iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 2. 2012
na ČT1

1 2 3 4 5

3 hlasy
1928
zhlédnutí

Události v regionech (Brno)

Hlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:17 Nedostatek pěstounů - ministerstvo
  chce do 2 let přesunout děti
  z ústavů do těchto rodin.
 • 00:00:24 Smutný osud dvou domů v centru
  Bučovic-nedávno se staly památkami,
  brzy to už ale možná platit nebude.
 • 00:00:31 Obtížné dědictví minulosti.
  Opuštěné silážní věže trápí
  Lysovice na Vyškovsku zápachem.
 • 00:00:45 Dobrý večer, vítám vás
  u Událostí v regionech.
 • 00:00:51 Desítky pěstounů budou na jižní
  Moravě zřejmě chybět
 • 00:00:54 k naplnění plánů Ministerstva práce
  a sociálních věcí.
 • 00:00:58 To chce do 2 let přesunout děti
  mladší tří let z ústavů
 • 00:01:01 do pěstounských rodin.
 • 00:01:03 Později je mají následovat
  i starší děti z dětských domovů.
 • 00:01:09 Langerovi se pěstouny stali před
  3 lety.
 • 00:01:11 K vlastním dětem si vzali do péče
  ještě zdravotně postiženou Terezku.
 • 00:01:14 Na víkendy k nim z ústavu navíc
  jezdí ještě 10letý chlapec.
 • 00:01:18 Oběma dětem péče pěstounů prospěla.
 • 00:01:20 Neznaly, co to je mít rád,
  protože tam nebyl nikdo,
 • 00:01:25 ke komu by přilnuly.
 • 00:01:27 To se u nás, když se dostali
  do rodiny, pomalu učili.
 • 00:01:31 Pomalu jsme se měnili z tety
  na maminku.
 • 00:01:34 Podle plánů ministerstva by do
  2 let měli u pěstounů
 • 00:01:36 skončit např. všechny děti
  z brněnského Dětského centra.
 • 00:01:39 Podobné ústavy by měly být utlumeny
  nebo zrušeny.
 • 00:01:42 Z brněnského centra se většina dětí
  vrací do vlastních rodin.
 • 00:01:46 U dalších je zase kvůli zdravotnímu
  postižení, nebo etnickému původu
 • 00:01:50 hledání pěstounů velmi obtížné.
 • 00:01:53 Co ty ožužlaný ruce, fuj.
 • 00:01:57 Pěstounů je obecně strašně málo
  i pro zdravé děti.
 • 00:02:00 A my se většinou ani nedostaneme
  k řešení této otázky,
 • 00:02:03 protože jsme rádi, když se
  nějací pěstouni najdou.
 • 00:02:08 Na jižní Moravě je v péči více
  než 600 pěstounů
 • 00:02:11 na téměř 1 200 dětí.
 • 00:02:12 V ústavní péči je přes 100 dětí
  do 3 let.
 • 00:02:14 To znamená, že je potřeba asi
  60 nových pěstounů.
 • 00:02:17 Podle oslovených odborníků myšlenka
  dobrá, v plánovaném čase
 • 00:02:20 ale nereálná.
 • 00:02:23 Chápu, že ministerstvo potřebuje
  vyslovit nějaký konkrétní termín,
 • 00:02:27 aby se něco začalo dít.
 • 00:02:32 Ale my zatím vůbec nevíme,
  jestli ti pěstouni budou.
 • 00:02:39 Do roku 2016 by vláda v ústavech
  nechtěla ani děti do 7 let.
 • 00:02:43 U těch bude situace ještě
  složitější.
 • 00:02:45 Čím je dítě mladší, tím lépe najde
  pěstouny, nebo náhradní rodinu.
 • 00:02:52 Nejprve se měl zbourat, pak to byla
  kulturní památka.
 • 00:02:56 Nakonec možná zase ne.
 • 00:02:59 Kuriózní osud má dvojice památkově
  chráněných budov
 • 00:03:02 v Bučovicích na Vyškovsku.
