iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 5. 2010
12:32 na ČT24

1 2 3 4 5

20 hlasů
2348
zhlédnutí

Z metropole

Protikorupční strategie - další Opencard? — Zůstanou Bohemians ve Vršovicích? — V pražských školkách chybí dva tisíce míst

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Z metropole

 • 00:00:02 Z METROPOLE
 • 00:00:15 Historie bohnické dynamitky,
  před 140 lety ji otevíral
 • 00:00:18 sám Alfred Nobel.
 • 00:00:19 Byty pro děti z dětských domovů,
  nová strategie města.
 • 00:00:23 Síla ducha a těla
  pod jednou střechou,
 • 00:00:25 uhříněveské divadlo a sokolovna.
 • 00:00:27 Máme pro vás připravenou
  další várku pražských zpráv
 • 00:00:31 a zajímavostí.
 • 00:00:32 Vítám vás při sledování
  pravidelného magazínu Z METROPOLE.
 • 00:00:39 Když v roce 1866 vynalezl slavný
  Alfred Nobel dynamit,
 • 00:00:43 těžko mohl tušit,
  že už o 4 roky později
 • 00:00:46 otevře svou první továrnu
  na dynamit na území
 • 00:00:49 rakousko-uherského mocnářství.
 • 00:00:51 Stalo se tak v květnu 1870
  na pravém vltavském břehu
 • 00:00:56 kousek od Bohnic.
 • 00:00:57 A Alfred Nobel se zahájení výroby
  své pražské dynamitky
 • 00:01:01 osobně zúčastnil.
 • 00:01:03 Místo zvolené pro tuto stavbu
  bylo zvoleno velmi racionálně tak,
 • 00:01:11 aby bylo stranou města v místě,
  kde případný výbuch nemůže ohrozit
 • 00:01:16 okolní osídlení.
 • 00:01:19 Údolí Čimického potoka
  je dosud mimořádnou lokalitou,
 • 00:01:23 sevřená skalami vytváří kaňon
  jako stvořený
 • 00:01:28 k romantickým vycházkám.
 • 00:01:30 Přesto už se sem rovných 140 let
  nikdo mimo samotných zaměstnanců
 • 00:01:35 továrního komplexu nedostal.
 • 00:01:39 Vzhledem k tomu,
  že šlo o výbušniny,
 • 00:01:42 tak tu docházelo k mnoha
  tragickým neštěstím a výbuchům,
 • 00:01:45 které byly slyšet
  i ve starých Bohnicích.
 • 00:01:49 Tam se odehrálo několik tragédií
  už krátce po zahájení výroby.
 • 00:01:53 Ty původní provizorní objekty
  byly úplně zničeny.
 • 00:01:57 Okamžitě tu ale vyrostla
  továrna nová, mnohem pevnější,
 • 00:02:01 s mohutnými ochrannými valy,
  které tu stojí dosud.
 • 00:02:04 Na začátku 20. století,
  tak jak se k tomuto
 • 00:02:07 kdysi odlehlému místu
  přibližovala Praha,
 • 00:02:10 pak odtud odvezli dynamit.
 • 00:02:12 Ten se pak vyráběl převážně
  v alpských údolích
 • 00:02:15 a taky nedaleko Pardubic.
 • 00:02:17 Charakter zbrojařský to mělo
  i nadále, kdy v roce 1923
 • 00:02:22 zde Ing. František Janeček
  založil pyrotechnickou
 • 00:02:28 a muniční továrnu.
 • 00:02:32 Nejrůznější pyrotechnika
  a ohňostroje se v bývalé
 • 00:02:36 Dynamitce Nobel vyráběly i později.
 • 00:02:38 Němci tu za 2. světové války
  zřídili pobočku brněnské zbrojovky.
 • 00:02:42 A svému zaměření zůstala
  továrna věrná i pár let
 • 00:02:46 po roce 1989.
 • 00:02:47 Vyráběla se tu
  zábavní pyrotechnika.
 • 00:02:50 Před 8 lety koupila dynamitku
  italská firma Heraklion
 • 00:02:54 a ta už má o nevšedním areálu
  jinou představu.
 • 00:02:57 Územní plán tady zatím předepisoval
  rekreační využití, ale to takové,
 • 00:03:03 které není asi realizovatelné,
  protože to by se nevrátily náklady.
 • 00:03:09 Takže v současnosti žádáme
  s tou studií o změnu
 • 00:03:14 územního plánu, aby tu také bylo
  rekreační využití,
 • 00:03:19 ale více zaměřené na sport,
  možnosti ubytování.
 • 00:03:24 Současný vlastník by rád
  znovu odkryl i nyní zatrubněné
 • 00:03:27 ústí Čimického potoka
  a chce ponechat
 • 00:03:30 i některé cenné tovární stavby.
