iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 10. 2012
23:30 na ČT24

1 2 3 4 5

4 hlasy
1540
zhlédnutí

Před půlnocí

Günter Blobel, držitel Nobelovy ceny za fyziologii a biomedicínu: Všichni jsme příbuzní

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Před půlnocí

 • 00:00:00 .
 • 00:00:00 PŘED PŮLNOCÍ
 • 00:00:12 O svém dětství,
  dnes v polském Slezsku,
 • 00:00:17 hovoří jako o idyle
  z 19. století.
 • 00:00:20 Nebýt toho,
  že na rodinném útěku
 • 00:00:22 před Rudou armádou
  zažil bombardování Drážďan.
 • 00:00:27 Nebýt toho,
  že mu východoněmecký režim
 • 00:00:31 nedovolil studovat medicínu.
 • 00:00:34 Naštěstí pro něj tehdy
  ještě nestála Berlínská zeď.
 • 00:00:37 Bylo snadné vycestovat
  do jiného Německa
 • 00:00:40 a zde studovat.
 • 00:00:42 Nelákala ho však lékařská praxe,
  ale neprobádané oblasti
 • 00:00:48 medicíny.
 • 00:00:50 Jeho postgraduální studia
  pokračovala ve Wisconsinu
 • 00:00:54 a na newyorské
  Rockefellerově univerzitě
 • 00:00:57 uskutečnil své zásadní
  experimenty a objevy,
 • 00:01:00 jimiž položil základy
  k rozvoji
 • 00:01:03 molekulární buněčné biologie.
 • 00:01:05 Hostem Před půlnocí
  je držitel Nobelovy ceny
 • 00:01:08 za fyziologii a biomedicínu,
  pan Günter Blobel.
 • 00:01:12 Dobrý večer pane profesore.
 • 00:01:15 Jsme rádi,
  že jste si na nás udělal čas.
 • 00:01:18 Než začneme hovořit
  o vašem objevu,
 • 00:01:20 podívejme se zpátky do historie,
  do míst, kde jste se narodil.
 • 00:01:25 Do bývalého východního Německa,
  do Waltersdorfu,
 • 00:01:28 dnes polských "NiegoslawiceŞ,
  co si po těch letech vybavíte?
 • 00:01:37 Vždy jsem byl ohromen tím,
  čemu byla generace
 • 00:01:42 našich rodičů a prarodičů
  vystavena,
 • 00:01:45 propagandě nenávisti
  a takovým věcem
 • 00:01:48 a jsem velmi rád,
  že naše i Vaše generace
 • 00:01:53 se s tím vším vyrovnává.
 • 00:01:56 Nyní zde máme sjednocenou Evropu.
 • 00:01:59 Samozřejmě, že když žiji v USA,
  uvědomuji si,
 • 00:02:02 že evropské země
  jsou velmi malé.
 • 00:02:05 Německo má velikost
  asi poloviny 1 amerického státu,
 • 00:02:09 Česká republika je
  tak rozlehlá jako Rhode Island.
 • 00:02:17 Jsou to velmi malé země.
 • 00:02:20 Já jsem rád,
  když vidím,
 • 00:02:22 že zde existuje úsilí
  o překonání všeho nepřátelství
 • 00:02:25 a že žijeme v období míru.
 • 00:02:31 To je hezké, že to říkáte.
 • 00:02:34 Ale vraťme se zpět
  do 1. pol. 20. století.
 • 00:02:37 Co Vaše rodina,
  byla nakloněna vědě?
 • 00:02:43 Ano, můj otec byl zvěrolékař
  a nebyl až tak vzdělaný
 • 00:02:48 ve vědeckých disciplínách,
  ale líbilo se mu,
 • 00:02:52 že vědu při své práci využíváme.
 • 00:02:59 Pokud vím, Vaše matka byla tou,
  která Vás inspirovala k tomu,
 • 00:03:06 abyste se zajímal
  o svět kolem sebe?