 • 00:03:04 Měšťanské domy chátrají,
  v jednom z nich se dokonce
 • 00:03:05 propadají stropy
  a statik bije na poplach.
 • 00:03:10 Radnice má přitom peníze
  jen na dílčí opravy a uvažuje,
 • 00:03:13 že navrhne Ministerstvu kultury,
  aby domy vyřadilo
 • 00:03:17 ze seznamu památek.
 • 00:03:19 A to jen pár let poté,
  co si bučovičtí jejich
 • 00:03:22 památkovou ochranu sami vykřičeli.
 • 00:03:26 Spíš ostuda, než chlouba Bučovic.
 • 00:03:27 Dva domy z 19. století jsou ve
  zbědovaném stavu na první pohled.
 • 00:03:31 Zevnitř je to ještě horší.
 • 00:03:33 Jeden z domů, bývalá občanská
  záložna, podle statika
 • 00:03:36 volá po rychlé havarijní opravě.
 • 00:03:39 Tady vidíte opadaný strop,
  nad tím známky provlhnutí.
 • 00:03:44 V přízemí se propadají stropy,
  v patře se zase lidem
 • 00:03:46 bortí podlaha.
 • 00:03:48 Když se tady chodí,
  tak se podlaha houpe.
 • 00:03:51 Nájemníky bude muset radnice kvůli
  nutným opravám
 • 00:03:53 na chvíli vystěhovat z bytu.
 • 00:03:55 Dvěma historickým domům před
  6 lety hrozila demolice,
 • 00:03:59 měly ustoupit stavbě supermarketu.
 • 00:04:01 Bourání nakonec odvrátily protesty
  místních a na jejich podnět
 • 00:04:04 rychlý zápis domů na seznam
  kulturních památek.
 • 00:04:07 Prestižní nálepka ale zchátralým
  budovám moc nepomohla.
 • 00:04:10 Není je zač opravit.
 • 00:04:12 Proto radnice zvažuje navrhnout
  ministerstvu kultury,
 • 00:04:15 aby domy tzv. "odpamátnilo".
 • 00:04:18 Byla by to možnost,
  jak ten dům dříve opravit.
 • 00:04:25 A hlavně bez náročných požadavků
  památkářů také za méně peněz.
 • 00:04:28 Památkáři ale názor nemění.
 • 00:04:32 Podle Národního památkového ústavu
  by objekt měl být i nadále
 • 00:04:36 kulturní památkou.
 • 00:04:37 Pro zrušení památkové ochrany
  musí být mimořádné důvody.
 • 00:04:41 V případě třeba vyhoření,
  nebo závažné destrukce objektu,
 • 00:04:45 již není důvod k památkové ochraně.
 • 00:04:49 I když se dům začne opravovat,
  půjde jen o nejnutnější práce
 • 00:04:52 k odstranění havarijního stavu.
 • 00:04:53 Kompletní oprava by podle starosty
  spolkla nejméně 15 mil. korun
 • 00:04:57 a ty město, ani s pomocí dotací,
  nesežene.
 • 00:05:04 Svému účelu přestaly sloužit
  už před desetiletími,
 • 00:05:07 okolí ale trápí dodnes.
 • 00:05:09 Opuštěné silážní věže u Lysovic
  na Vyškovsku obtěžují místní
 • 00:05:13 hlavně nesnesitelným zápachem.
 • 00:05:15 Obec je proto chce odstranit.
 • 00:05:19 Zapáchající betonová monstra
  a zároveň i možná ekologická hrozba.
 • 00:05:22 Taková je současnost 27 chátrajících
  silážních věží v Lysovicích
 • 00:05:27 na Vyškovsku.
 • 00:05:28 Obec se o jejich likvidaci
  snaží už léta.
 • 00:05:32 Největší problém byl, že ty věže
  nejsou v našem majetku.
 • 00:05:36 Takže teď se to pokoušíme napsat,
  aby to bylo v majetku obce.
