iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 12. 2008
16:00 na ČT2

1 2 3 4 5

177 hlasů
18645
zhlédnutí

Utajená řeč peněz

Anonymní hrdina

18 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Utajená řeč peněz - Anonymní hrdina

 • 00:00:04 Jsou všemocné.
  Lze jimi zaplatit bezmála všechno.
 • 00:00:09 Svobodu, úctu, čest,
  lásku, vítězství i zradu.
 • 00:00:18 Kvůli penězům se vedly války,
 • 00:00:20 objevovaly kontinenty,
  ničily říše.
 • 00:00:31 Často zobrazují osobnosti,
  nebo odrážejí známé události,
 • 00:00:36 jindy jsou svědky utajených
  příběhů, které ovlivnily dějiny.
 • 00:00:41 Jeden z nich
  vám chceme dnes vyprávět.
 • 00:00:54 Jsou státníci, jejichž podobizny
  musí být na všech mincích
 • 00:00:57 či bankovkách. Těch, kteří
  se nikdy na penězích neobjevili,
 • 00:01:01 a přitom jsou národními hrdiny,
  spočítáš na prstech jedné ruky.
 • 00:01:06 Za jedním z nich nás dovedou
  dvě zdánlivě podobné bankovky.
 • 00:01:15 Když se někde ve středoasijském
  kotli vařila směs budoucích
 • 00:01:19 Indoevropanů, podařilo se
  jednomu národu uniknout na sever.
 • 00:01:32 Prchli do země statisíce jezer,
 • 00:01:35 stejného počtu ostrovů
  a hlavně nekonečných lesů.
 • 00:01:38 To snad vysvětluje
  jejich kromobyčejné vlastnosti.
 • 00:01:52 Řeč je o Finech
 • 00:01:56 Nikdo jim nerozumí.
 • 00:01:58 Mluví jako Maďaři,
  ale ani s nimi si nerozumí.
 • 00:02:05 Vypadají jako Seveřané,
  ale Skandinávci, také nejsou.
 • 00:02:09 Byť mají s Rusy nejdelší hranici,
  nejsou ani Slované.
 • 00:02:15 Je jich pouhých pět milionů,
 • 00:02:18 a porazili nejlidnatější
  supervelmoc světa.
 • 00:02:20 Nedávno. A hned dvakrát za sebou.
 • 00:02:33 Na počátku finských dějin
  se zde platilo kůžemi hranostajů.
 • 00:02:37 Byly vždy drahé, nepozbývaly ceny
  a hlavně byly nejjistější valutou.
 • 00:02:44 Mince, ražené sousedními Švédy,
  kteří o Finsko tahali s Rusy,
 • 00:02:49 mohly kdykoliv pozbýt cenu.
 • 00:02:51 Tak se stalo roku 1809.
  Švédové prohráli válku s Rusy
 • 00:02:56 a Finsko se stalo
  válečnou kořistí vítěze.
 • 00:03:18 Nad Finy roztáhla mateřská křídla
  ruská orlice.
 • 00:03:27 Zprvu se Finské velkovévodství
  těšilo samostatnosti
 • 00:03:31 a mělo vlastní měnu.
 • 00:03:37 Pak se na finských penězích
  objevila azbuka.
 • 00:03:41 Na počátku 20.století začali
  Rusové přitáhli otěže ještě víc.
 • 00:03:48 Osudy národa se odráží v penězích.
 • 00:03:53 Příkladem je tato bankovka.
 • 00:03:56 Ve Finsku se s ní platilo
  ještě v roce 1917.
 • 00:03:59 Na jaře následujícího roku
  se nepatrně změnila.
 • 00:04:03 Zmizela Svatojiřská orlice,
  zmizela i azbuka.
 • 00:04:12 V Rusku totiž propukla
  bolševická revoluce.
 • 00:04:21 Zhruba v tu dobu dorůstal
  v bohaté rodině švédského původu
 • 00:04:24 náš hrdina. Jmenoval se
  Carl Gustav Mannerheim.
 • 00:04:34 Předrevoluční Rusko ještě prožil
  jako kadet v carské uniformě.
 • 00:04:39 Selanku bezstarostného života
  mu překazila právě revoluce.
 • 00:04:43 Vrací se domů do Finska.
  Ne v carské parádní uniformě.
 • 00:04:47 Inkognito.
 • 00:04:49 Paradoxně
  revoluce přinesla Finům svobodu.
 • 00:04:52 Snad jedinému národu na světě.
 • 00:04:54 S Leninovým souhlasem
