iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 12. 2014
na ČT1

1 2 3 4 5

3 hlasy
1115
zhlédnutí

Události v regionech (Ostrava)

Komentované regionální zpravodajství.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:08 Havířovské nádraží
  zatím zůstane tak, jak je.
 • 00:00:10 Vedení města zastavilo projekt
  stavby nového terminálu.
 • 00:00:16 Vedení ocelárny společnosti
  Vítkovice Steel
 • 00:00:19 se zatím nedohodlo na dodávkách
  surového železa
 • 00:00:21 a lidem hrozí propouštění.
 • 00:00:24 Už o víkendu si lidé budou moci
  poprvé prohlédnout
 • 00:00:28 novou sportovní halu Polárka
  ve Frýdku-Místku.
 • 00:00:37 Začaly Události v regionech,
  dobrý podvečer.
 • 00:00:43 Nádraží v Havířově
  se zatím bourat nebude.
 • 00:00:45 Radní zastavili projekt stavby
  nového terminálu.
 • 00:00:48 Nestihli by ho totiž postavit
  do konce roku 2015
 • 00:00:51 a vyčerpat tak evropské dotace.
 • 00:00:53 České dráhy chtějí budovu převést
  na Správu železniční dopravní cesty.
 • 00:00:57 A na ministerstvu kultury
 • 00:00:59 stále leží odvolání památkářů
  proti tomu,
 • 00:01:01 že budovu ministerstvo už potřetí
  neprohlásilo za kulturní památku.
 • 00:01:07 Oddechový čas pro nádraží
  v Havířově,
 • 00:01:09 koloběh tří po sobě zamítnutých
  žádostí o to,
 • 00:01:11 jestli bude stavba památkou,
 • 00:01:13 nakonec zajistil chátrající budově
  další existenci.
 • 00:01:17 Město nestihne vyčerpat evropský
  grant na stavbu nového terminálu.
 • 00:01:21 Nádraží zatím zůstane stát.
 • 00:01:24 V tuto chvíli by mohly jít
  stranou emoce
 • 00:01:26 a všechny zúčastněné strany
 • 00:01:28 sednout k jednacímu stolu
  a najít nějaké nové řešení.
 • 00:01:31 Přestože město zastavilo
  stavbu nového terminálu,
 • 00:01:34 automaticky to neznamená,
 • 00:01:36 že tahle nádražní budova
  bude zachráněna.
 • 00:01:39 I architekti, kteří bojovali
 • 00:01:40 za záchranu architektonicky
  cenné budovy
 • 00:01:42 se s vedením radnice
  chtějí sejít hned v lednu.
 • 00:01:45 Vědí, že město může na stavbu
  nového terminálu
 • 00:01:48 žádat dotace znovu.
 • 00:01:49 Pokud budova nebude památkou,
  scénář s demolicí se může opakovat.
 • 00:01:55 Proto chceme nabídnout
  spolupráci městu
 • 00:01:57 jako občanské sdružení
  Důl architektury,
 • 00:01:59 abychom společně s městem
  začali pracovat na novém projektu.
 • 00:02:03 Své plány musí změnit
  i České dráhy.
 • 00:02:05 V první řadě zruší výběrové řízení
  na zhotovitele terminálu.
 • 00:02:09 Pak budovu prodá.
 • 00:02:11 Havířovské nádraží bude zapsáno
  na soupis nádraží,
 • 00:02:16 tedy majetku, který by měl být
  v příštím roce převeden
 • 00:02:19 a prodán na Správu
  železniční dopravní cesty.
 • 00:02:22 Finální termín není v rukou SŽDC,
  záleží na rozhodnutí MD ČR,
 • 00:02:28 potažmo vlády. Může to být otázka
  týdnů i měsíců.
 • 00:02:31 Se situací se pak seznámíme
  detailně a budeme ji řešit.
 • 00:02:41 O budoucnosti nádraží
  budou v lednu naposledy rozhodovat
 • 00:02:44 i na ministerstvu kultury.
 • 00:02:46 Rozkladová komise znovu posoudí,
 • 00:02:49 jestli budovu zapíše
  na seznam památek.
 • 00:02:55 Hostem dnešních Událostí
  v regionech je Daniel Pawlas,
 • 00:02:57 primátor Havířova.
