iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 12. 2008
17:31 na ČT24

1 2 3 4 5

131 hlasů
17228
zhlédnutí

Planeta Věda

Rekapitulace tří let vysílání

20 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Planeta Věda

 • 00:00:27 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:00:30 Sledujete poslední vydání
  týdeníku PLANETA VĚDA,
 • 00:00:33 a to nejenom v tomto roce.
 • 00:00:35 Takže vám dnes nabídneme
  rekapitulaci toho, co jste mohli
 • 00:00:38 v tomto pořadu vidět.
 • 00:00:40 Věda zkoumá takřka všechno a jejím
  prostřednictvím jsme vám mohli
 • 00:00:44 nabídnout mimořádně zajímavý
  a důkladný pohled na svět.
 • 00:00:49 Takřka 130 výprav za dobrodružstvím
  poznávání - to byly tři roky
 • 00:00:53 s PLANETOU VĚDA.
 • 00:00:55 Nabídli jsme vám přes 500
  reportáží, které přiblížily
 • 00:00:58 špičkové vědecké projekty v ČR.
 • 00:01:00 Málokdo tuší, že některé vědecké
  práce se v našem pořadu objevily
 • 00:01:04 ještě před tím, než je otiskly
  ty nejprestižnější
 • 00:01:08 celosvětové časopisy.
 • 00:01:09 První díly se připravovaly
  v prosinci roku 2005 a díl věnovaný
 • 00:01:14 gama zábleskům měl ukázat,
  jaká bude úroveň pořadu.
 • 00:01:17 Myslím, že jsou i tajemstvím
  nepoznaného.
 • 00:01:22 Později dokonce byly pokládány
  za astrofyzikální záhadu století,
 • 00:01:26 a to myslím, že vystihuje všechno.
 • 00:01:28 O vědecké práci týmu českého
  astronoma René Hudce a novém druhu
 • 00:01:32 hvězdy, tzv. magnetaru, až letos
  publikoval časopis Science
 • 00:01:36 s fotkou na titulu.
 • 00:01:37 Se slovem "magnetarŞ se mohli
  diváci seznámit už před třemi lety
 • 00:01:41 právě v PLANETĚ VĚDA.
 • 00:01:43 Představte si magnet a kolem něj
  siločáry, které z jednoho pólu
 • 00:01:49 magnetu vycházejí a v druhém končí.
 • 00:01:51 A představte si, že ten magnet
  roztočíte kolem jeho osy.
 • 00:01:55 Když ho roztočíte pomalu,
  tak ty siločáry budou sledovat
 • 00:01:58 tu vlastní rotaci,
  resp. ta hmota na těch siločárách.
 • 00:02:01 Když ho ale roztočíte hodně rychle,
  tak ta hmota už se nemůže
 • 00:02:05 pohybovat rychleji než rychlostí
  světla a bude zaostávat.
 • 00:02:09 A to je právě ono namotávání
  magnetického pole.
 • 00:02:12 Přímo do studia chodily vědecké
  špičky, zpravidla ty, které v oboru
 • 00:02:16 českou vědu úspěšně reprezentují
  i na mezinárodní úrovni.
 • 00:02:19 Prof. Michl - světoznámý chemik,
 • 00:02:21 čeští paleontologové z úspěšné
  skupiny, které se ve světě
 • 00:02:25 nadneseně říká
  "česká karbonská mafie."
 • 00:02:28 Výčet přírodovědců, fyziků, mediků
  nebo genetiků je dlouhý.
 • 00:02:32 Dobrý den.
 • 00:02:36 Co výprava za poznáním,
  to stejný kolotoč.
 • 00:02:39 Dva dny natáčení, jeden den
  u počítače, další den ve střižně
 • 00:02:43 a půlden ve studiu.
 • 00:02:45 Týden co týden malý tým hledal
  to nejzajímavější z české vědy
 • 00:02:49 a snažil se vědecké pojmy ukázat
  v trochu lidském jazyce.
 • 00:02:52 Snad úspěšně jsme se vyhýbali
  všem těm ablacím,
 • 00:02:56 aberacím nebo artériím.
 • 00:02:58 Pomáhaly nám v tom i názorné
  3D modely, které se čas od času
 • 00:03:02 ve studiu objevily.
