iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 9. 2012
12:32 na ČT24

1 2 3 4 5

0 hlasů
397
zhlédnutí

Kultura v regionech

4Together — 90 let českého komiksu: výstava Signály z neznáma - Český komiks 1922 – 2012 — Robinson Crusoé v operním provedení

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kultura v regionech

 • 00:00:00 .
 • 00:00:12 4Together je název
  jedinečného mezinárodního projektu
 • 00:00:15 4 nezávislých divadel z Čech,
  Polska, Slovenska a Maďarska.
 • 00:00:19 V Kultuře v regionech jej představí
  pořádající soubor BURANTEATR.
 • 00:00:23 90letý příběh českého komiksu
  se dočká své hmatatelné podoby
 • 00:00:26 v brněnském Domě umění.
 • 00:00:32 Více o tématu prozradí
  kurátoři výstavy.
 • 00:00:34 Robinsona Crusoé v České republice
  poprvé v operním provedení
 • 00:00:38 předvedlo Divadlo F. X. Šaldy
  v Liberci.
 • 00:00:40 Tolik na úvod,
  za chvíli o všem podrobněji.
 • 00:00:43 Dobré odpoledne.
 • 00:00:54 Výstavu pod tímto názvem
  představí poprvé příští týden
 • 00:00:58 v úterý brněnský Dům umění.
 • 00:01:01 Proto ve studiu vítám
  Tomáše Prokůpka a Pavla Kořínka,
 • 00:01:03 kurátory výstavy.
 • 00:01:04 Dobrý den.
 • 00:01:06 90 let českého komiksu,
  tak dlouhé období bude výstava
 • 00:01:09 mapovat.
 • 00:01:14 Z pohledu dějin umění
  je to historie poměrně krátká.
 • 00:01:29 Rok 1922 je trochu cíleně zvolený
  bod.
 • 00:01:40 Komiksové formy na našem území ale
  existují od poloviny 19. stol.
 • 00:01:56 tisků a předmětů.
 • 00:01:57 Odkud pocházejí, jak ten příběh
  komiksu pro Dům umění vznikal?
 • 00:02:08 Exponáty pocházejí z různých míst.
 • 00:02:14 některé jsou zapůjčené od
  institucí, některé
 • 00:02:18 od soukromých vlastníků.
 • 00:02:26 Vypůjčeny jsou dohromady od 80
  subjektů.
 • 00:02:30 Byla to tedy těžká práce.
 • 00:02:40 Poté taky nebylo jednoduché
  dojednat, co si můžeme půjčit,
 • 00:02:44 jak to můžeme vystavit apod.
 • 00:02:55 Jinak historii komiksu jsme se
  snažili udělat do tematických
 • 00:03:00 skupin.
 • 00:03:09 Nechtěli jsme to podávat pouze
  chronologicky.
 • 00:03:14 Takže např. komiks a film.
 • 00:03:26 I když ale český filmový průmysl s
  komiksem moc nepracoval.
 • 00:03:34 jakési jednoduché umění.
 • 00:03:35 Jaké je jeho postavení dnes?
 • 00:03:43 Já si myslím, že naše výstava je
  důkazem,
 • 00:03:55 že komiks patří mezi umění.
 • 00:04:02 Ale není potřeba se zabývat tím,
  zda uměním je nebo není.
 • 00:04:08 Dnešní doba je ale otevřenější
  komiksu.
 • 00:04:15 Je to vidět i v komiksově
  vyspělejších státech.
 • 00:04:28 Dnes se na to veřejnost dívá jako
  na něco, co může mít zajímavý
 • 00:04:30 obsah.
 • 00:05:03 Nemělo by smysl o něm uvažovat
  jako o brakovém žánru pro děti.
 • 00:05:16 Jeho místo je podle mě všude.
 • 00:05:21 Jaká je jeho přidaná hodnota,
  co má navíc?
 • 00:05:33 Já bych ho porovnal s filmem.
 • 00:05:39 Oproti výtvarnému umění má příběh.
 • 00:05:48 Ve srovnání s filmem je příjemné,
  že zatímco film potřebuje
 • 00:05:57 obrovský štáb, komiks si může
  vytvořit člověk i sám.
 • 00:06:04 A v čem j etypický český komiks?
 • 00:06:09 Je to různé v různých obdboích.
 • 00:06:16 V 20. stol. ale dominovaly komiksy
  pro děti.
 • 00:06:26 Současný český komiks se již
  vyrovnává evropské úrovni.
 • 00:06:52 Zvláštní je ale tím, že po roce
  1989 má větší snahu experimentovat.
 • 00:07:02 Nedostává se mu ale běžné konzumní
  produkce.