 • 00:03:09 Ano, ona povzbuzovala
  všechny kolem sebe, i mé sestry,
 • 00:03:13 v naší rodině nebyla
  žádná diskriminace vůči ženám.
 • 00:03:17 Mé 3 sestry musely mít
  výsledky stejně jako chlapci,
 • 00:03:21 ve škole i jinde.
 • 00:03:25 Nyní působíte
  jako liberální městský člověk,
 • 00:03:29 ale Vy pocházíte z vesnice,
  je to tak?
 • 00:03:32 Ano, to je pravda.
 • 00:03:34 Je však mnoho vesničanů,
  kteří jsou mnohem otevřenější
 • 00:03:38 a přístupnější novým věcem
  než lidé z města.
 • 00:03:42 Když se budeme bavit
  o roce 1945,
 • 00:03:45 byl to přelomový rok
  pro celý svět.
 • 00:03:47 Nastal konec 2. světové války.
 • 00:03:49 Byl to ale i významný milník
  pro vědu, pro buněčnou vědu,
 • 00:03:53 buněčný výzkum
  a osobně i pro Vás.
 • 00:03:55 Můžete nám o tom říci více?
 • 00:03:59 Ano, pro mne to byl konec dětství
  a života na venkově.
 • 00:04:05 Můj dědeček měl obrovskou farmu.
 • 00:04:11 Každou sobotu nebo neděli
  nás vyzvedával.
 • 00:04:15 V létě jsme jezdili kočárem,
  v zimě na saních.
 • 00:04:18 Bylo nás 8 dětí.
 • 00:04:20 Všichni jsme rádi jezdili
  k dědečkovi na farmu.
 • 00:04:24 Dali jsme si u něj skvělý oběd.
 • 00:04:26 Pak nás zase zavezl zpět domů.
 • 00:04:28 Byl to způsob života,
  který se už nikdy neopakoval,
 • 00:04:32 skončil,
  vše se velmi změnilo.
 • 00:04:42 Na začátku
  jste zmiňoval Drážďany.
 • 00:04:46 Můj otec si myslel,
  že bychom měli utéci
 • 00:04:49 na západ od Labe.
 • 00:04:51 Kolovaly řeči,
  že dojde k setkání 2 armád
 • 00:04:54 a my jsme nechtěli zůstat
  někde uprostřed jejich střetu.
 • 00:04:58 Tak jsme se vydali na západ
  a doufali jsme,
 • 00:05:01 že potkáme Američany.
 • 00:05:03 Cítili jsme, že nebudou
  tak nepřátelsky naladění.
 • 00:05:07 Myslím tím to,
  že Němci dělali v Rusku hrozné
 • 00:05:11 věci.
 • 00:05:13 Proto nikoho nepřekvapovalo,
  že Rusové dělali hrozné věci
 • 00:05:17 v Německu.
 • 00:05:18 Tak jsme se vydali
  na západ od Labe.
 • 00:05:21 Po cestě jsme procházeli
  přes Drážďany,
 • 00:05:24 a tak jsem měl šanci vidět město
  3 - 4 dny předtím než bylo zničeno.
 • 00:05:34 Jak jste již řekl,
  pocházel jsem z venkova,
 • 00:05:42 takže pro mne to bylo
  první velké město,
 • 00:05:45 které jsem kdy viděl.
 • 00:05:47 Připadalo mi nádherné.
 • 00:05:49 Říkal jsem rodičům,
  abychom tady zůstali,
 • 00:05:52 abychom už nešli dál.
 • 00:05:53 A oni na to, že ne,
  že tam nemají kde bydlet
 • 00:05:56 a naštěstí jsme nezůstali.
 • 00:05:59 O pár dnů později
  jste z dálky 30 km
 • 00:06:01 sledoval bombardování Drážďan.
 • 00:06:05 Ano, bylo to asi 50 km od města,
  v noci.