 • 00:03:32 Nahoře je taková ta bývalá výtopna
  s krásným komínem,
 • 00:03:36 to bychom určitě plánovali nechat
  v tomto stavu i s tím komínem
 • 00:03:41 a využít to třeba jako udírnu
  nebo klub, kde by se smažily ryby,
 • 00:03:47 grilovalo by se tam,
  sedělo by se tam u ohně.
 • 00:03:52 Podle mě je to ideální romantické
  místo pro využití pro rekreaci
 • 00:03:56 a trávení volného času.
 • 00:03:58 Samozřejmě s tím puncem historie,
  kterou jinde nenajdete
 • 00:04:04 a která je jedinečná nejen
  z hlediska Prahy, ale celého území
 • 00:04:10 střední Evropy.
 • 00:04:12 Silný duch místa tady posiluje
  nejen mimořádné přírodní okolí,
 • 00:04:16 ale taky životní tragédie
  mnoha dělnických rodin,
 • 00:04:20 kterým tu při výbuších
  umírali živitelé.
 • 00:04:22 Touhle tovární branou prošlo
  za 140 let mnoho tisíc zaměstnanců.
 • 00:04:27 Jen za 1. světové války
  tu pracovalo 500 dělníků.
 • 00:04:34 Síla ducha a těla
  pod jednou střechou,
 • 00:04:36 to je uhříněveské divadlo
  a sokolovna.
 • 00:04:40 Dívejte se až do konce
  na magazín Z METROPOLE.
 • 00:04:48 Další bezedná díra na peníze,
  další Opencard, tak pražská opozice
 • 00:04:52 hodnotí protikorupční strategii
  hlavního města.
 • 00:04:55 Radní totiž rozhodli,
  že rozdělování zakázek
 • 00:04:57 bude místo magistrátu kontrolovat
  externí právní firma.
 • 00:05:00 Tu vyberou ve výběrovém řízení
  a za 4letý kontrakt
 • 00:05:03 dostane zaplaceno až 190 mil. Kč.
 • 00:05:05 Orgánů, které jsou proti korupci
  už postaveny, je mnoho.
 • 00:05:10 My tady budeme za 200 mil. Kč
  najímat externí právní firmy,
 • 00:05:13 které budou dál pomáhat v boji
  proti korupci?
 • 00:05:15 Myslím, že je potřeba přijmout
  zcela konkrétní opatření.
 • 00:05:18 Ty náklady Opencard byly zpočátku
  vyčísleny na 70 mil. Kč
 • 00:05:22 a co z toho bylo potom,
  to už všichni víme.
 • 00:05:24 Najatí právníci budou v kontrole
  zakázek určitě důkladnější
 • 00:05:27 než magistrátní úředníci,
  a je logické, že to budě něco stát,
 • 00:05:31 argumentuje vedení města.
 • 00:05:32 Dosud vedení města utrácí
  za právní a poradenské služby
 • 00:05:35 zhruba 50 mil. Kč.
 • 00:05:39 U těch velkých významných projektů
  je nezbytně nutné,
 • 00:05:41 aby tam byl dohled tzv. čtyř očí,
  tzn. aby tam byl posudek
 • 00:05:44 jak vnitřní legislativy,
  tak i toho externího legislativce.
 • 00:05:47 Průměrná hodinová sazba
  takovýchto firem
 • 00:05:50 zde na hlavním městě Praze
  je zhruba 3500 Kč.
 • 00:05:52 A uvidíme, jaká suma vzejde
  z výběrového řízení.
 • 00:05:55 Exnáměstkyni primátora
  Markétě Reedové,
 • 00:05:57 která se pokoušela protikorupční
  strategii také prosadit, vadí,
 • 00:06:01 že město bude právní firmu vybírat
  na základě pochybných kritérií.
 • 00:06:04 Např. že nikdy nepracovala
  pro magistrát
 • 00:06:07 nebo že musí mít
  nadnárodní zkušenosti.
 • 00:06:10 Je možné, že se to šije na míru
  nějaké méně relevantní,
 • 00:06:13 přesně určené firmě.
 • 00:06:14 A víme, že ty audity mohou být
  různé kvality.
 • 00:06:18 Musíme počkat na to výběrové řízení
  a uvidíme, kdo se přihlásí.
 • 00:06:21 V západoevropských metropolích,
  jako je Vídeň nebo Amsterdam,
 • 00:06:25 kontroly a analýzu
  zakázek provádějí většinou
 • 00:06:27 městští supervizoři.
 • 00:06:29 12. června vydá pražský
  Dopravní podnik
 • 00:06:32 poslední papírové kupony
  pro děti a studenty.
 • 00:06:34 Další už si budou muset
  nahrát na Opencard.
 • 00:06:37 Asi 40 000 žáků do 19 let
  má 4 týdny na to, aby se vyfotili
 • 00:06:42 a vyplnili žádost o vydání karty.
