iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 10. 2011
na ČT1

1 2 3 4 5

2 hlasy
2549
zhlédnutí

Události v regionech (Ostrava)

Komentované regionální zpravodajství.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:17 Ministr Chalupa chce kontrolovat,
  čím topí domácnosti v regionu.
 • 00:00:22 Hygienici řeší problém
  se žloutenkou v Ostravě-Přívoze.
 • 00:00:27 Karlova Studánka se chystá
  na 3. komunální volby.
 • 00:00:38 Dobrý večer,
  sledujete Události v regionech.
 • 00:00:46 Právo na čisté životní prostředí
  má přednost před ochranou soukromí.
 • 00:00:49 Budeme kontrolovat, čím topí
  domácnosti v MS kraji.
 • 00:00:52 Ministr životního prostředí
  Tomáš Chalupa představil
 • 00:00:55 svůj záměr na pracovní schůzce
  v Havířově.
 • 00:00:58 Ekologické sdružení Čisté nebe
  mu předalo otevřený dopis.
 • 00:01:00 Ministerstvo podle něj
  pracuje málo.
 • 00:01:04 V tuto chvíli tady mluvím
  za 5 občanských sdružení
 • 00:01:08 z neziskových organizací
  z Ostravska, rádi bychom
 • 00:01:10 vám předali otevřený dopis.
 • 00:01:11 Pracujete málo a o zlepšení
  životního prostředí pořád
 • 00:01:14 jenom mluvíte - hlavní poselství
  otevřeného dopisu.
 • 00:01:17 Ministru životního prostředí ho
  předali ekologové.
 • 00:01:20 I když každý rok se opakuje
  smogová situace,
 • 00:01:23 tak politici vždycky zamávají
  rudým hadrem a jdou do boje,
 • 00:01:26 ale bohužel každý rok je to
  stejné, ne-li horší.
 • 00:01:29 Máme tam 37 otázek.
 • 00:01:31 Na vážnost situace v kraji
  upozornil v rámci pracovní skupiny
 • 00:01:33 také hlavní hygienik ČR.
 • 00:01:34 Ministerstvo chce do budoucna
  zdroje znečištění lépe monitorovat.
 • 00:01:39 V té inverzní situaci,
  která rok od roku bohužel
 • 00:01:43 se prodlužuje, takže ano vidíme,
  zvýšená prašná zátěž může být
 • 00:01:47 doprovázena zvýšenými záněty
  horních a dolních cest dýchacích
 • 00:01:52 u dětí.
 • 00:01:56 Bude vytvořen jeden konkrétní
  projekt, jehož cílem je zajistit,
 • 00:02:00 aby byla nastavena monitorovací
  síť tak, aby byla schopna
 • 00:02:02 jasně prokázat, co je tím
  konkrétním zdrojem znečištění.
 • 00:02:07 Zajímá nás, jak budou měřeny
  hodnoty, jestli bude provedena
 • 00:02:11 nějaká kompletní analýza,
  kdy budou výsledky.
 • 00:02:13 Podrobnosti k měření,
  které zajímaly nejen sdružení
 • 00:02:19 Další mimořádná pracovní skupina
  ministerstva životního prostředí
 • 00:02:21 se má uskutečnit 27. října,
 • 00:02:24 řešit by měla legislativní
  možnosti kontroly domácností,
 • 00:02:27 ve kterých topí nevhodným palivem.
 • 00:02:31 Hledáme řešení, které je ústavně
  konfortní, ale také praktické
 • 00:02:34 pro ten samotný výkon.
 • 00:02:37 Lokální topeniště jsou problémem,
  který je třeba řešit
 • 00:02:40 jak restrikcí, to znamená nějakou
  přísnou kontrolou a následky
 • 00:02:43 v případě, že člověk spaluje
  odpady nebo něco, co tam nepatří.
 • 00:02:47 Do konce roku by mělo být také
  jasné, kdo a jakým způsobem
 • 00:02:50 může zažádat o příspěvek
  na ekologičtější kotel.
 • 00:02:53 Jediný otazník visí nad otázkou,
  kdy bude ovzduší
 • 00:02:56 na Ostravsku lepší.
 • 00:02:58 Podle členů pracovní skupiny je to
  stále otázka několika let.