 • 00:07:23 Potkávají se na ní dva sochaři,
  Američan z New Yorku narozený
 • 00:07:30 v Ostravě Alex Kveton
  a Petr Stanický původem z Příklep,
 • 00:07:32 který pobýval v New Yorku
  na stipendiu.
 • 00:07:39 už jako sebevědomý umělec.
 • 00:07:43 Usadil se v New Yorku
  a z Aleše se stal Alex.
 • 00:07:44 Šéfuje tam přední dílně
  na umělecko-architektonické
 • 00:07:47 zpracování kovů a jeho práci
  vlastní i Muzeum moderního umění
 • 00:07:51 v New Yorku.
 • 00:07:52 V rodném městě vytavuje
  po 30 letech.
 • 00:08:01 Já jsem si nikdy nemyslel,
  že se to uskuteční.
 • 00:08:04 Po 30 letech jsem tady a vystavuji
  se svým mladším kolegou,
 • 00:08:07 který je ze stejné školy jako já.
 • 00:08:14 Petr Stanický.
 • 00:08:15 A ten byl iniciátorem.
 • 00:08:19 Není jednoduché přivést takové
  drahé záležitosti z New Vorku sem.
 • 00:08:25 z ušlechtilých kovů
  a několik grafik.
 • 00:08:32 a dokonalosti řemeslného
  zpracování, které mi často
 • 00:08:38 na současném umění chybí.
 • 00:08:42 dřevěné reliéfy
  a také nerezovou plastiku,
 • 00:08:45 která oba přátele spojuje.
 • 00:08:52 před léty u Aleše
  v newyorském ateliéru.
 • 00:08:56 Vychází z renesančního obrazu
  Fra Angelikova posledního soudu.
 • 00:09:02 K nejdražším patří tato
  bronzová socha ženy.
 • 00:09:12 Teprve včera, poprvé na prknech
  Divadla F. X. Šaldy v Liberci
 • 00:09:15 ožila opera Robinson Crusoé.
 • 00:09:18 Událost, kterou teď podrobněji
  rozebereme s režisérem inscenace,
 • 00:09:21 ředitelem Divadla F. X. Šaldy
  Martinem Otavou.
 • 00:09:25 Zdravím vás po telefonu.
 • 00:09:28 Jacques Offenbach patří
  mezi geniální tvůrce.
 • 00:09:32 Na našich scénách samozřejmě
  jeho slavné kusy nechybí,
 • 00:09:35 ale Robinson Crusoé je vyjímkou.
 • 00:09:39 Proč české jeviště tak dlouho
  čekalo na uvedení této opery?
 • 00:09:42 Dobrý den.
 • 00:09:55 Každý rok představujeme nějakou
  neznámou nebo u nás nehranou
 • 00:09:57 operu.
 • 00:10:04 Letos jsme se rozhodli pro
  Robinsona.
 • 00:10:29 Vybrali jsme si ho, i když se
  nehraje asi pro jeho libreto.
 • 00:10:41 Původní libreto nebylo dochováno.
 • 00:10:55 Jak velké zásahy jste musel udělat?
 • 00:11:00 Ne.
 • 00:11:11 Robinson je jinak pojatý už
  autorem.
 • 00:11:20 Domorodci např. tančí okolo své
  oběti.
 • 00:11:24 Tanec je psaný ve valčíkovém rytmu.
 • 00:11:29 Je to tedy celé nadsázky.
 • 00:11:37 Nahradili jsme nedochované texty
  texty novými,
 • 00:11:44 ale v duchu autorových textů.
 • 00:11:50 Jak se publiku opera líbila?
 • 00:11:58 Ano,
 • 00:12:05 Lidé tleskali i v reakci na texty.
 • 00:12:08 Na scéně vystoupil současně sbor,
  balet a orchestr
 • 00:12:10 Divadla F. X. Šaldy.
 • 00:12:29 Toto dílo mělo premiéru v pařížské
  opeře v roce 1867.
 • 00:12:42 Je tam tedy slyšet motivy z
  Hochmanových povídek.
 • 00:12:58 Muzeum města Brna v gotickém sále
  na Špilberku.
 • 00:13:02 Vytvořila je olomoucká výtvarnice
  Věra Mičková podle iluminací
 • 00:13:06 Pařížského zlomku
  Dalimilovy kroniky,
 • 00:13:09 který byl nedávno objeven
  a vydražen pro Národní knihovnu.
 • 00:13:13 Tkané tapiserie zachycují třeba
  příběh o Oldřichovi a Boženě
 • 00:13:15 nebo svaté Ludmile.
 • 00:13:28 Filharmonie Hradec Králové
  zahájí novou sezonu
 • 00:13:31 ve zmodernizovaných prostorách.
 • 00:13:32 Technické dovybavení hlavního sálu
  stálo více než 23 mil. Kč,
 • 00:13:36 součástí úprav byla
  např. modernizace vzduchotechniky.
 • 00:13:40 Dovybavení sálu zajistí
