iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 10. 2011
00:30 na ČT24

1 2 3 4 5

1 hlas
1258
zhlédnutí

Před půlnocí

Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Před půlnocí

 • 00:00:00 PŘED PŮLNOCÍ
 • 00:00:12 Akademický senát
  Masarykovy univerzity
 • 00:00:15 ho v dubnu zvolil
  a prezident v srpnu jmenoval.
 • 00:00:18 Svého úřadu se ujal 1. září.
 • 00:00:20 33. rektor
  2. největší univerzity v zemi
 • 00:00:23 je docentem v oboru muzikologie.
 • 00:00:26 Své práce specializuje
  na hudební sociologii,
 • 00:00:29 dějiny novější hudby
  a hudební analýzu.
 • 00:00:32 Jeho současnému angažmá
  předcházela funkce prorektora
 • 00:00:36 pro strategii a vnější vztahy
  téže univerzity.
 • 00:00:39 Předtím působil jako vědec
  a pedagog na Univerzitě Karlově,
 • 00:00:42 Univerzitě Palackého
  a University of London.
 • 00:00:45 Mým dnešním hostem
  je Mikuláš Bek.
 • 00:00:48 Dobrý večer.
 • 00:00:50 Co Vás dovedlo k tomu
  stát se rektorem?
 • 00:00:54 To je rozhodnutí,
  které v člověku dozrává.
 • 00:00:58 Není to tak, že byste probudil
  a chtěl být rektorem.
 • 00:01:07 V kontaktu s kolegy
  jsem získal přesvědčení o tom,
 • 00:01:14 že pro takovou cestu existuje
  podpora v akademické pospolitosti.
 • 00:01:23 Když jsem já dělal
  přijímací zkoušky na gymnázium,
 • 00:01:27 pamatuji si, že jsem si říkal,
  ještě maturita a VŠ.
 • 00:01:32 Přemýšlel jste někdy
  v dlouhodobém plánu,
 • 00:01:38 že chcete vystoupat
  až na tu funkci rektora?
 • 00:01:44 O tom jsem neuvažoval.
 • 00:01:48 První týden,
  co jsem byl na univerzitě,
 • 00:01:51 jsem dospěl k přesvědčení,
  že je to místo,
 • 00:01:54 kde chci zůstat do konce života.
 • 00:01:58 V 90. letech
  jsem z ekonomických důvodů
 • 00:02:01 uvažoval nad zanecháním kariéry.
 • 00:02:04 Nyní jsem rád,
  že jsem ji nezanechal.
 • 00:02:09 Chtěl jsem zůstat na univerzitě.
 • 00:02:12 Nepřemýšlel jsem nad pozicemi,
  které budu zastávat.
 • 00:02:16 Vy jste oborem vědcem
  v oboru muzikologie.
 • 00:02:19 Propojuje se Vám nějak
  tato funkce s funkcí rektora?
 • 00:02:24 Nedávno jsem mluvil
  s britskou velvyslankyní v Praze,
 • 00:02:28 která je původem houslistka.
 • 00:02:30 Říkala mi, že hudební teorie
  a praxe v hraní na housle
 • 00:02:36 byla nejlepší průprava na to,
  aby se na ministerstvu zahraničí
 • 00:02:41 stala specialistkou
  na boj s terorismem.
 • 00:02:44 Učila se zacházet
  s komplexními strukturami,
 • 00:02:47 které jsou v hudbě v hloubce.
 • 00:02:50 Rozvíjela analytické schopnosti,
  které mohla v profesi využít.
 • 00:02:56 Muzikologie je výborná
  pro manažerské pozice
 • 00:03:00 na univerzitě.
 • 00:03:04 Možná že sám interpret
  si není vždy vědom toho,
 • 00:03:13 že hudba je do značné míry
  matematická?
 • 00:03:19 Vy i tím, že se věnujete
  hudební sociologii a analýze,
 • 00:03:23 máte k tomu blíže?
 • 00:03:26 Nepodceňoval bych ani interprety.
 • 00:03:29 Myslím si, že i ti jsou si vědomi
  strukturních souvislostí v hudbě.