 • 00:05:40 A pak zkusíme sehnat nějaké
  peníze na odstranění.
 • 00:05:44 Věže vznikly už v 30. letech,
  kdy je postavili sedláci
 • 00:05:46 z početné německé komunity.
 • 00:05:50 To se stavělo za Hitlera,
  nebo před Hitlerem.
 • 00:05:52 Každý sedlák měl jednu skruž
  a tam si dával siláž, zkrajky
 • 00:05:59 a řízky, a pak se to vyváželo
  na krmení dobytku.
 • 00:06:02 Znárodnění na základě dekretů
  znamenalo konec
 • 00:06:04 provozu a údržby věží.
 • 00:06:06 Od té doby patří státu, na desítky
  let se z nich ale stala provizorní
 • 00:06:09 skládka o kterou
  se nikdo nestaral.
 • 00:06:12 Pokud by tam byla střecha,
  tak by to šlo.
 • 00:06:17 Ale pak tam do toho pršelo,
  vrabci tam padali.
 • 00:06:28 Hrozivě dopadl také chemický rozbor.
 • 00:06:29 Odpadní vody ve starých věžích
  totiž obsahují rtuť, olovo,
 • 00:06:33 nebo i arsen.
 • 00:06:35 Pokud se obci podaří převod věží
  do svého majetku dokončit,
 • 00:06:37 chtěla by na likvidaci získat
  peníze z dotací.
 • 00:06:45 Dlouho očekávanou událost, návrat
  režiséra Jana Antonína Pitínského
 • 00:06:50 na prkna Slováckého divadla
  v Uherském Hradišti,
 • 00:06:52 provázejí těžkosti.
 • 00:06:55 24 hodin před premiérou hry
  Kalibův zločin režisér onemocněl
 • 00:07:00 a 5 dnů před premiérou došlo
  k přeobsazení hlavní ženské role.
 • 00:07:05 Nikoliv ale ke škodě celé hry.
 • 00:07:08 Ani vitamínová bomba už režisérovu
  chřipky nezastavila.
 • 00:07:11 Generálka bez režiséra, to je velmi
  nezvyklá situace.
 • 00:07:16 V Kalibově zločinu od prvního
  obrazu doslova řádí na jevišti
 • 00:07:23 Irena Vacková v roli nesnesitelné
  tchýně.
 • 00:07:26 To, že bude tento hlavní part hrát,
  ví přesně 5 dnů.
 • 00:07:29 U původně obsazené P.Hejcmanové
  logicky dostaly přednost
 • 00:07:33 mateřské povinnosti.
 • 00:07:35 Do nové tchýně musel text
  nabobtnat během mizivé chvilky.
 • 00:07:40 Kolik má den?
 • 00:07:41 24 x 5.
 • 00:07:44 Každý den s tím chodím
  na záchod, vařím s tím.
 • 00:07:48 Od Raise všichni znají
  Zapadlé vlastence.
 • 00:07:51 Kalibův zločin z konce 19. století
  vždy stál v ústraní.
 • 00:07:55 Nezaslouženě, venkovské drama
  má obrovský přesah do současnosti.
 • 00:08:00 Destrukci vztahu hamižnou tchýní
  a její vypočítavou dcerou.
 • 00:08:04 Terčem intrik je dobrák Vojtěch.
 • 00:08:07 Jestli už nejsem příliš ten
  podpantoflák, ale takoví lidi jsou.
 • 00:08:24 Dobráci od kosti a jestliže
  na něho někdo houkne,
 • 00:08:31 tak nechápou proč.
 • 00:08:35 Psychický teror nakonec vztah
  rozleptá až k tragédii.
 • 00:08:37 Venkovská dramata jdou Pitínskému
  na Slovácku skutečně výtečně.
 • 00:08:42 Příkladem je např. Divá Bára,
  nebo Gazdina roba.
 • 00:08:45 Kalibův zločin nebude výjimkou.
 • 00:08:51 Nejdřív abnormálně teplá,
  teď zase notně studená.