 • 00:06:44 Využít k tomu můžou internetové
  stránky karty www.opencard.cz.
 • 00:06:51 Ty kupony budou samozřejmě
  měsíční i čtvrtletní,
 • 00:06:54 budou klouzavé, tzn. budou moci
  platit od kteréhokoliv data,
 • 00:06:58 a co je také důležité,
  tak zavádíme pro studenty
 • 00:07:01 pěti a desetiměsíční kupon.
 • 00:07:03 Městu se tak podaří zvýšit
  počet uživatelů karty,
 • 00:07:06 která stála Prahu
  více než 800 mil. Kč.
 • 00:07:08 Jenže zatím chybí dostatečný počet
  validátorů, neboli přístrojů
 • 00:07:12 pro nabití karty.
 • 00:07:15 Na komisi pro Opencard se ukázalo,
  že validátorů
 • 00:07:18 není úplně dostatečné množství,
  počítá se s 80 na celé město,
 • 00:07:23 obávám se, že nastane,
  co už jsme zažili,
 • 00:07:26 zhroucení systému, a otázka je,
  jestli to má být
 • 00:07:29 jen ve stanicích metra.
 • 00:07:31 Chybí třeba na jedné
  z nejvytíženějších stanic
 • 00:07:34 a konečné trasy A, Dejvické.
 • 00:07:36 Tam se má validátor objevit
  až po prázdninách, tedy v době,
 • 00:07:39 kdy už budou mít studenti a děti
  karty zprovozněné.
 • 00:07:42 O papírové kupony letos přijdou
  také senioři.
 • 00:07:46 Připravujeme možnost,
  nikoli povinnost, ale možnost
 • 00:07:49 koupit si Opencard a nahrát si tam
  aplikaci, díky které budou mít
 • 00:07:52 zdarma nejen pražskou integrovanou
  dopravu, ale také vlaky
 • 00:07:55 na území Prahy.
 • 00:07:57 O papírové kupony letos přijdou
  i dospělí,
 • 00:07:59 poslední vydá DP v listopadu.
 • 00:08:01 Aby se projekt dál rozvíjel
  podle představ města,
 • 00:08:03 má vzniknout nová akciová
  společnost pod Dopravním podnikem.
 • 00:08:06 Původní termín byl červen,
  jenže zatím to vypadá,
 • 00:08:09 že v obchodním rejstříku
  jen tak zapsaná nebude.
 • 00:08:13 Je to svým způsobem takové
  zahlazení problémů pod koberec,
 • 00:08:16 na posledním výboru pro informatiku
  jsme byli informováni,
 • 00:08:19 že jsou s tím určité problémy.
 • 00:08:22 Nová akciová společnost
  měla přitom nahradit současnou
 • 00:08:25 správcovskou firmu Haguess,
  s ní totiž chtěl magistrát
 • 00:08:28 spolupráci ukončit
  v polovině roku.
 • 00:08:31 Praha má ale ještě další problém.
 • 00:08:34 Stále nenašla
  strategického partnera,
 • 00:08:36 který by do projektu vložil peníze
  a karta by sloužila
 • 00:08:40 jako elektronická peněženka.
 • 00:08:41 O tom, že ho potřebuje,
  přitom magistrát mluví
 • 00:08:44 už několik měsíců.
 • 00:08:50 O uplynulém víkendu sehráli
  na tomto stadionu
 • 00:08:52 fotbalisté Bohemians 1905
  svůj poslední zápas.
 • 00:08:55 Tedy přinejmenším
  na hodně dlouhou dobu.
 • 00:08:58 Příští sezonu totiž své domácí
  zápasy budou hrát
 • 00:09:01 fotbalisté Bohemians na stadionu
  Slavie v Edenu.
 • 00:09:04 Fanoušci se s tím ale
  nehodlají smířit
 • 00:09:06 a po posledním utkání dokonce
  rozbili několik oken
 • 00:09:09 úřadu Městské části Praha 10.
 • 00:09:12 Radní slíbili jednání
  a pokus o záchranu Ďolíčku.
 • 00:09:16 Poslední zápas a loučení
  s proslulým stadionem
 • 00:09:19 se proměnilo v noční bitvu.
 • 00:09:20 Fanoušci Bohemians 1905 se chtěli
  střetnout s těmi ze Slavie,
 • 00:09:24 to se jim nepodařilo.
 • 00:09:26 I tak ale v pražských ulicích
  létaly dlažební kostky a kameny.
 • 00:09:30 Policie vyslala do ulic
  zvláštní síly.
 • 00:09:34 Policie měla předem informace,
  že fanoušci Bohemky
 • 00:09:39 budou oslavovat konec sezony,
  nicméně nepředpokládala,
 • 00:09:43 že by mělo dojít
  k narušení veřejného pořádku.