 • 00:03:35 Poznání logiky myšlení
  v nějaké oblasti umění
 • 00:03:45 vede k rozvíjení schopností.
 • 00:03:49 Myslím si, že muzikologie
  není špatná průprava.
 • 00:03:54 Člověk se setkává s proplétáním
  racionálnosti s iracionálností.
 • 00:04:05 To Vás možná připraví
  na setkávání s různými situacemi
 • 00:04:10 v roli rektora o něco lépe,
  než kdybyste se setkával
 • 00:04:14 pouze s logickou materií.
 • 00:04:17 Vy vedete nemalý tým,
  kde musíte být schopen jednat
 • 00:04:25 s lidmi i na základě intuice?
 • 00:04:29 To je velká část práce rektora,
  že se setkává s lidmi.
 • 00:04:35 Jeho podstatným úkolem
  je vytváření základního konsenzu
 • 00:04:39 uvnitř univerzity.
 • 00:04:41 To se neobejde bez komunikace.
 • 00:04:46 Slovo rektor je dosti obecné.
 • 00:04:53 Trochu jsem zapátral
  v latinském slovníku,
 • 00:05:00 zjistil jsem,
  že má zajímavé významy:
 • 00:05:06 řidič, kormidelník, vládce.
 • 00:05:19 Co je Vám nejblíže?
 • 00:05:23 Význam slov vrhá zajímavé světlo
  na jejich fungování.
 • 00:05:32 Vladař - to zní nebezpečně.
 • 00:05:37 Když se podíváme
  na některé ekvivalenty
 • 00:05:41 slova "vladařŞ v jiných jazycích,
  zjistíme překvapivé věci.
 • 00:05:45 Pro Němce je to "panovníkŞ.
 • 00:05:48 Pro Brity je to někdo,
  kdo má něco společného s pravidly.
 • 00:05:53 Je to ten, kdo ustavuje a pomáhá
  udržovat pravidla hry,
 • 00:05:59 což mi nepřipadá
  jako špatná definice rektora.
 • 00:06:06 Akademická obec se nedá řídit,
  dokáže si generovat pravidla hry
 • 00:06:14 pomocí rektora,
  podle nichž se řídí.
 • 00:06:23 Ono asi záleží na době a místě,
  co slovo "vladařŞ znamenalo?
 • 00:06:42 Souhlasím.
 • 00:06:45 Role rektora v čase
  podléhá různým změnám.
 • 00:06:51 Existují velké rozdíly v pojetí
  té role v dnešní Evropě.
 • 00:06:56 Pozice v akademické komunitě
  jsou různě silné.
 • 00:07:06 Když ve vrcholném středověku
  univerzity vznikaly,
 • 00:07:10 tak jako nová právní forma.
 • 00:07:14 Byly poměrně nezávislé.
 • 00:07:17 Měly vlastní soudní moc
  nad členy akademické obce.
 • 00:07:22 Jak je to dnes?
 • 00:07:25 Já někdy vyhrožuji
  studentům při promoci
 • 00:07:28 soudcovskou pravomocí univerzity.
 • 00:07:32 Dnes je to tak,
  že proti době před 20 - 30 lety
 • 00:07:38 došlo k významnému posílení
  autonomie univerzit v Evropě.
 • 00:07:42 Kdysi bývaly univerzity
  součástí státu nebo ministerstva.
 • 00:07:47 Jejich samospráva
  se týkala výhradně věcí,
 • 00:07:52 které souvisely s výukou a vědou.
 • 00:07:56 To v omezeném rozsahu.
 • 00:08:01 Obecný trend posledních let
  je posilování této autonomie.
 • 00:08:07 To souvisí s dávkou zodpovědnosti.
 • 00:08:18 Já jsem se dočetl,
  že Masarykova univerzita
 • 00:08:21 je v rámci jižní Moravy
  2. největším zaměstnavatelem.
 • 00:08:24 Je to obrovská pocta.
 • 00:08:26 To je pravda.
 • 00:08:30 Vy jste zvolen akademickým senátem.
 • 00:08:34 Není tam žádný orgán z venku,
  který by Vás z venku kontroloval.
 • 00:08:42 Myslíte, že je to správně?