 • 00:03:04 O tom, že Havířov nebude mít
  nové nádraží,
 • 00:03:06 rozhodli žádosti o zapsání budovy
  na seznam památek.
 • 00:03:14 Teď musíte vrátit slíbené dotace
 • 00:03:16 a nemáte nárok ani na dotace
  od státu,
 • 00:03:17 protože nádraží zatím památkou není.
 • 00:03:18 Jak velká komplikace
  to pro Havířov je?
 • 00:03:27 Komplikace je to hlavně pro občany.
 • 00:03:34 Chceme mít kulturní nádraží,
  chceme žít ve 21. století.
 • 00:03:47 Jak to bude dále?
 • 00:04:01 Stav havířovského nádraží je
  tristní, neodpovídá standardu EU.
 • 00:04:06 Je otázka, co nakonec vznikne.
 • 00:04:12 Doufáme, že se situace nebude
  opakovat.
 • 00:04:16 Vedení radnice zatím trvalo
  na stavbě nového terminálu
 • 00:04:17 a demolici stávající budovy.
 • 00:04:26 Stanovisko se nezměnilo.
 • 00:04:31 Musíme se na to podívat racionálně.
 • 00:04:39 Před 4 lety byla situace jiná,
  dnes jsme o kus dále.
 • 00:04:48 O kolik peněz přijdete?
 • 00:04:51 Projekt je vypracován.
 • 00:04:57 Částka se pohybuje kolem 4 milionu.
 • 00:05:07 Polovina částky jde ve spolupráci
  s ČD.
 • 00:05:16 Kdo provede opravy?
 • 00:05:19 Je to na straně ČD.
 • 00:05:22 Ti jsou vlastníci budovy.
 • 00:05:33 ČD by měly investovat do majetku,
  o kterém neví, jak vlastně dopadne.
 • 00:05:44 My jako obec musíme najít nejlepší
  řešení pro občany Havířova.
 • 00:05:53 Chceme pro ně nejlepší nádraží, ať
  to bude jakkoliv.
 • 00:05:59 Zatímco nádražní budova
  patří ČD, prostor před nádražím,
 • 00:06:01 který také není reprezentativní,
  patří městu?
 • 00:06:04 Budete jej upravovat
  samostatně
 • 00:06:05 anebo počkáte až na nový projekt
  rekonstrukce nádraží?
 • 00:06:11 Nelze to oddělit.
 • 00:06:21 Přednádražní prostor a nádražní
  budova patří k sobě.
 • 00:06:30 Musíme počkat, musí to být
  jednotné dílo.
 • 00:06:33 Děkuji za rozhovor.
 • 00:06:44 Vedení ocelárny společnosti
  Vítkovice Steel, bývalého Evrazu,
 • 00:06:47 předalo zaměstnancům informace
  o dalším vývoji ve firmě.
 • 00:06:50 Ze zprávy vyplývá,
 • 00:06:51 že pokud se vedení nedohodne
  na dodávkách surového železa
 • 00:06:54 po 31. březnu, podá hromadnou
  výpověď zaměstnancům ocelárny.
 • 00:06:59 Termín vypršel před třemi dny.
  Smlouva podepsaná není.
 • 00:07:02 Odbory ani úřad práce
  zatím žádnou informaci nemají.
 • 00:07:07 Dárek k Vánocům?
  Nejasná zpráva o konci ocelárny.
 • 00:07:10 Předseda představenstva
  Dmitrij Ščuka
 • 00:07:12 v ní informuje pracovníky o tom,
 • 00:07:14 že pokud se do 15. prosince
  nedohodne s firmou ArcelorMittal
 • 00:07:18 na dodávkách surového železa
  po 31. březnu příštího roku,
 • 00:07:22 musí odbory a úřad práce
  informovat o hromadném propouštění.
 • 00:07:27 Rámcová smlouva, kterou máme
  se společností uzavřenu,
 • 00:07:30 končí k 31. březnu,
  a dodávky surového železa
 • 00:07:34 jsou dohodnuty taktéž
  k 1. čtvrtletí příštího roku.
 • 00:07:41 Smlouva o dodávkách
  do 15. prosince uzavřena nebyla.
 • 00:07:44 A informaci o hromadných výpovědích
  nemá ani úřad práce ani odbory.
