iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 3. 2008
15:30 na ČT2

1 2 3 4 5

107 hlasů
4299
zhlédnutí

Soukromá muzea

Muzeum drezín

9 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Muzeum drezín

 • 00:00:20 V našem muzeu na šumavském
  Čachrově vedle dresin
 • 00:00:24 máme taky sbírku historických
  uniforem.
 • 00:00:29 Uniformu, kterou mám na sobě,
  tak je rakouských státních drah
 • 00:00:35 z roku 1857.
 • 00:00:37 Je to pro úředníka vyšší třídy.
 • 00:00:40 K tomu patřila i šavle
  s klasickým zdobením ajznbnoňáckým.
 • 00:00:47 Tyto uniformy vydržely
  do roku 1897.
 • 00:00:51 Po roce 1897 místo tohoto
  klobouku přišly čapky.
 • 00:01:00 Ty vydržely do roku 1918,
 • 00:01:02 kdy začal podle francouzského
  vzoru u Československých
 • 00:01:07 státních drah nový střih.
  V něm sedí můj syn Venda.
 • 00:01:13 Má na sobě tuto uniformu, která
  vycházela z vojenského střihu.
 • 00:01:19 Na hlavě byl kastrůlek podle
  francouzského vzoru.
 • 00:01:22 Tato uniforma s různými malými
  obměnami vydržela do roku 1952.
 • 00:01:28 Pak přišly uniformy ruského vzoru.
 • 00:01:32 Nárameníky a označení pro
  jednotlivé skupiny ajznboňáků.
 • 00:01:37 Toto vydrželo do vzniku
 • 00:01:39 Československé socialistické
  republiky v roce 1961.
 • 00:01:45 Tam se opět změnily střihy.
  Z našeho laického pohledu
 • 00:01:49 se nepoznalo, kdo ke komu patří.
 • 00:01:53 Pouze ajznboňáci mezi sebou
  poznali, že ten má větší hvězdu,
 • 00:01:57 ten malou.
  Ten je nadřízenej a ten podřízenej.
 • 00:02:00 A zanikla stavovská čest.
 • 00:02:11 Dresiny jsme začali sbírat
  někdy kolem roku 1988.
 • 00:02:16 Tato dresina je inspektorská
  z roku 1851.
 • 00:02:21 Tuto dresinu vyrobili v dílnách
  pražského státního nádraží.
 • 00:02:25 Dneska je to Masarykovo nádraží
  Praha.
 • 00:02:29 Byla určena pro inspekční jízdy
  mezi Prahou a Pardubicemi.
 • 00:02:35 Tenkrát vypadaly inspekční jízdy
  takto:
 • 00:02:38 ráno vyjeli z Prahy do Úval,
 • 00:02:41 přednosta se musel postarat
  o jídlo a další občerstvení,
 • 00:02:46 po obědě v Úvalech vyrazili
  do Českého Brodu,
 • 00:02:50 v Českém Brodě opět čekal
  přednosta a paní přednostová
 • 00:02:54 jim připravila večeři a nocleh.
 • 00:02:58 Podle toho, jak vypadalo
  občerstvení,
 • 00:03:00 tak vypadala i závěrečná zpráva.
 • 00:03:02 A třetí den dojeli do Pardubic.
 • 00:03:07 Zbytky tohoto stroje jsme našli
  v Českém Brodě v roce 1988.
 • 00:03:11 Celý jsme to zrenovovali a dřevěné
  části dělal můj táta, byl kolářem.
 • 00:03:20 Jinak se to dělalo ve vývojové
  dílně partou nadšenců v Nymburce.
 • 00:03:26 To je první stroj, který jsme do
  naší sbírky získali.
 • 00:03:31 Tato dresina dělala inspekční jízdy
  i před vládními vlaky.
 • 00:03:37 Je to skoro stejný scénář
  jako v dnešní době.
 • 00:03:40 Když jede vládní vlak, tak před
  ním musí jet samostatná lokomotiva.
 • 00:03:45 Vlak má dvě lokomotivy,
  protože kdyby jedna lehla,
 • 00:03:49 tak aby naši představitelé
  včas dojeli.
 • 00:03:52 V roce 1853, když jel Jeho
  Majestát Franz Josef
 • 00:03:57 z Berlína do Vídně, tak tato
  dresina dělala inspekční jízdu
 • 00:04:01 mezi Prahou a Pardubicemi.
 • 00:04:04 Můžete se podívat na jízdní řád,
  který tady máme z té doby.
 • 00:04:08 Protože inspektoři nemohli couvat
  při svých inspekčních jízdách,
 • 00:04:13 tak dresinu vždycky otáčeli,
  aby vyjeli vždy popředu.
 • 00:04:20 K tomu sloužilo toto otáčecí
  zařízení jednoduchého stylu.
 • 00:04:25 V těžišti dresinu nadzvednem.
 • 00:04:34 A krásně ve dvou ji otočíme.
