iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 5. 2018
19:00 na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
3256
zhlédnutí

Události v regionech (Praha)

Hlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí v krajích České republiky.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Události v regionech

  • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
  • 00:00:07 Otazník nad osudem Železničního
    mostu pod Vyšehradem v Praze,
    podle SŽDC je neopravitelný,
  • 00:00:11 a proto ho chce nahradit novou
    konstrukcí. Památkáři, pod jejichž
    ochranou most je, jsou ale proti.
  • 00:00:21 Nemocnice v Rumburku nemá peníze
    na provoz ani dostatek lékařů.
    Jednání s krajem zkrachovala.
  • 00:00:29 Náchod získá pozemky
    v centru města, které jsou
    důležité pro jeho rozvoj.
  • 00:00:33 Za 46 milionů odkoupí
    zchátralý areál bývalé textilky.
  • 00:00:45 Začínají UDÁLOSTI V REGIONECH,
    vítejte.
  • 00:00:50 Správa železniční dopravní cesty
    chce odstranit ocelovou
  • 00:00:54 konstrukci mostu spojující
    pražský Smíchov a Výtoň.
  • 00:00:57 Podle nové studie
    už nelze opravit,
  • 00:00:59 je možné pouze prodloužit
    jeho životnost.
  • 00:01:02 Vede tudy ale hlavní
    vlakové spojení
  • 00:01:04 mezi Prahou a západem Čech,
    to zatím ohrožené není.
  • 00:01:08 Památkáři s tím ale nesouhlasí,
    most je už 14 let
  • 00:01:12 kulturní památkou.
  • 00:01:16 Železniční most na Výtoni.
  • 00:01:17 Jeho konstrukce pochází
    z roku 1901.
  • 00:01:22 -Most je velice hodnotnou stavbou,
    která se uplatňuje
  • 00:01:24 i v pražském panoramatu.
  • 00:01:26 Je to stavba,
    která ukazuje takovou
  • 00:01:29 tu inženýrskou dovednost
    z přelomu 19. a 20. století.
  • 00:01:32 -Ještě loni byl přístupný
    pro chodce.
  • 00:01:34 Po pádu trojské lávky
    ho ale kvůli jejich bezpečnosti
  • 00:01:37 Technická správa komunikací
    uzavřela.
  • 00:01:39 Místo pěší lávky
    tady funguje přívoz,
  • 00:01:41 který je od prosince
    pro cestující zdarma.
  • 00:01:45 -Od té doby,
    co ten most skoro spadl,
  • 00:01:47 tak jezdím přívozem,
    a je to fajn, je to lepší,
  • 00:01:48 člověk si připadá
    jak na prázdninách.
  • 00:01:50 -Most spojuje Vyšehrad
    se Smíchovem,
  • 00:01:52 ale taky pražské hlavní nádraží
    se západními Čechy.
  • 00:01:55 Teď to vypadá,
    že jeho havarijní stav
  • 00:01:57 se dotkne i cestujících vlakem.
  • 00:02:00 Podle nové studie,
    o kterou si požádala
  • 00:02:03 Správa železniční dopravní cesty,
    byl most dlouho přetížený dopravou.
  • 00:02:06 Ničí ho taky rozsáhlá koroze,
    a to do té míry,
  • 00:02:09 že ho nelze opravit.
  • 00:02:10 Jenže most je kulturní památkou.
  • 00:02:13 -Na základě toho statického
    přepočtu jsme se bohužel
  • 00:02:18 museli rozhodnout k tomu,
    že podnikneme kroky,
  • 00:02:21 které povedou k sejmutí
    památkové ochrany
  • 00:02:24 a následné výstavby
    nové nosné konstrukce
  • 00:02:29 na sanované spodní stavbě.
  • 00:02:35 -Mohou tam být některé vadné díly.
  • 00:02:37 Ty se dají zaměnit.
  • 00:02:40 Ale most není neopravitelný.
  • 00:02:41 -O tom, zda most zůstane
    památkově chráněný,
  • 00:02:43 rozhodne ministerstvo kultury.
  • 00:02:44 Bez jeho svolení
    k žádnému bourání nedojde.
  • 00:02:48 Oba břehy Vltavy mezi Výtoní
    a Smíchovem byly poprvé propojeny
  • 00:02:51 železničním mostem
    už před 146 lety.
  • 00:02:54 Měl čtyři pole a byl jednokolejný.
  • 00:02:56 Během 30 let ale přestal
    technicky vyhovovat
  • 00:03:01 a také kvůli nárůstu dopravy
    bylo potřeba zvýšit
  • 00:03:04 jeho kapacitu a rozšířit ho.
