iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 3. 2016
na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
1136
zhlédnutí

Události v regionech (Ostrava)

Komentované regionální zpravodajství.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:08 Rozpory kolem přehrady Skalička,
  stát do ní chce investovat
 • 00:00:10 3,5 mld. Kč,
 • 00:00:12 ochránit před povodněmi
  má 100 tisíc lidí,
 • 00:00:14 podle ekologů ale může znamenat
  katastrofu pro migrující živočichy,
 • 00:00:18 a tak se stavbou nesouhlasí.
 • 00:00:22 Co bude s Dolem Frenštát?
 • 00:00:24 Podle ministra Mládka
  by se dobývací prostor
 • 00:00:25 mohl zásadně změnšit
  a šachta v budoucnu zasypat,
 • 00:00:28 pokud ale OKD důl státu prodá.
 • 00:00:34 Zákaz pálení listí a sena,
 • 00:00:36 a místo toho
  nové hnědé popelnice zdarma.
 • 00:00:38 Město Ostrava chce,
  aby její obyvatelé
 • 00:00:40 více třídili bioodpad.
 • 00:00:51 Začínají Události v regionech,
  dobrý večer.
 • 00:00:55 U Teplic nad Bečvou plánuje stát
  za 3,5 mld. Kč
 • 00:00:58 postavit přehradu Skalička.
 • 00:01:00 Před povodněmi by měla ochránit
  až 100 tisíc lidí,
 • 00:01:03 včetně symbolu povodní z roku 1997,
  obce Troubky.
 • 00:01:06 V období sucha by měla sloužit
  jako zásobárna vody.
 • 00:01:09 S vodním dílem
  ale nesouhlasí ekologové.
 • 00:01:12 Podle nich by přehrada
  mohla znamenat katastrofu
 • 00:01:14 pro migrující živočichy
  v řece Bečvě.
 • 00:01:18 Vodní dílo Skalička.
 • 00:01:20 Pojmout by mělo
  35 milionů kubíků vody,
 • 00:01:22 poldr by měl dosáhnout
  12 m.
 • 00:01:25 Jeho hlavní úkol,
  pomoci v období sucha,
 • 00:01:28 které Česko od loňska sužuje,
  i při povodních.
 • 00:01:30 Ty se sem na Hranicko a Přerovsko
  pravidelně vracejí.
 • 00:01:34 Nejvíc škody napáchaly v roce 1997
  a o 3 roky později.
 • 00:01:43 Trnem v oku je vodní nádrž
  pro ochránce.
 • 00:01:45 Podle jejich slov
  by se štěrkové dno Bečvy
 • 00:01:47 mohlo proměnit v hluboký kaňon.
 • 00:01:49 Katastrofa např. pro parmu
  nebo hrouzka.
 • 00:01:52 Ryby, kterým zmizí
  vhodné místo pro tření.
 • 00:01:56 Jakým způsobem by to šlo řešit?
 • 00:01:58 Nejlepší by bylo kolem nádrže
  vybudovat
 • 00:02:01 nějaký trvale průtočný tok,
 • 00:02:05 který by představoval
  náhradní řeku,
 • 00:02:07 kterou by ryby mohly migrovat.
 • 00:02:09 Varianta, které se Povodí nebrání.
 • 00:02:11 S ochránci chce o možnostech jednat.
 • 00:02:13 První společnou schůzku
  plánují ještě v dubnu.
 • 00:02:16 Hovořit budou
  i o další námitce ekologů,
 • 00:02:19 vodní dílo zabrzdí chod splavenin,
  převážně štěrků.
 • 00:02:23 Povodí Moravy zpracovává
 • 00:02:25 rozsáhlá manegmentová
  zmírňující opatření.
 • 00:02:28 Chtěli bychom zabezpečit,
  aby při zvyšujících se průtocích
 • 00:02:31 jsme dokázali štěrky, písky
  dostat do Bečvy podvodním dílem.
 • 00:02:39 Po většinu roku
  je vody v řece málo,
 • 00:02:42 je to problém,
  zhoršuje ho úprava toku.
 • 00:02:45 Vodní nádrž zasáhne 7 obcí
  a např. i osadu Kamenec
 • 00:02:48 s 20 obyvateli.
 • 00:02:50 Manželé Kalinovi jsou s tím,
  že o svou chatu přijdou, smířeni.
