iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 1. 2008
17:20 na ČT2

1 2 3 4 5

7 hlasů
3933
zhlédnutí

PORT

Udusí nás křídlatka? — Nanoportrét — Ryby budoucnosti — Domácí papírna

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

PORT

 • 00:00:23 O nebezpečné křídlatce,
 • 00:00:26 která hrozí, že nás zadusí.
  Dnes v Portu!
 • 00:00:29 Uvidíme, jak lze umělecky
  experimentovat s nanovlákny.
 • 00:00:35 Ochutnáme ryby z chovů
  nepříliš vzdálené budoucnosti.
 • 00:00:41 A nakonec si s Michaelem
  vyrobíme vlastní papír.
 • 00:00:52 Jsou všude mezi námi.
 • 00:00:58 Ničí náš jedinečný ekosystém.
 • 00:01:03 Vytlačují naše původní druhy.
 • 00:01:08 A vede je křídlatka!
 • 00:01:26 Přesně před pěti lety
  jsme v jedné z našich reportáží
 • 00:01:30 sledovali odborníky
  z Botanického ústavu,
 • 00:01:33 kteří zkoumají
  způsob života křídlatek.
 • 00:01:40 Tyto zavlečené rostliny
  se u nás v poslední době šíří
 • 00:01:43 se vzrůstající rychlostí
  a agresivitou.
 • 00:01:47 Botanici už tehdy předvídali,
  že křídlatky brzy nasadí do boje
 • 00:01:50 nejen svou obrovskou
  životaschopnost,
 • 00:01:53 ale také genetickou
  proměnlivost,
 • 00:01:56 díky níž budou stále měnit
  své vlastnosti
 • 00:01:59 a čelit lépe naší snaze
  o jejich potlačení.
 • 00:02:04 Poselství, které tehdy zaznělo,
  bylo jasné:
 • 00:02:07 situace je vážná - a bude hůř.
 • 00:02:10 Co se změnilo za těch pět let?
  Co je nového u křídlatek?
 • 00:02:17 Křídlatky se ještě donedávna
  rozmnožovaly pouze klonálně,
 • 00:02:25 to znamená krátkými úlomky lodyh,
 • 00:02:28 nicméně my jsme na některých
  lokalitách v Čechách zjistili,
 • 00:02:30 že jsou schopny se rozmnožovat
  i pomocí semen,
 • 00:02:33 a potom ta invaze
  dostává úplně jiný rozměr.
 • 00:02:37 Křídlatky jsou schopny
  šířit se na stanoviště,
 • 00:02:40 na kterých jsme je
  dříve nenacházeli,
 • 00:02:43 jako jsou třeba bramborová pole,
  louky nebo lesy.
 • 00:02:46 Dosud jsme křídlatky nacházeli
  téměř výhradně podél vodních toků.
 • 00:02:50 Právě voda hraje klíčovou roli
  v jejich šíření,
 • 00:02:54 protože roznáší úlomky oddenků,
  ze kterých vyrůstají nové rostliny.
 • 00:03:00 Takový způsob rozmnožování,
  kterému říkáme vegetativní,
 • 00:03:03 je velmi rychlý a jednoduchý,
  má ale jednu nevýhodu:
 • 00:03:07 dceřiné rostliny jsou pouhými
  genetickými otisky svých rodičů.
 • 00:03:12 Nemohou měnit své vlastnosti
 • 00:03:15 a přizpůsobovat se tak lépe
  okolním podmínkám.
 • 00:03:18 Křídlatky s námi žijí
  už mnoho desetiletí.
 • 00:03:22 V herbáři Národního muzea
 • 00:03:25 můžeme sledovat
  jejich historii u nás.
 • 00:03:28 A můžeme si tu také připomenout
  jejich příběh.
 • 00:03:33 Už v 1. polovině 19. století
 • 00:03:36 přivezl Holanďan Siebold
  z Dálného východu
 • 00:03:39 sazenici křídlatky japonské.
  Brzo si ji oblíbili zahradníci
 • 00:03:43 a jako okrasná rostlina
  se šířila do okolních zemí.
 • 00:03:47 Všichni jedinci křídlatky japonské,
  kteří rostou v Evropě,
 • 00:03:50 jsou potomky této jediné
  původní samičí rostliny.
