iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 2. 2011
16:00 na ČT1

1 2 3 4 5

13 hlasů
5470
zhlédnutí

Testoviny

Úsporné zdroje světla — Dluhy z dědictví — Lyžařská střediska — Ryby

22 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Testoviny

 • 00:00:20 Úsporné zdroje světla.
  Ušetříme jejich používáním?
 • 00:00:24 Kam na lyže?
  Do zahraničí nebo zůstat v Česku?
 • 00:00:28 Mrazené ryby
  a možné triky prodejců.
 • 00:00:30 To vše propereme v dnešním vydání.
 • 00:00:35 Únor bílý,
  odolnost diváků TESTOVIN sílí.
 • 00:00:39 A to zejména díky tomu,
  že vám pravidelně přinášíme
 • 00:00:43 spotřebitelské informace.
  Hezký podvečer.
 • 00:00:45 V našem pořadu si umíme posvítit
  nejenom na různé právnické kličky,
 • 00:00:49 ale také na samotné zdroje světla.
 • 00:00:51 Cesta za poznáním byla v tomto
  případě poněkud zdlouhavá a pracná,
 • 00:00:55 ale určitě stála zato.
 • 00:00:58 Alternativou klasických žárovek
  nejsou pouze kompaktní zářivky.
 • 00:01:02 Mezi úsporné zdroje světla patří
  také halogenové a LED žárovky.
 • 00:01:05 Náklady na jejich pořízení
  ale nejsou zanedbatelné.
 • 00:01:09 Redaktoři časopisu TEST
  se podívali na to,
 • 00:01:11 jaké jsou mezi nimi rozdíly,
  co dokáží
 • 00:01:14 a co od nich můžeme očekávat.
 • 00:01:17 Cílem testu bylo zjistit,
  která z těchto technologií
 • 00:01:22 a které konkrétní výrobky
  představují plnohodnotnou náhradu
 • 00:01:25 za klasické žárovky.
 • 00:01:27 A to jak z hlediska
  jejich světelných vlastností,
 • 00:01:30 tak co se týče jejich životnosti,
  a především nákladů
 • 00:01:34 na jejich provoz.
 • 00:01:36 V laboratořích měřili testující
  světelný výkon.
 • 00:01:40 Ten vypovídá o tom,
  jak efektivně umí testovaný zdroj
 • 00:01:43 přeměnit elektrickou energii
  na světlo, tedy kolik lumenů
 • 00:01:47 dokáže vyrobit z jednoho wattu.
 • 00:01:49 Testující sledovali také,
  za jak dlouho se světelný zdroj
 • 00:01:52 rozsvítí na plný výkon a jak věrně
  dokáže reprodukovat barvy,
 • 00:01:56 a to ve srovnání s dokonalým
  zdrojem světla,
 • 00:01:59 například sluncem
  nebo s klasickou žárovkou.
 • 00:02:02 Životnost výrobků, světelný výkon
  a zahřívací doba
 • 00:02:05 se na celkovém hodnocení odrazily
  největším procentním podílem.
 • 00:02:09 5 % ovlivnilo výslednou známku
  podání barev,
 • 00:02:11 výkon při nízkých teplotách
  a také spotřebitelské informace.
 • 00:02:18 Nejdříve se podíváme
  na halogenové žárovky.
 • 00:02:21 Do testu bylo zařazeno 7 výrobků.
 • 00:02:25 Halogenové žárovky
  představují technologii,
 • 00:02:28 která je nejblíže
  klasickým žárovkám.
 • 00:02:31 Žádná z testovaných tedy neměla
  problém se správným podáním barev.
 • 00:02:37 To je samozřejmě vykoupeno tím,
  že úspory energie nejsou tak velké
 • 00:02:41 a životnost těchto zdrojů
  je oproti zářivkám a LED žárovkám
 • 00:02:45 velmi omezená,
 • 00:02:47 pohybuje se na dvojnásobku
  životnosti průměrné žárovky.