 • 00:02:55 Kdyby to bylo nutné,
  tak neuděláme nic,
 • 00:02:58 s těžkým srdcem
  bych to tady opouštěl,
 • 00:03:00 udržujeme to tady,
  máme to rádi.
 • 00:03:02 Na výkupy pozemků
  má Povodí Moravy 20 mil. Kč,
 • 00:03:05 v dalších 8 letech
  dostane více než půl miliardy.
 • 00:03:08 Realizaci vodního díla plánuje
  Povodí Moravy na rok 2023,
 • 00:03:12 ovšem už teď od začátku roku
  vykupuje pozemky.
 • 00:03:15 Poslední obec,
  kterou se chystá Povodí navštívit,
 • 00:03:17 jsou Hustopeče nad Bečvou.
 • 00:03:19 S majiteli těchto rekreačních chat
  se potká ve čtvrtek.
 • 00:03:26 A ve vysiláníní vítám
  Jiřího Zedníčka,
 • 00:03:28 ředitele závodu
  Horní Morava Olomouc.
 • 00:03:30 Dobrý večer.
 • 00:03:32 Pane Zedníčku,
  ve čtvrtek proběhne schůzka
 • 00:03:34 s obyvateli Hustopečí nad Bečvou,
 • 00:03:36 budete jednat o výkupech pozemků,
  jak lidé reagují?
 • 00:03:51 Jednání je 8. a poslední.
 • 00:04:07 V předchozích jednáních vše
  probíhalo velmi kultivovaně.
 • 00:04:09 Všem moc děkuji.
 • 00:04:12 Kolik procent pozemků
  už je vykoupeno?
 • 00:04:25 Povodí Moravy obdrželo prostředky
  na výkupy pozemků,
 • 00:04:29 samotné výkupy ještě nezačaly.
 • 00:04:40 Ještě to řešíme formou veřejných a
  soukromých vyjednávání.
 • 00:04:47 S čím jste se při jednáních
  setkali?
 • 00:04:49 Ceny jsou pevné?
 • 00:04:57 Ceny jsou nastaveny podle
  znaleckých posudků.
 • 00:05:05 Vycházíme z katastrálního území.
 • 00:05:07 Cena je pevná.
 • 00:05:18 Budete jednat o vyšší ceně, pokud
  lidé odmítnou?
 • 00:05:26 Ceny jsou navýšeny o motivační
  koeficient.
 • 00:05:31 Doufám v hladký průběh.
 • 00:05:38 Tzn. výkupu staveb a pozemků.
 • 00:05:41 Plánovaný začátek je na rok 2023,
  mohly by ho výkupy ohrozit?
 • 00:05:51 Pokud všecko půjde ve vytyčených
  kolejích,
 • 00:05:57 tak termín je optimistický.
 • 00:06:00 Nemohl by začátek výstavby
  ohrozit ekologové?
 • 00:06:02 Jaké jsou jejich požadavky?
 • 00:06:04 Myslíte, že najdete
  společnou cestu?
 • 00:06:10 Určitě najdeme společnou cestu.
 • 00:06:15 Pracujeme i na jiných projektech.
 • 00:06:21 Doufáme, že najdeme cestu
  kompromisu.
 • 00:06:26 Chceme jim vyjít vstříc.
 • 00:06:33 ve spolupráci s MŽP a MZ.
 • 00:06:35 Děkuji.
 • 00:06:39 Dobývací prostor Dolu Frenštát
  by se mohl zásadně zmenšit
 • 00:06:42 a v budoucnu by šachta
  mohla být zcela zasypána.
 • 00:06:45 Při jednání se starosty
  okolních obcí
 • 00:06:47 to připustil ministr průmyslu
  a obchodu Jan Mládek.
 • 00:06:50 Záviset to ale bude na tom,
  zdali OKD důl státu prodá.
 • 00:06:53 Zatím se o tom ale nejednalo.
 • 00:06:55 Zvonička na Horečkách
 • 00:06:57 na rozhraní Trojanovic
  a Frenštátu pod Radhoštěm.
 • 00:07:00 Postavili ji před 6 lety,
  aby zvonila umíráček Dolu Frenštát.
 • 00:07:02 Teď je přání jejích tvůrců
  reálnější než kdy dříve.