 • 00:08:46 Je řada orgánů z venku,
  která nás kontroluje.
 • 00:08:51 Žijeme v poměrně šťastné situaci,
  kdy zde není žádná vnější síla,
 • 00:08:56 která by diktovala univerzitě,
  jak si uspořádávat své záležitosti.
 • 00:09:06 Co to vlastně je univerzita,
  čím se liší od jiného typu školy?
 • 00:09:13 Je to společenství,
  které je zvláštní mírou
 • 00:09:17 samostatnosti členů obce.
 • 00:09:21 Provozovat špičkovou vědu
  se nedá na rozkaz.
 • 00:09:30 Univerzita musí dokázat vytvářet
  svobodný prostor pro práci členů.
 • 00:09:39 Musí dokázat urovnat závazky,
  které vznikají.
 • 00:09:50 To vytváří rostoucí napětí,
  které se odráží v diskusích
 • 00:09:54 o vysokoškolském zákonu,
  legislativě, o roli rektora
 • 00:10:01 a jiných orgánů.
 • 00:10:06 Vy jste se ujal své funkce
  před měsícem.
 • 00:10:12 Řešíte konkrétní věci.
 • 00:10:17 Co byste vy nyní vytyčil
  na Vaše příští angažmá?
 • 00:10:28 Kam se univerzita posune?
 • 00:10:35 Já se ostýchám o tom mluvit.
 • 00:10:38 Poslední dobou se
  v českém vysokém školství
 • 00:10:42 mluví o přechodu
  od kvantity ke kvalitě.
 • 00:10:47 Je to tak, že naši univerzitu
  i řadu jiných čeká obrat od růstu,
 • 00:10:58 který byl zaměřen směrem ven,
  trochu dovnitř.
 • 00:11:02 Budeme muset vydat
  více energie na to,
 • 00:11:06 abychom vnitřně dokázali
  fungovat lépe.
 • 00:11:12 To je úkol,
  který nyní stojí přede mnou.
 • 00:11:26 Univerzita se snaží posouvat
  na pomyslné mapě
 • 00:11:36 univerzitní komunity.
 • 00:11:44 Nyní se nám nabízí příležitost,
  jak udělat významný krok.
 • 00:11:53 To souvisí s velkými projekty
  i se změnou vnitřní kultury
 • 00:12:02 univerzity.
 • 00:12:05 Musíme dosáhnout stavu,
  ve kterém jsou britské univerzity.
 • 00:12:13 Tam všichni vědí, co mají dělat,
  aniž by o tom dlouho vyjednávali.
 • 00:12:19 Tam často platí pravidla nepsaná,
  hluboce zakořeněná.
 • 00:12:26 To českým univerzitám chybí.
 • 00:12:30 Vnitřní kultura se musí změnit.
 • 00:12:41 Mně se líbí,
  že se nevztahujete k Praze,
 • 00:12:46 ale ke kontextu více univerzit.
 • 00:12:51 Četl jsem nějaké názory na to,
  že byste rád,
 • 00:12:59 aby se Masarykova univerzita
  umístila lépe
 • 00:13:02 na žebříčku světových univerzit?
 • 00:13:06 Žebříčky nemůžeme přeceňovat,
  ale chová se podle nich
 • 00:13:11 široká veřejnost.
 • 00:13:15 Každý krok v žebříčku nahoru
  je pro univerzitu úspěchem.
 • 00:13:22 Co se týká Karlovy univerzity,
  my se s ní musíme poměřovat.
 • 00:13:29 Pečlivě sledujeme to,
  co se děje na pražské univerzitě.
 • 00:13:47 Neustálé sledování vyžaduje data,
  které je třeba srovnat.
 • 00:13:56 Jakým způsobem je možné
  srovnávat univerzity?
 • 00:14:18 Srovnání univerzit se zakládá
  více na datech o vědeckém výkonu
 • 00:14:27 než na datech o tom,
  jak dobře učíme.
 • 00:14:32 To je něco, co se špatně měří.
 • 00:14:35 U vědeckého výzkumu platí,
  že se dá lépe měřit výkon
 • 00:14:40 v technických nebo přírodovědných
  oborech než v oborech humanitních.