  lepší podmínky pro personál
 • 00:13:43 i návštěvníky.
 • 00:13:45 Kromě úpravy klimatizace byl
  také doplněn systém osvětlení.
 • 00:13:54 festival filmů s turistickou
  tematikou na světě.
 • 00:13:56 Už 45. ročník Tourfilmu
  se uskuteční od 4. do 6. října
 • 00:13:59 a tentokrát přenese návštěvníky
  na exotické Tahiti.
 • 00:14:02 Mezinárodní přehlídka uvede
  v soutěžích 656 filmů
 • 00:14:05 a multimédií ze 136 zemí.
 • 00:14:17 v Liberci, který je na seznamu
  nejohroženějších památek
 • 00:14:21 v Libereckém kraji,
  bude bez evropských dotací.
 • 00:14:24 Obecně prospěšná společnost
  Geotermální energie pro občany (GEPO
 • 00:14:25 vypověděla smlouvu na dotaci
  z Regionálního operačního programu
 • 00:14:28 Severovýchod.
 • 00:14:29 Získat přitom měla
  až 85 % z 65 mil. Kč potřebných
 • 00:14:32 na rekonstrukci neobarokní památky
  a sousední fary.
 • 00:14:35 Oprava by měla pokračovat
  ze soukromých peněz.
 • 00:14:42 které přibližuje historii sýra
  s osobitou vůní,
 • 00:14:47 se přestěhuje do nových prostor.
 • 00:14:49 Společnost A. W.,
  která je jediným výrobcem
 • 00:14:51 pravých olomouckých tvarůžků
  na světě, se již příští rok
 • 00:14:55 hodlá pustit do rekonstrukce
  původně bytového domu na náměstí.
 • 00:14:57 Muzeum by v něm mělo začít
  fungovat v roce 2014.
 • 00:15:01 Celkové náklady jsou předběžně
  vyčísleny zhruba
 • 00:15:04 na 14 mil. Kč, z toho polovinu
  by měla pokrýt přislíbená
 • 00:15:07 evropská dotace.
 • 00:15:17 divadlo Buranteatr.
 • 00:15:19 Vybralo si pro to nejznámější
  polské drama Adama Mickiewicze
 • 00:15:22 Dziady.
 • 00:15:25 Představení se stane součástí
  projektu 4Together,
 • 00:15:27 který do Brna přivede nezávislá
  divadla zemí visegrádské čtyřky.
 • 00:15:34 spíš komorní hry, tentokrát šla
  ale umírněnost stranou.
 • 00:15:37 V inscenaci Dziady účinkuje
  přes 20 lidí, kromě herců
 • 00:15:40 také 2 zpěváci a orchestr.
 • 00:15:43 Divadlo ji pojalo jako melodram.
 • 00:15:48 Ten žánr je podceňovaný
  a je potřeba ho oživit.
 • 00:15:51 A ty Dziady si o to
  tak nějak řekly.
 • 00:16:00 Adam Mickiewicz se pro svoje
  drama inspiroval
 • 00:16:03 pohanským svátkem dziadů,
  což byl obřad,
 • 00:16:05 během kterého se staří Slované
  modlili za mrtvé a obětovali jim.
 • 00:16:12 je téma smrti a jejího místa
  v životě člověka a pocitu
 • 00:16:15 propojenosti generací,
  které tu byly před námi s těma,
 • 00:16:18 které tu budou po nás.
 • 00:16:32 Má jistý emocionální dopad.
 • 00:16:33 Myslím si, že je velmi působivá,
  bez ohledu na to,
 • 00:16:35 jak je srozumitelná.
 • 00:16:39 finanční náročnosti
  zatím jen 4krát.
 • 00:16:45 jedinečného mezinárodního
  projektu 4Together,
 • 00:16:49 teď ve studiu Kultury v regionech.
 • 00:16:50 Michal Zetel, režisér,
  Michal Isteník, herec.
 • 00:16:54 Pánové vítejte!
 • 00:16:55 4 soubory,
  každý měl vytvořit představení,
 • 00:16:59 které se týká tématu země sousední.
 • 00:17:01 Mickiewicztovy polské Dziady
  nepatří zrovna k populárním.
 • 00:17:07 Naposledy tady byly hrány
  v 19. století.
 • 00:17:10 Původní text je neobvykle dlouhý,
  vydal by skoro na 12 hodin.
 • 00:17:16 Proč tedy právě ony,
  nic jiného vám polská historie
 • 00:17:22 nenabídla?
 • 00:17:31 BYlo to obráceně.
 • 00:17:40 Myšlenka hry Dziady vznikla před
  festivalem.
 • 00:17:46 Věděli jsme ale, že budeme muset
  text hodně upravit.
 • 00:17:54 Když jsme přemýšleli, co by tomu
  řekli Poláci,
