iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 6. 2008
19:31 na ČT24

1 2 3 4 5

23 hlasů
2989
zhlédnutí

Planeta Věda

Vodáci na Šumavě prý ničí perlorodky

21 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Planeta Věda

 • 00:00:25 Dobrý den, vítám vás
  u další PLANETY VĚDA.
 • 00:00:29 Správa Národního parku Šumava
  chystá opatření,
 • 00:00:32 které asi nepotěší většinu vodáků.
 • 00:00:34 Na úseku Vltavy nad přehradou Lipno
  chce omezit splouvání řeky.
 • 00:00:38 To podle některých studií výrazně
  poškozuje zdejší ekosystém,
 • 00:00:42 a ten patří z pohledu ochrany
  přírody mezi mimořádně významné.
 • 00:00:46 Vyskytuje se tu např. chráněná
  perlorodka říční.
 • 00:00:50 My si dnes o perlorodce
  a o chystaných opatřeních budeme
 • 00:00:53 povídat se zoologem
  Ondřejem Volfem. Dobrý den.
 • 00:00:56 Vltava vždycky patřila
  mezi oblíbené cíle vodáků.
 • 00:01:00 Proč najednou se chystají
  taková zásadní opatření?
 • 00:01:03 Horní tok Vltavy patří
  mezi mimořádně cenné,
 • 00:01:06 ale také zranitelné ekosystémy.
 • 00:01:09 To, že je tam problém z hlediska
  vlivu splouvání na ekosystém,
 • 00:01:13 se ví už dlouho.
 • 00:01:15 V současnosti to však dospělo
  do takového stádia, že je potřeba
 • 00:01:19 ten problém řešit.
 • 00:01:21 A jak splouvání poškozuje
  perlorodku - a nejen ji -
 • 00:01:25 se dozvíte v naší první reportáži.
 • 00:01:29 Vltavský luh, přírodní rezervace
  na horním toku Vltavy
 • 00:01:32 a zároveň jeden z nejkrásnějších
  koutů Šumavy.
 • 00:01:36 Je vzácnou a dosud zachovanou
  ukázkou panenské přírody.
 • 00:01:39 Mozaika mokřadů, vodních meandrů
  a rašelinišť - to vše láká každý
 • 00:01:43 rok tisíce turistů a hlavně vodáků,
  právě ti dělají ochráncům přírody
 • 00:01:48 největší starosti.
  Ročně tu projede možná 10 000 lodí.
 • 00:01:51 Nejproblematičtější je oblast
  Teplé Vltavy,
 • 00:01:54 od Soumarského mostu k Pěkné.
 • 00:01:58 Ne všichni návštěvníci, kteří sem
  přicházejí a kteří splouvají
 • 00:02:03 tento úsek, jsou zkušenými vodáky.
 • 00:02:05 Často v průběhu splouvání dochází
  k přímému poškozování těch zvláště
 • 00:02:10 chráněných druhů jakousi
  neukázněnosti nebo neznalostí toho,
 • 00:02:13 jak se na řece chovat.
 • 00:02:15 Národní park Šumava proto
  zadal několik studií,
 • 00:02:18 které měly posoudit vliv splouvání
  Teplé Vltavy na ekosystém.
 • 00:02:22 Domov tu našla např. vydra říční,
  mihule potoční nebo lehce
 • 00:02:26 neohrabaná ryba vranka obecná.
 • 00:02:28 Většina z nich se s vodáckým ruchem
  vyrovnává celkem dobře,
 • 00:02:32 s jednou výjimkou,
  a tou je perlorodka říční.
 • 00:02:35 V ČR kriticky ohrožený mlž tu má
  jednu ze svých posledních populací.
 • 00:02:40 Zaprvé z důvodu intenzity,
  kterou tam splouvání na perlorodku
 • 00:02:45 působí, a zadruhé unikátností
  populace, která ten tok obývá.
 • 00:02:49 Neochraňujeme zde jednu z mnoha
  lokalit druhu,
 • 00:02:52 ale jednu z posledních lokalit
  ve střední Evropě.
 • 00:02:55 Tudíž není čas na dělání kompromisů
  v případě ochrany tohoto druhu.
 • 00:03:01 V současnosti je to problém
  mechanického narušování prostředí
 • 00:03:06 dna a samotných perlorodek.
 • 00:03:08 Druhý velmi závažný problém je
  narušování submerzní vegetace,
 • 00:03:12 která slouží v případě Teplé Vltavy
  jako hlavní potravní složka
 • 00:03:16 pro perlorodku.
