iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 10. 2006
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

286 hlasů
89381
zhlédnutí

Hon na svatého Maura

Nevšední příběh hledání ztraceného unikátního pokladu. Relikviář sv. Maura na hradě Bečov - po korunovačních klenotech nejcennější památka, která málem zmizela v nenávratnu. Exkluzivní detektivně špionážní kauza 80. let v dokumentu Zory Cejnkové.

57 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hon na svatého Maura

 • 00:01:51 Díky za vaši vstřícnost.
 • 00:02:04 Nedávno zčeřil hladinu pozornosti
  objekt světově významné památky
 • 00:02:08 románského původu relikviáře
  sv. Maura na hradě Bečově.
 • 00:02:14 V jednom ze 17 objektů
  v západočeském kraji,
 • 00:02:17 jež jsou určeny
  ke kulturně - výchovným účelům.
 • 00:02:20 Případ ani nepatří do klasické
  kategorie případů
 • 00:02:23 Federální kriminální ústředny.
 • 00:02:25 Naše metody byly
  poněkud atypické.
 • 00:02:28 Počátky byly svízelné,
  měli jsme nedostatek informací.
 • 00:02:33 Měli jsem jen náznak, že na území
  ČSSR je uložen vzácný předmět.
 • 00:02:39 Nevěděli jsme,
  jaký předmět to je.
 • 00:02:47 Vyšetřovací spis případu
  relikviáře sv. Maura
 • 00:02:50 v našem archivu nikdy nebyl.
 • 00:02:53 Byl již několikrát různými
  badateli vyžadován.
 • 00:02:58 Provedli jsme opravdu
  důkladné rešerše,
 • 00:03:01 šetření na našem
  i na jiných pracovištích.
 • 00:03:07 Bohužel jsme k tomu nic nenašli.
 • 00:03:10 Nepřítomnost spisů otevírá mnoho
  dohadů o tom,
 • 00:03:16 co v případu hrálo roli.
 • 00:03:20 Nemůžeme ten případ rekonstruovat
  na základě spisového materiálu.
 • 00:03:28 Jsme odkázáni na vzpomínky
  pamětníků.
 • 00:03:42 Na zámku V Bečově nad Teplou
  prezentujeme
 • 00:03:46 po korunovačních klenotech
  2. nejdůležitější památku.
 • 00:03:49 Relikviář sv. Maura.
 • 00:03:51 Jedná se o dílo z 1. třetiny
  13. století.
 • 00:03:55 Vzniklo v benediktinském klášteře
  ve Florennes.
 • 00:04:04 Benediktinské opatství na území
  dnešní Belgie postupně získalo
 • 00:04:09 ostatky sv. Jana Křtitele,
  sv. Maura a sv. Timoteje.
 • 00:04:14 Pro tyto relikvie nechali
  na počátku 13. století zhotovit
 • 00:04:18 relikviář domečkového typu.
 • 00:04:22 Sv.Maur byl kněz a mučedník.
 • 00:04:27 Pokřtil několik desítek křesťanů
  a společně s nimi byl sťat.
 • 00:04:32 Stalo se tak v 1. nebo
  ve 3. století.
 • 00:04:35 Tady se prameny rozchází.
 • 00:04:39 Po francouzské revoluci roku 1798
  byl klášter zrušen a relikviář
 • 00:04:45 se ocitl v sakristii místního
  kostela mezi starým nábytkem.
 • 00:04:49 Objevil ho tam vévoda
  Alfréd de Beaufort.
 • 00:04:54 Nabídl církvi,
  že relikviář odkoupí.
 • 00:04:58 Stalo se tak roku 1838.
 • 00:05:01 Relikviář odkoupil za 2500
  franků.
 • 00:05:05 Za 3000 franků nechal relikviář
  opravit.
 • 00:05:15 Po Velké francouzské revoluci
  se stává Bečov ústředním sídlem
 • 00:05:20 rodiny Beaufort-Spontini.
 • 00:05:22 Rodina zde přiváží všechny
  cennosti ze svých francouzských
 • 00:05:25 a belgických statků a zámků.
 • 00:05:33 Po opravě putoval relikviář
  na výstavu do Bruselu,
 • 00:05:38 která se konala roku 1888.
 • 00:05:42 Po výstavě nechali Beaufortové
  převést relikviář
 • 00:05:45 na své panství
  do Bečova nad Teplou.
 • 00:06:05 V roce 1980 byl zřízen
  4. odbor FKÚ, který se zabýval
 • 00:06:11 trestnou činností, která zasahuje
  za hranice republik.
 • 00:06:16 Byl určen i pro vyšetřování
  závažné trestné činnosti.
 • 00:06:21 Jeho řízení ve výkonné sféře
  zajišťoval zástupce náčelníka
 • 00:06:25 Federální správy veřejné
  bezpečnosti.
 • 00:06:31 Nebo přímo příslušný náměstek
  ministra.
 • 00:06:36 V srpnu 1984 mi zavolal šéf
  a projednal se mnou přidělení
 • 00:06:41 zvláštního případu.
 • 00:06:46 Nedával tomu velké naděje.
 • 00:06:49 Měl jsem si to prostudovat
  a navrhnout možný postup.
 • 00:06:54 Zavolal mi kolega,
  major Miroslav Dvorský.
 • 00:07:00 Řekl mi, že máme pracovat
  na společném případu.
 • 00:07:06 Před časem přišel na naši
  ambasádu pan Danny Douglas.