 • 00:03:03 Zvláštní kapitolu týdeníku
  PLANETA VĚDA tvořily operace živě,
 • 00:03:07 přímo na sále jsme byli s kamerami
  celkem 6x - začalo to operací oka.
 • 00:03:12 Pacientka je úplně v klidu.
  Má nakapány anesteziologické kapky.
 • 00:03:20 Nyní do té přední komory aplikujeme
  viskózní materiál, který nám udrží
 • 00:03:25 tu přední komoru pěkně prohloubenou.
 • 00:03:30 Nyní si zkusíme otevřít přední
  pouzdro té zkalené čočky.
 • 00:03:39 Pak následovala katetrizace
  pánevní tepny, dále operace
 • 00:03:42 rakoviny žaludku, následovaly
  operace mozku a srdce.
 • 00:03:46 Na sále lékaři operovali a zároveň
  v přímém přenosu odpovídali
 • 00:03:50 na otázky diváků.
 • 00:03:52 Mnozí se ptali, jestli nemůžeme
  ohrozit průběh operace.
 • 00:03:55 Ne, všechno bylo dopředu
  do detailu připravené.
 • 00:03:59 Jakmile by se operatér dostal
  do složitější situace,
 • 00:04:02 hned by bylo vysílání přerušeno.
 • 00:04:05 Špičkoví lékaři jsou zvyklí podobné
  přenosy dělat pro studenty
 • 00:04:09 nebo si takto vyměňují poznatky
  mezi světadíly.
 • 00:04:12 Pane doktore, jak vlastně vy se
  dostanete dovnitř k tomu nádoru,
 • 00:04:16 k tomu mozku? Co přesně teď děláte?
 • 00:04:20 Nejdříve si naplánujeme ten přístup,
  provedeme řez kůží
 • 00:04:23 a odklopíme lalok kůže a podkoží.
  A zde je odklopený sval.
 • 00:04:27 Teď máme odhalenou tu samotnou kost
  a v této fázi musíme učinit otvory
 • 00:04:31 do kosti a poté ty můstky,
  které jsou mezi těmi otvory,
 • 00:04:35 proříznout a odklopit samotnou kost.
 • 00:04:37 Tím se dostaneme k pleně,
  která je kolem mozku.
 • 00:04:40 PLANETA VĚDA zaujala diváky -
  pravidelně se jich dívalo
 • 00:04:44 kolem 100 000.
 • 00:04:45 Pořad získal renomé a jeho tvůrci
  několik cen od Akademie věd,
 • 00:04:49 Společnosti fyziků nebo v soutěži
  Česká hlava.
 • 00:04:52 Ceny ale získávali také diváci.
 • 00:04:54 Byla to neuvěřitelná sbírka
  kamenů planety Země,
 • 00:04:58 které dodávali čeští geologové.
 • 00:05:00 Seznam všech těch drahokamů,
  zkamenělin nebo hornin z dalekých
 • 00:05:04 zemí je na internetových stránkách,
  stejně jako všechny díly
 • 00:05:08 týdeníku PLANETA VĚDA.
 • 00:05:09 Za 3 roky trvání pořadu je to víc
  než 2 500 minut o zajímavé vědě.
 • 00:05:14 Kdyby je chtěl někdo znovu všechny
  vidět, strávil by u obrazovky
 • 00:05:18 2 dny v kuse. Když se to vezme,
  tak to zase není tolik.
 • 00:05:22 Když už jsme u virtuálních studií,
  pojďme na krátkou prohlídku toho
 • 00:05:26 nejlepšího, podle nás to byla
  hrobka faraóna Tutanchamona.
 • 00:05:29 Není to úžasné, proházet se
  virtuální kopií hrobky
 • 00:05:33 staré tisíce let a odkrývat
  jednotlivé sarkofágy?
 • 00:05:36 Howard Carter pracoval v egyptském
  údolí králů několik dlouhých let,
 • 00:05:41 než objevil dnes slavnou
  Tutanchamonovu hrobku.
 • 00:05:44 Bez soustavné v vytrvalé práce
  se totiž ve světě vědy
 • 00:05:47 nepodaří žádný objev. Důležité je
  mít samozřejmě i trochu štěstí.
