iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 3. 2006
15:05 na ČT2

1 2 3 4 5

47 hlasů
8867
zhlédnutí

Osobní finance

Osobní finanční plán

14 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Osobní finance - Osobní finanční plán

 • 00:00:32 Ahoj, tak jsem slyšel,
  že se ti dobře vede.
 • 00:00:35 No, to je fantastické.
  Jak to děláš, chlape?
 • 00:00:40 Ale nic...
  Víš, já bych, Vašku, potřeboval...
 • 00:00:44 Nemohl bys mi půjčit?
  Řekněme 20 tisíc. Cože? Co?
 • 00:00:50 Jo, že jsem to uhodl.
  A kdybys mi třeba jen... Haló?
 • 00:00:57 Haló? Vašku, jsi tam?
  Tak zase o jednoho kamaráda míň.
 • 00:01:08 Ach jo. Nevím, jak vám,
  ale mně pořád scházejí.
 • 00:01:12 Ale ne kamarádi, peníze.
  Peněz mám nedostatek.
 • 00:01:15 Ať dělám, co dělám, čas od času
  se mi tu nashromáždí víc účtů,
 • 00:01:19 než jsem schopen zaplatit.
 • 00:01:21 Okamžitě. Ale co, škoda slov.
  Já už to nějak vyřeším.
 • 00:01:39 Vyrovnat se s finanční tísní
  ze dne na den je složité.
 • 00:01:44 Často prakticky nemožné,
  nebo velmi drahé.
 • 00:01:47 Lépe učiní ten, kdo se s předstihem
  zamyslí nad tím,
 • 00:01:50 jak si vytvořit dostatečné
  finanční rezervy.
 • 00:01:54 Určitě ten, kdo pravidelně spoří
  a část svých současných příjmů
 • 00:01:58 ukládá na horší časy.
 • 00:02:03 Ještě lépe ten, kdo umožní svým
  úsporám vydělávat další peníze.
 • 00:02:32 No co, mé penízky jsou mi drahé
  a zaslouží si jen to nejlepší.
 • 00:02:39 Omluvte mé druhé já.
 • 00:02:42 Možná si myslíte,
  že jeho péče o úspory je přehnaná.
 • 00:02:46 Přesto si dovolím tvrdit,
  že peníze si zaslouží,
 • 00:02:49 abyste o ně pečovali, bez ohledu na
  to, kolik jich v současnosti máte.
 • 00:02:54 Dobrou a v praxi osvědčenou
  metodou péče o peníze
 • 00:02:57 a jejich zdroje
  je osobní finanční plán.
 • 00:03:15 Prostřednictvím osobního finančního
  plánu lze propojit vaše plány
 • 00:03:19 a cíle ve vzdálené i blízké
  budoucnosti s jejich financováním.
 • 00:03:26 Hledat a nalézat možnosti,
  jak se zabezpečit pro případ ztráty
 • 00:03:29 zdrojů příjmů nebo majetku,
 • 00:03:32 jak si naspořit dostatek prostředků
  třeba na vybavení domácnosti
 • 00:03:36 nebo k udržení dosavadní
  životní úrovně i ve stáří.
 • 00:03:45 Minimálně můžete s jeho pomocí
  vytvořit jakýsi finanční polštář
 • 00:03:49 pro případ neočekávané
  finanční tísně.
 • 00:03:53 Prostě aby se vám dobře spalo.
 • 00:04:05 Osobní finanční plán
  se skládá ze čtyř fází.
 • 00:04:09 V prvé z nich odborníci mluví
  o analýze.
 • 00:04:13 Je nutné sepsat veškeré zdroje
  příjmů a vše,
 • 00:04:16 co představuje výdaje.
  Tzv. aktiva a pasiva.
 • 00:04:19 Analýza umožní zjistit,
  která z nich mají největší podíl
 • 00:04:22 na celkovém příjmu a majetku,
  a která je proto nutné chránit
