iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 9. 2011
na ČT1

1 2 3 4 5

2 hlasy
1640
zhlédnutí

Události v regionech (Ostrava)

Komentované regionální zpravodajství.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:18 Desítky starostů menších měst
  a obcí v Ostravě pro podporu novely
  rozpočtového určení daní.
 • 00:00:23 Opozice vyzvala vedení přerovského
  magistrátu k rezignaci.
 • 00:00:28 Zdravotničtí odboráři předali
  předsedovi ČSSD petici
 • 00:00:31 za urychlené řešení situace
  v novojíčínské nemocnici.
 • 00:00:40 Dobrý večer,
  sledujete Události v regionech.
 • 00:00:45 Starostové obcí a měst v MS kraji
  demonstrovali
 • 00:00:47 před ostravskou radnicí.
 • 00:00:48 A to před jednáním primátora
  Petra Kajnara
 • 00:00:50 s moravskoslezskými poslanci.
 • 00:00:52 Chtěli tak vyjádřit podporu
  chystané novele zákona
 • 00:00:55 o rozpočtovém určení daní, proti
  které Ostrava rozjela
 • 00:00:58 rozsáhlou kampaň.
 • 00:00:59 Starostové věří, že jim novela
  do obecních pokladen přinese
 • 00:01:02 více peněz.
 • 00:01:05 Přišli jsme, abychom podpořili
  návrh rozpočtového určení daní,
 • 00:01:09 který předložila vláda.
 • 00:01:11 Transparenty, vlaječky
  a prezenční listina.
 • 00:01:13 Více než stovka starostů z obcí
  v MS kraji souhlasí
 • 00:01:16 s navrhovanou novelou
  ministerstva financí.
 • 00:01:20 Každý z vás vám potvrdí,
  že potřebujem opravit chodníky,
 • 00:01:23 kanalizace _ služby pro veřejnost,
  to všechno chceme podpořit
 • 00:01:26 a nemáme to.
 • 00:01:28 Konečně by došlo k tomu uspokojení
  na těch menších vesnicích
 • 00:01:32 a městech,protože se mi to zdá,
  že 4 města mají trošku
 • 00:01:36 těch privilegií hodně.
 • 00:01:38 Primátor Ostravy Petr Kajnar
  vyzval malé obce k diskuzi.
 • 00:01:41 Jejich požadavky chápe.
 • 00:01:43 Moravskoslezská metropole by
  ale podle něj o peníze
 • 00:01:45 na úkor menších obcí přijít
  neměla.
 • 00:01:48 Starostové mají pocit křivdy
  dlouhodobě,
 • 00:01:51 na druhé straně připravit
  velká města každého o miliardu
 • 00:01:54 by znamenalo zničení měst.
 • 00:01:57 Stovka starostů odcházela
  z ostravské radnice po hodině.
 • 00:02:00 Argumenty zástupců města většinu
  z nich nepřesvědčily.
 • 00:02:04 Mě nepřesvědčil.
 • 00:02:05 Říct, že budou stát vstupenky
  1200 Kč, když se provede
 • 00:02:09 rozpočtové určení daní,
  to je demagogie.
 • 00:02:11 Primátor města se sešel také
  s 15 poslanci za MS kraj.
 • 00:02:15 Seznámil je s důsledky, které
  pro město bude případné krácení
 • 00:02:18 rozpočtu mít.
 • 00:02:20 Jak bude většina poslanců hlasovat,
  ale po dnešku není úplně jasné.
 • 00:02:24 Ministerstvo financí po letech
  připravuje rozpočtové určení daní,
 • 00:02:27 které bude trochu spravedlivě
  reflektovat na to,
 • 00:02:30 že tady 20 % obyvatelstva žije
  na úkor 80 %.
 • 00:02:34 My jako ODS s tím nesouhlasíme,
  my si myslíme,
 • 00:02:37 že ty oprávněné potřeby měst
  a obcí těch menších,
 • 00:02:41 na to musí stát najít peníze jinde
  a my to vidíme zejména
 • 00:02:45 na úrovni státu.