 • 00:07:49 Skoupý na slovo byl
  i mluvčí Vítkovice Steel.
 • 00:07:52 Jednoslovné odpovědi
  na otázky České televize
 • 00:07:55 firma zpracovávala 2 dny.
 • 00:08:02 Že se zaměstnanci min. do února
  propouštění bát nemusejí,
 • 00:08:05 si myslí i odboráři.
 • 00:08:07 Pro jistotu se už ale
  s vedením firmy dohodli
 • 00:08:09 na tzv. sociálním programu.
 • 00:08:11 To v případě, že by k hromadnému
  propouštění přeci jen došlo.
 • 00:08:15 To je taková odměna za to,
  že tady byli.
 • 00:08:17 Kdyby k tomu došlo, dostali by
  nějaké další bonusy navíc.
 • 00:08:22 Podle informací Dmitrije Ščuky
 • 00:08:24 navíc vše záleží i na jednání
  s představiteli MS kraje
 • 00:08:28 o prodloužení
  tzv. Integrovaného povolení.
 • 00:08:32 Tedy dokumentu, který firmu
  opravňuje provozovat
 • 00:08:34 zařízení znečišťující
  životní prostředí.
 • 00:08:37 Zástupcům kraje
  už ale dochází trpělivost.
 • 00:08:40 Integrované povolení
 • 00:08:41 totiž firmě prodlužovali
  několikrát
 • 00:08:43 a do nekonečna nemohou.
 • 00:08:46 Další prodloužení povolení
  by znamenalo velkou změnu,
 • 00:08:48 to znamená s vyjádřením
  veškerých dotčených organizací,
 • 00:08:51 České inspekce ŽP a podobně,
 • 00:08:54 a obávám se, že za součané situace,
  kdy není snaha ze strany vedení
 • 00:08:57 cokoli nějak řešit,
 • 00:08:59 toto povolení asi nebude možné
  dále prodloužit.
 • 00:09:02 Podle informací pro ČT
 • 00:09:03 je v tuto chvíli předčasná
  i odpověď na otázku,
 • 00:09:06 kolik lidí bude v případě
  uzavření ocelárny propuštěno
 • 00:09:09 a kolik jich přejde
  na další provozy.
 • 00:09:16 Pohonné hmoty v MS kraji
  dále zlevňují.
 • 00:09:18 Průměrná cena Naturalu 95
  klesla během týdne o 74 haléřů
 • 00:09:23 na středečních 33 Kč 57 hal
  za litr a cena nafty o 60 hal
 • 00:09:27 na 33 Kč 47 hal.
 • 00:09:29 V celé zemi ale pohonné hmoty
  zlevňují ještě výrazněji,
 • 00:09:34 oproti celostátnímu průměru
  je cena benzínu v MS kraji
 • 00:09:37 o 24 haléřů a cena nafty
  o 20 haléřů vyšší.
 • 00:09:40 Vyplývá to z údajů společnosti CCS,
  která ceny pohonných hmot sleduje.
 • 00:09:47 Okresní soud v Olomouci
  odpoledne uvalil vazbu
 • 00:09:51 na otce šéfa tzv. lihové mafie
  Radka Březiny.
 • 00:09:52 Vladimír Březina
  je spolu s dalšími šesti lidmi
 • 00:09:55 obžalovaný z praní špinavých peněz
  v hodnotě 384 milionů korun.
 • 00:09:59 Případ úzce souvisí se skupinou,
  která na nezdaněném lihu
 • 00:10:04 připravila stát
  o více než 6,5 miliardy.
 • 00:10:08 6 policistů
  v neprůstřelných vestách,
 • 00:10:10 3 z nich s kuklami na hlavě.
 • 00:10:12 Dohled nad Vladimírem Březinou
  u Okresního soudu v Olomouci.
 • 00:10:15 Ten ho dnes poslal do vazby.
 • 00:10:18 Pane Březino, co říkáte
  na výsledek toho jednání?
 • 00:10:21 Máme obavu, že by se mohl
  vyhýbat trestnímu stíhání.
 • 00:10:24 Mohl by ovlivňovat vyšetřování
  a mohl by i pokračovat
 • 00:10:29 v přeměně majetkových hodnot.
 • 00:10:33 S těmi důvody výrazně nesouhlasím.
