iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 11. 2017
13:32 na ČT24

1 2 3 4 5

1 hlas
2499
zhlédnutí

Politické spektrum

28. výročí konce komunistického režimu

I malé politické strany řeší velké politické problémy

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Politické spektrum

 • 00:00:01 POLITICKÉ SPEKTRUM
 • 00:00:11 -Dobrý den u pořadu
  POLITICKÉ SPEKTRUM,
 • 00:00:14 který tentokrát vysíláme
  18. listopadu,
 • 00:00:16 tedy v čase 28. výročí
  konce komunistického režimu
 • 00:00:20 v tehdejším Československu.
 • 00:00:22 Ano, je to 28 let,
  co se tato země začala vracet
 • 00:00:25 k normálnímu demokratickému
  uspořádání,
 • 00:00:28 pluralitnímu politickému systému.
 • 00:00:30 A právě pohled do minulosti,
  na současnost i do budoucna,
 • 00:00:35 to je to,
  co nás dnes bude zajímat.
 • 00:00:42 Našimi hosty ve studiu jsou
  Michal Klusáček,
 • 00:00:44 předseda České strany
  národně sociální.-Dobrý den.
 • 00:00:48 -Petr Robejšek, mentor čili lídr
  Realistů.-Dobrý den.
 • 00:00:54 -A pan Zdeněk Somr,
  místopředseda ODA,
 • 00:00:57 Občanské demokratické aliance.
  -Dobrý den.
 • 00:00:59 -Pánové, jestliže jsme začali
  výročím těchto dnů,
 • 00:01:03 co vás na polistopadovém vývoji
  těch posledních 28 let,
 • 00:01:07 od roku 1989,
  překvapilo, co jste nečekali?
 • 00:01:10 Tak prosím, pane Somre.
 • 00:01:12 -Možná to, že po těch 25 letech
  nebo více letech
 • 00:01:17 znovu budeme mluvit o tom,
 • 00:01:19 jestli nemáme začít
  bojovat za svobodu.
 • 00:01:22 Možná se nám kruhem některé věci,
  které jsme si nemysleli,
 • 00:01:25 že se vrátí, vrací.
 • 00:01:27 Možná jde říct,
 • 00:01:29 že se politika po opoziční smlouvě
  uzavřela tak trochu sama do sebe,
 • 00:01:32 což vedlo k snaze voličů
  hledat strany vůdcovského typu,
 • 00:01:36 které to prolomí.
 • 00:01:38 A je otázkou,
  jaký bude další vývoj,
 • 00:01:40 nakolik to je pokračováním
  té cesty po listopadu 1989
 • 00:01:45 nebo nakolik bude potřeba
  opět o tu svobodu trochu bojovat.
 • 00:01:49 -Pane Robejšku.
 • 00:01:51 -No mě překvapilo to,
  že po tom nadšení pro demokracii,
 • 00:01:56 které z perspektivy naší země
 • 00:01:58 leží vlastně historicky
  tak nedávno,
 • 00:02:01 se demokracie tak rychle dostala
  i u nás do krize.
 • 00:02:06 Na Západě v krizi
  je již delší dobu,
 • 00:02:09 ale i u nás se dostala do krize,
 • 00:02:11 a to si myslím,
  že je opravdu překvapivé.
 • 00:02:14 A vlastně ani není to přiměřené,
  ale stalo se.
 • 00:02:17 -Jak se to projevuje,
  ta krize demokracie?
 • 00:02:20 -Naše vládnoucí elity
  velmi rychle převzaly ty chyby,
 • 00:02:24 které dělají západoevropské
  vládní elity.
 • 00:02:27 A sice jejich,
  teď zkratkovitě řečeno,
 • 00:02:31 jejich představa, že když všechno
  uzákoním, tak všechno uřídím.
 • 00:02:35 A to vede samozřejmě k tomu,
 • 00:02:38 že nakonec demokracie funguje
 • 00:02:40 jako dohoda politiků a lobbistů
 • 00:02:43 mimo zájmy a mimo možnosti
 • 00:02:46 ovlivňování ze strany občanů.
 • 00:02:49 A to už potom ztrácí ten charakter
  demokratického procesu.
 • 00:02:55 -Pane Klusáčku?
 • 00:02:57 -Já jsem především překvapen tím,
 • 00:02:59 že jsme se vlastně vrátili
  do výchozích pozic.
 • 00:03:05 V roce 1989 jsme byli řízeni
  z Východu,
 • 00:03:08 politické směřování
  bylo diktováno z Východu.
 • 00:03:12 V současné době jsme se
  pouze přepólovali na Západ,
 • 00:03:15 kdy Brusel určuje to,
  podle jakých zákonů u nás žijeme.
 • 00:03:20 A další věc,
  která nás překvapila, je ta,
 • 00:03:24 že politikou jako takovou
  se nezabývají
 • 00:03:27 pouze politické strany,
  ale velkou mírou do ní mají -
 • 00:03:33 na ni mají vliv média
  a nevládní a neziskové organizace.
