iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 8. 2019
na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
2973
zhlédnutí

Události v regionech (Brno)

Hlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:02 Kvůli suchu mizí stromy.
 • 00:00:04 Na Znojemsku jsou postižené
  hlavně smrky,
 • 00:00:06 týká se to ale i dalších druhů.
 • 00:00:10 Někteří obyvatelé Gorkého ulice
  v Brně kritizují její rekonstrukci.
 • 00:00:14 Podle nich chybí parkovací místa
  i zeleň.
 • 00:00:18 120 let dnes slaví památka
  Libušín na Pustevnách.
 • 00:00:21 Podíváme se na to, jak pokračuje
  její obnova po požáru.
 • 00:00:31 Dobrý podvečer, jsou tu úterní
  Události v regionech.
 • 00:00:34 Vítejte u jejich sledování.
 • 00:00:36 Víc než polovina smrků zmizela
  v posledních třech letech
 • 00:00:39 z lesů na Znojemsku.
 • 00:00:41 Zatímco ještě v roce 2016 měly
  Lesy ČR
 • 00:00:45 v regionu zásobu 780 tisíc kubíků
  smrkového dřeva,
 • 00:00:49 teď je to 330 tisíc.
 • 00:00:52 Smrk ze Znojemska podle lesníků
  skoro vymizí.
 • 00:00:54 Kalamita tím ale neskončí,
 • 00:00:55 schnou i borovice
  a listnaté dřeviny.
 • 00:00:57 Václav Lukášek pracuje v lesnictví
  skoro 35 let.
 • 00:00:59 Sucha podle něj přicházela vždy,
 • 00:01:01 ale tak dlouhá a intenzivní
  nepamatuje.
 • 00:01:03 Žíznivým stromům pak chybí vláha,
  aby kůrovce zalily smůlou.
 • 00:01:07 Decimují je i další škůdci.
 • 00:01:10 -Tady vidíte larvu tesaříka.
 • 00:01:12 -Znojemsko patří k nepostiženějším
  regionům v zemi.
 • 00:01:14 Usychají celé části lesa.
 • 00:01:15 Třeba odtud před pár lety
  pro stromy nebyl vidět horizont.
 • 00:01:18 Teď zbývá jen skupina
  suchých borovic.
 • 00:01:23 -Strom je suchý,
  je vidět i na lomu,
 • 00:01:27 že bude muset být
  při podzimní výsadbě vyměněn.
 • 00:01:32 -To už je nově vysazený větrolam
  nedaleko Znojma.
 • 00:01:34 Sazenice tu rostou od loňska
  na šesti hektarech.
 • 00:01:36 Dostaly oplocení, zálivku.
 • 00:01:38 I tak jich místy 80 % nepřežilo.
 • 00:01:43 A tady už Školní lesní podnik
  Masarykův les na hranicích Brna.
 • 00:01:46 Třeba kůrovcového dřeva borovic
  je tady tolik a je tak levné,
 • 00:01:50 že se nevyplatí těžit.
 • 00:01:52 -Borovice zůstanou stát v lese,
  vzhledem k tomu,
 • 00:01:54 že kůrovec
  již tento porost opustil,
 • 00:01:56 takže už není nebezpečný
  pro své okolí.
 • 00:01:59 -Naopak na místě může mrtvé dřevo
  prospět.
 • 00:02:01 Souše podrost zastíní
  a když padnou na zem, zadrží vodu.
 • 00:02:04 Časem poskytnou potravu
  lesním společenstvím.
 • 00:02:07 Javory, lípa, bříza, jasan
  či dub se na tomto malém prostoru
 • 00:02:10 samy vysemenily.
 • 00:02:11 Dřív by lesníci považovali
  takový úsek za lesní nepořádek.
 • 00:02:14 Dnes se na věc dívají jinak.
 • 00:02:16 Kromě druhové pestrosti hledají
  lesníci
 • 00:02:17 i dřeviny odolnější vůči suchu.
 • 00:02:19 Plánují třeba experimenty
  s dubem druhu cer,
 • 00:02:22 který je doma na Balkáně.
 • 00:02:24 -Je odolnější než dub letní
  a dub zimní, co se týká sucha.
 • 00:02:29 Dá se říci, že zatím v našich
  podmínkách vypadá
 • 00:02:32 z těch dubů nejlépe.