 • 00:10:35 Rovněž tak útěková vazba
  je podle mého názoru
 • 00:10:38 v rozporu se zákonem.
 • 00:10:40 Po celou dobu trestního řízení,
  které je v této věci vedeno,
 • 00:10:42 se klient nevzdálil
  ze svého bydliště,
 • 00:10:45 nikdy nenaznačil, že by se měl
  pokusit o nějaký útěk.
 • 00:10:49 O vazbě pro Vladimíra Březinu
  se za těmito dveřmi
 • 00:10:51 olomouckého okresního soudu
  rozhodovalo téměř hodinu.
 • 00:10:56 Vladimíra Březinu a dalších 6 lidí
  obvinila policie tento týden
 • 00:10:59 kvůli legalizaci majetku
  přesahující 380 mil. Kč,
 • 00:11:03 který pochází z trestné činnosti
  lihového bosse Radka Březiny.
 • 00:11:07 Jeho otec prozatím zůstane
  v olomoucké vazební věznici,
 • 00:11:10 následně se rozhodne
  o jeho případném převozu jinam.
 • 00:11:14 Neboť v Olomoucké věznici
  jsou za účelem hlavního líčení
 • 00:11:18 shromažďováni jiní
  vazebně stíhaní obvinění,
 • 00:11:21 zejména tedy syn mého klienta.
 • 00:11:24 Případ úzce souvisí
  s tzv. lihovou mafií,
 • 00:11:27 která řadu let obchodovala
  s nelegálním lihem.
 • 00:11:29 Stát podle obžaloby připravila
  na daních o více než 6,5 mld. Kč.
 • 00:11:38 Onkologicky nemocné pacienty
  budou v Novojičínské nemocnici
 • 00:11:41 léčit nejmodernějším
  ozařovacím přístrojem,
 • 00:11:43 který se momentálně
  ve světě vyrábí.
 • 00:11:45 Nejbližším místem,
  kde s ním pracují, je ve Vídeň.
 • 00:11:49 Lineární urychlovač pořídila
  nemocnice za 120 mil. Kč
 • 00:11:52 a nahradí tak přístroj,
  který tady používali 10 let.
 • 00:11:57 Dnes si ještě na ozařovací stůl
  lehala jen figurantka,
 • 00:11:59 jedna ze sester novojičínské
  radioterapie.
 • 00:12:02 Zanedlouho ale přednosti
  lineárního urychlovače
 • 00:12:05 pocítí skutečný onkologicky
  nemocný pacient.
 • 00:12:09 Je nesmírně univerzální,
 • 00:12:10 my ho můžeme použít
  pro všechny typy nádorů,
 • 00:12:13 pro všechny nádorové lokality,
 • 00:12:15 pro nádory, které jsou velmi malé,
 • 00:12:17 třeba metastázy na plicích,
 • 00:12:18 v játrech, mozku.
 • 00:12:20 To starý přístroj nedokázal
 • 00:12:21 a lékaři museli takové pacienty
  posílat do jiných nemocnic.
 • 00:12:24 A jeho další předností
  je rychlost,
 • 00:12:26 výrazně se totiž zkrátila
  doba ozařování.
 • 00:12:29 V praxi to bude znamenat,
  že namísto současných 50,
 • 00:12:32 tady ozáří až 80 lidí denně.
 • 00:12:35 A léčit se začnou ne za 3,
  ale už za týden od určení diagnózy.
 • 00:12:39 Já to vidím jako další krůček
  ke zlepšení české onkologie.
 • 00:12:43 V celé republice je stále
  nejrozšířenější
 • 00:12:45 nádor tlustého střeva u mužů,
  ale i rakovina plic, prostaty
 • 00:12:51 a nádory prsu u žen.
 • 00:12:53 Jde o to, aby se nádory
  diagnostikovaly co nejdříve.
 • 00:12:59 Vyléčen, slyšel před pár dny
  i 76letý Jaroslav Ševela.
 • 00:13:03 Novojičínští lékaři jej zbavili
  nádoru na plících.
 • 00:13:07 Já jsem procházel
  celkovou kontrolou
 • 00:13:09 a pan doktor zjistil,
  že je něco na levé plíci.
 • 00:13:13 -Nepocitoval jste problémy?
  -Ne, já neměl žádné problémy.