 • 00:06:08 Vše hořelo a bylo takové světlo,
  že jste si u toho požáru
 • 00:06:13 mohli číst noviny.
 • 00:06:16 Jak jsem se dočetl
  ve Vaší autobiografii,
 • 00:06:22 která se týkala
  udělení Nobelovy ceny,
 • 00:06:25 tam jste popisoval
  roky nebo měsíce po válce
 • 00:06:28 jako chaotické.
 • 00:06:30 Bohužel i ve Vašem novém bydlišti
  se objevila nová diktatura.
 • 00:06:35 Jaké to bylo?
 • 00:06:38 Nebylo to tak odlišné
  od života ve Třetí říši.
 • 00:06:42 Každý den ve škole
  jsme museli pochodovat
 • 00:06:45 před vlajkou.
 • 00:06:47 Byla to jiná vlajka.
 • 00:06:48 Museli jsme zvedat ruku,
  bylo to všechno velmi podobné.
 • 00:06:52 Říkali jsme si,
  kde je ta změna?
 • 00:06:56 Moc se toho nezměnilo.
 • 00:07:00 Protože jste nemohl pokračovat
  ve studiích,
 • 00:07:03 přestěhoval jste se
  do západního Německa.
 • 00:07:06 Řekněte mi,
  měl jste nějaký důvod k tomu,
 • 00:07:09 že jste to udělal
  v den narozenin Goetheho?
 • 00:07:14 Nebyl pro to žádný
  konkrétní důvod.
 • 00:07:22 Prostě se to tak povedlo.
 • 00:07:27 Jel jsem vlakem.
 • 00:07:30 V té době (v roce 1954)
  tam ještě nebyla žádná zeď,
 • 00:07:34 mohli jsme jet vlakem.
 • 00:07:37 Můj vlak jel
  z Drážďan do Frankfurtu.
 • 00:07:42 Po cestě měl vlak
  zastávku ve Weimaru.
 • 00:07:46 Navštívil jsem Weimar na 8 dnů
  jako student.
 • 00:07:49 Pro každého Němce je Weimar
  něco jako svaté město.
 • 00:07:54 Měli jsme tam skvělého průvodce,
  který nám vysvětlil
 • 00:07:58 všechno o Goethem
  a Schillerovi, kteří tam žili.
 • 00:08:02 Když jsem tam byl,
  snažil jsem si evokovat
 • 00:08:05 nějaké nádherné věci,
  ale viděl jsem jen ptáky,
 • 00:08:08 kteří letěli na jih,
  a ten jejich krásný pohyb.
 • 00:08:12 Jinak tam bylo
  jen zachmuřené šedivé nebe.
 • 00:08:15 Když jsem další den
  přijel do Frankfurtu,
 • 00:08:18 první věc, kterou jsem udělal,
  byla návštěva domu Goetheho.
 • 00:08:22 To byl konec dalšího období.
 • 00:08:24 Konec mého mládí.
 • 00:08:26 Byl jsem bez rodičů
  a bez přátel
 • 00:08:28 a snažil jsem se ve Frankfurtu
  zapustit své kořeny.
 • 00:08:49 Byl jste tedy
  ve svobodné části Německa
 • 00:08:53 a mohl jste začít uskutečňovat
  svůj sen stát se doktorem.
 • 00:08:58 Cítil jste nějakou odpovědnost
  stát se vynikajícím studentem?
 • 00:09:03 To, čím jste si prošel,
  nebylo jednoduché.
 • 00:09:10 Západní Němci neuznávali
  závěrečné zkoušky
 • 00:09:14 z východního Německa.
 • 00:09:17 Proto jsem musel
  některé testy opakovat.
 • 00:09:21 V matematice se mi velmi dařilo,
  v dějepise a fyzice taktéž.
 • 00:09:29 Pokud jde o němčinu,
  mysleli si, že mi moc nejde.
