iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 1. 2018
na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
1824
zhlédnutí

Události v regionech (Ostrava)

Komentované regionální zpravodajství.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:08 V MS kraji má vzniknout
 • 00:00:10 několik velkoobjemových skládek
  uhlí.
 • 00:00:12 Továrny tak chtějí řešit
  nedostatek místního uhlí.
 • 00:00:19 V prosinci mírně stoupl počet lidí
  bez práce.
 • 00:00:21 Oproti minulým letům
  je nezaměstnanost
 • 00:00:23 i přesto na historických minimech.
 • 00:00:28 Nová 3D tiskárna zvládne
  rychle vyrobit zdravotní pomůcku
 • 00:00:32 přímo na míru pacientovi.
 • 00:00:33 V Ostravě funguje
  jako v prvním městě
 • 00:00:35 ve Střední Evropě.
 • 00:00:45 Tato a další témata nabídnou
  dnešní UDÁLOSTI V REGIONECH.
 • 00:00:47 Provede vás jimi Jan Pirkl,
  dobrý večer.
 • 00:00:52 Krize v OKD
  a nedostatek uhlí v Evropě
 • 00:00:54 nutí tuzemské hutě
  a další průmyslové podniky
 • 00:00:57 vozit uhlí z Austrálie
  nebo třeba z Kanady.
 • 00:00:59 Kvůli uskladnění
  velkých objemů suroviny
 • 00:01:02 má konkrétně v MS kraji vzniknout
  hned několik polních skládek uhlí.
 • 00:01:06 Zejména ta, která se chystá
  v areálu huti ArcelorMittal Ostrava,
 • 00:01:11 je přitom předmětem kritiky lidí
  z přilehlého městského obvodu.
 • 00:01:14 Teď se čeká, jestli skládka
  dostane povolení kraje.
 • 00:01:19 Fungující šachty
  a od nich takřka,
 • 00:01:21 co by kamenem dohodil hutě
  a další průmysl,
 • 00:01:24 který z dolů v minulosti
  vždy odebíral uhlí.
 • 00:01:26 Jenže černé suroviny OKD
  produkuje stále méně
 • 00:01:30 a např. ostravskému ArcelorMittalu
  stačí už jen na pokrytí
 • 00:01:33 zhruba 50 % spotřeby.
 • 00:01:36 Uhlí huť potřebuje
  nepřetržitě kvůli výrobě koksu,
 • 00:01:38 např. koksovací baterie číslo 11
  funguje non stop od roku 1981.
 • 00:01:47 Už delší dobu proto huť odebírá
  uhlí z Polska,
 • 00:01:50 a v posledních asi 2 letech
  i z USA,
 • 00:01:52 Kanady nebo Austrálie.
 • 00:01:55 -Vzhledem k tomu,
  že dodávky ze zámoří
 • 00:01:57 přijíždějí na lodích s kapacitou
  řádově v desítkách tisíc tun,
 • 00:02:00 což nejsme schopni
 • 00:02:02 a nechceme ani taková obrovská
  kvanta spotřebovávat nárazově,
 • 00:02:05 tak musíme uhlí uskladňovat.
 • 00:02:08 -Proti polní skládce uhlí v huti
  jsou hlavně obyvatelé
 • 00:02:11 přilehlého městského obvodu
  Radvanice a Bartovice,
 • 00:02:13 který už dnes tíží špatný vzduch.
 • 00:02:16 Bojí se, že přibude škodlivin.
 • 00:02:21 To zástupci huti nepřipouštějí.
 • 00:02:23 -Celoročně emise dále snížíme.
 • 00:02:26 -Rozhodnutí je na krajském úřadu,
 • 00:02:28 který už dokončil studii
  posuzující vlivy skládky
 • 00:02:30 na životní prostředí.
 • 00:02:31 Zatím ji ale nezveřejnil,
  čeká se,
 • 00:02:33 až huť uhradí formální
  správní poplatek.