 • 00:05:51 I my máme dobré egyptology.
 • 00:05:53 Řadu důležitých objevů
  nebo řekněme klíčových poznatků,
 • 00:05:57 ke kterým přispěli čeští vědci,
  jsme zdokumentovali
 • 00:06:00 i v naší PLANETĚ VĚDA.
 • 00:06:02 Možná to nebyly objevy,
  které změní chod světa.
 • 00:06:06 Řada z nich se ale zapsala aspoň
  na stránky prestižních vědeckých
 • 00:06:11 časopisů, jako je Science nebo
  Nature. A stáli u nich čeští vědci.
 • 00:06:15 Pojďme to vzít hezky od začátku.
 • 00:06:17 Například v květnu 2006 jsme vám
  představili výzkum týmu z Ústavu
 • 00:06:21 experimentální botaniky v Olomouci.
 • 00:06:23 Vědci pod vedením profesora
  Miroslava Strnada tu vyvíjejí látky
 • 00:06:27 proti rakovině na bázi
  rostlinných hormonů.
 • 00:06:33 Poté nastalo něco,
  čemu se dá říct racionální vývoj.
 • 00:06:36 To byl doopravdy vývoj racionální,
  kdy jsme o tom přemýšleli
 • 00:06:40 a syntetizovali jsme velké množství
  látek, které byly potom testovány.
 • 00:06:44 Mezi nimi byla právě nalezena
  látka, která byla pojmenována
 • 00:06:48 roskovitin, a to je vlastně látka,
  která se dnes nachází ve fázi 2
 • 00:06:53 klinického zkoušení proti nádorům.
 • 00:06:55 Uplynuly víc než dva roky
  a roskovitin stále pokračuje
 • 00:06:58 v klinických zkouškách. S léčivy
  je to totiž běh na dlouhou trať.
 • 00:07:03 Radost olomouckému týmu proto zatím
  dělají spíš jiné látky,
 • 00:07:06 které velké kosmetické firmy začaly
  přidávat do svých přípravků
 • 00:07:10 a které mají prokazatelné účinky
  proti stárnutí. Pojďme ale dál.
 • 00:07:14 Jsou vědci, kteří svou vytrvalou
  prací pomáhají chránit vaše zdraví,
 • 00:07:19 dokud je v pořádku.
 • 00:07:20 Možná si vzpomínáte na reportáže
  věnované výzkumnému týmu
 • 00:07:24 Jany Hajšlové z pražské Vysoké
  školy chemicko-technologické.
 • 00:07:28 Jejich pečlivé výzkumy pomohly
  objasnit původ některých škodlivých
 • 00:07:32 látek v potravinách -
  například mykotoxinů
 • 00:07:35 nebo rakovinotvorného akrylamidu.
 • 00:07:39 Potom přišlo něco, co se málokdy
  v životě i chemikovi stane,
 • 00:07:43 že v potravinách objeví velice
  jednoduchou chemikálii z hlediska
 • 00:07:47 molekuly nebo jejího složení,
  a přitom látku,
 • 00:07:50 která má karcinogenní potenciál.
 • 00:07:52 Díky tomu si teď už možná dáváte
  větší pozor na připečené
 • 00:07:56 topinky nebo bramborové lupínky.
 • 00:07:58 Na podzim 2006 jsme vám ukázali
  také jeden unikátní archeologický
 • 00:08:02 výzkum v Roztokách o Prahy.
 • 00:08:05 Čeští archeologové tu odkryli
  pozůstatky největšího slovanského
 • 00:08:09 sídliště ve střední Evropě.
 • 00:08:10 Posuňme se ale do roku 2007,
  to jsme referovali o jednom
 • 00:08:14 důležitém výzkumu, který se dostal
  dokonce hned na titulní stránku
 • 00:08:18 prestižního časopisu Nature.
 • 00:08:20 Nová metoda nám dává možnost
  pojmenovat jednotlivé atomy
 • 00:08:25 na povrchu pevných látek molekul,
  což doposud nebylo možné.