  • 00:03:05 Stalo se tak v roce 1901.
  • 00:03:07 Novou konstrukci stavitelé
    smontovali v předstihu
  • 00:03:10 na dřevěném lešení
    a to hned vedle stávajícího mostu.
  • 00:03:12 A už tehdy lidé
    obdivovali rychlost,
  • 00:03:15 s jakou k jejich výměně došlo.
  • 00:03:17 Lodní doprava nebyla přerušena
    vůbec a vlaky nejezdily
  • 00:03:19 pouhé dva dny.
  • 00:03:21 Vlastní výměna jednoho mostu
    za druhý pomocí hydraulických
  • 00:03:24 zvedáků trvala pouhých 18 hodin.
  • 00:03:27 Jedním z autorů mostu
    je František Prášil,
  • 00:03:30 který stojí také za podobou
    Petřínské rozhledny a konstrukcí
  • 00:03:35 Průmyslového paláce
    na výstavišti.
  • 00:03:38 Roman Koucký,
    architekt z Institutu plánování
  • 00:03:40 a rozvoje hlavního města Prahy,
  • 00:03:41 je hostem ve studiu.
  • 00:03:44 Trojská lávka spadla,
    další mosty jsou v havarijním stavu.
  • 00:03:52 Je možné vytvořit repliku?
  • 00:03:53 -Za mě ne.
  • 00:03:55 Je možné most postavit znova.
  • 00:03:57 Jako nový most.
  • 00:04:00 Je možné most opravit.
  • 00:04:02 Ale vytvořit repliku není možné.
  • 00:04:08 Kdybychom hovořili o replice,
    musíme říct, že most lze opravit.
  • 00:04:12 Znamenalo by to vyměnit konstrukci
    za novou,
  • 00:04:14 ve stejných rozměrech.
  • 00:04:21 Slovo replika je použito jako
    záminka na to,
  • 00:04:22 že to bude vypadat podobně.
  • 00:04:28 -Není to možné ve stejných
    rozměrech zkonstruovat?
  • 00:04:29 -Ne.
  • 00:04:37 Není možné ve stejných rozměrech
    to udělat znova,
  • 00:04:40 s ohledem na statiku.
  • 00:04:44 -Můžete do toho mluvit?
  • 00:04:47 -My nejsme hlavní město Praha.
  • 00:04:53 Ta se musí rozhodnout, jak bude se
    chovat ke svým mos tům.
  • 00:04:56 Tohle je navíc most železniční.
  • 00:05:01 Hlavní město Praha do toho nemůže
    mluvit téměř vůbec.
  • 00:05:08 Možná nějak přes památkovou péči
    můžeme k tomu říct posudek.
  • 00:05:11 Ale jinak nemůžeme věc ovlivnit.
  • 00:05:18 -V Praze je v havarijním stavu
    několik mostů.
  • 00:05:19 Libeňský, radostínská lávka,
    teď i železniční.
  • 00:05:21 Jaký to má dopad na rozvoj města?
  • 00:05:30 -Podinvestování, kterého jsme
    svědkem, nejenom v Praze,
  • 00:05:35 týká se to celé ČR, v Praze je to
    víc vidět,
  • 00:05:40 to je stav, se kterým se musíme
    smířit.
  • 00:05:42 Je třeba jednat rychle.
  • 00:05:45 A jednoznačně,.
  • 00:05:50 -Počítá plán s tím, že by se měly
    stavět mosty nové?
  • 00:05:56 -Metropolitní plán navrhl
    minimální množství mostů,
  • 00:05:57 které Praha potřebuje.
  • 00:06:03 Já bych si dovedl představit i o
    tři mosty více.
  • 00:06:10 Máme 4 mosty nejdůležitější, které
    by se měly postavit nově.
  • 00:06:16 Uvidíme, jak se vyvine schvalování
    mostů a schopnost města
  • 00:06:18 něco postavit.
  • 00:06:19 -Děkuji.
  • 00:06:25 Areál skokanských můstků
    v Harrachově je zavřený.
  • 00:06:27 Další provoz statik zakázal,
    konstrukce už nejsou bezpečné.
  • 00:06:29 Žádný jiný areál pro skokany
    a sdruženáře
  • 00:06:32 přitom v republice není.
  • 00:06:37 -Po technické stránce
    v žádném případě nevyhovovaly
  • 00:06:39 a skýtaly určitá nebezpečí,
  • 00:06:41 pakliže bychom ten provoz
    nadále prodlužovali.
  • 00:06:45 -Na sjezdovkách
    se vydělávají peníze,
  • 00:06:47 ale do té infrastruktury
    můstků nedali ani korunu.