 • 00:02:36 Skládka uhlí a koksu
  má vzniknout
 • 00:02:38 např. i na území
  bývalého Dolu Heřmanice
 • 00:02:41 na území Slezské Ostravy.
 • 00:02:42 Firma AWT už pro ni
  povolení EIA získala.
 • 00:02:53 -O záměrech dalších skládek
 • 00:02:55 v současnosti krajský úřad
  nevede žádná další řízení.
 • 00:02:59 -Další skládky ale potřeba budou.
 • 00:03:01 V případě že OKD
  v roce 2023 ukončí těžbu,
 • 00:03:03 jak avizuje,
  dovoz uhlí bude nezbytný.
 • 00:03:09 Ve vysílání je Pavel Bartoš,
  Sdružení pro rozvoj MS kraje.
 • 00:03:12 -Dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 00:03:30 Je podle vás kritika skládek
  oprávněná?
 • 00:03:36 -Podle toho, jak bude skládka
  provedena.
 • 00:03:44 Nejlepší jsem viděl v Jižní Koreji,
 • 00:03:46 ta byla bezpečná.
 • 00:03:53 Zvyšuje konkurenceschopnost.
 • 00:03:57 Může to mít i nějaké dopady.
 • 00:04:05 Měla by se hledat jiná řešení.
 • 00:04:15 Nezhoršovat životní prostředí
  ještě skládkou.
 • 00:04:28 -Mohou velkoobjemové skládky
  zhoršit ŽP?
 • 00:04:35 -Záleží, kde skládky budou.
 • 00:04:46 Např. u elektrárny Dětmarovice je
  velká skládka.
 • 00:04:53 Když budou na vhodném místě, tak
  se jim nevyhneme.
 • 00:05:01 Budeme se muset naučit trochu
  jinému systému.
 • 00:05:05 Možná bude dražší.
 • 00:05:15 -Skládek vzniká několik.
 • 00:05:18 Je to nynější trend?
 • 00:05:23 -Je několik možností.
 • 00:05:27 Pro hutě je to nezbytné.
 • 00:05:32 Pro výrobu uhlí to jinak nejde.
 • 00:05:38 Je škoda, že se na to nereagovalo
  dříve.
 • 00:05:41 Zásoby jsou omezené.
 • 00:05:47 Je třeba dělat změny v
  technologiích.
 • 00:05:55 Tepláři ekologizují své zdroje.
 • 00:06:06 -Kolik skládek by mohlo vzniknout?
 • 00:06:14 -Třinecké železárny jsou vyřešené.
 • 00:06:19 Je to skládka pro ArcelorMittal.
 • 00:06:31 Kdyby se rozumně využily stávající
  skládky,
 • 00:06:35 tak by nové nemusely vznikat.
 • 00:06:42 -Dá se předpokládat,
 • 00:06:48 že by se situace v OKD mohla
  zlepšit
 • 00:06:57 a nemuseli by vozit uhlí z ciziny?
 • 00:07:02 -Musíme si zvykat na novou situaci.
 • 00:07:11 Ve stávajících šachtách je uhlí
  ještě dost.
 • 00:07:24 Nízké hodnoty cen uhlí způsobilo
  nepřipravenost na šachtách,
 • 00:07:28 ale to je napravitelné.
 • 00:07:33 Určitou dobu uhlí může ještě být.
 • 00:07:41 Tipuji 10 i více let.
 • 00:07:51 -Kdyby nedostali EIU, co by to
  znamenalo?
 • 00:08:04 -Na místě, kde nehrozí hluk apod.,
  povolení dostanou.
 • 00:08:23 Ovlivňování veřejných zakázek
  dopravního podniku
 • 00:08:25 nebo v ostravské městské nemocnici.
 • 00:08:28 Důvod, proč před Krajským soudem
  stojí lobbista Martin Dědic.