 • 00:02:53 Všechny testované žárovky se
  rozsvítily na plný výkon okamžitě,
 • 00:02:58 velmi dobře svítily
  i při nízkých teplotách
 • 00:03:00 a byly odolné vůči častému spínání.
 • 00:03:02 Dva testované vzorky halogenových
  žárovek nevydržely svítit
 • 00:03:06 2 000 hodin, tedy dobu,
  na kterou jsou konstruovány.
 • 00:03:12 Druhou skupinou zdrojů světla,
  na kterou jsme se při testu
 • 00:03:16 zaměřili, byly LED žárovky
  a kompaktní fluorescenční zářivky.
 • 00:03:20 Tyto zdroje světla se ukázaly
  jako celkově trvanlivější
 • 00:03:23 a úspora při jejich provozu
  je proti halogenovým žárovkám
 • 00:03:27 výrazně vyšší.
 • 00:03:30 Nevýhodou těchto zdrojů světla je
  do jisté míry horší podání barev.
 • 00:03:34 Někdy také mají problémy
  s životností,
 • 00:03:37 ovšem ta spočívá především v tom,
  že dochází k výraznému úbytku
 • 00:03:41 jejich světelného výkonu.
 • 00:03:44 I když výrobci úsporných zářivek
  deklarují jejich životnost
 • 00:03:48 až na 15 let, znatelný pokles
  světelného výkonu se projevil
 • 00:03:52 již po 3 000 hodinách,
  tedy zhruba po 3 letech.
 • 00:03:55 U některých výrobků
  poklesl výkon až o 40 %.
 • 00:04:01 Ve zkouškách odolnosti
  vůči častému spínání velká část
 • 00:04:04 vydržela bez problémů 30 000 cyklů
  zapnutí a vypnutí.
 • 00:04:08 Test také ukázal,
  že rychlost náběhu se výrazně
 • 00:04:11 snižuje s okolní teplotou.
 • 00:04:12 Zářivky určené do vnitřních prostor
  tedy nemusí při použití venku
 • 00:04:16 svítit stejně dobře jako uvnitř.
 • 00:04:20 Na předním místě v testu
  se umístily
 • 00:04:23 testované modely LED žárovek.
 • 00:04:25 Jejich pořizovací náklady jsou sice
  vysoké, ovšem jejich očekávaná
 • 00:04:29 životnost je někde okolo 5 let.
 • 00:04:32 Především u nich nedochází
  k úbytku světla postupem času,
 • 00:04:35 tak jako u úsporných zářivek,
  což kompenzuje
 • 00:04:38 i jejich relativně vysokou
  pořizovací cenu.
 • 00:04:43 Většina alternativních zdrojů
  světla představuje oproti použití
 • 00:04:47 klasické žárovky větší nebo menší
  úsporu, a to i když započítáme
 • 00:04:51 vyšší pořizovací cenu.
  Je ale důležité správně si vybrat.
 • 00:04:55 Kvůli množství technologií
  nestačí orientovat se pouze
 • 00:04:58 podle příkonu ve wattech.
 • 00:05:00 Důležité je sledovat takové údaje,
  jako je například světelný výkon,
 • 00:05:04 uváděný v lumenech, barvu světla,
  uváděnou v kelvinech,
 • 00:05:08 životnost, zahřívací dobu,
  počet spínacích cyklů
 • 00:05:11 a také stmívatelnost.
 • 00:05:13 Ne všechny úsporné zdroje
  totiž stmívání umožňují.
 • 00:05:21 Pod pojmem spravedlnost
  si můžeme představit leccos.
 • 00:05:25 Třeba deset, dvacet
  nebo i třicet tisíc. Nebo také nic.
 • 00:05:28 Podobně je na tom dědictví.
  Může vypadat všelijak.
 • 00:05:47 Dědické řízení za daných okolností
  již nelze žádným způsobem zvrátit,
 • 00:05:52 ani napadnout.
 • 00:05:53 Nedošlo k likvidaci dědictví,
  divák dědictví neodmítl,
 • 00:05:57 nedošlo ani k takzvané
  konvokaci věřitelů.