 • 00:09:46 Fotbaloví fandové se vydali
  k radnici, kamením a cihlami
 • 00:09:50 vytloukli několik oken a dveří.
 • 00:09:53 Vzápětí zablokovali dopravu
  ve vršovických ulicích.
 • 00:09:56 Úřad začal hned po rozednění
  s opravami, přijdou ho
 • 00:09:59 na nejmíň čtvrt milionu korun.
 • 00:10:04 Já musím říct,
  že tu situaci nechápu,
 • 00:10:06 považuji to za zcela
  bezprecedentní záležitost.
 • 00:10:09 Kvůli útoku na úřední osobu
  policie vyšetřuje 2 lidi.
 • 00:10:12 Zbytek 15 zadržených podle ní
  jen porušilo veřejný pořádek.
 • 00:10:16 Fanoušci, většinou pod tíhou
  alkoholu, se bouřili
 • 00:10:19 kvůli přesunu klubu Bohemians 1905
  do slávistického Edenu.
 • 00:10:22 Jejich domácí stadion totiž
  neodpovídá prvoligovým předpisům.
 • 00:10:27 Fanoušci obou týmů,
  Bohemians i Slavie, tak jak umějí,
 • 00:10:31 dávají najevo, co si o tom myslí,
  opakuju, že násilí není řešení.
 • 00:10:35 V souvislosti se stěhováním Klokanů
  z Ďolíčku se objevily
 • 00:10:38 spekulace o tom, že radnice
  má kvůli lukrativnímu místu
 • 00:10:41 obchodní plány
  s pražskými developery.
 • 00:10:43 Praha 10 to ale odmítá,
  v místě nemá vlastnické podíly,
 • 00:10:46 a proto trvá na tom, že ani žádné
  vedlejší záměry mít nemůže.
 • 00:10:51 Technickej stav Ďolíčku byl známej
  nám všem a hlavně vlastníkům
 • 00:10:55 řadu let, a oni tuto situaci
  neřešili, a vyhrocení vzniklo tím,
 • 00:10:58 že byla napadena budova,
  což si myslím,
 • 00:11:01 že je zcela neadekvátní.
 • 00:11:03 Radnice chce s fanoušky
  i majitelem klubu
 • 00:11:06 i přesto ještě jednat.
 • 00:11:08 Novému zázemí na slávistickém
  trávníku se ale tým
 • 00:11:11 v nejbližších letech
  nejspíš stejně nevyhne.
 • 00:11:18 11 problémových lokalit Prahy 10,
  kde často dochází
 • 00:11:21 k drobné kriminalitě
  a potyčkám bezdomovců,
 • 00:11:24 zkušebně hlídají pracovníci
  bezpečnostní agentury ABL.
 • 00:11:27 Radnice si hlídky zaplatila kvůli
  chybějícím strážníkům v ulicích.
 • 00:11:31 My máme tabulkově počet
  strážníků naplněn,
 • 00:11:35 nicméně máme 114 000 obyvatel,
  těch strážníků je 100,
 • 00:11:39 mají spoustu administrativy,
  takže v ulicích je jich málo.
 • 00:11:42 Ředitele městské policie
  aktivita Prahy 10 překvapila.
 • 00:11:46 Radnice totiž o navýšení
  strážníků nežádala.
 • 00:11:48 Pracovníci bezpečnostních agentur
  navíc nemají žádné pravomoci
 • 00:11:52 a v případě konfliktu musejí
  stejně zavolat jednu z policií.
 • 00:11:57 Rozhodně je lepší se domluvit
  s městskou policií
 • 00:11:59 nebo Policií ČR na jiné
  organizaci služby,
 • 00:12:02 než najímat bezpečnostní agenturu.
 • 00:12:04 Pokud chce radnice investovat
  do zvyšování bezpečnosti v ulicích,
 • 00:12:08 2 mil. Kč měla dát do rozpočtu
  městské policie,
 • 00:12:10 nikoliv soukromé agentuře ABL,
  jejíž exředitel
 • 00:12:13 kandiduje ve volbách
  za Věci veřejné,
 • 00:12:15 domnívají se opoziční zastupitelé.
 • 00:12:19 Nám vadí, že ty peníze,
  které ABL utrží,
 • 00:12:21 tak mohou být pak investovány
  do Věcí veřejných.
 • 00:12:25 ABL je organizací apolitickou,
  která zakázku dostala
 • 00:12:29 jako renomovaná bezpečnostní
  agentura a žádnou politickou stranu
 • 00:12:32 nesponzoruje.
 • 00:12:34 I když městská policie slibuje,
  že do konce letošního roku
 • 00:12:37 v Praze 10 zvýší počet strážníků,
  radnice si pracovníky
 • 00:12:40 bezpečnostní agentury,
  pokud se jejich pomoc
 • 00:12:42 v ulicích osvědčí,
  bude najímat i po skončení
 • 00:12:45 dvouměsíčního zkušebního období.