  • 00:06:50 Co se s tím teďka dá dělat,
    postavili nás před hotovou věc.
  • 00:06:52 -V roce 2024 se tady má přitom
    konat mistrovství světa
  • 00:06:55 v letech na lyžích.
  • 00:06:57 Podle ředitele areálu
    je na kompletní rekonstrukci
  • 00:07:00 harrachovských můstků zapotřebí
    částka kolem půl miliardy.
  • 00:07:03 Získání dotace ale brání
    komplikované vlastnické vztahy.
  • 00:07:06 Zatímco můstky patří zřizovateli,
    tedy Svazu lyžařů,
  • 00:07:10 Českému olympijskému výboru
    a Klasickému areálu Harrachov,
  • 00:07:13 pozemky jsou státu.
  • 00:07:17 -To, co tam do teď probíhalo,
    tomu jsme tam jako interně
  • 00:07:20 říkali udržovaný chátrání,
    prostě sehnaly
  • 00:07:22 se prostředky pouze na to,
    aby se tam vyměnily
  • 00:07:24 ty nejvíc shnilá prkna,
  • 00:07:25 aby se tam natřely
    ty nejvíc rezavé věci.
  • 00:07:39 Po neúspěšném jednání
    s Ústeckým krajem
  • 00:07:42 a bezvýsledném tendru
    na Lužickou nemocnici
  • 00:07:43 v Rumburku krize zdravotní péče
    ve Šluknovském výběžku pokračuje.
  • 00:07:45 Nemocnice je přitom spádovou
    pro obyvatelé celého
  • 00:07:47 Šluknovského výběžku.
  • 00:07:51 -Představte si,
    že si dítě rozbije hlavu
  • 00:07:53 a vy s ním pojedete 50 km někam.
  • 00:07:56 -Staří lidé,
    kde jedou na vyšetření 70 km.
  • 00:08:00 -Nezbývá nám nic jiného
    než Česká Lípa, Liberec.
  • 00:08:02 -Dluhy místní nemocnice
    se prohlubují a osud lékařské péče
  • 00:08:05 pro více než 55 tisíc
    obyvatel je nejistý.
  • 00:08:09 -Měli bychom sestěhovat interní
    a chirurgické oddělení dohromady.
  • 00:08:13 -Zachovat tu základní
    péči všechno,
  • 00:08:16 udělat takovou tu jednodenní
    chirurgii základní,
  • 00:08:19 jednoduché chirurgické výkony
    a ty složité by se pak posílaly
  • 00:08:21 na vyšší pracoviště.
  • 00:08:23 -Dětské oddělení bychom řešili
    v rámci těch základních oborů.
  • 00:08:25 Tzn., že by na chirurgii
    nebo na interně
  • 00:08:27 byla lůžka pro děti.
  • 00:08:28 -Kromě financí
    ale Lužické nemocnici
  • 00:08:31 chybí také lékaři
    a zdravotnický personál.
  • 00:08:34 -Nás je tady tak málo,
    že kdyby byl ještě další odliv,
  • 00:08:36 tak tady nikdo není.
  • 00:08:37 -Město chce zkusit znovu jednat
    s krajem,
  • 00:08:39 ten už má ale v otázce
    zdravotní péče
  • 00:08:41 ve Šluknovském výběžku
    jiné řešení.
  • 00:08:43 -Jednáme o vstupu
    do Varnsdorfské nemocnice,
  • 00:08:46 abychom zachovali zdravotní péči
    ve Šluknovském výběžku.
  • 00:08:49 -Akutní lékařská péče
    je potřeba zajistit tady v místě,
  • 00:08:52 samozřejmě že přirozeným centrem
    pro tuto službu
  • 00:08:54 je poskytování péče
    tady v Rumburku.
  • 00:08:58 -Pokud se nepodaří obnovit jednání
    s Ústeckým krajem,
  • 00:09:02 pak podle místostarosty zbývá
    už jediné řešení.
  • 00:09:08 -Museli bychom si ty akcie
    rozdělit mezi sebe
  • 00:09:10 a museli bychom začít řídit
    nemocnici a její financování
  • 00:09:12 z prostředků těch kasiček
    těch měst.
  • 00:09:15 -Jen za minulý rok byla ztráta
    nemocnice 30 milionů korun,
  • 00:09:19 letos město počítá
    se ztrátou až 50 milionů,
  • 00:09:22 které bude muset zaplatit
    z vlastního rozpočtu.
  • 00:09:28 Alkohol za volantem,
    stále častější problém,
  • 00:09:31 který řeší dopravní policisté.