 • 00:06:00 To znamená, že divák odpovídá
  za dluhy zůstavitele,
 • 00:06:03 které na něj dědictvím přešly,
  až do výše ceny nabytého dědictví.
 • 00:06:07 Podle judikatury v tomto případě
  není rozhodná cena dědictví,
 • 00:06:11 která byla zjištěna
  v rámci dědického řízení,
 • 00:06:14 ale skutečná cena těch věcí,
  těch hodnot,
 • 00:06:17 která je případně zjištěná později.
 • 00:06:20 Pokud tedy v rámci exekučního
  řízení ta nemovitost bude prodána
 • 00:06:24 za cenu vyšší,
  než jak byla ohodnocena
 • 00:06:27 v rámci dědického řízení,
  bude tato částka použita
 • 00:06:30 k úhradě dluhů věřitelů.
 • 00:06:36 Je zima, a tak je logické,
  že svoji pozornost upínáme
 • 00:06:39 k zimním tématům.
 • 00:06:41 Takovým je i srovnání
  zimních středisek.
 • 00:06:43 Tak tedy - co nás čeká v Česku
  a co v zahraničí?
 • 00:06:48 Expert se s námi vydá prozkoumat
  tři lyžařské areály.
 • 00:06:51 Vybíráme následujícím způsobem.
 • 00:06:54 Podmínkou je, aby lyžařská
  střediska ležela na jednom pohoří,
 • 00:06:57 a přitom pokaždé v jiné zemi.
  Těmto kritériím odpovídá Šumava.
 • 00:07:01 Vydáváme se proto během lednového
  víkendu na rakouský Hochficht,
 • 00:07:05 německý Arber a český Špičák.
 • 00:07:09 Lyžařský areál Hochficht se nachází
  na rakouské straně Šumavy,
 • 00:07:13 nabízí dvě parkoviště,
  to větší je u centrálních pokladen.
 • 00:07:19 Jediné, co mi vadí, je to,
  že tam zezadu už je to
 • 00:07:23 poměrně daleko ke kasám,
  k lanovkám.
 • 00:07:25 Tady dole se parkuje kolem cesty,
  to není ideální
 • 00:07:28 a chtělo by to asfalt.
 • 00:07:30 Parkování je na Hochfichtu zdarma.
 • 00:07:32 Německý Arber,
  který leží u Bavorské Rudy,
 • 00:07:35 disponuje rozlehlým parkovištěm,
  po němž jezdí skibus.
 • 00:07:38 Terén je z větší části nezpevněný,
  parkování je zdarma.
 • 00:07:42 Na Špičáku je parkoviště vzdáleno
  200 metrů od pokladen,
 • 00:07:45 je nutné jít pěšky do kopce.
  Parkování je za 100 Kč na den.
 • 00:07:49 Já si říkám,
  že když zaplatím za skipas,
 • 00:07:51 tak parkování by mělo být
  logicky zdarma.
 • 00:07:54 Logicky jo, ale pravděpodobně
  parkoviště nepatří areálu,
 • 00:07:57 takže se platí extra.
 • 00:08:01 Wieviel kostet eine
  Zweistundenkarte?
 • 00:08:03 20 euro und zwei Euro
  ist die Pfand fuer die Chipkarte.
 • 00:08:07 Jedna dvouhodinová karta
  tady stojí 20 euro.
 • 00:08:09 A 2 eura je záloha
  na čipovou kartu.
 • 00:08:12 To pak vrátíme tady v automatu
  a dostaneme 2 eura zpátky.
 • 00:08:16 Přepočítáno na českou měnu
  je to při kurzu 24 korun 10 haléřů
 • 00:08:19 za euro celkem 760 Kč.
  Zaplatit můžeme i kartou.
 • 00:08:25 Dreimal 2 stunden Karte.
  Wieviel es kostet?
 • 00:08:28 Na německém Arberu platíme
  za celý den 27 eur, tedy 650 Kč.
 • 00:08:32 Skipasy se vrací v automatu.