 • 00:09:33 I když jsem toho věděl
  o Goethem a německé literatuře
 • 00:09:37 více než moji spolužáci,
  chtěli mne přesvědčit,
 • 00:09:40 abych ještě zůstal rok ve škole.
 • 00:09:44 V západním Německu
  chodili studenti do školy 9 let.
 • 00:09:48 Já jsem chodil jen 8 let.
 • 00:09:50 Proto si mysleli,
  že abych dospěl,
 • 00:09:52 chybí mi ještě další rok
  ve škole.
 • 00:09:54 Ale mne už škola nebavila
  a chtěl jsem poznat něco nového.
 • 00:09:58 Řekli mi, že musím každý týden
  docházet na hodiny němčiny.
 • 00:10:02 Já tam ale nechodil.
 • 00:10:04 Pak jsem se přihlásil
  na univerzitu - a bylo to.
 • 00:10:17 A stačilo Vám to na Vaše
  americké doktorandské studium?
 • 00:10:23 Studium medicíny
  jsem ukončil v Tübungenu.
 • 00:10:28 Ve skutečnosti jsem
  po Frankfurtu byl na více místech
 • 00:10:32 a nestačilo to na to,
  abych dělal seriozní výzkum.
 • 00:10:35 Měl jsem bratra,
  který byl profesorem v USA.
 • 00:10:39 Byl mikrobiolog.
 • 00:10:40 On mi řekl,
  že pokud chci dělat vědu,
 • 00:10:42 mé stávající vzdělání mi nestačí.
 • 00:10:45 Musel bych přijet do USA
  a získat další vzdělání.
 • 00:10:48 Doktorandský titul.
 • 00:10:51 Moc se mi nechtělo,
  ale on mne přesvědčil a myslím,
 • 00:10:55 že to byl velmi dobrý nápad,
  že jsem do toho šel.
 • 00:11:06 To bylo životní období,
  kdy jste byl pod vlivem
 • 00:11:09 svých učitelů a mentorů.
 • 00:11:11 Řekněte mi, co je
  pro mladého vědce důležitější?
 • 00:11:15 Mít talent nebo dobrého učitele?
 • 00:11:21 Obě věci jsou důležité.
 • 00:11:24 Musíte být zvídavý.
 • 00:11:27 Například Einstein
  o sobě sám řekl,
 • 00:11:30 že nebyl příliš inteligentní,
  ale byl velmi zvídavý.
 • 00:11:35 Já si myslím,
  že tato vášnivá zvídavost,
 • 00:11:38 tak jako u dětí,
  je to, co potřebujete.
 • 00:11:41 Pak také musíte být
  disciplinovaný,
 • 00:11:44 abyste mohli zvládat
  náročné zátěžové situace.
 • 00:11:48 Většinou se jedná o situace,
  kdy jste dole a ne nahoře.
 • 00:11:52 Když jste nahoře,
  obvykle nepotřebujete
 • 00:11:55 tak moc disciplíny.
 • 00:11:57 Ale potřebujete dobrého učitele.
 • 00:12:02 Můj učitel ve Wisconsinu
  byl skvělý a udělal skvělé věci.
 • 00:12:06 Pokud jde ale o skutečného génia,
  se kterým jsem se osobně setkal,
 • 00:12:11 tak to bylo v New Yorku
  na Rockefellerově univerzitě.
 • 00:12:15 Byl to George Pallade.
 • 00:12:17 Byl to Rumun
  a Rumunsko opustil v roce 1945.
 • 00:12:21 Odjel do New Yorku
  a Nobelovu cenu dostal v roce 1974.
 • 00:12:26 Byl pouze lékař,
  neměl žádné jiné vzdělání.
 • 00:12:29 Vše se lehce naučil.
 • 00:12:32 Byl jednou z nejinteligentnějších
  a nejvíce inspirujících osob,
 • 00:12:36 se kterými jsem se kdy setkal.
 • 00:12:38 A to mne inspirovalo k tomu,
  abych pokračoval.
