iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 4. 2010
18:20 na ČT2

1 2 3 4 5

25 hlasů
2306
zhlédnutí

O češtině

Koledy — Výrazy v paličkování

13 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

O češtině

 • 00:00:16 Tady máš tu pomlázku,
  ale tu čepici mi vrať,
 • 00:00:18 prosím tě, ta je po pradědečkovi!
  Ještě bys s ní něco udělal.
 • 00:00:21 A běž už!
  Jo, jo.
 • 00:00:24 Ptáte se, proč Zbyšek potřebuje
  pomlázku? Protože jde koledovat!
 • 00:00:28 Dnešní díl pořadu O češtině
  bude totiž právě o koledách.
 • 00:00:34 Upletl jsem pomlázku,
  hezčí nežli z obrázku.
 • 00:00:38 Všechny holky, které znám,
  navštívím a vymrskám.
 • 00:00:43 Než mi dají vajíčko,
  vyplatím je maličko.
 • 00:00:49 Apolenka je z Berounska,
  tak to se bude hodit tahle!
 • 00:01:00 Ahoj, Zbyšku, kde se tady bereš?
 • 00:01:04 Slepička běhá po dvoře,
  vajíčko se kotálí v komoře:
 • 00:01:08 slepička kdák,
  vajíčko křáp!
 • 00:01:12 Máte mi ho, panímámo, dát.
  To jsi mě teda překvapil!
 • 00:01:17 Počkej chvíli!
 • 00:01:21 Tady máš, pantáto, aspoň štamprli.
  Dík.
 • 00:01:33 Broňa je z Orlové. Tam se polévá,
  já nemám čím, ale to nevadí.
 • 00:01:41 Já něco najdu. No jasně, tahle
  koleda je pro ni jak dělaná.
 • 00:01:57 "Přišol ech tu po šmergustě,
  jeny mě tež něopustě,
 • 00:02:05 jesi tu motě co lenivego
  a ospalego,
 • 00:02:09 dejtě se to občerstviť."
 • 00:02:12 Tak lenivego! Ospalého?!
  Ty si teda koleduješ!
 • 00:02:32 Libuška.
 • 00:02:45 Ahoj, Zbyšku!
 • 00:02:47 "Panímámo z lóké,
  déte miso móke,
 • 00:02:53 nedáte-li, běda vám,
  celé ól vám poróchám."
 • 00:03:01 Já ti vůbec nerozumím.
 • 00:03:03 Jak to?
  Tady mám napsaný Libuška z Haný.
 • 00:03:07 Ale ne z Haný! Z Ghany!
  Táta tam byl za totáče na montáži
 • 00:03:12 a já jsem se tam narodila!
  Ty jsi trdlík.
 • 00:03:21 Tak já jdu k Haně.
 • 00:03:26 Klobouk dolů před Zbyškem.
  Taková kolední příprava!
 • 00:03:29 Ale já už nebudu dlouho koledovat,
  neboli zbytečně okolkovat,
 • 00:03:33 a mířím do Ústavu!
 • 00:03:37 Dobrý den, paní magistro.
  Dobrý den.
 • 00:03:40 Buďte ráda,
  že je teprve sobota,
 • 00:03:42 protože jinak bych na vás přišel
  s pomlázkou.
 • 00:03:44 Ale když jsme u těch koled -
  co je vlastně "koleda"?
 • 00:03:46 Ta říkanka nebo písnička, nebo to,
  co si vykoleduji, ta výslužka?
 • 00:03:50 Národopisná encyklopedie Čech,
  Moravy a Slezska
 • 00:03:53 uvádí 4 významové okruhy
  tohoto slova:
 • 00:03:56 obřadní obchůzce koledníků
  nebo písni,
 • 00:04:02 říkadlům spojených s určitým
  svátkem, také dni,
 • 00:04:05 který se den koleda koná,
  nebo darů, odměně koledníkům.
 • 00:04:08 Ano, o tu odměnu už si v koledě
  říkáme.
 • 00:04:12 "Hody, hody, doprovody,
  dejte vejce malovaný."
 • 00:04:15 Také koláče, krejcary, kus chleba,
  kus medu a podobně.
 • 00:04:19 O dary si koledníci v písni říkají
  nejen uctivými prosbami,
 • 00:04:24 ale také smělými výhrůžkami.
 • 00:04:27 A naopak za štědrost koledníci
  slibují požehnání, zdar a štěstí.
 • 00:04:31 Koledy existují
  v různých krajových variantách.
 • 00:04:35 Jsou lidové i umělé, podle obsahu
  světské nebo náboženské.
