sedli do lavic.
 • 00:01:11 Několika studentům LF
  pomohlo ke studiu
 • 00:01:13 rozhodnutí děkana
  v odvolacím řízení.
 • 00:01:17 Podle rektora chybný postup.
 • 00:01:19 -V některých případech nebylo
  transparentní odvolací řízení
 • 00:01:22 a v některých případech
  byli přijati studenti,
 • 00:01:25 kteří nesplnili
  podmínky přijímací zkoušky.
 • 00:01:28 Situací, kdy si myslíme,
  že skutečně došlo k pochybení,
 • 00:01:31 je tak do desíti.
 • 00:01:33 -Co přesně psalo
  vedení fakulty v odvoláních,
 • 00:01:35 univerzita nezveřejnila.
 • 00:01:37 Postup LF prověří
  i Národní akreditační úřad.
 • 00:01:41 Na výsledek bude univerzita
  čekat několik týdnů.
 • 00:01:45 -Národní akreditační úřad
  si je vědom problémů,
 • 00:01:48 které nastaly na LF,
 • 00:01:51 v rámci svých pravomocí zahájí
  kontrolu doručování
 • 00:01:55 pracovně právních předpisů
  při uskutečňování
 • 00:01:59 akreditovaných činností.
 • 00:02:01 -Podle rektora vedení LF
  pochybení nevnímá,
 • 00:02:05 pouze prý využívali možnosti,
 • 00:02:06 které jim platné předpisy
  dovolovaly.
 • 00:02:10 -Trváme na tom, že naši studenti
  byli přijati na VŠ v souladu
 • 00:02:14 se zákonem o VŠ a vniřními
  předpisy LF OU.
 • 00:02:17 Což potvrdilo i několik
  nezávislých auditů,
 • 00:02:21 kterými fakulta v minulosti
  vždy úspěšně prošla.
 • 00:02:24 -Na čem se shodne vedení univerzity
  i fakulty je,
 • 00:02:27 že bude potřeba pravidla změnit.
 • 00:02:29 Pro LF to letos
  není první problém.
 • 00:02:31 Několik měsíců měla 2 děkany.
 • 00:02:34 Než se situace vyřešila,
  stál v jejím čele rektor Lata,
 • 00:02:38 ten zítra jmenuje děkanem
  Arnošta Martínka.
 • 00:02:42 -Dle našich zjištění nedošlo
  k žádnému protiprávním jednání,
 • 00:02:46 tedy v tuto chvíli nemám důvod,
  abych docenta Martínka nejmenoval,
 • 00:02:53 musím respektovat rozhodnutí
  Akademického senátu LF OU.
 • 00:02:58 -A jeho členové rozhodli,
 • 00:02:59 že Arnošta Martínka
  v čele LF chtějí.
 • 00:03:01 Pokud Národní akreditační úřad
  prokáže pochybení děkana,
 • 00:03:05 Arnošt Martínek podle rektora
  z funkce odejde.
 • 00:03:13 Ve vysílání vítám Jana Latu,
  rektora OU.
 • 00:03:17 -Dobrý večer.
 • 00:03:18 -Dobrý večer.
 • 00:03:20 -Na jednu stranu říkáte,
  že vedení LF pochybilo,
 • 00:03:22 na druhé straně jmenujete
  Arnošta Martínka,
 • 00:03:25 který už fakultu vedl,
  znovu děkanem.
 • 00:03:27 Jak tomu máme rozumět?
 • 00:03:36 -Je to jednoduché.
 • 00:03:51 LF během 6 měsíců je ve velmi
  nestandardní situaci.
 • 00:03:57 Fakulta měla 2 děkany a chvíli
  neměla žádného.
 • 00:04:05 Poté byly pravomoci přeneseny na
  mě.
 • 00:04:12 Fakulta potřebuje stabilitu.
 • 00:04:33 S jmenováním doc. Martínka děkanem
  jsem otálel.