 • 00:03:18 Zvýšený počet nemocných žloutenkou
  typu A řeší hygienici
 • 00:03:21 v oblasti tzv. Přednádraží
  v Ostravě-Přívoze.
 • 00:03:24 Od července tam evidují už 33
  případů
 • 00:03:27 tzv. nemoci špinavých rukou.
 • 00:03:31 Ghetto v zadním Přívoze čítá
  8 domů,
 • 00:03:33 v nichž bydlí převážně Romové.
 • 00:03:35 Už v loňském roce tam hygienici
  řešili 20 případů žloutenky,
 • 00:03:37 kvůli letošním dalším 33 nemocným
  je pod lékařským dohledem
 • 00:03:43 140 zdejších obyvatel
  a tři jsou stále v péči lékařů
 • 00:03:46 ostravské fakultní nemocnice.
 • 00:03:49 Můj muž je v nemocnici,
  my jsme v karanténě.
 • 00:04:01 V současnosti evidujeme zvýšený
  výskyt žloutenky typu A,
 • 00:04:04 které se také říká nemoc
  špinavých rukou.
 • 00:04:07 Výskyt je hlavně u osob nízkých
  sociálních vrstev
 • 00:04:10 a momentálně máme hospitalizovány
  tři pacienty.
 • 00:04:13 Myslím, že je možno říci,
  že v žádném případě se nejedná
 • 00:04:16 o náhlý výskyt.
 • 00:04:17 Je to dlouhodobý problém,
  tady se jedná o typ
 • 00:04:21 rodinného výskytu, přenáší se to
  postupně kontaktem dokonce,
 • 00:04:25 je popsaná situace, kdy matka
  stravovala děti z okolních rodin,
 • 00:04:30 které nedostávaly jídlo
  a v rámci toho je nakazila.
 • 00:04:33 Krajští hygienici kvůli výskytu
  žloutenky typu A v oblasti
 • 00:04:36 začali očkovat děti
  i z místní základní školy.
 • 00:04:40 Samozřejmě automaticky jsou
  očkovány osoby, u kterých nejsou
 • 00:04:42 zjišťovány protilátky v krvi.
 • 00:04:45 Hygienici věří, že očkováním se
  podaří šíření nemoci zabránit.
 • 00:04:49 Kvůli podobným problémům nařídil
  v létě krajský hygienik
 • 00:04:52 preventivní očkování obyvatel
  ubytoven v Karviné.
 • 00:04:56 MS kraj byl totiž v loňském roce
  druhý v počtu
 • 00:04:58 onemocnění žloutenkou.
 • 00:05:04 Karlova Studánka se chystá
  na třetí komunální volby.
 • 00:05:06 Ty předchozí zrušil soud.
 • 00:05:08 V obci se vždy přihlásili
  k pobytu noví lidé,
 • 00:05:11 kteří pak změnili výsledky voleb.
 • 00:05:13 Starosta chce tomu tentokrát
  zabránit a 47 lidí vyškrtl
 • 00:05:15 ze seznamu voličů.
 • 00:05:17 V obci se údajně chystá další
  trestní oznámení.
 • 00:05:22 Jsou ve volebním seznamu -
  volit ale nebudou.
 • 00:05:25 Starosta Karlovy Studánky je
  ze seznamu nechal vyškrtnout.
 • 00:05:28 34 z nich bydlí v hotelu Džbán -
  podle starosty nejsou místní
 • 00:05:32 a přišli sem jen proto,
  aby změnili výsledky voleb.
 • 00:05:36 Nevidím jediný důvod, nejsem
  žádný druhořadý občan,
 • 00:05:39 proč bych neměl jít k volbám.
 • 00:05:42 Proč mě nebo nás odhlásili
  v naší demokratické republice,
 • 00:05:47 že nás vyřadili z evidence voleb,
  nevím.
 • 00:05:51 Jsme přesvědčeni o tom,
  že se v obci nezdržují,
 • 00:05:55 že se tady na našem životě
  nepodílí.
 • 00:06:01 V Karlově Studánce už volili
  dvakrát.
 • 00:06:04 Starosta nechce, aby se podobný
  scénář v obci opakoval.
 • 00:06:08 Přistoupili jsme na vyškrtání
  z důvodu minulé manipulace voleb,
 • 00:06:12 které proběhly v loňském roce
  na podzim.