 • 00:02:34 -Soustředí se ale i druhy původní,
  domácí.
 • 00:02:36 Nadějí může být třeba
  opomíjený jeřáb břek.
 • 00:02:42 Hostem ve vysílání je nyní
  Ivana Černá,
 • 00:02:44 vedoucí oddělení hydrologie
 • 00:02:47 Českého hydrometeorologického ústavu
  Brno.
 • 00:02:48 Přeji hezký večer.
 • 00:02:50 Viděli jsme, že na Znojemsku schnou
  stromy.
 • 00:02:52 Jak vypadá aktuální situace
  v Jihomoravském kraji
 • 00:02:54 ve srovnání se zbytkem ČR?
 • 00:02:56 -Dobrý večer.
 • 00:03:02 Vláha v JM kraji na tom není špatně,
 • 00:03:07 jak jsem se ptala kolegů
  na meteorologii.
 • 00:03:13 Např. na Prostějovsku
  napršelo o 70 mm více,
 • 00:03:16 než je průměr za tuto dobu.
 • 00:03:21 Ale jinde je to zase o 40 mm méně.
 • 00:03:24 -A kde to bylo nejvíce?
 • 00:03:26 -To byla Kostelní Myslová u Telče.
 • 00:03:30 -A porovnání s minulými roky?
 • 00:03:50 -Je pravda, že srážky letos jsou
  výraznější,
 • 00:03:53 je jich více.
 • 00:03:57 Vloni jsme jen překonávali vlnu
  veder,
 • 00:04:04 ale spíše řeknu informace z pohledu
  povrchových a podzemních vod.
 • 00:04:05 -Jaký je stav na vámi sledovaných
  místech?
 • 00:04:17 -Je to o patnáct mm
  na tocích lépe, než loni.
 • 00:04:22 Je to na 40 % normálu pro toto
  období,
 • 00:04:24 pro začátek srpna.
 • 00:04:29 A vloni to bylo jen 30 %.
 • 00:04:33 -A co podzemní vody?
 • 00:04:37 -Ty se doplňují pomaleji,
 • 00:04:42 hlavně z jarního a zimního tání.
 • 00:04:44 Tam je situace špatná,
 • 00:04:48 dlouhodobě klesají vrty i prameny.
 • 00:04:51 -Jaký je výhled situace
  do budoucna?
 • 00:04:57 -To je otázka na věštkyni.
 • 00:05:01 Ke konci týdne se ale mohou
  objevit srážky,
 • 00:05:06 dnes a zítra budou postupovat
  bouřky,
 • 00:05:07 pak budou dva pěkné dny
 • 00:05:10 a přes víkend srážky.
 • 00:05:13 Co bude dále, to ale neřeknu na 100 %.
 • 00:05:14 -Tolik Ivana Černá z Českého
  hydrometeorologického ústavu v Brně.
 • 00:05:16 Děkuji za váš čas.
 • 00:05:19 Namísto odvodu do řeky by mohla
  sloužit na kropení sportovišť.
 • 00:05:23 Řeč je o srážkové vodě,
  která dopadá na areál
 • 00:05:26 Základní školy v Brně-Bohunicích.
 • 00:05:29 Část srážek by chtělo vedení
  městské části nově zachytit
 • 00:05:32 v akumulační nádrži.
 • 00:05:34 Tím by vodu nejen využili,
  ale taky by ulehčili svému rozpočtu.
 • 00:05:38 Za odvod dešťové vody do kanalizace
  totiž musí městská část platit.
 • 00:05:44 Základní škola Arménská
  v Brně-Bohunicích.
 • 00:05:46 V průběhu školního roku do ní chodí
  zhruba 600 žáků a žákyň.
 • 00:05:49 Jde o velký areál, ze kterého
  je tak potřeba odvádět
 • 00:05:52 velké množství dešťové vody.
 • 00:05:54 -Máme školu, která má tvar
  písmene U plus budovu tělocvičny,
 • 00:05:58 na které stojíme.
 • 00:06:00 Celková plocha je tisíce metrů
  čtverečních.
 • 00:06:03 Veškerá dešťová voda,
  která z budov steče,
 • 00:06:05 se musí odváděť do kanalizace.
 • 00:06:06 To je samozřejmě velká škoda.