 • 00:04:51 Musím respektovat rozhodnutí
  senátu, pokud nemám pádný důvod.
 • 00:05:05 Je možné, že se obrátí na soud.
 • 00:05:21 Nemůžu dopustit, aby soud vrátil
  doc. Martínka do funkce děkana.
 • 00:05:34 Čekáme na závěry Národního
  akreditačního úřadu.
 • 00:05:44 Nedokážu předpovídat, jak se rozhodne.
 • 00:05:46 Došlo k chybě.
 • 00:05:54 Pokud úřad tuto chybu uzná, pan
  docent odstoupí.
 • 00:05:56 taková je dohoda.
 • 00:06:01 -Lidové noviny uvedly,
  že se jednalo o děti lékařů,
 • 00:06:03 můžete to potvrdit či vyvrátit?
 • 00:06:12 -Nemohu to potvrdit ani vyvrátit.
 • 00:06:16 -Kolika studentů se to týkalo
  a kolik jich i nadále pokračuje?
 • 00:06:32 -Případy, kdy došlo k pochybení je
  kolem 10.
 • 00:06:34 -Bude to pro studenty,
  kteří pokračují ve studiu,
 • 00:06:35 mít nějaké následky?
 • 00:06:41 -Nepředpokládám to.
 • 00:06:46 Studenti to ani nemuseli vědět.
 • 00:06:51 Není důvod, aby byli trestáni.
 • 00:06:54 -V reportáži zaznělo,
  že chystáte opatření,zhovor.
 • 00:06:56 která by do budoucna zamezila
  těmto pochybením,
 • 00:06:57 co konkrétně chystáte?
 • 00:07:11 -Můžu zaručit, že k podobné
  situaci už nedojde.
 • 00:07:17 Nemohu děkanovi nic nařizovat.
 • 00:07:24 Jedna možnost je, že děkan
  rozhodne.
 • 00:07:27 Druhá je, že rozhodne komise.
 • 00:07:42 Je nutné popsat situace, kdy
  student v odvolání neuspěje.
 • 00:07:57 5 mil. Kč za nedodržení termínu
  dokončení stavby zaplatila Ostravě
 • 00:08:01 firma Smart Innovation Center.
 • 00:08:04 Ta dostavuje železobetonový objekt
  proti Domu kultury.
 • 00:08:06 Dokončit ho měla v září
  letošního roku.
 • 00:08:09 Podle smlouvy má tak firma městu
  na pokutách z prodlení
 • 00:08:11 zaplatit až 15 mil. Kč.
 • 00:08:13 Zastupitelé dnes projednání nároku
  přesunuli po žádosti firmy na leden.
 • 00:08:20 Přes 2000 obyvatel ubylo
  za první tři čtvrtletí
 • 00:08:22 letošního roku MS kraji.
 • 00:08:25 Úbytek byl nejvyšší z celého
  Česka,ale menší než za stejné období
 • 00:08:28 V kraji během 9 letošních měsíců
  o téměř 800 lidí více zemřelo,
 • 00:08:34 než se jich narodilo,
 • 00:08:36 a o 1225 lidí se z něj vystěhovalo,
  než přistěhovalo.
 • 00:08:39 Počet obyvatel klesl i v OL kraji,
 • 00:08:42 konkrétně o 657
  na 632 521 obyvatele.
 • 00:08:48 Může za to migrace i vyšší počet
  zemřelých než narozených.
 • 00:08:51 V celé ČR přitom obyvatel přibylo,
  a to o téměř 30 tisíc.
 • 00:08:56 Vyplývá to z předběžných údajů,
  které dnes zveřejnil ČSÚ.
 • 00:09:02 Silnice a chodníky mohou
  v nižších a středních polohách
 • 00:09:05 v Česku namrzat.
 • 00:09:06 Oznámil to ČHMÚ s tím,
  že se na mokrém povrchu bude vlivem
 • 00:09:11 studeného vzduchu tvořit náledí
 • 00:09:13 a na částečně roztátém sněhu
  zmrazky.