 • 00:08:30 Podle obžaloby za to na úplatcích
  dostal 30 mil. Kč.
 • 00:08:34 Dědic jakoukoli vinu odmítá.
 • 00:08:36 Jednání soudu dnes pokračovalo
  výslechem dalších svědků.
 • 00:08:41 Lobbistu nikdy neviděli
  a znají ho jen z médií,
 • 00:08:44 když ho zatkli policisté.
 • 00:08:45 Na veřejných zakázkách
 • 00:08:46 pro Dopravní podnik Ostrava
  nebo městskou nemocnici
 • 00:08:49 se přímo nepodíleli.
 • 00:08:51 Nejčastější výpověď svědků
  v kauze Martina Dědice.
 • 00:08:54 -Tady bylo 15 svědků,
  kteří řekli,
 • 00:08:57 že mě neviděli, neznali.
 • 00:08:58 -Stejně u soudu dnes mluvilo
  dalších 10 svědků.
 • 00:09:01 Senát jejich výpovědi
  většinou přehrál ze záznamu.
 • 00:09:03 -Nikdy jsem se s ním nesetkal,
  ani nemluvil,
 • 00:09:06 ani telefonicky, ani SMSkou.
 • 00:09:08 -Plánované výslechy v tomto týdnu
 • 00:09:11 by se měly týkat veřejných zakázek
  v městské nemocnici,
 • 00:09:13 měly by se zabývat tím,
 • 00:09:16 jakým způsobem
  zakázky byly zadávány,
 • 00:09:19 celým procesem.
 • 00:09:21 -Právě tyto zakázky
  měl lobbista Dědic
 • 00:09:23 díky svým kontaktům
 • 00:09:25 s ostravskými sociálními demokraty
  ovlivnit tak,
 • 00:09:27 aby je vyhrála podle žalobce
  s Dědicem spřízněná firma.
 • 00:09:30 Ta mu pak za to dala peníze.
 • 00:09:31 Stejným způsobem
  měl Dědic ovlivnit zakázky
 • 00:09:34 pro ostravský dopravní podnik.
 • 00:09:36 -Nepadl tady jediný důkaz,
  a ani nepadne.
 • 00:09:39 Pan státní zástupce
  do dnešního dne nepředložil
 • 00:09:40 ani jeden nepřímý důkaz.
 • 00:09:42 Nemůže,
  protože se nic takového nestalo.
 • 00:09:44 -Realita je jiná.
 • 00:09:47 Je stěží představitelné,
  že by soud v situaci,
 • 00:09:49 kdy po obdržení obžaloby
  má i jinou možnost,
 • 00:09:52 než nařídit hlavní líčení,
 • 00:09:53 by vedl tak složité dokazování,
 • 00:09:55 ve které by "nebyl" jediný důkaz.
 • 00:09:59 -Soud bude vyslýchat svědky
  do konce týdne.
 • 00:10:01 Pak případ odročí.
 • 00:10:03 Kauzu totiž spojí s další obžalobou
  na Martina Dědice.
 • 00:10:05 Podle nejnovější měl lobbista
  peníze z údajných uplatků
 • 00:10:08 tzv. vyčistit
  přes reklaní agenturu Propag-Storm.
 • 00:10:12 Na daních tak podle žalobce
  dluží přes 6 mil. Kč
 • 00:10:15 a o dalších 7 mil. Kč
  si chtěl daně nelegálně snížit.
 • 00:10:21 Po 4měsíčním poklesu počet lidí
  bez práce v MS kraji
 • 00:10:24 v prosinci mírně vzrostl.
 • 00:10:26 Ve srovnání s prosincem 2016
  je ale v evidenci úřadů práce
 • 00:10:31 o téměř 15 tisíc lidí méně.
 • 00:10:33 Nezaměstnanost rostla
  v celém Česku,
 • 00:10:35 z listopadových 3,5 %
  na 3,8 %.