 • 00:08:54 Řeč je o současné zimě,
  jejíž teplotní výkyvy
 • 00:08:57 s obavami sledují zemědělci.
 • 00:08:59 Potíž je v tom, že většina území
  je bez sněhu a holomrazy
 • 00:09:03 mohou napáchat velké škody.
 • 00:09:08 Také se s námi můžete podívat,
  jak tuhé mrazy komplikují lidem
 • 00:09:11 vykonávat svou profesi.
 • 00:09:13 Barbora Lukšová se dnes vypravila
  za listonoškami, popeláři
 • 00:09:17 a strážníky a strávila s nimi
  část služby.
 • 00:09:28 Noc na dnešek byla zatím
  nejmrazivější za letošní zimu.
 • 00:09:31 Na více než polovině měřicích
  stanic v Česku padly
 • 00:09:34 teplotní rekordy.
 • 00:09:36 A dál mrzne i na jižní Moravě.
 • 00:09:37 Tady včera zima i zabíjela.
 • 00:09:39 V Prusinovicích na Kroměřížsku
  objevila žena bezvládné tělo
 • 00:09:43 svého souseda.
 • 00:09:44 Ten pravděpodobně upadl
  a na následky podchlazení organismu
 • 00:09:48 zemřel.
 • 00:09:49 Vinou silných mrazů jen včera
  zemřelo 5 lidí.
 • 00:09:52 Oteplení hlásí meteorologové
  až na příští týden.
 • 00:09:57 Zemědělci ve Zlínském kraji začínají
  sčítat škody.
 • 00:10:00 Přišlo totiž to, čeho se nejvíc
  obávali.
 • 00:10:02 Část polí nepokyje vůbec žádný sníh.
 • 00:10:05 Na podzim zaseté plodiny nenávratně
  poškodil silný mráz,
 • 00:10:10 který v posledních dnech běžně
  v noci klesá k -20° C
 • 00:10:14 a ani přes den se nad -10° C
  nedostane.
 • 00:10:18 Pole ve Zlínském kraji
  před několika týdny.
 • 00:10:20 Teplota vysoko nad nulou
  a slunce vylákaly ozimy z půdy.
 • 00:10:23 Nezvykle teplé počasí přálo
  chorobám a hrabošům.
 • 00:10:26 A to je pohled na pole dnes.
 • 00:10:28 Rozdíl?
 • 00:10:29 Kvůli několikadenním teplotám
  hluboko pod bodem mrazu
 • 00:10:31 rostoucí úroda na řadě míst regionu
  zmrzla.
 • 00:10:34 Někde vzal mráz zemědělcům
  takřka vše, co na podzim zaseli.
 • 00:10:38 Pšenice nepřežije týdenní mráz,
  pokud teplota nevystoupí
 • 00:10:42 nad -10 stupňů.
 • 00:10:45 Tato situace u nás nastala
  a navíc je to komplikované tím,
 • 00:10:49 že není žádná sněhová pokrývka.
 • 00:10:52 Jestli to bude dlouhodobější,
  tak počítáme s velkými ztrátami.
 • 00:10:57 Na vyčíslení škod je zatím brzo.
 • 00:10:58 Pletivo rostlin mráz sice úplně
  poškodil, důležité ale je,
 • 00:11:02 do jaké míry přežil
  kořenový systém.
 • 00:11:04 A to zemědělci poznají
  až v okamžiku, kdy mrazy poleví.
 • 00:11:07 Už teď je ale jasné, že největší
  škody budou na ječmeni a pšenici.
 • 00:11:11 Mrazům zatím odolává řepka.
 • 00:11:13 Z oblastí ve Zlínském kraji
  je zřejmě nejvíce postižené
 • 00:11:16 Kroměřížsko.
 • 00:11:18 Ve Fryštáku u Zlína je situace
  o něco veselejší.
 • 00:11:20 Pole alespoň částečně pokrývá
  poprašek sněhu.
 • 00:11:23 U řepky už vidíme, že nám začínají
  listy omrzat.