 • 00:13:17 Novojičínská nemocnice
  už dostala
 • 00:13:19 všechna potřebná povolení,
  a to znamená,
 • 00:13:20 že prvního pacienta
  může na novém urychlovači
 • 00:13:24 začít léčit už zítra ráno.
 • 00:13:29 Společnost Hutní montáže
  ze strojírenské skupiny
 • 00:13:32 Vítkovice Machinery Group
 • 00:13:33 postaví most v projektu
  prodloužené Rudné ulice v Ostravě.
 • 00:13:37 Bude součástí hlavního tahu
  mezi Ostravou a Opavou
 • 00:13:40 a má být hotov v červenci
  příštího roku.
 • 00:13:43 Mostní estakáda překlene potok
  Porubka v Ostravě-Porubě.
 • 00:13:49 Už tento víkend se pro veřejnost
  otevře ve Frýdku-Místku
 • 00:13:51 nová sportovní hala Polárka.
 • 00:13:54 Výstavba tohoto multifunkčního
  stadionu vyšla
 • 00:13:56 na více než 280 mil. korun.
 • 00:13:59 Na severu Moravy a Slezska
  je to letos po třinecké Werk Aréně
 • 00:14:02 druhá nově postavená hala.
 • 00:14:06 Nová dominanta Frýdku-Místku.
 • 00:14:07 Zvenčí jde o opláštěnou ocelovou
  konstrukci s ozdobným pletivem.
 • 00:14:11 Zevnitř prostorné hlediště
  v oranžovo-hnědých barvách
 • 00:14:15 městské firmy Sportplex,
  která halu provozuje.
 • 00:14:18 V hale najde místo na sezení
  2 060 diváků.
 • 00:14:23 Z původní haly jsme použili,
  co jsme mohli,
 • 00:14:25 jsou tady původní mantinely,
  včetně střídaček,
 • 00:14:28 a je tady původní chlazení.
 • 00:14:32 Ledová plocha slouží
  hokejistům už od pondělí.
 • 00:14:34 My chcem na led!
 • 00:14:39 Během půl druhého roku,
  kdy probíhala stavba,
 • 00:14:41 museli hokejisté na trénink jinam.
 • 00:14:44 Ti nejmladší na kluziště
  pod stanem,
 • 00:14:46 ostatní na stadiony
  do Ostravy-Poruby,
 • 00:14:48 Studénky nebo Kopřivnice.
 • 00:14:50 Návrat do Frýdku-Místku přivítali
  především rodiče malých hokejistů.
 • 00:14:55 Do Kopřivnice to bylo z ruky,
  šatna tam byla malá,
 • 00:14:58 nebylo se kde převléct.
 • 00:15:00 Momentálně jsme rádi,
  že už nikam nemusíme dojíždět.
 • 00:15:04 Našich 250 dětí konečně našlo
  zázemí, útočiště
 • 00:15:10 ve své vlastní hale.
 • 00:15:11 Diváci se můžou těšit
  i na řadu efektů.
 • 00:15:13 Jak budou vypadat,
  to si organizátoři
 • 00:15:16 nechali jako překvapení
  na tuto neděli.
 • 00:15:18 Domácí HC Frýdek-Místek
  přivítá HC Techniku Brno.
 • 00:15:23 Je tady nádherné
  zářivkové osvětlení,
 • 00:15:25 která se dá regulovat
  podle našich potřeb
 • 00:15:28 a je tady špičková vzduchotechnika
 • 00:15:32 Kromě ledové plochy nabízí hala
  místo i pro badminton nebo aerobic.
 • 00:15:36 V suterénu je jedna
  z nejmodernějších střelnic v Česku.
 • 00:15:40 Nová víceúčelová hala stojí
  na místě hned vedle původní haly.
 • 00:15:43 Tu nahradilo letos na podzim
  nově otevřené nákupní centrum.
 • 00:15:49 Na rozdíl od sportovní haly
  provázely stavbu OC protesty.
 • 00:15:52 Poslední slovo mělo
  ministerstvo kultury.
 • 00:15:55 Rozhodlo, že původní,
  téměř 30 let stará víceúčelová hala
 • 00:15:58 není kulturní památkou.
 • 00:16:00 Stavba šla k zemi
  a uvolnila místo obchodům.