 • 00:12:48 Za využívání nejznámější podoby
  pražského Golema se musí platit.
 • 00:12:52 Z ulic hlavního města
  už proto mizí suvenýry,
 • 00:12:54 které ho zobrazují a své o tom ví
  už i Muzeum voskových figurín.
 • 00:12:58 Podle rozhodnutí Městského soudu
  v Praze jeho figuríny Golema
 • 00:13:02 jasně odkazují k podobě,
  známé z filmů Císařův pekař
 • 00:13:05 a Pekařův císař,
  a práva na tuto podobu
 • 00:13:08 patří dědičce sochaře
  Jaroslava Horejce Dagmar Dományové.
 • 00:13:11 Muzeum jí musí zaplatit 50 000 Kč.
 • 00:13:14 Za filmovou podobou Golema
  podle soudu skutečně stojí
 • 00:13:17 sochař Jaroslav Horejc.
 • 00:13:18 Až teprve podle jeho návrhu
  v oblíbeném filmu z roku 1951
 • 00:13:21 totiž Golem děsil mocichtivé rádce
  jako hliněný obr
 • 00:13:24 s rozpraskaným tělem
  spojeným železnými pláty
 • 00:13:27 a šémem uprostřed čela.
 • 00:13:40 Pražské Muzeum voskových figurín
  tak za jejich vystavení
 • 00:13:43 musí platit.
 • 00:13:45 Jeho majitel Zdeněk Kočík
  se odvolávat nechystá,
 • 00:13:48 částku 50 000 Kč za rok užívání
  ale považuje za přehnanou.
 • 00:13:53 My platíme za originál díla
  Salvadora Dalího jeho potomkům
 • 00:13:57 nebo nadaci,
  která spravuje jeho dílo,
 • 00:14:00 1,20 Kč za 1 dílo a den.
 • 00:14:04 Soud konstatoval, že ten 1 rok
  užití a těch 50 000 Kč
 • 00:14:07 je zcela jistě na místě.
 • 00:14:09 Problém s autorskými právy řešili
  i majitelé Golemova restaurantu
 • 00:14:14 v pražské Březiněvsi.
 • 00:14:15 Svého Golema nakonec raději
  oblékli do pláště.
 • 00:14:18 Tím pro ně ale práce neskončila.
 • 00:14:20 Když restauraci
  před 11 lety založili, netušili,
 • 00:14:23 že na filmovou podobu Golema
  může mít někdo autorská práva.
 • 00:14:26 Aby nemuseli už napořád platit
  nebo se soudit,
 • 00:14:29 přemalovávali i obrazy
  na parkovišti.
 • 00:14:32 Museli jsme předělat porcelán,
  kterej měl symbol Golema,
 • 00:14:36 museli jsme předělat interiér,
  ubrusy, museli jsme předělat
 • 00:14:39 spousty a spousty věcí,
  celá ta záležitost stála statisíce.
 • 00:14:42 Autorská práva Dagmar Dományové
  začala hlídat Agentura Dilia
 • 00:14:46 v roce 2003.
 • 00:14:47 Čerstvé rozhodnutí soudu
  dědičce otvírá dveře k úspěchu
 • 00:14:51 v dalších žalobách, hned 2 celkem
  o 250 000 Kč doteď čekaly
 • 00:14:54 na městském soudu
  právě na výsledek prvního sporu.
 • 00:15:01 Zavřeli ji kvůli nedostatku dětí,
  teď by se hodila.
 • 00:15:04 A to nejen rodičům v okolí,
  ale i sousedním čtvrtím.
 • 00:15:08 Mateřská školka na Bohdalci
  i tak zeje prázdnotou,
 • 00:15:10 prý je špatně dopravně dostupná.
 • 00:15:14 Já mám 2,5leté dítě
  a školku před barákem,
 • 00:15:16 musím ho ale vozit jinam,
  navíc mám problém vůbec ho umístit.
 • 00:15:22 Školku přitom celoročně
  udržuje školník.
 • 00:15:25 Radnice ale říká:
  nepotřebujeme ji.
 • 00:15:30 Pokud bychom tuto školku znovu
  otevřeli, byla by pak i ta první,
 • 00:15:35 kterou bychom znovu zavřeli.
 • 00:15:38 Nápor kvůli zavřené školce
  na Bohdalci teď zažívají školky
 • 00:15:41 v blízkém okolí.
 • 00:15:42 Třeba sem do Vladivostocké
  přišlo z Bohdalce k zápisu 19 dětí.
 • 00:15:46 Podobný nápor zažívají
  i další školky,
 • 00:15:48 hlavně v okrajových částech
  metropole.
 • 00:15:50 Rodiče proto hledají fígle,
  jak děti do školek dostat
 • 00:15:53 nebo platí desetitisíce
  za ty soukromé.