 • 00:03:54 O 15 let později byl
  do Petrohradu přivezen
 • 00:03:57 další druh:
  křídlatka sachalinská.
 • 00:04:00 Stejný příběh, ale s jedním
  podstatným rozdílem:
 • 00:04:03 tentokrát se k nám dostaly
  samičí i samčí rostliny.
 • 00:04:06 Žádné drama
  se ale zatím ještě nekoná.
 • 00:04:09 Tohle je nejstarší herbářová
  položka křídlatky japonské z Čech.
 • 00:04:13 Pochází z roku 1883 a byla
  sbírána v netolickém parku.
 • 00:04:18 Křídlatky nikam nespěchají,
  zpočátku se šíří pomalu,
 • 00:04:22 ale v posledních letech
  se rychlost invaze stále zvyšuje.
 • 00:04:26 A tak dnes obsadily
  většinu našeho území.
 • 00:04:39 Tohle je herbářová položka
  křídlatky japonské,
 • 00:04:42 která, ač každý rok bohatě kvete,
  nepřináší žádná semena,
 • 00:04:47 pokud se někde v okolí
  nevyskytuje jiný druh,
 • 00:04:50 který by ji mohl opylovat, jako
  například křídlatka sachalinská,
 • 00:04:54 která se u nás vyskytuje ve dvou
  pohlavích, samčím a samičím,
 • 00:04:57 a částečně může sloužit
  jako dárce pylových zrn.
 • 00:05:02 Z toho křížení vzniká taxon,
 • 00:05:05 který byl poprvé popsán
  z České republiky
 • 00:05:09 a pojmenován Reynoutria bohemica,
  křídlatka česká.
 • 00:05:12 To bylo v roce 1983,
 • 00:05:15 přesně 100 let po nálezu
  z netolického parku.
 • 00:05:19 Byl to první důkaz,
  že v případu křídlatka
 • 00:05:22 se něco důležitého změnilo.
  Ale co?
 • 00:05:25 Jednou ze základních metod,
  která nám to napoví,
 • 00:05:29 je izoenzymová analýza.
 • 00:05:31 Přestože tahle metoda
  je poměrně stará,
 • 00:05:34 jako jedna z prvních
  byla zavedena
 • 00:05:37 ke zjišťování genetické struktury
  populací,
 • 00:05:40 je i dnes velmi dobře použitelná
  při zjišťování klonů
 • 00:05:43 a při analýze
  velkého množství vzorků,
 • 00:05:47 vzhledem k tomu,
  že je poměrně levná.
 • 00:05:49 Výsledky této metody
  dobře odpovídají
 • 00:05:53 morfologické
  proměnlivosti rostlin,
 • 00:05:56 takže to je další důvod,
  proč tuhle metodu používáme.
 • 00:06:00 Izoenzymová analýza
  nás informuje
 • 00:06:03 o vlastnostech
  jednotlivých enzymů.
 • 00:06:06 Ty jsou ovšem
  podmíněny geneticky,
 • 00:06:09 a tak tato metoda umožňuje určit
  i genetickou proměnlivost rostlin.
 • 00:06:13 Soubor proužků vzniklých
  díky elektroforéze
 • 00:06:16 na polyakrylamidovém gelu
 • 00:06:19 je tak jakýmsi viditelným
  obrazem genotypu.
 • 00:06:22 Analýza potvrzuje,
  že křídlatka japonská
 • 00:06:25 je z genetického hlediska
  prakticky úplně jednolitá.
 • 00:06:29 Je to proto, že do Evropy přišla
  v podobě jediné samičí rostliny.
 • 00:06:33 Křídlatka sachalinská, která u nás
  tvoří samčí i samičí rostliny,
 • 00:06:37 je však geneticky proměnlivější.
 • 00:06:40 Když bychom se podívali
  na vzorky křídlatky české,
 • 00:06:44 to znamená jejich křížence,
  tak je vidět,
 • 00:06:47 že variabilita je mnohem vyšší
  než u rodičovských druhů,
 • 00:06:51 a třeba tady na tomto gelu
  je celkem 8 různých genotypů.