 • 00:06:15 To nemůžu pochopit, protože každý
  občan má právo volit.
 • 00:06:21 Přihlášení nových občanů měl
  zorganizovat jeden
 • 00:06:23 z volebních kandidátů,
  Ludvík Zifčák.
 • 00:06:26 Ten tvrdí, že nejde o snahu získat
  voliče, ale o vyslyšení proseb
 • 00:06:29 obyvatel Bruntálska, kteří v obci
  chtějí bydlet.
 • 00:06:33 Já to považuju jako diskriminaci
  zaprvé těch lidí
 • 00:06:37 a zadruhé Sdružení Prosperity,
  která je druhým
 • 00:06:39 nejsilnějším sdružením
  v Karlově Studánce.
 • 00:06:42 Zifčák i někteří vyškrtnutí nyní
  zvažují podání stížnosti
 • 00:06:45 k obecnímu úřadu,
  ale také trestní oznámení.
 • 00:06:49 Protože se domnívám, že je to
  trestný čin maření voleb
 • 00:06:53 a zneužití pravomoci
  veřejného činitele.
 • 00:06:56 Podali jsme trestní oznámení
  na starostu obce,
 • 00:06:59 podali jsme stížnost
  pro narušování voleb, podáváme
 • 00:07:04 teďka ke krajskému soudu námitku,
  aby volby zastavil.
 • 00:07:08 Opakované volby do obecního
  zastupitelstva se uskuteční
 • 00:07:11 tuto sobotu od 7 do 22 hodin.
 • 00:07:13 Po úpravě seznamu voličů je nyní
  oprávněno volit 165 občanů.
 • 00:07:22 Společnost Evraz Vítkovice Steel
  vyrobila za 1. pololetí
 • 00:07:24 letošního roku více oceli
  než za celý loňský rok.
 • 00:07:27 Za růstem stojí zlepšená situace
  na trhu a stabilní dodávky
 • 00:07:30 surového železa z firmy
  ArcellorMittal.
 • 00:07:33 Ocelářská firma, která v Ostravě
  zaměstnává 1 400 lidí,
 • 00:07:36 letos dokončí investice do nových
  technologií a vybavení
 • 00:07:39 pro zaměstnance za téměř
  140 milionů Kč.
 • 00:07:43 Druhý nástup krize,
  o kterém hovoří ekonomové,
 • 00:07:46 se na objednávkách ocelářských
  výrobků neprojevil.
 • 00:07:52 Na střední školy zřizované
  MS krajem už jen na základě
 • 00:07:56 přijímacích zkoušek.
 • 00:07:57 Takové je rozhodnutí
  krajských radních.
 • 00:08:00 Jednotné testy z jazyka českého
  a matematiky budou
 • 00:08:02 budoucí středoškoláci
  i na víceletá gymnázia
 • 00:08:06 psát od 23. do 25. dubna 2012.
 • 00:08:13 Výsledné pořadí přijatých
  uchazečů bude stanoveno
 • 00:08:16 jak na základě známek
  ze základní školy,
 • 00:08:19 tak na základě výsledků
  přijímací zkoušky.
 • 00:08:24 Areál bývalé chemičky Ostramo-Vlček
  bude mít zřejmě
 • 00:08:27 po dlouholetých soudních
  tahanicích nového majitele.
 • 00:08:30 O podmínkách prodeje rozhodl
  věřitelský výbor.
 • 00:08:32 Zájemci mají čas do 5.11.,
  o 3 dny později pak
 • 00:08:35 o novém vlastníkovi pozemků
  rozhodne schůze věřitelů.
 • 00:08:39 Zájem projevila například
  ostravská radnice
 • 00:08:41 nebo firma Transkorekta, kterou
  vlastní pražští developeři.
 • 00:08:55 Manželé Lubovi opět stanuli
  před soudem kvůli pomluvě.
 • 00:08:58 Upozornili totiž před 4 lety
  na údajné násilí páchané na dětech
 • 00:09:02 Dětského domova v Novém Jičíně.
 • 00:09:04 Tamní soud jim v březnu vyměřil
  pětiměsíční podmíněný trest.
 • 00:09:07 Manželé se na místě odvolali
  a celý případ měl dnes ukončit
 • 00:09:10 Krajský soud v Ostravě.