 • 00:10:37 Je to ale nejnižší hodnota
  za prosinec od roku 1997.
 • 00:10:42 Podle ekonomů se zaměstnavatelé
  budou muset o své pracovníky
 • 00:10:45 stále více starat a navyšovat mzdy,
  aby neodcházeli.
 • 00:10:50 Tomáš Závada začal před 25 lety
  podnikat ve stavebnictví.
 • 00:10:53 Jeho obor prošel
  velkými změnami několikrát.
 • 00:10:56 Kvalitnímu zedníkovi
  musí dnes podle svých slov
 • 00:10:58 nabídnout i 30 tis. Kč měsíčně.
 • 00:11:02 -Sehnat dneska schopného řemeslníka
  je téměř neřešitelný problém.
 • 00:11:06 Je to průřezově velký problém,
 • 00:11:08 jak u zedníků, řemeslníků,
  instalatérů.
 • 00:11:17 -Teď do nich musí více investovat,
  více jim vycházet vstříc,
 • 00:11:21 musí si je udržet,
  i když pro ně nemají činnost.
 • 00:11:27 -Problém je ve výkyvech,
  které jsou ve stavebnictví
 • 00:11:30 i díky dotacím i politice,
 • 00:11:33 protože velká část zakázek,
  které děláme,
 • 00:11:35 jsou státní zakázky.
 • 00:11:37 -Navyšování mezd
  a vymýšlení nových benefitů.
 • 00:11:39 Ze současné situace na trhu práce
  nejvíce těží zaměstnanci.
 • 00:11:43 A to i přesto,
  že nezaměstnanost mírně vzrostla.
 • 00:11:47 -Dlouhodobě se velice obtížně
  hledají technické obory,
 • 00:11:52 a co se týká prosince,
 • 00:11:54 tak největší poptávka
  byla po montážních pracovnících.
 • 00:11:59 -V energetické skupině,
  do které patří
 • 00:12:01 i elektrárna v Třebovicích,
 • 00:12:02 je průměrná měsíční mzda
  40 tis. Kč
 • 00:12:05 a letos tady budou platy
  opět o 3 % zvedat.
 • 00:12:08 A firmy musejí investovat
  i do benefitů
 • 00:12:10 a hledat stále nové
  motivační faktory.
 • 00:12:12 Penzijní připojíštění,
  týden dovolené navíc a stravenky
 • 00:12:15 jsou už dnes běžným standardem.
 • 00:12:19 -Teď jsou populární
  tzv. dny zdraví,
 • 00:12:22 kdy docházejí
 • 00:12:23 lékařští specialisté
  na pracoviště.
 • 00:12:26 -A stále populárnější
  jsou tzv. minigranty.
 • 00:12:28 Tedy příspěvky zaměstnancům
  na jejich mimopracovní aktivity.
 • 00:12:31 Jan Babinec pracuje v elektrárně.
 • 00:12:33 Od 6 let
  je ale jeho velkou zálibou judo.
 • 00:12:36 Své zkušenosti
  teď předává mladším.
 • 00:12:39 A díky finančnímu příspěvku
  zaměstnavatele
 • 00:12:41 mohl vzít své svěřence
  do spřáteleného klubu ve Francii.
 • 00:12:46 -Na mail přijde zpráva,
 • 00:12:48 ve které máme instrukce a pokyny.
 • 00:12:50 Každý zaměstnanec si může zažádat
  o finanční prostředky
 • 00:12:54 na dobrovolnickou činnost,
  kterou ve svém volném čase provádí.
 • 00:13:00 -Nezaměstnanost
  bude podle odborníků dále klesat.
 • 00:13:03 Celorepublikově by se mohla dostat
  v tomto roce na 3 %.
 • 00:13:09 Víc než půl miliardy korun
  si letos rozdělí školy v MS kraji.