 • 00:11:26 Pro nás je však nejdůležitější,
  aby zůstalo srdíčko řepky.
 • 00:11:31 Počasí ale netrápí jen velké
  zemědělské podniky.
 • 00:11:34 I menší pěstitelé, jako např.
  česneku, s hrůzou obchází
 • 00:11:37 svá políčka.
 • 00:11:39 Prozatím to vypadá velice špatně.
 • 00:11:40 Takové holomrazy
  byly i loni.
 • 00:11:43 A víc jak polovina
  úrody nám odešla.
 • 00:11:47 O co všechno zemědělce ve Zlínském
  kraji letošní zima připravila,
 • 00:11:50 se naplno ukáže až za několik týdnů
  a rozhodne o tom i počasí
 • 00:11:54 v dalších dnech.
 • 00:12:03 Rtuť teploměru klesala až
  k -21 stupňům Celsia.
 • 00:12:05 I přes třeskutý mráz museli ráno
  vyjet popeláři
 • 00:12:08 k přeplněným kontejnerům.
 • 00:12:10 A listonošky vyšly s balíky na své
  pravidelné pochůzky
 • 00:12:13 po obcích v kraji.
 • 00:12:18 Je 7 hodin ráno.
 • 00:12:19 Z Veverské Bitýšky na jižní Moravě
  vyrážejí i přes třeskuté mrazy
 • 00:12:22 listonošky s balíky a psaním
  do okolích obcí.
 • 00:12:28 17 stupňů pod nulou a v Lažánkách
  se začínají roznášet dopisy.
 • 00:12:35 Ty zmrzlý ruce, to je hrůza a děs.
 • 00:12:37 Nemůžu si vzít rukavice,
  abych mohla počítat peníze.
 • 00:12:42 Když nosíme důchody, musím dávat
  pozor, abych neošidila sebe
 • 00:12:45 a hlavně ty důchodce.
 • 00:12:47 V silných mrazech trpí i popeláři,
  kteří se musí držet kovových madel
 • 00:12:50 na vozech.
 • 00:12:51 Je to dost náročný, ruky i nohy
  nám mrznou.
 • 00:13:05 Máme zateplený rukavice na zimu.
 • 00:13:12 Pořádnou zimní výbavu mají
  i brněnští strážníci.
 • 00:13:14 Venku tráví v silných mrazech
  na pravidelných pochůzkách
 • 00:13:16 i více než 5 hodin.
 • 00:13:23 Provedli jsme kontrolu Hlavního
  nádraží a okolí.
 • 00:13:24 Všechno bez závad.
 • 00:13:31 Provedli jsme kontrolu Hlavního
  nádraží a okolí.
 • 00:13:35 Všechno bez závad.
 • 00:13:37 Proto mají už své triky,
  jak na zimu vyzrát.
 • 00:13:39 Mě stačí, když mám kvalitní vrstvu
  termoponožek a termotriček.
 • 00:13:43 Jsou i kolegové, kteří používají
  prastarý zvyk,
 • 00:13:46 že si nohy omotají novinami.
 • 00:13:54 Podle meteorologů by totiž měl mráz
  vydržet i v dalších dnech.
 • 00:13:55 Teploty na jižní Moravě budou dál
  padat až k -20 stupňům.
 • 00:14:01 Brněnské teplárny vykazují
  v polovině topné sezóny ztrátu
 • 00:14:05 40 milionů korun.
 • 00:14:07 A to i přes současné arktické mrazy
  a zvýšení cen tepla
 • 00:14:10 na začátku letošního roku.
 • 00:14:12 Pokles tržeb způsobil atypicky
  teplý prosinec a leden.
 • 00:14:16 Dobrá zpráva pro zákazníky tepláren.
 • 00:14:18 Oproti loňské sezóně ušetří,
  podle odhadů, až 500 korun.
 • 00:14:24 V současné době je výkon
  zhruba 85%.
 • 00:14:28 Samozřejmě některé zdroje jedou
  na 100 %, ale rezervy ještě máme.
