iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 12. 2010
17:30 na ČT1

1 2 3 4 5

78 hlasů
20543
zhlédnutí

Chalupa je hra

Postavte si čistírnu odpadních vod sami a za víkend

22 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Chalupa je hra

 • 00:00:01 Nazdar chalupáři,
  dneska budeme ekologie sama.
 • 00:00:04 Z našich záchůdků poteče voda
  téměř léčivá.
 • 00:00:08 A nic k tomu nepotřebujeme,
  jako vždycky.
 • 00:00:12 Au... zase budu mít bouli jak Praděd.
 • 00:00:16 Když se řekne Ondřejov,
  každému se hned vybaví
 • 00:00:19 Ondřejovská hvězdárna.
 • 00:00:21 My jsme ale do zdejšího kraje
  nepřijeli proto,
 • 00:00:23 abychom tady pozorovali hvězdy,
  ba naopak.
 • 00:00:26 Všechno, co se tady bude dnes
  odehrávat, se bude odehrávat v zemi.
 • 00:00:32 Nedaleko ondřejovské hvězdárny
  totiž v současné době
 • 00:00:35 finišuje stavba chalupy
  pro mladou rodinu z Prahy.
 • 00:00:38 Majitelé sice ještě
  na rozestavěnou chalupu
 • 00:00:40 nechtějí zvát hosty,
  natož štáb s kamerou,
 • 00:00:43 ale to nám dnes výjimečně
  vůbec nevadí.
 • 00:00:46 Nás totiž v tuto chvíli zajímá
  výhradně to, co se děje za chalupou.
 • 00:00:51 Role průvodce a odborného poradce
  se pro dnešní den
 • 00:00:55 ujal pan Michal Kinský,
  odborník na ekologické čištění
 • 00:00:58 odpadních vod,
  což jasně předznamenává,
 • 00:01:01 co se dnes bude za chalupou
  v Ondřejově dít.
 • 00:01:05 Dobrý den, tady se prý dneska
  budou dít věci.
 • 00:01:08 Vy tady zatím studujete nějaké plány.
 • 00:01:10 -Připravuji si to tady.
 • 00:01:12 -Připravujete velkou akci
  a tady se to bude všechno odehrávat.
 • 00:01:16 -Ano.
 • 00:01:17 -Do připraveného výkopu
  by se během následujících dnů
 • 00:01:21 mělo nainstalovat zařízení
  k čištění odpadních vod.
 • 00:01:24 Chalupáře, kteří právě řeší odpady
  a uvažují o klasické žumpě,
 • 00:01:28 nebo čistírně odpadních vod
  možná překvapí,
 • 00:01:31 že toto zařízení
  se vejde do několika krabic,
 • 00:01:35 na chalupu jej přivezete
  větším osobním autem,
 • 00:01:37 nebudete potřebovat míchačku,
  domíchávač,
 • 00:01:41 ani jinou stavební techniku.
 • 00:01:43 -Tohle je nejdůležitější část
  filtrace, to jsou bio filtry,
 • 00:01:48 přes které protéká
  a vyčišťuje se odpadní voda.
 • 00:01:52 -Těmito rourami to bude protékat?
 • 00:01:56 -Ano, ale seshora směrem dolů.
 • 00:02:00 -A proč jsou tady trubky?
 • 00:02:02 -Spojky tu jsou proto,
  aby se to zajistilo
 • 00:02:06 proti jakémukoliv posuvu.
 • 00:02:08 Tím se to spojí k sobě.
 • 00:02:10 -Toto jsou jenom spojky?
 • 00:02:12 -Ano, mají jen spojovací funkci.
 • 00:02:15 Tyhle filtry jsou nejdůležitější.
  Co dál je součástí zařízení?
 • 00:02:19 -Součástí zařízení je vana.
 • 00:02:24 -Já vidím jen nějaký plast.
 • 00:02:27 -Ale je to plastová vana
  svařená přesně na rozměr.
 • 00:02:31 Výrobce ji svařuje
  podle našeho projektu a požadavků.