 • 00:16:07 A co uvidíte dále?
  Tady je malá nabídka dalších témat.
 • 00:16:11 Olomoucký kraj chce sloučit
 • 00:16:13 Mateřskou a Základní školu
  pro slabozraké v Olomouci Hejčíně
 • 00:16:16 se Střední školou na Svatém Kopečku.
 • 00:16:18 Proti je Nadace,
 • 00:16:20 která se o výstavbu školy
  v Hejčíně zasadila.
 • 00:16:24 Ostravská galerie Fiducia
  vystavuje fotografie Jana Svobody,
 • 00:16:26 které se podařilo sehnat
  od soukromých sběratelů.
 • 00:16:30 Více už za chvíli.
 • 00:16:37 Lyžařské areály v MS kraji stále
  fungují ve velmi omezeném provozu.
 • 00:16:41 Ve středisku Bílá
  na Frýdecko-Místecku
 • 00:16:43 je v provozu pouze jedna sjezdovka
  o délce zhruba 400 metrů.
 • 00:16:46 Obdobná je situace
  i na Vaňkově kopci nedaleko Ostravy
 • 00:16:50 nebo v areálu Mezivodí
  na Frýdecko-Místecku.
 • 00:16:53 A podle provozovatelů není příznivý
  ani výhled na příští dny.
 • 00:16:59 Olomoucký kraj chce od nového roku
  sloučit nově otevřenou
 • 00:17:02 Mateřskou a Základní školu
  pro slabozraké v Olomouci Hejčíně
 • 00:17:05 se Střední školou na Svatém Kopečku.
 • 00:17:07 Proti tomu se ale ostře ohrazuje
  Nadace profesora Vejdovského,
 • 00:17:11 která se o výstavbu unikátní školy
  v Hejčíně zasadila.
 • 00:17:14 Žádá proto hejtmana
  otevřeným dopisem
 • 00:17:16 o zrušení rozhodnutí
  krajských zastupitelů.
 • 00:17:20 Takto před 2 roky zástupci kraje
 • 00:17:21 otevírali novou budovu
 • 00:17:23 Mateřské a Základní školy
  pro zrakově postižené v Hejčíně.
 • 00:17:26 Zařízení nemá svým vybavením
  na území Česka konkurenci.
 • 00:17:36 V současné době se tu vzdělává
  asi 260 žáků.
 • 00:17:39 Tady už otevírá dveře
  jednomu ze studentů
 • 00:17:41 ředitel Střední školy
  na Svatém Kopečku.
 • 00:17:43 Tu navštěvuje kolem 160 studentů
  především gastronomických oborů
 • 00:17:47 s různým typem postižení.
 • 00:17:50 Tady mají odbornou výuku cukráři
  a kuchaři, hlavně žáci,
 • 00:17:55 kteří se neuplatní
  v běžném provozu.
 • 00:17:59 Škola na Kopečku se ale musí
  do konce roku přestěhovat.
 • 00:18:01 Budova, ve které sídlí,
  patří arcibiskupství,
 • 00:18:04 a to chce prostory využít
  nejspíše jako správu lesů,
 • 00:18:07 které získalo v restitucích.
 • 00:18:08 Kraj proto sloučí
  tyto dvě školy v jednu.
 • 00:18:11 Proti záměru se postavili
  zástupci nadace prof. Vejdovského,
 • 00:18:14 ti se podíleli na vzniku školy
  v Olomouci Hejčíně.
 • 00:18:18 Nebylo zřejmé z projektu,
  kam budou tito žáci přemístěni,
 • 00:18:22 to se nám na tom nelíbí.
 • 00:18:24 Škola má kapacitu z 93 % naplněnou,
  proto nechápeme toto sloučení.
 • 00:18:32 Pokud bude kapacita v Hejčíně,
 • 00:18:33 máme prostory vč. tělocvičny
  na ulici Táboritů v Olomouci,
 • 00:18:39 tak to problém není.
 • 00:18:40 Další výhrady má nadace
  k vyrovnání majetku.
 • 00:18:42 Nám se nelíbí, to že nástupnickou
  organizací má být SŠ Svatý Kopeček,
 • 00:18:48 která má majetek 4 miliony
  a Vejdovského má čtvrt miliardy.