 • 00:09:16 Zejména starší nebo méně mobilní
  lidé by měli vycházení ven omezit.
 • 00:09:20 Výstraha platí pro všechny kraje
  do čtvrtečního rána.
 • 00:09:23 Dopravní komplikace hlásil
  kvůli silnému sněžení MS a OL kraj.
 • 00:09:32 Silnice byly zejména
  v ranních a dopoledních hodinách
 • 00:09:35 místy sjízdné
  jen s nejvyšší opatrností,
 • 00:09:37 některé musely být
  i krátkodobě uzavřeny.
 • 00:09:39 Řidiči by rozhodně
  neměli vyjíždět bez zimní výbavy.
 • 00:09:45 Tady na Červenohorském sedle
  napadlo asi 10 cm čerstvého sněhu,
 • 00:09:48 od rána s drobnými přestávkami
  stále vydatně sněží.
 • 00:09:50 Až do 10:00, kdy v kopci uvízlo
  několik kamionů,
 • 00:09:57 a silničáři se rozhodli silnici
  na 2 hod uzavřít,
 • 00:10:00 aby mohli kamiony vyprostit
  a silnici ošetřit.
 • 00:10:07 Vydatné sněžení komplikovalo v noci
  dopravu také na Frýdecko-Místecku,
 • 00:10:10 hlavně v horských oblastech Beskyd.
 • 00:10:14 Na hlavním tahu z ČR na Slovensko
  uvízlo na Ostravici několik kamionů.
 • 00:10:23 Za volantem jednoho z nich
  seděl i tento řidič.
 • 00:10:26 Z Německa vezl sýry na Slovensko.
 • 00:10:34 -Kolem přehrady Šance,
 • 00:10:36 tady mají automobily
  a zejména kamiony největší problémy.
 • 00:10:42 -Na přibližně 20kilometrový úsek
  mezi Ostravicí a Bílou
 • 00:10:45 přitom řidiči kamionů a nákladních
  aut nad 12 tun už od pondělí nesmí.
 • 00:10:51 Uzavírka je kvůli možnosti
  tvorby ledovky.
 • 00:10:53 Většinu z nich museli pomoci
  vyprostit policisté.
 • 00:11:07 Během dne v Beskydech
  téměř přestalo sněžit
 • 00:11:10 a situace na cestách se zlepšila.
 • 00:11:13 Řidiči by přesto neměli vyjíždět
  bez zimní výbavy.
 • 00:11:16 Hlavní tahy
  jsou po chemickém ošetření mokré.
 • 00:11:22 Na silnicích nižší kategorie leží
  vrstva nového sněhu krytá posypem.
 • 00:11:26 V noci se podle meteorologů
  může tvořit náledí
 • 00:11:28 a na částečně roztátém sněhu
  zmrazky.
 • 00:11:31 V souvislosti s tím lidem
  doporučují,
 • 00:11:34 aby při chůzi venku byli opatrní.
 • 00:11:39 Počasí bude tématem i pro dnešní
  UDÁLOSTI a Marcelu Augustovou.
 • 00:11:43 Dívejte se v 19:00 na ČT1 a ČT24.
 • 00:11:51 Zastupitelstvo Ostravy rozhodovalo
  o rozpočtu na rok 2019.
 • 00:11:54 Ten má být vůbec
  nejvyšší v historii.
 • 00:11:57 Stejně jako příjmy.
 • 00:11:59 Kapitálové výdaje města
  budou podobné jako letos
 • 00:12:01 a jsou navrženy
  ve výši téměř 3 mld. Kč.
 • 00:12:04 Město počítá
  i s dalším snižováním zadluženosti.
 • 00:12:09 V historii města nejvyšší rozpočet,
  10,4 miliard Kč.
 • 00:12:13 A také nejvyšší příjmy z daní.
 • 00:12:14 Proti jeho schválení vystoupili
  na dnešním zastupitelstvu komunisté.