 • 00:15:55 Celopražská koncepce, jak vyřešit
  nedostatek míst, neexistuje.
 • 00:15:58 Každá městská část si to řeší sama.
 • 00:16:00 Na příští školní rok ale dostanou
  od magistrátu finanční pomoc.
 • 00:16:05 Letos díky primátorovi
  jsme z rezervy pro městské části
 • 00:16:08 vyčlenili 472 mil. Kč
  pro všechny městské části,
 • 00:16:12 které si o to požádaly.
 • 00:16:14 Má tak vzniknout skoro 1800
  nových míst.
 • 00:16:17 Peníze jsou určené nejenom
  na stavbu nových školek,
 • 00:16:20 ale i na jejich rekonstrukci.
 • 00:16:21 Se školkou s kapacitou 60 míst
  přesto zatím nikdo nepočítá.
 • 00:16:25 Místní se proto obávají toho,
  že bude srovnaná se zemí
 • 00:16:28 a vyrostou tady novostavby.
 • 00:16:38 Kapacita dětských domovů
  v metropoli
 • 00:16:40 je dlouhodobě nedostatečná,
  nový dětský domov
 • 00:16:43 ale Praha nepostaví.
 • 00:16:44 Magistrát se totiž rozhodl jít
  na problém tak trochu od lesa
 • 00:16:48 a ubytoval děti v běžných bytech.
 • 00:16:51 Děti by se měly naučit žít
  v normálních bytech
 • 00:16:56 v normálních domech mezi lidmi,
  ne v jednom domě,
 • 00:17:00 v téměř zámečku, a neznat,
  co to je normální život.
 • 00:17:03 Za 900 000 Kč tedy
  Praha zařídila 4 byty,
 • 00:17:07 2 malé jsou tzv. startovací
  a mohou v nich do 26 let
 • 00:17:11 bydlet děti z dětských domovů
  po dosažení plnoletosti.
 • 00:17:15 Do 2 velkých se nastěhovaly
  rodinné skupinky
 • 00:17:18 z domova v Dolních Počernicích.
 • 00:17:20 Je to tady lepší než v děcáku.
 • 00:17:24 A taky mám blíž školu
  a připadám si, jako bych byla doma.
 • 00:17:28 Jsme tady spíš jako větší rodina,
  je tady všeobecně větší klid.
 • 00:17:33 Pokud jsou tyto rodiny začleněny
  do normálního prostředí,
 • 00:17:37 tak těm dětem nezbývá,
  než aby se určitým způsobem
 • 00:17:40 přizpůsobovaly
  i tomu širšímu prostředí,
 • 00:17:42 s čímž jsou někdy problémy,
  ale je to lepší,
 • 00:17:46 než kdyby ty děti žily
  vytržně někde v kolektivu
 • 00:17:49 stranou běžného života,
  a pak když se vrátí
 • 00:17:52 do běžného života,
  tak v něm neumí žít.
 • 00:17:55 Tuhle rodinku z Černého mostu
  tvoří 6 dětí, 3 dívky a 3 kluci,
 • 00:17:59 střídavě se o ně starají
  4 vychovatelé.
 • 00:18:02 Fungujeme jako každá jiná rodina.
 • 00:18:05 Dítě se vrátí, např. Vašek
  nebo Honzík se vracejí
 • 00:18:09 jako první ze školy
  tak kolem půl třetí,
 • 00:18:12 zkontrolujeme žákovskou,
  podíváme se, co bylo ve škole,
 • 00:18:17 převlékne se, uděláme úkoly.
 • 00:18:19 Když má hlad, tak si dá svačinu,
  když nemá hlad a venku je hezky,
 • 00:18:24 tak jde ven, hned za barákem
  je hřiště, takže to není problém.
 • 00:18:28 Rád hraje fotbal, sportuje,
  takže tam má kamarády,
 • 00:18:33 tak si kopou.
 • 00:18:35 Zkrátka běžný rodinný život
  s domácími úkoly, nákupy,
 • 00:18:40 vařením, výlety.
 • 00:18:41 Výhoda proti tomu, jak jsme byli
  v Dolních Počernicích v tom baráku,
 • 00:18:46 to byl velikánský zámeček,
  kde spousta aktivit
 • 00:18:49 byla organizovaná, děti se tam
  potkávaly ve velkých skupinách,
 • 00:18:54 byla tam spousta lákadel,
  ale tady si všechno určujeme sami
 • 00:18:59 podle toho, jak se den vyvine.
 • 00:19:03 Ve vyspělých zemích,
  např. severské nebo západní
 • 00:19:07 evropské země nebo USA,
  tak si myslím, že je tato praxe
 • 00:19:11 běžnější a začalo se s ní
  experimentovat před mnoha lety.