 • 00:13:12 Čerpat budou jak z evropských fondů,
  tak i z rozpočtu kraje.
 • 00:13:15 Ten chce i nadále podporovat
  hlavně rozvoj technických oborů.
 • 00:13:21 -Jde to hlavně do podpory
  technické výuky.
 • 00:13:24 Do přírodovědných laboratoří,
  fyzikálních laboratoří.
 • 00:13:26 Do laboratoří virtuální reality.
 • 00:13:29 To je 250 mil. Kč.
 • 00:13:30 Pak dalších 300 mil. Kč,
 • 00:13:32 tyto peníze jdou do modernizace
  a zateplení budov.
 • 00:13:35 A další peníze,
  které půjdou do krajských škol,
 • 00:13:39 to je projekt OKAP,
 • 00:13:41 odborného kariérního
  a polytechnické vzdělávání.
 • 00:13:45 -Kraj i letos podpoří
  tzv. duální vzdělávání.
 • 00:13:48 Zlepšit chce taky propagaci řemesel.
 • 00:13:50 Právě studenti vybraných
 • 00:13:52 učebních oborů
  s technickým zaměřením
 • 00:13:54 budou mít dál možnost získat
  stipendium.
 • 00:13:56 Ta začal kraj vyplácet
  od začátku školního roku.
 • 00:13:59 Žáci si tak můžou přijít
  až na 16 tis. Kč za školní rok.
 • 00:14:05 -Odezva, kterou máme
  od ředitelů škol, je pozitivní.
 • 00:14:09 Ředitelé nám signalizují,
 • 00:14:11 že někteří žáci přestoupili
  z jednoho oboru na obor,
 • 00:14:15 který je podpořen stipendiem.
 • 00:14:16 Je to určitá motivace.
 • 00:14:19 Váš mobil se stává vstupenkou
  na televizní obrazovky.
 • 00:14:23 Stáhněte si zdarma aplikaci
  iReportér,
 • 00:14:27 natáčejte videa a sdílejte,
  co se děje kolem vás.
 • 00:14:31 Nejlepší videa ukážeme ve vysílání.
 • 00:14:35 Tvořte s námi zpravodajství,
  staňte se iReportérem ČT.
 • 00:14:44 Ostrava jako jediná
  ve Střední a Východní Evropě
 • 00:14:46 má novou speciální 3D tiskárnu,
  která pomáhá nejen lékařům.
 • 00:14:49 Místo sádrování
  a starých postupů v medicíně,
 • 00:14:53 nový přístroj přesně
  a rychle
 • 00:14:55 vyrobí zdravotní pomůcku
  pro pacienta,
 • 00:14:58 která je také lehčí.
 • 00:15:00 Firma chce v budoucnu expandovat
  i za hranice ČR.
 • 00:15:05 Designér Aleš Grygar si během svátků
  na lyžích zranil ruku.
 • 00:15:08 A protože centrum,
  ve kterém pracuje, vyrábí ortézy,
 • 00:15:11 může si sám na sobě vyzkoušet,
 • 00:15:12 jaké výhody jejich moderní
  zdravotní pomůcky mají.
 • 00:15:16 -Ortéza je lehčí,
  je také pevnější a prodyšnější
 • 00:15:24 a není náchylná
  na mechanické poškození
 • 00:15:27 a je odolná proti vodě.
 • 00:15:30 Jeden z nejdůležitějších
  aspektů je,
 • 00:15:33 že ortéza je tak subtilní, malá
  a dovolí mi tak oblékat, co chci.
 • 00:15:40 -V centru ale vyrábějí
  další protetické pomůcky
 • 00:15:42 např. pro lidi
  s těžkými tělesnými vadami.
 • 00:15:45 -Tady máme kraniální
  remodelační ortézy,
 • 00:15:47 ty se používají u dětí,
  které mají deformitu lebky.
 • 00:15:53 A tady touto otrézou
  se vada léčí.