 • 00:06:55 Z toho vyplývá, že variabilita
  v rámci tohoto druhu
 • 00:06:59 musela vzniknout jiným způsobem
  než vegetativním rozmnožováním,
 • 00:07:06 takže předpokládáme,
  že křídlatka česká
 • 00:07:10 se rozmnožuje u nás
  pomocí semen.
 • 00:07:13 Tento předpoklad
  je už dnes potvrzen.
 • 00:07:15 Křídlatka česká
  tedy není závislá
 • 00:07:18 jen na šíření oddenků
  tekoucí vodou
 • 00:07:21 a vítr roznáší semena
  i na stanoviště,
 • 00:07:24 kam nemohla dosud proniknout.
 • 00:07:26 Ještě důležitější ale je, že díky
  pohlavnímu rozmnožování
 • 00:07:30 každá další generace křídlatek
  mění své vlastnosti.
 • 00:07:33 Právě to se nyní
  intenzivně zkoumá.
 • 00:07:37 K odhadu počtu chromozomů
  u křídlatek používáme metodu,
 • 00:07:41 které se říká
  průtoková cytometrie,
 • 00:07:44 a ta nám umožňuje
  za poměrně levný peníz
 • 00:07:47 odhadnout počty chromozomů
  obrovského množství vzorků
 • 00:07:50 ve velmi krátkém časovém úseku.
 • 00:07:53 Celá metoda je založena na odhadu
  množství DNA v buňkách.
 • 00:08:00 Většinou se používá
  srovnávání se standardem,
 • 00:08:03 u kterého je
  počet chromozomů znám,
 • 00:08:07 a na základě srovnání
  s tímto standardem
 • 00:08:10 můžeme odhadnout počet
  chromozomů v neznámé rostlině.
 • 00:08:13 Nepohlavní rozmnožování
  má několik výhod.
 • 00:08:16 Díky němu se populace rychle šíří
  a je prakticky nezničitelná.
 • 00:08:20 Vždy zůstane aspoň část oddenku,
  který dá vznik nové rostlině.
 • 00:08:24 Ta může vyrůst
  až několik centimetrů za den
 • 00:08:28 a brzy vytlačí ze svého okolí
  ostatní rostliny,
 • 00:08:31 mechanicky i působením
  chemických látek.
 • 00:08:34 Pohlavní rozmnožování
  má jednu obrovskou přednost:
 • 00:08:38 jen tak mohou populace reagovat
  na své okolí,
 • 00:08:41 přizpůsobovat se mu
  a získávat nové vlastnosti.
 • 00:08:44 To ale ještě není všechno.
 • 00:08:47 V Evropě byly nedávno nalezeni
  dosud neznámí kříženci křídlatek.
 • 00:08:52 Tohle je křídlatka Aubertova,
 • 00:08:55 která k nám byla zavlečena
  z Pamíro-Altaje,
 • 00:08:58 pěstuje se v českých zahrádkách
  jako běžná popínavka
 • 00:09:02 a je to vlastně další hráč
  na "křídlatkovém poliŞ,
 • 00:09:06 protože svými pylovými zrny
  může opylovat
 • 00:09:09 jinak sterilní
  křídlatku japonskou
 • 00:09:13 a vytvářet další křížence, kteří
  by se teoreticky mohli šířit.
 • 00:09:17 Co se tedy změnilo za pět let?
 • 00:09:21 Obavy botaniků se naplňují,
  a navíc přibývají další hrozby.
 • 00:09:27 Situace je na některých místech
  České republiky kritická.
 • 00:09:30 Křídlatky se šíří velmi rychle,
 • 00:09:33 obsazují kilometry čtvereční
  zejména podél řek
 • 00:09:36 a náklady na jejich likvidaci
  jsou velmi vysoké.
 • 00:09:39 To, co každý z nás může
  pro to udělat,
 • 00:09:43 je alespoň tyhle kytky
  nepěstovat a nešířit dál.
 • 00:09:50 -Umění.
  -Věda.
 • 00:09:55 -Umění.
  -Věda.
 • 00:10:02 -Věda.
  -Umění.
 • 00:10:07 Věda.
 • 00:10:23 Nanoface, to je portrét
  v krajině nanovláken.
 • 00:10:27 Spojuje nanotechnologie
  a výtvarné umění.
 • 00:10:30 Výtvarník Pavel Kopřiva
  se v rámci festivalu Transgenesis
 • 00:10:34 dostal do špičkové
  liberecké laboratoře,
 • 00:10:37 kde mohl experimentovat
  s nanovlákny.