 • 00:12:19 -Rozpočet tak,
  jak je navržen,
 • 00:12:21 pokračuje v trendech,
 • 00:12:23 které nejsou pro město
  úplně optimální,
 • 00:12:28 pokud si povšimneme
  vývoje v předchozích letech,
 • 00:12:33 tak došlo k poklesu investic.
 • 00:12:40 -Jestli tvrdíte,
 • 00:12:41 že město může rozprášit
  všechny peníze
 • 00:12:43 a může pokračovat v politice,
 • 00:12:45 kterou jste dělali
  vy tady historicky,
 • 00:12:47 z ruky do huby,
 • 00:12:49 že co člověk vydělá,
  tak okamžitě utratí,
 • 00:12:52 tak v tom případě
  nikdy nezrekonstruujeme
 • 00:12:56 městskou nemocnici,
 • 00:12:57 nikdy nepostavíme nic většího
  než za 200 až 300 mil. Kč,
 • 00:13:01 protože všechno rozprášíme.
 • 00:13:05 -Nakonec byl rekordní rozpočet
  přijat po několika desítkách minut.
 • 00:13:10 -Děkuji,
  usnesení bylo přijato.
 • 00:13:12 -Celkově očekáváme zvýšení daňových
  příjmů o více než půl miliardy,
 • 00:13:15 na druhou stranu už teď
  upozorňujeme na to,
 • 00:13:17 že dynamika výběru klesá,
 • 00:13:20 a proto musíme být
  o něco opatrnější,
 • 00:13:24 připravujeme se na ty časy,
 • 00:13:26 zavádíme lepší
  střednědobé plánování.
 • 00:13:30 -Rozpočet na rok 2019 počítá
  s dalším snížením zadlužení města.
 • 00:13:34 To v přepočtu na obyvatele klesá
  už několik let
 • 00:13:37 a mezi velkými městy
  patří k nejnižším v republice.
 • 00:13:41 -V poměru k daňovým příjmům
  jsme hluboko pod 30 %,
 • 00:13:46 když to porovnáme s 80 %
  např. v Olomouci,
 • 00:13:49 tak Ostrava bude mít výbornou
  výchozí pozici do období,
 • 00:13:55 kdy ty peníze bude potřebovat.
 • 00:13:58 -Dokončujeme stavby,
  které byly nějak zahájeny,
 • 00:14:01 z těch velkých tam najdeme
  třeba Bazaly,
 • 00:14:04 najdeme tam výstavbu sokolovny
  sportovní haly ve Svinově,
 • 00:14:07 najdeme tam objekty,
  které jsou větší.
 • 00:14:10 Co ale rozhodně zahájíme,
 • 00:14:12 tzn. že finance tam na to jsou,
  je potřetí DK Poklad.
 • 00:14:19 -Více peněz dostanou od města
  i jednotlivé obvody.
 • 00:14:22 -Je to více než 150 mil. Kč,
 • 00:14:24 čili budou mít řekněme
  lepší prostředky k dispozici,
 • 00:14:27 bude se jim lépe dýchat.
 • 00:14:28 Jediný příjem, který klesá,
  jsou výnosy z loterií,
 • 00:14:34 to je zhruba mínus 80 mil. Kč,
 • 00:14:37 protože postupně,
  jak nám končí licence,
 • 00:14:38 tak výnos postupně klesá.
 • 00:14:42 -Mezinárodní ratingová agentura
  udělala Ostravě v letošním roce
 • 00:14:45 známku A1,
 • 00:14:47 město je tak na ekonomické úrovni
  Brna nebo Prahy.
 • 00:14:50 Další hodnocení čeká Ostravu v létě.
 • 00:14:55 A co dnes ještě uvidíte?
 • 00:14:57 V Česku se rozjíždí
  reforma psychiatrické péče.
 • 00:15:00 Pavla Krůčková kvůli tomu
  vyrazila do Opavy.
 • 00:15:02 Její reportáž uvidíte už za chvíli.
