iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 1. 2011
16:00 na ČT1

1 2 3 4 5

44 hlasů
10225
zhlédnutí

Testoviny

Chrániče zad — Spoluvlastnictví — Ovoce, džusy, šťávy — Restaurace

22 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Testoviny

 • 00:00:20 Chrániče zad, takzvané páteřáky.
  Dokážou nás ochránit?
 • 00:00:25 Ovocné džusy a ovocné šťávy.
  Jaký je mezi nimi rozdíl?
 • 00:00:29 A co nás čeká při návštěvě
  restaurace? To vše dnes uvidíte.
 • 00:00:35 Děkujeme, že jste si po týdnu
  opět vzpomněli na TESTOVINY.
 • 00:00:39 My na vás myslíme neustále,
  zejména když točíme reportáže,
 • 00:00:42 což je neustále.
  Hezký podvečer.
 • 00:00:46 Bezpáteřním možná nepomohou,
  ale jinak jde
 • 00:00:49 o velice prospěšnou věc.
  Chrániče zad neboli páteřáky.
 • 00:00:52 Neomezují nás v pohybu?
 • 00:00:54 A nakolik nám pomohou
  v krizové situaci?
 • 00:00:56 Můžete se zeptat na úrazovce,
  ale daleko lepší je sledovat test.
 • 00:01:01 Na sjezdovce plné lyžařů
  a snowboardistů
 • 00:01:04 není o nehody nouze.
 • 00:01:06 Páteř je po hlavě
  nejzranitelnější částí těla.
 • 00:01:09 Kromě přilby by tak součástí výbavy
  měl být i chránič zad.
 • 00:01:12 Dokáží ale poskytnout
  dobrou ochranu?
 • 00:01:15 Redaktoři časopisu Test se rozhodli
  otestovat kvalitu 14 výrobků.
 • 00:01:19 Chrániče zad jsou
  někdy nazývány páteřáky,
 • 00:01:24 protože tou klíčovou oblastí,
  kterou chrání, je páteř.
 • 00:01:28 Ovšem podle poznatků získaných
  při vyhodnocení následků nehod
 • 00:01:32 je oblast lopatek stejně
  zranitelná jako oblast páteře.
 • 00:01:38 Mnohem důležitější než ochrana
  samotné páteře je tedy
 • 00:01:41 ochrana zad jako celku.
 • 00:01:43 Evropská norma proto u těchto
  výrobků stanoví takzvanou
 • 00:01:47 ochrannou oblast, tedy plochu zad,
  kterou musí chránič pokrývat.
 • 00:01:51 Je to jakýsi kříž,
  který pokrývá nejen oblast páteře,
 • 00:01:55 ale i oblast lopatek.
 • 00:01:57 Zjišťovali jsme, zda je ochrana
  poskytovaná v dostatečném rozsahu
 • 00:02:01 a zda ochranné prvky
  chrání dostatečně.
 • 00:02:07 Druhou částí zkoušek
  byly praktické zkoušky,
 • 00:02:10 kdy jsme jednotlivé chrániče
  zkoušeli na sjezdovce.
 • 00:02:13 Při praktických zkouškách během
  celodenního lyžování vyzkoušelo
 • 00:02:18 všechny chrániče 12 testujících.
 • 00:02:20 Každý chránič testovali
  alespoň 4 lidé.
 • 00:02:23 Jak dobrou ochranu zad
  chrániče poskytují,
 • 00:02:25 ovlivnilo výslednou známku nejvíce,
  a to 65 %,
 • 00:02:29 komfort při jízdě 30 %
  a nakonec 5 % správné značení
 • 00:02:33 a možnost použití pro více sportů.
 • 00:02:39 Ze 14 testovaných chráničů
  4 modely získaly známku uspokojivě.
 • 00:02:43 Bylo to proto, že jejich ochranná
  oblast nebyla dostatečná,
 • 00:02:49 nepokrývaly tedy kromě páteře
  i oblast lopatek.