 • 00:10:41 Ukázali mi nádherný snímky
  z elektronovýho mikroskopu
 • 00:10:46 a velkou kolekci videí
  z elektrospinningu,
 • 00:10:52 což je proces,
  kterým nanovlákno vzniká.
 • 00:10:55 A vlastně tím,
  že jsem z toho ustříhal
 • 00:10:58 a přesně nadefinoval
  pohyb videa,
 • 00:11:01 tak nanovlákenná struktura
  se jakoby oživila.
 • 00:11:05 Liberecká nanovlákna
  jsou světovým pojmem.
 • 00:11:08 Dají se využít v materiálech
  pro zdravotnictví, kosmetiku,
 • 00:11:12 energie nebo
  informační technologie.
 • 00:11:15 Tam jsem se setkal
  s velkým pochopením.
 • 00:11:18 Ukázali mi svoje procesy,
  a protože jsem výtvarný umělec,
 • 00:11:22 tak jsem se začal pídit
  po vizuální stránce vědy,
 • 00:11:25 ptal jsem se,
  jestli to nějak fotí, točí,
 • 00:11:29 jestli mají nějaké výjezdy,
 • 00:11:31 a oni k mému velkému štěstí
  řekli, že ano.
 • 00:11:35 Nanovlákna mají
  submikronové rozměry.
 • 00:11:38 Jejich průměr dosahuje
  50 až 500 nanometrů.
 • 00:11:41 Předpona nano- vyjadřuje
  miliardtinu metru.
 • 00:11:45 Často jde o rozměr
  pouhých několika atomů.
 • 00:11:48 Pod běžnými mikroskopy
  nejsou nanovlákna viditelná,
 • 00:11:51 jejich průměr je menší
  než vlnová délka světla.
 • 00:11:54 Vidět a fotografovat je lze
  jen pod elektronovým mikroskopem.
 • 00:11:58 Instalace nanoface nám umožňuje
  průchod nanovlákennou krajinou.
 • 00:12:06 Jde tam o takový pohyb,
  minimalizovaný život,
 • 00:12:10 který z mikroskopu je statický,
 • 00:12:13 protože mikroskop snímá vlákno
  jako zastavené.
 • 00:12:17 Může se udělat hodně snímků,
  ale je to statická záležitost.
 • 00:12:21 Já díky střihu videovému
  jsem z toho vytvořil
 • 00:12:25 živou strukturu
  a novou nanoface.
 • 00:12:37 Není to ale obyčejné video,
 • 00:12:40 protože jsem pracoval
  i s odrazovým sklem,
 • 00:12:44 neboť se zabývám
  odrazem paprsku
 • 00:12:48 a lomem světla
  přes reflexní plochy.
 • 00:12:52 Tím pádem jsem obrazovku,
  na které je promítáno video,
 • 00:12:56 ještě překryl
  polopropustným zrcadlem,
 • 00:13:00 což je fenomén, který paprsek
  jak odráží, tak propouští.
 • 00:13:12 Černá plocha na videu,
 • 00:13:14 kterou Pavel Kopřiva do obrazu
  speciálně zabudoval,
 • 00:13:17 učiní tedy ze skla zrcadlo
  a naopak,
 • 00:13:20 bílá plocha z něho vytvoří
  průhlednou krajinu nanovláken.
 • 00:13:27 Dochází k určitému propojení
  diváka, který se na video kouká,
 • 00:13:32 s obrazem, protože on není
  jen pasivní divák.
 • 00:13:35 Zrcadlo ho vtahuje do hry,
  protože jeho tvář se tam zobrazí.
 • 00:13:58 Lov ryb nahrazuje
  jejich chov v akvakulturách.
 • 00:14:07 Budou nám chutnat
  uměle vypěstované ryby?
 • 00:14:21 V restauraci na pobřeží Holandska
  je právě doba oběda.
 • 00:14:25 Dnešní specialitou je sleď,
  následovaný sumcem.
 • 00:14:30 Spotřebitelům nejvíce záleží
  na tom, aby ryby byly čerstvé,
 • 00:14:35 ale nic víc o nich nevědí.
 • 00:14:37 Každý den vyjíždějí lodě
  na lov ryb.