 • 00:07:05 Při jednání s ministrem průmyslu
  a obchodu Janem Mládkem
 • 00:07:08 se poprvé mluvilo
  o zakonzervování dolu.
 • 00:07:12 Zaznělo zmenšení
  dobývacího prostoru,
 • 00:07:15 možné zasypání těžních jam,
  což jsme uvítali
 • 00:07:19 a to bylo asi to nejdůležitější,
  co jsme si ze setkání odnesli.
 • 00:07:25 Zásoby černého koksovatelného uhlí
  by tak měly být zachovány,
 • 00:07:29 jako strategická rezerva státu,
 • 00:07:31 ale zároveň se starostové a občané
  dotčených obcí
 • 00:07:34 nebudou muset obávat
  těžebních aktivit
 • 00:07:37 a jejich negativních dopadů
  na rozvoj svých obcí.
 • 00:07:40 Během několika týdnů
  se sejdou zástupci
 • 00:07:42 Sdružení měst a obcí
  na ochranu beskydského regionu.
 • 00:07:44 Mají sepsat společné stanovisko
  k převzetí Dolu Frenštát státem.
 • 00:07:48 S ním pak pojedou na další jednání.
 • 00:07:52 Je nesmysl tady držet
  dobývací prostor,
 • 00:07:54 který je určen pro vydobytí,
  a je potřeba uhlí chránit
 • 00:07:56 pouze a jenom chráněným
  ložiskovým územím.
 • 00:07:58 Takže logiku to má
  a už takhle začínají
 • 00:08:00 konečně přemýšlet
 • 00:08:02 i na Ministerstvu
  průmyslu a obchodu.
 • 00:08:04 Je to dobré.
 • 00:08:05 Zmenšení dobývacího prostoru
  by zjednodušilo obyvatelům obcí
 • 00:08:07 stavby nových domů
  či prodeje pozemků,
 • 00:08:09 na které má nyní OKD
  předkupní právo.
 • 00:08:12 Všechny plány ale závisí na tom,
  jestli OKD kývne na nabídku státu
 • 00:08:15 na odkoupení dolu.
 • 00:08:17 Žádná jednání ale zatím neproběhla.
 • 00:08:19 Provoz dolu stojí OKD
  až 60 mil. Kč každý rok.
 • 00:08:22 Stát za něj v lednu
  nabídl 1 Kč.
 • 00:08:26 Myslím si, že Důl Frenštát
  určitě bude předmětem
 • 00:08:29 vzájemných jednání
  mezi našimi vlastníky
 • 00:08:33 a zástupci vlády.
 • 00:08:34 Ministerstvo průmyslu a obchodu
  dosud v této souvislosti
 • 00:08:37 žádnou reakci
  ze strany OKD neobdrželo
 • 00:08:40 a nepovažujeme ji tedy za aktuální.
 • 00:08:43 Stát tak v současnosti
  nemá zpracovány
 • 00:08:45 žádné technické plány
  na zmenšení dobývacího prostoru
 • 00:08:47 či zasypání dolu.
 • 00:08:54 Představitelé
  těžební společnosti OKD
 • 00:08:56 se dnes sešli se zástupci odborářů,
  aby se dohodli na podmínkách
 • 00:08:59 propuštění 345 horníků.
 • 00:09:03 70 % z nich má firmu
  dobrovolně opustit
 • 00:09:05 do konce června tohoto roku.
 • 00:09:06 Těmto zaměstnancům OKD
  nabízí až šestinásobek
 • 00:09:10 průměrného měsíčního platu,
  což může u některých z nich
 • 00:09:12 podle odborářů být
  až 180 tis. Kč.
 • 00:09:16 S tím ale zástupci odborů
  nesouhlasí.
 • 00:09:20 Z našeho pohledu je,
  že by zaměstnanci měli odcházet
 • 00:09:23 s 11násobkem,
  dle sociálního programu,
 • 00:09:26 a to z důvodu,
  že se změnila situace OKD a šachty,
 • 00:09:30 zaměstnanci mají smlouvy
  pro celé OKD,
 • 00:09:33 a pracují na jednotlivých dolech,
 • 00:09:36 ale ve chvíli,
  kdy je zaměstnavatel potřebuje,
 • 00:09:38 přecházejí ze šachty na šachtu,
 • 00:09:40 ve chvíli, kdy je propouští,
  tak se to najednou dělá samostatně
 • 00:09:42 a rozdělí se to dle různých závodů.