  vznikl samostatný stát Finsko.
 • 00:04:57 Záhy si vůdce ruské revoluce
  svůj omyl uvědomil.
 • 00:04:59 A Sovětský svaz měl v zemi ještě
  vojáky, vlastně pátou kolonu.
 • 00:05:05 Ve Finsku propukla občanská válka.
  Jako jeden z mála zkušených
 • 00:05:09 důstojníků je Mannerheim pověřen
  chránit nově vzniklý stát.
 • 00:05:17 Za tři měsíce provedl Mannerheim
  v Helsinkách
 • 00:05:20 přehlídku vítězných vojsk.
  V zemi byl obnoven pořádek
 • 00:05:23 a sovětské jednotky
  byly vytlačeny z Finska.
 • 00:05:26 Všechny ruské opěrné body
  se ocitly opět ve finských rukách.
 • 00:05:30 Včetně donedávna
  nejdůležitější pevnosti
 • 00:05:33 v blízkosti sovětských hranic
  - Vyborgu.
 • 00:05:44 Mannerheim
  si pronajímá vilu v Helsinkách,
 • 00:05:47 ale z veřejného života odchází.
  Nelíbí se mu finská politika.
 • 00:05:52 Cestuje, sbírá starožitnosti a
  jezdí lovit zvěř do celého světa.
 • 00:05:57 Jenomže sovětské ambice
  uchvátit malé země přetrvaly.
 • 00:06:01 Kombinace takzvaných
  smluv o přátelské pomoci,
 • 00:06:05 provokací a konstruovaných záminek
  vtáhly už všechny pobaltské státy
 • 00:06:09 do náruče Sovětského svazu.
 • 00:06:12 Finsko k nevoli Stalina a Molotova
  tvrdošíjně vzdorovalo.
 • 00:06:17 Vůdci Sovětů se rozhodli řešit
  situaci ruským způsobem.
 • 00:06:27 30.listopadu 1939 pod lživou
  záminkou vtrhly sovětské jednotky
 • 00:06:32 s mnohonásobnou převahou Finska.
  Začala takzvaná zimní válka.
 • 00:06:38 Útok, který měl být
  zakončen dobytím Helsinek,
 • 00:06:41 plánovali sovětští generálové
  na 10 až 15 dní.
 • 00:06:45 V době, kdy byl opět do čela
  armády povolán Mannerheim,
 • 00:06:49 disponovala finská armáda
  na frontě pouhými třemi divizemi.
 • 00:06:53 Sovětský útok
  byl veden po celé délce
 • 00:06:55 1800 kilometrů dlouhé hranice.
 • 00:07:07 K obraně Mannerheim využil
  přirozených vlastností Finů.
 • 00:07:11 Pohyb na sněhu, lovecké zvyky,
  zacházení s finským nožem
 • 00:07:15 a hlavně houževnatost.
 • 00:07:26 Jeden z klíčových útoků
  Rudé armády se odehrál
 • 00:07:29 na silnici u vesnice Suomusalmi.
  Nepřítel tam zaútočil
 • 00:07:33 dvěmi divizemi
  o síle 23 tisící mužů.
 • 00:07:37 To, co se odehrálo
  v těchto místech,
 • 00:07:40 dodnes ruská média nezveřejňují.
 • 00:07:43 Nic netušící finští pohraničníci
  byly probuzeni v 6 hodin ráno
 • 00:07:47 hřmotem tankových pásů.
  Podali o útoku zprávu
 • 00:07:50 a vzápětí ustupovali do zákopů
  o pár set metrů dále.
 • 00:07:54 Tady Rudá armáda
  zaznamenala první zdržení.
 • 00:08:06 Mezitím se obyvatelstvo vesnice
  evakuovalo a své domovy vypálilo.
 • 00:08:17 Ukrajinská 44.divize
  v síle 20 tisíc mužů
 • 00:08:23 přišla po této silnici
  na pomoc 1. ruské divizi,
 • 00:08:27 která uvázla o kousek dále
  ve vesnici Suomusalmi.
 • 00:08:32 Jenomže Finové, než opustili ves,
  všechno spálili,
 • 00:08:36 takže ruští vojáci se neměli
  před mrazem kam skrýt.
 • 00:08:39 Proto se divize utábořila podél
  silnice v délce asi 8 kilometrů.
 • 00:08:46 V prosinci tu máme
  jen dvě hodiny světla
 • 00:08:50 a tehdy bylo přes 30 stupňů
  pod nulou a skoro půl metru sněhu.
 • 00:08:55 To musela být strašná noc.
  Všichni tu zůstali.
 • 00:09:01 Zcela zničená divize tady nechala