 • 00:02:38 -Filtry se budou ukládat do vany?
 • 00:02:41 -Ano, dají se nahoru.
 • 00:02:44 Ve vaně bude dole drenážní trubka,
  na tom budou filtrační vrstvy,
 • 00:02:50 filtrační písek, filtrační štěrk
  a nad tím budou sedět
 • 00:02:55 bio blok filtry.
 • 00:02:59 -Kdybychom si takové zařízení
  instalovali u své chalupy,
 • 00:03:03 potřebuji mít k tomu
  stavební povolení?
 • 00:03:05 -Měla byste jít ohlásit
  čistírenské zařízení,
 • 00:03:09 je tam ohlašovací povinnost.
 • 00:03:14 -Jak dlouho instalace
  takového zařízení trvá?
 • 00:03:17 Vy už máte přichystaný výkop,
  do toho se to bude
 • 00:03:21 všechno instalovat.
 • 00:03:22 Je to složitá operace?
 • 00:03:24 -U tohoto objektu
  je to složitá operace,
 • 00:03:27 protože je tu skála,
  je to větší zařízení,
 • 00:03:31 ale většinou stačí 6 m příkop,
  1 m široký a 1 m hluboký.
 • 00:03:39 Když je to v normálních terénech,
  tak je to zařízení,
 • 00:03:43 které se dá postavit za 2 víkendy.
 • 00:03:46 -Přestože jde o filtrační zařízení,
  které se vejde do několika krabic,
 • 00:03:50 musí být jeho součástí
  separační jímka.
 • 00:03:55 Nejdříve jste slibovali,
  že stačí 2 krabice,
 • 00:03:57 co se vejdou do Trabantu
  a teď koukám,
 • 00:04:00 že to je třeba vybagrovat,
  přivést auto písku, štěrku.
 • 00:04:04 A vůbec, zase jste nám lhali.
 • 00:04:08 Teď stojíme přímo nad výkopem,
  do kterého se bude instalovat
 • 00:04:12 celé filtrační zařízení,
  ale proč jsou tady tyhle 2 komínky?
 • 00:04:16 -Ty jsou od usazovacích nádrží,
  kde se usazuje tuhý odpad,
 • 00:04:22 aby šla ven jen odpadní voda.
 • 00:04:27 -A co se bude dělat s tuhým odpadem?
 • 00:04:29 -Tuhý odpad se jednou za čas vybere,
  v tomto případě
 • 00:04:33 je to jednou za 2 roky.
 • 00:04:35 -Výkop musí být přibližně 1 m hluboký
  a dno jámy musí být hladké,
 • 00:04:40 vysypané pískem,
  nebo jiným materiálem bez kamenů.
 • 00:04:44 Bio bloky budou totiž uloženy
  ve vaně z plastové fólie,
 • 00:04:47 proto by ani ze stěn jámy
  neměly vyčnívat žádné ostré útvary.
 • 00:04:52 Důležité je, aby dno jámy
  mělo od přítoku k výtoku
 • 00:04:55 spád přibližně 1 %.
 • 00:04:58 Plastová vana už má nainstalovány
  otvory pro odtok vody.
 • 00:05:02 Před instalací je dobré
  uchytit si vanu
 • 00:05:05 pomocně šňůrami k tyčím
  položeným přes výkop.
 • 00:05:07 Na dno plastové nádoby
  se pak položí drenážní trubka,
 • 00:05:11 která se zasype vrstvou štěrku.
 • 00:05:14 Zlatá kadibudka, tohle je
  komplikované jak brněnský Orloj.
 • 00:05:21 Vy jste v tuto chvíli usadili
  plastové vany.
 • 00:05:24 Co se teď děje se zařízením?
 • 00:05:26 -Do první vany jsme dali
  drenážní štěrk,
 • 00:05:31 na to jsme dali drenážní trubku,
  zakryli jsme to geotextilií
 • 00:05:36 a na to přijde filtrační písek.