 • 00:09:45 Odboráři chtějí v průběhu 14 dnů
  ještě jednat s OKD
 • 00:09:48 ohledně další stovky zaměstnanců,
  které chce firma propustit,
 • 00:09:51 ale kteří nechtějí podnik
  opustit dobrovolně
 • 00:09:54 nebo jsou na dlouhodobých
  nemocenských.
 • 00:09:56 Odboráři chtějí počet
  propuštěných lidí snížit,
 • 00:09:58 nebo odchod dohodou nabídnout
  dalším zaměstnancům,
 • 00:10:01 kteří by o ni měli zájem.
 • 00:10:05 Program Racio, jak mu pracovně
  tady v OKD říkáme,
 • 00:10:09 je dlouhodobý program na uvolňování
  nepotřebných zaměstnanců,
 • 00:10:12 a je to reálný obraz toho,
  kolik firma těží černého uhlí
 • 00:10:15 a na základě toho,
 • 00:10:16 kolik potřebuje reálný počet
  zaměstnanců
 • 00:10:19 do jednotlivých provozů,
 • 00:10:21 pro letošní rok
  nám vyšlo číslo 345 osob.
 • 00:10:26 Zástupci OKD i odborů
  tak chtějí v co nejkratším termínu
 • 00:10:28 najít kompromisní řešení,
  se kterým by souhlasily obě strany.
 • 00:10:34 Hutní společnost
  ArcelorMittal Ostrava
 • 00:10:35 uvedla do provozu tkaninový filtr,
  který dokáže zachytit
 • 00:10:38 až 94 tun prachu ročně.
 • 00:10:41 Nová technologie
  za 365 mil. Kč na odprášení
 • 00:10:45 tzv. jižní aglomerace,
  tedy spékárny rud,
 • 00:10:48 patří k nejvýznamnějším investicím
  ostravské huti
 • 00:10:50 do ekologických opatření.
 • 00:10:52 Peníze na stavbu získala huť
  hlavně z evropských dotací.
 • 00:10:57 Ostravská huť ArcelorMittal
  ročně vypustí do ovzduší
 • 00:11:00 zhruba 560 tun emisí,
 • 00:11:02 nové zařízení na odprášení
  má jejich množství snížit
 • 00:11:06 zhruba o 1/6.
 • 00:11:08 Rukávec je nasunut
  na drátěném košík
 • 00:11:11 a filtrace probíhá opačně
  než u vysavače,
 • 00:11:16 zvenku směrem dovnitř.
 • 00:11:19 V těchto filtrech je několik tisíc
  speciálních tkaninových rukávců,
 • 00:11:23 jejich životnost
  je minimálně 5 let.
 • 00:11:26 Čištění hadic probíhá
  stlačených vzduchem,
 • 00:11:30 hadice se čistí profukem zevnitř,
 • 00:11:34 prach padá do výsypek.
 • 00:11:38 Filtr je velký
  zhruba jako 3patrový dům
 • 00:11:40 a celkový plocha filtračních hadic
  přesahuje 18 tisíc m2,
 • 00:11:43 což odpovídá velikosti
  2,5 fotbalových hřišť.
 • 00:11:49 Jsme schopni s vysokou účinností
  přesahující 90 % zachytit
 • 00:11:53 i polycyklické aromatické
  uhlovodíky včetně benzoapyrenu.
 • 00:11:58 Je to zhruba 1/6 ročních
  emisí prachu.
 • 00:12:02 Výstavba filtru trvala 10 měsíců.
 • 00:12:05 Společnost ArcelorMittal
  ji řadí mezi své největší
 • 00:12:08 ekologické investice.
 • 00:12:09 Spolu s dalšími 12 technologiemi
  by se měla postarat o snížení dopadu
 • 00:12:13 na životní prostředí
  na nejmenší možnou míru.
 • 00:12:16 Podle ekologických sdružení
  ale opatření měla přijít dříve.
 • 00:12:21 Vítáme, že filtr zachytí
  i nejmenší částice,
 • 00:12:24 které jsou pro lidský organismus
  ty nejškodlivější.
 • 00:12:29 Co se děje v Radvanicích
  a přilehlých městských částech,
 • 00:12:33 tak je jen důkazem toho,
  že se ekologizace měla odehrát
 • 00:12:38 už mnohem dříve.