 • 00:07:12 Nabídl odkoupení věci
  za 250 tisíc dolarů.
 • 00:07:19 Věc chtěl sám označit
  a zajistit její vyzvednutí.
 • 00:07:24 Bez něj by stát tu věc nenašel.
 • 00:07:31 Vyplynulo z toho,
  že chce na té věci vydělat.
 • 00:07:35 Řekl, že se jedná
  o starožitný předmět,
 • 00:07:41 který pochází
  z 11. - 12. století.
 • 00:07:45 Měl být asi 1 metr dlouhý,
  dřevěný a zdobený.
 • 00:07:49 Nevěřícně jsme se s kolegou
  na sebe podívali.
 • 00:07:54 Znělo to jako nesmysl.
 • 00:07:57 Nelze hledat předmět,
  když nevíme kde, co a jak.
 • 00:08:01 Věděli jsme, že je to horší
  než hledat jehlu v kupce sena.
 • 00:08:07 Major řekl, že nahoře o tom ví.
 • 00:08:12 Museli jsme se o to alespoň
  pokusit.
 • 00:08:18 Chtěl po nás, abychom se vyjádřili,
  jestli ta věc nepochází
 • 00:08:25 z trestné činnosti.
 • 00:08:28 O tomto případu byl informován
  prezident republiky
 • 00:08:33 a předseda vlády.
 • 00:08:36 Kromě ministrů vnitra
  a zahraničních věcí.
 • 00:08:40 Nevím, jestli byla
  informována celá vláda.
 • 00:08:43 Tito 2 vysocí státní činitelé
  o tom měli být informováni.
 • 00:08:48 -Já nevím.
  -Co myslíš?
 • 00:08:57 Kolega Dvorský navrhl,
  abychom zašli na odbor památkové
 • 00:09:01 péče Ministerstva kultury.
 • 00:09:06 Chtěli jsme se zeptat,
  zda nevědí,
 • 00:09:08 co by to mohlo být.
 • 00:09:12 Řekli, že by to mohla být
  vyřezávaná skříň.
 • 00:09:15 Tehdy to mívali faráři
  na farách.
 • 00:09:19 Zeptali jsme se, zda vedou
  nějaký centrální soupis
 • 00:09:25 ztracených památek.
 • 00:09:27 Řekli, že nic podobného
  nevedou.
 • 00:09:31 Podrobně jsme procházeli
  zprávy politického charakteru,
 • 00:09:35 které přišly v roce 1984
  ze zastupitelského úřadu z Vídně.
 • 00:09:39 Tyto složky neobsahují žádnou
  zmínku o tom, že by se jednalo
 • 00:09:44 ve Vídni o relikviáři sv. Maura.
 • 00:09:49 V té době se zastupitelským úřadům
  psaly malichernosti.
 • 00:09:53 Taková zásadní věc v tehdejším
  politickém zpravodajství z Vídně
 • 00:09:59 zaslána byla a nedochovala se.
 • 00:10:02 Nebo zaslána nebyla,
  byla zaslána jinou cestou.
 • 00:10:08 Koncem léta 1984 jsem dostal
  zprávu z našeho
 • 00:10:12 zastupitelského úřadu ve Vídni.
 • 00:10:17 Uváděla, že naše velvyslanectví
  navštívil nějaký Američan.
 • 00:10:23 Informoval se na to, zda je možné
  na území ČSSR hledat
 • 00:10:28 nějakou rodinnou památku.
 • 00:10:31 Bylo mu doporučeno, aby se obrátil
  přímo na mne.
 • 00:10:36 Vedli jsme spolu rozhovor.
 • 00:10:39 Pan Douglas na mne udělal
  solidní dojem.
 • 00:10:43 Nebylo vidět, že by se jednalo
  o podvodníka.
 • 00:10:50 Ujistil mě, že nechce dělat
  nic nezákonného.
 • 00:10:55 Chtěl, aby vše proběhlo
  oficiálním způsobem.
 • 00:11:01 Vypracoval jsem záznam.
 • 00:11:04 Postoupil jsem ho tehdejšímu
  ministru zahraničních věcí
 • 00:11:09 panu Chňoupkovi.
 • 00:11:12 Osoba Dannyho Douglase
  je zajímavá.
 • 00:11:17 Žádné zprávy o této osobě
  v archívu
 • 00:11:21 ministerstva zahraničních věcí
  nejsou.
 • 00:11:25 Svědčí to o podivnosti celé věci.
 • 00:11:29 Není vypracován žádný záznam
  z rozhovoru.
 • 00:11:33 Tyto záznamy jsou naprosto
  standardní záležitostí.
 • 00:11:37 Zpráva se vypracovávala zejména
  při setkání s cizinci.
 • 00:11:46 Asi za měsíc jsem měl telefonát
  z ministerstva vnitra.
 • 00:11:53 Bylo mi sděleno,
  že v této záležitosti
 • 00:11:56 mě navštíví
  pracovníci kriminální služby.
 • 00:12:03 Měli jednat ve jménu
  ministerstva financí.
 • 00:12:10 Požádali mě, abych jim s panem
  Douglasem sjednal schůzku.
 • 00:12:19 Nemohli jsme se představit
  jako pracovníci
 • 00:12:22 ministerstva vnitra.
 • 00:12:25 On by se lekl
  a nic by nám neřekl.