 • 00:05:40 Geoteytilie je tam proto,
  aby nepronikal filtrační písek
 • 00:05:43 do drenážního štěrku
  a aby nám to celé neucpal.
 • 00:05:48 -Je dán nějaký poměr,
  jaká vrstva štěrku a písku
 • 00:05:53 tam musí být?
 • 00:05:54 -To je přesně dané.
 • 00:05:56 Teď je tam 15 cm drenážního štěrku
  a na to přijde
 • 00:06:01 50 cm filtračního písku.
 • 00:06:04 -V čem je výhoda filtračního zařízení
  oproti biologickým čistírnám?
 • 00:06:11 -Výhod je mnoho.
  Podle toho, jak je zatěžovaný objekt.
 • 00:06:18 Máme spoustu zařízení
  jako jsou chaty, chalupy,
 • 00:06:22 kde jsou lidi jen občas,
  jen o víkendech, v zimě vůbec nejezdí
 • 00:06:26 a v tomhle případě
  mají biologické čističky problém.
 • 00:06:31 Když nejsou provozovány delší dobu
  než 14 dní, tak zkolabují,
 • 00:06:36 začne tam vznikat úplně jiný systém,
  bakterie a celý systém se zbourá.
 • 00:06:44 Tohle zařízení funguje pořád,
  i když je používané jen občas,
 • 00:06:48 proto sem bylo dávané.
 • 00:06:51 Objekt nemusí být provozován trvale,
  ale jen občas a nárazově.
 • 00:06:56 -Kromě toho, že je to ideální
  zařízení pro chaty, chalupy,
 • 00:07:01 tak je to taky ideální pro kutily,
 • 00:07:04 protože člověk
  si to může nainstalovat sám.
 • 00:07:08 Je to tak?
 • 00:07:09 -Je to pravda.
 • 00:07:10 Potřebujte jen vykopat příkop
  podle toho, jak je objekt zatěžovaný,
 • 00:07:17 ale většinou stačí 5 m dlouhý příkop,
  1 m široký, 1 m hluboký
 • 00:07:25 a pak už jen může usazovat
  jednotlivé části, štěrk, písek,
 • 00:07:30 to je běžně dostupný materiál.
 • 00:07:33 Pak už jen sestavuje
  a je to jak stavebnice.
 • 00:07:36 Výhod to má mnoho, ale to tuhé,
  co vůbec není tuhé,
 • 00:07:40 stejně musíte vykýblovat sami.
 • 00:07:43 Takže plynovou masku s sebou!
 • 00:07:47 -Než se budou moci instalovat
  bio bloky,
 • 00:07:49 jedeme se podívat na chalupu,
  jejíž majitelé už hosty
 • 00:07:53 pouštějí bez zábran
  i dále než na zahradu.
 • 00:07:56 Aby ne, oni už mají
  rekonstrukci za sebou
 • 00:07:59 a její výsledek vás ohromí
  hned za vstupní brankou.
 • 00:08:03 U kávy a štrúdlu jsme si pak povídali
  s designérkou a výtvarnicí
 • 00:08:07 Veronikou Trávničkovou,
  která má výsledný interiér
 • 00:08:11 po rekonstrukci chalupy na svědomí.
 • 00:08:14 Pamatujete si,
  jak vypadal dům před rekonstrukcí?
 • 00:08:17 To si pamatuji moc dobře.
 • 00:08:19 Majitelé jsou moji kamarádi,
  tak jsme se sem byli podívat v únoru,
 • 00:08:26 bylo to tady zasněžené, neútulné,
  ale přesto už dům vypadal zajímavě.
 • 00:08:32 Bylo vidět, že se z toho
  něco zajímavého dá udělat.
 • 00:08:36 Udělala se tady spousta
  stavebních zásahů, bourání atd.
 • 00:08:41 Dům vypadal zajímavě,
  ale přesto jinak.
 • 00:08:45 Dostavovala se terasa,
  dostavoval se grilovací koutek,
 • 00:08:50 dvorek, pergola nad dvorkem.
 • 00:08:55 I brána je upravená.