 • 00:12:40 Smogových dní bylo v letošní zimě
  méně než v těch předchozích.
 • 00:12:43 Maximální povolený počet překročení
  imisního limitu pro polétavý prach,
 • 00:12:47 který je 35 dní,
  byl však vyčerpán v Radvanicích,
 • 00:12:51 kde je situace dlouhodobě
  jedna z nejhorších.
 • 00:12:57 Ostravané by do budoucna
  měli víc než dosud třídit bioodpad.
 • 00:13:01 Majitelé rodinných domů se zahradou
  proto nově zdarma od města
 • 00:13:04 dostanou hnědé popelnice.
 • 00:13:06 Ty bude rovněž zdarma v sezoně
  co 2 týdny svážet
 • 00:13:11 městská společnost OZO
  do kompostárny.
 • 00:13:12 Navíc Ostrava plánuje vyhlášku
  zakazující pálení listí a sena.
 • 00:13:17 Jak rychle se to naplní?
 • 00:13:19 Během roku, je to listí,
  odpadky z kuchyně a organické.
 • 00:13:24 Už roky stejný postup.
 • 00:13:25 Pavel Prostějovský dává odpad
  ze zahrady na kompost.
 • 00:13:28 Nově ale bude suchou trávu,
  listí a další zeleň
 • 00:13:31 ukládat do hnědé popelnice.
 • 00:13:33 Od města ji dostane zdarma.
 • 00:13:36 Využiji to, protože po tom
  přímo toužím,
 • 00:13:39 pokud někdo udržuje zahradu tak,
  jak má,
 • 00:13:43 tak toho bioodpadu
  včetně plevele je spousta.
 • 00:13:51 Nové nádoby zatím čekají naskládané
  na hromadě.
 • 00:13:54 Zástupci firmy OZO věří,
  že jich mezi lidi rozdají
 • 00:13:58 na 15 tisíc.
 • 00:14:00 Teď jsou postupně oslovováni
  občané žijící v rodinných domech
 • 00:14:02 na území města,
 • 00:14:04 aby si podali žádost.
 • 00:14:06 Do hnědých popelnic se vejde
  240 litrů zeleného odpadu.
 • 00:14:09 Společnost OZO je začne
  Ostravanům rozvážet od května.
 • 00:14:14 Ze zahrad míří listí, větve
  a další bioodpad sem,
 • 00:14:16 do kompostárny.
 • 00:14:22 Tady je vidět kompost
  z minulé sezóny,
 • 00:14:24 ještě není zcela hotov.
 • 00:14:26 Pro kompost si jezdí stále víc lidí.
 • 00:14:27 A stále víc
  jich také doma bioodpad třídí.
 • 00:14:31 Minulý rok Ostravané
  vytřídili 8 tisíc tun zeleně.
 • 00:14:35 Přesto bude nutné třídit ještě víc.
 • 00:14:36 Ostrava totiž plánuje
  zcela zakázat pálení listí a sena.
 • 00:14:42 Text vyhlášky už je připraven,
 • 00:14:43 doufáme že by mohla platit
  od 1.1.2017.
 • 00:14:47 Biopopelnice už bezplatně využívají
  třeba v Olomouci.
 • 00:14:50 Ostravané zatím požádali
  o zhruba 800 nádob.
 • 00:14:56 Ve druhé půli dnešní relace
 • 00:14:58 vám ukážeme
  nový počítačový tomograf,
 • 00:15:00 který si pořídila
  Nemocnice v Karviné-Ráji.
 • 00:15:02 Ta teď ale řeší,
  kdo s ním bude pracovat,
 • 00:15:05 chybí jí lékaři.
 • 00:15:06 Natáčela Iva Piskalová.
 • 00:15:09 A Zuzana Kozáková zjišťovala,
  jak se lesníkům na Olomoucku
 • 00:15:13 daří bojovat s kůrovcovou kalamitou,
 • 00:15:14 která je podle nich nejhorší
  za posledních 20 let,
 • 00:15:17 počkejte si na její reportáž.
 • 00:15:24 Nemocnice v Karviné-Ráji
  má nový počítačový tomograf.
 • 00:15:27 Nahradil 9 let staré zařízení,
  které už neumožňovalo provádět
 • 00:15:31 některá dnes
  už standardní vyšetření.