 • 00:03:17 Vodáci se odpichují pádly
  ode dna a vytrhávají rostliny,
 • 00:03:21 které rostou na dně řeky.
 • 00:03:23 Právě ty jsou pro perlorodku
  zdrojem potravy, ve dně navíc žijí
 • 00:03:27 i její mladá stádia,
  která jsou obzvlášť zranitelná.
 • 00:03:30 Stejný efekt má i přetahování
  stovek lodí přes mělčiny,
 • 00:03:34 když je málo vody, a to je
  v posledních letech skoro vždycky.
 • 00:03:38 Právě o minimální výšku hladiny
  se dohadují vodáci a místní
 • 00:03:42 podnikatelé s ochránci přírody.
  Dnes se splouvá už při 45 cm.
 • 00:03:46 Podle výsledků studií by to mělo
  být aspoň 63 cm.
 • 00:03:49 V letních měsících ale řeka
  této hodnoty téměř nedosahuje.
 • 00:03:55 Bude možné splouvat z Lenory
  po Soumarský most za vyšší vody.
 • 00:03:59 Od Soumarského mostu potom speciální
  autobus, včetně přívěsu pro lodě,
 • 00:04:04 převeze vodáky až do Pěkné,
  odkud budou moci zase plout.
 • 00:04:07 Je to rozumný kompromis,
  který řeší ochranu perlorodky tak,
 • 00:04:11 aby nedocházelo k jejímu poškozování
  a aby se vodáci dostali na řeku
 • 00:04:15 alespoň v některých obdobích.
 • 00:04:17 Jednání jsou stále otevřená a zatím
  se zdá, že návštěvní řád NP Šumava
 • 00:04:21 v oblasti Teplé Vltavy
  zůstane pro letošek stejný.
 • 00:04:25 Osud perlorodky tak zůstává nejistý
  a je v podstatě v rukou vodáků.
 • 00:04:29 Většina z nich si nepřipouští,
  že plavbou přírodu devastuje.
 • 00:04:34 Na mapě si teď ještě jednou ukážeme
  o kterou část Vltavy se jedná.
 • 00:04:39 Je to úsek 17 km od Soumarského
  mostu po Pěknou, to je skoro
 • 00:04:43 až u přehrady Lipno, přes kterou
  vodáci lodě většinou převážejí.
 • 00:04:47 Pokud by byl zákaz zaveden,
  vyjíždělo by se nejčastěji
 • 00:04:50 až z Vyššího Brodu.
 • 00:04:52 Pane Volfe, ta část, o které se
  jedná, leží na území Šumavského NP.
 • 00:04:56 Je to běžné, že v národních parcích
  se smí splouvat řeky?
 • 00:05:00 Jak je to třeba jinde
  nebo i v zahraničí?
 • 00:05:05 Naopak, je to velmi neobvyklé.
 • 00:05:07 Např. na jiném národním parku,
  v Podyjí, se vůbec neuvažovalo
 • 00:05:11 o tom, že by se řeka Dyje povolila
  ke splouvání.
 • 00:05:14 Stejná situace je i v zahraničních
  národních parcích,
 • 00:05:17 většinou je to výrazně omezeno.
 • 00:05:20 Proč to bylo na Šumavě povoleno?
 • 00:05:22 Zřejmě došlo k tomu, že zezačátku
  se ta situace mírně podcenila,
 • 00:05:27 nepočítalo se s tak vysokou
  intenzitou splouvání.
 • 00:05:30 Zároveň je třeba říct, že vodáctví
  je typický český sport a vždy
 • 00:05:34 bude těžké ho jakkoli omezovat.
 • 00:05:37 Jedním z nejvýznamnějších druhů,
  který je ve vltavském luhu,
 • 00:05:41 je perlorodka říční.
  Jak významná je tady její populace?
 • 00:05:44 Pro ČR je to jedna
  z nejvýznamnějších populací.
 • 00:05:48 Můžeme říci, že i v rámci střední
  Evropy jde o unikátní populaci.
 • 00:05:52 V tak velké řece
  se perlorodky jinde
 • 00:05:56 ve střední Evropě nevyskytují.
 • 00:06:00 Perlorodka je vlastně taková
  trochu menší škeble.
 • 00:06:03 Možná vás proto překvapí,
  že se může dožít až 120 let.
 • 00:06:06 A v jejím životě je i spousta
  dalších zajímavostí.
 • 00:06:11 Zrnko písku, které se náhodou
  dostane dovnitř lastury
 • 00:06:15 a spustí obrannou reakci.