 • 00:06:08 -Nejen že voda skončí
  v nedaleké říčce Leskavě
 • 00:06:09 takřka bez využítí,
 • 00:06:11 za její odvod musí navíc
  městská část platit
 • 00:06:13 Brněnským vodárnám a kanalizacím.
 • 00:06:15 Jde totiž o veřejnou budovu.
 • 00:06:18 -Stanovení částky, kterou musí
  náš odběratel platit,
 • 00:06:22 se děje dvěma způsoby.
 • 00:06:26 Jeden způsob je pomocí měřidel.
 • 00:06:28 Ve většině případů se tak děje
  pomocí výpočtů.
 • 00:06:33 -V případě školy Arménská
  při srážkovém úhrnu
 • 00:06:35 554 mililitrů na metr čtvereční
  za rok musí městská část platit
 • 00:06:38 téměř 160 tisíc ročně.
 • 00:06:41 A právě to by chtěl
  starosta Bohunic změnit.
 • 00:06:43 Tady hned vedle budovy tělocvičny
  by chtěl dešťovou kanalizaci
 • 00:06:47 přerušit a na stejném místě
  vybudovat akumulační nádrž.
 • 00:06:52 Nejen že by se pro srážkovou vodu
  našlo využití,
 • 00:06:54 městská část by navíc ušetřila,
  a to hned dvakrát,
 • 00:06:56 jak za odvod dešťové vody,
  tak za používání té pitné.
 • 00:07:00 -Máme v areálu tři tenisové kurty
  a ještě k tomu zahradu.
 • 00:07:04 Ty kurty zaléváme pitnou vodou,
  za kterou platíme
 • 00:07:06 36 tisíc korun ročně.
 • 00:07:08 -Starosta teď zadal studii
  odborníkům,
 • 00:07:10 jak by šlo usazení nádrže
  nejlépe provést.
 • 00:07:12 S opatřením by mu pak
  mohla pomoct dotace
 • 00:07:14 z Ministerstva životního prostředí
  tzv. velká dešťovka.
 • 00:07:21 Události v regionech.
 • 00:07:22 Sledujte nejdůležitější zprávy,
  kterými žije váš kraj.
 • 00:07:32 Každý všední den v 18 hodin.
 • 00:07:35 První domy, které stojí v cestě
  tzv. průpichu,
 • 00:07:38 začali bourat v Přerově.
 • 00:07:40 Silnici, která by měla zjednodušit
  a zrychlit průjezd městem,
 • 00:07:43 ustoupí pět budov.
 • 00:07:45 Jde o součást budoucího průtahu
  městem.
 • 00:07:47 První auta na něj vjedou
  za tři roky.
 • 00:07:49 Stavba vyjde na víc
  než 150 milionů korun.
 • 00:07:53 -Jde hlavně o zkapacitnění
  dopravy regionální a městské,
 • 00:07:58 aby se dostala přes město.
 • 00:08:00 Bude to rychlejší,
  bude to komfortnější,
 • 00:08:03 nebudou se muset proplétat
  malými uličkami,
 • 00:08:05 ale pojedou po čtyřproudové cestě.
 • 00:08:10 -Hlavní silnice v ulici
  Velké Novosady.
 • 00:08:12 Na konci na křižovatce mohou auta
  odbočit buď doprava, nebo doleva.
 • 00:08:16 Díky demolici, mimo jiné,
  by ale řidiči v budoucnu
 • 00:08:18 mohli jezdit rovně.
 • 00:08:20 Státní zemědělská a potravinářská
  inspekce se zaměřila
 • 00:08:24 na kontroly zmrzlin
  a ledů do nápojů.
 • 00:08:26 Inspektoři tak vyrazili do terénu
  a odebírali vzorky,
 • 00:08:29 které ještě dnes skončily
  v laboratoři.
 • 00:08:32 Výsledky, které mají letos
  zatím k dispozici,
 • 00:08:34 jsou podle nich alarmující.
 • 00:08:37 -Inspekce dosud vyhodnotila
  47 vzorků ledů do nápojů.
 • 00:08:41 Z nich nevyhovělo 40 %.
 • 00:08:43 A ze 131 vzorků kopečkových
  a točených zmrzlin
 • 00:08:47 nevyhovělo 37 %.
 • 00:08:49 -Co nejčastěji jste tam zjistili?
 • 00:08:50 -Jde o nadlimitní výskyt
  patogenních organismů,
 • 00:08:54 takže zde hrozí výskyt
  bakterie E-coli, nebo salmonely.