 • 00:15:34 Vedení krajské nemocnice
  teď ale musí řešit,
 • 00:15:36 kdo bude výsledky
  vyšetření popisovat.
 • 00:15:39 Nemá totiž lékaře.
 • 00:15:41 Otočíme se.
 • 00:15:44 Tato starší žena podstoupila
  před chvílí vyšetření
 • 00:15:47 na očním oddělení.
 • 00:15:48 Tamní specialisté
  si ale pro doplnění diagnózy
 • 00:15:51 vyžádali ještě snímky
  z počítačového tomografu.
 • 00:15:55 Karvinští laboranti vyšetření
  provedou,
 • 00:15:57 jeho výsledek
  ale s největší pravděpodobností
 • 00:16:00 popíše lékař
  z jiné krajské nemocnice.
 • 00:16:03 V Karviné totiž RDG lékaři
  momentálně chybí.
 • 00:16:07 Jsem okamžitě schopen
  vzít 2 lékaře ze den na den.
 • 00:16:10 Vedení nemocnice doufá,
  že nový tomograf,
 • 00:16:12 který nahradil
  nevyhovující zařízení,
 • 00:16:14 do nemocnice specialisty naláká.
 • 00:16:16 Než se to podaří,
  budou vypomáhat kolegové.
 • 00:16:21 Nemocnice měla již v minulosti
  nabídky firem,
 • 00:16:23 které se zabývají
  popisováním snímků apod,
 • 00:16:26 vyhodnotili jsme to
  jako ne zrovna ideální.
 • 00:16:30 Je možné ho pomocí
  digitálních technologií
 • 00:16:32 přeposlat do jiného zařízení,
  např. do nemocnice v Havířově
 • 00:16:36 a tam je schopen
  ho na dálku lékař popsat.
 • 00:16:42 Nové CT je mnohem výkonnější,
  výrazně se zkrátí doba vyšetření
 • 00:16:45 a mnohem nižší
  je tak i dávka záření.
 • 00:16:48 A mnohem menší
  je i pocit stísněnosti.
 • 00:16:53 Oproti minulému přístroji
  je tento otvor daleko větší
 • 00:16:59 a taky tento stůl,
  který má kapacitu až 220 kg,
 • 00:17:10 což znamená, že na tomto zařízení
  lze při zachování
 • 00:17:15 kvality vyšetřovat
  i obézní pacienty.
 • 00:17:19 Neakutní pacienti budou k vyšetření
  objednáni přibližně za měsíc.
 • 00:17:23 Podobně jako ve většině
  zdravotnických zařízení v kraji.
 • 00:17:26 Poloviční čekací dobu hlásí
  FN Ostrava a nemocnice v Krnově.
 • 00:17:36 53 mil. Kč by měla stát výstavba
  druhé části průmyslové zóny
 • 00:17:40 v Krnově.
 • 00:17:41 Momentálně tam pokračují práce
  na zasíťování pozemků.
 • 00:17:44 Zaměstnání by tam mělo najít
  přibližně 200 lidí.
 • 00:17:49 11 ha, náklady 53 mil. Kč,
  zaměstnání pro zhruba 200 lidí.
 • 00:17:54 Tak by měla v ideálním případě
  vypadat druhá část
 • 00:17:57 krnovské průmyslové zóny.
 • 00:17:59 V současnosti probíhá
  výběrové řízení,
 • 00:18:02 ze kterého vzejdou firmy,
  které zde budou investovat.
 • 00:18:04 Termín ukončení: 24. dubna.
 • 00:18:08 Bude následovat vyhodnocení
  jednotlivých uchazečů,
 • 00:18:11 které nebude provádět
  pouze město Krnov,
 • 00:18:14 ale bude do toho vstupovat
  i MPO ČR
 • 00:18:19 jako poskytovatel dotace
  na zasíťování.
 • 00:18:22 Jediným zatím známým zájemcem
  je firma Taneco,
 • 00:18:25 která by chtěla využít
  celou průmyslovou zónu
 • 00:18:27 na vybudování aquaponické firmy
  na společný chov ryb a rostlin.
 • 00:18:31 Plánuje zaměstnat až 200 lidí.
 • 00:18:34 Krnovskou zónu si vybrala
  ze 14 nabídnutých.
 • 00:18:37 Důvodem jsou blízké zdroje vody.