 • 00:06:17 Mlž začne vylučovat uhličitan
  vápenatý a z cizorodého předmětu
 • 00:06:21 vytvoří bílou lesklou kuličku.
 • 00:06:23 Byly to právě perly, kdo dal
  perlorodkám jméno, a byly to perly,
 • 00:06:27 kdo v minulosti způsobil
  drancování jejich populací.
 • 00:06:30 Jediná perla připadá v přírodě
  tak na 1 000 perlorodek.
 • 00:06:34 Dnes už jsou ale neuvěřitelnou
  vzácností i samotné perlorodky.
 • 00:06:40 Perlorodka říční je u nás kriticky
  ohroženým druhem,
 • 00:06:43 který patří mezi mlže.
 • 00:06:45 Je to živočich, který žije ukotvený
  v říčním dně, v proudných úsecích,
 • 00:06:50 kde filtruje vodu.
 • 00:06:54 Perlorodka je druh velmi náročný
  na kvalitu prostředí a potřebuje,
 • 00:06:58 aby fungoval celý ekosystém.
 • 00:07:00 Je to druh, který nám jasně
  naznačuje, že s ekosystémem
 • 00:07:04 je nebo není něco v pořádku.
 • 00:07:06 Ani voda vhodná pro kojence
  není mnohdy dostatečně čistá,
 • 00:07:10 aby vyhovovala perlorodkám.
 • 00:07:12 Daří se jim v takových tocích,
  ve kterých je menší množství živin
 • 00:07:16 než v běžné vodovodní vodě.
 • 00:07:18 Perlorodky v méně úživných vodách
  se dokonce dožívají vyššího věku
 • 00:07:23 než ty, které žijí
  "ve větším blahobytuŞ.
 • 00:07:26 Perlorodka je dlouhověký živočich.
 • 00:07:28 Ve středně úživných vodách
  se dožívá zhruba 60 let
 • 00:07:32 a ve skutečně málo úživných vodách
  je schopná se dožít 100 - 120 let.
 • 00:07:36 Pojďme se podívat, jak život
  perlorodek vlastně vypadá.
 • 00:07:40 Pohlavně dospělé perlorodky od věku
  asi 20 let vytvářejí zárodky.
 • 00:07:44 Ty jsou velké sotva půl milimetru
  a jediná perlorodka jich dokáže
 • 00:07:48 vyprodukovat několik milionů.
 • 00:07:52 Perlorodky jsou oboupohlavní
  jedinci, v případě jednotlivých
 • 00:07:56 jedinců se můžou chovat
  i hermafroditně.
 • 00:08:03 Vývoj mladých probíhá v těle
  samice, ta je potom vypustí do vody
 • 00:08:07 a tyto larvy se snaží přichytit
  na žaberní lístky
 • 00:08:10 pstruha nebo lososa.
 • 00:08:13 Po opuštění mateřské lastury začíná
  boj o čas, ve volné vodě
 • 00:08:17 zárodky dlouho nepřežijí.
 • 00:08:19 Pokud cestou nepotkají vhodného
  hostitele, jejich vývoj končí
 • 00:08:23 a šance na to, že se včas setkají
  s tou správnou rybou,
 • 00:08:27 je v současnosti velmi malá.
 • 00:08:29 Lososi už českými vodami netáhnou
  a tak zbývají jenom pstruzi.
 • 00:08:33 Jenomže larva perlorodky se
  nerozhoduje racionálně a přichytí
 • 00:08:37 se na to první, co potká.
 • 00:08:39 Imunitní systém jiných druhů ryb
  ji ale spolehlivě zahubí.
 • 00:08:45 Pstruzi jsou schopni to přežít,
  naopak poté, co se stali hostiteli
 • 00:08:49 perlorodek, se stávají imunní.
 • 00:08:51 V žábrách pstruha vydrží
  asi 9 měsíců, pak vypadne do dna,
 • 00:08:55 do kterého se zavrtá. V té době
  stále ještě neměří ani milimetr.
 • 00:08:59 Mladé perlorodky žijí v říčním dně
  a k nim se ta potrava dostává
 • 00:09:03 právě s vodou,
  která prostupuje říčním dnem.
 • 00:09:08 Na většině toků je to z povodí,
  není to přímo z řeky, ale Teplá
 • 00:09:12 Vltava je jediná řeka, která dokáže
  mladá stádia perlorodek živit
 • 00:09:16 opadem organické hmoty z rostlin,
  které rostou na dně.