 • 00:18:57 Podle hejtmanství ale patří
  všechen majetek kraji
 • 00:19:00 a od nového roku ho tedy bude
  spravovat nově vzniklá organizace,
 • 00:19:03 která bude mít navíc
  nadregionální potenciál.
 • 00:19:06 Podobná zařízení jsou
  pouze v Praze a Brně,
 • 00:19:08 takže Olomouc má možnost
  nabídnout i ostatním regionům
 • 00:19:11 vzdělávání žáků s handicapem.
 • 00:19:14 Nejasnosti si chce hejtman
  se všemi zúčastněnými
 • 00:19:16 vysvětlit na začátku roku
  u kulatého stolu.
 • 00:19:18 Podle nadace je to špatně.
 • 00:19:20 Informace měl kraj podat
  ještě před rozhodnutím zastupitelů.
 • 00:19:24 Sloučení škol by si jeho odpůrci
  dokázali představit jen v případě,
 • 00:19:27 že by žáci a studenti nebyli
  ve společné budově.
 • 00:19:33 Kolem unikátního zařízení
  v Hejčíně
 • 00:19:35 jsou podle nich pozemky
  na stavbu nových budov
 • 00:19:37 právě třeba pro potřeby
  střední školy či tyflocentra.
 • 00:19:43 EU chce ochránit ceny energií.
 • 00:19:46 Každá země ustanoví
  svého národního regulátora,
 • 00:19:48 který bude dohlížet, aby trh
  s energiemi někdo nezneužíval.
 • 00:19:52 Opatření se jmenuje Remit
  a v budoucnu má vést
 • 00:19:55 ke snížení cen elektřiny a plynu.
 • 00:19:57 V Evropě platí od roku 2011.
 • 00:19:59 Česko zatím ještě upravuje
  legislativu.
 • 00:20:02 Mezinárodní kongres
  na toto téma proběhl v Ostravě
 • 00:20:04 a zúčastnili se ho experti
  z celé Evropy.
 • 00:20:09 Elektrický vláček,
  elektrické topení v podlaze.
 • 00:20:12 Daniel Kozel z Doubravy
  na Karvinsku
 • 00:20:13 se ve svém domě spoléhá
  na elektřinu
 • 00:20:16 jako na jediný zdroj energie.
 • 00:20:18 Chce proto vědět,
  kolik a za co dodavatelům platí.
 • 00:20:22 Tady si zapisuji spotřeby
  zhruba jeden krát měsíčně,
 • 00:20:24 abych měl nějaký přehled.
 • 00:20:26 Celková spotřeba
  nebo hodnota finanční elektřiny
 • 00:20:31 je přibližně 35 tis. Kč ročně.
 • 00:20:37 Martina Svobodu z Třince
  zase více než faktury za elektřinu
 • 00:20:39 zajímají čísla, kolem kterých
  se točí jeho plynoměr.
 • 00:20:42 Za zemní plyn utratí každý rok
  asi 30 tisíc korun.
 • 00:20:46 Vytápíme tím byt
  a nám to úplně vyhovuje.
 • 00:20:51 V případě nějakých mrazů
  zvýším teplotu vody.
 • 00:20:55 A právě ceny energií
  a bezpečnost jejich dodávek
 • 00:20:57 bude hlídat nové nařízení
  Evropské unie s názvem Remit.
 • 00:21:02 Energetické trhy v Evropě
 • 00:21:03 jsou totiž čím dál víc propojené
 • 00:21:05 a zneužití trhu
  v jednom členském státě
 • 00:21:07 bude mít vliv na cenu energií
  v další zemi.
 • 00:21:11 Pro všechny evropské obchodníky
  s energiemi
 • 00:21:13 proto musí platit stejná pravidla.
 • 00:21:15 Co to vlastně znamená?
 • 00:21:17 Jednotný evropský trh
  a velkoobchodní trh s energiemi
 • 00:21:20 má přinést snížení cen
  pro konečného spotřebitele.
 • 00:21:24 Aby tento trh fungoval,
  je nad ním dohled.
 • 00:21:28 Aby se tam, řeknu to laicky,
  nešvindlovalo.
 • 00:21:31 Tento dohled bude vykonávat
  každý národní regulátor.
 • 00:21:35 Běžný člověk to ani nepozná,
 • 00:21:37 pro něho je to spíš záruka
  bezpečnosti standardního chování
 • 00:21:41 dodávek elektřiny, plynu.