 • 00:12:48 Vím, že jste to dělal mnohokrát,
  ale mohl byste popsat Váš objev,
 • 00:12:53 který vám přinesl
  Nobelovu cenu?
 • 00:12:59 Myslím, že každý již někdy
  slyšel o DNA,
 • 00:13:03 která je v jádře
  a obsahuje důležité informace.
 • 00:13:08 Ale tu skutečnou práci
  v buňce dělají proteinové molekuly.
 • 00:13:14 V buňce je jich miliarda.
 • 00:13:17 V rámci buňky se musí posílat
  na správné adresy.
 • 00:13:21 Použiji tady přirovnání
  k milostnému dopisu.
 • 00:13:24 Pokud napíšete milostný dopis
  a zašlete jej na špatnou adresu,
 • 00:13:29 nevyvolá tu správnou reakci,
  jakou chcete, aby vyvolal.
 • 00:13:33 To stejné platí
  pro miliardy proteinových molekul.
 • 00:13:36 Musí se v buňce zaslat
  na správnou adresu.
 • 00:13:40 Nežijí příliš dlouho,
  některé proteiny žijí hodiny,
 • 00:13:43 některé týdny.
 • 00:13:46 Základním jazykem proteinů
  je abeceda sestávající z 20 písmen
 • 00:13:51 a slova sestávající
  asi ze 400 písmen.
 • 00:13:54 Objevili jsme,
  že mají určité směrovací číslo
 • 00:13:58 sestávající z 20 písmen.
 • 00:14:00 Existuje asi stovka
  různých směrovacích čísel
 • 00:14:04 pro různé adresy uvnitř buňky.
 • 00:14:08 Existují přístroje,
  které tato směrovací čísla
 • 00:14:12 rozeznají a přenesou proteiny
  přes membrány,
 • 00:14:15 někdy přes 2 - 3 membrány.
 • 00:14:19 Dělají to tak,
  že otevřou kanál,
 • 00:14:22 který v membráně sedí
  a protein se jí protáhne.
 • 00:14:26 Pokud se protein změní
  na membránový protein,
 • 00:14:30 je přichycen informací,
  která je obsažena
 • 00:14:33 v sekvenčních elementech
  mimo protein.
 • 00:14:41 Přichytí polypeptidový řetězec
  do membrány
 • 00:14:48 za použití stejného systému,
  který jsme objevili a popsali.
 • 00:14:54 Vědecký svět hovoří
  o Vašem objevu
 • 00:14:58 jako o zásadním mezníku
  ve výzkumu buněk.
 • 00:15:02 Vaše práce měla také
  obrovský vliv
 • 00:15:05 na studium dědičných onemocnění,
  jako je cystická fibróza.
 • 00:15:09 Co je od té doby jiného,
  po Vašem objevu?
 • 00:15:17 Když jsem s výzkumem začínal,
  buňka byla popsána
 • 00:15:21 mikroskopickými technikami.
 • 00:15:24 V únoru 1945,
  když byly bombardovány Drážďany,
 • 00:15:29 vyšel na Rockefellerově univerzitě
  nejdůležitější článek
 • 00:15:36 o prvním použití
  elektronového mikroskopu,
 • 00:15:39 kterým se můžeme
  na buňky dívat.
 • 00:15:42 Předtím se lidé stovky let
  dívali do světelného mikroskopu,
 • 00:15:46 ve kterém lze jádro vidět
  pomocí metody barvení.
 • 00:15:50 Lze tak vidět i jiné věci,
  jako jsou mytochondrie,
 • 00:15:53 ale nevidíte samotnou
  jemnou strukturu buňky.
 • 00:15:57 Nyní můžete buňku zvětšit
  a vidíte spoustu věcí,
 • 00:16:03 které lidé před vámi neviděli.
 • 00:16:05 To byl tedy velký milník
  v oblasti vědy,
 • 00:16:08 když se začal používat
  elektronový mikroskop.