 • 00:04:47 Zase spustíme a můžeme jet
  po směru.
 • 00:05:02 V našem muzeu železničních dresin
  máme i tento běhací stroj
 • 00:05:06 z roku 1838.
 • 00:05:09 Jezdilo se na něm obkročmo.
 • 00:05:14 Když člověk dojel do cílového místa
  a chtěl se vrátit,
 • 00:05:18 tak nebylo žádné vynášení. Pouze se
  vystoupilo a otočilo se.
 • 00:05:22 Zamával a odjížděl.
 • 00:05:29 Vyvážíme další stroj,
  který je na šlapání.
 • 00:05:32 Mám to tady jako fitness centrum.
 • 00:05:34 Inspektorská dresina na ruční pohon
  a tato je na šlapání.
 • 00:05:38 Tento stroj vymyslel Josef Božek
  v pražské polytechnické škole.
 • 00:05:43 Postavil ji pro Gerstnera,
 • 00:05:46 pro koněspřežnou železnici
  České Budějovice - Linec.
 • 00:05:50 My jsme našli tento popis
  v literatuře.
 • 00:05:54 Tam byla zmínka o šlapadlech.
 • 00:05:57 Tak jsme vyrobili tento stroj.
 • 00:06:00 Je to novostavba podle
  dobový dokumentace.
 • 00:06:03 Jezdila mezi Českýma Budějovicema
  a Lincem.
 • 00:06:07 Krásně se ovládá, jednoduchý chod,
  rychlá.
 • 00:06:21 Zvláštností je, že právě tady
  v Čachrově není žádná
 • 00:06:24 železniční zastávka.
 • 00:06:27 Pokud chtějí Zahrádkovi svůj
  opravený nebo nově postavený
 • 00:06:30 stroj vyzkoušet,
  musí se s ním vypravit
 • 00:06:33 do nejbližší železniční stanice,
  do Bělčice.
 • 00:06:50 Toto je stroj Wohanka z roku 1907.
 • 00:06:54 To byla pražská firma,
  která vyráběla dresiny
 • 00:06:58 pro celé Rakousko-Uhersko.
 • 00:07:00 A dodávala je také do Číny.
 • 00:07:02 Bohužel, v roce 1934 zkrachovala.
 • 00:07:07 Z těchto dresin mám tady několik
  strojů.
 • 00:07:10 Je to vůbec první kus
  z roku 1897,
 • 00:07:16 který byl vyroben pro trať
  Mělník - Mšeno.
 • 00:07:19 Tato dresina byla vyrobena pro
  brněnský odbor udržování dráhy.
 • 00:07:24 Dresiny od Wohanky byly lehčího
  typu a byly postaveny
 • 00:07:28 na principu bicyklu.
 • 00:07:32 Toto jsou dvě kola vedle sebe
  a dva maníci musejí makat.
 • 00:07:38 A dva inspektoři se vezou.
 • 00:07:41 Tak, jako je to normálně v životě.
 • 00:07:50 Dresina anglického typu,
  systém Sheppard z roku 1857,
 • 00:07:56 sloužila k revizím morseova
  vedení podél trati.
 • 00:08:00 Před sebou máme traťmistrovské
  kolo firmy Wohanka z roku 1924.
 • 00:08:05 Toto kolo hrálo ve filmu
  Páni kluci.
 • 00:08:08 Už mělo krásnou pásovou brzdu
  na zadní kolo.
 • 00:08:14 Když se jelo do oblouku,
  tak mělo vykláněcí zařízení.
 • 00:08:19 Dneska bychom řekli, že je to
  Pendolino.
 • 00:08:25 Bylo vymyšleno za daleko menších
  nákladů, než je Pendolino,
 • 00:08:29 které jezdí na tratích.
 • 00:08:32 Vedle stojí další stroj od firmy
  Wohanka.
 • 00:08:36 Je to jeho první kolo, které bylo
  vyrobeno v roce 1897.
 • 00:08:42 Když byste ho chtěli potěžkat,
  tak ho skoro neunesete,
 • 00:08:46 protože všechno je pravá
  kovářská práce.
 • 00:08:50 Toto kolo bylo furtošlap.
 • 00:08:52 Když se jelo z kopce, tak se musely
  dát nohy na tyto dvě tyčky.
 • 00:09:00 Když se jelo do kopce,
  tak se šlapalo tímto způsobem.
 • 00:09:04 V Muzeu dresin je i velká sbírka
  lokomotivních cedulí.
 • 00:09:08 Návštěvníci a znalci, pro které
  je železnice koníčkem,
 • 00:09:12 jistě vyčtou z tabulek
  mnoho různých informací.
 • 00:09:15 Jsou tady i staré návěstní lampy
 • 00:09:18 a vlastnické znaky železniční
  správy.
 • 00:09:21 V Čachrově mají o zábavu
  postaráno.
 • 00:09:24 Pořád něco opravují, hledají,
  zkoušejí a hlavně se na nově
 • 00:09:29 rekonstruovaných dresinách
  projedou.
 • 00:09:52 Skryté titulky
  Miroslav Hanzlíček