 • 00:08:29 Pomocí speciálního mikroskopu
  na sledování atomů,
 • 00:08:32 který je vybaven super ostrým
  hrotem, který má na konci jediný
 • 00:08:36 atom, vědci dokáží měřit síly,
  které na povrchu látek působí.
 • 00:08:40 Podle toho dokáží určit, jaký atom
  se na kterém místě nachází.
 • 00:08:44 Je to prý podobné, jako když slepec
  s holí zkoumá okolní terén.
 • 00:08:48 Chodí po chodníku a teď si tam klepe
  a na základě té interakce
 • 00:08:53 nebo toho dotyku s těmi jednotlivými
  atomy je schopen zjistit,
 • 00:08:57 kde se ty atomy,
  potažmo kameny nacházejí.
 • 00:09:00 Výzkum se úspěšně rozvíjí a jednou
  možná bude znamenat průlom,
 • 00:09:04 který povede k další
  miniaturizaci elektroniky.
 • 00:09:07 Na všechny důležité objevy,
  které jsme za tři roky probrali
 • 00:09:11 v PLANETĚ VĚDA, teď čas nemáme.
 • 00:09:13 Tak ještě namátkou: kmenové buňky
  ve vlasových folikulech,
 • 00:09:17 teorie zamrzlé evoluce,
  nový druh afrického savce rypoše
 • 00:09:21 nebo také prvok předchůdce malárie.
 • 00:09:24 V zásadě šlo o to, že jsme objevili
  předchůdce nebo prapředka malárie.
 • 00:09:31 To prakticky znamená,
  že to je organismus,
 • 00:09:34 který se od společné vývojové větve,
  která vede k malárii,
 • 00:09:38 oddělil asi před 700 miliony let.
 • 00:09:40 I tento výzkum se dostal
  na stránky časopisu Nature.
 • 00:09:43 Jeho význam je hlavně v tom,
  že jednou může pomoci
 • 00:09:46 v boji s malárií.
 • 00:09:48 Ne každá věda musí nutně vést
  k objevům, některá se třeba snaží
 • 00:09:52 vyřešit závažné aktuální problémy,
  které souvisí třeba s životním
 • 00:09:56 prostředím, a vědci proto
  cestují po celém světě.
 • 00:09:59 A s nimi jezdil taky
  kolega Vladimír Kořen.
 • 00:10:02 Můžeš nám říct, z jaké expedice
  máš nejživější vzpomínky?
 • 00:10:06 Tak asi z Kyrgyzstánu.
 • 00:10:08 My jsme se tam plavili
  po ledovcovém jezeře
 • 00:10:11 k čelu ledovce.
  Ta voda v jezeře měla asi 5 stupňů.
 • 00:10:15 Najednou se utrhla část toho čela,
  bylo to, jako když spadne
 • 00:10:19 třípatrový dům.
 • 00:10:20 A ta vlna, která přišla, to byl
  opravdu hodně nepříjemný zážitek.
 • 00:10:25 Koneckonců to uvidíte
  v následující reportáži.
 • 00:10:28 Navštívili jsme mnohé kouty
  planety Země a vlastně i vesmíru.
 • 00:10:33 Projeli jsme okolní planety,
  viděli jsme unikátní záběry Slunce
 • 00:10:37 brněnského matematika Druckmüllera.
 • 00:10:40 Okem Hubbleova teleskopu jsme
  pronikali do hlubokého vesmíru.
 • 00:10:44 Mnohé kraje ale PLANETA VĚDA
  navštívila i fyzicky.
 • 00:10:48 Třeba pohoří Ťan-Šan ve střední
  Asii, kde čeští vědci monitorují
 • 00:10:52 ledovcová jezera, která se
  v důsledku klimatických změn
 • 00:10:55 stávají nestabilními.
 • 00:10:57 Jejich hráze nápor vody často
  nevydrží a zničující povodňové vlny
 • 00:11:01 nepředvídatelně plení údolí.
 • 00:11:03 Jsme v Kyrgyzském Ťan-Šanu
  na hrázi ledovcového
 • 00:11:06 jezera Petrova, ve výšce
  přes 3 700 metrů nad mořem.
 • 00:11:09 Právě tady pracují čeští
  hydrologové a geologové.
 • 00:11:13 Člověk nikdy neví, kdy se odloupne
  další kus toho ledovce.