 • 00:14:29 V souvislosti s arktickými mrazy
  v současných dnech jsme žádné
 • 00:14:32 výpadky ani zakolísání výroby
  nezaznamenali.
 • 00:14:40 Mrazivé počasí si pochvalují
  lyžaři na Vysočině.
 • 00:14:44 Čemu ale teď musí věnovat velkou
  pozornost, je jejich vybavení.
 • 00:14:48 Bez hřejivého oblečení a teplých
  nápojů se v žádném případě
 • 00:14:52 neobejdou.
 • 00:14:55 Mrazivé počasí lyžaře na Vysočině
  neodradilo.
 • 00:14:57 Sjezdovky se plnily
  ale až krátce před polednem.
 • 00:15:01 Je 12hodin a na sjezdovce Šacberk
  u Jihlavy je 12 stupňů pod nulou.
 • 00:15:03 Vlhkost vzduchu 50 %.
 • 00:15:06 Podle provozovatele je to ideální
  počasí pro lyžování.
 • 00:15:09 Průběžné zahřívání těla i vybavení,
  to bylo pro malé i velké
 • 00:15:12 nejdůležitější.
 • 00:15:15 Tak se vysmrkej a musíme zabalit
  pusinu, aby nebyla zimina.
 • 00:15:20 V mém věku se lépe přizpůsobíme
  počasí, ale přeci jen ten grog.
 • 00:15:23 Paní Jitka přišla s dcerami lyžovat.
 • 00:15:24 Kvůli mrazu ale jen na dvě hodiny.
 • 00:15:26 Nožky mrznou.
 • 00:15:29 Oblékala jsem jim jednu mikinu
  navíc a místo jedněch punčocháčů
 • 00:15:31 dvoje a ještě nějaké tepláčky
  na tom.
 • 00:15:34 V přestávce mezi lyžováním
  kryté zázemí a pravidelný přísun
 • 00:15:37 teplých nápojů bez alkoholu
  jsou v mrazivém počasí,
 • 00:15:39 podle lékařů, podmínkou.
 • 00:15:42 Už ji lákám domů, ale pořád nechce,
  že jí ještě zima není.
 • 00:15:44 Speciální úpravou ve velkých mrazech
  musí projít i sjezdovka.
 • 00:15:48 řehrne radlicí, frézou se zpracuje,
  přežehlí a ráno úžasné podmínky.
 • 00:15:56 Nejchladnější noc Vysočinu
  teprve čeká.
 • 00:15:58 Z pátku na sobotu.
 • 00:16:03 5tisícový poplatek za tombolu
  se snižuje na 500 korun.
 • 00:16:07 Pořadatele plesů, třeba v Olešnici
  na jižní Moravě, rozčiloval natolik,
 • 00:16:11 že si stěžovali.
 • 00:16:13 Tombola by se jim totiž v mnoha
  případech vůbec nevyplatila.
 • 00:16:16 Na situaci upozorňovala
  i Česká televize.
 • 00:16:19 Ministr financí Miroslav Kalousek
  uznal, že nařízení je neúměrnou
 • 00:16:23 zátěží a poplatek 10násobně
  snížil.
 • 00:16:29 Krajský odbor dopravy nezjistil
  žádná závažná pochybení
 • 00:16:33 ve smlouvě mezi jihomoravskými
  silničáři a Michalem Halou,
 • 00:16:36 bývalým manažerem Ředitelství
  silnic a dálnic,
 • 00:16:39 který je stíhaný kvůli podezření
  z korupce.
 • 00:16:42 Kontrola zjistila, že za poradenské
  služby pro jihomoravskou
 • 00:16:44 Správu silnic inkasoval 110 tisíc.
 • 00:16:51 Práci za ně ale odvedl.
 • 00:16:56 Historický mlýn v Rudici
  na Blanensku už je skoro opravený.
 • 00:16:59 Kamenná stavba, která se
  v 90. letech stala
 • 00:17:04 kulturní památkou, měla porušenou
  statiku, omítka a malba opadaly.