 • 00:16:11 Bylo možno popsat
  různé struktury buňky
 • 00:16:14 a mohli jsme spekulovat o tom,
  co se v buňkách stane,
 • 00:16:18 jaká je funkce těchto struktur.
 • 00:16:20 V další fázi byla zapotřebí
  molekulární analýza.
 • 00:16:24 Byl zapotřebí také
  molekulární inventář.
 • 00:16:30 My jsme vyvinuli základ,
  jakým způsobem najít molekuly
 • 00:16:35 a jak naslouchat tomu,
  o čem hovoří.
 • 00:16:38 A to byl začátek
  molekulární buněčné biologie.
 • 00:16:45 Nyní se možná zeptám hloupě.
 • 00:16:48 Je nějaké spojení
  mezi Vaším objevem,
 • 00:16:51 za který jste dostal
  Nobelovu cenu,
 • 00:16:54 a každodenním životem
  běžných lidí?
 • 00:16:58 Ano, je jich spousta.
 • 00:17:02 Existuje totiž průmysl,
  který se výrobou proteinů zabývá
 • 00:17:08 a který vyrábí
  v hodnotě stovek miliard dolarů.
 • 00:17:15 Určitě jste slyšel o inzulínu,
  který používají diabetici.
 • 00:17:19 Inzulín byl dříve izolován
  z orgánů zvířat
 • 00:17:22 produkujících inzulín
  na jatkách.
 • 00:17:24 Nyní se inzulín
  geneticky vyrábí v bakteriích.
 • 00:17:28 Proto musíte mít způsob,
  jak inzulín z buňky izolovat.
 • 00:17:32 Musíte použít
  stejné směrovací číslo,
 • 00:17:35 které si bakterie
  již sama vyvinula tak,
 • 00:17:38 abyste byli schopni
  inzulín z buňky izolovat.
 • 00:17:41 Pak jej můžete jednodušeji
  sedimentovat a vyčistit.
 • 00:17:46 Stává se z toho
  velký průmysl.
 • 00:17:49 Existuje spousta nemocí,
  u nichž nejsou proteiny
 • 00:17:52 zasílány na správné adresy.
 • 00:17:58 Například v případě
  enzymu lysozim existují osoby,
 • 00:18:01 u kterých se tento enzym
  neprodukuje,
 • 00:18:04 nedoručuje na správnou adresu.
 • 00:18:06 Přitom můžeme tento enzym
  vyrobit v buňkách jiných organismů
 • 00:18:11 a následně jej lze lidem podávat
  a vyléčit je.
 • 00:18:21 Velmi se mi líbilo,
  jak jste fundovaně popsal
 • 00:18:25 tento těžký úkol.
 • 00:18:28 Když jsem se Vás
  před začátkem našeho pořadu ptal,
 • 00:18:31 zdali můžete popsat
  svůj objev jednoduše,
 • 00:18:34 tak se Vám rozzářily oči.
 • 00:18:36 Říkal jste,
  že rád vysvětlujete věci jednoduše.
 • 00:18:40 Proč tomu tak je?
 • 00:18:42 Myslím, že problém tkví v tom,
  že vědci mají svůj vlastní jazyk.
 • 00:18:49 To ostatním ztěžuje
  pochopení vědy.
 • 00:18:53 Člověk musí používat
  jednoduché názvy,
 • 00:18:57 jako například směrovací číslo.
 • 00:19:00 Pak nemusíte vysvětlovat,
  jak takové směrovací číslo vypadá.
 • 00:19:05 Lidé ví, že když se posílá dopis,
  přidává se poštovní směrovací
 • 00:19:09 číslo.
 • 00:19:11 Nebo máme například čárové kódy.
 • 00:19:14 Když jdete do supermarketu
  a něco si tam koupíte,
 • 00:19:17 tak je na zboží čárový kód.