 • 00:19:17 U nás je to pořád novum.
 • 00:19:20 Ještě letos chce pražský magistrát
  ze svého fondu vytipovat
 • 00:19:24 dalších 8 bytů pro děti
  z dětských domovů v Praze.
 • 00:19:27 Ve 4 velkých budou bydlet rodiny
  a 4 malé budou jako startovací.
 • 00:19:32 To všechno za 2 mil. Kč.
 • 00:19:39 Do Národního muzea se vrátila
  výstava Mrtví ptáci.
 • 00:19:42 Před 10 lety vyvolaly
  vystavené zdechliny ptáků
 • 00:19:45 usmrcených na sloupech
  vysokého napětí obrovský skandál.
 • 00:19:49 A nebýt výstavy, energetické
  společnosti by do obnovy stožárů
 • 00:19:53 zřejmě neinvestovaly,
  domnívají se ornitologové.
 • 00:19:58 Viděli jsme tu bezmoc,
  že se staví nové a nové linky
 • 00:20:01 a pro ptáky je to dál nebezpečné,
  tak jsme se rozhodli udělat
 • 00:20:05 tuto kontroverzní výstavu.
 • 00:20:06 Medializace problému
  a tlak veřejnosti ale vedl
 • 00:20:09 ke změně legislativy.
 • 00:20:10 V roce 2002 přišel zákon
  o ochraně přírody,
 • 00:20:13 který energetiky přinutil,
  aby nové a rekonstruované trasy
 • 00:20:16 vysokého napětí osadili
  vyhovujícími stožáry.
 • 00:20:19 Energetický zákon z roku 2009
  je ještě přísnější.
 • 00:20:22 Nařizuje společnostem do roku 2025
  výměnu všech sloupů
 • 00:20:25 elektrického vedení.
 • 00:20:26 Ty konstrukce jsou už dnes
  dělané tak, aby neobsahovaly
 • 00:20:30 rovinný prvek, aby ti ptáci
  nemohli dosednout do konstrukcí.
 • 00:20:34 Pokud si vezmeme ty okroužkované
  ptáky, tam to snížení zásahu
 • 00:20:38 elektrickým proudem je o 40 %
  za 10 let, což je velký úspěch.
 • 00:20:42 Současnou expozicí v nové budově
  Národního muzea
 • 00:20:45 nazvanou Světlo pro Prahu
  chce organizace Ochrana fauny
 • 00:20:49 poděkovat všem, kdo se zasadili
  o ochranu ptáků.
 • 00:20:51 Symbolem výstavy je vztyčený palec.
 • 00:20:55 Když je vzhůru, tak ti dávám život.
  Když je dolů, tak smrt.
 • 00:20:58 A takto to bylo o těch ptácích
  zbytečně umírajících na sloupech.
 • 00:21:02 A posléze palec vzhůru
  je to vítězství.
 • 00:21:05 Vztah ornitologů a energetických
  společností se během 10 let
 • 00:21:08 zásadně změnil, z nepřátelství
  se stalo partnerství.
 • 00:21:31 Tak tyhle obrázky jsme v Uhříněvsi
  pořídili před rokem.
 • 00:21:35 Asi jen největší optimisté
  mohli tehdy věřit,
 • 00:21:37 že tu už za pár měsíců budou
  vystupovat třeba Bolek Polívka
 • 00:21:41 nebo Lucie Bílá.
 • 00:21:43 Řeč je o místním divadle,
  které tu vyrostlo v těsné blízkosti
 • 00:21:46 staré sokolovny.
 • 00:21:48 Jiná budova se nenabízela
  a Sokol už neměl dost peněz,
 • 00:21:53 aby tu budovu dokázal udržet,
  tak jsme nabídli spolupráci,
 • 00:21:57 takže jsme jim na 40 let zajistili
  možnost užívat ty prostory tím,
 • 00:22:02 že tu vznikla dohoda a těmi
  40 lety byla ta platba naplněna.
 • 00:22:08 U22 nebo chcete-li "jů tů tůŞ,
  to je jméno téhle nové scény,
 • 00:22:13 z něhož se dá vydedukovat
  spojení úvodního písmene
 • 00:22:17 názvu a čísla
  téhle městské části.
 • 00:22:20 Divadlo v Uhříněvsi nebo také
  v Praze 22 už má za sebou
 • 00:22:25 porodní těžkosti.
 • 00:22:28 Já půl roku věnoval tomu,
  že jsem chodil od jedné lokality
 • 00:22:32 ke druhé, a protože nikde nejsou
  vývěsné plochy,
 • 00:22:35 tak jediná možnost, jak prezentovat
  a nabízet toto divadlo,
 • 00:22:39 byla forma místních zpravodajů,
  forma vývěsních ploch.
 • 00:22:43 Všechna kadeřnictví, obchůdky,
  krámky, kde se lidé sdružují.