 • 00:11:18 Když se na ten ledovec podíváme,
  tak vidíme poměrně velké trhliny.
 • 00:11:23 Není radno se k tomu ledovci
  pouštět nějak blízko.
 • 00:11:26 Stejně tak když se po ledovci chodí,
  tak pády do těch trhlin
 • 00:11:30 jsou nebezpečné, protože, jak
  uvidíme nahoře, ty trhliny jsou
 • 00:11:34 hluboké 50 - 60 metrů, možná i více.
 • 00:11:36 Lze předpokládat, že ten ledovec
  bude mít mocnost více než 100 metrů.
 • 00:11:41 S nebezpečím hor souvisí i další
  expedice, tentokrát za sopkami
 • 00:11:45 střední Ameriky, kde působí v rámci
  zahraniční rozvojové spolupráce
 • 00:11:49 skupina České geologické služby.
 • 00:11:51 Čeští geologové ve střední Americe
  sestavují mapy geologických rizik
 • 00:11:56 a vulkány v okolí velkoměst
  k takovým rizikům určitě patří.
 • 00:11:59 V Nikaragui je 6 aktivních vulkánů.
 • 00:12:03 Všechny jsou situovány
  v tzv. Pacifickém řetězci.
 • 00:12:07 Ty vulkány nejsou aktivní pořád,
  ale v průměru jednou za 10 let.
 • 00:12:11 Nicméně ta oblast je tím pádem
  velice nebezpečná.
 • 00:12:15 Hrozí nebezpečí nejen přímému okolí
  těch vulkánů, ale i vzdálenějším
 • 00:12:19 větším městům.
 • 00:12:21 Kamery České televize se podívaly
  také do nitra země.
 • 00:12:25 S časopisem National Geographic
  a potápěči jsme se podívali
 • 00:12:29 do nejhlubší propasti střední
  Evropy - v hranicích na Moravě.
 • 00:12:33 Dno jsme ale nenahmatali.
 • 00:12:37 Ale ke světovému geografickému
  objevu se objektiv PLANETY VĚDA
 • 00:12:41 přeci jen dostal.
 • 00:12:43 Česká televize a kameraman Evžen
  Janoušek byli u objevu největší
 • 00:12:47 solné jeskyně světa v Íránu.
 • 00:12:49 Říká se jí jeskyně Tří naháčů
  a výzkum v soli
 • 00:12:52 je mimořádně náročný.
 • 00:12:54 150 metrů úžin a vůbec těžko říct,
  jestli jsme
 • 00:13:00 v těch Nahčích byli nebo ne.
 • 00:13:03 Kopali jsme, já jsem pak vylezl
  škvírou zhruba takhle vysokou.
 • 00:13:09 Gríša vůbec neprolezl, ten kopal
  ještě půl až tři čtvrtě hodiny dál,
 • 00:13:14 pak se za mnou dostal.
 • 00:13:16 Já jsem se dostal nějakých 100 metrů
  daleko a teď to kluci měří.
 • 00:13:20 Až se to vynese, tak se bude vědět,
  kde vlastně jsme.
 • 00:13:24 Když už jsme u objevů,
  které se odehrály v pouštích,
 • 00:13:27 byli jsme také u toho, když naši
  hydrogeologové hledali vodu
 • 00:13:31 v dalekém Mongolsku.
 • 00:13:32 Díky studním na zdánlivě
  beznadějných místech pak můžou
 • 00:13:36 čeští vědci učit místní obyvatele
  pěstovat zeleninu, a to uprostřed
 • 00:13:40 rozlehlé polopouště Gobi.
 • 00:13:42 U tohohle vrtu je zajímavé to,
  že vlastně má sladkou vodu,
 • 00:13:47 což je v téhle oblasti
  takový malý zázrak.
 • 00:13:50 Vydatnost vrtu je
  3,5 vteřinového litru,
 • 00:13:54 může zásobovat vodou
  několik hektarů.
 • 00:13:59 Věda může nejenom poznávat,
  ale také pomáhat lidem,
 • 00:14:03 a to po celém světě.
 • 00:14:04 I to se PLANETA VĚDA snažila ukázat
  a naši diváci byli při tom.