 • 00:02:46 Na jedné straně je třeba pomoci
  obcím a na druhé straně udělat
 • 00:02:50 kroky, které jsou likvidační
  vůči 4 městům,
 • 00:02:53 to taky smysl nedává.
 • 00:02:55 Vláda se bude návrhem novely
  zákona o rozpočtovém určení daní
 • 00:02:58 zabývat na konci září.
 • 00:03:03 Stotisícová Olomouc hospodaří
  s rozpočtem 2 mld. Kč.
 • 00:03:06 Návrh rozpočtového určení daní by
  jí měl přihrát 3 mil. Kč navíc.
 • 00:03:11 Ze 3 milionů tak možná 2 dětská
  hřiště, možná tři
 • 00:03:15 by se daly pořídit.
 • 00:03:17 Za současného systému dostává
  Olomouc na 1 obyvatele částku
 • 00:03:19 9 700 Kč.
 • 00:03:21 Je to největší město,
  které není kráceno,
 • 00:03:26 větší města už mají krácení daní,
  protože v minulosti měly
 • 00:03:31 nastavenou úroveň o hodně výš
  než ostatní krajská města.
 • 00:03:36 Změna sytému přerozdělení daní by
  pro většinu obcí a měst
 • 00:03:39 Olomouckého kraje znamenala
  přilepšení.
 • 00:03:41 Obce s počtem obyvatel
  do 5 000 lidí by si mohly pomoci
 • 00:03:44 až o 35 %.
 • 00:03:46 Například pro Bohuňovice,
  kde žije 2 500 lidí, by navrhovaný
 • 00:03:50 systém znamenal 6 mil. Kč
  do rozpočtu navíc.
 • 00:03:53 Každá koruna je dobrá, nepochybně
  nám to přineslo peníze,
 • 00:03:57 které jsou potřeba.
 • 00:03:59 Nemuseli bychom se tak snažit
  získávat dotační tituly.
 • 00:04:04 Poslanci za Olomoucký kraj se
  shodují, že systém rozpočtového
 • 00:04:06 určení daní je potřeba narovnat.
 • 00:04:08 Přesto nejsou jednotní v tom,
  zda pro novelu zvednou ruku.
 • 00:04:12 Malým obcím je potřeba pomoci,
  ale bavme se, zda to má být
 • 00:04:15 na úkor někoho jiného nebo,
  zda najdeme jiné řešení.
 • 00:04:19 VV principiálně podporují
  tu myšlenku, která je avizovaná,
 • 00:04:24 tzn. zrušení výjimek pro velká
  města a spravedlivé rozdělení
 • 00:04:29 pro všechna města v rámci
  území ČR.
 • 00:04:33 Tato varianta, dělat to na úkor
  velkých měst, je nepřijatelná.
 • 00:04:38 Nový systém by měl
  pro Olomoucký kraj znamenat
 • 00:04:40 navýšení sumy o 1,5 mld. Kč.
 • 00:04:53 Vedení města Přerova by mělo
  odstoupit.
 • 00:04:55 Myslí si to alespoň opoziční strana
  Společně pro Přerov,
 • 00:04:59 která dnes k takovému kroku
  politiky vyzvala
 • 00:05:01 na jednání zastupitelstva.
 • 00:05:03 Řada radních včetně primátora
  a senátora Jiřího Lajtocha
 • 00:05:06 totiž čelí podezření z manipulace
  s veřejnými zakázkami.
 • 00:05:09 Přesto snaze o odvolání dnes
  odolali.
 • 00:05:14 Na začátku byly 2 zakázky _
  přestavba domova důchodců
 • 00:05:17 a rekonstrukce zimního stadionu.
 • 00:05:19 Dnes za ně hrozí 13 lidem
  z přerovského magistrátu
 • 00:05:21 až několikaleté tresty vězení.