 • 00:12:30 Jeden vystupoval jako
  pracovník ministerstva financí
 • 00:12:35 a druhý jako pracovník
  ministerstva zahraničních věcí.
 • 00:12:40 Pan Douglas opakoval,
  co jsme již znali.
 • 00:12:46 Upřesnil to.
 • 00:12:49 Předmět neměl souviset
  s našimi dějinami,
 • 00:12:52 takže bychom ho nepostrádali.
 • 00:12:55 Myslel si,
  že na tom nemůžeme prodělat.
 • 00:13:00 Mohli jsme z toho mít prospěch,
  tím myslel těch 250 tisíc dolarů.
 • 00:13:08 Z počátku jsme věřili v existenci
  té věci, když za ni pan Douglas
 • 00:13:14 nabízel 250 tisíc dolarů.
 • 00:13:18 Na počátku se vyskytly názory,
  zda se nejedná o podvod.
 • 00:13:23 Chtěl toho využít.
 • 00:13:26 On o tom údajně věděl, my ne.
  To byla jeho deviza.
 • 00:13:30 Choval se velmi seriózně.
 • 00:13:32 My jsme se k němu také chovali
  seriózně.
 • 00:13:36 Nic jsme mu nezapírali
  a nelhali jsme mu.
 • 00:13:41 Ptal jsem se ho, jak ví,
  že je to místo přístupné.
 • 00:13:47 Řekl, že majitel se byl na místě
  podívat a že je vše v pořádku.
 • 00:13:57 Místo mělo být volné
  a předmět tam měl být uložen.
 • 00:14:05 Snažili se z něj dostat odpověď
  na to,
 • 00:14:09 v jaké oblasti
  se předmět nachází.
 • 00:14:14 Pan Douglas jim na to neodpověděl.
 • 00:14:22 Konkrétní fakta chtěl sdělit,
  až by měl jistotu,
 • 00:14:29 že mu bude hledání umožněno.
 • 00:14:50 Po prvním setkání jsme věděli,
  že věc je drahá a vzácná.
 • 00:14:58 Drahou věc mohl držet jen někdo,
  kdo na to měl.
 • 00:15:03 Musel to být nejméně majitel
  nějakého panství.
 • 00:15:10 Zaměřili jsme se na bohaté
  šlechtické rody.
 • 00:15:15 Hovořil o vzdálenosti
  od Norimberka.
 • 00:15:20 Snažili jsme se pátrat
  v západních Čechách.
 • 00:15:24 Začali jsme v Domažlicích,
  končili na severu
 • 00:15:28 v okolí Karlových Varů.
 • 00:15:31 Kolega Dvorský navrhl,
  že se pojedeme zeptat
 • 00:15:35 do Plzně na památkový úřad.
 • 00:15:40 Všechno probíhalo
  pod hlubokým utajením.
 • 00:15:43 Dozvěděl jsem se zase neurčitosti.
 • 00:15:47 Bylo to krátké.
 • 00:15:52 Za prvé: předmět, kovový, větší,
  na objektu západočeského kraje.
 • 00:16:00 To bylo vše.
 • 00:16:02 Nás nic nenapadalo.
 • 00:16:06 Představa, že někde existuje
  něco zakopáno,
 • 00:16:16 to není jednoduchá záležitost.
 • 00:16:21 Západočeský kraj je velký.
 • 00:16:24 Tehdy tady bylo asi 22 objektů.
 • 00:16:31 Ukázal nám důležitou publikaci.
 • 00:16:34 Jmenovala se
  Průvodce po archivních fondech.
 • 00:16:38 Otevřel jsem svazek č.3.
 • 00:16:41 Pojednával o rodu
  Beaufort-Spontini.
 • 00:16:45 Četl jsem o něm a napadlo mě,
  že by to mohla být správná stopa.
 • 00:16:50 Všechno souhlasilo.
 • 00:16:55 Přemýšlel jsem o Bečovu,
  ale v závěrech jsem chtěl
 • 00:17:00 být opatrný.
 • 00:17:05 Ze 2 svazků jsem vypsal
  asi 48 rodů i jednotlivců,
 • 00:17:10 kteří by přicházeli
  v úvahu.
 • 00:17:13 V čele byl Beaufort-Spontini.
 • 00:17:17 Na 2. místo jsem zařadil
  Mensdorf-Poully.
 • 00:17:19 Ti měli zámek Nečtiny.
 • 00:17:21 Třetí byli Metternichové.
 • 00:17:25 Ti měli zámek Kynžvart
  a Plasy.
 • 00:17:28 Jako 4. tam byl rod
  Windischgrátz.
 • 00:17:32 Zakoupili klášter
  v Kladrubech u Stříbra.
 • 00:17:35 Byl to bohatý klášter.
 • 00:17:38 Takový předmět tam mohl být.
 • 00:17:42 Byli jsem v malé, potemnělé,
  klenuté místnosti
 • 00:17:47 na Malé Straně.
 • 00:17:52 Po objednání nás přijali
  kunshitorikové.
 • 00:17:58 Řekli jsme, že přesně nevíme,
  co hledáme.
 • 00:18:03 Bylo na nich vidět, že jsme
  v jejich očích hloupější
 • 00:18:08 než nás předchází naše pověst.
 • 00:18:11 Nedovedli nám poradit.
 • 00:18:13 Řekli jsme jim, že hledáme
  předmět ze 13. století.
 • 00:18:17 Ptali se, zda si vůbec uvědomujeme,
  co říkáme.