 • 00:15:58 Takto vypadá klasicky
  zhotovená helma
 • 00:16:03 a takto 3D tištěná verze,
  která je estetičtější,
 • 00:16:08 lehčí, hygieničtější
  a vzdušnější,
 • 00:16:10 což je pro děti
  velká přidaná hodnota.
 • 00:16:13 -Podle výrobců
  moderních zdravotních pomůcek
 • 00:16:15 má speciální 3D tiskárna
  hned několik výhod.
 • 00:16:18 -Tato tiskárna tiskne 10x rychleji
  a s menšími náklady
 • 00:16:21 než dosud nejpokročilejší
  technologie.
 • 00:16:25 -V praxi to pak funguje tak,
  že pacienta naskenují 3D skenery
 • 00:16:27 a designéři pak vymodelují
  v počítači přesný model,
 • 00:16:30 data pak pošlou do tiskárny,
 • 00:16:31 která během několika hodin
  z umělé hmoty
 • 00:16:33 vytiskne zdravotní pomůcku.
 • 00:16:35 Podle výrobců zhruba stejně drahou
  jako u dostupných na trhu.
 • 00:16:38 Spolupracovat v budoucnu chtějí
  s moderními centry po celém světě.
 • 00:16:43 -Naše produkty
  budeme představovat v Německu,
 • 00:16:47 to bude náš velký start.
 • 00:16:50 Ale už teď máme velký zájem
  z Anglie a nebo Kataru.
 • 00:16:54 -Vedení MS inovačního centra
 • 00:16:56 dostupnost nové
  moderní technologie vítá.
 • 00:17:00 -Firma jako HP,
  která je výrobcem této tiskárny,
 • 00:17:03 si může vybírat partnery
  a firmy z celého světa.
 • 00:17:07 To, že si vybere zrovna
  maličkou firmu z Ostravy,
 • 00:17:11 tak je úžasný
  globální úspěch.
 • 00:17:20 Soud odsoudil za násilné
  a rasově motivované výhružky
 • 00:17:22 na Facebooku Aleše Rozsívala.
 • 00:17:23 Ten je směřoval proti
  Patrikovi a Radoslavovi Bangovi,
 • 00:17:26 známému jako raper Gipsy.cz.
 • 00:17:28 Podrobnosti už za chvíli.
 • 00:17:32 V kině mír v Opavě se sešla
  stará křesla.
 • 00:17:35 Darovaly mu je místní lidé.
 • 00:17:37 Město totiž plánuje rekonstrukci kin
  a křesla mají být jeho součástí.
 • 00:17:41 Uvidíte na závěr
  dnešních UDÁLOSTÍ V REGIONECH.
 • 00:18:17 Do roku 2025 by chtěl MS kraj
  splatit všechny své dluhy.
 • 00:18:20 Aktuálně dluží necelé
  2 mld. Kč.
 • 00:18:23 Loni snížil zadluženost
  o 200 mil. Kč
 • 00:18:26 z předloňských 2,2 mld. Kč,
  letos by mělo jít o stejnou sumu.
 • 00:18:29 Kraj nyní čerpá dva úvěry,
  které uzavřel v letech 2005 a 2010.
 • 00:18:40 Za násilné a rasově
  motivované výhružky
 • 00:18:41 na facebookových profilech
  Radoslava a Patrika Bangových
 • 00:18:43 potrestal dnes prostějovský soud
 • 00:18:45 autora těchto textů
  18měsíční podmínkou.
 • 00:18:47 Odsouzený Aleš Rozsíval
 • 00:18:49 se původně k autorství textů
  přiznal,
 • 00:18:50 později se ale soudu
  snažil dokázat,
 • 00:18:53 že je psal jeho známý.
 • 00:18:54 Dnes k líčení vůbec nedorazil
  a soud rozhodl v jeho nepřítomnosti.