 • 00:15:06 Tělo a technika
  v Dolních Vítkovicích.
 • 00:15:08 Unikátní výstava ukáže,
  jak bezmocný může člověk být,
 • 00:15:12 když jeho tělo nefunguje správně.
 • 00:15:14 Hendikepovaným
  mohou pomoct moderní technologie.
 • 00:15:51 Přesun péče o duševně nemocné
  do přirozených podmínek.
 • 00:15:55 Jeden z cílů reformy
  psychiatrické péče,
 • 00:15:58 která se v Česku naplno rozjíždí.
 • 00:16:00 Přispívají i týmy,
 • 00:16:01 které za nemocnými vyrážejí
  přímo do terénu.
 • 00:16:04 Podobná skupina sociálních
  pracovníků a zdravotníků
 • 00:16:07 teď spolupracuje třeba v Opavě.
 • 00:16:09 Vznikla díky projektu podpořeném
  z Norských fondů.
 • 00:16:14 Půl osmé ráno.
 • 00:16:20 V opavském spolku Fokus
  se radí tým pracovníků.
 • 00:16:23 Probírá dnešní práci
  s psychicky nemocnými klienty.
 • 00:16:27 -Když člověk onemocní nějakým
  závažným duševním onemocněním,
 • 00:16:30 tak tady zůstala ještě tendence
  ho separovat ve velkých zařízeních.
 • 00:16:38 Nemá to tak být.
 • 00:16:39 -Sociální pracovníci
  a nově i zdravotníci
 • 00:16:41 proto pomáhají tam,
  kde se lidé cítí nejlépe.
 • 00:16:44 V domácím prostředí.
 • 00:16:46 -Bavíme se o tom,
  jestli užívají léky.
 • 00:16:48 Ptáme se i na věci,
  co se týká sociální části,
 • 00:16:51 jestli má co jíst.
 • 00:16:52 Jestli vychází s penězi.
 • 00:16:54 -Pro některé klienty je přesto
  přirozenější docházet do spolku.
 • 00:16:58 -Procvičují různé dovednosti,
  které potřebují,
 • 00:17:01 paměť, pozornost, jemnou motoriku
  nacvičují tady třeba vaření.
 • 00:17:08 -10členný tým takto podporuje
  130 klientů.
 • 00:17:10 Patří mezi ně i 27letý Martin.
 • 00:17:13 Před 5 lety onemocněl
  paranoidní schizofrenií.
 • 00:17:17 -Hledal jsem pomoc všude možně,
 • 00:17:18 ale pak jsem se dostal
  do psychiatrické nemocnice,
 • 00:17:21 tam jsem byl poprvé,
  byl jsem tam 3 měsíce,
 • 00:17:26 ale nevěděl jsem o sobě.
 • 00:17:29 -Celkem byl hospitalizován 5x.
 • 00:17:31 Vždy s neúspěšným
  návratem do života.
 • 00:17:33 Pomohla mu až spolupráce
  s terénním týmem.
 • 00:17:36 Dnes má i práci.
 • 00:17:38 -Učil jsem se i vařit,
  chystání léků umím už dávno sám.
 • 00:17:41 Práce ve Fokusu je moje záliba
  a finančně mi to pomáhá strašně.
 • 00:17:46 -Taková chráněná pracoviště pro lidi
  s duševním onemocněním
 • 00:17:50 jsou na Opavsku dvě.
 • 00:17:52 V tomto konkrétním
  pracuje 40 zaměstnanců.
 • 00:17:54 Lidé tu vyrábí třeba brzdné systémy
  nebo kompletují hračky.
 • 00:17:58 -Jsme velice rádi,
  že máme zodpovědnost,
 • 00:18:00 možnost ukázat, že opravdu
  takovouhle práci zvládneme.
 • 00:18:05 -Zlepšit psychiatrickou péči
  na Opavsku by mohlo
 • 00:18:06 také centrum duševního zdraví,
 • 00:18:08 o které neziskový spolek Fokus
  usiluje.