 • 00:02:52 U některých modelů jsme zjistili,
  že jejich ochranné prvky
 • 00:02:56 nechrání dostatečně tak,
  jak by měly.
 • 00:03:01 V oblasti komfortu se ukázal rozdíl
  mezi dvěma typy chráničů.
 • 00:03:07 Ty první jsou vesty,
  které si navlékneme přes tělo.
 • 00:03:10 Druhý typ chráničů
  jsou jakési krunýře,
 • 00:03:13 které se připevňují pomocí popruhů.
 • 00:03:15 Chrániče, u nichž jsme zjistili
  jak nedostatečnou ochrannou oblast,
 • 00:03:20 tak nedostatečnou funkci
  ochranných prvků,
 • 00:03:22 byly chrániče POC Spine Ergo Bug
  a Intersport Back Protector Pro.
 • 00:03:30 Tyto chrániče byly tedy
  celkově hodnoceny nejhůře.
 • 00:03:34 Chránič TECNO propadl
  také v praktických zkouškách.
 • 00:03:37 Byl velmi nepohodlný, omezoval
  pohyb a špatně se upínal.
 • 00:03:41 V testu se proto umístil
  na posledním místě.
 • 00:03:47 Chránič R.E.D. Mens's Impact
  Wastcoat měl sice dostatečnou
 • 00:03:51 ochrannou oblast,
  chrání tedy jak záda, tak lopatky,
 • 00:03:54 ovšem účinnost jeho ochranných prvků
  byla hodnocena pouze uspokojivě.
 • 00:04:01 Celkovou výslednou známku snížily
  výsledky praktických zkoušek.
 • 00:04:05 Některým testujícím připadal špatně
  odvětraný a příliš se v něm potili.
 • 00:04:11 Chránič zad značky Scott chránil
  pouze v oblasti páteře.
 • 00:04:14 Také byl málo odolný
  v nárazových zkouškách.
 • 00:04:17 Po jízdě si testující stěžovali
  na škrcení popruhů
 • 00:04:20 a na příliš komplikované upínání.
 • 00:04:24 Z chráničů, které získaly známku
  dobře, ale jejich ochranná oblast
 • 00:04:28 je menší, než bylo námi požadováno,
  to byly dva modely značky Head -
 • 00:04:33 Thorac Unit a Thorac vest.
 • 00:04:37 Přijatelnou míru pohodlí nabízel
  například tento chránič zad
 • 00:04:41 s popruhy značky ZANDONA,
  který pořídíte za zhruba 2 300 Kč.
 • 00:04:45 Poskytoval také dobrou ochranu zad,
  a to i v oblasti lopatek,
 • 00:04:48 stejně jako dalších 6 výrobků,
  které se umístily na čele tabulky.
 • 00:04:53 Lišily se především v komfortu.
 • 00:04:56 Tento chránič Slytech
  byl málo pohodlný,
 • 00:04:58 jezdcům často táhlo na záda
  a některým se neustále
 • 00:05:01 posouval nahoru.
 • 00:05:03 Dva ze 14 testovaných chráničů
  získaly nejlepší možné hodnocení,
 • 00:05:07 tedy známku velmi dobře.
 • 00:05:09 Byly to modely Komperdell Cross
  a POC Spine VPD Vest
 • 00:05:12 Tyto chrániče byly hodnoceny velmi
  dobře jak z hlediska bezpečnosti,
 • 00:05:18 tak zároveň patřily
  k nejpohodlnějším
 • 00:05:21 chráničům z celého testu.
 • 00:05:24 Ze dvou typů chráničů,
  tedy vest a tzv. krunýřů s popruhy,
 • 00:05:28 byly testujícími jednoznačně
  jako pohodlnější hodnoceny vesty.
 • 00:05:32 Doporučujeme mít jakýkoliv chránič,
  protože každý poskytuje
 • 00:05:36 nějakou míru ochrany.
 • 00:05:38 V každém případě bychom si jej
  před nákupem měli vyzkoušet.