 • 00:08:58 -Výsledky dnes odebraných vzorků
  na přítomnost bakterií
 • 00:09:00 a syntetických barviv bude mít
  inspekce do týdne.
 • 00:09:03 Prodejcům, kteří budou mít
  nevyhovující zmrzlinu,
 • 00:09:06 pak zakáží používání výrobníků
  a nařídí vyčištění stroje.
 • 00:09:12 Na výsledek dosavadních oprav
  brněnské Gorkého ulice
 • 00:09:14 si stěžují tamní obyvatelé.
 • 00:09:16 Rekonstrukce bude dokončená
  v prosinci,
 • 00:09:19 lidem ale už teď vadí nedostatek
  parkovacích míst a málo zeleně.
 • 00:09:23 Dnes se proto setkali s úředníky,
  aby sjednali nápravu.
 • 00:09:26 Zatím v úseku dělníci obnovili
  kanalizaci, vodovody a plynovod,
 • 00:09:30 teď navázala obnova povrchů.
 • 00:09:33 -Jak tohle může nakreslit,
  odsouhlasit, postavit?
 • 00:09:38 -Co máme jako dělat, my to přece
  nemůže nechat takto,
 • 00:09:40 to je brutální!
 • 00:09:42 -Emoce, hádky, bezmoc
  obyvatel Gorkého ulice v Brně.
 • 00:09:44 Ti se tam sešli s úředníky,
  aby si postěžovali na výsledek
 • 00:09:48 dosavadních oprav.
 • 00:09:49 Takto místo vypadalo
  před rekonstrukcí,
 • 00:09:53 takto vypadá teď.
 • 00:09:54 Lidé se bojí, že ubude zeleně.
 • 00:09:56 Před rekonstrukcí tady bylo
  třináct vzrostlých stromů,
 • 00:09:58 po jejím dokončení by jich
  na tomto úseku mělo být
 • 00:10:01 o víc než polovinu méně.
 • 00:10:03 Strach má i třeba Zuzana Kolouchová.
 • 00:10:05 Žije tady celý život
  a taková proměna se jí nelíbí.
 • 00:10:09 -Teď tady na té straně
  bude jen pět stromů,
 • 00:10:12 na protější jen čtyři.
 • 00:10:14 Máme obavu, že tady bude
  větší horko
 • 00:10:15 a nebude fungovat
  ochlazování ulice.
 • 00:10:18 -Těch stromů ubude, nicméně
  ty okrasné třešně a hrušně,
 • 00:10:21 které zde budou,
  mají mnohem větší objem korun.
 • 00:10:29 -Dělníci rozšířili chodníky.
 • 00:10:31 Na úkor toho ubylo parkovacích
  míst a změnil se způsob stání.
 • 00:10:35 -Teďka tato parkovací místa
  znamenají,
 • 00:10:39 že když máte o trošku větší auto,
  tak to nevytočíte.
 • 00:10:42 -Při projektování musíme dodržovat
  nějaké normy.
 • 00:10:45 Lidé tady dřív parkovali nelegálně,
  hlavně v křižovatkách.
 • 00:10:50 Očekáváme, že tady bude
  o 30 parkovacích míst méně.
 • 00:10:53 -Situaci má prý zlepšit
  rezidentní parkování.
 • 00:10:56 Komunikaci mezi oběma skupinami
  teď chce zklidnit městská část.
 • 00:11:00 -Zkusíme celou situaci přezkoumat
 • 00:11:02 a pokusíme se aspoň nějaká místa
  vymyslet, pokud by to trochu šlo.
 • 00:11:07 -Úřad teď svolá další schůzku,
  kde budou dotčené instituce
 • 00:11:10 o možnostech nápravy jednat.
 • 00:11:15 Veselejšího prostředí se dočkají
  pacienti dětského oddělení
 • 00:11:18 v hodonínské nemocnici.
 • 00:11:20 Výtvarnice z nadačního spolku
  Víly pro děti
 • 00:11:22 tam na stěny malují
  pohádkové motivy,
 • 00:11:25 aby nemocným zlepšily náladu.
 • 00:11:27 Práce probíhají za plného provozu,
 • 00:11:29 pojí se s nimi i rekonstrukce
  některých pokojů.
 • 00:11:32 Hotovo má být do konce roku.