 • 00:09:12 Ten ale v rozsudku našel chybu
  a celou věc zase vrací
 • 00:09:15 do Nového Jičína.
 • 00:09:18 Vychovatelka v dětském domově
  upozornila spolu se svým manželem
 • 00:09:21 úřady na to, že zástupce ředitelky
  domova údajně týrá děti.
 • 00:09:25 Mě bil, já jsem se bránil rukama
  a on do mě kopal, fackoval mě,
 • 00:09:30 až jsem se počůral.
 • 00:09:31 Tehdy policisté případ odložili,
  děti podle nich lhaly.
 • 00:09:34 Věc se tak k soudu vůbec nedostala.
 • 00:09:37 Naopak na lavici obžalovaných se
  ocitli samotní manželé Lubovi.
 • 00:09:40 Zástupci dětského domova přešli
  do protiútoku
 • 00:09:42 a zažalovali je za pomluvu.
 • 00:09:44 A soudce Lubovým vyměřil
  pětiměsíční podmíněný trest.
 • 00:09:48 Brzy nějak ten zájem ustoupil,
  alespoň mně, já jsem to tak
 • 00:09:51 vyhodnotil, ustoupil do pozadí
  a převládaly tam spíš osobní věci.
 • 00:09:57 Nešlo o zájem dětí, ale šlo tady
  úplně o něco jiného,
 • 00:10:00 což tuto kauzu dává do světla,
  které nepatří do prostředí
 • 00:10:06 dětských domovů.
 • 00:10:08 Manželé Lubovi byli jediní,
  kdo v této kauze bojoval
 • 00:10:12 za práva těch dětí a za to,
  aby se vyšetřilo podezření
 • 00:10:16 z jejich týrání a naopak byli
  zároveň jediní,
 • 00:10:20 kdo za to byli potrestáni.
 • 00:10:22 Lubovi se v březnu na místě
  odvolali.
 • 00:10:24 Případ měl dnes ukončit
  Krajský soud v Ostravě.
 • 00:10:26 Ten ale rozhodl, že je potřeba
  dalších důkazů a svědectví.
 • 00:10:31 Rovněž shledal porušení trestního
  zákona a to ve smyslu užití
 • 00:10:34 právní kvalifikace
  a procesnímu postupu.
 • 00:10:37 Kdyby vina byla prokázána,
  nedošlo by ke zrušení,
 • 00:10:41 tak rozhodně se nedá ztotožnit
  se závěry,
 • 00:10:44 které udělal soud okresní.
 • 00:10:47 Já budu bojovat dál,
  protože není možné,
 • 00:10:49 aby se mi někdo svěřil,
  a já mu nepomohla.
 • 00:10:51 Rozsudek se vrací zpět na stůl
  Okresního soudu v Novém Jičíně.
 • 00:10:53 Kdy bude mít čtyřletý případ svůj
  konec, je zatím v nedohlednu.
 • 00:11:00 Dnes ještě uvidíte, že matka
  devítileté Klárky Hospudkové
 • 00:11:03 z Českého Těšína, která trpí
  dětskou mozkovou obrnou,
 • 00:11:06 je v zoufalé situaci.
 • 00:11:07 Chybí jí 150 tisíc
  na speciální terapii.
 • 00:11:10 Zdravotní pojišťovna léčbu
  nehradí.
 • 00:11:16 O provozování luxusního hotelu
  Slovan v Jeseníku nemá
 • 00:11:19 nikdo zájem, a proto je
  od poloviny září zavřený.
 • 00:11:23 Prošel nákladnou rekonstrukcí
  za peníze z EU.
 • 00:11:34 Matka devítileté Klárky Hospudkové
  z Českého Těšína,
 • 00:11:37 která trpí dětskou mozkovou obrnou,
  je v zoufalé situaci.
 • 00:11:41 Chybí jí 150 tisíc na speciální
  terapii, kterou provádí pouze
 • 00:11:44 v mezinárodním rehabilitačním
  centru v Piešťanech.
 • 00:11:47 Od zdravotní pojišťovny bohužel
  peníze na léčbu nedostane.
 • 00:11:51 Unikátní oblek, původně vyvinutý
  pro kosmonauty, pomáhá centrovat
 • 00:11:54 klouby a zlepšuje tahy svalů.
 • 00:11:56 Je tak důležitou součástí
  tzv. Adeli rehabilitace.