 • 00:03:38 To jsou věci,
  které jsou překvapivé,
 • 00:03:41 a určitě nikdo v roce 1990, 1989
  to nepředpokládal.
 • 00:03:46 -Když pan Klusáček mluví o tom,
 • 00:03:48 že dřív jsme byli,
 • 00:03:51 tedy když použiju tuto osobu,
 • 00:03:54 řízeni z Východu, z Moskvy,
  dnes z Bruselu,
 • 00:03:57 pánové, je to srovnatelné?
 • 00:03:59 -Ne, není to srovnatelné,
  nejsme řízeni z Bruselu.
 • 00:04:03 To je úžasný mýtus, který se stále
  šíří a žije svým životem.
 • 00:04:07 Všechno, co uděláme sami si
  možná přehnaně přísně,
 • 00:04:10 tak svedeme na Brusel,
  téměř nic z toho není pravda.
 • 00:04:13 Když řeknete ty konkrétní věci,
  tak se zjistí,
 • 00:04:16 že jsou to naše zákony,
  naše pravidla.
 • 00:04:18 My si dost často ještě zpřísníme,
  to co přijímá celá Evropská unie.
 • 00:04:21 To je prostě naše
  podivné české chování,
 • 00:04:24 nad kterým v Bruselu kroutí hlavou
  dost často.
 • 00:04:26 -Já bych dovolil oponovat,
  není to tak.
 • 00:04:31 Pan Hamáček říká,
 • 00:04:33 že 75 % zákonů jsou schvalovány
  nebo jsou diktovány Evropskou unií
 • 00:04:37 a nejsou schvalovány
  naším parlamentem
 • 00:04:40 neboli jsou naším parlamentem
  pouze posvěcovány.
 • 00:04:45 -Pane Robejšku?
 • 00:04:47 -Bezesporu to tak je, v tomto
  ohledu souhlasím s kolegou,
 • 00:04:51 ty zákony přicházejí z Bruselu.
 • 00:04:53 Pravda je, že si je mnohdy
  ještě přiostříme,
 • 00:04:56 to je ta klasická česká vlastnost,
  papežštější než papež.
 • 00:05:01 Za to národ nemůže,
  za to může jeho elita,
 • 00:05:03 ale faktem je, že ta dominance
  Bruselu je jednoznačná.
 • 00:05:06 I když bych v žádném případě
  nesrovnával
 • 00:05:09 nadvládu Moskvy
  a nadvládu Bruselu,
 • 00:05:11 ta je hlavně ideově,
  ale i strukturálně úplně jiná.
 • 00:05:14 -Vlastně se o tom mluví,
  že po těch dlouhých letech,
 • 00:05:18 kdy se prosazovaly tradiční,
 • 00:05:21 historicky známé
  čitelné strany,
 • 00:05:25 tady v české prostředí
  reprezentované pravice, levice,
 • 00:05:29 bylo to zosobněné takříkajíc
  ODS a sociální demokracie.
 • 00:05:36 Tak i tady se začal prosazovat
  trend patrný i jinde v Evropě,
 • 00:05:40 ústup těchto tradičních stran
  a nástup těch nových,
 • 00:05:43 někdy se říká protestních,
  někdy populistických,
 • 00:05:46 pan Somr použil výraz
  "stran vůdcovského typu".
 • 00:05:49 A mě zajímá, proč to tak je,
 • 00:05:52 jestli v tom vidíte touhu voličů
  po nějaké větší zásadnější změně
 • 00:05:55 anebo jestli třeba nová generace
  voličů už třeba necítí
 • 00:05:59 tak onu osudovost boje
  o demokratickou budoucnost,
 • 00:06:02 a proto může dávat prostor jiným,
  alternativním názorům v politice.
 • 00:06:06 Jak se na to díváte?
 • 00:06:09 -No, já si myslím,
  že ten hlavní důvod je v tom,
 • 00:06:12 že ty etablované strany,
 • 00:06:14 a to je součást mojí kritiky
  a definice toho,
 • 00:06:16 proč je demokracie v krizi,
 • 00:06:19 zcela zanedbávají to,
  co společnost zajímá.
 • 00:06:22 Ony se zabývají tím,
  jak jsem již řekl,
 • 00:06:24 dohodami mezi politiky a lobbisty,
  ale přehlížejí to,
 • 00:06:28 že většina národa
  má úplně jiné zájmy.
 • 00:06:30 A většina národa tím pádem hledá
 • 00:06:33 jednak dejme tomu i konkrétní
  osobu, kterou by mohla oslovit,
 • 00:06:37 protože v tom galimatyáši
  podivných spojení těch,
 • 00:06:41 kteří jim vládnou, nenacházejí
  vlastně svého partnera.
 • 00:06:44 A zadruhé,
  úporně se snaží upozornit na to,
 • 00:06:48 že je zajímá něco jiného
 • 00:06:51 než třeba otázky
  genderové rovnosti.
 • 00:06:53 A to je myslím ten velký problém.