  • 00:09:33 Za první čtyři měsíce tohoto roku
    nabouralo pod jeho vlivem
  • 00:09:35 téměř 1300 lidí.
  • 00:09:38 A to je o 200 nehod víc než loni.
  • 00:09:40 Řidiči se také čím dál častěji
    snaží policii ujet.
  • 00:09:43 Pardubické hlídky
    to v posledních dnech
  • 00:09:45 řešily třikrát.
  • 00:09:48 Řidič Felicie se vřítil
    v Lázních Bohdaneč
  • 00:09:50 do křižovatky smykem.
  • 00:09:52 Policejní hlídka ho začala
    pronásledovat.
  • 00:09:54 Po několika kilometrech
    mladý muž nezvládl řízení
  • 00:09:57 a naboural do plotu,
    jen těsně minul strom.
  • 00:10:00 Ukázalo se, že řídil opilý.
  • 00:10:04 -Ve vozidle cestovaly tři osoby
    a u 23letého řidiče
  • 00:10:06 policisté provedli
    dechovou zkoušku,
  • 00:10:09 která byla pozitivní,
    a to ve výši 1,28 promile.
  • 00:10:12 -Odborníci na dopravní
    bezpečnost varují,
  • 00:10:16 řidiči stále častěji podceňují
    riziko jízdy pod vlivem alkoholu.
  • 00:10:21 -Nejhorší je prodloužená
    reakční doba řidiče,
  • 00:10:24 u střízlivého řidiče
    asi vteřinu a u toho,
  • 00:10:26 co je pod vlivem,
    je to až trojnásobek.
  • 00:10:29 -A další případy,
    kdy se snaží řidiči
  • 00:10:31 ujet policejní hlídce.
  • 00:10:34 Tento muž neměl řidičský průkaz
    na silnější typ motorek.
  • 00:10:37 Další o něj před časem přišel,
    na skútru ujížděl po polní cestě,
  • 00:10:40 potom náhle odbočil do pole.
  • 00:10:43 Test na drogy odmítl.
  • 00:10:46 -Byl vyzván k podrobení
    se testu na alkohol,
  • 00:10:51 který byl negativní, a test
    na jiné návykové látky odmítl.
  • 00:10:53 -Podle policejních
    statistik řidiči,
  • 00:10:56 kteří havarovali v opilosti,
    měli nejčastěji v krvi
  • 00:10:58 víc než 1,5 promile alkoholu.
  • 00:11:00 Naopak oproti loňsku
    ubylo řidičů pod vlivem drog.
  • 00:11:08 V Ústí nad Labem ukončí
    ke konci června provoz
  • 00:11:10 dvě soukromé ubytovny.
  • 00:11:12 Jedná se o domy v Klíšské ulici
    v centru města
  • 00:11:14 a v Purkyňově na Střekově.
  • 00:11:16 Žije v nich zhruba 230 lidí,
    z toho 80 dětí.
  • 00:11:20 Náhradní bydlení
    pro jejich obyvatele
  • 00:11:22 zatím magistrát neplánuje.
  • 00:11:26 Voda z přívalových dešťů
    odpoledne zaplavila sklepy
  • 00:11:28 a přízemí několika domů
    ve Skalné na Chebsku.
  • 00:11:30 Potíže mají i obyvatelé
    sousedního Hartošova.
  • 00:11:34 Voda z ucpané kanalizace
    na několika místech
  • 00:11:37 zaplavila příjezdové
    cesty k domům.
  • 00:11:39 Na místě pomáhají hasiči.
  • 00:11:41 Lidé nejsou v bezprostředním
    ohrožení, škody jsou především
  • 00:11:43 na jejich obydlích.
  • 00:11:45 Největší problémy jsou hlavně
    v blízkosti polí a luk,
  • 00:11:48 které vodu z přívalových
    dešťů nedokázaly vstřebat.
  • 00:11:54 Z centra Náchoda zmizí
    zbořeniště po textilce Tepna.
  • 00:11:57 Město se na odkupu dohodlo
    s majitelem tohoto strategického
  • 00:12:01 pozemku a dnes ho schválili
    i radní.
  • 00:12:03 Zaplatí za něj 46 milionů,
    tedy méně,
  • 00:12:05 než byla cenová nabídka
    v minulosti.
  • 00:12:10 Ohyzdné.
  • 00:12:11 Podobná slova je v Náchodě slyšet
    z úst místních
  • 00:12:13 občanů i přespolních,
    když míjejí hory
  • 00:12:15 suti na zbořeništi
    bývalé textilky Tepna.
  • 00:12:17 Po letech vyjednávání
    radnice domluvila řešení.