 • 00:08:39 Na Špičáku lze platit kartou,
  skipas na dvě hodiny stojí 300 Kč,
 • 00:08:43 na celý den 520 Kč,
  tedy jen o 130 Kč méně
 • 00:08:46 než na téměř dvojnásobně velkém
  Arberu.
 • 00:08:51 Skipasy se tady vrací u pokladny,
  žádný automat na vrácení tu není.
 • 00:08:57 Hochficht nabízí 20 km sjezdovek.
 • 00:08:59 V areálu jsou viditelně vyvěšena
  pravidla bezpečného lyžování,
 • 00:09:03 ukazatele a rozcestníky umožňují
  snadnou orientaci,
 • 00:09:06 personál obsluhuje vleky.
 • 00:09:09 My teď vyjíždíme lanovkou
  do více než 1 300 metrů
 • 00:09:12 a odsud se pustíme dolů
  po hlavní sjezdovce.
 • 00:09:15 Areál je uměle zasněžován,
  riziková místa na sjezdovkách
 • 00:09:18 jsou ohraničena sítěmi
  či obalena žíněnkami,
 • 00:09:21 dojezdy k lanovkám jsou vyznačeny.
 • 00:09:23 Sjezdovky jsou celkem upravené.
 • 00:09:25 Je vidět, že pršelo
  a pak to zmrzlo,
 • 00:09:29 takže pod tím jsou ledové hroudy,
  ale s tím se nedá nic dělat.
 • 00:09:33 Takže jeví se vám to,
  že tady jistou péči vyvíjejí,
 • 00:09:36 v tomto areálu?
 • 00:09:38 Určitě, starají se o to.
 • 00:09:40 I teď odpoledne tady nejsou
  nějaké zásadní velké boule,
 • 00:09:44 je to v podstatě pěkné lyžování.
 • 00:09:48 Dětská část areálu
  je na dvou místech.
 • 00:09:50 Je možné využívat téměř 200 metrů
  dlouhý krytý pojízdný koberec
 • 00:09:54 na sjezdovce nebo dětský park
  u nástupní stanice hlavní lanovky.
 • 00:09:58 Jsme v dětském lyžařském areálu,
  je tady k dispozici
 • 00:10:02 pojízdný koberec,
  támhle je dětský lyžařský kolotoč.
 • 00:10:05 Nevidíme tady žádné průjezdy,
  podjezdy atd.,
 • 00:10:08 ale možná je to tím,
  že už je konec otvírací dobry.
 • 00:10:12 Německý Arber má oproti Hochfichtu
  o 5 km sjezdových tratí méně,
 • 00:10:16 tedy celých 15.
 • 00:10:17 U prostorných pokladen
  jsou nouzová telefonní čísla,
 • 00:10:21 informační letáky i v češtině.
 • 00:10:22 Přístup k hlavní lanovce
  je po schodišti.
 • 00:10:27 Je tady krásný plánek areálu
  včetně označení, kde je půjčovna,
 • 00:10:31 kde je servis, kde je dětský park,
  teplota je tady nahoře, dole.
 • 00:10:38 Organizace toho příchodu, dojezd?
 • 00:10:40 Standardně v pořádku,
  mají to označené,
 • 00:10:42 zpomalení, aby lidé přibrzdili,
  ožíněnkované.
 • 00:10:45 Na lanovku nemusíme čekat.
 • 00:10:47 Přestože je středisko menší
  než rakouský Hochficht,
 • 00:10:50 je lépe vybavené.
 • 00:10:51 Kromě sedačkových lanovek a vleků
  nabízí lyžařům i kabinovou lanovku.
 • 00:10:56 Tady se lyžuje zhruba
  do 1 400 metrů,
 • 00:10:59 středisko by mělo být o něco menší,
  než byl Hochficht,
 • 00:11:02 uvidíme,
  jak budou vypadat sjezdovky.
 • 00:11:04 U výstupu z lanovek nalézáme
  orientační plány
 • 00:11:07 a pravidla bezpečného lyžování,
  která jsou pro děti
 • 00:11:10 ve formě obrázků.