 • 00:06:57 -Pan Somr?
 • 00:06:59 -Já... trošku mám problém s tím,
  že někdo řekne,
 • 00:07:03 že nám něco nařizuje
  nebo diktuje.
 • 00:07:05 To tak přece není,
  všechny zákony,
 • 00:07:07 které přijímáme z Evropské unie,
  schvaluje Evropský parlament,
 • 00:07:10 to jsou poslanci všech zemí
  včetně naší země.
 • 00:07:13 Nemám pocit, že by naši poslanci
  stáli jako jeden šik v tom,
 • 00:07:16 že se toho nebudou účastnit,
 • 00:07:18 neboť je to diktát,
  který je pro ně nepřijatelný.
 • 00:07:21 Tak to není,
  je to prostě parlament mnoha zemí,
 • 00:07:23 na něčem se shodne,
  a pro nás je to potom norma,
 • 00:07:26 protože jsme součástí
  tohoto celku.
 • 00:07:28 A jenom znova říkám,
  občas si zbytečně přitvrdíme,
 • 00:07:31 takže si naděláme potíže,
  které po nás nikdo nechtěl.
 • 00:07:34 A když přijedete do Bruselu,
  tak zírají nad tím a říkají,
 • 00:07:37 ty jižní země udělají polovičku
  a tlačí nás do toho,
 • 00:07:40 že už je splněno,
  a vy si jediní ještě přidáte.
 • 00:07:42 Takže to já vidím jako problém.
 • 00:07:44 A ten pojem
  "strany vůdcovského typu",
 • 00:07:47 ten tuším, že jsem si vypůjčil
  od pana Pitharta... nebo někdo...
 • 00:07:50 myslím, že on to řekl.
 • 00:07:52 A já si nemyslím, že je to tím,
  že lidé chtějí něco jiného.
 • 00:07:56 Je to tím, že tady vznikla
  nějaká jakási struktura.
 • 00:07:59 Zmizela konkurence,
  zmizela soutěž,
 • 00:08:01 opoziční smlouva zrušila
  soutěž hlavních politických stran,
 • 00:08:04 protože všichni byli svázáni
  jednou smlouvou
 • 00:08:06 a vznikla jakási pavučina vztahů,
  lidských, organizačních
 • 00:08:10 a já nevím jakých,
  která plodila zlo různého druhu.
 • 00:08:13 -Právě opoziční smlouva,
  takto démonizovaná,
 • 00:08:16 měla tak devastující dopad
  na českou politickou scénu?
 • 00:08:20 -Každý monopol
  má devastující dopad.
 • 00:08:23 A toto v podstatě byl monopol
  ve velké politice.
 • 00:08:26 Tady byly dvě strany,
  které místo aby soutěžily
 • 00:08:29 o moc, o tu pozici v té politice,
  tak se spojily.
 • 00:08:32 To pochopili, jeden z politiků
  jim říkal šíbři, a využili toho.
 • 00:08:36 A lidi začali mít pocit beznaděje,
 • 00:08:38 nejde do toho vstoupit,
  nejde s tím hnout.
 • 00:08:40 A musí přijít někdo,
  kdo s tím pohne.
 • 00:08:42 Tuhle roli pan Babiš splnil, to
  určitě bude mít zápis v dějinách,
 • 00:08:46 že zpřetrhal pavučinu
  opoziční smlouvy.
 • 00:08:48 Proto možná čekání na ty,
  kteří jsou tak velcí, tak silní,
 • 00:08:51 mají takové možnosti a prostředky,
 • 00:08:53 že jsou schopni
  do tohoto vstoupit.
 • 00:08:55 -Já se domnívám, že společnost
  v dnešní době je velmi rozbitá
 • 00:09:01 na jednotlivce, atomizovaná,
 • 00:09:03 kdy my v podstatě nemáme
  žádnou ideologii.
 • 00:09:06 Snaží se tady vybudovat
  nějakou genderovou ideologii,
 • 00:09:09 kdy se snaží postavit
  dokonce muže proti ženě.
 • 00:09:13 A to, že jsme takhle rozbití,
  je důvod toho,
 • 00:09:15 že máme velmi mnoho
  politických stran.
 • 00:09:18 A ty strany se nejsou schopny
  zorganizovat tak,
 • 00:09:22 aby se staly masovými,
 • 00:09:24 a pak to vypadá tak,
  že to je strana vůdcovského typu.
 • 00:09:28 -Tak jednak bych chtěl korigovat,
 • 00:09:30 Evropský parlament není
  plně demokratický,
 • 00:09:33 to znamená,
  nereprezentuje skutečně národy.
 • 00:09:37 A k tomu ještě přistupuje to,
  že naši, a nejenom naši,
 • 00:09:40 já to znám z celé Evropy,
  poslanci v Evropském parlamentu,
 • 00:09:44 tím že dýchají vzduch
  ve Štrasburku a v Bruselu,
 • 00:09:47 nabývají určitou zvláštní
  názorovou změnu.