  • 00:12:22 -Jednání byla slušná, ale tvrdá,
    ale domluvili jsme
  • 00:12:24 se s vedením města,
    že jim to prodáme,
  • 00:12:28 sice naše představa
    o financích byla jiná,
  • 00:12:31 ale nakonec jsme se domluvili.
  • 00:12:33 -Radnice musí za víc
    než 2,5 hektaru zaplatit rychle,
  • 00:12:35 do 26. června.
  • 00:12:38 -Pozemky budeme nakupovat
    za částku 46 milionů korun,
  • 00:12:40 což je o 27 milionů korun méně,
    než byla nabídka
  • 00:12:43 společnosti JTH v roce 2014.
  • 00:12:46 -Tehdy odkup zastupitelstvem
    neprošel.
  • 00:12:48 Ale veřejnost byla
    v referendu pro.
  • 00:12:51 -Chceme město bez velkých
    obchoďáků.
  • 00:12:53 -Park, bytovou výstavbu butyky,
    nic mega.
  • 00:12:56 -Náchodská Tepna se začala
    bourat před 5 lety.
  • 00:13:00 Od té chvíle město přemýšlí,
    jak se k této ploše dostat
  • 00:13:02 a co na ní postavit.
  • 00:13:04 Jaroslav Třešňák areál získal
    v dražbě z insolvence Tepny.
  • 00:13:09 -Kdo si počká, ten se dočká.
  • 00:13:11 Můžete rozhodovat o tom,
    co tam bude stát,
  • 00:13:14 jestli to bude parkoviště,
    víceúčelová sportovní hala,
  • 00:13:16 jestli to budou byty
    pro mladé rodiny s dětmi,
  • 00:13:19 vy stavíte nový Náchod.
  • 00:13:21 -Náchod chce hned
    vyzvat architekty,
  • 00:13:23 aby nabídli inspiraci.
  • 00:13:25 -Každopádně to je skvělá zpráva.
  • 00:13:27 Město bude nejlepším vlastníkem
    a nejlépe si poradí
  • 00:13:29 s tou budoucí zástavbou,
    nemusí být přímo investorem,
  • 00:13:33 ale rozhodně by mělo mít možnost
    nějakým způsobem to regulovat,
  • 00:13:35 co tam vznikne.
  • 00:13:36 -Uklízet sem přijedou
    bagry začátkem července.
  • 00:13:37 Do konce prázdnin má být hotovo.
  • 00:13:41 Nadace Český literární fond
    dnes udělovala v Havlíčkově Brodě
  • 00:13:44 novinářské ceny.
  • 00:13:46 Hlavní cenu Karla Havlíčka
    Borovského za rok 2017
  • 00:13:49 získala Světlana Witowská,
    moderátorka Interwiew ČT24
  • 00:13:55 - a také prezidentské debaty
    České televize.
  • 00:13:57 Odborná porota,
    které předsedá Martina Riebauerová,
  • 00:14:00 ocenila její umění vést rozhovor
    s nadhledem,
  • 00:14:03 důsledností a elegancí.
  • 00:14:06 -Pro mě cena znamená ocenění
    mé práce a mých kolegů,
  • 00:14:09 je to ocenění pro celou ČT,
    protože ta mi dává prostor,
  • 00:14:14 důvěřuje mi, myslím si,
    že ocenění přišlo ve správnou dobu,
  • 00:14:18 teď ČT je terčem spousty
    různých útoků a já si myslím,
  • 00:14:24 že i tahle cena by mohla ukázat,
    že to umíme a děláme to dobře.
  • 00:14:29 -Za celoživotní prosazování
    spravedlnosti, lidských práv
  • 00:14:33 a statečnosti byl cenou
    Opus Vitae oceněn novinář
  • 00:14:35 a disident Petr Uhl.
  • 00:14:39 Je držitelem Medaile Za zásluhy I.
    stupně uděleného Václavem Havlem,
  • 00:14:41 ale i vysokých mezinárodních
    vyznamenání.
  • 00:14:44 Novinářská křepelka
    pro začínající novináře do 33 let
  • 00:14:46 patří podle porotců
    Kristýně Novotné
  • 00:14:49 ze zpravodajského
    serveru iRozhlas.cz
  • 00:14:52 a Jakubovi Zelenkovi z Aktuálně.cz
    a Hospodářských novin.
  • 00:14:56 Novotná se zabývá politickým
    zpravodajstvím a Zelenku
  • 00:14:59 porota ocenila
    za investigativní nasazení,
  • 00:15:01 zejména v oblasti dezinformací
    a fake news.