 • 00:04:39 Jakého původu je slovo koleda?
 • 00:04:42 Odborná literatura
  nabízí několik možných výkladů.
 • 00:04:46 Nejčastěji se asi setkáme
  s vysvětlením,
 • 00:04:49 že slovo koleda bylo přejato
  z latinského výrazu calendae,
 • 00:04:53 kterým označoval
  první den v měsíci.
 • 00:04:56 Jiné výklady poukazují
  například k latinskému collecta
 • 00:05:00 (almužna, sebrané peníze),
  nebo colere (uctívat).
 • 00:05:03 Dá se alespoň přibližně určit,
  kdy kolední tradice vznikla?
 • 00:05:08 Uvádí se, že koledy vznikly
  již v předkřesťanské době.
 • 00:05:12 Původně kolední obřady
  byly spojeny s příchodem jara
 • 00:05:16 (nového zemědělského roku).
 • 00:05:18 A měly přinést a zajistit zdar,
  blaho,
 • 00:05:22 štěstí v životě a v hospodaření.
  Později se koledy staly
 • 00:05:25 příležitostí pro chudé
  vyprosit si dárek.
 • 00:05:28 Například řehořská koleda
  bývala jedním
 • 00:05:31 z obvyklých učitelských příjmů.
 • 00:05:34 Podobně Josef Horák ve své sbírce
  Vánočních koled z Podkrkonoší
 • 00:05:38 zmiňuje, že počet koledníků byl
  ukázkou dobrých nebo zlých časů.
 • 00:05:43 Když se na horách neurodilo lnu,
  koledníků přibylo.
 • 00:05:47 A časem se koledování rozšířilo
  i na jiná období.
 • 00:05:51 Koledovalo se u různých
  příležitostí téměř po celý rok.
 • 00:05:56 To mě docela překvapuje,
  že se koleduje celý rok.
 • 00:05:59 Já jsem si myslel, že se koleduje
  na Velikonoce a na Štěpána.
 • 00:06:03 Koledy byly novoroční, tříkrálová,
  na svatého Blažeje,
 • 00:06:07 na svatou Dorotu,
  již zmíněná řehořská, masopustní,
 • 00:06:11 na Květnou neděli,
  na svatého Martina, Barboru, Lucii.
 • 00:06:17 Zase jsme o něco chytřejší.
  Díky vám.
 • 00:06:20 U koled ještě malou chvíli
  zůstaneme.
 • 00:06:22 Ale ptát se budu vás!
 • 00:06:27 Tentokrát pro vás mám
  takovou úsměvnou otázku.
 • 00:06:30 Hody, hody, do provody.
  Co jsou to ty provody?
 • 00:06:34 Je tady dnešní Čeština pod lupou.
 • 00:06:37 Hody, hody, do provody?
  To fakt nevím.
 • 00:06:40 -Do provody? O vodě něco?
 • 00:06:43 -To znamená, že se tím doprovázejí
  ty hody, hody.
 • 00:06:46 -Jako doprovod někoho.
 • 00:06:49 A já teď odcházím vytvořit
  "zahradnické duo".
 • 00:06:55 Ano, je tu zahradnické duo -
  Cibulka, Trávníček.
 • 00:06:58 Pavle, vítej v pořadu O češtině.
  Ano. Vítejte, ahoj, ahoj.
 • 00:07:01 Kolik češtin znáš,
  tolikrát jsi člověkem.
 • 00:07:04 Kolik češtin znáš ty jako herec,
  divadelní principál?
 • 00:07:08 Já bych řekl,
  že znám češtin docela dost,
 • 00:07:10 protože jsem si prošel češtinou
  moravskou na škole,
 • 00:07:14 na Janáčkově akademii, potom
  je výborná čeština ostravská,
 • 00:07:20 ta je nepřehlédnutelná,
  protože Jarek Nohavica
 • 00:07:23 ji preferuje a já myslím,
  že je velice vtipná.
 • 00:07:26 Pak je určitě čeština plzeňská.
  Pak je čeština pražská.
 • 00:07:30 A asi podle mne by mohla být
  nejpřijatelnější na divadle
 • 00:07:34 nebo ve sdělovacích prostředcích
  taková středočeská čeština.
 • 00:07:40 Jako mají Vídeňáci, Rakušáci
  svoji němčinu,
 • 00:07:46 kterou se musí mluvit na jevišti.
 • 00:07:49 To je takový úzus a to platí,
  tak se musí mluvit.