 • 00:19:19 Prodavač jej přejede čtečkou
  a Vy znáte okamžitě cenu.
 • 00:19:23 Je to stejné
  jako s dalšími věcmi,
 • 00:19:26 které každodenně používáme.
 • 00:19:28 Jsou to záležitosti,
  na které narazíme i v biologii.
 • 00:19:32 Máte zkušenosti
  z různých částí Evropy, z Ameriky.
 • 00:19:35 Je nějaký rozdíl
  v postoji veřejnosti ke vědě
 • 00:19:39 v těchto zemích?
 • 00:19:41 USA měly velký prospěch
  z odlivu vědců z Evropy
 • 00:19:46 v průběhu války.
 • 00:19:51 Z důvodu pronásledování
  z Evropy odcházeli Židé.
 • 00:19:57 Po válce opustila Evropu
  spousta dalších lidí,
 • 00:20:02 vše bylo zničeno,
  nebyly žádné laboratoře.
 • 00:20:05 Do Ameriky přicházelo
  ohromné množství talentů.
 • 00:20:09 To je důvod,
  proč Amerika získala ve vědě
 • 00:20:12 vůdčí postavení.
 • 00:20:14 A toto vůdčí postavení
  nadále přetrvává.
 • 00:20:17 Evropa (a konkrétně Německo)
  investovalo do vědy spoustu peněz.
 • 00:20:22 Věda je ale jako mimóza,
  když s ní špatně zacházíte,
 • 00:20:26 je velmi těžké ji znovu uzdravit.
 • 00:20:29 Velmi těžké.
 • 00:20:40 A co věda a emoce?
 • 00:20:44 Nyní se účastníte
  Mendlova přednáškového sympozia,
 • 00:20:48 které se pořádá
  v Mendlově refektáři,
 • 00:20:51 v klášteře,
  kde Johann Gregor Mendel
 • 00:20:55 popsal principy dědičnosti.
 • 00:20:58 Působí to na Vás nějak?
 • 00:21:02 Je to pro vás důležité
  dotýkat se historických míst,
 • 00:21:06 být tam?
 • 00:21:09 Dnes jsem viděl
  Mendelův nádherný rukopis.
 • 00:21:13 Bylo to velmi emociální.
 • 00:21:16 Já stále ještě rozumím
  této staromódní němčině.
 • 00:21:23 Říkám tomu gotický rukopis.
 • 00:21:26 Moje maminka
  měla stejný rukopis.
 • 00:21:28 Stále si to tedy dokáži přečíst.
 • 00:21:31 Je to nádherně popsáno.
 • 00:21:35 A to byl jeden
  z největších biologických objevů,
 • 00:21:38 který zahájil
  vznik samotné genetiky.
 • 00:21:41 Ve skutečnosti se jednalo
  o velmi jednoduchý experiment.
 • 00:21:45 Jsem tedy rád,
  že si Brno uvědomuje,
 • 00:21:48 že je to důležitá věc.
 • 00:21:50 Vybudovali muzeum.
 • 00:21:51 Rukopis vlastně dostali zpět
  teprve před několika dny.
 • 00:22:04 Jak jsem pochopil
  genialitu Mendelova objevu,
 • 00:22:09 on tehdy neměl žádnou možnost
  podívat se dovnitř buňky.
 • 00:22:14 Mohl pouze provádět pozorování
  a další experimenty
 • 00:22:20 a následně shrnout výsledky.
 • 00:22:22 Jak je to s dnešním výzkumem?
 • 00:22:25 Spoléhá se více
  na nové technologie,
 • 00:22:28 nové progresivní přístroje?
 • 00:22:30 Nebo je stále důležitý
  prvotní nápad, ta hypotéza?
 • 00:22:34 Máte pravdu.
 • 00:22:36 V dnešní době je více
  přístrojového vybavení.
 • 00:22:41 A to zrychluje pokrok
  ve vědě a výzkumu.