 • 00:14:08 Dobrodružství poznávání - to bylo
  to hlavní, co jsme chtěli ukázat.
 • 00:14:13 Nové vzrušující světy se dají
  hledat nejenom v exotické cizině,
 • 00:14:17 ale třeba i ve zkumavce na stole
  nebo na stráni za humny.
 • 00:14:21 Několik výprav jsme podnikli
  i po české přírodě.
 • 00:14:24 Abych nezůstal s otázkami pozadu:
 • 00:14:26 Co při natáčení
  zaskočilo tebe, Terezo?
 • 00:14:29 Narozdíl od našich kolegyň Sabiny
  a Pavlíny jsem měla docela štěstí,
 • 00:14:33 že jsem se při natáčení nikdy
  nemusela prodírat nějakými
 • 00:14:37 úzkými chodbičkami v podzemí
  českých měst nebo slaňovat
 • 00:14:41 dlouhé skály do nějakých propastí.
 • 00:14:43 Co mě osobně trošku zaskočilo,
  tak to byla operace oka,
 • 00:14:47 což byla jediná operace, na kterou
  já jsem se šla osobně podívat.
 • 00:14:51 Zjistila jsem, že to úplně není
  pro mě, že mi to nedělá dobře.
 • 00:14:55 Ale chtěla bych říct, že mě
  překvapilo, kolik zajímavých míst
 • 00:14:58 člověk může vidět i v ČR. A to je
  právě téma naší poslední reportáže.
 • 00:15:04 Nejen za hranicemi ČR najdete
  pozoruhodná místa.
 • 00:15:09 I tady v Česku je jich celá řada.
 • 00:15:12 Na mnohých jste možná byli
  a vůbec vás nenapadlo,
 • 00:15:15 proč by měla být zajímavá.
 • 00:15:17 Tak třeba kus lesa mezi
  Dománovicemi a Radovesnicemi,
 • 00:15:21 kde žije poslední populace
  hnědáska osikového.
 • 00:15:23 Dále vrch Raná v Českém středohoří
  s velmi prosperující populací
 • 00:15:27 ohroženého sysla obecného
  nebo třeba část toku říčky Blanice,
 • 00:15:31 kde na dně uvidíte
  velké množství chráněných
 • 00:15:34 perlorodek říčních.
 • 00:15:36 Většina jedinců, co tu jsou,
  jsou ve věku 60 - 80 let,
 • 00:15:41 to znamená už za vrcholem.
 • 00:15:43 Populace se tady může dožívat zhruba
  90. let, ale zatím jsou jedinci
 • 00:15:48 plodní a je možné je
  pro umělý odchov využívat.
 • 00:15:53 Jsou ale místa, na která
  byste se bez nás asi nepodívali.
 • 00:15:57 Štáb PLANETY VĚDA exkluzivně
  navštívil uzavřené části podzemí
 • 00:16:01 čtyř českých měst - Slavonic,
  Znojma, Jihlavy a Terezína.
 • 00:16:05 Jako vůbec jedni z prvních lidí
  jsme se letos v květnu vypravili
 • 00:16:09 do útrob skalního komplexu Poseidon
  v Teplických skalách.
 • 00:16:13 Je to vůbec nejdelší jeskynní
  systém v pískovci na evropském
 • 00:16:17 kontinentu. A naše výprava byla
  opravdu dobrodružná.
 • 00:16:20 Mapování jsme začínali v roce 2006,
  někdy v prosinci,
 • 00:16:24 za takových docela nepříjemných
  povětrnostních podmínek.
 • 00:16:30 Nejdřív jsme se pokoušeli zmapovat
  část toho systému opravdu detailně,
 • 00:16:34 kdy jsme zaměřovali pomocí
  laserového zaměřovače.
 • 00:16:38 Když jsme takhle dokončili
  dvě ty pukliny, tak jsme zjistili,
 • 00:16:42 že bychom tady strávili několik let.
 • 00:16:46 Objev byl světu představen
  asi jen měsíc před tím,
 • 00:16:50 než jsme o něm informovali my.
 • 00:16:52 A pro většinu lidí zůstane
  televizní obrazovka jediným
 • 00:16:55 prostředníkem, který jim umožní
  podívat se do tajemného jeskynního
 • 00:16:59 světa. Zpřístupnit ho turistům
  by bylo totiž příliš nebezpečné.