 • 00:12:00 Díky ní si podle odborníků
  z Piešťan pacienti vytvářejí
 • 00:12:03 nové reflexy a pohybové vzory.
 • 00:12:06 Klárka zažila v Piešťanech
  2 týdny tvrdé práce,
 • 00:12:08 výsledek ale stál opravdu za to.
 • 00:12:17 Já jsem tak ty pokroky,
  co se týče pobytu celého,
 • 00:12:20 nezaznamenala, až Klárka sama
  rehabilitačním pracovnicím,
 • 00:12:22 když chodili o berličkách, řekla,
  že ji mají pustit
 • 00:12:24 a opravdu první kroky udělala
  sama.
 • 00:12:26 Jsem cítila, že už bych se mohla
  udržet, jsem byla silnější.
 • 00:12:29 Mám řadu pacientů s dětskou
  mozkovou obrnou.
 • 00:12:32 Dítě, které předtím samo lezlo
  nebo chodilo tak,
 • 00:12:35 že se něčeho muselo držet,
  tak po téhle kúře chodilo
 • 00:12:40 samo bez držení.
 • 00:12:43 Speciální terapie ale není levná.
 • 00:12:46 Jedna 14denní léčebná kúra stojí
  téměř 80 000 Kč
 • 00:12:49 a musí se zopakovat alespoň 3x.
 • 00:12:52 Paní Hospudková žije s dcerou
  sama a na celou rehabilitaci
 • 00:12:55 nemá peníze.
 • 00:12:57 Oslovovala jsem nadace,
  ale pokud vám řeknou,
 • 00:13:00 nemáte šanci, my tento projekt
  nefinancujeme,
 • 00:13:04 hledáte někde jinde.
 • 00:13:06 Prosby matky vyslyšela jediná
  organizace.
 • 00:13:08 Díky nadaci Dobrý skutek mohla
  Klárka do Piešťan odjet.
 • 00:13:11 Aby ale mohla v rehabilitaci
  pokračovat,
 • 00:13:13 Aby ale mohla v rehabilitaci
  pokračovat,
 • 00:13:15 potřebuje další peníze.
 • 00:13:16 Paní Hospudková se obrátila
  na zdravotní pojišťovnu,
 • 00:13:18 ta ji ale nepomůže.
 • 00:13:20 Úhrada zdravotní péče poskytnuté
  v zahraničí je závislá na tom,
 • 00:13:24 nebo je velmi důležité,
  aby to zařízení, které tu péči
 • 00:13:27 poskytuje našemu pojištěnci,
  mělo smlouvu se zahraniční
 • 00:13:29 zdravotní pojišťovnou.
 • 00:13:31 Tu ale rehabilitační centrum
  v Piešťanech zatím nemá.
 • 00:13:33 Matka devítileté Klárky se ale
  nevzdává
 • 00:13:35 a je rozhodnutá peníze shánět dál.
 • 00:14:11 Na severní Moravě mohou v těchto
  dnech lidé potkat tzv. digihlídky.
 • 00:14:15 Ty obyvatele všech měst a obcí
  v regionu informují
 • 00:14:18 o definitivním přechodu
  na digitální televizní vysílání.
 • 00:14:21 Zárověň jim radí, co dělat, pokud
  ještě nemají digitální přijímač.
 • 00:14:26 Dvou- nebo tříčlennou posádku
  mohli dnes potkat obyvatelé
 • 00:14:29 Ostravy v ulicích města.
 • 00:14:31 Tzv. digihlídka má za úkol hlavně
  informovat o přechodu
 • 00:14:34 z analogového na digitální
  vysílání.
 • 00:14:37 K dispozici má také informační
  materiály,
 • 00:14:39 například speciální diginoviny.
 • 00:14:41 Lidé ji mohou také sami vyhledat.
 • 00:14:45 Někdo má zájem, někdo vůbec netuší,
  že se přechází na digitální
 • 00:14:48 vysílání, kdo má zájem,
  se ptá.
 • 00:14:50 Digihlídky objíždějí všechny obce
  v regionu.
 • 00:14:52 Díky rozsáhlé a dlouhodobé
  informační kampani ale lidé
 • 00:14:56 už většinou ví, co všechno je
  třeba udělat,
 • 00:14:58 aby mohli televizi sledovat
  i po vypnutí analogového signálu.
