iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 3. 2009
14:20 na ČT2

1 2 3 4 5

53 hlasů
13012
zhlédnutí

Na pomoc životu

Trombóza

Moderní léčba trombózy po ortopedických operacích.

18 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na pomoc životu - trombóza

 • 00:00:21 -Moje operace byla totální
  endoprotéza pravý kyčle.
 • 00:00:27 Ta operace proběhla, řekl bych,
  docela v pohodě.
 • 00:00:32 Protože jsem zažil už jednu
  operaci před tím,
 • 00:00:35 to jsem měl takový to celkový
  uspání, nebo já nevím,
 • 00:00:39 jak se tomu říká.
 • 00:00:41 Teď jsem měl tu hadičku vpíchlou
  někde do páteře.
 • 00:00:53 -Žádný náznaky, než vlastně došlo
  k tý samotný trombóze,
 • 00:00:58 tak vůbec nebyly.
 • 00:01:02 To vzniklo pálením v třísle,
  kdy jsem si myslela,
 • 00:01:07 že je to nějaký skříplý nerv,
  spíš než ucpaná céva.
 • 00:01:17 -Po operaci mně píchali injekce
  proti vzniku trombózy
 • 00:01:24 a poté jsem si sám injekce
  aplikoval asi ještě 15 dní.
 • 00:01:43 Žilní trombóza je onemocnění,
  které se týká žil, žilního systému.
 • 00:01:48 Jedná se vlastně o vznik krevní
  sraženiny, které říkáme trombus.
 • 00:01:54 Tato sraženina nám žílu ucpává.
  Čili je to vznik krevní sraženiny
 • 00:02:00 v našich žilách.
 • 00:02:02 Žilní trombóza je poměrně
  záludné onemocnění z mnoha důvodů.
 • 00:02:06 Někdy se špatně diagnostikuje
  nebo se hůře zjišťuje
 • 00:02:10 a potom ten pacient může
  několik dnů například chodit
 • 00:02:14 s již vzniklou krevní sraženinou
  v žíle.
 • 00:02:18 A to, co je v těch prvních dnech
  po vzniku krevní sraženiny
 • 00:02:23 velmi nebezpečné,
  je plicní embolie.
 • 00:02:27 To je stav, kdy se celá
  anebo část té krevní sraženiny
 • 00:02:32 z žíly uvolní a "vletí" nám,
  lidově řečeno, do plic.
 • 00:02:39 Plicní embolie může být komplikací,
  která nemocného usmrtí.
 • 00:02:47 Projevuje se to pálením v třísle.
  To je taková ta první známka.
 • 00:02:54 Potom ta noha celkově zfialoví
  a začne bolet.
 • 00:03:05 Že se ta krevní sraženina
  někde v těle vytváří,
 • 00:03:07 to pacient necítí. On cítí
  až ten následek vzniku
 • 00:03:11 té krevní sraženiny.
 • 00:03:13 To znamená, že se mu například
  v té postižené dolní končetině
 • 00:03:18 hromadí krev.
 • 00:03:19 Když se ta žíla ucpe,
  tak ta krev hůř z té postižené
 • 00:03:25 končetiny odtéká a tvoří se otok.
 • 00:03:29 Teprve ten následek vzniku
  krevní sraženiny pacient pocítí.
 • 00:03:34 Čili první příznak,
  který pacient pocítí, je bolest,
 • 00:03:36 napětí a otok v postižené
  končetině.
 • 00:03:40 A to ho potom přivádí k lékaři.
 • 00:03:48 Já jsem trošku čekala,
  jestli to přestane,
 • 00:03:51 a nakonec kolem třetí ráno
  jsme se rozhodli,
 • 00:03:54 že by asi bylo potřeba,
  aby se na to nějaký doktor podíval.
 • 00:03:59 Tak jsme zajeli do nemocnice
  v Benešově,
 • 00:04:04 kde mě hospitalizovali
  a ležela jsem tam asi týden,
 • 00:04:09 bez jakéhokoliv zlepšení.
 • 00:04:14 Ba naopak, noha víc a víc bolela
  a víc otékala.
 • 00:04:24 Proces srážení krve probíhá,
  dá se říct, dvojí cestou.