 • 00:04:26 před rizikem případné ztráty.
 • 00:04:29 Odhalí i přebytky využitelné
  ke spoření a dalšímu zhodnocování.
 • 00:04:35 V druhé fázi, tj. plánu,
  jde o volbu konkrétních cílů
 • 00:04:39 a výběr tzv. finančních produktů,
  které jsou vhodné
 • 00:04:42 k naplnění těchto záměrů.
 • 00:04:45 Při ochraně před rizikem
  ztráty aktiv a pasiv
 • 00:04:47 nebo proti vzniku neplánovaných
  výdajů se běžně používají
 • 00:04:51 riziková pojištění.
 • 00:04:56 V rámci plánu se rozhoduje
  o finančních produktech,
 • 00:05:00 které umožní úsporám vydělávat.
 • 00:05:03 Budou je zhodnocovat.
 • 00:05:06 Jako příklad mohu uvést bankovní
  vklady, stavební spoření,
 • 00:05:08 penzijní připojištění
  a investice do podílových fondů.
 • 00:05:12 Existují produkty schopné plnit
  obě funkce současně.
 • 00:05:16 Třeba investiční
  nebo kapitálové pojištění.
 • 00:05:21 Realizace.
 • 00:05:24 V průběhu 3. fáze probíhají
  jednání o vybraných finančních
 • 00:05:26 produktech se zástupci bank,
  stavebních spořitelen,
 • 00:05:29 penzijních fondů nebo pojišťoven.
 • 00:05:32 Další možností jsou jednotlivci
  či firmy,
 • 00:05:35 tzv. finanční a investiční
  zprostředkovatelé.
 • 00:05:39 Výsledkem realizace jsou smlouvy
  na konkrétní finanční produkty.
 • 00:05:45 4. fáze, revize, je obdobím,
  po kterém je třeba dodržovat
 • 00:05:49 závazky plnoucí z uzavřených smluv.
 • 00:05:52 Pravidelně sledovat,
  zda zvolené produkty
 • 00:05:56 naplňují plány a představy.
 • 00:05:58 Zda dostatečně chrání
  zdroje příjmů a majetek.
 • 00:06:01 Zda do nich vložené prostředky
  skutečně vydělávají, zhodnocují se.
 • 00:06:11 Pokud tomu tak není,
  nastal čas učinit změny.
 • 00:06:16 Představa, že po provedení
  uvedených fází osobního finančního
 • 00:06:20 plánu bylo vykonáno vše,
  co je třeba,
 • 00:06:22 a o vaše peníze je postaráno
  do konce života, je mylná.
 • 00:06:25 Ve skutečnosti je nutné čas
  od času celý postup zopakovat.
 • 00:06:29 Osobní finanční plán
  je dokola se opakující proces.
 • 00:06:35 Vstupní branou do osobního
  finančního plánu je tedy analýza,
 • 00:06:39 inventura již existujících aktiv
  a pasiv.
 • 00:06:43 K aktivům náleží
  veškeré zdroje příjmů.
 • 00:06:47 Např. zaměstnání, podnikání,
  autorská práva, cenné papíry, apod.
 • 00:06:51 Patří sem i jednorázové zdroje,
  jako je dědictví.
 • 00:06:58 Za pasiva považujeme vše,
  co představuje výdaje.
 • 00:07:01 Především spotřební úvěry,
  leasingy, hypotéky,
 • 00:07:05 náklady na bydlení, rekreační
  objekty, či provoz vašeho auta.
 • 00:07:11 Patří sem i další životní náklady,
  o kterých hovoříme
 • 00:07:14 jako o osobní spotřebě.
 • 00:07:16 Možná máte nákladné hobby,
  kterého se nehodláte vzdát.
 • 00:07:34 Menší komplikaci může působit fakt,