 • 00:14:40 Rybářům záleží na tom,
  aby spotřebitelé věděli,
 • 00:14:43 odkud pochází právě ta ryba,
  která se ocitla na talíři.
 • 00:14:47 Právě pracujeme na systému,
 • 00:14:49 který umožní vysledovat
  původ našich výrobků.
 • 00:14:54 Štítky sdělí,
  kde byla ryba chycena,
 • 00:14:57 odkud pochází
  a která loď ji ulovila.
 • 00:15:00 Množství vhodných druhů ryb
  žijících v mořích rychle ubývá.
 • 00:15:03 Řešení vzrůstající poptávky
 • 00:15:06 nyní nabízí
  chov ryb v akvakulturách.
 • 00:15:09 Akvakultura je definována
 • 00:15:11 jako lidská činnost
  vedoucí k získávání biomasy
 • 00:15:15 z řízeného
  vodního ekosystému.
 • 00:15:17 Výzkumy však ukazují,
 • 00:15:20 že spotřebitelé
  nejsou vždy spokojeni s tím,
 • 00:15:23 že by měli jíst ryby
  vypěstované v nádržích.
 • 00:15:26 Domnívají se,
  že se rybám nevede dobře.
 • 00:15:29 Farma v dánském Ejstrupholmu
 • 00:15:31 ale chce být přátelská
  k životnímu prostředí
 • 00:15:34 a laskavější k rybám.
 • 00:15:37 Silný vodní proud
  v nádrži znamená,
 • 00:15:40 že pstruh může být
  náležitě aktivní a zdravý.
 • 00:15:43 Tady vidíme některé z ryb,
 • 00:15:46 které jsou již připraveny
  k odvozu do továrny.
 • 00:15:49 Žábry a oči
  jsou jasné a jemné,
 • 00:15:52 a když se podíváte
  na barvu ryby, je velmi dobrá.
 • 00:15:56 Tak ji zase pustíme.
 • 00:16:01 Zařízení spotřebuje méně vody
  než běžné farmy.
 • 00:16:04 Spoléhá se na moderní
  filtrovací systém.
 • 00:16:15 Není tu moc farem,
  které by spotřebovaly
 • 00:16:18 600, 700 nebo dokonce
  1 000 litrů za vteřinu.
 • 00:16:21 Voda se obvykle pracně čistí,
  až když vytéká z farmy.
 • 00:16:24 My tady používáme
  recirkulaci, zpětný oběh,
 • 00:16:27 a čistíme asi 30 litrů za vteřinu,
  což je mnohem jednodušší.
 • 00:16:31 Ryby z farmy se dodávají
  do Danforelu ve středním Jutsku,
 • 00:16:35 evropského největšího výrobce
  uzeného pstruha.
 • 00:16:38 Ryby se skladují v nádrži,
  kam se napouští voda z řeky,
 • 00:16:42 což znamená,
  že má tu správnou teplotu.
 • 00:16:46 Firma zachází se pstruhy
  eticky odpovědným způsobem,
 • 00:16:49 protože konečný výrobek
  je pak mnohem lepší.
 • 00:16:56 Spotřebitelé si chtějí být jisti,
  že vědí, odkud ryba pochází
 • 00:17:04 že si touto potravou neuškodí,
 • 00:17:07 jako třeba
  při nemoci šílených krav.
 • 00:17:10 Jedním z posledních trendů
  je snižovat stres před zabitím
 • 00:17:13 a bolest během usmrcování.
 • 00:17:16 V Danforelu používají
  elektrický pulz,
 • 00:17:19 což je považováno
  za nejhumánnější způsob.
 • 00:17:22 Spotřebitelé hodnotí produkt lépe,
  pokud se s ním zachází eticky,
 • 00:17:26 tak jsou opatřeny štítky s nápisem
  "Výroba přátelská ke zvířatůmŞ.
 • 00:17:30 Akvakultury jsou dnes
  nejrychleji rostoucím odvětvím
 • 00:17:34 celého sektoru produkce potravin.
 • 00:17:38 Již dnes 45 % všech ryb,
  které lidstvo spotřebuje,
 • 00:17:42 tedy 48 milionů tun,
  pochází z chovů na farmách.