 • 00:11:12 Sjezdovky jsou upravené,
  pro lepší orientaci slouží
 • 00:11:15 viditelné orientační tabule.
 • 00:11:17 Bezpečnost je zajištěna
  několika prvky.
 • 00:11:19 Je to všechno označené,
  všechno je to oblepené
 • 00:11:22 tady tou měkkou žíněnkou.
 • 00:11:24 Tady ta závora mi přijde
  velice praktická.
 • 00:11:26 Velmi, cedule evidentně nestačily,
  tak dali závoru.
 • 00:11:30 V dolní části u parkoviště
  nalézáme velký dětský areál
 • 00:11:33 s několika pojízdnými koberci,
  s toaletami, restaurací,
 • 00:11:36 půjčovnou lyží a možností zakoupení
  vstupného pouze do dětské části.
 • 00:11:40 Tady je krásné zázemí
  pro děti, pro výuku lyžování.
 • 00:11:43 To je třeba to,
  co jsme na Hochfichtu postrádali,
 • 00:11:46 že tady jsou různá zvířátka,
  je tam podjezd, brány udělané.
 • 00:11:50 Je to přístupnější dětem,
  přírodnější.
 • 00:11:52 -Takhle to má být?
  -Je to lepší.
 • 00:11:54 Lyžařský areál Špičák nabízí
  8,5 kilometru sjezdovek.
 • 00:11:57 Nalézáme u pokladny
  velký orientační plán
 • 00:12:00 i pravidla bezpečného lyžování
  ve formě obrázků.
 • 00:12:03 Na jedinou sedačkovou lanovku
  nemusíme čekat.
 • 00:12:06 Orientaci nabízí malé orientační
  tabulky. Sjezdovky nejsou upravené.
 • 00:12:10 V porovnání s Hochfichtem,
  kde ještě navíc pršelo,
 • 00:12:13 tak ty podmínky byly lepší.
 • 00:12:15 Nebezpečně odtáté části sněhové
  pokrývky, které se nacházejí
 • 00:12:19 i uprostřed sjezdovky,
  nejsou vyznačeny.
 • 00:12:21 Bezpečnostní prvky neoznačují
  všechny rizikové body.
 • 00:12:25 Připadá mi to takové trochu
  ležérní, samozřejmě něco tam je,
 • 00:12:28 ale nicméně když se podíváme
  kolem, tak jsou tady jiná místa,
 • 00:12:32 která nejsou chráněná,
  viz dělo za námi,
 • 00:12:35 které není chráněné vůbec.
 • 00:12:36 Máme půlku ledna,
  oplůtky jsou sbalené,
 • 00:12:39 zřejmě konec sezóny.
 • 00:12:40 Hned u parkoviště mimo hlavní areál
  nacházíme dětský park.
 • 00:12:44 Je rozsáhlý, s průjezdy, podjezdy,
  chybí tu restaurace
 • 00:12:46 patřící k areálu, je možné zakoupit
  jízdné pouze do dětského parku.
 • 00:12:50 Jediné, co se mi tady opravdu zdá
  jako trošku limitující, je to,
 • 00:12:54 že se děti nejdřív musí naučit
  na pomičce,
 • 00:12:57 není tady žádný koberec.
 • 00:13:00 Zajímá nás,
  za kolik se v areálech najíme.
 • 00:13:03 Vybíráme pokaždé běžnou lyžařskou
  restauraci či jídelnu
 • 00:13:07 ve spodní části střediska.
 • 00:13:09 Ve všech třech střediscích
  si bereme totéž:
 • 00:13:11 čaj, točené pivo, polévku
  a sladké jídlo.
 • 00:13:15 Gulášová polévka stála 3,30 eur,
  Germknoedel stál 4,90 eur,
 • 00:13:19 pivo stálo 3 eura
  a čaj stál 1,80 eur.
 • 00:13:22 takže dohromady 13 eur.