 • 00:05:47 Svět zamilovaných
  je světem bez problémů.
 • 00:05:49 Ty zavítají k aktérům tohoto citu
  zpravidla ve chvíli,
 • 00:05:53 kdy vzájemné omámení pomine.
 • 00:05:55 To už ale může být
  pro některé věci pozdě.
 • 00:06:09 Pokud k rozkolu a rozchodu
  došlo ještě před tím,
 • 00:06:12 než nemovitost byla zkolaudována,
  tak bohužel nezbude divačce
 • 00:06:16 nic jiného nežli se se svým nárokem
  obrátit na soud,
 • 00:06:20 protože se jedná o poměrně složitou
  právní problematiku,
 • 00:06:23 nicméně v současné době
  velice častou.
 • 00:06:25 V tomto případě soud bude zkoumat
  několik základních aspektů.
 • 00:06:29 Zaprvé, jestli jejich úmyslem bylo
  ten dům postavit pro sebe
 • 00:06:32 a žít v něm.
 • 00:06:33 Zadruhé, jestli se podílela
  na té stavbě,
 • 00:06:36 jestli se podílela na výběru barev,
  jestli se podílela
 • 00:06:39 na výběru kachliček, jestli nějakou
  jinou svojí osobní prací
 • 00:06:43 se podílela na té výstavbě.
 • 00:06:45 Jestli spolu vedli
  společnou domácnost,
 • 00:06:47 jestli zatímco její přítel
  se věnoval stavbě,
 • 00:06:50 ona se věnovala rodině apod.
 • 00:06:52 Tohle všechno vlastně soud
  bude muset zkoumat.
 • 00:06:55 V případě, že dojde k závěru,
  že skutečně ten její podíl tam byl,
 • 00:06:59 a nemusí být nutně jenom finanční,
  tak to podílové spoluvlastnictví
 • 00:07:03 jí zřejmě s největší
  pravděpodobností přiřkne.
 • 00:07:09 Víte, jak poznáme kvalitní džus?
 • 00:07:11 "Stojí 100 korun dvě deci,",
  jako bych slyšel některé z vás.
 • 00:07:14 Není tomu tak.
 • 00:07:16 Kritéria, podle kterých odhalíme
  kvalitu, jsou jiná.
 • 00:07:19 A my vám je rádi prozradíme.
 • 00:07:23 Ovoce můžeme jíst čerstvé
  nebo zpracované,
 • 00:07:25 ať už ve formě kompotu, džemu,
  sušené anebo ve formě nápoje.
 • 00:07:29 Na úvod malá zajímavost:
 • 00:07:31 Džus ani mošt podle legislativy
  neexistuje.
 • 00:07:34 Správný pojem
  je nealkoholický ovocný nápoj.
 • 00:07:37 Nejkvalitnější z pohledu
  obsahu ovocné složky
 • 00:07:40 jsou 100% ovocné šťávy.
 • 00:07:44 Pak máme kategorii,
  která je označována jako nektar.
 • 00:07:48 Například pomerančový nektar
  obsahuje 50 % ovocné šťávy.
 • 00:07:55 A pak další kategorie
  je takzvaný ovocný nápoj,
 • 00:07:59 kde to množství ovocné šťávy
  je daleko nižší,
 • 00:08:02 třeba 20 % ovocné šťávy.
 • 00:08:06 Také existují výrobky,
  které neobsahují ovocnou složku,
 • 00:08:09 takže tam to základní složení
  je cukr,
 • 00:08:12 pak je tam kyselina citronová
  a pak je tam nějaké aroma a barvivo.
 • 00:08:16 I mezi těmi nejkvalitnějšími,
  tedy 100% ovocnými šťávami,
 • 00:08:21 je rozdíl.
 • 00:08:23 Mohou být totiž lisované za studena
  nebo vyrobené z koncentrátu.
 • 00:08:27 Samozřejmě ty koncentráty
  už jsou různě upraveny,
 • 00:08:30 musí být zahuštěny.
