iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 7. 2007
18:45 na ČT2

1 2 3 4 5

19 hlasů
4856
zhlédnutí

Eurofondue

Chov koní a agroturistika — Gender studies — Sluneční elektrárna

10 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Eurofondue

 • 00:00:16 Tradiční zemědělství je podnikání
  rizikové.
 • 00:00:19 A proto lidé na venkově hledají
  nové cesty a nové možnosti.
 • 00:00:25 Tady máme hlavní budovu,
  kde máme ubytování.
 • 00:00:28 Ráno, neříkám, že je to pro každého
  příjemné,
 • 00:00:32 tak je probudí dupání koní.
  Koně v 7 hodin dostávají oves.
 • 00:00:37 Myslím si, že je zajímavé,
  když někdo spí přímo nad stájemi.
 • 00:00:41 Máme také letní boxy, kde máme
  koně, kteří mají dýchací problémy.
 • 00:00:46 Máme tam i sportovní koně.
 • 00:00:49 Klubovou ohradu využíváme
  pro začátečníky,
 • 00:00:52 kde je kůň fixovaný a nemůže
  nikam utéct. Je to bezpečné.
 • 00:00:59 Ve výstavbě je kolotoč.
 • 00:01:01 Je to speciální zařízení
  pro pohybování koní.
 • 00:01:04 Velká výhoda tohoto ranče je,
  že máme krytou halu.
 • 00:01:07 Je to tělocvična pro koně.
 • 00:01:09 Je tam písek a svítí se tam.
 • 00:01:11 Může se tam v zimě ještě
  v 7 nebo v 8 večer jezdit.
 • 00:01:16 Pod krytou halou je velká jízdárna,
  kde se odehrává většina tréninků.
 • 00:01:21 Paní Kocmanová, kdy jste začaly
  soukromě hospodařit?
 • 00:01:25 Začaly jsme soukromě hospodařit
  v roce 1991.
 • 00:01:29 Začaly jsme s pěstováním drobného
  ovoce, se školkařinou.
 • 00:01:34 Protože to na uživení nebylo.
  Byla to moc obtížná práce,
 • 00:01:39 tak jsme hledaly další možnosti.
 • 00:01:41 Jak vás napadla agroturistika,
  kterou provozujete?
 • 00:01:44 Agroturistika, to se projevila
  moje dávná láska ke koním.
 • 00:01:49 Koupila jsem si prvního koníka
  a moje dcery začaly jezdit.
 • 00:01:55 A začaly s prvním koníkem
  pracovat.
 • 00:01:58 Postupně se to rozrůstalo na koně
  2, 3, 4.
 • 00:02:01 -A dnes jich máte?
  -Dnes jich máme 14.
 • 00:02:04 Vy jste na vaši činnost také
  čerpala peníze z EU.
 • 00:02:07 Jak vás napadlo zažádat si
  o evropské peníze?
 • 00:02:10 Slyšely jsme, že ta možnost je,
  tak proč ji nevyužít,
 • 00:02:15 když je vám někdo ochoten pomoci.
 • 00:02:18 Napsaly jsme si projekt
  a byly jsme úspěšné.
 • 00:02:22 S pomocí peněz z EU jsme tady
  opravily střechu.
 • 00:02:25 Bylo to nutné, abychom tady mohly
  zřídit ubytování pro lidi.
 • 00:02:29 Dnes máme 10 postelí v 5 pokojích.
 • 00:02:33 Ještě z peněz EU jsme udělaly
  jízdárnu pro koníky.
 • 00:02:37 První krok udělala dcera Jana,
  která přinesla všechny podklady.
 • 00:02:42 Prostudovala je a sepsala žádost
  a podala to do Prahy
 • 00:02:46 na patřičná místa.
 • 00:02:48 Tím začala spousta problémů,
  které jsme netušily, že budou.
 • 00:02:53 -Jaké problémy?
  -Každý krok, který se dělal
 • 00:02:57 z hlediska stavby, jsme musely
  pečlivě zaznamenávat
 • 00:03:00 a zapisovat přesně podle kolonek
  a nadpisů.
 • 00:03:07 Všechno jsem jezdila konzultovat
  do Prahy.
 • 00:03:10 Musím říct, že úředníci v Praze
  byli vstřícní a pomáhali mi s tím,
 • 00:03:15 co mám udělat.
 • 00:03:19 Po dvou letech práce a pravidelných
  návštěv jsme dokončily projekt.