 • 00:14:53 Postupně se metody přejímají
  i v oborech sociálních či ekonomii.
 • 00:15:02 Možná se jednoho dne prosadí
  i v oborech jako je muzikologie.
 • 00:15:09 Vědecký výkon lze
  relativním způsobem posoudit.
 • 00:15:18 Součástí žebříčků bývá
  hodnocení odbornou komunitou.
 • 00:15:23 Já bývám často oslovován
  s tvorbou žebříčků mezinárodně.
 • 00:15:32 Já se mohu přihlásit
  jako hodnotitel pro část světa
 • 00:15:39 a v oborech,
  v nichž jsem já aktivní.
 • 00:15:45 Z toho se ve výsledku
  počítá celkový výsledek.
 • 00:16:01 Ten je založen na hodnocení
  odbornou komunitou,
 • 00:16:09 zčásti i na tvrdých datech,
  tj. vědeckých výsledcích.
 • 00:16:15 Spoustu lidí napadá,
  zda je vývoj správný?
 • 00:16:25 Velké množství lidí studuje na VŠ.
 • 00:16:32 Vede to k úvahám,
  zda se tím nesnižuje
 • 00:16:36 kvalita vysokého školství?
 • 00:16:40 Já osobně jsem toho názoru,
  že poměrně široký přístup
 • 00:16:49 k vysokoškolskému vzdělání
  je pro společnost prospěšný.
 • 00:16:57 Jiná věc je,
  zda jsme dokázali nastavit
 • 00:17:05 naše vysoké školství vhodně
  na tuto situaci, na populaci,
 • 00:17:10 která k nám přichází dnes.
 • 00:17:17 Před 20 lety přicházel
  zlomek populace,
 • 00:17:21 vybírali jsme ze stovek uchazečů
  několik.
 • 00:17:25 Dnes se na VŠ dostane
  třeba polovina uchazečů.
 • 00:17:32 Mění se úkoly,
  které má první část studia,
 • 00:17:39 studium bakalářské.
 • 00:17:42 Považuji za přirozené,
  že větší část populace
 • 00:17:49 zůstává v školském systému
  déle než dříve.
 • 00:17:55 Ve středověku s průměrným věkem
  do 50 let se dosahovalo doktorátu
 • 00:18:00 na univerzitách v 15 - 17 letech.
 • 00:18:06 Nějakou dobu byla
  znakem dospělosti maturita.
 • 00:18:13 V době, kdy je průměrný věk
  okolo 80 let, je logické,
 • 00:18:20 že se neprodlužuje jenom stáří,
  ale i dětství.
 • 00:18:27 Domnívám se, že bakalářské studium
  ve své roli nahradí
 • 00:18:35 starší roli maturity.
 • 00:18:38 To bude stupeň vzdělání,
  kterého dosáhnou téměř všichni.
 • 00:18:43 Co jsme byli dříve zvyklí
  provozovat na vysoké škole,
 • 00:18:48 se bude odehrávat
  ve fázi magisterského
 • 00:18:51 nebo doktorského studia.
 • 00:18:55 Přizpůsobujeme se této situaci
  s určitým zpožděním.
 • 00:19:01 Pokud bychom dokázali systém
  nastavit odpovídajícím způsobem,
 • 00:19:06 pak obecná úroveň vzdělání
  může vzrůst.
 • 00:19:13 Pro každého je přínosem,
  když stráví 3 roky
 • 00:19:17 v univerzitním prostředí.
 • 00:19:20 Dosáhne bakalářského titulu,
  zlepší mu to situaci na trhu práce,
 • 00:19:25 vylepší mu to možnost orientovat
  se ve světě kolem něj.
 • 00:19:29 To je role univerzit,
  která je důstojná.
 • 00:19:46 Dříve než někdo dosáhl
  vysokoškolského titulu,
 • 00:19:51 vyžadovalo to poměrně dost.
 • 00:19:56 Člověk byl považován
  za intelektuální elitu.
 • 00:20:02 Dnes ten stejný titul nese
  relativně velká skupina lidí.
 • 00:20:11 To je známá věc ze západní Evropy.