 • 00:13:25 V Německu natrefíme poblíž pokladen
  na klasickou restauraci.
 • 00:13:30 Kynutý knedlík
  s vanilkovou omáčkou 4,90,
 • 00:13:33 gulášová polévka 4,90,
  čaj je za 2,10 a pivo je za 2,70.
 • 00:13:39 Celkem tedy za 14 eur 60 centů.
 • 00:13:43 Na Špičáku vybíráme
  jídelnu poblíž pokladen.
 • 00:13:50 Objednáváme si čaj, točené pivo,
  čočkovou polévku a palačinky.
 • 00:13:54 Celkem za 110 korun.
 • 00:13:57 Dostali jsme polévku
  v otlučeném šálku, pivo v kelímku.
 • 00:14:01 Palačinku ochutnáme.
 • 00:14:04 Když to porovnáte
  s těmi dvěma předchozími?
 • 00:14:07 Tak zaručeně propadák.
 • 00:14:11 Na Hochfichtu nacházíme
  patery toalety.
 • 00:14:14 Lyžařská škola je u pokladen,
  stejně jako půjčovna,
 • 00:14:17 kde půjčení lyží a hůlek
  vyjde dospělého na den na 15 eur.
 • 00:14:21 V Německu na Arberu
  jsou toalety čisté,
 • 00:14:24 lyžařská škola je
  u dětského areálu,
 • 00:14:26 půjčovna je prostorná,
  personál ochotný,
 • 00:14:28 dostáváme letáček v češtině.
 • 00:14:30 Půjčení lyží a hůlek stojí
  dospělého denně 20 eur,
 • 00:14:33 tedy o 5 eur více
  než na Hochfichtu.
 • 00:14:36 Na Špičáku zkoušíme
  nové sociální zařízení.
 • 00:14:39 Hned vedle toalet je i nová
  půjčovna lyží a lyžařská škola.
 • 00:14:44 -Za kolik máte půjčení lyží?
  -Celý den 540 Kč.
 • 00:14:47 -Celý den. 540 Kč dospělý, jo?
  -Ano.
 • 00:14:50 To je cena stejně vysoká
  jako v blízkém Arberu
 • 00:14:53 a o 5 eur dokonce vyšší
  než na Hochfichtu.
 • 00:14:57 Tak si to na závěr shrňme.
 • 00:14:59 Rakouský Hochficht nabízí
  standardní kvalitu a zázemí.
 • 00:15:03 Za 20 km sjezdovek tu zaplatíme
  za den 768 Kč,
 • 00:15:06 tedy 38 Kč za kilometr sjezdovky.
 • 00:15:08 Německý Arber poskytuje
  alpské vybavení,
 • 00:15:11 15 km sjezdových tratí nás na den
  vyjde na 658 Kč,
 • 00:15:14 tedy 44 Kč za kilometr.
 • 00:15:21 A na Špičáku?
 • 00:15:22 Bezpečnost a zázemí zčásti
  neodpovídají současnému standardu,
 • 00:15:26 8,4 km sjezdovek pořídíme
  za 520 Kč,
 • 00:15:29 což je 62 Kč za kilometr sjezdovky.
 • 00:15:35 Na řadě je soutěž a šance pro ty,
  co se nebojí podívat pravdě do očí.
 • 00:15:39 Nejdříve si ale zopakujeme
  soutěžní otázku z minula.
 • 00:15:43 Ptali jsme se, jestli nám prodejce
  musí vyměnit zboží,
 • 00:15:46 které nám nevyhovuje.
 • 00:15:47 Prodejce nemá povinnost toto zboží
  vyměnit nebo vám vrátit peníze.
 • 00:15:51 Tentokrát si vavříny v podobě
  vítězství odnese pan Luboš Melichar
 • 00:15:55 z Českých Budějovic.
 • 00:15:57 Právě on se totiž stává
  právoplatným výhercem. Gratulujeme.
 • 00:16:01 A dál je na řadě
  nová soutěžní otázka.
 • 00:16:14 Tolik dnešní soutěž.