 • 00:19:07 -Jen některé z nenávistných
  a rasových vzkazů,
 • 00:19:09 které si Radoslav Banga přečetl
  na svém facebookovém profilu.
 • 00:19:13 Vlnu těchto vzkazů
  nastartoval zpěvák tím,
 • 00:19:15 že se veřejně ohradil od textů
  a fanoušků skupiny Ortel.
 • 00:19:20 -To, že to něco spustí,
  mě nepřekvapilo.
 • 00:19:22 Ale spíš mě překvapila
  intenzita a množství.
 • 00:19:25 -Nakonec na svém profilu
  našel zpěvák
 • 00:19:27 známy jako Gipsy na 18 tisíc
  podobných vzkazů.
 • 00:19:30 Jedny z nich psal
  také Aleš Rozsíval.
 • 00:19:32 Kvůli strachu z reálného útoku
  pak oba bratři Bangovi
 • 00:19:35 nechodili do práce
  a hlídala je policie.
 • 00:19:39 -Spousta opatření.
 • 00:19:40 Musíte sem chodil ozbrojený,
 • 00:19:42 dohodli jsme se s policii
  na ochraně,
 • 00:19:47 kolem baráku,
  na koncertech atd.
 • 00:19:50 -Autor výhružných textů
  si dnešní rozsudek
 • 00:19:52 vyslechnout nepřišel.
 • 00:19:53 Za celkem 4 trestné činy
 • 00:19:55 prostřednictvím internetu,
  podmínka.
 • 00:19:58 -Jednání obžalovaného považuji
  za společenský velmi závažné.
 • 00:20:01 To jednání bylo opravdu
  velmi hrubé a neuctivé
 • 00:20:04 a za hranou jakýchkoliv
  přijatelných jednání.
 • 00:20:07 -To je to, proč to celé vzniklo,
  aby lidi skutečně věděli,
 • 00:20:09 že na internetu
  zákon skutečně platí
 • 00:20:11 a my jsme rádi, že je to vidět,
  že se to skutečně prokázalo.
 • 00:20:15 -Co dělají lidi na internetu,
  je postihnutelné.
 • 00:20:18 Není v pořádku někomu vyhrožovat,
  nadávat.
 • 00:20:21 -Rozhodnutí prostějovského soudu
 • 00:20:24 může být podle zmocněnkyně
  poškozených průlomové.
 • 00:20:26 Ve stejném případě policie šetří
  dalších 10 podezřelých
 • 00:20:29 a tři lidé jsou stíháni.
 • 00:20:31 -Je to rozhodně dobře,
  že se tyto věci vyjasňují
 • 00:20:36 v oblasti práva a zároveň,
  že je o tom informována veřejnost,
 • 00:20:40 že výroky tohoto charakteru
  nejsou přestupky
 • 00:20:45 a hrozí za ně
  poměrně zásadní potrestání.
 • 00:20:49 -Z několika tisíc nenávistných
  a rasistických komentářů
 • 00:20:52 na Facebooku Radoslava Bangy
 • 00:20:54 padl rozsudek pouze
  v jednom dalším případě.
 • 00:20:57 Autor těchto komentářů
  si musí odpracovat
 • 00:20:59 100 hodin
  veřejně prospěšných prací.
 • 00:21:04 Tři dny do prezidentských voleb.
 • 00:21:06 Do dneška měli kandidáti
  dodat informace
 • 00:21:09 o financování svých kampaní.
 • 00:21:11 Někteří přitom podle úřadu
  pro dohled nad hospodařením
 • 00:21:14 uvedli neúplné údaje.
 • 00:21:17 Zájem lidí o hlasování je mimořádný.
 • 00:21:18 Radnice totiž vydávají mnohem víc
  voličských průkazů než v minulosti.
 • 00:21:21 Další podrobnosti
  o hradním klání přinesou UDÁLOSTI.
 • 00:21:31 Stará křesla do kina Mír v Opavě.