 • 00:22:47 Již jsem tady hovořil
  o elektronovém mikroskopu,
 • 00:22:52 který nám umožnil nahlédnout
  do buňky.
 • 00:22:56 Elektronové mikroskopy
  jsou velmi drahé
 • 00:22:59 a jen málo lidí
  si je může dovolit koupit.
 • 00:23:03 Rockefellerova univerzita
  peníze měla.
 • 00:23:05 Je to soukromá univerzita,
  proto si mohli dovolit
 • 00:23:09 jeden pořídit.
 • 00:23:11 Mnoho objevů bylo
  realizováno právě tam.
 • 00:23:13 Jakmile máte
  správné množství vědců a vybavení,
 • 00:23:17 stáváte se neporazitelnými.
 • 00:23:19 Proto má Evropa co dohánět.
 • 00:23:21 Ale v Evropě jsou nyní
  skvělé laboratoře.
 • 00:23:24 V Praze i v Brně.
 • 00:23:26 Žádné jsem sice dosud nenavštívil,
  ale jsem si jistý,
 • 00:23:30 že jsou zde výborně vybavené
  laboratoře.
 • 00:23:33 Ale abych se vrátil
  zpět k Vašemu dotazu.
 • 00:23:36 Stále si musíte věci
  představovat, musíte si říkat,
 • 00:23:39 jak by to příroda udělala,
  jak byste to udělal
 • 00:23:42 a hledat mezi tím propojení.
 • 00:23:45 Stále musíte mít nápady
  a hypotézy.
 • 00:23:47 Není to
  jen automatické sbírání dat.
 • 00:23:57 Nobelova cena,
  kterou jste dostal,
 • 00:24:00 je spojena
  s větším peněžním obnosem.
 • 00:24:03 Všechny tyto peníze
  (téměř 1 milion dolarů)
 • 00:24:06 jste věnoval své nadaci
  Přátelé Drážďan,
 • 00:24:09 kterou jste založil v roce 1994.
 • 00:24:13 Tyto peníze slouží k financování
  přestavby kostela Frauenkirche
 • 00:24:17 a synagogy v Drážďanech.
 • 00:24:19 Proč je to pro Vás
  tak důležité?
 • 00:24:24 Frauenkirche byl
  nejdůležitější architektonickou
 • 00:24:29 stavební dominantou Drážďan.
 • 00:24:36 Byla to jedinečná budova.
 • 00:24:39 Já sice nejsem věřící,
  ale šlo tady o tu architekturu.
 • 00:24:43 Pokud jde o synagogu,
  ta nebyla dosud zrekonstruována.
 • 00:24:48 Byla zničena a vypálena nacisty
  v roce 1938 a já jsem cítil,
 • 00:24:54 že je důležité poskytnout finance
  i na její rekonstrukci.
 • 00:24:58 Proto jsem peníze
  za Nobelovu cenu
 • 00:25:01 použil tímto způsobem.
 • 00:25:03 Nebylo to proto,
  že bych byl bohatý,
 • 00:25:05 ale cítil jsem,
  že když jsem měl to štěstí
 • 00:25:10 uniknout z východního Německa
  před postavením Berlínské zdi,
 • 00:25:19 že tomuto regionu něco dlužím.
 • 00:25:24 Proto jsem to udělal.
 • 00:25:26 Moje manželka s tím také
  nadšeně souhlasila.
 • 00:25:32 Bohužel se Vás již nestihnu
  zeptat na vaši manželku,
 • 00:25:36 protože se nám čas nachýlil.
 • 00:25:38 Děkuji Vám za rozhovor,
  pane profesore.
 • 00:25:41 Hostem Před půlnocí byl
  Günter Blobel.
 • 00:25:45 Děkuji Vám za návštěvu.
 • 00:25:49 I já Vám děkuji.
 • 00:25:51 Vám, milí diváci,
  přeji dobrou noc.
 • 00:25:54 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2012
 • 00:25:57 .

Související