 • 00:09:50 A pak se stane,
  že naši poslanci...
 • 00:09:53 -A není to tím, že poznávají,
  že to tam není tak špatné?
 • 00:09:57 -Pro ně určitě ne,
  a proto také tu změnu zčásti,
 • 00:10:01 právě proto
  tuhle změnu názorovou prodělávají.
 • 00:10:05 Ale pak se stane,
  že hlasují třeba pro kvóty
 • 00:10:08 a pro potrestání České republiky,
 • 00:10:11 což je něco,
  co je naprosto nepřijatelné.
 • 00:10:13 A pro lidi, o kterých jsme
  mluvili, pro většinu národa
 • 00:10:17 je to naprosto nesrozumitelné.
 • 00:10:19 A konečně ještě ta poznámka
  "na jihu už mají splněno",
 • 00:10:23 já bych rád věděl,
  co mají na jihu splněno.
 • 00:10:26 Na jihu mají splněno to,
  že vlastně nedělají vůbec nic
 • 00:10:29 a čekají na to,
  až jim sever pomůže.
 • 00:10:32 To teď vidíme
  a ještě přesněji uvidíme na tom,
 • 00:10:35 jak se bude
  v uvozovkách zvládat eurokrize.
 • 00:10:37 A uvidíme,
  jak mají na jihu splněno.
 • 00:10:39 -Já jsem to možná nepřesně
  řekl, v Bruselu říkají,
 • 00:10:42 jih má splněnou
  sotva polovičku něčeho,
 • 00:10:45 a už nám tvrdí, že je to všechno,
  že to stačí.
 • 00:10:47 Zatímco Češi si sami
  navíc přidají, to je unikát.
 • 00:10:50 -Pak jsme si zajedno,
  ale ten jih je ta největší zátěž
 • 00:10:53 Evropské unie, zcela nepochybně,
  tím vlastně i naše zátěž.
 • 00:10:56 -Když se bavíme o vývoji české
  politické scény po roce 1989,
 • 00:11:00 tak mě zajímá váš názor
  na jeden fenomén, fenomén KSČM.
 • 00:11:04 Nejrůznější politické,
  politologické teorie
 • 00:11:08 předpokládaly, jak význam KSČM
  bude po roce 1989 rychle upadat
 • 00:11:14 až k zapomenutí, což se nedělo.
 • 00:11:16 Až vlastně letos poprvé od roku
  1989 komunisté v Česku nedosáhli
 • 00:11:21 ve sněmovních volbách na 10 %,
  jakoby ty protestní hlasy,
 • 00:11:25 které sbírali,
  převzaly jiné strany.
 • 00:11:28 A mě zajímá váš názor.
 • 00:11:30 Byla chyba, že se komunistická
  strana v Československu,
 • 00:11:34 následně v Česku po roce 1989
  nezakázala zákonem,
 • 00:11:37 jak se o tom také uvažovalo?
 • 00:11:39 Nebo je dobře, že zakázaná nebyla,
 • 00:11:42 protože do politického systému
  prostě patří,
 • 00:11:45 a ten je tak aspoň čitelnější
  a přehlednější?
 • 00:11:48 -Každé rozhodnutí bych hodnotil
  z toho historického kontextu.
 • 00:11:51 To znamená,
  kdybychom rozhodovali dneska,
 • 00:11:54 nebo tato země rozhodovala,
 • 00:11:56 tak by pravděpodobně
  ta tendence byla jiná,
 • 00:11:58 ale je to nesrovnatelné.
 • 00:12:00 Tudíž fakta, která pocházejí
  z historie, jsou pro mě fakta,
 • 00:12:04 se kterými musím počítat.
 • 00:12:06 A co si o nich myslím,
  je v podstatě nepodstatné.
 • 00:12:08 To tady je, ta skutečnost tady je,
  ta politická strana existuje.
 • 00:12:11 Momentálně sice nezískala
  tolik hlasů, jak je zvyklá,
 • 00:12:14 já si myslím, že hlavně proto,
 • 00:12:16 že velkou část získal
  také pan Babiš
 • 00:12:18 právě u vědomí neschopnosti
  etablovaných politických stran
 • 00:12:22 nabídnout nějakou alternativu,
  skutečně politickou,
 • 00:12:24 občané, voliči šli k němu.
 • 00:12:26 Takže já si dokonce
  umím představit,
 • 00:12:29 že Komunistická strana
  Československa, Čech a Moravy,
 • 00:12:32 se zase obnoví a dosáhne toho,
 • 00:12:34 má ten potenciál
  dejme tomu těch 10 % a okolo toho.
 • 00:12:40 -Já myslím, že revoluce
  se nazývala sametová,
 • 00:12:43 tak i byla ve světě přijímána,
  a velmi kladně přijímána.
 • 00:12:47 Těžko v té době šlo říct,
 • 00:12:49 aby sametová revoluce se zachovala
  jako jestřáb a zakazovala.
 • 00:12:53 To nebylo v duchu těch,
  kteří vedli sametovou revoluci.