 • 00:15:03 Myslím si, že to je tak masivní
  reklama, že to nejde přehlídnout,
 • 00:15:08 takže už mám novou televizi,
  naše společná anténa je taky
 • 00:15:11 na digi, akorát mě mrzí,
  že slovenská televize
 • 00:15:14 není na digitální televizi.
 • 00:15:17 My máme ten set-top-box,
  už ho máme delší dobu,
 • 00:15:21 tak jsme s tím celkem spokojeni.
 • 00:15:24 Dozví se více informací, kontakty,
  odkazujeme je na webové stránky,
 • 00:15:27 na infolinky bezplatné,
  ať si zjistí, že třeba nemají
 • 00:15:31 signál nebo nemůžou naladit
  program.
 • 00:15:34 Digitalizace přinese divákům nejen
  vyšší kvalitu vysílání,
 • 00:15:37 ale také širší programovou
  nabídku.
 • 00:15:41 K definitivnimu vypnuti
  analogového televizního signálu
 • 00:15:43 dojde na Ostravsku 11. listopadu.
 • 00:15:49 O provozování luxusního hotelu
  Slovan v Jeseníku nemá nikdo zájem,
 • 00:15:53 a proto je hotel od poloviny září
  zavřený.
 • 00:15:55 Do výběrového řízení se městu
  nikdo nepřihlásil.
 • 00:15:57 Zařízení přitom prošlo
  před 4 lety nákladnou rekonstrukcí,
 • 00:16:01 na které se podílela i EU.
 • 00:16:06 Čtyřhvězdičkový hotel Slovan
  v lázeňském městě zeje prázdnotou.
 • 00:16:09 Dříve turisty i místními lidmi
  vyhledávané místo k odpočinku
 • 00:16:13 se teď stalo pro hoteliéry
  nezajímavým.
 • 00:16:16 A to i přesto, že jeho opravy
  stály více než 200 mil. Kč.
 • 00:16:21 Ještě dříve jsem tam chodila
  tancovat, bylo tam veselo.
 • 00:16:26 Je zavřený?
  Jak to, že to zavřeli?
 • 00:16:29 Je to velká škoda, byl to pěkný
  hotel, my jsme tam rádi chodili.
 • 00:16:32 Ten hotel je starý, ještě
  z předválečného období,
 • 00:16:35 byl to hotel Krečmer, rodiny,
  která mimo ten hotel měla
 • 00:16:38 i další provozovny.
 • 00:16:39 Fungoval a prosperoval velmi
  dobře až do 90. let.
 • 00:16:41 Po rekonstrukci měla hotel
  jako první v nájmu společnost
 • 00:16:43 Priessnitzovy léčebné lázně.
 • 00:16:45 Po 3 letech provoz ukončila.
 • 00:16:48 Hotel Slovan byl bohužel uváděn
  do provozu v době,
 • 00:16:51 kdy byla krize, ta movitější
  klientela dávala přednost
 • 00:16:57 ubytování v lázních u lesa
  než v Jeseníku na náměstí.
 • 00:17:05 Dřívější věhlas se nepodařilo
  hotelu vrátit
 • 00:17:08 ani pražské společnosti, která ho
  měla v nájmu od loňského léta.
 • 00:17:13 Byli jsme nuceni vypovědět
  smlouvu, docházelo tam k prodlení
 • 00:17:18 placení nájemného.
 • 00:17:24 Podnikatelé, alespoň ti seriózní,
  si dokáží zmapovat prostředí,
 • 00:17:26 ve kterém by podnikali
  a to může být jeden z důvodů,
 • 00:17:29 proč se toho obávají
  nebo přímo zaleknou.
 • 00:17:31 Město už snížilo nájem
  na polovinu a možná také změní
 • 00:17:33 standard hotelu na 3 hvězdičky.
 • 00:17:35 O jeho budoucnosti budou
  pracovníci radnice jednat
 • 00:17:37 na konci října.
 • 00:17:50 Ode dneška vychází i v ČR
  ázerbájdžánský časopis
 • 00:17:53 IRS dědictví.
 • 00:17:55 Své čtenáře seznámí
 • 00:17:56 s ázerbájdžánskou kulturou
  i historií.
 • 00:17:59 Šéfredaktorem české verze časopisu
  se stal David Majer,
 • 00:18:01 historik umění Ostravského muzea.