 • 00:08:32 Každá ta technologická operace,
  hlavně když se použije teplo,
 • 00:08:37 tak dochází k určitým
  ztrátám vitamínů.
 • 00:08:40 Ovocná šťáva lisovaná za studena má
  nejenom víc přirozených vitamínů,
 • 00:08:45 ale může mít i lepší chuť a vůni.
 • 00:08:47 Mezi další ovocné výrobky
  patří sirupy.
 • 00:08:49 I ty se liší kvalitou a vysvětlíme
  si to na dvou bezových sirupech.
 • 00:08:54 Tady je hlavní rozdíl v obsahu
  toho extraktu z černého bezu,
 • 00:08:59 ten levnější, tak tam těch
  přirozených složek je minimum,
 • 00:09:03 kdežto ten druhý výrobek
  má určitý podíl ovocné šťávy.
 • 00:09:09 Oblíbeným ovocným výrobkem
  jsou džemy,
 • 00:09:11 mezi nejdražší patří ty,
  které se jmenují "extra".
 • 00:09:17 Džem, který je označen "extra",
  musí mít vyšší podíl ovoce
 • 00:09:22 na 100 g výrobku, než má ten džem,
  který není označen jako "extra",
 • 00:09:26 ale i tam je stanoveno určité
  minimální množství ovoce,
 • 00:09:30 které se pro džem použije.
 • 00:09:32 Navíc levnější, například
  višňový džem, většinou obsahuje
 • 00:09:36 kromě višní i jablka.
 • 00:09:38 Takže pokud chcete kvalitní džem,
  vybírejte ten s nápisem "extra".
 • 00:09:42 U ovocných kompotů
  už je to s výběrem těžší.
 • 00:09:46 Jednak bychom se měli řídit tím,
  co je napsáno na etiketě,
 • 00:09:49 jaký je tam podíl ovoce.
 • 00:09:51 Pak je tam napsáno,
  jestli je tam vysoký obsah cukru
 • 00:09:55 nebo nízký obsah cukru.
 • 00:09:57 A pak už bychom se měli řídit
  i na základě zkušenosti,
 • 00:10:00 protože každá firma používá
  jinak kvalitní ovoce.
 • 00:10:04 Zpracování ovoce do formy kompotu
  je vlastně způsob konzervace.
 • 00:10:08 Ovoce se ale může
  konzervovat i jinak.
 • 00:10:10 Sušené ovoce je konzervováno
  vlastně sušením,
 • 00:10:13 protože pokud snížíme obsah vody
  na určité procento,
 • 00:10:17 tak už nemohou růst mikroorganismy,
  plísně a další nežádoucí organismy.
 • 00:10:25 Pak mohou být konzervovány
  ještě třeba proslazením.
 • 00:10:29 Takže ty způsoby konzervace jsou
  různé a mohou být i kombinovány.
 • 00:10:34 A dá se říct,
  že je něco z toho kvalitnější?
 • 00:10:37 Kdybychom to vzali
  z hlediska výživového,
 • 00:10:40 tak je lepší to sušené,
  protože tam není přidaný cukr
 • 00:10:44 a my cukru konzumujeme příliš.
 • 00:10:48 I ve 100% ovocné šťávě
  lisované za studena
 • 00:10:51 je přirozeného cukru až až.
  Sem tam sklenka nám ale neuškodí.
 • 00:10:55 Pojďme se podívat,
  jak se takový nápoj vyrábí.
 • 00:10:58 Vlastní výroba spočívá v tom,
  že nejdřív dojde
 • 00:11:01 k vytřídění jablek, hrušek,
  jakéhokoliv ovoce,
 • 00:11:04 musí se zbavit nahnilých plodů,
  nebo plesnivých,
 • 00:11:09 aby se tohle ovoce tam nedostalo.
 • 00:11:11 Ovoce se pak umyje tlakovým proudem
  vody a putuje do drtičky.
 • 00:11:15 Na jinou konzistenci
  se drtí vlastně ovoce
 • 00:11:18 a na jinou konzistenci
  se drtí zelenina.