 • 00:12:56 To byl vývoj, který,
  souhlasím s panem Robejškem,
 • 00:12:59 byl historicky daný lidmi,
  kteří tehdy tu revoluci vedli.
 • 00:13:02 A nemyslím si,
  že by nějak zásadně negativně
 • 00:13:05 ovlivnil nebo omezil vývoj
  demokracie v České republice.
 • 00:13:08 -Pane Klusáčku?
 • 00:13:10 -Tady musím souhlasit
  s panem Somrem,
 • 00:13:12 ta sametovost té revoluce
  byla právě v tom,
 • 00:13:15 že ta nastupující
  politická reprezentace
 • 00:13:17 s tou minulou se dohoda.
 • 00:13:19 A nejpravděpodobněji v té dohodě
  bylo i to,
 • 00:13:22 že komunistická strana
  zůstane zachována.
 • 00:13:25 Čím se liší
  komunistická strana teď
 • 00:13:27 od té komunistické strany
  v minulosti,
 • 00:13:30 je především to, že tehdy byla
  řízena ze zahraničí.
 • 00:13:35 V současné době jsou
  ze zahraničí řízeny jiné strany,
 • 00:13:39 ČSSD, Piráti mají řízení
  ze zahraničí.
 • 00:13:45 KDU-ČSL samozřejmě,
  to je taková německá odbočka CDU.
 • 00:13:50 Takže ten systém jako takový
  se zas až tak moc nezměnil.
 • 00:13:55 Tehdy jsme byli řízeni částečně
  ze zahraničí,
 • 00:13:58 nyní jsme částečně řízeni
  ze zahraničí.
 • 00:14:01 A ty strany,
  které nepodléhají tomuto řízení
 • 00:14:04 a také financování,
  jsou znevýhodněny.
 • 00:14:08 -A teď polistopadový vývoj,
  tradice a vy, vaše strany.
 • 00:14:12 Když si to tak vezmeme,
 • 00:14:14 tak z hlediska tradice
  vlastně jste každá jiná strana.
 • 00:14:18 Česká strana národně sociální
  vlastně navazuje na tradici
 • 00:14:22 jedné z vůbec nejstarších stran
  v této zemi,
 • 00:14:25 vy se hlásíte
  k tradici politiků...
 • 00:14:27 -Já bych neřekl,
  že navazujeme na tradici...
 • 00:14:30 -Československé strany
  národně socialistické.
 • 00:14:32 -My jsme pořád ta samá strana.
  -Pořád ta samá strana.
 • 00:14:36 Spojená s osobami Edvarda Beneše,
  Huberta Ripky, Milady Horákové.
 • 00:14:39 A tak mi řekněte,
  jak se to stalo, jak je možné,
 • 00:14:42 že vaše strana po roce 1989
  tak promrhala politický kapitál?
 • 00:14:47 Když patřila k těm,
  které se účastnily
 • 00:14:50 revolučních událostí po roce 1989,
 • 00:14:52 byť s cejchem strany
  komunistické Národní fronty.
 • 00:14:55 Disponovala památnou budovou
  Melantrichu na Václavském náměstí,
 • 00:14:59 spojenou s étosem roku 1989.
 • 00:15:01 A promrhala i svůj velký majetek,
  právě třeba budova Melantrichu,
 • 00:15:05 tiskárna Melantrichu.
  Jak se to mohlo stát?
 • 00:15:08 -Ty důvody, ty vám tady neřeknu...
  -To bych čekal.
 • 00:15:12 -To není na dvacetiminutový pořad.
  Naše strana byla vytunelovaná.
 • 00:15:21 A ta historie strany po roce 1989,
  České strany národně sociální,
 • 00:15:25 v podstatě kopíruje historii
 • 00:15:27 nebo dějiny našeho národa
  po roce 1989.
 • 00:15:30 My jsme měli nejprve naději,
 • 00:15:32 nejprve jsme umožnili
  nebo pomohli,
 • 00:15:35 aby ta sametová revoluce
  proběhla tak, jak proběhla.
 • 00:15:39 Následně jsme byli...
  se nezorientovali
 • 00:15:42 v tom nastalém politickém dění.
 • 00:15:47 Do vedení se dostali lidé,
  kteří tu stranu začali demontovat.
 • 00:15:51 A tak jsme se dostali do situace,
  v jaké jsme.
 • 00:15:53 A koresponduje to
  i se situací v našem státně.
 • 00:15:56 -Vaše strana je stále
  v insolvenci?-Ano.
 • 00:15:59 V konkurzním řízení jsme.
 • 00:16:01 -A přesto kandiduje
  ve sněmovních volbách.
 • 00:16:04 -Ano, to není překážka.
  -Kde jste na to vzali?
 • 00:16:06 -Z peněz členů.
 • 00:16:09 -ODA,
  Občanská demokratická aliance.
 • 00:16:12 Vlastně strana,
  která obnovuje značku.