 • 00:17:47 Je to jediný způsob, jak uživit
  stále vzrůstají lidskou populaci.
 • 00:17:51 Předpokládá se, že akvakultury
  budou za chvíli stejně běžné
 • 00:17:55 jako drůbežárny
  nebo stáje pro dobytek.
 • 00:17:58 Producenti
  se však chtějí vyhnout
 • 00:18:00 špatné pověsti
  provázející masové chovy,
 • 00:18:03 a proto chtějí
  spotřebitele ujistit,
 • 00:18:06 že ryby, které s takovou chutí
  konzumují,
 • 00:18:09 se těšily té nejlepší péči.
 • 00:18:15 Papír.
 • 00:18:23 Umíme ho používat různě.
 • 00:18:27 Michael nám ale ukáže,
  jak papír vyrobit.
 • 00:18:45 Po staletí bylo lidské vědění
  předáváno
 • 00:18:48 prostřednictvím psaného slova.
 • 00:18:50 A v tom sehrál klíčovou roli
  právě papír.
 • 00:19:38 První papír vyráběli Číňané
 • 00:19:41 už ve 3. tisíciletí
  před naším letopočtem.
 • 00:19:45 Do Evropy přivezli znalost výroby
  papíru po roce 1120 Arabové.
 • 00:19:51 Zpočátku se výroba soustředila
  v tehdy arabském Španělsku,
 • 00:19:55 o 100 let později v Itálii.
 • 00:19:58 Papír se vyráběl
  z textilního odpadu,
 • 00:20:00 ze zbytků bavlny,
  lnu a z konopí.
 • 00:20:03 V roce 1720
  jistý Francouz sledoval,
 • 00:20:05 jak si vosy v lese
  stavějí hnízdo.
 • 00:20:09 A přišel na to, že nejlevnější
  a nejpraktičtější surovinou
 • 00:20:13 pro výrobu papíru
  by mohlo být dřevo.
 • 00:20:52 Jako zdroj celulózy
  nám poslouží také staré noviny.
 • 00:20:56 Natrhat papír na malé kousky...
 • 00:20:59 A nechat přes noc
  rozmočit ve vodě.
 • 00:21:28 Pro naše domácí podmínky
 • 00:21:30 rozmixujeme celulózovou
  hmotu na kaši.
 • 00:21:33 Pokud nemáte mixér doma...
 • 00:21:37 A nalijeme polovinu
  naší celulózové kaše do vody.
 • 00:21:57 Rozmícháme rovnoměrně.
 • 00:22:14 A opatrně vyzvednout rámeček
  a necháme vodu vytéct.
 • 00:22:55 Je tu velmi horko.
 • 00:23:01 I v našich
  domácích podmínkách
 • 00:23:04 potřebujeme z papírové hmoty
  na sítku odsát vodu.
 • 00:23:07 K tomu nám poslouží
  improvizovaný papírenský lis.
 • 00:23:49 ...my můžeme používat fén.
 • 00:24:04 Ručně vyráběný domácí papír
  můžete doplnit
 • 00:24:08 různými grafickými prvky
  z papírové hmoty
 • 00:24:11 nebo celulózovou hmotu obarvit,
  a získat tak různobarevný papír.
 • 00:24:16 A tady je výsledek:
  20 tun papíru!
 • 00:24:29 A náš papír je hotov!
 • 00:25:00 Odhaduje se, že pokud by
  polovina světové produkce papíru
 • 00:25:03 vznikla pomocí recyklace,
 • 00:25:06 ušetřili bychom asi 80 000 km2
  lesní plochy,
 • 00:25:10 což je větší rozloha
  než území celé České republiky.
 • 00:25:28 Recyklací papíru
  pomáháme naší planetě.
 • 00:25:34 Všechny příspěvky
  ze všech vydání Portu
 • 00:25:37 najdete na našich
  webových stránkách.
 • 00:25:39 Po skončení Portu můžete chatovat
  s B. Mandákem o křídlatkách.
 • 00:25:43 Příště odhalíme znepokojivý jev
  zvaný globální stmívání.
 • 00:25:47 Podíváme se neobvyklé
  ekologické automobilové motory.
 • 00:25:51 A s Michaelem si budeme hrát
  s horkým ledem.
 • 00:25:53 Na shledanou!
 • 00:26:02 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2007

Související