 • 00:17:58 rozhodli jsme se je oslovit.
 • 00:18:02 Tak vznikl tento festival.
 • 00:18:10 Zajímalo nás, co ty země o sobě
  navzájem ví.
 • 00:18:16 Ve volné skladbě bojuje hrdina
  s Bohem o vládu nad dušemi
 • 00:18:17 a proniká tím k člověku
  i celému národu.
 • 00:18:20 Co zvolili Češi víme.
 • 00:18:23 Co ale naopak z české historie
  zvolili spřátelená divadla?
 • 00:18:42 Maďarský soubor měl včera premiéru
  s kusem,
 • 00:18:45 který se týká ČR.
 • 00:18:59 Bylo to koláž textů Husa, Kafky,
  Haška, a dokonce turistických
 • 00:19:01 průvodců.
 • 00:19:08 Zazněl tam prý i recept na vaření
  piva.
 • 00:19:15 Hráli představení 2krát.
 • 00:19:23 Diskuze, která měla následovat,
  jsme museli proto přesunout
 • 00:19:25 na dnešek.
 • 00:19:33 Ale pořád si nejsem jistý, jestli
  si z nás nedělali srandu.
 • 00:19:58 Zachytili ten náš pohled na svět,
  kdy si s ničím neděláme hlavu.
 • 00:20:04 Jsme schopni se i strašné historii
  zasmát.
 • 00:20:13 Dnes lidé umírají na otravu
  alkoholem a stejně už jsou
 • 00:20:17 na to vymyšlené vtipy.
 • 00:20:22 Vnímají nás jako cynický národ.
 • 00:20:48 Ty tam byly celé představení, asi
  to znamenalo,
 • 00:20:58 že se pořád vymlouváme na to, že
  nás někdo držím pod palcem.
 • 00:21:21 Když jsme se rozhodli, že to
  uděláme, tak jsme rozhodili
 • 00:21:27 sítě přes známé a kolegy.
 • 00:21:36 Tyto 4 soubory nám v té síti
  uvízli.
 • 00:21:43 Ten výber byl naprosto přirozený.
 • 00:21:49 Ta divadla nejsou z hlavních měst.
 • 00:21:52 Jsou podobná našemu.
 • 00:22:01 Vy máte hlavní roli.
 • 00:22:12 Hrdina v té skladbě bojuje s Bohem
  o vládu nad dušemi.
 • 00:22:15 Je to velkolepé téma.
 • 00:22:23 Je taková i Vaše figure?
 • 00:22:25 Ne.,
 • 00:22:34 My jhsme si z jeho postavy vybrali
  rodové prokletí.
 • 00:22:49 Gustav spáchal sebevraždu, protože
  musel opustit svoji milou.
 • 00:22:55 Odešel do války, ona se potom
  provdala.
 • 00:22:58 Proto spáchal sebevraždu.
 • 00:23:06 A každý rok se vrací v období
  Dziadů.
 • 00:23:21 pohnutou historii.
 • 00:23:22 Některé prošly obnovou
  a stávají se lákadlem po turisty.
 • 00:23:25 V Turnově teď vznikne
  dokumentární film o těch,
 • 00:23:28 které se nachází v Českém ráji.
 • 00:23:30 Představí synagogy a hřbitovy
  nejen v Libereckém kraji,
 • 00:23:33 ale i v Mladé Boleslavi
  nebo Jičíně.
 • 00:23:37 Za války a po ní ale řada z nich
  zmizela z všeobecného povědomí.
 • 00:23:41 Nyní je turisté začínají
  znovu objevovat.
 • 00:23:58 Židovské památky je možné najít
  v celé řadě měst regionu.
 • 00:24:00 Asi nejvíc jich nabízí Turnov,
  přestože tamní židovská obec
 • 00:24:03 už dávno zanikla.
 • 00:24:24 která přežila holocaust.
 • 00:24:25 Ve městě už vznikla i naučná stezka
  a plánují se cedule
 • 00:24:27 s popisem domů v židovském městě.
 • 00:24:29 V synagoze se konala řada
  vzdělávacích programů pro děti
 • 00:24:31 z Turnova a jeho partnerského
  polského města Jawor.
 • 00:24:40 Společně poznávali památky na obou
  stranách hranic.
 • 00:24:43 Platí to i pro Liberec,
  kde před lety vznikla
 • 00:24:45 nová modlitebna při budově
  vědecké knihovny,
 • 00:24:47 která stojí na místě původní
  synagogy.
 • 00:24:59 Někdy sme přijdou místní, kteří o
  těchto památkách ani neví.
 • 00:25:01 Objeví se v infocentrech,
  školách nebo knihovnách,
 • 00:25:03 pak i v prodeji.
 • 00:25:09 Hezké odpoledne.
 • 00:25:09 Skryté titulky:
  Peňázová K.
 • 00:25:10 .

Související