 • 00:05:23 Obvinění politických špiček města
  vyvolalo na radnici
 • 00:05:26 doslova zemětřesení, které
  vyvrcholilo žádostí opozice
 • 00:05:29 o jejich odstoupení.
 • 00:05:32 Jsou to veřejné zakázky
  i objektivní stav
 • 00:05:36 hospodaření města.
 • 00:05:38 Jsou to dluhy, podivné
  rekonstrukce úřadu za 10 milionů.
 • 00:05:44 Těch věcí je tolik.
 • 00:05:47 Necítím potřebu odstupovat.
 • 00:05:49 Pan Puchalský nezná ani obvinění,
  zbytečně politizuje
 • 00:05:53 tuto záležitost
  a škodí městu Přerovu.
 • 00:05:55 Podle policie se provinit měli
  2 úředníci a především pak
 • 00:05:58 členové bývalé Rady města.
 • 00:06:00 V ní sedělo 6 radních za ODS
  a 5 za ČSSD.
 • 00:06:17 Ve snaze o odvolání vedení města
  však strana Společně pro Přerov
 • 00:06:19 dnes zůstala téměř osamocena.
 • 00:06:21 Většina zástupců ostatních stran
  zatím vyčkává,
 • 00:06:23 jak se situace vyvine.
 • 00:06:25 My se nepřidáme k ničemu, co známe
  jen z novinových titulků.
 • 00:06:28 My počkáme,
  jak dopadne vyšetřování.
 • 00:06:32 Ctíme presumpci nevinny do doby,
  než rozhodne soud.
 • 00:06:35 Minimálně lidé, kteří jsou
  do toho zapojeni, by měli sami
 • 00:06:39 odstoupit a přenechat místo jiným.
 • 00:06:43 Někteří z obviněných se už dříve
  nechali slyšet,
 • 00:06:46 že nesrovnalosti v zakázkách
  a nadstandardní vztahy s firmou,
 • 00:06:48 která měla obě stavby na starost,
  nejsou záležitostí všech členů
 • 00:06:52 bývalé Rady města.
 • 00:06:54 Mám trošku pocit, že jsem byla
  spláchnuta kolektivní vinou.
 • 00:06:58 Nemyslím si, že všichni členové
  rady jsou obviněni
 • 00:07:02 ze zásadního trestného činu.
 • 00:07:05 Podle slov primátora nebudou
  radní nijak reagovat,
 • 00:07:08 dokud nebude znám výsledek
  vyšetřování.
 • 00:07:13 Přerovské zastupitelstvo sledovala
  Monika Bezuchová,
 • 00:07:17 Moniko,jaká byla atmosféra?
 • 00:07:24 Byla bouřlivá.
 • 00:07:31 Hlas opozice byl slyšet.
 • 00:07:41 Strana Společně pro Přerov se ještě
  nedostala ke slovu.
 • 00:07:47 Zastupitelé stále jednají.
 • 00:07:51 Opozice neuspěla s návrhem
  na odvolání,
 • 00:07:52 dokážeš odhadnout další vývoj?
 • 00:08:01 Další kroky jsou v rukou policie.
 • 00:08:14 Někteří radní se chtějí za svou
  nevinu bít a podali stížnost.
 • 00:08:22 Veřejné zakázky bude řešit odbor
  vnitřní správy.
 • 00:08:34 Bude konzultovat všechny vybrané
  zakázky s externími firmami.
 • 00:08:40 Policisté z Nového Jičína varují
  před podvodníkem.
 • 00:08:42 Lidem slibuje brigády, a přitom jim
  z účtu u mobilního operátora
 • 00:08:45 ukrade peníze.
 • 00:08:46 Doposud zájemce o práci
  připravil o téměř 100 000 Kč.
 • 00:08:49 Pokud se policistům podaří
  podvodníka vypátrat,
 • 00:08:51 hrozí mu až 5 let vězení.