 • 00:04:29 My známe, jak se krev sráží
  v arteriálním tepenném systému,
 • 00:04:35 kde hrají největší roli
  krevní destičky v tom procesu.
 • 00:04:41 Typický příklad takového procesu,
  kdy dojde k té sraženině,
 • 00:04:45 je infarkt myokardu,
  popřípadě je to také mrtvice.
 • 00:04:52 Cévní mrtvice ischemická.
 • 00:04:55 Další takový cévní systém,
  který je postižen
 • 00:04:59 zvýšenou trombogenností,
  poruchou srážení krve
 • 00:05:06 a tvorbou trombů, je žilní systém.
  Tam ten trombus je tvořen jiným
 • 00:05:11 mechanismem a sice více se tam
  uplatňují koagulační faktory,
 • 00:05:17 které se nacházejí
  v krevní plazmě.
 • 00:05:22 -Po operaci jsem bral prášky
  na ředění krve.
 • 00:05:28 A při tom vlastně nebyly žádné
  odběry nebo kontroly krve.
 • 00:05:35 I když jsem pak z nemocnice odešel
  domů, než jsem šel na další
 • 00:05:40 rehabilitaci, tak jsem jen užíval
  prášek bez jakékoliv kontroly.
 • 00:05:46 -Prodělal jsem operaci kolena,
  kde mi v nemocnici v Motole
 • 00:05:55 narovnávali osu kolena.
 • 00:06:02 Prakticky každá operace znamená
  zvýšené riziko tvorby trombu
 • 00:06:08 v žilním systému.
  Záleží ovšem na věku pacienta,
 • 00:06:13 typu operace, jak dlouho operace
  trvá, jak je zajištěná atd.
 • 00:06:23 Podílejí se na tom
  i dědičné faktory,
 • 00:06:26 které přispívají k zvýšené
  srážlivosti krve.
 • 00:06:30 Ortopedické operace patří
  z tohoto hlediska do skupiny
 • 00:06:34 operací s tím nejvyšším možným
  rizikem vzniku žilní trombózy.
 • 00:06:41 -Po operaci mně píchali injekce
  proti vzniku trombózy.
 • 00:06:52 Sestřičky tomu mile říkaly,
  že mi dají injekci do bříška.
 • 00:07:08 -Před ortopedickou operací
  se samozřejmě provádí premedikace.
 • 00:07:11 Ta se provádí proto,
  aby pacient lépe zvládal anestezii
 • 00:07:14 a aby byl připraven na operační
  výkon.
 • 00:07:17 Sledujeme krvácivost proto,
  aby byl operatér informován o tom,
 • 00:07:21 jak bude operační výkon krvácet,
  ale také proto, abychom věděli,
 • 00:07:25 jestli nedojde po operaci
  k zpomalení toku krve
 • 00:07:29 a ke srážení krve.
  To by bylo velmi nepříjemné.
 • 00:07:36 -To je proto, aby nějaká sraženina,
  protože když se to rozřízne,
 • 00:07:40 tak aby se nedostala k srdci
  nebo do plic.
 • 00:07:46 -Tady na obrazovce vidíme
  vyšetření, kterému se říká
 • 00:07:49 flebografie, což je vyšetření,
  které spočívá v tom,
 • 00:07:53 že se do žíly vstříkne
  kontrastní látka.
 • 00:07:58 Tu kontrastní látku my potom
  vidíme pod rentgenem.
 • 00:08:01 Čili tato část - vidíme zde -
 • 00:08:07 je volně průchodná stehenní žíla,
 • 00:08:13 a v této části vidíme,
  že tady -
 • 00:08:21 je ta žilní náplň najednou
  přerušena
 • 00:08:25 čerstvou krevní sraženinou.
 • 00:08:27 Takto tedy vypadá čerstvá
  krevní sraženina - zde -
 • 00:08:31 která úplně uzavírá
  stehenní žílu.
 • 00:08:36 My do této části, kde ta krevní
  sraženina je umístěná,
 • 00:08:40 zavedeme tenkou hadičku,
 • 00:08:47 to je katetr, který směřuje
  až sem nahoru,
 • 00:08:52 tady do té úrovně,
  a sem je zaveden katetr,
 • 00:08:56 kterým potom do krevní sraženiny