 • 00:09:00 -Už venku je vidět,
  že si tady majitelé
 • 00:09:02 potrpí na detaily, na krásné věci,
  i exteriér láká k posezení,
 • 00:09:10 aby tam člověk chvíli pobyl.
 • 00:09:13 Jak se to podaří takhle zařídit,
  aby to dýchalo útulným dojmem?
 • 00:09:17 -Vůbec to není o tom,
  že věci musí být drahé, naopak bazar,
 • 00:09:22 odstranit starý nátěr
  a dát tomu nový punc.
 • 00:09:28 -Tady i interiér doznal velké změny.
 • 00:09:34 Co bylo nejtěžší a co vytvořilo
  charakter obytného prostoru?
 • 00:09:42 -Zásadní bylo, že majitel má mužské,
  technické představy.
 • 00:09:49 Najal řemeslníky,
  ti udělali hrubou práci,
 • 00:09:54 probourali to, vyzdili
  a pak přijdeme my ženy
 • 00:09:57 a uděláme tu útulno.
 • 00:09:59 Až po štrúdl na stole,
  ubrousky, prostírání.
 • 00:10:04 Tzv. rasovnu odvedli chlapi.
 • 00:10:09 A my už jsme to jen zabydlely.
  Závěsy, obrázky, zábava.
 • 00:10:16 -Majitelé téhle chalupy to mají
  možná o něco jednodušší v tom,
 • 00:10:19 že jsou oba stavaři.
 • 00:10:21 Díky svým znalostem a zkušenostem
  se pustili do složitějších
 • 00:10:24 bouracích prací
  a zbavili se tak nežádoucích
 • 00:10:27 malých prostor a uzavřených kamrlíků.
 • 00:10:30 Obytná část se díky tomu prosvětlila,
  provzdušnila a dává vyniknout
 • 00:10:34 krásným a poctivým kouskům nábytku
  z masivního dřeva.
 • 00:10:39 Nebojí se také recyklovat
  stavební materiál získaný z bouraček.
 • 00:10:43 V prostoru se pak nádherně
  vyjímají staré trámy
 • 00:10:46 nebo použité dlažební kostky.
 • 00:10:49 Mnohdy to vypadá jednoduše zařídit
  takový interiér,
 • 00:10:51 ale málokomu se to povede.
 • 00:10:54 V čem spočívá kouzlo zařídit to tak,
  aby to působilo útulně,
 • 00:10:58 příjemně a přirozeně?
 • 00:11:00 -Odvíjí se to od toho,
  jaký máte vkus
 • 00:11:05 a jestli se nebojíte
  zdánlivě nekombinovatelných věcí.
 • 00:11:11 Prokombinovat barvy,
  nebo k tomu obrázek.
 • 00:11:20 Je to hodně o citu a nebát se věcí,
  které se mi líbí a nemusí být nové.
 • 00:11:28 Také je to v improvizaci.
 • 00:11:32 Trošku to nakombinovat a nebát se.
 • 00:11:37 -Teprve ve chvíli,
  kdy v Ondřejově
 • 00:11:38 usadili plastovou vanu
  s drenážní trubkou,
 • 00:11:41 nastala ta pravá chvíle pro hru,
  tedy, skládání filtračních bloků.
 • 00:11:46 Ty se spojují úplně jednoduše
  pomocí spojovacích kolíků,
 • 00:11:50 opravdu jako dětská skládačka.
 • 00:11:52 Bio bloky se pokládají
  v podélném směru jámy tak,
 • 00:11:56 aby mezi nimi vznikl
  nepřerušený větrací kanál.
 • 00:11:59 Na bloky se pak rozloží geotextilie
  a doprostřed se umístí
 • 00:12:03 perforovaná trubka.
 • 00:12:04 Spodní konec perforované trubky
  se napojí do ventilační šachty.
 • 00:12:09 Je to jednoduché jako hračka,
 • 00:12:11 ale kluci vypadají dost vyděšeně,
  že jo?
 • 00:12:16 Teď už to opravdu vypadá
  jako filtrační zařízení,
 • 00:12:20 už si dokážu představit,
  jak to asi funguje.