 • 00:08:55 Třídění emailu a vyplňování
  dotazníků za 1 000 Kč týdně.
 • 00:08:58 Taková nabídka teď zaplavila
  internetové servery
 • 00:09:01 a sociální sítě.
 • 00:09:03 Policisté ale zájemcům o práci
  vzkazují, dejte pozor,
 • 00:09:06 je to podvod.
 • 00:09:08 Navíc se podvodník představuje
  jako obchodník
 • 00:09:10 existující marketingové firmy
  z Prahy.
 • 00:09:13 Je to pro nás nepříjemné,
  chceme, ať se to brzy vyšetří,
 • 00:09:17 protože to poškozuje
  naši společnost.
 • 00:09:20 Prošetřujeme více než 10 případů
  na Novojičínsku.
 • 00:09:24 Jedná se o osoby z celé ČR.
 • 00:09:27 Zájemci o práci se musí
  zaregistrovat
 • 00:09:29 na internetových stránkách
  jednoho z mobilních operátorů.
 • 00:09:32 Kód k účtu ale musí poslat
  podvodníkovi.
 • 00:09:35 Vzápětí jim účet vykrade.
 • 00:09:38 Ukradené peníze podvodník převádí
  na své účty u internetových
 • 00:09:41 sázkových kanceláří.
 • 00:09:56 Pachatel používá plovoucí kody
  internetových portálů,
 • 00:10:00 přihlašuje se na sítě
  z různých míst,
 • 00:10:05 jeho vypátrání je složité.
 • 00:10:07 Policisté předpokládají,
  že podvedených mohou být stovky.
 • 00:10:10 Měli by proto co nejdříve přijít
  podat trestní oznámení
 • 00:10:14 na policejní stanice.
 • 00:10:19 Do Ostravy dnes přijelo nejvyšší
  vedení ČSSD.
 • 00:10:23 Toho využili zdravotničtí odboráři,
  kteří předsedovi nejsilnější
 • 00:10:27 opoziční strany předali svou petici
  za urychlené vyřešení
 • 00:10:30 nejasné situace ohledně
  budoucnosti novojíčínské nemocnice.
 • 00:10:32 Jednání sleduje celé odpoledne
  kolegyně Iva Bartoňová.
 • 00:10:34 Ivo, můžeš nám shrnout,
  co se dnes vlastně událo?
 • 00:10:42 Bylo to nečekané.
 • 00:10:56 Nikdo z krajského výboru ČSSD
  nečekal, že odboráři přijdou.
 • 00:11:04 Sobotka diskutoval s předsedkyní
  odboru.
 • 00:11:21 Obsahem je výzva krajským
  zasutpitelům, aby se zabývali
 • 00:11:33 situcací v nemocnici v Novém
  Jičíně, abychom nemuseli být
 • 00:11:36 nervozní, co se tam bude dít.
 • 00:12:00 Vy nepodporujete pronájem NJ
  nemocnice
 • 00:12:03 AGElu.
 • 00:12:16 ČSSD podporuje, aby velké
  nemocnice zůstaly pod správou
 • 00:12:17 kraji.
 • 00:12:27 Stále trváte na tom, nepronajímat?
 • 00:12:34 Odbory jsou proti privatizaci
  nemocnic.
 • 00:12:45 Aby byla zachována pracovní místa
  a kvalitní péče.
 • 00:12:53 Debatujeme s krajskými zastupiteli
  o tomto.
 • 00:13:05 Pokud bud nemocnic pronajata,
  vyvodíte z toho důsledky?
 • 00:13:23 Doufám, že do zasedání
  zastupitelstva najdeme jiné řešení.
 • 00:13:32 Společnost RPG Byty začala podávat
  první žaloby na nájemníky,
 • 00:13:35 se kterými se nedohodla
  na nové výši nájemného.
 • 00:13:38 Má jít o zhruba 300 žalob.