  • 00:15:06 -To ocenění jsem dostala
    za uplynulý rok,
  • 00:15:08 vlastně tam nemůžu říct
    jen jednu svítivou kauzu,
  • 00:15:10 ale je to celá řada
    kvalitně odvedených textů,
  • 00:15:15 ať už bylo řečeno zmapování
    financování politických stran
  • 00:15:20 nebo praktiky pardubické SPD,
    nebo jsem třeba spočítala,
  • 00:15:24 že nesedí panu Babišovi
    audit příjmů
  • 00:15:27 s majetkovým přiznáním.
  • 00:15:31 -Překvapilo mě to
    a nečekal jsem to,
  • 00:15:34 je to asi ukázka,
    že jdu nějakým správným směrem,
  • 00:15:37 z pohledu některých lidí,
    tak snad se to povede
  • 00:15:40 i do budoucna.
  • 00:15:44 Tisíce dětí dnes koncertovaly
    a zpívaly v ulicích, na náměstích,
  • 00:15:46 ale i v divadlech nebo klášterech.
  • 00:15:48 Lidem předváděly,
    co je základní
  • 00:15:50 umělecké školy naučily.
  • 00:15:52 I my vám to ukážeme.
  • 00:15:54 Maturity jinak než v lavici,
    jak vypadají odborné zkoušky
  • 00:15:57 budoucích chovatelů zvířat?
  • 00:15:59 Natáčel s nimi Radovan Daněk.
  • 00:16:06 Zastupitelé Plzně rozhodli
    o sloučení Plzeňské teplárenské
  • 00:16:09 s průmyslovým holdingem
    EPH miliardáře Daniela Křetínského.
  • 00:16:12 Součástí nového podniku
    bude i nedávno vybudovaná
  • 00:16:16 spalovna v Chotíkově.
  • 00:16:18 Naopak Čistá Plzeň,
    která spalovnu zásobuje
  • 00:16:21 odpadem a dnes patří
    pod teplárnu, zůstane městu.
  • 00:16:24 Jednání sledoval Zdeněk Mlnařík.
  • 00:16:27 Zdeňku, bude mít fúze dopad
    na ceny tepla?
  • 00:16:36 -Na ceny tepla by fúze vliv mít
    neměla.
  • 00:16:43 Alespoň první tři roky od zapsání
    nového podniku do rejstříku.
  • 00:16:47 K tomu by mělo dojít letos na
    podzim.
  • 00:16:52 EPH do nového podniku vložití
    Plzeňskou energetiku
  • 00:16:55 v hodnotě 27 % akcií.
  • 00:16:58 Zbytek doplatí v hotovosti ve výši
    600 mil. Kč.
  • 00:17:03 Peníze použije Plzeňská
    teplárenská na snížení dluhu.
  • 00:17:12 Podle příznivců fúze celé to
    spojení, tím chtějí reagovat
  • 00:17:20 na rychle se měnící obchod s
    energetickou v EU.
  • 00:17:25 Plzeňská teplárenská nebude mít
    takový problém investovat
  • 00:17:29 do výměny kotlů kvůli novým
    emisním normám v EU.
  • 00:17:32 Co se týká odpůrců, ti tvrdí,
  • 00:17:37 že Plzeňská teplárenská vč.
    spalovny, že tu mělo vše zůstat
  • 00:17:39 ve 100% vlastnictví města.
  • 00:17:43 Na jednání panovaly i obavy,
  • 00:17:48 co by se stalo, kdyby nový
    spoluvlastník svou část prodal
  • 00:17:51 - jak bylo řečeno.
  • 00:17:53 -Synergické efekty,
    které nastávají po fúzi
  • 00:17:55 uvnitř společnosti, znamenají,
    že nemusím tolik investovat,
  • 00:17:58 na obou dvou zdrojích,
    díky úspoře pak mohu generovat
  • 00:18:01 větší zisk při nízké stabilní
    ceně tepla.
  • 00:18:05 -To je výhodné
    pro pana Křetínského, ne pro město,
  • 00:18:08 teplárna je v dobrém stavu,
    celá léta dávala dividendy,
  • 00:18:11 funguje dobře a fungovala by dobře
    i na základě nějaké právní dohody
  • 00:18:18 s panem Křetínským
    a ne fúzovat a přepouštět mu
  • 00:18:20 většinu v představenstvu.
  • 00:18:24 -Jak velký vliv ve společnosti
    bude mít nový vlastník?
  • 00:18:34 -V 7členném představenstvu bude
    mít nový vlastník 4 místa.
  • 00:18:37 Plzni zůstanou 3 místa.
  • 00:18:43 Plzeň bude míst post předsedy
    představenstva.