 • 00:03:25 A podaly jsme žádost o proplacení
  celé stavby.
 • 00:03:29 Kolik peněz jste získaly?
 • 00:03:31 Získaly jsme 40 procent
  z investovaných peněz.
 • 00:03:37 A to byla částka,
  o kterou jsme žádaly.
 • 00:03:40 -Kolik to bylo?
  -Bylo to 400 tisíc korun.
 • 00:03:44 Myslím si, že když někdo chce
  využít peníze z EU a snaží se,
 • 00:03:48 tak to určitě jde.
  Není to nic nereálného.
 • 00:03:52 Otázka je, jak je projekt složitý.
 • 00:03:54 Když je to jednoduchý projekt
 • 00:03:55 z operačního programu Rozvoj
  venkova.
 • 00:03:58 To je projekt, který jsme
  použily i my.
 • 00:04:01 Tak si může člověk pomoci i sám.
 • 00:04:03 Když je to větší investice
  a složitější práce s tím,
 • 00:04:07 tak je lepší to svěřit odborníkům.
 • 00:04:20 Při přijímacím pohovoru do
  zaměstnání se mě ptali,
 • 00:04:23 jestli už mám děti, tak jsem řekla,
  že ne.
 • 00:04:25 Tak se mě ptali, jestli je
  v nejbližší době plánuji.
 • 00:04:28 Uvedla jsem, že děti nemám,
  ale chtěla bych je do dvou let.
 • 00:04:32 Místo jsem nedostala, i když jsem
 • 00:04:34 splňovala předepsané vzdělání
  a praxi.
 • 00:04:37 Co to je za dopis?
 • 00:04:40 To je dotaz jedné z našich
  klientek,
 • 00:04:41 která se obrátila na naši
  právní poradnu.
 • 00:04:43 To znamená, že u nás diskriminace
  žen existuje?
 • 00:04:47 Určitě existuje a ženy se dost
 • 00:04:50 často setkávají s diskriminací
  v době, kdy hledají místo.
 • 00:04:54 Častěji se také stává, že se se
  ženami uzavírá smlouva
 • 00:04:57 na dobu určitou.
 • 00:04:59 Zaměstnavatelé se tím jistí, kdyby
  žena náhodou odešla na mateřskou
 • 00:05:04 nebo rodičovskou dovolenou.
 • 00:05:06 Po návratu z mateřské, rodičovské
  dovolené,
 • 00:05:09 kdy není zaměstnavatel ochoten
  dodržovat ani ty minimální
 • 00:05:12 zákonné normy,
 • 00:05:14 často dá ženě výpověď a ta se bojí
  bránit právní soudní cestou.
 • 00:05:21 Je diskriminace jen problémem ČR
  nebo se to týká i jiných států EU.
 • 00:05:27 Není to problém jen ČR.
 • 00:05:30 V projektu Půl na půl
  spolupracujeme s organizacemi
 • 00:05:33 ze Španělska, Dánska, Rakouska,
  Polska, Lotyšska
 • 00:05:37 a řeší tam podobné problémy
  jako my.
 • 00:05:40 -Co je to projekt Půl na půl?
  -Je to projekt, který se zaměřuje
 • 00:05:44 na prosazování rovných příležitostí
  žen a mužů ve společnosti.
 • 00:05:48 Pracujeme se zaměstnavateli
  a snažíme se jim vysvětlovat
 • 00:05:51 přínosy a dopady rovných
  příležitostí.
 • 00:05:54 Máme bezplatnou právní poradnu,
  na kterou se můžou obrátit lidé,
 • 00:05:59 kteří mají pocit, že jsou
  diskriminováni na trhu práce.
 • 00:06:02 Jak vám v tomto projektu
  pomohla EU?
 • 00:06:05 EU nám pomohla tím, že nám přispěla
  finančními prostředky
 • 00:06:10 a umožnila nám realizovat poměrně
  velký partnerský projekt
 • 00:06:13 nejen v ČR, ale i v zahraničí.
 • 00:06:16 To nám umožňuje získávat nové
  kontakty, nové informace.
 • 00:06:21 Případně osvědčené řešení tohoto
  problému přenášet do ČR.
 • 00:06:26 Proč se EU angažuje v této věci?
 • 00:06:29 Jednou z hlavních priorit
  je zvyšování zaměstnanosti.
 • 00:06:33 Je to prosazování principu
  rovných příležitostí pro všechny.