 • 00:11:35 Předlohou byl obrázek hříbku,
 • 00:11:36 kolem něj teď pod štětcem
  výtvarnice vyrůstá tráva.
 • 00:11:39 Stěny jednoho z pokojů hodonínské
  nemocnice se postupně proměňují
 • 00:11:43 v les.
 • 00:11:44 -Když žijete na té postýlce,
  jste tam denně, ve dne v noci,
 • 00:11:47 a koukáte se na jeden prostor
  před vámi,
 • 00:11:50 tak jsem si říkala,
  co ty děti může motivovat?
 • 00:11:53 Cokoliv, co je jiného,
  než prázdná bílá stěna.
 • 00:11:56 -Jen o pokoj dál
  si vaří myší rodinka kaši.
 • 00:11:58 Hlavním tématem jsou na dětském
  oddělení české pohádky.
 • 00:12:02 -Pro menší děti jsou to jednodušší
  motivy, pastelové barvy.
 • 00:12:06 Když jdeme s tou věkovou kategorií
  výš, tak to už ráda používám
 • 00:12:09 svoji imaginaci, svoje nápady.
 • 00:12:12 -Působí to na maminky
  i na děti velmi pozitivně,
 • 00:12:15 protože to přizpůsobilo
  to domácí pohodičkové prostředí.
 • 00:12:20 Protože už to je budova zastaralá,
  tak je potřeba připravit
 • 00:12:23 na některé stěny kvalitní podklad.
 • 00:12:25 -A radost nerozdává spolek Víl
  jen dětem.
 • 00:12:27 Například v Domově pro seniory
  Bažantnice nedávno Víly dokončily
 • 00:12:31 výmalbu relaxační místnosti.
 • 00:12:33 Ústředním motivem na stěnách
  jsou břízy.
 • 00:12:35 Mají působit uklidňujícím dojmem
  tak, aby se klienti cítili
 • 00:12:38 jako v přírodě.
 • 00:12:40 A přírodní motivy tam zdobí
  od loňského podzimu
 • 00:12:42 i osm dalších mezipater.
 • 00:12:45 -Dávali ji různé rady,
  aby tam namalovala kočičku,
 • 00:12:46 králíčka a potom vlastně
  i na konci každé té výmalby
 • 00:12:52 si oni otiskli svůj palec
  na tu malbu.
 • 00:12:56 Takže tady budou zvěčnění navěky.
 • 00:13:00 -Peníze na výmalbu získává spolek
  od dárců.
 • 00:13:02 Jeho dalším cílem budou
  na přelomu roku opět děti.
 • 00:13:05 V brněnské Fakultní nemocnici.
 • 00:13:10 A před námi je druhá část
  Událostí v regionech.
 • 00:13:12 Řekneme v ní, mimo jiné,
  jaké omezení čeká řidiče na D1
 • 00:13:16 u Velkého Meziříčí.
 • 00:13:18 Už dnes se tam tvořily kolony.
 • 00:13:20 Za chvíli přímo z místa přidáme
  podrobnosti.
 • 00:13:25 A vydáme se na 28. ročník
  Mezinárodního kytarového festivalu,
 • 00:13:28 který začal v Brně.
 • 00:13:30 Zní na něm klasika i jazz,
  nebo flamenco.
 • 00:13:33 A účastní se ti nejlepší umělci.
 • 00:13:39 Libušín a Maměnka.
 • 00:13:40 Dvě dominanty beskydského vrcholu
  Pustevny, právě dnes oslavují
 • 00:13:44 120 let od svého otevření.
 • 00:13:46 Zdobné dřevěné stavby
  architekta Dušana Jurkoviče
 • 00:13:50 se aktuálně vrací zpět
  k bývalé kráse.
 • 00:13:53 Podstatně náročnější je to
  v případě Libušína,
 • 00:13:55 který před pěti lety zdevastoval
  ničivý požár.
 • 00:13:59 Vlevo beznaděj,
  vpravo radostné očekávání.
 • 00:14:02 Dva záběry dělí bezmála 5,5 roku.
 • 00:14:05 Nadějí dal Libušínu
  um řemeslníků
 • 00:14:11 a neutuchající zájem lidí.
 • 00:14:13 Vždyť oni na rekonstrukci poslali
  10 z potřebných sta milionů korun.
 • 00:14:19 Restaurátoři se snaží být
  maximálně přesní.