 • 00:20:16 Ve chvíli, kdy se demokratizovalo
  vysoké školství, ukázalo se,
 • 00:20:23 že tituly po pár letech
  negarantují společenský status
 • 00:20:29 jako dříve.
 • 00:20:31 To tak je.
 • 00:20:33 Titul neotevírá příležitosti,
  negarantuje profesní uplatnění.
 • 00:20:42 To je cena za proměnu.
 • 00:20:46 Když mluvíte o tom posunu,
  vzpomenu také projekt brněnských VŠ
 • 00:20:57 Středoevropský technologický
  institut CEITEC.
 • 00:21:05 Je to jakýsi další stupeň nad VŠ?
 • 00:21:15 Do značné míry ano.
 • 00:21:18 Výzkumné instituce tohoto typu
  vznikají při univerzitách
 • 00:21:23 v západní Evropě jako místo,
  kde působí "postdociŞ.
 • 00:21:30 To jsou lidé,
  kteří dokončili doktorské studium,
 • 00:21:34 jsou dělníky vědy.
 • 00:21:40 Jsou dobře motivovaní.
 • 00:21:43 To je pokračování celého systému,
  který má podobu pyramidy.
 • 00:21:50 Je třeba mít slušné
  bakalářské programy.
 • 00:21:58 Pak musíme mít
  profilované magisterské programy,
 • 00:22:02 doktorské programy.
 • 00:22:04 V oborech, které dokážeme zajistit
  i materiálně,
 • 00:22:13 budeme stavět něco navíc.
 • 00:22:17 V našem případě je to CEITEC
  nebo další projekty,
 • 00:22:21 kolem kterých by se měla vytvářet
  kultura kvality
 • 00:22:27 fungování univerzity.
 • 00:22:33 Aby to nebylo tak,
  že člověk leze po žebříku,
 • 00:22:37 a může buď jít nahoru,
  nebo žebřík jen nestabilně podloží
 • 00:22:41 a klesá dolů.
 • 00:22:43 To nebezpečí samozřejmě existuje.
 • 00:22:49 Nejenom vevnitř,
  ale i ze strany státu,
 • 00:22:55 jsme byli vystaveni
  důkladnému zkoumání našich základů.
 • 00:23:11 Mám důvěru v kolegy,
  kteří připravovali projekt,
 • 00:23:22 v jejich schopnosti.
 • 00:23:30 Uvažujete o tom,
  že se někdy vrátíte k muzikologii?
 • 00:23:38 Nechtěl bych celý život strávit
  v akademickým funkcích.
 • 00:23:45 Nyní se snažím trochu vyučovat.
 • 00:23:52 Těším se, že se jednou vrátím
  jako učitel na svoji katedru.
 • 00:23:57 Muzikologie má tu výhodu,
  že se vyvíjí pomaleji.
 • 00:24:08 Kdysi jsem se setkal
  s německým rektorem,
 • 00:24:12 který mi vykládal, že v Německu
  je hodně rektorů z řad teologů.
 • 00:24:18 Teologům nemá co utéct.
 • 00:24:22 Muzikologie je možná
  o něco málo jiná, ale ne o mnoho.
 • 00:24:27 Myslím si, že se lze vrátit.
 • 00:24:35 Vy jste si zachoval nějaké kurzy,
  které možná jako rektor
 • 00:24:45 nezvládnete?
 • 00:24:49 Doufám, že si udržím
  kontakt s doktorandy
 • 00:24:54 a budu vést nějaké diplomové práce.
 • 00:24:57 To je část agendy,
  kterou si dokáži uchránit.
 • 00:25:03 Ta lze časově rozvrhnout.
 • 00:25:10 Pokusím se mezitím
  i nějaký kurz odučit.
 • 00:25:24 Přeji Vám, studentům, i učitelům,
  abyste byl dobrým rektorem.
 • 00:25:34 Děkuji za rozhovor.
 • 00:25:37 Děkuji.
 • 00:25:39 Vám milí diváci, děkuji za
  pozornost, a přeji dobrou noc.
 • 00:25:48 Skryté titulky: Petra Kinclová,
  Česká televize 2011
 • 00:25:52 .

Související