 • 00:13:40 Firma tvrdí, že s většinou
  nájemníků se jí podařilo
 • 00:13:43 dohodnout. V Moravskoslezském kraji
  vlastní 44 tisíc bytů.
 • 00:13:46 Nenaplnil se tak scénář,
  podle kterého hrozilo podání
 • 00:13:49 tisícovek žalob a zahlcení soudů
  jejich řešením.
 • 00:13:52 Někteří nájemníci firmu kritizují
  za to, že zvyšuje nájemné,
 • 00:13:56 ale domy neopravuje.
 • 00:13:59 V některých individuálních
  případech ani přes naše
 • 00:14:02 veškeré úsilí nebylo možno k této
  dohodě dospět,
 • 00:14:05 a proto v těchto případech jsme
  nemohli udělat nic jiného
 • 00:14:08 než požádat soud o určení
  výše nájemného.
 • 00:14:11 V těchto dnech podáváme prvních
  několik desítek žalob.
 • 00:14:18 Policie už zná výsledky pitvy
  mrtvého novorozeněte,
 • 00:14:21 které v igelitové tašce našel
  v sobotu majitel rodinného domu
 • 00:14:24 na své zahradě ve Frenštátě
  pod Radhoštěm.
 • 00:14:26 Kriminalisté zatím nechtějí
  k případu zveřejnit
 • 00:14:28 bližší informace.
 • 00:14:29 Podle informací České televize
  však dítě údajně zemřelo
 • 00:14:33 už při porodu, když se uškrtilo
  pupeční šňůrou.
 • 00:14:36 Kriminalisté mají informace,
  že matka rodila sama ve svém domě
 • 00:14:39 a mrtvé tělíčko pak pohodila
  na zahradu k sousedům.
 • 00:14:42 Kriminalisté po ženě nyní pátrají.
 • 00:14:44 Ze svého bydliště však utekla
  pravděpodobně do zahraničí.
 • 00:14:48 Kriminalisté již obdrželi
  výsledky pitvy a s těmito
 • 00:14:51 informacemi již velmi intenzivně
  pracují.
 • 00:14:57 Je možné ještě konstatovat,
  že kriminalisté analyzují
 • 00:15:01 všechny získané a zjištěné
  informace a v prověřování
 • 00:15:04 celé události nadále pokračují.
 • 00:15:10 Ceny a diplomy pro vítěze a výtěžek
  akce Každý metr pomáhá
 • 00:15:13 pro těžce popáleného Lukáše Hýbla -
  tím končila včera
 • 00:15:17 ve Frenštátě pod Radhoštěm
  Beskydská sedmička.
 • 00:15:19 Extrémního horského maratónu
  spojeného s charitativní akcí
 • 00:15:22 se zúčastnilo přes 2 500 lidí,
  víc než polovina ho zvládla
 • 00:15:25 v limitu.
 • 00:15:26 Vybrané desítky tisíc korun
  využije Lukáš na nový vozík.
 • 00:15:31 Je úžasné, že se takové věci
  dělají pro ty,
 • 00:15:34 co neměli tolik štěstí.
 • 00:15:36 Taky se snaží bojovat.
 • 00:15:39 Každý bojujeme, ale každý
  trochu jinak.
 • 00:15:55 Nepotřebné věci potřebným lidem.
 • 00:15:57 To je název humanitární sbírky,
  která proběhla na nádraží
 • 00:15:59 v Ostravě.
 • 00:16:01 Stovky lidí přinášeli oděvy,
  nádobí i hračky.
 • 00:16:04 Klienti azylových domů nakládali
  darované věci do vagónů,
 • 00:16:07 které zamíří do Broumova.
 • 00:16:09 Tamní diakonie pak materiální
  pomoc roztřídí
 • 00:16:12 a rozveze po celé zemi.
 • 00:16:16 Dárci proudili nepřetržitě
  po celý den.
 • 00:16:18 Už půl hodiny po zahájení sbírky
  zaplnili šatstvem
 • 00:16:21 a domácími potřebami půl vagónu.