 • 00:17:08 Nyní zbývá dokončit jen drobné
  práce.
 • 00:17:10 Od poloviny dubna se do mlýna zase
  podívají turisté.
 • 00:17:14 V původním stavu ale už nikdy
  nebude.
 • 00:17:17 Železobetonové pásy podpírající
  zdivo mu už zůstanou.
 • 00:17:28 Starším dětem a mládeži je určeno
  nové představení baletního souboru
 • 00:17:32 Národního divadla Brno
  Příběhy s démony a čerty.
 • 00:17:36 Dvě krátké pohádky, jak už název
  napovídá, spojuje
 • 00:17:39 čertovská tematika.
 • 00:17:42 Inscenace pochází z tvůrčích dílen
  choreografického ateliéru
 • 00:17:45 brněnského Národního divadla.
 • 00:17:52 Ďábel, Satan nebo chcete-li
  čert v různých podobách
 • 00:17:55 brázdí jeviště brněnské Reduty
  ve dvou nových inscenacích
 • 00:17:58 baletu Národního divadla Brno.
 • 00:18:00 Vystoupení vytvořili mladí
  choreografové
 • 00:18:02 v rámci tvůrčích dílen.
 • 00:18:03 První z příběhů, Tengu, seznámí
  diváky s japonskou mystikou.
 • 00:18:15 Chtěla jsem nejdříve uvést příběh,
  kde by vystupovali japonští démoni
 • 00:18:19 v různých podobách.
 • 00:18:21 Ale pak jsem si vybrala jednom
  jednu, Tengu, protože jsem
 • 00:18:23 si říkala, že české děti nemají moc
  povědomí o japonské kultuře.
 • 00:18:27 Neznají, v jakých podobách
  se u nás ďábel vyskytuje.
 • 00:18:31 Tengu v Japonsku je jako česká
  Polednice.
 • 00:18:33 I v tanečním příběhu napravuje
  2 nezbedníky.
 • 00:18:35 Na jevišti se objevuje ve dvou
  verzích.
 • 00:18:37 Jako člověk s ptačím zobákem
  a křídly, nebo démon s dlouhým
 • 00:18:40 nosem a vějířem.
 • 00:18:42 To druhá inscenace, Čertstory
  pochází zase z jiného soudku.
 • 00:18:45 Zpracovává příběh skutečné postavy,
  bluesového kytaristy
 • 00:18:48 Roberta Johnsona, který se stal
  prvním členem klubu 27,
 • 00:18:51 skupiny talentovaných hvězd, které
  zemřely ve 27 letech.
 • 00:19:03 U něho se právě traduje legenda,
  že se spřáhl s ďáblem,
 • 00:19:05 který mu dal jeho talent
  hry na kytaru.
 • 00:19:07 Tohle jsem si vzal jako námět
  a rozpracoval jsem na to
 • 00:19:10 volně pokračování.
 • 00:19:17 Obě vystoupení doplňuje tematická
  hudba.
 • 00:19:18 Zatímco v první půlce se tančí
  na asijské melodie,
 • 00:19:21 druhé části inscenace dominuje
  jazz v moderním hávu.
 • 00:19:28 Příští minuty budou patřit sportu.
 • 00:19:30 I dnes vás jím provede
  kolega Ondřej Tomek.
 • 00:20:06 Dobrý večer.
 • 00:20:07 Úspěšně vstoupily volejbalistky
  Králova Pole do osmifinále
 • 00:20:10 Vyzývacího poháru.
 • 00:20:12 V úvodním zápase o postup mezi
  nejlepších 8 týmů této soutěže
 • 00:20:16 udolaly ukrajinský Chimik Južnyj
  Oděsa v závěrečném tiebreaku,
 • 00:20:19 tedy 3:2 na sety.
 • 00:20:22 Tak bojovný a obětavý výkon
  brněnský tým už dlouho nepředvedl.
 • 00:20:26 Také proto se po téměř 2hodinové
  bitvě radoval z vítězství,
 • 00:20:29 když tie-break ovládl
  v poměru 15:9.