 • 00:18:10 V Česku jich prozatím funguje jen
  5, ministersvo počítá i s dalšími.
 • 00:18:20 Váš mobil se stává vstupenkou
  na televizní obrazovky.
 • 00:18:25 Stáhněte si zdarma
  aplikaci iReportér,
 • 00:18:28 natáčejte videa a sdílejte,
  co se děje kolem vás.
 • 00:18:32 Nejlepší videa ukážeme ve vysílání.
 • 00:18:36 Tvořte s námi zpravodajství,
  staňte se iReportérem ČT.
 • 00:18:44 Laboratoř pro 3D tisk mohou
  nově využívat studenti
 • 00:18:47 Střední průmyslové školy v Bruntále.
 • 00:18:50 Umožní jim tak vidět
  vytištěné modely
 • 00:18:52 hned po jejich finálním vyrobení.
 • 00:18:55 Technickým oborům by nové zázemí
  mělo pomoct přilákat více studentů.
 • 00:18:59 Projekt za 3 mil. Kč
  byl financován z evropských fondů.
 • 00:19:04 -Tady máme nejdražší tiskárnu
  na škole,
 • 00:19:07 která dokáže tisknout
  ze 2 materiálů,
 • 00:19:11 používá se normálně
  i v průmyslové výrobě.
 • 00:19:14 -Vybudováním laboratoře zdokonalila
  Střední průmyslová škole v Bruntále
 • 00:19:18 technické zázemí školy.
 • 00:19:19 Studenti si ode dnešního dne
  vyzkouší, jak přeměnit např.
 • 00:19:22 navržený model motoru
  do finální podoby.
 • 00:19:25 Kromě toho se naučí
  pracovat s možnými chybami
 • 00:19:28 vzniklými při výrobě.
 • 00:19:30 -Kdybych udělal třeba chybu
  při modelování válce,
 • 00:19:33 tak bych do něj nemohl dát už píst,
  protože by neseděly rozměry.
 • 00:19:39 -Se svou odborností vím,
 • 00:19:40 že když vytváříte 3D model
  v počítači,
 • 00:19:42 tak musíte mít dost velké
  abstraktní myšlení.
 • 00:19:44 Tady si můžete vytisknout protyp,
 • 00:19:49 který si můžete vzít do ruky
  a sáhnout si na něj.
 • 00:19:54 -Tiskáren škola spolu s laboratoří
  pořídila hned několik,
 • 00:19:56 a to s různými druhy
  zpracovávaného materiálu.
 • 00:19:59 Navržený model tak může
  být vyroben z termoplastů,
 • 00:20:02 pryskyřice,
 • 00:20:03 anebo díky průmyslové tiskárně
  až ze 3 materiálů zároveň.
 • 00:20:07 -Tady za mnou vidíte kompozity
  se spojitým karbonovým vláknem
 • 00:20:12 a tahle tiskárna tiskne díly,
  které jsou srovnatelné s duralem.
 • 00:20:16 To znamená,
 • 00:20:16 že nemusí v podniku čekat
  třeba 8 týdnů,
 • 00:20:18 než je pustí na obráběcí centrum,
 • 00:20:20 ale velmi rychle si vytisknou
  součástku třeba do druhého dne.
 • 00:20:24 -Škola do nových přístrojů
  včetně laboratoře investovala
 • 00:20:27 přes 3 mil. Kč.
 • 00:20:30 Přidanou hodnotu ve vzdělání
  vidí vedení školy
 • 00:20:31 především ve zkušenosti studentů
  s přístroji předtím,
 • 00:20:34 než se stanou běžnou součástí praxe
  ve firmách.
 • 00:20:40 Velký svět techniky
  v Dolních Vítkovicích v Ostravě
 • 00:20:42 dnes otevírá
  svou první původní expozici.
 • 00:20:46 Její výroba stála 5 mil. Kč.