 • 00:16:17 Hlásíte se k tradici
  ne tak dlouhé,
 • 00:16:20 ale úspěšné strany porevoluční,
  polistopadové,
 • 00:16:24 byla to i vládní strana,
  Občanská demokratická aliance.
 • 00:16:27 Váš předseda Pavel Sehnal
  ji obnovil v tom původním zněním,
 • 00:16:31 ale k nelibosti politiků,
 • 00:16:33 kteří byli
  s touto značkou spojeni,
 • 00:16:35 k nelibosti Pavla Bratinky,
  Daniela Kroupy, Jana Kalvody.
 • 00:16:39 Proč jste si vzali tu značku?
 • 00:16:42 -Tak my jsme si vzali
  i ty myšlenky,
 • 00:16:44 vy jste to vlastně už i odpověděl.
 • 00:16:47 Ta naše snaha je
  znovu tady mít stranu,
 • 00:16:52 která bude lidem dávat svobodný
  prostor, prostor na iniciativu,
 • 00:16:55 prostor na aktivitu,
  nikoliv se o ně poručnicky starat.
 • 00:16:59 A neviděli jsme důvod,
 • 00:17:01 nebo pan předseda
  tehdy neviděl důvod,
 • 00:17:04 proč hledat nové názvy,
  když taková značka tu je.
 • 00:17:08 Pokusil se o nějaké jednání
  se zakladateli,
 • 00:17:11 ti neměli zájem
  o žádné pokračování.
 • 00:17:15 Ukázalo, že navíc strana
  byla zlikvidována,
 • 00:17:18 značka nebyla nikde registrována.
 • 00:17:20 Tak se pokusil navázat
  touto cestou a myslím si,
 • 00:17:24 že se můžete spolehnout,
  že my ty myšlenky budeme nést dál.
 • 00:17:28 A myslíme si,
  že jsou to myšlenky správné
 • 00:17:30 a v této zemi a v této době
  velmi potřebné.
 • 00:17:33 -A konečně Realisté,
  nově vzniklá strana,
 • 00:17:37 ale vlastně realistická strana,
  to už tady také bylo,
 • 00:17:41 na začátku 20. století.
 • 00:17:44 Dokonce strana spojená
  s osobou Tomáše Masaryka,
 • 00:17:47 kterého vynesla do Říšského sněmu,
 • 00:17:50 přestože se taky nesetkala
  s nějak masovou odezvou u voličů,
 • 00:17:54 což tedy vy zatím také ne.
 • 00:17:56 Je tu nějaká spřízněnost
  s touto stranou?
 • 00:18:00 -Určitě. Já na to hned odpovím.
 • 00:18:02 Jenom bych chtěl ještě složit svým
  způsobem poklonu panu Sehnalovi,
 • 00:18:05 protože on samozřejmě jako zkušený
  a úspěšný podnikatel udělal to,
 • 00:18:09 co je správné, to znamená,
 • 00:18:11 on si pořídil značku,
  která je zavedená.
 • 00:18:14 To znamená, ušetřil čas a peníze
  s etablováním značky,
 • 00:18:17 a to je docela zajímavý tah.
 • 00:18:19 My jsme to neudělali takhle,
  a tím odpovídám na vaši otázku.
 • 00:18:23 Ten náš realismus je spjatý
  s masarykovským realismem
 • 00:18:27 zejména v tom,
  že to je typ myšlení.
 • 00:18:31 Masaryk pojímal svůj realismus
  jako pokus o sociální,
 • 00:18:36 politickou a kulturní emancipaci
  českého národa.
 • 00:18:40 A to byla ta jeho hlavní doktrína.
 • 00:18:43 On tam ještě měl samozřejmě
  i ten aspekt náboženský.
 • 00:18:46 A potom řekněme
  i aspekt kosmopolitní,
 • 00:18:50 řekněme otevřený ven,
  on kritizoval to malé češství,
 • 00:18:54 které my kritizujeme také.
 • 00:18:57 Ale řekl bych,
  že nejblíže jsme mu právě tím,
 • 00:19:00 že to je typ myšlení,
  že to je přístup k tomu,
 • 00:19:03 jak vnímáme politiku
  a jak se, zejména,
 • 00:19:06 jak se snažíme v politice jednat.
 • 00:19:09 To znamená, to co je podstatné,
 • 00:19:11 a to je zájem v jistém smyslu
  spojený s Masarykem.
 • 00:19:15 Ale zároveň něco
  zcela jedinečného a nového
 • 00:19:18 je naše realistická metodologie
  politiky.
 • 00:19:20 -Ale vaše strana netrpěla nouzí
  o velké billboardy v ulicích,
 • 00:19:25 dlouhodobé celostránkové inzeráty
  v novinách,
 • 00:19:28 v celostátních denících.
 • 00:19:30 Takže některé povolební komentáře
  vás z hlediska poměru cena - výkon
 • 00:19:35 označili za největší poražené
  voleb.
 • 00:19:37 7 desetin procenta hlasů,
  moc voliči vás nevyslyšeli.