 • 00:20:41 Od 2. setu jsme začali plnit
  pokynu.
 • 00:20:48 Vedle výborné defenzivy měla
  na vítězství podíl
 • 00:20:50 také Marie Toufarová.
 • 00:20:51 Levoruká volejbalistka naskočila
  do zápasu až v průběhu druhého setu
 • 00:20:55 a pozvedla do té doby tápající
  ofenzivu Brna, když zaznamenala
 • 00:20:58 14 bodů s úspěšností útoků 57 %.
 • 00:21:08 Hrálo se mi dobře
 • 00:21:15 Byla jsem trochu nervozni.
 • 00:21:16 Odveta je na programu příští týden
  ve čtvrtek na Ukrajině.
 • 00:21:18 Pokud Brňanky postoupí, vyrovnají
  klubové maximum
 • 00:21:21 v evropských pohárech.
 • 00:21:24 Zítra ve 3 hodiny odpoledne naberou
  fotbalisté 1. FC Slovácko
 • 00:21:28 z vídeňského letiště kurs
  na Turecko.
 • 00:21:31 Trenér M. Soukup nominoval
  pro poslední fázi zimní přípravy,
 • 00:21:35 kterou je soustředění v teple,
 • 00:21:37 24 fotbalistů, z toho 21 hračů
  do pole a 3 brankáře.
 • 00:21:42 Z vyrovnaného brankářského kvartetu
  tak černý Petr zbyl na běloruského
 • 00:21:46 gólmana Ilju Matalyhu, který se bude
  připravovat s B-týmem.
 • 00:21:50 Pro další pětici hráčů, kteří se do
  kádru nevešli,
 • 00:21:53 pak klub našel možnost hostování.
 • 00:22:15 Ti hráči co jsou noví, přichází na
  post jiných.
 • 00:22:17 V Antalyi Slovácko odehraje poslední
  4 přátelská utkání.
 • 00:22:18 Herní příprava na ligu tak nekončí
  v českých mrazech,
 • 00:22:22 nýbrž pod tureckým sluncem.
 • 00:22:35 Lepší bude hra na terénech v teple.
 • 00:22:37 Do jarní části ligy vstoupí Slovácko
  před kamerami České televize
 • 00:22:40 v sobotu 18. února na půdě
  pražské Sparty.
 • 00:22:45 Po celý víkend hostí Brno
  republikový šampionát juniorů
 • 00:22:48 ve squashi.
 • 00:22:49 Ve sportovním centru Viktoria
  se v 5 dívčích a 5 chlapeckých
 • 00:22:52 kategoriích představí více
  než 300 českých squashových nadějí.
 • 00:22:58 Mezi favority turnaje patří členové
  pořádajícího
 • 00:23:00 Squash Klubu Slovan Brno -
  Kristýna Alexová, Jan Ryba,
 • 00:23:04 nebo Martin Švec, kterého právě
  sledujeme /v černých šortkách/.
 • 00:23:09 Ten by případným vítězstvím
  v kategorii do 17 let navázal
 • 00:23:13 na tituly ze 4 předcházejících
  věkových skupin.
 • 00:23:19 Byl bych rád.
 • 00:23:21 Vítěz lednového Czech junioru open
  bez problému zvládl
 • 00:23:23 vstup do turnaje, a to i přesto,
  že ještě 2 dny před turnajem
 • 00:23:26 ho trápily vysoké horečky.
 • 00:23:31 Cítím se dobře.
 • 00:23:38 Jsem rád, že jsem 1. kolo zvládl.
 • 00:23:39 Jak se bude dařit brněnským
  squashovým juniorům
 • 00:23:40 se můžete přijít podívat
  až do neděle, kdy celý šampionát
 • 00:23:42 vyvrcholí.
 • 00:23:45 To je pro dnešek vše,
  hezký večer.
 • 00:23:54 Skryté titulky:
  D. Peňázová, A. Havránková
 • 00:23:56 .

Související