 • 00:14:21 Třeba tyto sochy Mikoláše Alše
  budou mít stejnou barevnost
 • 00:14:26 jako před 120 lety.
 • 00:14:28 Jejich obnově totiž předcházel
  pečlivý průzkum
 • 00:14:31 původní dokumentace z roku 1899.
 • 00:14:34 -Co architekt nakreslí,
  tak my to dáme jedna ku jedné,
 • 00:14:36 jestli to souhlasí.
 • 00:14:39 -Restaurátor šel do těch nejmenších
  detailů , byla to veliká práce.
 • 00:14:44 Mnohaměsíční.
 • 00:14:45 -Jeden z důležitých mezníků
  pro Libušín.
 • 00:14:47 Dnešní zkouška neprodyšnosti stavby.
 • 00:14:49 Tady v jídelně bude
  plynový samozhášecí systém.
 • 00:14:53 Aby plyn udržel případný oheň
  pod kontrolou, nesmí nikde unikat.
 • 00:15:02 Práce na zevnějšku Libušína
  musí řemeslníci stihnout
 • 00:15:04 do začátku zimy.
 • 00:15:05 Na počasí v horách se nedá
  spoléhat ani uprostřed léta.
 • 00:15:09 -Včera třeba pršelo,
  tak nemohou natírat,
 • 00:15:12 protože je to lehce navlhlé.
 • 00:15:14 -To na sousední Maměnce
  byly dnes štětce v permanenci,
 • 00:15:17 okrasné ornamenty tu kryje stříška.
 • 00:15:19 Obě legendární stavby
  znovu důstojně připomenou
 • 00:15:23 Dušana Jurkoviče.
 • 00:15:24 Ne nadarmo se mu říkalo
  "básník dřeva".
 • 00:15:30 Elitní řemeslníci už mají k cíli
  opravdu blízko.
 • 00:15:33 V zimě dopracují interiér
  a na jaře, s novou sezónou,
 • 00:15:36 obě legendární útulny
  znovu přivítají turisty.
 • 00:15:39 Tak jako na den přesně
  před 120 lety.
 • 00:15:45 Česko znovu zasáhnou silné bouřky.
 • 00:15:48 Meteorologové před nimi varují
  od dnešního odpoledne
 • 00:15:51 až do zítřejšího rána.
 • 00:15:52 Místy se můžou objevit i přívalové
  deště, kroupy a silný vítr.
 • 00:15:57 Ještě o stupeň vyšší varování
  pak platí od zítřejšího poledne
 • 00:16:00 až do čtvrtečních tří hodin ráno
  pro celý Jihomoravský a Zlínský kraj
 • 00:16:05 a taky východní část Vysočiny.
 • 00:16:08 S komplikacemi musí počítat řidiči
  na dálnici D1 u Velkého Mezíříčí
 • 00:16:12 na Vysočině.
 • 00:16:13 Tento týden tam začíná
  plánovaná modernizace vozovky.
 • 00:16:17 Aktuálně rozmisťují pracovníci
  Ředitelství silnic a dálnic
 • 00:16:20 v úseku nové dopravní značení.
 • 00:16:23 Jezdí se proto jen jedním pruhem
  v obou směrech.
 • 00:16:26 Na místě je redaktorka
  Klára Ješinová.
 • 00:16:34 Kláro, jak to tam vypadá teď
  a kdy byly největší kolony?
 • 00:16:38 -Pěkný podvečer.
 • 00:16:49 Stojíme na 153. kilometru od V.
  od Velkého Meziříčí,
 • 00:16:53 za mnou jsou kolony na Prahu.
 • 00:16:57 Kolony se tvořily celý den.
 • 00:17:04 Jedna byla na Ostravu od Měřína
  po Velké Meziříčí.
 • 00:17:10 Stejně dlouhá pak byla
  od Velkého Meziříčí i na Prahu.
 • 00:17:13 V obou kolonách se čekalo asi
  hodinu.
 • 00:17:15 -Proč to zúžení do jednoho pruhu
  právě teď?
 • 00:17:28 -Vzhledem k intenzitě dopravy
  si ŘSD nechalo vypracovat
 • 00:17:31 statistiku dopravy.
 • 00:17:37 Od úterý do čtvrtka je aktivita
  nižší,
 • 00:17:42 takže začalo dnes
  a omezení skončí ve čtvrtek.