 • 00:18:41 Tento zdroj je pro nás
  velmi důležitý,
 • 00:18:45 je to základní podmínka,
  když základní produkcí je ryba,
 • 00:18:49 tak musí mít dobrou vodu.
 • 00:18:52 V Krnově se nezaměstnanost,
  stejně jako v celém okresu Bruntál,
 • 00:18:55 pohybuje kolem 11 %.
 • 00:18:57 Nová průmyslová zóna
  by ji měla snížit na zhruba 8 %.
 • 00:19:00 Začít stavět by se tu mělo
  v průběhu příštího roku.
 • 00:19:03 Jako průmyslovou zónu
  chce město využít i pozemky
 • 00:19:06 po bývalé slévárně.
 • 00:19:08 Jejich odkup ale komplikuje
  likvidace ekologických škod.
 • 00:19:13 Pro nás je, pro město,
  je důležité mít takový pozemek
 • 00:19:16 na strategickém místě,
 • 00:19:17 abychom mohli vybudovat
  takovou malou průmyslovou zónu
 • 00:19:22 pro naše podnikatele.
 • 00:19:24 Vedení města by si na pozemcích
  přálo menší výrobu.
 • 00:19:27 Definitivní rozhodnutí
  o odkupu 5ha pozemku
 • 00:19:30 za 15 mil. Kč by mělo padnout
  v druhé polovině roku.
 • 00:19:38 Jednorázová pomoc pro Klokánky
  ve výši 20 mil. Kč,
 • 00:19:41 návrh ministryně práce
  a sociálních věcí Michaely Marksové.
 • 00:19:44 Peníze by měly pomoct
  s finančními problémy,
 • 00:19:46 které azylové domy pro děti
  trápí dlouhodobě.
 • 00:19:50 Uspěje ministryně u svých kolegů?
 • 00:19:52 A pomůže skutečně tato částka
  Klokánkům dostat se z krize?
 • 00:19:55 Odpovědi hledají dnešní Události.
 • 00:20:03 Většina skiareálů ukončila
  včera lyžařskou sezónu.
 • 00:20:06 Podle horské služby v Jeseníkách
  byla nejtragičtější
 • 00:20:09 v novodobé historii.
 • 00:20:10 Zemřeli během ní 4 lidé.
 • 00:20:12 Lyžařská střediska ji pak,
  co se návštěvnosti týče,
 • 00:20:15 hodnotí jako tu minulou.
 • 00:20:17 Narostly jim ale náklady
  na zasněžování.
 • 00:20:20 Co vše se musí
  na konci sezóny udělat?
 • 00:20:22 Je potřeba celý areál zazimovat,
  tzn. sundat unašeče z vleků.
 • 00:20:27 Z některých vleků
  už jsme se sundali dopředu,
 • 00:20:30 tohle je poslední,
  který zůstává nejdýl.
 • 00:20:32 Tady za mnou stojí děla,
  která jsou připravená k odvozu,
 • 00:20:34 ještě nahoře jsou 3 kousky.
 • 00:20:36 Většina středisek
  už má techniku sklizenou.
 • 00:20:38 I pro ně byla letošní sezóna
  tragická.
 • 00:20:40 Řada z nich byla v provozu
  jen několik týdnů.
 • 00:20:42 Třeba v Hlubočkách u Olomouce
  měli vlaky puštěné jen měsíc.
 • 00:20:45 Za zasněžování
  1500 m dlouhé sjezdovky
 • 00:20:48 tu zaplatili 350 tis. Kč.
 • 00:20:51 Na splátky úvěrů se vydělalo,
 • 00:20:54 spíše, že se nám zabrzdí
  další investice.
 • 00:20:57 Podobný problém řešila
  i další střediska.
 • 00:20:58 Čtvrt milionu,
  lednová faktura za energii
 • 00:21:01 ve skiareálu Filipovice.
 • 00:21:03 Tak vysoké platby tam nepamatují.
 • 00:21:06 Dokázali jsme
  i v složitějších podmínkách
 • 00:21:08 udržet areál v celkem
  dobrých podmínkách pro lyžaře.
 • 00:21:12 Návštěvnost byla podobná
  jako loni.
 • 00:21:16 S koncem sezóny bilancují
  i horští záchranáři.
 • 00:21:18 Byla pro ně nejtragičtější
  za poslední roky.