 • 00:11:21 Z drtičky to jde do sítopásového
  lisu, tady se to asi 6x lisuje.
 • 00:11:26 Dole pod lisem vytéká šťáva.
 • 00:11:28 Výlisky jdou zvlášť do ohradové
  palety a šťáva se buď odstřeďuje,
 • 00:11:33 nebo se neodstřeďuje.
 • 00:11:35 Třeba čisté jablko nebo jablko
  s hruškou se neodstřeďují.
 • 00:11:39 Potom třeba mix jablko a rybíz
  se musí odstřeďovat,
 • 00:11:42 protože je to dost husté.
 • 00:11:44 Nakonec se každá šťáva zakonzervuje
  takzvanou pasterací.
 • 00:11:49 Obsah vitamínů se likviduje
  až zhruba nad 80 stupňů.
 • 00:11:53 My máme pasterizační zařízení
  nastaveno na teplotu 79 stupňů,
 • 00:11:57 takže požadované vitamíny
  určitě ve šťávě zůstanou.
 • 00:12:00 My to tímhle způsobem
  zakonzervujeme,
 • 00:12:03 zahřejeme a bez přístupu vzduchu
  zabalíme do vaku.
 • 00:12:06 Až si budete chtít
  kvalitně osladit život,
 • 00:12:09 zkuste sáhnout po 100% ovocné šťávě
  lisované za studena
 • 00:12:13 nebo džemu extra.
 • 00:12:14 Je to sice dražší,
  ale vyplatí se to.
 • 00:12:20 Aby bylo vše, jak má být,
  pokračujeme soutěží.
 • 00:12:23 Nejdříve zopakujeme
  soutěžní otázku z minula.
 • 00:12:26 Ptali jsme se, kolik rostlinných
  tuků může mít čokoláda.
 • 00:12:29 Přítrž spekulacím učiní odbornice.
 • 00:12:32 Náhrada kakaového másla
  rostlinnými tuky je povolena
 • 00:12:35 jenom v množství do 5 %.
 • 00:12:37 Radovat z výhry se tentokrát bude
  paní Lea Bobeková z Kobeřic.
 • 00:12:41 Právě jí totiž poputuje
  naše výhra.
 • 00:12:43 No a pozornost nyní upřeme
  na novou otázku.
 • 00:12:56 Někdo to možná odhalí jazykem,
  jiný použije literaturu
 • 00:12:59 a další třeba jenom
  zaloví v paměti.
 • 00:13:01 V každém případě svoje odpovědi
  nezapomeňte posílat
 • 00:13:04 na naši emailovou
  nebo poštovní adresu.
 • 00:13:10 Co všechno čeká
  na návštěvníky restaurací?
 • 00:13:13 Kvalitní jídlo,
  svižný a ochotný personál
 • 00:13:16 anebo protažené obličeje číšníků
  a dohady se zákazníky
 • 00:13:19 nad objednávkami?
  Vyzkoušíme to.
 • 00:13:23 -To kuřecí bylo poloviční.
  -Já to vím!
 • 00:13:26 Do restaurace chodíme proto,
  aby se o nás někdo dobře postaral.
 • 00:13:30 A právě za to
  bychom chtěli zaplatit.
 • 00:13:32 Je tomu na přelomu desetiletí
  v českých hospodách
 • 00:13:35 ale skutečně tak?
 • 00:13:37 Já bych viděla, že si dáme jedny
  fusilli s parmskou šunkou,
 • 00:13:40 dáme si asi polívku
  a pak ještě uvidíme jak dál.
 • 00:13:44 -Nějaké pivo. Zkusíme to. Jo?
  -Dobré.
 • 00:13:47 S sebou si bereme odborníka.
 • 00:13:49 První restaurace
  je na rušné ulici.
 • 00:13:51 Jídelní lístek včetně denní nabídky
  je vyvěšen před vchodem.