 • 00:12:23 Vy jste položili filtry
  a teď na to bude co?
 • 00:12:26 -Na to přijde vrstva geotextilie.
 • 00:12:30 -Na to se dává polystyrén.
 • 00:12:34 -Nejdříve se musí natáhnout
  přívodní trubky,
 • 00:12:37 které jsou provrtané,
  aby pomalu odtékala odpadní voda
 • 00:12:43 přes geotextilii a bio blok filtry.
 • 00:12:47 Celé se to musí zateplit
  polystyrénem,
 • 00:12:50 aby nedošlo v zimě k zámrzu.
 • 00:12:53 Je to tepelně odolné,
  bez problémů v zimě funguje.
 • 00:13:01 -Bio bloky zaručují
  zvlášť vysoké okysličení
 • 00:13:05 a velmi účinné čištění odpadní vody.
 • 00:13:08 To je založené na rozkládání
  živných látek a nežádoucích bakterií.
 • 00:13:13 Zatímco u běžných domácích čistíren
  musíte vzduch dodávat
 • 00:13:16 pomocí dmýchadla,
  které potřebuje elektrický proud,
 • 00:13:20 tady se kyslík dostává
  přirozenou cestou.
 • 00:13:24 Když dojdeme tady na konec,
  tak každé filtrační zařízení
 • 00:13:28 musí končit hrnci.
 • 00:13:32 Co v nich je?
 • 00:13:33 -To jsou tzv. fosforové pasti,
  to je poslední čištění
 • 00:13:44 a zachytává se tam fosfor.
 • 00:13:46 Dávají se tam hrnce,
  kde je křemičitan vápenatý,
 • 00:13:51 který nám zachytává fosfor.
 • 00:13:54 Ven jde absolutně čistá voda,
  je čistší
 • 00:13:58 než z normálních
  čistírenských zařízení.
 • 00:14:04 -Musí se obsah v hrncích občas měnit?
 • 00:14:08 -Záleží podle používání
  celého objektu
 • 00:14:12 a doporučuje se jednou za 2 roky
  vyměnit celou náplň.
 • 00:14:16 -Tyhle komínky, které vystupují,
  budou vidět? K čemu slouží?
 • 00:14:23 -To jsou provzdušňovací komínky,
  protože celé zařízení potřebuje
 • 00:14:28 i vzduch,
  protože tam jsou aerobní tvorečci
 • 00:14:33 a ti potřebují kyslík.
 • 00:14:36 Proto jsou u každé komory vzdušníky.
 • 00:14:39 -Budou tady 2 vzdušníky
  a tam je ještě jeden.
 • 00:14:44 Ten je navíc?
 • 00:14:46 -Ne, ten přijde nakonec
  a to je tzv. kontrolní šachta,
 • 00:14:50 kde si kontrolní orgány
  odeberou vzorek vody
 • 00:14:55 a tam se kontroluje kvalita vody,
  která se na konci vypouští.
 • 00:15:00 -Než bude dokončeno zařízení
  šetřící životní prostředí,
 • 00:15:05 jedeme se podívat tam,
  kde se lidé
 • 00:15:07 šetrnému přístupu k přírodě
  mohou naučit.
 • 00:15:11 Ani by se tomu nechtělo věřit,
  ale jsme uprostřed Prahy.
 • 00:15:14 Kde to jsme,
  že jsme se ocitli v takovém ráji?
 • 00:15:17 -Jsme v Podbabě v Praze
  a jsme v prostorách
 • 00:15:21 ekocentra Šárinka,
  které provozuje Ekodomov.
 • 00:15:26 -Proč jsou tady děti?
 • 00:15:28 -Jedním z projektů ekoncetra Šárinka
  je dětský klub Šárinka.
 • 00:15:33 Je to jeden z prvních projektů v ČR.
 • 00:15:37 -Znamená to, že děti tady tráví
  část dne jako v MŠ
 • 00:15:43 jenom s tím rozdílem,
  že jsou celý den venku?