 • 00:19:41 Čemu to přičítáte, že jste ani
  touto masivní kampaní nezaujali?
 • 00:19:45 -Tak ta masivní kampaň
  nebyla vždycky masivní.
 • 00:19:48 My jsme si to analyzovali teďko,
  teď v těchto dnech.
 • 00:19:51 Jednak diskutujeme uvnitř
  členské základny
 • 00:19:54 příčiny našeho neúspěchu.
 • 00:19:57 A zveřejníme i pro veřejnost
  naši analýzu neúspěchu.
 • 00:20:00 Ale pro mě samotného,
 • 00:20:02 právě i odvozuje to
  od naší realistické metodologie,
 • 00:20:06 to jsou tři hlavní důvody.
 • 00:20:09 Ten první důvod byl
  neznámá značka, nová značka,
 • 00:20:14 která se musí etablovat
  za řekněme 11 měsíců.
 • 00:20:17 To je možné, když máte
  příznivě nakloněná média.
 • 00:20:22 Veřejnoprávní média,
  a nejenom veřejnoprávní média
 • 00:20:26 nás úspěšně bojkotovala,
  to se dá dokázat.
 • 00:20:29 -Pane Robejšku, na to musím
  reagovat, ten prostor...
 • 00:20:32 -Já vím, že vy to musíte dělat,
  to se taky netýká vás osobně,
 • 00:20:35 ale týká se to veřejnoprávních
  médií jako takových.-Ne.
 • 00:20:38 Do všech diskuzí jste měli stejný
  přístup jako ostatní strany.-Ne.
 • 00:20:42 -V těch velkých pravidelných
  diskuzích byly strany,
 • 00:20:45 které měly největší
  volební potenciál podle průzkumů.
 • 00:20:48 -Já mluvím ne o tom posledním
  měsíci volebního boje,
 • 00:20:51 já mluvím
  o těch měsících předtím...
 • 00:20:53 -Teď já musím, budeme tím ztrácet
  čas, ale já musím ocitovat...
 • 00:20:56 -Tak to radši nechme být.
  -Teď už to nemůžu nechat být.
 • 00:20:59 Musím ocitovat zákon o České
  televizi a musím to přečíst.
 • 00:21:03 "Provozovatel vysílání je povinen
  zajistit, aby ve zpravodajských
 • 00:21:06 a politicko-publicistických
  pořadech bylo dbáno zásad
 • 00:21:09 objektivity a vyváženosti
  a zejména nebyla
 • 00:21:11 v celku vysílaného programu
  jednostranně zvýhodňována
 • 00:21:14 žádná politická strana nebo hnutí,
  popřípadě jejich názory
 • 00:21:17 nebo názory jednotlivých skupin
  veřejnosti." A teď pozor:
 • 00:21:20 "A to s přihlédnutím
  k jejich reálnému postavení
 • 00:21:23 v politickém a společenském
  životě." 0,7 % Realisté.
 • 00:21:26 -To známe, ono těch 0,7 %
  souvisí právě s tím,
 • 00:21:29 že jsme nebyli přítomni v médiích.
 • 00:21:31 Já jsem v průměru minulých let
  byl 15x až 20x za rok v televizi,
 • 00:21:36 podobně i v rozhlase.
 • 00:21:38 Od té doby,
  co byla založena strana,
 • 00:21:41 jsem se tam nevyskytoval
  prakticky vůbec.
 • 00:21:43 -Ano, protože jste byl lídrem
  kandidující volební strany.
 • 00:21:47 -Ale ostatní političtí lídři
  se tam vyskytovali...
 • 00:21:49 -Právě proto, že musí být
  zachována proporcionalita.
 • 00:21:52 -...přestože byli lídři.
  Takže to jistě důvod není.
 • 00:21:55 -Nepochybně všechny naše strany
  mají pocit, že to,
 • 00:21:58 že v televizi z logických důvodů
  jejich účasti v parlamentu,
 • 00:22:01 ve vládě a jinde
 • 00:22:03 jsou mnohem víc ty velké strany,
  že je vůči nám nespravedlivé.
 • 00:22:06 Nicméně chápeme to tak,
  že musíme vyrůst,
 • 00:22:08 odpracovat si to, a pak můžeme
  mluvit o tom, jak to má být.
 • 00:22:12 -Strana národně sociální patří
  mezi vůbec největší poražené.
 • 00:22:15 Teď bych musel hledat,
  ale tuším, že to bylo...
 • 00:22:18 -25. místo, nemusíte to hledat.
 • 00:22:20 -Čtvrté od konce a 0,03 % hlasů,
  ne desetiny, setiny.
 • 00:22:24 Vaše reflexe tohoto výsledku?
 • 00:22:26 -Pro nás to bylo především
  získání startovní čáry.