 • 00:18:05 Země věčného ohně se otevírá
  českým čtenářům.
 • 00:18:08 Ázerbájdžán leží v oblasti
  na pomezí Evropy a Asie
 • 00:18:12 a také na pomezí kultur.
 • 00:18:14 Časopis IRS Dědictví chce čtenářům
  přiblížit zajímavosti této země.
 • 00:18:19 Bude mít trojí náplň, první bude
  jeho specializace na umění,
 • 00:18:24 kulturu a etnografii, tou druhou
  bude propagace badatelských
 • 00:18:30 výsledků s vazbou
  na kaspickou oblast.
 • 00:18:34 A ta třetí rovina, věřím tomu,
  že se časopis do budoucna stane
 • 00:18:38 jakýmsi diskusním fórem.
 • 00:18:40 Bohužel nějaké to období
  po rozpadu Sovětského svazu byli
 • 00:18:42 jsme známi jenom několika věcmi -
  kaviár, ropa, koberce, válka,
 • 00:18:49 teď se snažíme souhrn
  těch termínů rozšířit.
 • 00:18:54 Časopis IRS Dědictví v ruské
  a anglické verzi vychází
 • 00:18:57 už 10 let. V současné době si jej
  lidé mohou přečíst
 • 00:19:00 kromě češtiny i ve španělštině.
 • 00:19:02 Letos by měla vzniknout také
  německá nebo italská
 • 00:19:05 verze časopisu.
 • 00:19:09 Ázerbájdžán má velký zájem na tom,
  aby Evropa i česká veřejnost
 • 00:19:13 poznala tento kus světa tak,
  aby byly historické skutečnosti
 • 00:19:17 uvedeny na pravou míru.
 • 00:19:20 Ostrava se také dočká
  velké výstavy věnované Ázerbájdžánu,
 • 00:19:24 jeho kultuře i historii.
 • 00:19:25 Proběhnout by měla v listopadu
  příštího roku v Ostravském muzeu.
 • 00:19:32 Na řadě je sport.
  Hezký večer.
 • 00:19:45 Sigma Olomouc si po roce opět
  zahraje jarní část
 • 00:19:47 fotbalového Ondrášovka Cupu.
 • 00:19:49 Rozhodlo o tom dvojutkání
  s druholigovým Sezimovým Ústím.
 • 00:19:52 Hanáci po úvodní výhře 4:1
  ze hřiště druholigového soupeře
 • 00:19:56 zvítězili také ve včerejší
  domácí odvetě, tentokrát 1:0
 • 00:20:00 a bez větších potíží postoupili
  do čtvrtfinále.
 • 00:20:02 V něm se utkají s Baníkem Ostrava.
 • 00:20:06 Olomoucký trenér Psotka dal díky
  komfortnímu náskoku příležitost
 • 00:20:11 hráčům širšího kádru, výrazně
  omlazený tým ovšem už v 9. minutě
 • 00:20:14 při Machově střele musel
  zachraňovat brankář Šustr.
 • 00:20:17 V 21. minutě byl po krásné
  Škerleho přihrávce Adam Varadi
 • 00:20:22 úplně sám před brankářem Fryštákem,
  zakončení ale nezvládl.
 • 00:20:27 Pak ukázal přehled a drzost
  Radim Nepožitek
 • 00:20:31 a jeho dalekonosný pokus musel
  brankáře hostů vyděsit.
 • 00:20:35 Vedení Hanákům zařídil
  až Američan Jerome,
 • 00:20:38 když ve 29. minutě dorazil
  do branky Vavříkovu střelu.
 • 00:20:42 Ve slabší 2. půli se Sigma
  snažila o brejky,
 • 00:20:45 po jednom z nich zahodil
  další šanci Adam Varadi,
 • 00:20:48 a protože si na druhé straně
  podobně počínal také
 • 00:20:51 záložník Jasanský, došla si Sigma
  pro postup hubeným vítězstvím 1:0.
 • 00:20:57 Vytvořili jsme si velký náskok
  v 1. zápasu,
 • 00:20:59 tak jsme dnes dali šanci
  mladým hráčům,
 • 00:21:02 ale ukázalo se, že se stále
  mají co zlepšovat,
 • 00:21:06 i když to byla 2. liga,
  bylo tempo na ně rychlé.