 • 00:18:21 Slušně nás vypoklonkovali.
 • 00:18:29 Vůbec nám v té věci nepomohli.
 • 00:18:38 V té době nám major Maryška sdělil,
  že nebudeme protahovat případ.
 • 00:18:47 Měli jsem přistoupit
  na řešení pana Douglase.
 • 00:18:51 ZVONÍ TELEFON
 • 00:19:00 Ať to ukončí,
  doděláme ten obchod.
 • 00:21:31 Podnik zahr. obchodu Artia
  se zabýval vývozem a dovozem
 • 00:21:37 starožitností ze zahraničí.
 • 00:21:40 Měli stanovený plán,
  kterým se netajili.
 • 00:21:45 Mohlo jim to pomoci
  ke splnění plánu.
 • 00:21:49 Měli stanovenou určitou kvótu,
  co musí vydělat při vývozu.
 • 00:21:59 Další schůzka se měla konat
  v podniku zahraničního
 • 00:22:02 obchodu jménem Artia.
 • 00:22:06 Sešli jsme se tam v květnu.
 • 00:22:31 Představoval si to tak,
  že měli být ve Švýcarsku
 • 00:22:36 2 nezávislí notáři.
 • 00:22:39 On by složil 250 tisíc
  dolarů u jednoho.
 • 00:22:43 My bychom složili 500 tisíc
  dolarů u druhého.
 • 00:22:47 Pak by sdělil místo,
  kde je ukryt ten předmět.
 • 00:22:50 Vyzvedl by si jej za účasti
  nějakého znalce.
 • 00:22:55 Musela by se podepsat smlouva,
 • 00:22:57 aby to bylo
  právně podloženo.
 • 00:22:59 Pak by se předmět vyzvedl.
 • 00:23:02 Vyvezl by se ven a uvolnily
  by se ty peníze.
 • 00:23:37 O indiciích, které by nám mohly
  pomoci,
 • 00:23:42 se v obchodní oblasti nehovořilo.
 • 00:23:47 Nechtěli jsme se otevřeně ptát.
 • 00:23:51 Nechali jsem to v rovině,
  aby povídal sám.
 • 00:23:56 Zdálo se nám jednodušší,
  že když najdeme, co chce,
 • 00:24:00 nebude za to muset nic platit.
 • 00:24:04 Jako dnes fandíme českému fotbalu,
  fandili jsme českému státu
 • 00:24:09 před cizincem.
 • 00:24:11 Nemuseli bychom od něj nic kupovat.
 • 00:24:15 Bylo by jednodušší si to najít
  a poděkovat.
 • 00:24:57 Po ukončení pozval pan Douglas
  všechny na oběd.
 • 00:25:02 Zaplatil oběd v pasáži Lucerna.
 • 00:25:06 Rozpovídal se o sobě,
  o svém soukromém životě.
 • 00:25:10 Chtěl navodit přátelštější
  atmosféru.
 • 00:25:14 Řekl, že má 46 let.
 • 00:25:17 Jeho žena byla brazilského
  původu.
 • 00:25:21 Žil se 3 syny v Lisabonu,
  v Portugalsku.
 • 00:25:27 Žil tady a finančně zabezpečil
  rodinu.
 • 00:25:38 Snažili jsme se najít dokumenty,
  které by osvětlovaly souvislosti
 • 00:25:43 s nalezením zmíněného relikviáře.
 • 00:25:46 Ve fondech ministerstva financí
  a zahraničního obchodu jsme
 • 00:25:52 nebyli úspěšní.
 • 00:25:55 Pokud jde o bývalý podnik
  zahraničního obchodu Artia,
 • 00:25:59 jde o fond značně roztříštěný.
 • 00:26:02 Tu rešerši jsme provedli.
 • 00:26:05 Bohužel s negativním účinkem.
 • 00:26:09 Nalezli jsme něco
  z 1. poloviny 80. let.
 • 00:26:12 Jsou to jména tehdejšího
  managmentu,
 • 00:26:14 který podnik řídil.
 • 00:26:15 To je vše.
 • 00:26:54 Slyšel jsem, že do toho
  byla tehdy STB
 • 00:26:58 zainteresovaná.
 • 00:27:01 Nevím o tom nic.
 • 00:27:04 Pan Douglas navštívil naše
  velvyslanectví ve Vídni.
 • 00:27:09 Do úřadů byla zainteresována
  tehdejší první správa.
 • 00:27:15 To je také státní rozvědka.
 • 00:27:21 Lustrací zjišťovali,
  kým je pan Douglas.
 • 00:27:26 O panu Douglasovi nebylo
  žádné povědomí.
 • 00:27:31 Tím to skončilo.
 • 00:27:46 Orgány státní bezpečnosti
  neměly tu zkušenost.
 • 00:27:54 Neuměli se ani orientovat
  v terénu tak, aby to našli.
 • 00:28:03 Byla to operativně - pátrací
  činnost
 • 00:28:07 kriminální služby.
 • 00:28:10 Orgány Státní bezpečnosti
  toto zajistit nemohly.
 • 00:28:16 V roce 1984 přišel
  na zastupitelství ve Vídni
 • 00:28:21 americký občan pan Douglas.
 • 00:28:25 Mluvil s pracovníkem
  s přesvědčením,
 • 00:28:29 že je to zástupce ambasády.
 • 00:28:33 Pravděpodobně jednal
  se zástupcem rozvědky STB.