 • 00:17:48 Od 10 hodin se již bude jezdit
  v obou směrech.
 • 00:17:49 -Jaká další omezení čekají
  na řidiče od čtvrtka?
 • 00:18:01 -I když omezení skončí, stále je tu
  omezení na mostě Vysočina,
 • 00:18:05 jezdí se tam ve speciálním režimu,
 • 00:18:10 provoz se bude měnit podle špiček.
 • 00:18:18 Do poloviny týdne pojedou dva pruhy
  směrem na Prahu,
 • 00:18:19 v druhé polovině zase dva na Brno.
 • 00:18:21 -Z dálnice D1 Klára Ješinová.
 • 00:18:22 Děkujeme.
 • 00:18:23 A co se týká oprav,
  není to samozřejmě vše.
 • 00:18:25 Aktuálně silničáři začali pracovat
  na pravém jízdním pruhu
 • 00:18:27 na pražské jižní spojce
  mezi Záběhlickou a Průběžnou.
 • 00:18:30 Kromě oprav chystá ŘSD
  i úplně nové projekty.
 • 00:18:33 Víc řeknou Události, v sedm večer.
 • 00:18:39 Pěna místo vody ve fontánce
  v Rooseveltově ulici
 • 00:18:42 překvapila v pondělí kolemjdoucí.
 • 00:18:44 Dílo neznámého šprýmaře
  můžete vidět na sociálních sítích
 • 00:18:47 Události Brno.
 • 00:18:49 Městská část Brno-střed
  už fontánu nechala vyčistit.
 • 00:18:55 Nové sady uniforem testuje
  brněnský Dopravní podnik.
 • 00:18:58 Ze dvou zkoušených kolekcí
  vybere komise tu vítěznou
 • 00:19:01 i na základě zkušeností
  20 řidičů a řidiček.
 • 00:19:07 Víte, do jakého odpadu patří
  použitý olej z domácnosti?
 • 00:19:10 Napoví vám naše grafika
  na facebooku.
 • 00:19:13 Podívejte se.
 • 00:19:17 Události v regionech.
 • 00:19:19 Jsme tu pro vás i na facebooku,
  Twitteru a Instagramu.
 • 00:19:22 Sledujte, sdílejte,
  přispívejte.
 • 00:19:28 Na domech, zastávkách,
  ale i historických památkách,
 • 00:19:29 minulý týden třeba
  na barokní Terezské bráně.
 • 00:19:31 Taky Olomouc se ve velkém potýká
  s výtvory sprejerů.
 • 00:19:33 Vedení města proto vyzkoušelo
  rychlé odstraňování graffiti
 • 00:19:35 proudem vody s párou.
 • 00:19:38 Technologie by mohla nahradit
  i herbicidy na hubení plevelů.
 • 00:19:43 Proti jejich používání lidé radnici
  vyzvali otevřeným dopisem a peticí.
 • 00:19:52 Před skoro 10 dny stál
  za zmizením nápisu z Karlova mostu.
 • 00:19:55 Teď způsob, jakým to udělal,
  předvádí v Olomouci.
 • 00:20:01 -Na výstupu z mašiny máme
  98, 99 stupňů,
 • 00:20:04 protože nám to ukázalo,
  že to fakt umejvá nejlíp.
 • 00:20:08 Ale ten tlak musí obsluha,
  která s tím pracuje,
 • 00:20:12 nastavit citlivě tak,
  aby nepoškodila ten povrch.
 • 00:20:16 -Nápisy podle Miloslava Černého
  horká voda odstraní
 • 00:20:18 prakticky ze všech fasád,
  kromě štukových.
 • 00:20:22 -Bohužel vandalové nemají respekt
  ani k těm nejcennějším objektům,
 • 00:20:25 které dneska v Olomouci máme.
 • 00:20:27 -Naposledy před týdnem tak zatím
  neznámí vandalové posprejovali
 • 00:20:30 třeba barokní Terezskou bránu.
 • 00:20:32 Škoda se odhaduje na 23 tisíc.
 • 00:20:35 Radnice proto uvažuje
  o dotačním programu,
 • 00:20:37 kterým by vlastníky památek
  v podobných situacích podpořila.
 • 00:20:40 Začne taky podrobně mapovat
  graffiti na veřejných budovách
 • 00:20:43 a počítat, na kolik jejich
  odstranění přijde.
 • 00:20:46 Horká voda ale účinkuje
  i na plevel.