 • 00:21:11 Teměř 600 vyznavačů extremní
  turistiky se sešlo v Jablunkově,
 • 00:21:15 aby se zúčastnili 9. ročníku
  závodu nazvaného
 • 00:21:17 5 beskydských vrcholů.
 • 00:21:19 Soutěžní dvojice museli
  v co nejkratším čase zdolat
 • 00:21:22 vzdálenost téměř 120 km.
 • 00:21:27 Závodnici před startem vůbec
  netušili, které beskydské vrcholi
 • 00:21:29 budou muset pokořit.
 • 00:21:31 Teprve po startu v jablunkovské
  tělocvičně se dozvěděli,
 • 00:21:34 že název prvního kontrolního bodu
  se dozví na Bahenci.
 • 00:21:37 Tam je organizátoři poslali
  na Velkou Čantoryji,
 • 00:21:40 ze které zamířili
  na Javorový vrch,
 • 00:21:43 kde se za sněžení a teplot
  pod nulou dostala do vedení
 • 00:21:45 dvojice Libor Uher
  a Tomáš Petreček.
 • 00:21:48 Toto duo bylo i nejrychleji
  na Sulově, Girové
 • 00:21:50 a i posledním vrcholu
  Velkém Sošově.
 • 00:21:53 Pokořitel K2 Libor Uher
  se svým parťákem Tomášem Petrečkem
 • 00:21:56 pak doběhli zpět do cíle
  v Jablunkově v čase
 • 00:21:58 15 hodin a 16 minut
  na 1. místě.
 • 00:22:02 Bylo to super, zpočátku jsme se
  drželi s prvními třemi,
 • 00:22:05 pak jsme se odpojili,
  bylo to fajn, ale ke konci
 • 00:22:08 jsme museli finišovat
  a byla to makačka.
 • 00:22:14 O 9 minut později za vítěznou
  dvojicí dorazilo do cíle duo
 • 00:22:17 Rostislav Filipec,
  Zbyněk Cypra.
 • 00:22:20 Nevýhoda byla, že poslední vrchol
  se vracel zpět, oni nás viděli,
 • 00:22:24 tak mohli přidat.
 • 00:22:26 Zkoušeli jsem do toho jít,
  ale kolegy byl docela mrtvý,
 • 00:22:33 takže bez šance,
  ale vítězové byli lepší.
 • 00:22:37 Už teď organizátoři
  5 beskydských vrcholů připravují
 • 00:22:40 příští jubilejní 10. ročník.
 • 00:22:42 Sportovní gymnastky si daly
  dostaveníčko v Ostravě.
 • 00:22:45 Mezinárodní závod Vítkovice CUP
  2011, tentokrát kvůli souběžnému
 • 00:22:49 konání MS v Tokiu, nepřivítal tak
  kvalitní konkurenci
 • 00:22:53 a favoritky se tak rekrutovaly
  z mladých domácích talentů.
 • 00:22:58 O nejvyšší příčky se měla ucházet
  Tereza Ochinská ze Sokolu Ostrava.
 • 00:23:03 Závod se ale 14leté závodnici
  moc nevyvedl a skončila sedmá.
 • 00:23:10 Na přeskoku jsem si udělala
  něco s nohou, hrozně to bolelo,
 • 00:23:15 povedla se mi jen prostná.
 • 00:23:20 Nejlepší byla Petra Fialová
  ze Sokolu Brno I.,
 • 00:23:22 která ve čtyřboji s velkým
  náskokem zvítězila.
 • 00:23:26 Měla jsem zranění,
  mám teprve druhý závod
 • 00:23:31 po prázdninách,
  zatím dobré.
 • 00:23:35 13letá Petra Fialová dostala
  na všech nářadích
 • 00:23:37 nejvyšší známku a její sestava
  na bradlech snesla
 • 00:23:42 to nejpřísnější hodnocení.
 • 00:23:45 Fialová s náskokem 7 bodů
  ovládla věkovou kategorii
 • 00:23:49 kadetek a v porovnání
  s juniorkami a ženami byla
 • 00:23:52 v Ostravě nejlepší
  a zvítězila.
 • 00:23:59 To je pro dnešek vše,
  přeji hezký večer.
 • 00:24:00 Skryté titulky:
  M. Nečadová, J. Michalíková

Související