  velké množství zbraní.
 • 00:09:06 Tanků, děl, pušek i munice.
 • 00:09:12 Finové používali zbraně
  stejného kalibru jako Rusové,
 • 00:09:16 tak jsme všechno mohli použít.
 • 00:09:19 Paradoxně nás tím
  Rudá armáda dobře vyzbrojila.
 • 00:09:27 Před několika lety
  tady Finové vybudovali památník.
 • 00:09:30 Mimo zbytků tanků a děl zde
  vybudovali symbolické pietní místo
 • 00:09:34 za každého z padlých rudoarmějců.
 • 00:09:39 Tady jsou ještě díry,
  které si Rusové vyhloubili,
 • 00:09:42 aby v nich přespali.
  Dali si do nich rozpálené kameny,
 • 00:09:46 aby se ohřáli.
  Ty však bylo dobře vidět v noci,
 • 00:09:49 protože sníh kolem roztál, a tak
  se stali snadnou kořistí pro Finy,
 • 00:09:53 kteří sem potichu
  přicházeli na běžkách.
 • 00:09:56 V bílých uniformách
  nebyli vůbec vidět.
 • 00:09:59 Je tu 20 tisíc kamenů.
  Za každého zemřelého vojáka jeden.
 • 00:10:03 Tehdy tady všichni zahynuli.
 • 00:10:05 Jen asi 350 vojákům
  se podařilo vrátit zpět do Ruska.
 • 00:10:30 Nyní vám ukážu jeden
  z masových hrobů ruských vojáků.
 • 00:10:34 V okolí jich v bažinách
  stále leží všech 20 tisíc.
 • 00:10:39 Ačkoliv k tomu Rusy
  vyzýváme už deset let,
 • 00:10:42 dosud si ostatky
  nikdo nevyzvednul.
 • 00:10:46 Na támhle tom místě,
  co rostou ty břízky,
 • 00:10:49 je hromadný hrob
  s ostatky 79 vojáků.
 • 00:10:55 Břízek je tu hodně.
  Nikdo je nesázel.
 • 00:10:58 Prý nad těly mrtvých
  ruských vojáků vyrostly samy.
 • 00:11:02 Oblast zvaná Karelie je duchovním
  srdcem finské kultury.
 • 00:11:07 Vznikly zde nejdůležitější
  severské literární eposy,
 • 00:11:10 báje a mýty.
  Světově proslul epos Kalevala.
 • 00:11:19 Ty dívky hrají píseň
  pocházející z nedalekého kláštera.
 • 00:11:23 Dnes už leží za ruskou hranicí.
 • 00:11:26 Stala se vzpomínkou na všechna
  místa, o která Finové přišli.
 • 00:11:30 Ne v boji. Na základě Jaltských
  dohod byla Finsku odebrána
 • 00:11:33 a darována
  jako válečná kořist Stalinovi.
 • 00:11:59 Píseň vzpomíná na starobylá města,
  kláštery, pevnosti a tvrze,
 • 00:12:04 které dnes chátrají
  na druhé straně hranice.
 • 00:12:13 Jak došlo
  ke ztrátě finských území?
 • 00:12:26 I když Finové své území
  v zimní válce ubránili,
 • 00:12:30 ohrožení země zdaleka neskončilo.
  Zimní válka byla jen předzvěstí
 • 00:12:34 dalších a mnohem větších
  sovětských útoků.
 • 00:12:37 O rok později propukla
  takzvaná pokračovací válka.
 • 00:12:42 Mannerheim si tehdy zřídil vrchní
  velitelství ve středním Finsku
 • 00:12:46 ve městě Mikelis.
 • 00:12:54 Jedním z nejdůležitějších úkolů
  bylo vystavět obranou linii,
 • 00:12:58 nazvanou Mannerheimova linie.
  Mannerheim totiž předpokládal,
 • 00:13:02 že Rudá armáda povede
  nejmasivnější útok směrem
 • 00:13:05 od Leningradu přes Karelskou šiji.
 • 00:13:09 Do ohrožené oblasti se začaly
  dopravovat tisíce tun materiálu,
 • 00:13:13 betonu a obrovských kvádrů
  na tankové zátarasy.
 • 00:13:17 Stavba se vyplatila.
 • 00:13:19 Rudá armáda v době války s Němci
  by musela vyvinout nesmírné úsilí
 • 00:13:24 na překonání obrané linie.
 • 00:13:26 Volila proto hlavní útoky mnohem
  severněji - ve středním Finsku.
 • 00:13:30 Vypráví nám o tom bývalý