 • 00:13:55 Číšník nás při vstupu do podniku
  pozdraví první
 • 00:13:58 a hned se nám personál věnuje.
  Objednáváme si pití.
 • 00:14:02 Já si dám multivitamín,
  dvě deci do půllitru.
 • 00:14:06 A můžete mi zbytek dolít
  normální vodou, obyčejnou?
 • 00:14:10 To bohužel nedáváme.
 • 00:14:11 Druhá restaurace je na předměstí.
 • 00:14:13 Jídelní lístek
  je rovněž před vchodem.
 • 00:14:16 Číšník nás zdraví
  při příchodu ke stolu.
 • 00:14:18 Objednáváme si opět džus s vodou.
 • 00:14:21 Můžete mi to dolít normální
  studenou vodou, obyčejnou?
 • 00:14:24 To nesmím.
 • 00:14:26 Obyčejnou vodu nesmíte?
  A z jakého důvodu?
 • 00:14:29 Mám to takhle nakázané od šéfa.
 • 00:14:31 Ve třetí restauraci
  zdravíme jako první,
 • 00:14:33 číšnice nám odpovídá.
  Objednáváme opět džus s vodou.
 • 00:14:37 Já bych si dala dvě deci
  pomerančového džusu do půllitru
 • 00:14:40 a zbytek dolít vodou.
 • 00:14:42 -Obyčejnou vodou?
  -No, no.
 • 00:14:44 Tady to jde bez potíží
  a voda z vodovodu
 • 00:14:47 je narozdíl od předchozích
  dvou případů běžným jevem.
 • 00:14:50 Jestli bych mohla poprosit
  ty fusilli. Ještě je máte?
 • 00:14:54 -Ano.
  -A může být poloviční porce?
 • 00:15:00 A za tu poloviční budu platit,
  jenom orientačně?
 • 00:15:06 Jako 70 % ceny.
 • 00:15:08 V první restauraci si objednáváme
  poloviční porci jídla
 • 00:15:12 z denní nabídky.
 • 00:15:13 Po chvíli se od číšnice dozvídáme,
  že poloviční porci lze udělat
 • 00:15:17 pouze u jídla na objednávku.
 • 00:15:19 Pokud se jedná o to jídlo,
  že to je opravdu polední nabídka,
 • 00:15:24 která má zvýhodněnou cenu
  oproti ceně,
 • 00:15:26 kterou by to mělo normálně,
  v tom případě bych to toleroval.
 • 00:15:35 Jídlo objednáváme
  ve 13 hodin 36 minut.
 • 00:15:39 Únosná doba je tak do 15 minut,
  pokud se jedná o jídlo,
 • 00:15:45 které nevyžaduje
  žádnou náročnou přípravu.
 • 00:15:53 Takže ve 13.43 nám to přinesli.
 • 00:15:56 Jíme tedy po sedmi minutách
  od objednání.
 • 00:15:58 Obsluha je příjemná
  a chodí se pravidelně dotázat,
 • 00:16:02 zda je všechno v pořádku.
 • 00:16:03 V druhé restauraci si hned
  na začátku všimneme informace
 • 00:16:07 v jídelním lístku.
 • 00:16:09 Píšou rovnou,
  že nenabízejí poloviční porci.
 • 00:16:12 Tak schválně, jestli nám jednu
  velkou porci rozdělí na dva talíře.
 • 00:16:18 My jsme si všimli,
  že nenabízíte poloviční porci,
 • 00:16:21 ale my chceme jednu porci
  a jenom ji rozdělit na dva talíře.
 • 00:16:25 -Nejde?
  -To je stejné ale.
 • 00:16:27 To není pravda.
 • 00:16:28 V pohodě, když to nejde.
 • 00:16:30 Dám vám k tomu talíř
  a vy si to přendáte, protože...
 • 00:16:34 -V kuchyni by byl problém?
  -Tak, tak.
 • 00:16:36 Jídlo objednáváme
  v 15 hodin 37 minut.
 • 00:16:39 Tak už čekáme 25 minut
  na dvě jídla na objednávku.