 • 00:15:46 -Jsou skoro pořád venku,
  v klasické MŠ jsou většinou uvnitř
 • 00:15:52 a jdou na hodinu ven.
 • 00:15:54 Tady je to obráceně.
 • 00:15:57 Máme tady vytápěnou jurtu,
  mají tady zázemí,
 • 00:16:02 kde se topí v kamnech,
  tak se můžou ohřát, usušit.
 • 00:16:06 -Všechno kolem je šetrné
  k životnímu prostředí.
 • 00:16:10 Tady budujete kořenovou čistírnu.
 • 00:16:13 -Tato jáma bude kořenová čistička.
 • 00:16:19 -Tady mají děti netradiční altánky,
  netradiční stavbičky, co to je?
 • 00:16:25 -To jsou vrbové stavbičky
  z vrbového proutí,
 • 00:16:29 speciální košíkářská vrba,
  ze které se pletou košíky.
 • 00:16:33 Byly tady postaveny v rámci worshopů
  spolu s rodiči.
 • 00:16:38 -Za jak dlouho se to
  tak krásně zazelení?
 • 00:16:41 -Zazelenilo se to už během
  prvního roku,
 • 00:16:43 protože se to zakoření velice rychle.
 • 00:16:46 Je to asi tak, jak když si zasadíte
  pomlázku, tak vám obrazí velice brzy.
 • 00:16:52 -Co je to za netradiční stavbu?
 • 00:16:55 -To je náš kompostovací záchod.
 • 00:16:59 Má jednu zvláštnost oproti těm,
  co známe z chaty,
 • 00:17:05 chalupy nebo z tábora.
 • 00:17:07 Tento záchod není cítit,
  je bezzápachový.
 • 00:17:11 -Jde o jednoduché separační toalety,
  kdy je moč odváděná
 • 00:17:15 zvláštní drenáží
  a pro sběr tuhé části
 • 00:17:18 slouží samostatná nádoba.
 • 00:17:20 Separační kompostovací toaleta
  je zvláštní i tím,
 • 00:17:24 že není umístěna v klasické
  dřevěné budce,
 • 00:17:27 ale ke stavbě bylo místo dřeva
  použito místního kamene a hlíny
 • 00:17:31 smíchané s vápnem.
 • 00:17:33 A když už tu máme
  kompostovací toaletu,
 • 00:17:36 nesmí v ekoncentru
  chybět kompostér.
 • 00:17:38 Těch tu mají hned několik.
 • 00:17:41 -Naším cílem je ukázat možnosti,
  co všechno lze,
 • 00:17:44 jakým způsobem jde kompostovat.
 • 00:17:45 Máme tady různé druhy kompostérů.
 • 00:17:48 Tohle je kompostér,
  který jsme vyvinuli pro školy,
 • 00:17:53 protože podporujeme třídění
  bio odpadů ve školách.
 • 00:17:58 Mnohdy, když mají školní pozemek,
  tak jim klasické kompostéry nestačí.
 • 00:18:05 Bio odpad tvoří zhruba
  40 % směsného komunálního odpadu
 • 00:18:11 a je to cenná surovina,
  kterou stejně jako papír,
 • 00:18:15 plasty jsme se už naučili separovat.
 • 00:18:18 Tak i bio odpad je důležité vracet
  zpátky do přírody,
 • 00:18:22 vracet ho do půdy
  a využívat ho k tomu, k čemu byl.
 • 00:18:26 Vždycky se do přírody
  přirozeným způsobem vracel,
 • 00:18:29 dneska je to pokřivené tím,
  že se s komunálním odpadem
 • 00:18:32 vozí na skládky a to je špatně.
 • 00:18:34 To by se mělo co nejdříve změnit.
 • 00:18:37 -Ve zdejším ekoncentru vás také naučí
  a prakticky předvedou,
 • 00:18:41 že nemusíte mít svou zahradu, domek,
  nebo chalupu,
 • 00:18:44 a přesto můžete kompostovat.