  pohraničník plukovník Tolavala.
 • 00:13:34 Tady jsme měli obranné postavení,
  protože jsme věděli,
 • 00:13:42 že Rusové k nám vtrhnou
  zespoda po cestě,
 • 00:13:45 která vede z Ruska.
 • 00:13:49 Dělostřelecká baterie
  byla kousek nad námi,
 • 00:13:52 ale tady si můžete všimnout
  takzvaných liščích děr.
 • 00:13:59 Tam byli skryti
  střelci a ostřelovači,
 • 00:14:03 kteří by v případě průlomu
  útočili na týl postupující armády.
 • 00:14:12 Vlastně celý kopec
  je provrtán sítí zákopů
 • 00:14:15 a skoro neviditelných chodeb.
 • 00:14:19 Tehdy to naše armáda ubránila.
 • 00:14:23 Vůbec si nedovedu představit,
  co by se stalo,
 • 00:14:26 kdyby se tehdy
  naši vojáci neudrželi.
 • 00:14:30 Finové se ve druhé světové válce
  nikdy nepřipojili na stranu Němců.
 • 00:14:34 I když byli Hitlerem vybízeni,
  nepřipojili se
 • 00:14:38 ani k žádnému útoku
  vedoucímu za hranici Finska.
 • 00:14:40 Neztratili ani kousek svého území.
 • 00:14:43 Přesto po konci války
  jim byla část území odtržena.
 • 00:14:46 Snad k tomu napomohla
  i tato příhoda.
 • 00:14:49 V den 75.Mannerheimových narozenin
  se neohlášeně dostavil
 • 00:14:53 i Adolf Hitler.
  Oslavence to zaskočilo.
 • 00:14:56 Hitler sebou vzal
  fotografy a kameramany.
 • 00:14:59 Tyto záběry se brzy objevily
  ve všech novinách.
 • 00:15:02 Od té doby bylo Finsko
  považováno za spojence Německa.
 • 00:15:06 A zaplatilo za to.
  Červená místa jim už nepatří.
 • 00:15:13 Na konci války byl Mannerheim
  zvolen prezidentem Finska.
 • 00:15:17 Při slavnostním ceremoniálu
  drží v ruce maršálskou hůl.
 • 00:15:20 Politické funkce
  mu k srdci nepřirostly.
 • 00:15:23 Všemi prostředky ale usiluje,
  aby jeho země vystoupila z války.
 • 00:15:30 Podařilo se to.
  Po odraženém útoku Rudé armády
 • 00:15:33 ve středním Finsku
  i na Karelské šiji
 • 00:15:36 jsou konečně Sověti ochotni
  zasednout za jednací stůl.
 • 00:15:40 V září 1944 finská delegace
 • 00:15:43 v Moskvě podepisuje
  smlouvu o příměří.
 • 00:15:46 V několikrát napadené,
  ale neporažené zemi
 • 00:15:49 konečně zavládl mír.
 • 00:16:03 Roku 1964
  Gustav Carl Mennerheim umírá.
 • 00:16:08 Nechává se pohřbít v Helsinkách
  na vojenském hřbitově,
 • 00:16:11 kde odpočívá
  většina jeho bývalých vojáků.
 • 00:16:15 Mezi nimi se cítil mnohem lépe
  než mezi politiky.
 • 00:16:19 Finsku zanechal důležité dědictví.
 • 00:16:21 Svobodu, samostatnost
  a mezinárodní respekt.
 • 00:16:25 A také víru, že pověst
  o Davidově boji s Goliášem
 • 00:16:28 nemusí být jen pověstí.
 • 00:16:39 Na poválečných finských bankovkách
 • 00:16:42 se objevila řada
  významných finských osobností.
 • 00:16:45 Básníci, spisovatelé,
  vědci, herci, dramatici.
 • 00:16:51 Také politici a prezidenti.
 • 00:17:09 Na poslední edici finských marek
  se objevili i ptáčci,
 • 00:17:12 labutě, rackové.
 • 00:17:15 Gustav Carl Mannerheim,
  který se několikrát zasloužil
 • 00:17:19 o samostatnou existenci
  svého národa,
 • 00:17:22 se nikdy na žádné finské minci
  ani bankovce neobjevil.
 • 00:17:26 A už se asi neobjeví,
  protože Finsko přestoupilo
 • 00:17:30 na společnou evropskou měnu euro.
 • 00:17:59 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2008

Související