 • 00:20:49 Lidé si v ní můžou
  na vlastní kůži vyzkoušet,
 • 00:20:52 jaké to je být nevidomým,
  neslyšícím nebo tělesně postiženým.
 • 00:20:55 A zároveň se seznámit
  s technologiemi,
 • 00:20:58 které hendikepovaným lidem
  usnadňují život.
 • 00:21:04 Málokdo si uvědomuje,
  jak bezmocný je člověk,
 • 00:21:06 když jeho tělo nefunguje tak,
  jak má.
 • 00:21:07 Expozice "Tělo a technika"
  chce zdravým lidem otevřít oči.
 • 00:21:10 A to doslova.
 • 00:21:12 Lidé si tu můžou vyzkoušet,
 • 00:21:14 jaké to je psát,
  když člověk nevidí,
 • 00:21:16 anebo si namazat chleba
  jen s jednou rukou.
 • 00:21:19 -Věc, kterou děláme každý den
  a nikdy mě nenapadlo,
 • 00:21:23 jak složité a zdržující může být,
  když tu druhou nemůžu používat.
 • 00:21:27 Máme tady i lapač,
  který mi může pomoci.
 • 00:21:39 -Naším cílem není ošálit a oslnit
  objemem informací a znalostí,
 • 00:21:43 ale především jim dát možnost
  si ten hendikep doslova zažít.
 • 00:21:45 -Nejnáročnější exponát
  je tento osobní vůz se zvedákem
 • 00:21:49 a s dalšími komponenty
  pro tělesně postižené.
 • 00:21:51 jen toto vybavení vás stojí stovky
  tisíc oproti klasickému vozu.
 • 00:21:57 -Výstava se připravovala rok a půl,
  exponátů je tu víc než 20.
 • 00:22:00 Rozdělené jsou v 7 pokojích.
 • 00:22:02 Tento se zaměřuje na pomůcky pro ty,
  kdo se o hendikepované starají.
 • 00:22:05 -Tady přímo vidíme
  různé závěsné systémy,
 • 00:22:06 existují do sprchového koutu,
 • 00:22:09 my jsme využili tento,
 • 00:22:10 který pomáhá s člověkem manipulovat
  nahoru a dolů,
 • 00:22:13 a já si svým pohybem
  dokážu nasměrovat
 • 00:22:17 svého rodinného příslušníka,
  kam potřebuju.
 • 00:22:24 Je to neuvěřitelná pomoc.
 • 00:22:26 -Na výstavě spolupracovalo
  i 6 hrdinů,
 • 00:22:28 6 hendikepovaných lidí.
 • 00:22:30 Mezi nimi byl i 37letý Jaroslav.
 • 00:22:31 Bývalému tesaři
  se stal pracovní úraz.
 • 00:22:33 -Problém,
  který považuju za zásadní,
 • 00:22:35 jsou povrchy ve městě.
 • 00:22:37 Třeba dlažební kostky
  jsou hrozně nepraktické.
 • 00:22:45 Tady je jízda
  po dlažebních kostkách,
 • 00:22:48 kdy je jízda
  opravdu hodně rozdrncaná.
 • 00:22:54 Další z problémů bych řekl,
  že je i to,
 • 00:22:56 jak vysoké jsou v restauraci stoly.
 • 00:22:58 Pokud by někdo si uvědomil,
 • 00:23:02 že to může být pro vozíčkáře
  problém,
 • 00:23:06 bylo by to velice povznášející.
 • 00:23:12 -"Tělo a technika"
  je putovní expozice.
 • 00:23:14 Od srpna příštího roku
  se postupně představí
 • 00:23:17 i ve vědeckých centrech
  jiných krajů.
 • 00:23:21 Středeční UDÁLOSTI V REGIONECH
  končí.
 • 00:23:24 Dívejte se i zítra.
 • 00:23:26 Na viděnou.
 • 00:23:28 Skryté titulky:
  P. Lapuníková, P. Zezulková

Související