 • 00:20:51 -Je to otázka několika hodin
  a ta rostlina začne odumírat.
 • 00:20:56 Zítra už bude trošku nahnědlá
  a do dvou dnů uschne úplně.
 • 00:21:01 -Na veřejných plochách by takový
  postup mohl nahradit herbicidy.
 • 00:21:05 Proti jejich používání,
  nejen na chodnících,
 • 00:21:07 ale třeba i v parcích,
  už vznikla i petice.
 • 00:21:09 Zatím ji podepsaly více
  než dvě stovky lidí.
 • 00:21:16 -Technické služby ale už testují
  i jiné cesty boje s plevelem.
 • 00:21:18 -Pro nás samozřejmě bude důležitá
  nejenom ta technologie,
 • 00:21:21 její účinnost, její možnost
  nasazení, ale i cena.
 • 00:21:24 -Právě likvidace horkou vodou
  je přitom náročnější
 • 00:21:28 na čas i peníze.
 • 00:21:34 Brno rozezněly kytary.
 • 00:21:35 Město hostí už 28. ročník festivalu
  věnovaného právě tomuto nástroji.
 • 00:21:40 Návštěvníci se můžou těšit na jazz,
  flamenco,
 • 00:21:43 ale i koncerty klasické hudby
  v podání těch nejlepších.
 • 00:21:55 Jindy sedí v lavicích
  brněnští zastupitelé.
 • 00:21:57 Každé léto ale svá místa
  přenechávají posluchačům.
 • 00:22:00 Politika ustupuje hudbě
  a nutno říct,
 • 00:22:02 že takový potlesk si vedení města
  jen tak nevyslouží.
 • 00:22:05 Brněnské radnice ovládli kytaristé
  pro jistotu obě.
 • 00:22:08 Dnes je lidé mohli potkávat
  v té staré, kam se vyrazili utkat
 • 00:22:11 v soutěži Guitartalent.
 • 00:22:12 Mezi nimi i Ivan Gulai.
 • 00:22:38 -Těšíme se každoročně zájmu
  účastníků a kytaristů
 • 00:22:41 z celého světa.
 • 00:22:43 Dneska tady máme například
  zástupce Itálie, Severní Koreje,
 • 00:22:48 Španělska, Mexika a samozřejmě ČR
  a Slovenska.
 • 00:22:57 -Kromě postupu do filnále soutěže
  v japonském Tokiu
 • 00:22:59 získá vítěz taky tento virtuózní
  nástroj
 • 00:23:02 od jednoho z nejlepších
  současných výrobců kytar
 • 00:23:05 Masaki Sakuraje.
 • 00:23:15 Kdo si zatím netroufá soutěžit,
  může se učit od těch nejlepších.
 • 00:23:18 Většina účinkujících na festivalu
  zůstává v roli učitelů.
 • 00:23:22 -Oni prakticky od rána do večera
  mají nějaký program.
 • 00:23:26 Dopoledne kurzy,
  odpoledne zkoušku orchestru,
 • 00:23:28 pak jsou přednášky
  a večerní koncerty.
 • 00:23:30 Ale nemají dost ani po koncertech,
 • 00:23:32 takže ještě se scházíme občas
  při dobré sklence vína
 • 00:23:34 a zpíváme při kytarách písničky.
 • 00:23:36 -Publiku se letos kytaristé
  představí i pod širým nebem.
 • 00:23:38 Třeba dnes vystoupí
  na Biskupském dvoře
 • 00:23:40 mezinárodně proslulé
  duo Assad Brothers.
 • 00:23:45 A teď ještě stručně
  k zítřejšímu vysílání.
 • 00:23:47 Zaměříme se na billboardy
  kolem dálnic a silnic prvních tříd
 • 00:23:51 a na to, kolik těch, které nesplňují
  zákonné podmínky, zbývá odstranit.
 • 00:23:56 A zítra, jak jsme avizovali,
  mají Česko zasáhnout bouřky.
 • 00:23:59 I to budeme sledovat.
 • 00:24:01 Čas pro dnešní Události v regionech
  vypršel.
 • 00:24:03 Přeji pěkný večer
  a těším se na viděnou zítra,
 • 00:24:05 třeba už dvacet minut po poledni.
 • 00:24:07 Skryté titulky:
  Dana Peňázová, Zbyněk Cincibus

Související