 • 00:22:31 Pokud by volby do parlamentu,
  do Poslanecké sněmovny
 • 00:22:35 byly demokratické v tom smyslu,
  že by tam nebylo kvorum 5 %,
 • 00:22:40 a že by se nepřepočítávalo
  různými metodami,
 • 00:22:43 tak aby se zvýhodnily ty politické
  strany, které tam jsou už 27 let,
 • 00:22:47 tak by Realisté měli
  jednoho poslance,
 • 00:22:50 což odpovídá 0,5 % hlasů,
 • 00:22:53 a jejich názor by mohl zaznít
  na půdě parlamentu.
 • 00:22:56 A to je taky věc,
  kterou my kritizujeme.
 • 00:22:59 To je to, jakým způsobem
  se rozděluje moc ve státě,
 • 00:23:03 kdo se k moci dostane.
 • 00:23:05 A to kvorum 5 % je v podstatě
  srovnatelné s tím,
 • 00:23:08 že za minulého režimu byly
  povolené pouze některé strany,
 • 00:23:12 které byly v Národní frontě.
 • 00:23:15 A to si myslíme, že je špatně.
 • 00:23:18 -Vaše dvě strany, ODA a Realisté,
 • 00:23:22 takříkajíc vzdor výsledku
  ve sněmovních volbách
 • 00:23:26 stavíte vlastního
  prezidentského kandidáta.
 • 00:23:29 Vlastně jste jedinými nebo hodně
  málo, skoro jedinými stranami,
 • 00:23:33 které staví kandidáta
  do prezidentských voleb.
 • 00:23:36 Vratislava Kulhánka,
  bývalého šéfa Škody Auto,
 • 00:23:40 a zbrojaře pana Jiřího Hynka.
 • 00:23:46 Neuškodíte tím svým kandidátům?
 • 00:23:48 -Tak my jsme kandidáta představili
  dávno před sněmovními volbami,
 • 00:23:53 takže to rozhodně nebylo
  vzdor výsledkům,
 • 00:23:55 protože ta kandidatura
  byla známa daleko předtím.
 • 00:23:58 A proč by neměli občané
  od pravicové strany očekávat,
 • 00:24:02 že nabídne pravicového kandidáta
 • 00:24:04 v konkurenci levicového rezidenta
 • 00:24:07 s akademickou kariérou
 • 00:24:11 a spíše z jeho vystoupení řekněme
  středově laděného kandidáta
 • 00:24:16 a spíš umělecky
  laděného kandidáta.
 • 00:24:19 My jsme prostě měli pocit,
 • 00:24:21 že by občané měli dostat i šanci
  volit pravicového kandidáta.
 • 00:24:25 -Platíte svému kandidátovi kampaň?
  -Kampaň ano.
 • 00:24:29 Jemu jako osobě ani korunu,
  dělá to ve svém čase.
 • 00:24:34 -A Realisté a jejich prezidentský
  kandidát, zbrojař Jiří Hynek?
 • 00:24:38 Jak vy to vnímáte s tím
  volebním výsledkem v zádech?
 • 00:24:42 -Úplně stejně, to přece nemá
  vůbec žádnou logiku...
 • 00:24:45 -Také platíte kampaň
  svému kandidátovi?
 • 00:24:48 -My jsme našeho kandidáta
  představili mnohem dříve,
 • 00:24:51 než byl znám volební výsledek,
  takže to není vůbec něco,
 • 00:24:54 na co by mělo smysl
  nějakým způsobem reagovat.
 • 00:24:57 Spíše by mělo smysl reagovat
  na to, že Jiří Hynek by se dal
 • 00:25:00 představit i třeba jinak
  než jenom pojmem zbrojař,
 • 00:25:03 který mu přilepili vždycky
  ve všech diskuzích.
 • 00:25:06 Dalo by se říct: bezpečnostně-
  politický odborník a manažer.
 • 00:25:09 A znělo by to neutrálněji
  a dokonce i přesněji.
 • 00:25:13 -Manažer, předseda Asociace
  zbrojního průmyslu, tuším.
 • 00:25:17 -No, říkám, bezpečnostně-politický
  odborník nutně musí být
 • 00:25:20 a manažer nutně musí být,
  ty schopnosti má a ukázal.
 • 00:25:23 A zbrojař je samozřejmě
  negativně zatížené,
 • 00:25:26 vy to víte, já to vím,
  všichni to vědí.
 • 00:25:28 A doufám,
  že občané si uvědomí také,
 • 00:25:30 že to je diskreditující název.
 • 00:25:32 Ale to není podstatné,
  pro nás je podstatné,
 • 00:25:35 že jsme Jiřího Hynka požádali,
  aby kandidoval,
 • 00:25:38 protože ho považujeme
  za správného muže pro těžkou dobu.
 • 00:25:41 A stojíme si za tím.
 • 00:25:43 -Tečka. Pánové, já vám všem třem
  děkuji za účast v dnešní diskuzi
 • 00:25:46 a budu se s vámi těšit zase někdy
  příště na shledanou, na viděnou.
 • 00:25:50 Vážení diváci, děkujeme i vám,
  že jste se na nás dívali,
 • 00:25:53 a příště také na shledanou.
 • 00:25:58 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2017

Související