  že některá pasiva
 • 00:07:38 jsou současně také aktiva.
 • 00:07:41 Třeba když domek nebo byt
  nepoužíváme k vlastnímu bydlení,
 • 00:07:46 ale pronajmeme ho.
 • 00:07:48 Potom kromě nákladů na údržbu
  a provoz jsou i zdrojem příjmu.
 • 00:08:01 Podobná situace nastane i tehdy,
  kdy auto používáte
 • 00:08:05 kromě vlastních potřeb
  i k podnikání.
 • 00:08:15 Z výsledků analýzy lze usoudit
  mnohé.
 • 00:08:19 Podstatné je,
  zda příjmy pokrývají náklady.
 • 00:08:22 Pokud tomu tak není, budete muset
  dramaticky omezit své výdaje.
 • 00:08:26 Nebo velmi rychle hledat
  možnosti k navýšení svých příjmů.
 • 00:08:29 Třeba jiné, lépe placené
  nebo druhé zaměstnání.
 • 00:08:33 Převaha příjmů nad výdaji
  je dobrou zprávou a znamená,
 • 00:08:36 že nastal čas zamyslet
  se nad budoucností.
 • 00:08:38 Zcela určitě nad tím,
  jak dosavadní stav udržet.
 • 00:08:42 Jak ochránit svá aktiva i pasiva
  před riziky, která je ohrožují.
 • 00:08:53 Stačí jeden chybný krok,
  nebo pouhá shoda náhod,
 • 00:08:56 a i vy se můžete dostat do situace,
  kdy nebudete schopni vykonávat
 • 00:09:00 své zaměstnání
  nebo provozovat živnost.
 • 00:09:03 Pak se musím ptát,
  z čeho budete žít, platit závazky?
 • 00:09:07 Ze sociálních dávek?
  Jistě, i to je možné.
 • 00:09:10 Pochybuji ale,
  že vám to bude stačit.
 • 00:09:13 Opomíjet rizika,
  která s sebou běžně život přináší,
 • 00:09:17 a nezajistit sám sebe
  a své blízké proti důsledkům
 • 00:09:20 např. nemoci, úrazu, invaliditě
  nebo dokonce smrti, je hazard.
 • 00:09:28 Jsou tu i jiná rizika.
 • 00:09:31 Ta, která hrozí ztrátou majetku,
  nemovitosti, vybavení domácnosti,
 • 00:09:34 vašeho vozidla.
 • 00:09:37 I v tomto případě, ať už patří
  mezi vaše aktiva nebo pasiva,
 • 00:09:40 jeho případná ztráta zcela
  určitě významným způsobem ovlivní
 • 00:09:43 stav vašich příjmů a výdajů.
 • 00:09:48 Většina z vás nepochybně
  patří k občanům dbalých zákona.
 • 00:09:52 To ještě neznamená,
  že se nikdy nedostanete do sporu
 • 00:09:55 se státem nebo se spoluobčany,
  nebo že nebudete nikdy
 • 00:09:58 nuceni zaplatit škody třeba
  i neúmyslně způsobené.
 • 00:10:07 Promiňte, nechtěl jsem vás děsit.
 • 00:10:10 Pouze uvést několik příkladů,
  pro které stojí za to zahrnout
 • 00:10:14 do osobního finančního
  plánu ochranu před riziky,
 • 00:10:17 tzv. zajištění rizik.
 • 00:10:22 Pochopitelně to bude něco stát.
  Náklady pak patří mezi pasiva.
 • 00:10:27 Pokud i nadále budou příjmy
  přesahovat výdaje,
 • 00:10:30 můžete začít hledat finanční
  produkty ke zhodnocení úspor.
 • 00:10:34 K vytvoření zdrojů potřebných
  k uskutečnění vašich budoucích
 • 00:10:38 plánů a cílů, k jejich financování.
 • 00:10:50 Mezi nejčastěji uváděné
  patří vyřešení bytové otázky.
 • 00:10:53 Pro někoho je to životní sen.