  pouštíme trombolytikum,
 • 00:09:02 čili látku, která tu krevní
  sraženinu rozpouští.
 • 00:09:11 To tmavé, to je kontrastní látka,
  která vyplňuje volně průchodnou
 • 00:09:16 žílu a v této oblasti, to světlé,
  ten defekt v té náplni,
 • 00:09:23 to je krevní sraženina,
  která žílu ucpává.
 • 00:09:29 A tady vidíme tu situaci,
  jak vypadá v oblasti třísla.
 • 00:09:34 Toto je stehenní kost
  a kyčelní kloub.
 • 00:09:38 Vidíme, že v té oblasti kyčelního
  kloubu jsou žíly zcela ucpány
 • 00:09:43 krevními sraženinami.
 • 00:09:49 Krev tou stehenní a potom dále
  pánevní žílou neodtéká.
 • 00:09:54 Čili toto je obraz čerstvé
  žilní trombózy
 • 00:09:58 v oblasti stehenních
  a pánevních žil.
 • 00:10:08 -Po zjištění pana doktora,
  že trombóza je opravdu rozsáhlá,
 • 00:10:14 že je nutný převoz a zahájit
  radikálnější léčbu.
 • 00:10:21 Probíhalo to zavedením
  nějaké hadičky pod koleno,
 • 00:10:27 která byla zavedena
  až do malé pánve.
 • 00:10:33 A v těch místech se ta trombóza
  začala rozpouštět.
 • 00:10:42 -Možnosti léčby v současné době
  spočívají jednak v podávání léků,
 • 00:10:47 které snižují krevní srážlivost.
  Čili nedochází potom po podání
 • 00:10:53 takových léků k narůstání
  té krevní sraženiny,
 • 00:10:57 anebo k tomu uvolnění,
  k té plicní embolii.
 • 00:11:05 To je jedna možnost: podat léky,
  které snižují krevní srážlivost.
 • 00:11:10 Anebo druhá možnost je:
  podat tzv. trombolytikum,
 • 00:11:15 což je lék, který krevní sraženinu
  rozpouští.
 • 00:11:19 On i tu vzniklou krevní sraženinu
  dokáže rozpustit
 • 00:11:24 a dokáže tu žílu vyčistit.
 • 00:11:29 Další možnost potom - třetí -
  je chirurgická léčba,
 • 00:11:32 kdy cévní chirurg tu krevní
  sraženinu vlastně z žíly
 • 00:11:37 otevřenou cestou odstraní.
  Tato možnost je v současné době
 • 00:11:40 již velmi málo používána.
 • 00:11:44 -To rozpouštění probíhá
  takovým způsobem,že někde na těle,
 • 00:11:50 nejčastěji jedná-li se o uzavření
  žíly v oblasti stehna a pánve,
 • 00:11:55 což je nejčastější místo,
  kde trombóza vzniká,
 • 00:11:58 tak pod ultrazvukovou kontrolou
  napíchneme podkolenní žílu,
 • 00:12:05 která nám slouží jako vstup
  do žilního systému,
 • 00:12:09 a potom tenkým vodičem a hadičkou,
  které říkáme katetr,
 • 00:12:15 zavedeme přímo do krevní sraženiny
  látku,
 • 00:12:20 která sraženinu umí rozpustit.
  Říká se tomu katetrizační léčba
 • 00:12:25 nebo lokální trombolýza,
  protože to trombolytikum
 • 00:12:28 působí pouze v místě krevní
  sraženiny.
 • 00:12:41 V Praze jsem byla hospitalizovaná
  asi týden
 • 00:12:45 a 5 dnů jsem měla zavedenou látku,
  která mi rozpouštěla tromby.
 • 00:12:56 Žilní trombóza a plicní embolie
  je závažným onemocněním
 • 00:13:00 a možná, že málokdo ví,
  že na plicní embolii
 • 00:13:03 v současné době umírá
  nejvíce mladých žen.
 • 00:13:07 Je to nejčastější příčina úmrtí
  mladých žen zejména v souvislosti
 • 00:13:11 s těhotenstvím a s porodem.
 • 00:13:20 Když jsem nastupovala,
  tak jsem chodila o berlích,
 • 00:13:25 protože ta noha byla bezvládná.
  Odcházela jsem po svých.