 • 00:09:20 Za 5 - 10 let doroste do velikosti
  asi 3 cm, svůj úkryt ve dně opustí
 • 00:09:25 a dál žije na jeho povrchu,
  ukotvená ve štěrku svalnatou nohou.
 • 00:09:29 Jenomže mladé perlorodky jsou
  obzvlášť zranitelné
 • 00:09:32 a příliš často zemřou ještě
  předtím, než dosáhnou dospělosti.
 • 00:09:39 My si ukážeme, jak je to s výskytem
  perlorodky v Evropě a v ČR.
 • 00:09:43 Vidíme tady mapu Evropy.
 • 00:09:45 Můžete nám na ní ukázat,
  kde všude se perlorodka vyskytuje
 • 00:09:49 a jak je vzácná?
 • 00:09:51 Mapa ukazuje státy
  s výskytem perlorodky.
 • 00:09:54 Neznamená to, že v každém tom státě
  je mnoho perlorodek, spíše se jedná
 • 00:09:59 o jednotlivé lokality.
 • 00:10:01 Zhruba 4 lokality se nacházejí
  ve Francii, jedna lokalita
 • 00:10:05 v Lucembursku, větší množství
  lokalit potom v Británii, v Irsku.
 • 00:10:10 Velké množství lokalit, i poměrně
  velmi početných, je ve Skandinávii
 • 00:10:15 a potom v severním Rusku.
 • 00:10:17 Kde ještě jinde ve světě
  se s perlorodkou můžeme setkat?
 • 00:10:21 Potom se vyskytuje perlorodka ještě
  v Severní Americe,
 • 00:10:24 na východním pobřeží.
 • 00:10:27 Další mapa bude mapa ČR.
  Co můžete říct k téhle mapě?
 • 00:10:31 Na mapě ČR vidíme poslední
  lokality, kde se perlorodky
 • 00:10:35 vyskytují. Jedná se jednak
  o přítoky řeky Sále, tady na Ašsku.
 • 00:10:42 Velmi malá lokalita je Jankovský
  potok na Českomoravské vrchovině.
 • 00:10:49 Relativně početné populace jsou
  v jihozápadních Čechách,
 • 00:10:53 jednak jsou to Novohradské hory
  a potom je to Šumava
 • 00:10:56 a především přítoky Vltavy.
 • 00:10:59 Když se podíváme na tu šumavskou
  populaci, tam se nachází vůbec
 • 00:11:03 asi jedna z nejvýznamnějších
  populací. Jak je velká?
 • 00:11:07 Nejvýznamnější středoevropská
  populace se nachází na jihočeské
 • 00:11:11 Blanici, počty jedinců tam dosud
  dosahují zhruba 10 000.
 • 00:11:15 Dá se říct z hlediska perlorodky,
  jak je takhle velká populace
 • 00:11:19 stabilní, jak dlouho může
  ještě odolávat?
 • 00:11:22 Populace o téhle velikosti by byla
  poměrně stabilní,
 • 00:11:26 kdyby docházelo k rozmnožování.
 • 00:11:28 Ale jak jsme si řekli,
  k rozmnožování zde nedochází
 • 00:11:31 již více než 30 let.
 • 00:11:33 Znečištění, umělé úpravy vodních
  toků nebo změny v zemědělství.
 • 00:11:37 Příroda už zkrátka není to,
  co bývala, a perlorodka je jedním
 • 00:11:41 z druhů, který příchod moderní
  společnosti prostě neustál.
 • 00:11:46 Už víc než 30 let se v Česku
  perlorodky říční nerozmnožují.
 • 00:11:51 Dospělí jedinci sice stále
  produkují miliony zárodků,
 • 00:11:55 ty se ale nedožívají dospělosti.
 • 00:11:57 Populace pomalu ale jistě stárnou
  a dá se říct, že dožívají.
 • 00:12:01 Přesně tak je to i na největší
  české lokalitě, na řece Blanici.
 • 00:12:05 Většina jedinců, co tu jsou,
  jsou ve věku 60 - 80 let,
 • 00:12:10 to znamená už za vrcholem.
 • 00:12:13 Populace se tady může dožívat
  zhruba 90 let, ale zatím
 • 00:12:17 jsou jedinci plodní a je možné
  je využívat pro umělý odchov.
 • 00:12:24 Přirozené množení pravděpodobně
  probíhá, ale ztráty budou
 • 00:12:28 tak vysoké, že do dospělosti
  máloco přežije.
 • 00:12:31 Většina zárodků zahyne už
  na začátku, protože se nepotká
 • 00:12:35 se správným hostitelem,
  tedy takovým pstruhem,
 • 00:12:38 který ještě žádnou perlorodku
  nehostil a není proto imunní.