 • 00:18:46 Speciálně vyrobené kompostéry
  můžete umístit
 • 00:18:49 ve společném dvoře činžovního domu,
  v ulici nebo na školním pozemku.
 • 00:18:53 Kompostér je uzamykatelný,
  zaizolovaný,
 • 00:18:56 pod ním je v zemi vyhloubena jáma,
  která pomáhá k provzdušnění kompostu.
 • 00:19:01 A věřte, nebo ne,
  kompostovat můžete i v městském bytě,
 • 00:19:05 a to díky tzv. vermikompostéru.
 • 00:19:08 Ten využívá schopnosti žížal
  přeměňovat rostlinné zbytky
 • 00:19:12 na velmi kvalitní organické hnojivo.
 • 00:19:15 Vermikompostér se obvykle skládá
  z několika pater.
 • 00:19:18 Perforovaná dna jednotlivých nádob
  zajišťují odvod přebytečné vody,
 • 00:19:22 volný pohyb žížal materiálem
  a provzdušnění.
 • 00:19:26 Množství odpadu se odvíjí
  od počtu žížal.
 • 00:19:29 0,5 kg žížal zkonzumuje
  denně okolo 1/4 kg odpadů,
 • 00:19:33 což je zhruba množství,
  které vyprodukuje
 • 00:19:35 4členná rodina za den.
 • 00:19:38 Jenom pozor,
  ať se nerozutečou po bytě.
 • 00:19:41 Rozzuřená žížala sežere
  minimálně 2 ekology denně.
 • 00:19:49 -Než jsme se vrátili z návštěvy
  pražského ekocentra,
 • 00:19:51 stihli v Ondřejově uložit
  i druhou řadu bio bloků,
 • 00:19:54 zaizolovat je a celé zařízení
  pak překrýt fólií.
 • 00:19:58 Ta funguje jako ochrana
  před pronikající povrchovou vodou.
 • 00:20:03 Teď už dojde jen k poslednímu zásypu
  a je hotovo.
 • 00:20:07 -Ano, je hotovo.
 • 00:20:08 -Vy jste hned veselejší,
  že se to povedlo.
 • 00:20:11 -Ano, jsem veselejší, terénní úpravy,
  zasadit travičku a hotovo.
 • 00:20:16 -Tohle je trošku větší zařízení,
  protože i objekt,
 • 00:20:20 pro který to slouží,
  je větší chalupa.
 • 00:20:23 Ale na běžně chatě by nám stačilo
  menší zařízení?
 • 00:20:27 -Určitě, stačilo by i poloviční,
  i bez hrnců,
 • 00:20:34 fosforových pastí
  i dokonce bez sedimentačních nádrží.
 • 00:20:38 Tam mít v objektu separační toaletu.
 • 00:20:42 Že se někdo separuje,
  to už jsem slyšel, ale na záchodě?
 • 00:20:48 Člověk se hold učí celý život.
 • 00:20:51 -Tak vidíte, i bez těžké mechanizace,
  bez míchačky a betonování
 • 00:20:56 můžete u své chalupy
  instalovat čistírnu odpadní vody,
 • 00:20:59 která je téměř bezúdržbová.
 • 00:21:01 Celé zařízení přivezete
  na chalupu autem v několika krabicích
 • 00:21:05 a podle návodu jej sami složíte.
 • 00:21:08 A na závěr ještě kvizová otázka:
 • 00:21:25 Své odpovědi posílejte
  na naše známé adresy.
 • 00:21:28 Na webových stránkách České televize
  si můžete pustit nejen díly,
 • 00:21:32 které vám na obrazovce unikly,
 • 00:21:34 ale dozvíte se tam spoustu informací
  o pořadu.
 • 00:21:37 Máte?li chuť pozvat náš štáb
  k sobě na chalupu,
 • 00:21:40 neváhejte a pište také
 • 00:21:42 a hlavně nezapomeňte,
 • 00:21:43 že za týden ve stejném čase,
  jsme tady s chalupami zase.
 • 00:21:47 Skryté titulky: Lucie Valachovičová,
  Česká televize, 2010

Související