  • 00:18:51 Pokud jde o zvýšení cen tepla,
  • 00:19:00 tam bude nutná souhlas 3/4 valné
    hromady.
  • 00:19:03 Po celém Česku zněla hudba
    v podání žáků uměleckých škol.
  • 00:19:06 Zpívalo se na zámcích, v muzeích,
    na náměstích nebo v kostelech.
  • 00:19:10 Celostátní happening nazvaný
    ZUŠ Open se koná druhým rokem,
  • 00:19:15 jeho patronkou je operní
    pěvkyně Magdalena Kožená.
  • 00:19:17 Ta si společně s dětmi
    tentokrát zazpívala v Liberci,
  • 00:19:21 Benátkách nad Jizerou a v Praze.
  • 00:19:23 Smyslem happeningu je upozornit
    na jedinečný systém,
  • 00:19:25 který základní umělecké školy
    tvoří.
  • 00:19:58 -Před libereckou radnicí
    společně s Magdalenou Koženou
  • 00:20:02 zazpívalo 444 dětí.
  • 00:20:06 -Je to hrozně dojemné.
  • 00:20:08 Vlastně to,
    jaký jsem už dostala potlesk,
  • 00:20:11 když jsem přišla,
    tak jsem skoro neovládla
  • 00:20:13 slzy v očích.
  • 00:20:15 Vždycky v tom dětském sboru
    je veliká síla
  • 00:20:18 a vlastně si zazpívat cokoli
    s nimi je velký náboj
  • 00:20:21 pro mě i pro ně, snad.
  • 00:20:22 Myslím si,
    že každé dítě má nějaký
  • 00:20:26 tvořivý talent, a myslím si,
    že zvlášť v dnešní době,
  • 00:20:27 kdy se preferujou různé
    počítače a tak dále,
  • 00:20:29 je strašně důležité pro děti,
    aby se dokázaly kreativně vyjádřit,
  • 00:20:33 aby taky odložily ten mobil,
    aby zkrátka dělaly něco tvořivého.
  • 00:20:39 Tisíce dětí ze základních
    uměleckých škol koncertovaly
  • 00:20:41 taky na jihu Čech.
  • 00:20:43 A už i ti nejmladší účastníci
    předvedli virtuózní skladby,
  • 00:20:46 jako třeba devítiletá
    Isabela Fialková.
  • 00:20:49 Bravurně zvládá hru
    na dva nástroje.
  • 00:20:57 Isabela hraje na zobcovou flétnu
    už od pěti let.
  • 00:20:59 Je z hudební rodiny
    a její talent
  • 00:21:01 byl už patrný odmalička.
  • 00:21:08 -Cvičím na flétnu každý den
    a chodím na hodiny v úterý.
  • 00:21:13 A vždycky jenom dvacet minut,
    protože si to jednou zahraji
  • 00:21:17 pomalu a jednou rychle.
  • 00:21:20 -Letos v květnu zvítězila
    na Ústředním kole celostátní
  • 00:21:23 soutěže ZUŠ ve hře
    na zobcovou flétnu
  • 00:21:26 a prvenství si odnesla
    i ze soutěže v Nových Hradech.
  • 00:21:30 -Ona podle mě moc necvičí,
    flétnu má jako vedlejší nástroj,
  • 00:21:32 protože je ještě výborná
    klavíristka.
  • 00:21:34 Ona nehraje pro metály,
    soutěže a pro ceny,
  • 00:21:36 ona hraje pro radost.
  • 00:21:43 -Klavíristku mám ráda
    svoji maminku,
  • 00:21:44 protože mě vždycky doprovází.
  • 00:21:48 -Na dnešním koncertu
    v borovanském klášteře
  • 00:21:50 zahrál i Ondřej Plzák.
  • 00:21:52 Od záři jde sice
    studovat průmyslovku,
  • 00:21:55 ale ke kytaře se dál bude
    rád vracet.
  • 00:21:58 Hudbou dnes ožilo také náměstí
    Tomáše Garrigua Masaryka v Táboře.
  • 00:22:01 Tady vystoupily hned
    dva dechové orchestry,
  • 00:22:05 ze základní umělecké školy
    v Táboře a jako host zahrál
  • 00:22:07 V-Band z Volar.
  • 00:22:10 V trumpetovou sekci se předvedli
    bratři Klimešovi.
  • 00:22:13 -Kluci, jaké je doma cvičit?
  • 00:22:15 Střídáte se?
  • 00:22:17 -Ne, my hrajeme spolu.
  • 00:22:18 -Všechno dohromady?
  • 00:22:20 -Když jeden má problém,
    tak si to zahraje jeden sám
  • 00:22:22 a druhý mu třeba pak pomůže.