 • 00:21:33 Město chystá rekonstrukci
  posledního jednosálového kina.
 • 00:21:36 Z dobového interiéru
  z počátku 60. let
 • 00:21:39 zbudou jen některé prvky.
 • 00:21:41 Nové foyer s občerstvením
 • 00:21:42 by měla doplnit
  právě darovaná křesla.
 • 00:21:45 Město společně s autorkou
  rekonstrukce přesně určilo,
 • 00:21:48 která by to měla být.
 • 00:21:52 -Jsou to tady skořepinová křesla,
  která tady ukazuji
 • 00:21:56 a jsou to dál křesla
  třeba z 30. let,
 • 00:22:01 která se v 60. letech
  ještě dělala,
 • 00:22:04 třeba křeslo
  od Jindřicha Halabaly.
 • 00:22:06 -Dvě má schované
  i sama architekta,
 • 00:22:08 hlasí se Opavané,
  kteří je chtějí městu věnovat.
 • 00:22:11 Křesel bude potřeba více,
  jak třicet.
 • 00:22:13 Město je zrepasuje,
  aby ladila s interiérem.
 • 00:22:17 -Vstupní halu s foyer
  jsme propojili
 • 00:22:21 a vznikl nám tady
  intimnější prostor
 • 00:22:24 přímo u šatny,
 • 00:22:27 kterou využijeme
  jako klidovou zónu pro to posezení
 • 00:22:32 a tam chceme umístit
  původní křesla.
 • 00:22:34 -Kino bylo postaveno
  na počátku 60. let.
 • 00:22:36 Původní interiér už dosluhuje.
 • 00:22:39 -Všimněte si, že tady třeba
  se propadá podlaha,
 • 00:22:43 tady třeba se nám propadá
  o nějakých 10 cm,
 • 00:22:46 ale ve stávájící šatně se propadá
  až 40 cm.
 • 00:22:49 -Sál má kapacitu 560 lidí
  a je největší v Opavě.
 • 00:22:53 Hostují tady
  malé divadelní společnosti,
 • 00:22:55 pravidelně se promítá.
 • 00:22:58 -Návštěvnost na kulturní akce
  je velká,
 • 00:23:01 na divadla, koncerty,
  máme vždycky plno,
 • 00:23:04 kina už jsou slabší,
 • 00:23:06 promítáme filmové kluby.
 • 00:23:08 -Kino digitalizované není.
 • 00:23:10 I to by měla změnit rekonstrukce.
 • 00:23:11 Dosavadní vybavení
  promítací kabiny ale zůstane také.
 • 00:23:16 -Tady máme dvě klasické
  třicet pětky,
 • 00:23:18 které by tady měly zůstat,
 • 00:23:20 protože filmů na kotoučích
  je ještě hodně
 • 00:23:24 a filmový klub
  chceme udržet.
 • 00:23:28 -Z původního vybavení
  zůstanou dobové detaily,
 • 00:23:31 jako jsou madla na dveřích,
  osvětlení nebo varovné cedule.
 • 00:23:35 -Tady jsou ještě klasické fotky,
  které snad všichni známe,
 • 00:23:40 když jsme do toho kina chodili
  a chodíme ještě dneska,
 • 00:23:43 Jana Šulcová, Oldřich Kaiser,
 • 00:23:44 takže je tady na místech
  zachováme záměrně.
 • 00:23:47 -Na konci dubna se Opavané
  mohou s kinem symbolicky
 • 00:23:50 na téměř půl roku rozloučit.
 • 00:23:52 Poslední promítání má být spojené
  s prohlídkou jeho zázemí.
 • 00:24:00 A to byla poslední reportáž
  dnešních UDÁLOSTÍ V REGIONECH,
 • 00:24:03 už vám jen popřeji hezký večer.
 • 00:24:04 Skryté titulky:
  Lucie Richterová
  Jana Michalíková

Související