 • 00:28:39 Pracovník rozvědky předával
  informace dál.
 • 00:28:44 Následovalo sledování
  a vyhodnocování.
 • 00:28:49 Neexistuje záznam o tom,
  že by 1. správa byla
 • 00:28:53 v kontaktu s panem Douglasem.
 • 00:28:58 Docházelo ke skartacím.
 • 00:29:03 Nemůžeme mít k dispozici vše,
  s čím komunistická rozvědka
 • 00:29:09 pracovala.
 • 00:29:13 Je překvapivé, že o tomto
  člověku neexistuje žádný záznam.
 • 00:29:16 Teoreticky by ten záznam
  měl někde být.
 • 00:29:18 V našich fondech rozhodně není.
 • 00:29:22 STB mělo stejné postavení
  jako ÚV KSČ ve vztahu
 • 00:29:25 k policii.
 • 00:29:27 Bylo to naprosto
  nerovné postavení.
 • 00:29:30 Nemám na mysli pouze
  profesní a etickou rovinu.
 • 00:29:34 Zejména kriminální policie
  to nesla těžce.
 • 00:29:38 Nevím o styku s STB.
 • 00:29:46 Pokud takové styky existovaly,
  muselo to být na vyšší úrovni.
 • 00:29:54 Plukovník Černý
  řídil 4. odbor.
 • 00:29:57 Ten už nám žádné informace
  nepodá,
 • 00:30:00 zemřel před více než 10 lety.
 • 00:30:04 O mnoha zajímavých případech
  se psalo v časopisech
 • 00:30:11 nebo odborných publikacích.
 • 00:30:16 O tomto nenapsal nikdy.
 • 00:30:48 Pokud jde o jednání na konci září,
  sešli jsme se v zahraničním
 • 00:30:55 obchodním podniku Artia.
 • 00:30:59 Nemohl jsem se smířit s tím,
  že předmět, který je naším
 • 00:31:03 vlastnictvím,
  přinese jen 250 tisíc dolarů.
 • 00:31:07 Přemýšlel jsem o tom, zda ten
  předmět nemá větší cenu.
 • 00:31:14 Domluvili jsme se s kolegou
  na tom,
 • 00:31:18 co řekneme panu Douglasovi.
 • 00:31:26 Pokud by byl předmět vyvezen
  a prodán, ČSSR bude rovnoprávným
 • 00:31:35 partnetrem pana Douglase
  a dostane 90 % zisku.
 • 00:31:43 Pan Douglas měl dostat 10 %.
 • 00:31:47 Když mu to tlumočník přeložil,
  bylo vidět, že je překvapen.
 • 00:31:58 Toto asi neočekával.
 • 00:32:04 Začali jsme se jako obchodníci
  dohadovat o procentech.
 • 00:32:09 Nakonec jsme dospěli
  k 27 %.
 • 00:32:15 Zdálo se, že pan Douglas
  je spokojen.
 • 00:33:09 Blesklo mi hlavou, že je vhodná
  příležitost pokusit se z něj
 • 00:33:14 něco dostat.
 • 00:33:16 Potřebovali bychom vědět,
  co potřebujete k transportu?
 • 00:33:28 3 - 4 lidi s krumpáčem
  a lopatou.
 • 00:33:31 Auto a detektor kovu.
 • 00:33:35 Předtím tvrdil, že se jedná
  o dřevěný předmět.
 • 00:33:41 "Na co potřebujete detektor
  kovu?" Ptali jsme se.
 • 00:33:48 Řekl, že je to dřevěná truhla,
  na které jsou kovové věci.
 • 00:33:53 Ptal jsem se,
  zda je ta truhla prázdná.
 • 00:33:58 Řekl, že je tam 6 lahví
  starého francouzského koňaku,
 • 00:34:02 asi stoletého.
 • 00:34:07 Potřebovali bychom znát
  přesný počet lidí.
 • 00:35:02 Kam máme ty lidi přivést?
 • 00:35:10 Do Karlových Varů.
 • 00:35:14 Blesklo mi hlavou,
  že je to Bečov.
 • 00:35:25 2 dny jsem mluvil s kolegou
  Dvorským, abychom zjistili,
 • 00:35:31 co by to mohlo být.
 • 00:35:38 Do muzea přišel člen kriminálního
  týmu pan Čmolík.
 • 00:35:46 Řekl, že vytipovali 4 - 5 zámků,
  zapamatovala jsem si Kynžvart
 • 00:35:53 a Bečov.
 • 00:35:58 V čase oběda jsem se šla podívat
  dolů do knihovny.
 • 00:36:07 Vzala jsem si soupis uměleckých
  památek českých.
 • 00:36:15 Je vytištěná německy.
 • 00:36:21 Soupis byl vydán v roce 1932.
 • 00:36:25 Knihou jsem listovala.
 • 00:36:32 Našla jsem v ní relikviář.
 • 00:36:43 Podívala jsem se na název
  lokality, byl to Bečov.
 • 00:36:48 Relikviář je vzácná památka.
 • 00:36:52 Žádná jiná tohoto druhu
  u nás v Čechách není.
 • 00:36:58 Pokud to mělo být něco mimořádného,
  nemohlo to být nic jiného.
 • 00:37:26 V září nebo říjnu 1985
  v dopoledních hodinách zazvonili
 • 00:37:34 u brány zdvořilí pánové.
 • 00:37:38 Bez vyzvání ukázali průkazy.