 • 00:16:42 Číšník nakonec jedny těstoviny
  a smažený sýr přináší
 • 00:16:46 v poloprázdné restauraci
  po 26 minutách.
 • 00:16:48 Navíc si musíme poradit
  s dalším problémem.
 • 00:16:51 Teď probíhá situace,
  kdy si přesýpáme těstoviny
 • 00:16:54 a dělíme si porci na dvě.
 • 00:16:56 A teď se musíme domluvit,
  kdo bude mít co,
 • 00:16:59 protože máme k dispozici vidličku,
  nůž a lžíci, pro dvě osoby.
 • 00:17:04 Tady personál pracoval,
  jak se říká, do výše svého platu.
 • 00:17:09 Nebyla tady nejmenší snaha
  o nějakou vstřícnost,
 • 00:17:12 něco navíc pro zákazníka.
 • 00:17:14 Personál je neutrální,
  ani jednou se nás nezeptá,
 • 00:17:18 zda je vše v pořádku,
  navzdory tomu,
 • 00:17:20 že odnáší od stolu plný talíř.
 • 00:17:22 I ve třetí restauraci
  si dáváme poloviční porci.
 • 00:17:25 -Jedině ten řízek.
  -Ne, řízek nechci.
 • 00:17:28 Pak ty kuřecí prsíčka,
  to co není balené.
 • 00:17:31 Kuřecí prsíčka zapečená
  s chřestem a sýrem, hermelín.
 • 00:17:35 -To by šlo jako poloviční?
  -To by šlo.
 • 00:17:38 Jídlo objednáváme přesně
  ve 13 hodin, v situaci,
 • 00:17:41 kdy je restaurace téměř prázdná.
  Po 17 minutách ho máme na stole.
 • 00:17:45 Číšnice odnáší talíře,
  aniž by se nás zeptala,
 • 00:17:48 zda nám chutnalo.
 • 00:17:50 Je to tak prostě v podstatě,
  řekl bych,
 • 00:17:53 bohužel ten český standard.
 • 00:17:58 Čili nejsou nevrlí,
  nejsou neochotní,
 • 00:18:00 ale také nejsou vstřícní.
 • 00:18:07 Na tuto problematiku se vztahuje
  základem občanský zákoník,
 • 00:18:11 protože se jedná
  o klasickou kupní smlouvu,
 • 00:18:14 a samozřejmě i zákon na ochranu
  spotřebitele, který říká,
 • 00:18:18 že prodávající je povinen prodávat
  zboží v požadované kvalitě,
 • 00:18:21 množství či míře.
 • 00:18:23 Když například mám studené jídlo,
  tak vyzvat okamžitě obsluhu,
 • 00:18:27 aby mi to jídlo vyměnila za nové.
 • 00:18:29 Pokud mám podmírečný nápoj,
  vyzvat okamžitě obsluhu,
 • 00:18:33 aby mi dala nový nápoj
  či aby mi nápoj doplnila
 • 00:18:36 do správné míry.
  To znamená ihned reklamovat.
 • 00:18:39 V první restauraci
  jsme si objednali svíčkovou,
 • 00:18:42 která je zcela v pořádku.
  Také těstoviny nejsou rozvařené.
 • 00:18:46 Drobný problém nastává
  s mexickou polévkou.
 • 00:18:49 Na polévku je to možná
  až trošku zbytečně husté.
 • 00:18:52 Budeme reklamovat?
 • 00:18:54 Ale důvod k reklamaci
  tohle rozhodně není.
 • 00:18:57 V druhé restauraci nám přináší
  číšník pivo pod míru.
 • 00:19:00 Přestože ho necháváme
  takzvaně dojít,
 • 00:19:03 správnou míru nápoj ani poté nemá.
 • 00:19:05 To je jako v pohodě?
 • 00:19:09 Číšník bez jediného slova omluvy
  sklenici odnáší
 • 00:19:12 a po chvíli přichází
  s dotočeným nápojem.