 • 00:06:37 Nejen pro ženy a muže,
  ale i pro další skupiny,
 • 00:06:40 které jsou znevýhodňované
  ve společnosti.
 • 00:06:43 -Takže proto?
  -Takže proto.
 • 00:06:48 Ceny energie pořád stoupají
  a zdrojů ubývá.
 • 00:06:51 Nejen proto se země EU zavázaly
  k podstatnému zvyšování
 • 00:06:55 netradičních způsobů výroby
  elektřiny.
 • 00:06:58 V jihočeských Bušanovicích byla
  letos spuštěna sluneční elektrárna.
 • 00:07:02 Jedna z největších ve střední
  Evropě.
 • 00:07:05 Nápad u mě vznikl před mnoha lety,
  protože jsem byl pracovníkem ČEZu.
 • 00:07:09 Tam jsem se zabýval netradičními
  obnovitelnými zdroji energie.
 • 00:07:14 Za hlubokého komunismu to bylo
  téma, které nebylo moc žádoucí.
 • 00:07:18 A druhou věcí bylo to, že můj syn
  dokončil VŠ a napsal diplomku
 • 00:07:23 na téma Energetické využití
 • 00:07:25 a ekonomické využití solárních
  systémů.
 • 00:07:28 Když zjistil, že o této
  problematice něco vím,
 • 00:07:31 tak řekl: "Hele, táto, pojď,
  postavíme elektrárnu."
 • 00:07:34 Fakt je v tom, že jsme sbírali
  informace.
 • 00:07:37 A věděli, že existují Evropské
  fondy,
 • 00:07:40 které podporují obnovitelné zdroje.
 • 00:07:42 A tak jsme věděli, že lze získat
  nějakou finanční podporu
 • 00:07:45 pro takovou elektrárnu.
 • 00:07:48 Měli jsme velké problémy v tom,
  abychom získali úvěr.
 • 00:07:52 Dopracovali jsme se k tomu,
  že jsme dostali příslib dotací.
 • 00:07:55 Podařilo se nám oboje a musím říct,
  že to bylo dost dramatické.
 • 00:08:00 I spolupráce s Českomoravskou
  záruční bankou byla hodně těžká.
 • 00:08:06 A také neúspěšná, i když je to
  orgán státem k tomu určený.
 • 00:08:10 Díky pochopení a spolupráci
  s Českou energetickou agenturou
 • 00:08:15 se nám podařilo dotace získat.
 • 00:08:18 Pro nás to znamená, že jsme dostali
  něco pod 30 milionů korun,
 • 00:08:22 které jsme dostali k dispozici
  na tento projekt.
 • 00:08:26 Když si spočítáme, že celková
  investice na tento projekt
 • 00:08:30 bylo 85 milionů, tak nám tato
  částka dělá 38 procent.
 • 00:08:35 Nepředpokládali jsme až tak
 • 00:08:38 neskutečně složitý byrokratický
  systém, který tady běží.
 • 00:08:42 Ať je to samotné provádění nebo
  návaznost na legislativu ČR,
 • 00:08:47 ale i také Evropského společenství.
  To nás, bohužel, trochu zdržuje.
 • 00:08:53 Ale i samotný systém vyplácení
 • 00:08:56 je až po uvedení celé stavby
  do provozu.
 • 00:09:00 My si ji jako investor musíme
  předfinancovat
 • 00:09:04 a v budoucnu čekáme na to,
  až dostaneme peníze.
 • 00:09:07 To nám pak zdražuje stavbu.
  Zdražuje to celou investici.
 • 00:09:11 A zhoršuje nám to cash-flow.
  To není optimální způsob.
 • 00:09:16 Můžu říct, že se na nás dneska
  obrací jako na teoreticky
 • 00:09:20 zkušeného investora desítky
  a stovky naivních lidí,
 • 00:09:26 kteří si myslí, že vyplní papír
  a od nás dostanou radu
 • 00:09:30 a dostanou peníze a postaví stavbu.
  To opravdu tak není.
 • 00:09:34 Na našich internetových stránkách
  najdete nejen možnost přehrát
 • 00:09:37 si pořad on-line, ale také další
  informace, podrobnosti, kontakty.
 • 00:09:41 které se vám mohou hodit.
 • 00:09:52 Skryté titulky
  Miroslav Hanzlíček

Související