 • 00:07:53 Takže bych v podstatě řekl -
  mně žádná čeština příliš nevadí,
 • 00:07:57 protože to nějak bytostně patří
  ke kraji.
 • 00:08:00 A když se s ní umí dobře zacházet,
  jako třeba Nohavica,
 • 00:08:03 tak je to velice vtipný a zábavný.
  Jeho písnička Milionář je úžasná.
 • 00:08:08 Ty už jsi se o tom zmínil,
  ví se, že jsi z Moravy.
 • 00:08:10 Měl jsi s moravštinou někdy
  problémy u filmu nebo v divadle?
 • 00:08:14 Samozřejmě. Člověk to tam pochytí
  ve škole, i když odtamtud není.
 • 00:08:20 Takže každý, kdo mě slyšel
  v Čechách, říkal:
 • 00:08:23 "Jsi z Moravy, že jo?" "Ano."
 • 00:08:25 A to ani nemusíš říkat
  "rožni a šufánek".
 • 00:08:28 Prostě je to na tvé intonaci.
  Když někoho potkáš a řekne:
 • 00:08:33 (zpívá po plzeňsky)
  "Copa to tu děláte?" Plzeň!
 • 00:08:36 A takhle zpívá.
  Ale dá se to.
 • 00:08:41 Ale na jevišti by měla být
  neutrální, hezká čeština.
 • 00:08:46 Pavle, já ti velmi děkuji
  za dokonalý jazykový rozbor.
 • 00:08:50 A my se podíváme
  na jedno umělecké řemeslo.
 • 00:08:56 A to? Paličkování!
 • 00:09:00 Dobrý den.
  Dobrý den!
 • 00:09:02 Moje manželka chodí k vám do kurzu,
 • 00:09:04 ale včera jí nebylo nějak dobře,
  takže chyběla.
 • 00:09:06 Poslala mě, abych se zeptal,
  co se tady dělo
 • 00:09:09 a všechno to pečlivě zapsal.
 • 00:09:11 Co by se tady dělo?
  Píchaly jsme, no!
 • 00:09:14 Tedy manželka říkala,
  že se jedná o řemeslo,
 • 00:09:17 ale takhle jsem si to
  nepředstavoval!
 • 00:09:19 Zkoušeli jsme různé techniky, víte?
  Polohody, řetízky, zámečky...
 • 00:09:23 Biče taky?!
  Co? Ale ne! Jen řetízky,
 • 00:09:29 vodivé páry, kroucené páry...
  Páry?!
 • 00:09:33 Ale Božka říkala,
  že sem chodí jenom ženy!
 • 00:09:36 To ano, ale pokud byste měl zájem,
  tak se pro vás tady
 • 00:09:40 nějaká ta herdule najde.
  Herdule?!
 • 00:09:44 Samozřejmě i obtahovačka!
 • 00:09:47 Tak to si snad ani nebudu
  zapisovat.
 • 00:09:50 Vyřiďte Božce,
  ať se dá do pořádku,
 • 00:09:52 a ať nemá strach,
  že si to příště zopakujeme.
 • 00:09:56 To píchání.
  No jistě, bez toho by to nešlo.
 • 00:10:00 A také křížení, lístky ve vláčce...
  Vy plánujete nějaký výlet vlakem?
 • 00:10:05 Vám asi taky není moc dobře, co?
  Vypadáte nějak nesoustředěně.
 • 00:10:10 Jo! A ještě Božce řekněte,
  že příště obměníme materiál!
 • 00:10:14 Zapojíme krajku a kůži...
  (zvoní mobil)
 • 00:10:17 Omlouvám se. Haló?
 • 00:10:19 Ne, počet párů bude 21!
  Ano! K tomu tři obtahovačky!
 • 00:10:26 Jo, ano. Další pár se přidá
  jako vodivý...
 • 00:10:30 A důležité je napíchat
  po obvodu dírky. Jo, jo.
 • 00:10:33 Okrajovým párem u dírky
  se píchá za dva páry. Ano!
 • 00:10:39 No, už jsem pomalu začínal mít
  stejně jako Zbyšek strach,
 • 00:10:42 že spíš než o Profesní češtinu
  půjde o lekci z jazyka českého.
 • 00:10:46 Ale naštěstí je tady s námi
  Iva Prošková
 • 00:10:49 ze Vzdělávacího spolku uměleckých
  řemesel.
 • 00:10:51 Vítejte v pořadu O češtině.
  Dobrý den.
 • 00:10:53 Začněme tím pícháním.
  Čemu tady tak říkáte?
 • 00:10:55 Píchání špendlíků. Hlavně.
  Ale špendlíky už nepoužíváme,
 • 00:10:59 takže zaznívá v kurzech paličkování