 • 00:10:56 Jiní si uvědomují, že vlastnit byt
  či rodinný dům je dnes terno.
 • 00:11:01 Lze je snadno pronajmout
  a získat tak nový zdroj příjmů.
 • 00:11:07 S auty je také potíž.
 • 00:11:09 Jak si zvyknete na jedno,
  hned se ohlížíte po druhém.
 • 00:11:23 Alespoň jednou za rok si užít
  písečné pláže. Samozřejmě, proč ne?
 • 00:11:29 Život je přece krátký,
  tak proč si ho nezpříjemnit
 • 00:11:32 objevováním cizích krajů
  nebo exotikou?
 • 00:11:45 Dobré vzdělání
  vašich dětí bude taky něco stát.
 • 00:11:48 Nedejte na tvrzení některých
  politiků, že v naší zemi školství
 • 00:11:52 je a vždy bude bezplatné.
 • 00:11:55 Už teď existují prestižní
  a kvalitní školy, i ty základní,
 • 00:11:57 kde se školné platí.
 • 00:11:59 Vzdělání je prvním předpokladem
  k získání
 • 00:12:02 dobře placeného zaměstnání.
 • 00:12:04 A co až vám, mladý muži,
  nedovolí věk pracovat?
 • 00:12:08 Budete žít jen ze státního důchodu?
 • 00:12:12 Ten vám těžko dovolí udržet
  si současnou životní úroveň.
 • 00:12:18 Máš ráda bonbónky, holčičko?
  Vezmi si.
 • 00:12:26 Plánů a cílů může být mnoho,
  záleží jen na vás,
 • 00:12:30 pro které se rozhodnete.
 • 00:12:33 Možná se pokusíte "pouze" trvale
  rozšiřovat zdroje příjmů
 • 00:12:36 a snižovat výdaje.
 • 00:12:39 Natrvalo se vypořádáte
  s nedostatkem peněz.
 • 00:12:41 I to je dobrý důvod,
  proč vytvořit osobní finanční plán.
 • 00:12:44 Pro dnešek bylo informací
  víc než dost. Je o čem přemýšlet.
 • 00:12:48 V příštím setkání se zaměříme
  na tzv. pojistné produkty
 • 00:12:51 určené k zajištění rizik.
 • 00:12:53 Vás ještě čeká závěrečná
  rekapitulace. Já se s vámi loučím.
 • 00:12:58 Na shledanou.
 • 00:13:01 Osobní finanční plán je složen
  ze čtyř fází:
 • 00:13:04 analýzy, plánu, realizace, revize.
 • 00:13:15 Cílem analýzy je soupis
  existujících aktiv a pasiv -
 • 00:13:19 příjmů a výdajů.
 • 00:13:26 Ve druhé fázi, tj. v plánu,
  rozhodujete o konkrétních plánech
 • 00:13:29 a cílech.
 • 00:13:31 Volíte finanční produkty
  použitelné buď k zajištění rizik,
 • 00:13:34 nebo k přeměně úspor na zdroje
  k financování vašich cílů.
 • 00:13:39 Realizace je období,
  kdy podstupujete jednání.
 • 00:13:43 Ta končí teprve podpisem smlouvy
  o produktu,
 • 00:13:46 který se rozhodnete zahrnout
  do finančního plánu.
 • 00:13:50 Během revize je nezbytné dodržet
  závazky vyplývající ze smlouvy.
 • 00:13:54 Sledovat, zda vybrané produkty
  plní vaše představy.
 • 00:13:57 Pokud tomu tak není,
  je třeba provést změny.
 • 00:14:00 Osobní finanční plán umožní nalézt
  zdroje k financování vašich cílů
 • 00:14:04 v blízké či vzdálené budoucnosti.
 • 00:14:07 Minimálně vás může zbavit potíží
  při nečekané potřebě
 • 00:14:10 většího objemu financí.
  Aby se vám dobře spalo.

Související