 • 00:16:16 Víte, že to s vámi myslíme dobře,
  proto se neváhejte
 • 00:16:19 soutěže zúčastnit.
 • 00:16:20 Pokud to stihnete do pátku,
  budeme rádi.
 • 00:16:26 I při nákupu mražených ryb
  je důležité si přečíst obal.
 • 00:16:29 Tedy pokud není vaším cílem
  koupit si místo ryby vodu.
 • 00:16:33 Vysvětlení se dozvíte v dnešním
  dílu seriálu o kvalitě potravin.
 • 00:16:38 O rybách čím dál tím častěji
  slýcháme,
 • 00:16:40 že bychom je měli jíst
  alespoň dvakrát týdně.
 • 00:16:43 Která je ale kvalitnější,
  ta chlazená nebo mražená?
 • 00:16:47 Daleko výhodnější z hlediska
  nutričního i z hlediska chuti,
 • 00:16:51 vůně a dalších vlastností
  jsou ryby, které jsou chlazené,
 • 00:16:56 protože tím zmrazením přece jenom
  dochází k určitým změnám.
 • 00:17:00 Kromě toho u mražených ryb
  můžeme při troše nepozornosti
 • 00:17:03 snadno naletět.
 • 00:17:05 Ryby zmrazené se takzvaně glazují.
 • 00:17:07 To znamená, že se pokrývají
  tenkou vrstvou ledu,
 • 00:17:10 aby nedošlo k vysychání.
 • 00:17:12 Pokud výrobce přidá do té ryby
  více vody než 5 %,
 • 00:17:16 tak to musí označit na obalu.
 • 00:17:20 Ta voda se tam přidává,
  aby se ten výrobek zlevnil,
 • 00:17:23 protože voda je rozhodně levnější,
  než je rybí svalovina.
 • 00:17:30 Když tam máme napsáno třeba
  "rybí maso 60 %",
 • 00:17:33 pak tam máme napsáno "voda",
  tak si můžeme lehce spočítat,
 • 00:17:37 že té vody tam bude 40 %.
 • 00:17:41 Navíc vodu v rybě zadržují
  takzvané fosfáty,
 • 00:17:44 které našemu zdraví
  zrovna neprospívají.
 • 00:17:47 Podíl masa ale není jediný faktor,
  který bychom měli
 • 00:17:50 na obale sledovat.
 • 00:17:52 U těch ryb, které jsou loveny
  v mořích a oceánech,
 • 00:17:55 záleží na lokalitě.
 • 00:17:56 Některé jsou daleko více znečištěné
  třeba těžkými kovy
 • 00:18:00 nebo dalšími chemickými
  sloučeninami.
 • 00:18:04 Například ryby,
  které jsou uloveny v Baltském moři,
 • 00:18:08 těchto nežádoucích složek
  obsahují více,
 • 00:18:10 protože vlastně tam ty složky
  se dostávají z celé Evropy,
 • 00:18:14 tam tečou Labem,
  Rýnem a dalšími řekami.
 • 00:18:18 A je z pohledu výživy lepší ryba
  mořská nebo sladkovodní?
 • 00:18:22 Měly by se konzumovat jak ryby
  sladkovodní, tak i ryby mořské.
 • 00:18:26 Mořské ryby mají
  určité výhody,
 • 00:18:28 protože obsahují
  větší množství jódu.
 • 00:18:31 A tučné mořské ryby obsahují
  daleko vyšší množství
 • 00:18:37 takzvaných esenciálních mastných
  kyselin řady omega-3.
 • 00:18:40 Právě tady ten tuk je z pohledu
  prevence hlavně srdečních
 • 00:18:44 onemocnění velice příznivý.
 • 00:18:47 Mořské ryby se často zpracovávají
  i do tzv. surimi výrobků.
 • 00:18:51 Nejčastěji se s nimi setkáme
  v podobě krabích tyčinek,
 • 00:18:55 ale můžeme na ně narazit
  i ve tvaru krevet.
 • 00:18:59 Tato hmota se vyrábí většinou
  z masa tresky.