 • 00:21:44 Kdyby někdo začal spekulovat
  na trhu, pak by se to velmi,
 • 00:21:46 velmi silně dotklo toho člověka.
 • 00:21:49 Evropská unie už informace
  o zneužívání trhu s energiemi má.
 • 00:21:52 Obdržela 15 oznámení.
  5 z nich se potvrdilo.
 • 00:22:07 Sankce si každá země stanovuje sama
 • 00:22:08 Například v Německu,
  Rakousku a Dánsku
 • 00:22:12 může jít i o 6leté
  nepodmíněné tresty.
 • 00:22:14 ČR zvažuje tučné pokuty.
 • 00:22:20 Tři roky uplynuly od smrti
  Václava Havla,
 • 00:22:22 po celé republice
  si ho lidé připomínají
 • 00:22:24 zapalováním svíček i dalšími akcemi.
 • 00:22:27 Život i poslední dny spisovatele,
  dramatika a 1. českého prezidenta
 • 00:22:32 obsáhle shrne v Událostech
  Jakub Železný.
 • 00:22:40 Vánoční dárek si nadělili
 • 00:22:42 kurátoři fotografické galerie
  Fiducia v Ostravě.
 • 00:22:44 Podařilo se jim od soukromých
  sběratelů sehnat a vystavit
 • 00:22:47 fotografie Jana Svobody, umělce,
  který navazoval na Josefa Sudka.
 • 00:22:51 Galerie je tak plná křehkých
  a nenápadných černobílých zátiší.
 • 00:22:57 Pracoval jako fotograf
  v Umělecko-průmyslovém muzeu,
 • 00:23:00 kde fotografoval sbírkové předměty.
 • 00:23:02 Přátelil se se sochařem
  Stanislavem Kolíbalem
 • 00:23:05 a Stanislavem Podhrázským.
 • 00:23:07 Fotografoval jejich sochy.
  Své fotografie velmi nerad prodával
 • 00:23:12 Z každého negativu zvětšoval
  jen určitý počet kopií.
 • 00:23:16 Od každého formátu to byla
  jedna kopie,
 • 00:23:21 takže toho po světě neběhá moc.
 • 00:23:25 On tou fotografií žil,
  dokonce do takové míry,
 • 00:23:27 že občas prohlašoval,
  že fotografii nenávidí,
 • 00:23:29 ale zároveň bez ní nedokázal žít
  a pořád se k ní vracel.
 • 00:23:33 V 70. letech byl Jan Svoboda
  jediný,
 • 00:23:35 kdo své fotografie nerámoval,
  ale lepil na sololitové desky.
 • 00:23:39 Zvětšoval je na papír,
  který kupoval v Polsku.
 • 00:23:42 Některá jeho zátiší vypadají
  jako místo,
 • 00:23:45 které opustil někdo
  těsně před tím,
 • 00:23:47 než fotograf stiskl spoušť.
 • 00:23:50 Ta zátiší šla za esenci fotografie,
  dokonce i fotografoval
 • 00:23:55 fotografie fotografované
  i třeba zničené,
 • 00:23:59 když třeba se mu něco nepovedlo,
  roztrhal to, a zátiší,
 • 00:24:03 které vzniklo z jeho roztrhaných
  fotografií,
 • 00:24:05 zase vyfotografoval.
 • 00:24:07 Pro mě Jan Svoboda je jeden
  z nejdůležitějších fotografů
 • 00:24:10 postmoderní éry.
 • 00:24:12 Ze začátku navazoval na Sudka
  a potom se velice vyhranil
 • 00:24:18 a ve své době nebyl vůbec pochopen
 • 00:24:22 Nejvíc fotografií
  Jana Svobody má ve sbírkách
 • 00:24:24 Moravská galerie v Brně.
 • 00:24:27 Nedávno se na ně byli podívat
 • 00:24:29 i kurátoři z Muzea moderního umění
  z New Yorku.
 • 00:24:36 Události v regionech
  jsou u konce.
 • 00:24:38 Zítra ve 12:20 a v 18
  se budu těšit opět na viděnou.
 • 00:24:42 SKRYTÉ TITULKY:
  M. Gajdová a K. Pekárková

Související