 • 00:22:52 Myslím, že jsme přiblížili kulturu
  občanům do této městské části,
 • 00:22:56 jsme správní obvod,
  takže se to netýká jen Uhříněvsi,
 • 00:23:00 ale všech okolních částí.
 • 00:23:03 Nemusí za kulturou do centra.
 • 00:23:05 Za několik měsíců provozu
  vystoupila v tomhle sále
 • 00:23:08 už opravdová esa
  české divadelní scény.
 • 00:23:10 Další hvězdy jako třeba
  už zmiňovaného Bolka Polívku
 • 00:23:14 tady premiéry čekají
  už za pár dní.
 • 00:23:16 Divadlo v Uhříněvsi
  nemá svůj stálý soubor,
 • 00:23:19 i když i tohle se jednou
  může změnit.
 • 00:23:22 Jsem divadelník a určitě bych to
  rád někdy, pokud tady vydržím,
 • 00:23:26 učinil. A i ta odezva zvenku
  s těmi lidmi, s kterými se bavím
 • 00:23:30 a mám o ně zájem, tak když viděli
  ty prostory, tak říkali,
 • 00:23:34 že je to ideální prostor pro to,
  aby tu fungoval pravidelný provoz
 • 00:23:39 divadelních souborů.
 • 00:23:43 Už byla řeč o spojení
  se zdejší historickou sokolovnou.
 • 00:23:47 Vraťme se ještě jednou
  o rok zpátky a srovnejme
 • 00:23:50 tehdejší stav mimořádně
  zdařilé stavby se současnou podobou
 • 00:23:54 po nákladné rekonstrukci.
 • 00:23:56 Sokolovna omládla,
  i když si zachovala
 • 00:23:59 tradiční secesní prvky
  včetně mimořádného krovu a ochozu.
 • 00:24:03 A i ona stejně jako divadlo
  láká nové příznivce.
 • 00:24:07 V Uhříněvsi se opravdu povedlo
  propojit rozvoj ducha i těla
 • 00:24:11 pod jednou střechou.
 • 00:24:19 Pestrou směsici vystoupení
  nabízejí Oslavy Prahy,
 • 00:24:22 na které máte poslední šanci zajít
  v sobotu 15. května,
 • 00:24:25 můžete přijít
  na Staroměstské náměstí
 • 00:24:27 oslavit 600. výročí
  pražského orloje.
 • 00:24:30 Čeká vás tu opera i moderní hudba.
 • 00:24:32 Druhé centrum oslav se nachází
  na Petříně, kde mají schůzku
 • 00:24:36 básníci a experimentátoři.
 • 00:24:38 Bezplatný nebo zlevněný vstup
  nabízí řada muzeí a galerií.
 • 00:24:41 V prostoru kina na Perštýně
  se od 17. do 23. května
 • 00:24:44 koná festival o těhotenství,
  porodu a rodičovství.
 • 00:24:47 Akce je nabitá přednáškami
  a semináři, na nichž své zkušenosti
 • 00:24:51 prezentují například
  porodní asistentky.
 • 00:24:53 V obchůdku pořídíte
  ekologické oblečení, bio kosmetiku
 • 00:24:56 a dárky k narození dítěte.
 • 00:24:59 Nejen pro kluky je určená
  středověká slavnost
 • 00:25:02 nazvaná Střelba ku ptáku
  v Chvalské tvrzi
 • 00:25:04 v Horních Počernicích.
 • 00:25:06 V neděli 23. května se zde děti
  naučí pod vedení lektorů
 • 00:25:09 zacházet s kopím a lukem,
  a budou si moci i zasoutěžit,
 • 00:25:13 jejich úkolem bude sestřelení
  siluety dravého ptáka.
 • 00:25:16 50 značek českého piva můžete
  ochutnat na pivním festivalu,
 • 00:25:19 který se ve veletržním areálu
  v Letňanech koná
 • 00:25:22 až do konce května.
 • 00:25:24 V každém ze 6 velkoprostorových
  stanů navíc můžete ochutnat
 • 00:25:27 speciality šéfkuchařů
  známých českých restaurací.
 • 00:25:30 Na festivalu se platí
  speciální měnou, pivním tolarem.
 • 00:25:33 Už jednou jsme vám slibovali
  reportáž o lochkovské sladovně.
 • 00:25:36 Tehdy nám naše plány překazil
  americký prezident Obama
 • 00:25:39 a ruský prezident Medveděv,
  kteří tehdy navštívili Prahu.
 • 00:25:42 Tentokrát ale jistě víme,
  že příští týden se sem
 • 00:25:45 ani jeden z nich nechystá,
  tak vám reportáž o sladovně
 • 00:25:48 můžeme definitivně slíbit.
 • 00:25:50 Na viděnou za týden.
 • 00:25:52 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2010

Související