  • 00:22:26 -V rámci happeningu ZUŠ Open
    v Jihočeském kraji
  • 00:22:29 během dneška proběhlo
    na 51 kulturních akcí
  • 00:22:32 v režii základních uměleckých škol.
  • 00:22:39 A právě teď probíhá jeden z mnoha
    koncertů v Borovanech
  • 00:22:42 na Českobudějovicku,
    kam zdravím Marcelu Durasovou.
  • 00:22:45 Marcelo,
    koho právě teď posloucháme?
  • 00:22:56 -Tady nedaleko borovanského
    kláštera v parku na podiu
  • 00:22:59 právě teď, jak můžete slyšet,
    koncertuje dechový orchestr
  • 00:23:01 místní základní umělecké školy.
  • 00:23:03 Na začátku koncertu zatančily
    také mažoretky,
  • 00:23:06 orchesrt má na repertoáru
    většinou muzikálové skladby,
  • 00:23:10 zazněly tady melodie
    třeba z muzikálů
  • 00:23:13 Andrew Lloyd Webera Kočky
    nebo Bídníci.
  • 00:23:17 -Kolik žáků má borovanská
    základní umělecká škola?
  • 00:23:19 -Navštěvuje jí na 230 dětí.
  • 00:23:21 Zajímavostí ale je,
    že do borovanské základní školy
  • 00:23:23 jich chodí 550,
    takže těch hudebně nadaných
  • 00:23:24 je tady více než polovina.
  • 00:23:39 Místo přípravy v lavici tráva
    na louce a místo zkoušení
  • 00:23:41 u tabule práce s koněm.
  • 00:23:44 I tak vypadají maturity.
  • 00:23:45 Konkrétně v Humpolci,
    kde jejich praktickou část
  • 00:23:47 skládají absolventi oborů
    chovatelství a jezdectví.
  • 00:23:52 Studentka Natálie Bírová ukazuje,
    jak zvládá koně za chůze
  • 00:23:55 i ve cvalu a maturitní komisi
    přesvědčuje i svými dovednostmi
  • 00:23:59 v drezuře, parkuru a terénní jízdě.
  • 00:24:02 -Tak musela jsem předvést koně
    ve všech chodech
  • 00:24:04 a ukázat kavaletovou práci.
  • 00:24:08 -Určitě jsem nervózní,
    to asi musí být každý,
  • 00:24:10 protože člověk se bojí,
    že mu něco vypadne
  • 00:24:12 nebo že něco prostě neřekne.
  • 00:24:15 -Anna Dolanová si vylosovala úkol
    obsedání koně a lonžování
  • 00:24:18 a měla štěstí i na velice
    klidného koně Carlose.
  • 00:24:22 Maturovat u koní je specifické tím,
    že zvíře je nevyzpytatelné.
  • 00:24:25 Anna Dolanová si ale zatím
    vede dobře.
  • 00:24:31 Následně ukázala,
    že rozumí i kravám a telatům.
  • 00:24:33 Spolužačka Natalie obstála
    i při obsluze traktoru
  • 00:24:34 a práci s pluhem.
  • 00:24:36 Obě studentky by podle učitelů
    okamžitě získaly místo
  • 00:24:38 v zemědělském podniku.
  • 00:24:41 -Tam dochází k obrovské
    generační obměně,
  • 00:24:43 takže jak maturantů,
    tak vyučených,
  • 00:24:44 ale samozřejmě i vysokoškoláků
    mají nedostatek.
  • 00:24:47 -Jenže zemědělské obory
    středoškoláky moc nelákají
  • 00:24:50 nebo u nich studenti nezůstanou.
  • 00:24:54 -Chci si koně nechat jako koníčka
    a určitě bych to nechtěla
  • 00:24:56 mít jako práci.
  • 00:24:58 Takže se budu směřovat
    do nějakého oboru
  • 00:25:00 jako finance nebo management.
  • 00:25:02 -Podle učitelů školy
    by měl stát začít mnohem víc
  • 00:25:05 podporovat zemědělství,
    protože půda,
  • 00:25:07 voda a krajina nás nejenom živí,
    ale podíl se také na udržení
  • 00:25:11 a rozvoji venkova.
  • 00:25:13 Maturity na České zemědělské
    akademii vyvrcholí příští týden
  • 00:25:16 od úterý do čtvrtka
    povinnými zkouškami
  • 00:25:17 z cizích jazyků a z češtiny.
  • 00:25:23 UDÁLOSTI V REGIONECH končí,
    pěkný večer.
  • 00:25:27 Skryté titulky:
    F. Bukovský a P. Kinclová

Související