 • 00:16:25 My to máme pro ženy
  a tam ten velký pytel máme
 • 00:16:28 pro muže, jo?
 • 00:16:31 Takhle jsme to vymysleli.
 • 00:16:33 Do sbírky se zapojili lidé všech
  věkových kategorií, majetní i ti,
 • 00:16:37 kteří mají do kapes hlouběji.
 • 00:16:40 Vidíme to na tom, že přijíždějí
  třeba starší vozy
 • 00:16:43 i úplně luxusní nová auta.
 • 00:16:46 Já to ráda dělám, protože když
  něco nepotřebuji, tak radši
 • 00:16:48 to dám někomu, kdo to potřebuje.
 • 00:16:50 Takže od sousedů, co nepotřebují,
  přineste mi to a já to potom
 • 00:16:53 všechno odvezu.
 • 00:16:55 Přebírali jsme humanitární pomoc
  také od lidí seniorského věku,
 • 00:16:59 kteří přijeli MHD a stálo jim
  za to odevzdat v tašce pár věcí.
 • 00:17:03 Ano, ruce vytahané,
  no jak se dalo.
 • 00:17:07 Ostravská charita pořádala sbírku
  poprvé loni.
 • 00:17:10 Lidé během jediného dne naplnili
  3 vagóny a sesbírali 30 tun
 • 00:17:14 materiální pomoci.
 • 00:17:16 Babička měla nějaké staré věci,
  a tak ně poprosila,
 • 00:17:20 jestli bych to tu neodvezl.
 • 00:17:22 Říkám samozřejmě,
  už jsem tu podruhé.
 • 00:17:24 Vagóny pojedou do Broumova.
 • 00:17:25 Věci roztřídí klienti
  tamní diakonie.
 • 00:17:27 To, co bude v pořádku, půjde
  do azylových domů po celé zemi.
 • 00:17:31 Poškozené věci najdou průmyslové
  využití a asi 10 % sbírky končí
 • 00:17:35 jako odpad.
 • 00:17:37 Velmi si té pomoci od lidí vážíme
  a za naše klienty moc děkujeme.
 • 00:17:42 Na podporu lidí bez domova pořádá
  Charita Ostrava také
 • 00:17:45 benefiční koncert.
 • 00:17:46 Uskuteční se 20. září v kostele
  svatého Václava.
 • 00:17:49 Jeho výtěžek půjde na rekonstrukce
  azylových domů a nocleháren.
 • 00:17:53 Určitě ráda přijdu. Děkujeme.
 • 00:18:06 Židovská obec v Ostravě uspořádala
  v Domě knihy Librex
 • 00:18:10 Den evropské židovské kultury.
 • 00:18:12 O své knize Moje šílené století
  přijel besedovat spisovatel
 • 00:18:17 Ivan Klíma, návštěvníci si mohli
  poslechnout také jidiš písně
 • 00:18:20 nebo se dozvědět, jak by se měly
  v současné době studentům lépe
 • 00:18:23 přiblížit dějiny holocaustu.
 • 00:18:26 Ivan Klíma sám sebe vnímá
  jako českého spisovatele
 • 00:18:30 s židovskými kořeny.
 • 00:18:31 Za druhé světové války strávil
  3 roky v koncentračním táboře
 • 00:18:35 Terezín, ze kterého se dostal
  jako čtrnáctiletý.
 • 00:18:39 V knize Moje šílené století tuto
  zkušenost krátce zmiňuje.
 • 00:18:43 Svůj původ člověk nemůže řešit,
  ten většinou řeší lidi okolo něho,
 • 00:18:49 já jsem za ten původ skutečně užil
  té perzekuce.
 • 00:18:53 Den evropské židovské kultury
  začali slavit Židé ve Španělsku
 • 00:18:57 už před 12 lety, první neděli
  v září se tam veřejnosti
 • 00:19:01 otevírají židovské památky.