 • 00:19:15 Ve výrazu obličeje a i jaksi
  v těch gestech bylo vidět,
 • 00:19:20 že naši reklamaci považuje
  za opravdu malichernou
 • 00:19:24 a vyřizování této reklamace
  ho poněkud obtěžuje.
 • 00:19:28 Nestačilo by říct prosté
  "pardon, omlouvám se, dotočím"
 • 00:19:32 a je to vyřízené?
 • 00:19:34 Samozřejmě, že by to stačilo
  a že by to bylo to nejlepší.
 • 00:19:37 Poté, co nám číšník donese jídlo,
  zjišťujeme,
 • 00:19:40 že těstoviny nejsou
  rovnoměrně teplé,
 • 00:19:43 jsou poněkud převařené a mastné.
 • 00:19:45 Ne, reklamovat se to nedá,
  ale už sem nepůjdu.
 • 00:19:48 Ve třetí restauraci dostáváme
  polévku nejen v otlučeném nádobí,
 • 00:19:51 ale i přesolenou.
 • 00:19:53 Můžu vám to vrátit?
  Ono to je docela hodně slané.
 • 00:19:56 Ještě jsem jako přešel
  tu omlácenou nádobu,
 • 00:19:59 ale je to slané dost,
  takže si nedám. Děkuji.
 • 00:20:02 Číšnice beze slova odnáší polévku,
  neomluví se,
 • 00:20:05 ani nenabídne jiné řešení.
 • 00:20:08 Můžeme odděleně?
 • 00:20:10 -Můžete. Budete platit hotově
  všichni?-To jo.
 • 00:20:13 V první restauraci,
  stejně jako v dalších,
 • 00:20:16 chceme účet rozdělit na dvě části.
 • 00:20:18 V této restauraci opravdu
  se těžko hledá
 • 00:20:22 nějaký závažný důvod ke stížnosti.
 • 00:20:24 Účet jsme dostali
  vytištěný pokladnou,
 • 00:20:26 číšník to velice ochotně
  rozpočítal, účet nám tady zanechal.
 • 00:20:31 Ve druhé restauraci
  máme na stole klasický papír
 • 00:20:35 s nečitelnými čárkami.
 • 00:20:37 Stejně nečitelně a nejasně
  je provedeno účtování.
 • 00:20:40 Jak poznám tady z té účtenky,
  co je co?
 • 00:20:43 Z téhle účtenky
  to konkrétně nepoznáte,
 • 00:20:46 můžete se v podstatě
  jenom dohadovat.
 • 00:20:50 Ve třetí restauraci
  jsme dopadli podobně.
 • 00:20:53 Opět účtenka,
  která neznamená vůbec nic.
 • 00:20:56 Zkoumám, jestli alespoň je možné
  se dopočítat toho, co vlastně...
 • 00:21:01 Není. My jsme měli čtyři položky,
  jsou tu napsány tři.
 • 00:21:06 A výsledek našeho průzkumu?
 • 00:21:08 Ze tří navštívených restaurací
  bychom se chtěli vrátit
 • 00:21:12 pouze do jedné.
 • 00:21:13 V obou dalších případech jsme
  natrefili nejen na řadu drobných
 • 00:21:17 i větších problémů,
  ale především jsme se ani trochu
 • 00:21:20 necítili jako hosté,
  kteří přinášejí peníze.
 • 00:21:23 A zejména to by se měly české
  restaurace, bary a hospody naučit.
 • 00:21:29 Věříme, že usměvaví, odpočatí
  a zejména poučení si vyslechnete
 • 00:21:32 naše dnešní rozloučení.
 • 00:21:34 Připomínám, že v pondělí se na vás
  těší ČERNÉ OVCE a Iveta Fialová.
 • 00:21:37 A my se uvidíme opět za týden.
 • 00:21:39 To se dozvíte, jaký je rozdíl
  mezi máslem a margarínem.
 • 00:21:42 Na viděnou.
 • 00:21:44 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2011

Související