 • 00:37:46 Řekli, že hledají jistou věc,
  že by mohla být na hradě.
 • 00:38:09 Jsme v obytných místnostech
  posledních majitelů,
 • 00:38:14 kteří tady přišli roku 1813.
 • 00:38:20 Do tohoto prostoru umístili
  celý svůj mobiliář.
 • 00:38:24 Musel být značný,
  ten rod byl bohatý.
 • 00:38:28 V Bruselu vypukla roku 1830
  po jednom operním představení
 • 00:38:32 revoluce.
 • 00:38:35 Nechtěli působit v těchto
  neklidných prostorách.
 • 00:38:40 V Čechách se nehrály takové kusy,
  po kterých by lidi vyšli
 • 00:38:46 do ulic a dělali revoluci.
 • 00:38:49 Lid byl loajální.
 • 00:38:53 Habsburkové to tady
  měli pod palcem.
 • 00:38:59 Byl tady klid.
 • 00:39:05 V Rakousku byl politicky aktivní
  až vévoda Fridrich.
 • 00:39:10 Zasedal v panské sněmovně
  rakouské říšské rady.
 • 00:39:15 Pak jeho syn, vévoda a kníže
  Jindřich.
 • 00:39:21 Vévoda Jinřich Beaufort
  měl již 4 dospělé děti.
 • 00:39:26 Nejstarší byla Elizabeta,
  provdala se.
 • 00:39:30 Měla neprovdanou sestru
  Eleonoru.
 • 00:39:33 Byli tam i 2 synové,
  Fridrich a Albert.
 • 00:39:38 V roce 1918
  se Rakousko -Uhersko rozpadlo.
 • 00:39:42 Vznikla ČSR.
 • 00:39:44 Republika byla sekularizovaná.
 • 00:39:48 Hlásila se ke zcela jiným tradicím.
 • 00:39:50 Byly zrušeny šlechtické tituly.
 • 00:39:53 Byla vyhlášena pozemková reforma,
  která vyvlastňovala ornou půdu.
 • 00:39:59 Zůstalo jim
  asi 10 tisíc ha lesa.
 • 00:40:03 Tyto záležitosti Beauforty nenadchly.
 • 00:40:07 Neměli asi srdečný vztah
  k nové republice.
 • 00:40:12 Beaufort se ztotožnil se stranou,
  která se vůči ČSR staví negativně.
 • 00:40:19 Zhlédl se v Sudetoněmeckém hnutí.
 • 00:40:24 Stává se funkcionářem
  Sudetoněmecké strany.
 • 00:40:28 Později podporoval Hittlerův režim
  v Československu.
 • 00:40:32 Měl v té době německou národnost.
 • 00:40:35 Tu také nesli oba jeho synové,
  Albrecht a Fridrich.
 • 00:40:42 Průčelí této budovy bylo vybaveno
  svastikou s umělým osvětlením.
 • 00:40:53 Oba synové narukovali na frontu.
 • 00:40:57 Mladší padl v roce 1942
  před Moskvou.
 • 00:41:02 Pak přišel rok 1945.
 • 00:41:05 Manželka vévody Heinricha
  zemřela v červenci roku 1945
 • 00:41:10 na Bečově.
 • 00:41:12 Zbytek rodiny byl odsunut.
 • 00:41:15 Dnes žijí na území
  Rakouska a Německa.
 • 00:41:22 V roce 1945 byl Bečov zemí nikoho.
 • 00:41:27 Ustanovovala se tady
  národní správa.
 • 00:41:31 Procházely tady revoluční gardy.
 • 00:41:35 Byly to spíše rabovací gardy.
 • 00:41:40 Prý se na hradě zdržovala
  i kněžna Hohenlohe,
 • 00:41:43 což byla rakouská občanka.
 • 00:41:46 Na dveřích měla papír
  s razítkem.
 • 00:41:50 Bylo tam napsáno:
 • 00:41:52 Rakouská občanka, nic nebrat!
 • 00:41:57 V dalších měsících vstoupily
  v platnost Postupimské dohody.
 • 00:42:02 Postupně docházelo k odsunu
  německého obyvatelstva.
 • 00:42:08 Podle pamětníků se správce pantví
  stěhoval v několika
 • 00:42:14 naložených autech.
 • 00:42:20 Stýkala se tady
  2 okupační pásma,
 • 00:42:23 možnosti byly lepší.
 • 00:42:26 Jedna dáma říkala:
 • 00:42:27 "Ten si vzal všecko,
  měl naložené i necky."
 • 00:42:31 Není vyloučeno, že s vědomím
  americké armády odvezli
 • 00:42:34 část majetku na bezpečné
  místo.
 • 00:42:37 Možná do Bavorska.
 • 00:42:40 Za této situace je otazníkem,
  proč relikviář sv. Maura
 • 00:42:43 zůstává na hradě Bečov.
 • 00:42:46 Možná to vévoda Heinrich
  považoval za nejcennější
 • 00:42:50 součást majetku.
 • 00:42:53 Možná považoval transport
  této památky za riskantní.
 • 00:42:56 Doufal, že se po přechodném
  období na Bečov vrátí.
 • 00:43:04 Tady jsme jeli v sobotu,
  2.11.1985.
 • 00:43:11 Přijeli jsem kolem
  11. hodin dopoledne.
 • 00:43:15 Začali jsme s hledáním.
 • 00:43:18 Když zazpíval detektor,
  vzal jsem krumpáč
 • 00:43:21 a začal jsem kopat.