 • 00:19:04 Vzhledem k tomu, že my nemůžeme
  zpřístupňovat žádné židovské
 • 00:19:08 památky, protože bohužel v Ostravě
  žádné nejsou, už v roce 1939
 • 00:19:12 v květnu byly vypáleny všechny
  synagogy, tak asi 3. rokem
 • 00:19:17 organizujeme vždy nějakou besedu.
 • 00:19:21 Stále je to žhavé téma,
  stále se tam připomíná holocaust,
 • 00:19:27 protože víme ze škol, že lidi
  o tom moc neznají,
 • 00:19:31 že lidi na to zapomínají.
 • 00:19:33 A právě proto, aby se na hrůzy
  2. světové války nezapomnělo,
 • 00:19:36 je třeba tyto dějiny poutavě
  přiblížit dnešním studentům.
 • 00:19:40 Budu mluvit o metodě studentských
  konferencí, které u nás
 • 00:19:44 na Gymnáziu Olgy Havlové děláme
  už léta, kde ti studenti pracují
 • 00:19:48 s dobovými prameny,
  přivádíme tam pamětníky.
 • 00:19:50 Den evropské židovské kultury se
  každoročně koná ve 30 zemích světa,
 • 00:19:54 u nás se jej kromě Prahy, Brna
  a Ostravy účastní také některá
 • 00:19:58 menší města.
 • 00:20:04 Na řadě je sport.
  Hezký večer.
 • 00:20:13 Vítejte u sportu, hezký večer.
 • 00:20:16 Gambrinus liga měla o víkendu
  přestávku a zraky fanoušků se tak
 • 00:20:19 kromě bojů naší reprezentace,
  soustředily na zápasy naší
 • 00:20:22 2. nejvyšší fotbalové soutěže.
 • 00:20:24 Vítězství si v 5. kole připsaly
  všechny 3 regionální týmy.
 • 00:20:27 V bitvě o čelo tabulky nezaváhala
  Opava, která doma zvítězila
 • 00:20:31 1:0 nad béčkem pražské Sparty.
 • 00:20:34 Mladý celek Sparty v Opavě
  neposílil nikdo z A mužstva
 • 00:20:37 a na hřišti se neobjevil ani
  záložník Hušbauer.
 • 00:20:40 Slezané měli v 1. půli
  zjevnou převahu.
 • 00:20:43 V síti brankáře Holého však
  neskončil ani pokus Sedláčka
 • 00:20:46 v 19. minutě, ani teč Formánka
  v 35. minutě a týmy šly do kabin
 • 00:20:51 za nerozhodného stavu 0:0.
 • 00:20:54 Po změně stran Sparta ožila,
  o nějaké převaze hráčů v rudém
 • 00:20:57 však nemohla být řeč.
 • 00:20:59 Nahodilé příležitosti Sparty
  končily podobně jako tento pokus.
 • 00:21:03 Stadion Opavy, na který si
  v sobotu našlo cestu
 • 00:21:05 na 2 500 diváků, si zakřičel gól
  až v 60. minutě, kdy se po rohu
 • 00:21:10 prosadil zcela nekrytý Křeček
  a Opava vedla 1:0.
 • 00:21:14 Slezané si situaci zkomplikovali
  2 minuty před koncem hrací doby
 • 00:21:19 zbytečným vyloučením Vyskočila.
 • 00:21:21 V 3. minutě nastavení navíc Sparta
  zničehonic udeřila.
 • 00:21:24 Jiráskův gol však podle sudích
  padl z ofsajdu, a tak si domácí
 • 00:21:26 mohli oddechnout, když porazili
  Spartu B 1:0 a se 13 body
 • 00:21:29 vedou tabulku 2. ligy.
 • 00:21:31 Dařilo se i dalším
  regionálním týmům.
 • 00:21:42 Dařilo se i dalším
  regionálním týmům.