 • 00:21:22 Nejčastěji vyjížděli
  k poraněným kloubům a zhmožděninám.
 • 00:21:25 Za uplynulou zimu ošetřili
  záchranáři v Jeseníkách
 • 00:21:27 760 zraněných lyžařů.
 • 00:21:30 Řada z nich podcenila
  nebo přecenila své síly.
 • 00:21:32 4 z nich už nestihla
  horská služba pomoci.
 • 00:21:35 2 lyžaři dostali infarkt,
  2 podlehli zraněním.
 • 00:21:37 V Beskydech pak zraněných lyžařů
  ubylo o 1/3.
 • 00:21:40 Ze 400 úrazů byl smrtelný jen 1.
 • 00:21:46 Přesto, že se teploty
 • 00:21:47 tento týden budou
  i v horských oblastech pohybovat
 • 00:21:49 kolem 10 stupňů,
 • 00:21:50 některá střediska
  mají stále otevřeno.
 • 00:21:52 Např. na Červenohorském sedle,
  Dolní Moravě
 • 00:21:54 nebo v Beskydech na Pustevnách.
 • 00:22:00 Lesníci začali s výsadbou stromů
  po kůrovcové kalamitě.
 • 00:22:03 Ta je podle nich nejhorší
  za posledních 20 let.
 • 00:22:06 Někde už se proto snažili
  s výsadbou začít
 • 00:22:08 i přes extrémní sucha,
  už loni na podzim.
 • 00:22:11 Na Olomoucku ale odstartovaly
  hlavní práce v lesích
 • 00:22:14 až v těchto dnech.
 • 00:22:15 Lesníci se snaží využít
  současného počasí,
 • 00:22:18 které mladým stromkům přeje.
 • 00:22:22 Udělám si díru na sazenici,
  dám tam stromek,
 • 00:22:25 přišlápnu a pokračuju dál.
 • 00:22:32 Jan Vítek vysadí denně stovky
  nových stromků
 • 00:22:34 v Litovelském Pomoraví.
 • 00:22:37 Kůrovcová kalamita
  zasáhla i tyto lesy.
 • 00:22:39 S jarním počasím vyrazilo
  jen z olomoucké lesní správy
 • 00:22:42 sázet nové stromy 20 zaměstnanců
  a dalších 20 brigádníků.
 • 00:22:47 Sadíme podle provázků.
 • 00:22:49 Toto je zrovna javorová sazenice,
  akorát fajn, už to bude rašit.
 • 00:22:56 Olomoučtí lesníci
  s výsadbou vyčkávali na jaro.
 • 00:22:59 To na Huzové sázeli
  i přes extrémní sucho už na podzim.
 • 00:23:02 Jinak by ani nestihli
  všech 200 tisíc stromů vysadit.
 • 00:23:07 To je jak beton,
  zrovna to jde těžko.
 • 00:23:09 Kůrovec přitom nedrancuje
  jen moravské a slezské lesy.
 • 00:23:13 Kalamita výrazně
  zasáhla i Jižní Čechy.
 • 00:23:15 V Litovelském Pomoraví
  se ke kůrovci přidala i houba,
 • 00:23:19 která napadá jasany.
 • 00:23:20 Lesníci tak bojují
  s dvojí kalamitou.
 • 00:23:23 Výsledek - rozsáhle mýtiny.
 • 00:23:26 Zase vidíte další pasečku,
  kterou musíme zalesnit
 • 00:23:28 díky tomu vykácení.
 • 00:23:30 Problém se rýsuje dost veliký,
  protože houbové onemocnění
 • 00:23:34 nám narůstá
  a není vidět ústup.
 • 00:23:38 Stát může vlastníkům lesa
  poskytnout finanční podporu
 • 00:23:40 na obnovu, zajištění a výsadbu
  porostů do 40 let věku.
 • 00:23:44 Podle lesníků bude letošní
  kůrovcová kalamita
 • 00:23:46 alespoň v nížinách
  zhruba stejná jako loni.
 • 00:23:48 Kůrovec ale nově napadá
  kromě smrků také borovice.
 • 00:23:51 Situace se letos zřejmě
  výrazně zhorší na horách.
 • 00:23:58 Takové byly Události v regionech,
  hezký zbytek večera.
 • 00:24:01 Skryté titulky:
  Lucie Richterová
  Jana Michalíková

Související