 • 00:43:23 Udělali jsme si schéma.
 • 00:43:25 Začali jsme dole v zahradách.
 • 00:43:27 Postupně jsme vykopali pár okapů
  a drátěnek z postelí
 • 00:43:31 a další železo.
 • 00:43:34 Pískalo to asi po 2 metrech.
 • 00:43:37 Byli jsme rozhodnuti
  prohledat to celé.
 • 00:43:46 Dověděli jsme se, že pan
  Douglas nechce smlouvu podepsat.
 • 00:43:50 Právník měl výhradu ke smlouvě,
  že je tam uveden bohemikální původ.
 • 00:43:57 Požadoval změnu nebo
  vyškrtnutí článku.
 • 00:44:01 Chtěl se vrátit do Evropy
  po 14 dnech, po dovolené.
 • 00:44:08 To nás uklidnilo,
  získali jsme tím čas.
 • 00:44:13 Věděli jsme,
  že můžeme 14 dnů hledat.
 • 00:44:17 Pátrání vrcholilo začátkem
  listopadu.
 • 00:44:21 Pánové se tady objevili
  podruhé nebo potřetí.
 • 00:44:26 Zdálo se mi podle počtu lidí,
  že pátrání vrcholí.
 • 00:44:31 Nezdálo se mi, že by to bylo
  někde na zahradě.
 • 00:44:37 Už jsou blízko.
 • 00:44:39 Necháme je tu akci dokončit?
 • 00:44:42 A co když to převezme někdo jiný?
 • 00:44:47 Dobře. Riskneme to.
 • 00:44:55 Pozornost se soustředila
  na zastavěné prostory.
 • 00:44:59 Logicky na někdejší obydlí
  Beaufortů a na starý hrad.
 • 00:45:08 Do této kaple jsme přišli
  ze spodních teras.
 • 00:45:11 Byli jsme 4.
 • 00:45:14 Když jsme tady přišli,
  našel jsem podle plánů kryptu.
 • 00:45:22 Asi to tady přinesli
  přes krček
 • 00:45:24 z renesančního křídla.
 • 00:45:27 Schovali to dolů.
 • 00:45:30 Jeden z kriminalistů
  se mě zeptal, zda se může
 • 00:45:34 uvolnit některé prkno
  z podlahy kaple.
 • 00:45:41 Nebyl jsem rád.
 • 00:45:48 Tady je metr prkna,
  kde to zní dutě.
 • 00:45:54 Myslel jsem,
  že tam budou schody do krypty.
 • 00:45:58 Žádné tam nebyly.
 • 00:46:01 Maryška chodil s detektorem
  kovu přede mnou.
 • 00:46:05 Něco mu to ukazovalo.
 • 00:46:08 Bylo to asi metr dlouhé.
 • 00:46:12 Odtrhli jedno prkno
  a zase tam bylo kamení a zem.
 • 00:46:16 Viděli jsme tam láhve.
 • 00:46:22 Tušili jsme,
  že jsme na správném místě.
 • 00:46:30 Pod dalším prknem jsem
  viděl křišťálovou kuličku
 • 00:46:35 ze střechy.
 • 00:46:40 Toto detektivní pátrání bylo
  úspěšné.
 • 00:46:45 Nastal problém,
  co s tím dělat.
 • 00:46:47 Měli jsme to vytáhnout
  nebo ne?
 • 00:46:52 Kdybychom zavolali odborníky,
  hrabali by se tady 3 měsíce.
 • 00:46:59 Odpovědný jsem byl já.
 • 00:47:04 Rozhodl jsem se,
  že to vytáhneme.
 • 00:47:16 Maryška mi sdělil,
  že bych měl podepsat papír,
 • 00:47:20 ne kterém by bylo něco
  o této starožitnosti.
 • 00:47:23 Měl jsem podepsat, že záležitost
  je v šetření a že je důvěrná.
 • 00:47:27 Našli, co hledali,
  mohli jsme si tykat.
 • 00:47:36 Relikviář reprezentoval
  něco ojedinělého.
 • 00:47:45 V Evropě jich je několik.
 • 00:47:47 To, co se ve špatném stavu
  vynořilo z podlahy,
 • 00:47:51 to jsem skutečně nečekal.
 • 00:47:54 Chtěli jsme to vzít celé.
 • 00:47:58 Střecha se začala oddělovat
  od spodní části.
 • 00:48:02 Báli jsme se, že je to shnilé.
 • 00:48:08 Když už jsme byli na konci
  vyprošťování,
 • 00:48:17 venku se zablesklo a zahřmělo.
 • 00:48:30 Měl jsem na nohou semišové boty.
 • 00:48:34 Když jsem přijel domů,
  žena poznala, že jsme něco našli.
 • 00:48:38 V semiši se zachytily šupinky
  zlata ze stříšky.
 • 00:48:43 Říkala:
 • 00:48:44 "Vy jste něco našli,
  protože máš zlato na botech."
 • 00:49:04 Někteří příslušníci rodiny
  se v Bečově objevovali.
 • 00:49:09 Ve skupince osob byli
  příslušníci rodiny Beaufort.
 • 00:49:15 Pravděpodobně Eleonora, neprovdaná
  dcera posledního majitele zámku.
 • 00:49:21 Zeptal jsem se, zda se nechtějí
  seznámit
 • 00:49:25 s představou budoucích změn
  zámku Bečov.