 • 00:17:04 To, co je teď tím husarským kouskem
  a objevem učiněným kolegy
 • 00:17:08 ze Správy jeskyní, je právě to,
  že se prokázalo, že je tu spojená
 • 00:17:12 prostora o takto úžasné délce.
 • 00:17:16 Pro představu běžného diváka je to
  vlastně v území kilometr na kilometr
 • 00:17:23 hustá spleť chodeb a puklin,
  kde se dohromady nasčítá 27 km.
 • 00:17:27 O výzkumu hranické propasti
  už zmínka padla.
 • 00:17:30 Co ale například toto malé
  jezírko - napadlo by vás,
 • 00:17:33 že je něčím výjimečné?
 • 00:17:35 A ono opravdu je - nacházejí
  se tady unikátní pozůstatky
 • 00:17:39 karbonského pralesa.
 • 00:17:41 Jsme 15 km severně od Rokycan,
  v Přívěticích u Radnic a před námi
 • 00:17:47 je zatopený uhelný lom Ovčín,
  ve kterém se do poloviny 80. let
 • 00:17:51 20. století dobývaly dvě uhelné
  sloje karbonského stáří.
 • 00:17:54 Zbytky nedotěženého uhlí můžeme
  vidět v protější stěně dodneška.
 • 00:17:58 Zvláštností zdejšího uhelného
  ložiska je výskyt hornin
 • 00:18:02 vulkanického původu.
 • 00:18:04 Význam vrstvy sopečného popela
  je daleko větší,
 • 00:18:07 zejména pro paleontologii.
 • 00:18:09 Ona v sobě totiž uchovává karbonský
  prales starý 310 milionů let
 • 00:18:13 ve své původní podobě a v místě,
  kde původně vyrůstal
 • 00:18:17 a byl zasypán sopečným popelem
  podobně jako antické Pompeje.
 • 00:18:20 Význam lokality odhalili čeští
  paleontologové teprve v 90. letech
 • 00:18:25 a na celém světě nemá obdoby.
 • 00:18:27 S PLANETOU VĚDA jsme vás vzali
  i po stopách prvního českého
 • 00:18:30 dinosaura. Takových nálezů není
  mnoho, o to jsou ale cennější.
 • 00:18:35 A nesmíme zapomenout na jednu
  unikátní výpravu do Švýcarska
 • 00:18:38 hned v první sezóně tohoto pořadu.
 • 00:18:41 S kolegou Martinem Ruskem jste
  se podívali do evropského střediska
 • 00:18:45 částicové fyziky CERN.
 • 00:18:47 Jsme v tunelu prstencového
  urychlovače částic, jeho obvod je
 • 00:18:51 27 km, člověk by ho normální chůzí
  obešel za 6 - 7 hodin.
 • 00:18:54 Svazky protonů, které tudy budou
  už za několik měsíců cestovat,
 • 00:18:58 ho ale obletí za jednu
  desetitisícinu sekundy.
 • 00:19:01 To byla výprava do světa fyziky
  toho nejtěžšího kalibru -
 • 00:19:04 i na ní se podílejí čeští vědci.
 • 00:19:06 Tak to byla úplně poslední reportáž
  PLANETY VĚDA.
 • 00:19:10 Natáčení byla velká škola,
  asi nejvíc práce jsme měli
 • 00:19:13 s vysvětlením kvantové teleportace.
 • 00:19:16 Já ještě vyhlásím posledního
  vítěze, který správně odpověděl
 • 00:19:20 na naši otázku a získává poslední
  kámen, který jsme udělovali
 • 00:19:24 v rámci Roku planety Země.
 • 00:19:26 Otázka byla jednoduchá: Byla svatá
  Ludmila mladší než svatý Václav?
 • 00:19:30 Ne, nebyla, byla to jeho babička.
  Jméno vítěze vidíte na titulku.
 • 00:19:36 Rok končí a s ním i náš pořad.
  Děkujeme, že jste ho sledovali.
 • 00:19:39 -Na shledanou.
  -A hodně štěstí v příštím roce.
 • 00:19:43 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2008

Související