  neustále: "Píchněte, přepíchněte,
 • 00:11:05 přesně píchněte tam,
  kam je to nakresleno."
 • 00:11:07 Čili žádná hambárna.-Ne!
 • 00:11:09 Polohody, zámeček, řetízky,
  kroucené páry, vodivé páry...
 • 00:11:12 To jsou techniky v paličkované
  krajce.
 • 00:11:15 A kdo nebo co je herdule?
  To je tady ten válec,
 • 00:11:18 na kterém se paličkuje, do kterého
  se musí píchat špendlíky,
 • 00:11:21 aby na tu chvilku držely krajku
  jak má být.
 • 00:11:24 Pak už se to může vytáhnout
  a drží to.
 • 00:11:27 A obtahovačka?
  Obtahovačka je jedna silnější nit,
 • 00:11:31 která se používá v různých
  technikách. Hlavně třeba ve vláčce.
 • 00:11:36 Vláčka! Ta mě bude zajímat.
  Lístky ve vláčce a křížení?
 • 00:11:39 Vláčka je taky technika.
 • 00:11:41 Lístky ve vláčce je takový určitý
  způsob, který se tam používá.
 • 00:11:45 Křížení, kroucení -
  první hodina hned velmi důležitá,
 • 00:11:49 když se učí prohazování paliček.
  To se musí křížit a kroutit.
 • 00:11:53 Velmi děkuji za vysvětlení.
 • 00:11:55 Vidíte,
  klidně můžeme začít paličkovat.
 • 00:11:57 I když já teď nemám čas.
  Musím o Ústavu.
 • 00:12:01 Dobrý den, paní doktorko.
  Dobrý den.
 • 00:12:03 Tak co jsou to ty doprovody?
 • 00:12:05 Nikoliv doprovody,
  ale pouze do provody.
 • 00:12:09 Tento zajímavý dotaz nám poslala
  paní Anna Šimberská
 • 00:12:12 z Dubí u Kostelce nad Orlicí.
  Je zajímavý hned ze dvou důvodů:
 • 00:12:16 Jak to psát,
  jestli zvlášť nebo dohromady.
 • 00:12:19 Jde o předložku a podstatné jméno:
  provod, provoda, z provoda.
 • 00:12:24 Čili píšeme zvlášť.
 • 00:12:26 A jednak z důvodu,
  co to ten provod, provoda je.
 • 00:12:29 Provod je označení Provodní neděle.
  Do byla první neděle
 • 00:12:34 po Velikonocích,
  kdy chodily zástupy novokřtěnců
 • 00:12:37 a lidé chodili bíle odění.
  Proto se také Provodní neděli
 • 00:12:45 říkalo Bílá neděle.
  Děkuji za vysvětlení.
 • 00:12:48 Tak to vidíte, takových let jsem
  chodil s touhle koledou
 • 00:12:51 jako malý kluk a nikdy mě nenapadlo
  ani přemýšlet o tom,
 • 00:12:53 co jsou to ty "doprovody".
  Tedy pardon - provody!
 • 00:12:56 Paní Aničko Šimberská,
  velmi děkujeme za tuhle otázku.
 • 00:12:59 A jako poděkování posíláme
  knížku O češtině 2!
 • 00:13:01 A ptejte se i vy ostatní.
  Máte nějakou otázku?
 • 00:13:04 Jazykovou nejasnost?
  Využijte pořadu O češtině!
 • 00:13:07 Využijte toho,
  že spolupracujeme s odborníky
 • 00:13:09 z Ústavu pro jazyk český,
  a napište nám.
 • 00:13:12 Kontakty právě vidíte
  na obrazovkách:
 • 00:13:15 A hlavně se na nás zase za týden
  podívejte,
 • 00:13:17 jestli třeba nebudeme odpovídat
  právě vám.
 • 00:13:19 Mějte se hezky
  a za týden na shledanou.
 • 00:13:21 A já teď utíkám do kruzu.
 • 00:13:23 Ne do kurzu paličkování,
  ale do kurzu košíkářství.
 • 00:13:25 Oni mi slíbili, že mi pomůžou
  dodělat tuhle pomlázku.
 • 00:13:28 Já už ji mám rozpletenou několik
  let a zaboha ji nemůžu dodělat.
 • 00:13:32 Tak snad mi tam poradí. Co říkáte?
  Že je mi ten kurz úplně k ničemu?
 • 00:13:36 Za zkoušku to stojí.
 • 00:13:40 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2010

Související