 • 00:49:34 Možnost, že se tady bude pracovat,
  mohla přimět rodinu k aktivitě.
 • 00:49:45 Zásluhou práce kriminalistů
  se 5.11. k půlnoci
 • 00:49:56 vynořil relikviář z podlahy
  kaple.
 • 00:50:01 V době před odkrytím relikviáře
  bylo rozbito okno.
 • 00:50:05 Někdo se dostal do kaple.
 • 00:50:08 Situace se tady opakovala
  několikrát.
 • 00:50:13 Mohlo to souviset s průzkumem
  někoho, kdo tady byl poslán,
 • 00:50:18 aby zjistil, zda je prostor
  hradní kaple v pořádku.
 • 00:50:23 Uvědomil jsem si to
  po odkrytí relikviáře.
 • 00:50:33 Šlo o možnost relikviář
  zpeněžit.
 • 00:50:36 Za cizí valutu.
 • 00:50:45 Dojem mi byl vnuknut.
 • 00:50:48 Později až po objevení relikviáře.
 • 00:50:57 Nikdy jsem nevěděla,
  zda to mělo nějaké opodstatnění.
 • 00:51:03 Říkala jsem si, že není možné
  vyvést takovou věc do zahraničí.
 • 00:51:18 Vyhledal jsem redaktora
  z Mladé fronty.
 • 00:51:21 Zajímalo ho to.
 • 00:51:24 Fotograf udělal fotografie.
 • 00:51:27 Jednoho dne to vyšlo
  v Mladé frontě na 1. straně.
 • 00:51:33 Večer se ukázalo,
  že informaci z našeho tisku
 • 00:51:37 převzala agentura Reuter.
 • 00:51:41 Objevilo se to i v posledních
  večerních zprávách BBC ve 23.15 h.
 • 00:51:49 Článek vzbudil velký rozruch.
 • 00:51:53 Povolal mě můj nadřízený do Plzně.
 • 00:51:56 Tvářil se úředně a nepříjemně.
 • 00:51:59 Prohlásil, že sekretariát náměstka
  kultury je rozhořčen,
 • 00:52:03 co na to prý říkám?
 • 00:52:06 Zveřejnění někoho popudilo.
 • 00:52:10 Publikovalo se to,
  nešlo s tím už nic dělat.
 • 00:52:14 Nevím, proč se sekretariát
  rozhořčoval.
 • 00:52:19 Dnes mě to už nezajímá.
 • 00:52:21 ZVONÍ TELEFON
 • 00:52:39 Potřeboval jsem,
  aby si relikviář někdo převzal.
 • 00:52:44 Volal jsem paní doktorce Hejdové.
 • 00:52:47 Byla ráda, přišla se podívat.
 • 00:52:50 Byla dojatá.
 • 00:52:53 Kosti a vše, co bylo uvnitř,
  jsem měl v pytli pod stolem.
 • 00:52:59 Relikviář stál na stole.
 • 00:53:02 Trvalo asi týden,
  než si to odvezli.
 • 00:53:08 Byl uložen v trezoru
  ČS národní banky.
 • 00:53:12 Tam začalo mokré dřevo pracovat.
 • 00:53:16 Restaurátorské práce začaly
  až v polovině roku 1993.
 • 00:53:21 Skončily na zač. roku 2002.
 • 00:53:25 Od května roku 2002
  je relikviář k vidění na Bečově.
 • 00:53:30 Požadavek byl obecný.
 • 00:53:32 Řekněte nám co nejvíce!
 • 00:53:35 Zajímavé bylo zjistit,
  z jakého dřeva je vyroben
 • 00:53:38 korpus relikviáře.
 • 00:53:41 Základ byl z dubu.
 • 00:53:44 Některé nitě byly zdobené zlatem.
 • 00:53:52 Ve schránce byly pozůstatky
  minimálně 3 lidí.
 • 00:54:00 Kosti patřily i jedné ženě.
 • 00:54:03 Kosti byly od jedinců
  různého věku.
 • 00:54:06 Od 20 - 40 let.
 • 00:54:12 Všechny až na jednoho vykazovaly
  příslušnost ke krevní skupině A.
 • 00:54:20 Asi se nepodaří sehnat dobový
  vzorek,
 • 00:54:25 ze kterého by se provedl
  profil DNA.
 • 00:54:29 Abychom stanovili,
  zda jsou tam ostatky sv.Maura.
 • 00:54:34 Restaurátorské práce zlatnické
  výzdoby stály 8 mil. korun.
 • 00:54:40 Dalších 2,5 mil. korun stály
  práce na konzervaci usní,
 • 00:54:44 textilu, na zhotovení nového
  dřevěného jádra relikviáře.
 • 00:54:50 Na Pražském hradě se odehrála
  výstava na přelomu roku
 • 00:54:55 2000 a 2001.
 • 00:54:57 V návštěvní knize se objevil
  záznam od paní Margaret de Beaufort.
 • 00:55:03 Píše, že výstava je pěkná.
 • 00:55:06 Doufá, že jejich proces dopadne
  dobře a relikviář se jim vrátí.
 • 00:55:11 To je zajímavost o trvajícím
  zájmu Beaufortů o relikviář.
 • 00:55:39 Uspokojení zde je.
 • 00:55:42 Takový případ se stane
  jednou za život.
 • 00:55:51 Brali jsme to normálně.
 • 00:56:22 Skryté titulky: Tereza Nováková
  Česká televize, 2006

Související