 • 00:13:30 Takže to zlepšení tam bylo určitě,
  mnohonásobný.
 • 00:13:47 -V některých případech některé
  osoby po opakovaných žilních
 • 00:13:51 trombózách musí třeba brát
  celoživotně antikoagulační léčbu.
 • 00:13:57 A protože víme o těch dispozicích,
  tak dovedeme v určitých situacích
 • 00:14:01 vybrat mezi populací ty jedince,
  kteří vlastně k tomu inklinují.
 • 00:14:11 Dělá se to na základě zejména
  dotazů, kdy se ptáme,
 • 00:14:17 zda v rodině se vyskytovala
  opakovaně žilní trombóza
 • 00:14:21 nebo plicní embolie.
 • 00:14:24 V takových případech tyto jedince
  potom vyšetřujeme celou řadou
 • 00:14:27 spektra koagulačních a genetických
  testů, abychom závislost odhalili.
 • 00:14:33 Takže cílem je předcházet
  u těchto jedinců,
 • 00:14:37 aby nedošlo k tomu, aby nedostali
  žilní trombózu jako jejich rodiče
 • 00:14:42 nebo nějaký jiný příbuzný.
 • 00:14:54 -Existují v současné době látky,
  které se používají perorálně
 • 00:14:58 pro prevenci tromboembolické
  choroby.
 • 00:15:01 My některé ty látky používáme.
  Naše zkušenosti jsou s tím zatím
 • 00:15:05 velmi dobré, jsou srovnatelné
  s látkami,
 • 00:15:08 které se aplikují injekčně.
  A samozřejmě ta výhoda toho,
 • 00:15:11 že když pacient odejde od nás
  třetí čtvrtý den,
 • 00:15:14 a pak by si musel 30 dní doma
  píchat do kůže do břicha
 • 00:15:19 malou dávku nízkomolekulárního
  heparinu,
 • 00:15:22 zatímco když dostane prášky,
  tak bude užívat jeden prášek denně,
 • 00:15:25 ta výhoda je tady nesporná.
 • 00:15:28 -Dá se říct, že ty nové preparáty,
  které dneska byly uvolněné,
 • 00:15:33 nemusí se monitorovat.
  Používají se po celou dobu
 • 00:15:37 zvýšeného rizika, tzn. až 35 dní
  po ortopedických operacích,
 • 00:15:45 což je zejména totální náhrada
  kyčelního kloubu,
 • 00:15:49 popřípadě kolenního.
 • 00:15:53 Vlastně i když jsem pak z nemocnice
  odešel domů,
 • 00:15:58 než jsem šel na další rehabilitaci,
  tak jsem jenom užíval prášek
 • 00:16:02 bez jakýkoliv kontroly.
 • 00:16:05 Doufám, že budu mít nohu zdravou.
 • 00:16:13 Chtěl bych si zase přes zimu
  zalyžovat.
 • 00:16:18 Nebo nějaký to plavání...
 • 00:16:20 Nevím, jak fotbal...
 • 00:16:24 S těma dvěma menšíma dětma
  bych chtěl určitě nějaký sportování
 • 00:16:27 na kole, nějaký vejlety...
  Rozhodně si myslím,
 • 00:16:31 že to bude lepší, než to bylo
  předtím. Nebo tomu věřím.
 • 00:16:38 -Mám několik koníčků.
  Rád pracuju na chalupě,
 • 00:16:43 kterou už osmým rokem zvelebuju.
  Dělám rád se dřevem.
 • 00:16:50 Umím i s kovem, protože jsem se
  kdysi i vyučil.
 • 00:16:55 A jinak na chalupě mám
  strašně moc práce.
 • 00:16:59 2000 metrů pozemků,
  to jenom dva dny sekám,
 • 00:17:02 když roste tráva.
  To jsou moje koníčky teďka.
 • 00:17:12 -Já se těším na to,
  že nebudu muset tolik odpočívat.
 • 00:17:18 Dělat přestávky a trošičku
  se podřizovat tý nemoci.
 • 00:17:22 Člověk má vztek na svý tělo,
  že ho trošku zradí.
 • 00:17:28 Nic mu neudělal, a ono
  si chviličku dělá to, co chce.
 • 00:17:37 Skryté titulky
  Jana Hrušková
 • 00:17:38 Česká televize 2009

Související