 • 00:19:02 Má ty vlastnosti,
  že se dá dobře tvarovat,
 • 00:19:05 čili se dá i vyrobit
  ve tvaru krevet,
 • 00:19:08 ale rozhodně s krevetami
  nemá nic společného.
 • 00:19:13 Příchuť i barvu surimi získává
  pomocí různých aditiv.
 • 00:19:17 I bez nich to ale není
  úplně poctivý rybí výrobek -
 • 00:19:20 tresčího masa totiž většinou
  obsahuje méně než 50 %.
 • 00:19:24 Jestli si chcete na rybě pochutnat,
  vyzkoušejte rybu chlazenou.
 • 00:19:28 Ale dbejte na její čerstvost.
 • 00:19:30 Čerstvě zabitá ryba by měla mít
  lesklé šupiny, světle růžové žábry,
 • 00:19:34 měla by mít jasné oči
  s průhlednou rohovkou.
 • 00:19:41 Kdežto ryba,
  která je již delší dobu po zabití,
 • 00:19:44 tak žábry jsou už takové trochu
  našedlé, šupiny nejsou lesklé,
 • 00:19:48 oči jsou více zapadlé, matné.
 • 00:19:52 U filetů si zase dejte pozor na to,
  aby nebyly rozbředlé a mazlavé.
 • 00:19:57 A jak se takové filety vyrábí?
 • 00:19:59 Ukážeme si to
  na české tradiční rybě - kaprovi.
 • 00:20:02 Nejdříve se ryba musí zlovit
  z rybníka, poté se doveze na sádky
 • 00:20:06 k uskladnění, aby se vyčistila,
  a po 14 dnech se začne zpracovávat.
 • 00:20:13 Vysype se do manipulačního bazénu,
  z manipulačního bazénu
 • 00:20:18 se ryba dá do zabíječky.
 • 00:20:21 -Tam se zabíjí jak?
  -Elektrickým proudem.
 • 00:20:24 Poté se ryba dá do škrabačky,
  kde se odstraní šupiny
 • 00:20:27 pomocí trysek a vody.
 • 00:20:32 Poté se nařízne břišní dutina,
  vyndají se poživatelné vnitřnosti
 • 00:20:36 a potom se ryba zpracuje
  buď na filety, na podkovy,
 • 00:20:40 nebo podle přání zákazníka.
 • 00:20:45 Pokud se vyrábí kapří filety,
  myslí se i na kosti.
 • 00:20:49 Potom se to dá na takovou mašinu,
  jmenuje se to rozrušovačka kostí,
 • 00:20:53 kde vlastně ty kosti se projedou
  na 1 - 2 milimetry.
 • 00:20:57 Kosti tam jsou, ale jsou rozrušeny,
  takže po tepelné úpravě
 • 00:21:01 je to poživatelné.
 • 00:21:02 Pak už se filet zabalí
  podle přání zákazníka.
 • 00:21:06 Koukala jsem, že z té ryby
  toho docela hodně zbude.
 • 00:21:10 Kolik se toho vlastně zpracuje?
 • 00:21:12 U filet je výtěžnost okolo 32 %;
  když jsou to filety bez kůže,
 • 00:21:16 tak kolem 28 %, takže ten odpad
  je poměrně dost velký.
 • 00:21:19 A to se samozřejmě odrazí
  i na ceně.
 • 00:21:22 Ať už si půjdete koupit rybu
  mořskou, sladkovodní,
 • 00:21:25 chlazenou nebo mraženou, věřte,
  že se nevyplatí
 • 00:21:28 bez rozmyslu sáhnout po tom
  nejlevnějším, co uvidíte.
 • 00:21:35 Co mívá začátek, má i svůj konec.
  Proto pro dnešek končíme.
 • 00:21:38 Iniciativu od nás přeberou
  v pondělí ČERNÉ OVCE a I. Fialová.
 • 00:21:42 A spolu se uvidíme opět za týden.
  Na viděnou.
 • 00:21:46 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2011

Související