 • 00:21:44 Karviná porazila doma Vlašim 3:1
  a Třinec si veze 3 body z Mostu
 • 00:21:48 po vysoké výhře 4:1 nad Baníkem.
 • 00:21:50 Závěrečným final four v Ostravě
  skončil letošní ročník
 • 00:21:53 Českého baseballového poháru.
 • 00:21:54 Ze čtveřice Arrows Ostrava,
  Draci Brno, Kotlářka Praha
 • 00:21:56 a Technika Brno se o vítěznou
  trofej nakonec utkaly
 • 00:21:59 2 brněnské týmy.
  Tedy Draci a Technika.
 • 00:22:03 Techniku Brno zastihl turnaj
  v dobré formě.
 • 00:22:07 Do závěrečného duelu se dostala
  bez problémů,
 • 00:22:10 když porazila Draky 9:6.
 • 00:22:14 V rozhodujícím utkání ale
  podobný kousek nepředvedla.
 • 00:22:18 Draci šli do vedení.
 • 00:22:22 Technika nevzdávala,
  vyrovnala na 3:3,
 • 00:22:26 ale závěr patřil Drakům.
 • 00:22:29 Ti zápas vyhráli 6:5
  a přidali do své sbírky
 • 00:22:32 další trofej.
 • 00:22:35 Turnajem jsme se protrápili,
  nehráli jsme dobře.
 • 00:22:39 Obrana pouštěla soupeře
  do tlaku.
 • 00:22:47 Techniku jsme pouštěli do tlaku
  a docházelo k chybám.
 • 00:22:51 Zápas byl super, utekla nám
  1 směna, pak jsme dotahovali,
 • 00:22:57 doufám, že se setkáme ve finále
  a tam jim to oplatíme.
 • 00:23:05 Z Frenštátu pod Radhoštěm přes
  7 vrcholů, mezi nimiž nechyběly
 • 00:23:08 Smrk, Lysá hora nebo Trávný
  až do cíle na Malém Javorovém
 • 00:23:11 vedla trasa mistrovství ČR
  v extrémním horském maratonu.
 • 00:23:15 Trať s převýšením přes 5 000 m
  a délkou téměř 90 km přilákala
 • 00:23:19 na start téměř 2 600 závodníků.
 • 00:23:25 1 300 dvoučlenných týmů mělo
  na přechod Beskyd časový limit
 • 00:23:29 30 hodin.
 • 00:23:30 Nejlepší profesionálové však
  žádný limit nepotřebovali.
 • 00:23:34 I přes prodloužení závodní tratě
  to nejrychlejší dvojice
 • 00:23:37 Jan Kotyk, Zbyněk Cypra v barvách
  týmu Suunto do cíle
 • 00:23:40 na Javorovém zvládla v čase
  12 hodin 21 minut a 19 sekund.
 • 00:23:46 Rozdělilo se to na Pustevnách,
  z Ráztoky jdeme sami.
 • 00:23:54 O necelých 10 minut zpět zůstalo
  duo čerstvých mistrů Evropy
 • 00:23:57 v Adventure racu Petr Míl
  a Filip Šilar.
 • 00:24:03 Na 3. kopci na Ráztoku jsem
  byl v krizi,
 • 00:24:05 byl jsem na kaši, Filip byl
  50 m přede mnou,
 • 00:24:10 pak se to trošku rozběhlo,
  ale nohy už tak neposlouchaly.
 • 00:24:15 Bylo to těžší než vloni.
 • 00:24:16 S další, téměř třičtvrtěhodinovou
  ztrátou, se na Malém Javorovém
 • 00:24:19 objevila bronzová dvojice
  Tomáš Petreček a spolu s ním
 • 00:24:22 ředitel soutěže a hlavní
  organizátor Libor Uher.
 • 00:24:29 To je pro dnešek vše,
  přeji hezký večer.
 • 00:24:31 Skryté titulky:
  M. Nečadová, H. Zamastilová

Související