 • 00:12:41 Ti, kteří si takového pstruha
  najdou, stejně nemají vyhráno
 • 00:12:45 a podle údajů zoologů
  nepřežijí první roky.
 • 00:12:49 Mladé perlorodky jsou totiž
  mimořádně zranitelné
 • 00:12:52 a současný stav českých řek
  jim vůbec nenahrává.
 • 00:12:55 Největším problémem ochrany přírody
  bylo a je zabezpečit takové
 • 00:12:59 podmínky, aby mladí
  jedinci přežívali.
 • 00:13:03 Ti staří jedinci jsou schopní
  tolerovat určité změny prostředí,
 • 00:13:07 určité slabší fungování některých
  funkcí ekosystému, ale ti mladí
 • 00:13:12 jedinci jsou velmi citliví a chybí
  jim podle posledních poznatků
 • 00:13:16 nejvíc právě ta potravní složka.
 • 00:13:18 Mladé perlorodky jsou citlivé
  na vyšší koncentrace nitrátů,
 • 00:13:22 na kovy, na jemné plaveniny,
  které jim ucpávají komůrky ve dně.
 • 00:13:30 Jsou citlivé na to, když se objeví
  větší množství řasového zárostu,
 • 00:13:35 který znamená, že ta řeka je
  eutrofizovaná, tudíž že je tam
 • 00:13:39 moc živin a že to zarůstá.
 • 00:13:42 Mladé perlorodky do pěti let
  mají navíc velmi měkké lastury
 • 00:13:46 a snadno je poškodí třeba
  pohyb kamenů po dně.
 • 00:13:49 Osudnou se jim tak může stát každá
  povodeň, ale i delší sucho.
 • 00:13:53 V bezpečí nejsou ani dospělci,
  během 20. století zredukovalo
 • 00:13:57 jejich populace hlavně
  znečištění vodních toků.
 • 00:14:01 Tím nejzávažnějším důvodem bylo
  znečištění toků, které vyhubilo
 • 00:14:05 velké populace perlorodek
  ve větších řekách, ale v menších
 • 00:14:09 tocích se mnohde ještě zachovaly
  poměrně početné populace.
 • 00:14:13 Jenže došlo k tomu, že se výrazným
  způsobem změnilo obhospodařování
 • 00:14:17 v těch povodích, ať už došlo
  k hnojení nebo k melioracím,
 • 00:14:21 k narovnávání toků,
  k mechanickým zásahům do toků.
 • 00:14:26 Perlorodka má přitom málo možností
  najít si sama vhodné prostředí.
 • 00:14:31 Nespokojení jedinci se mohou pustit
  štěrkovitého dna
 • 00:14:35 a nechat se unášet vodou.
 • 00:14:37 V současné situaci je
  ale pravděpodobné, že místo,
 • 00:14:40 na které je řeka zanese,
  bude horší než to původní.
 • 00:14:43 Strategie přežití, která dobře
  fungovala po miliony let,
 • 00:14:47 zřejmě neobstojí v 21. století.
 • 00:14:49 A bez pomoci člověka se 22. století
  perlorodka v ČR zřejmě nedožije.
 • 00:14:55 Kdybychom se podívali
  tak 100 - 150 let zpátky,
 • 00:14:59 kde všude bychom perlorodku našli?
 • 00:15:02 Rozšíření perlorodky v ČR bylo
  mnohem větší, vyskytovala se
 • 00:15:06 ve všech čistých tocích
  v jihozápadních Čechách.
 • 00:15:11 Bohaté populace byly na Ašsku
  i na Českomoravské vysočině.
 • 00:15:15 Několik lokalit se nacházelo
  i ve frýdlantském výběžku
 • 00:15:19 a potom na severní Moravě.
 • 00:15:21 Jak by vypadala řeka, která by byla
  pro perlorodky příznivá?
 • 00:15:25 Řeka musí být hlavně čistá,
  musí mít přirozený charakter,
 • 00:15:29 nesmí být příliš zregulovaná.
 • 00:15:31 Zároveň musí být zachovalé celé
  povodí s přítoky, musí tam být
 • 00:15:36 dostatek listnatých dřevin, musí
  tam být dostatek otevřených ploch
 • 00:15:40 a provozuje se tam většinou
  tradiční zemědělství.
 • 00:15:47 Když se podíváme na současnou
  situaci, dovedete odhadnout,
 • 00:15:51 pokud se nic nezmění, jak dlouho
  perlorodka v české přírodě
 • 00:15:55 ještě přežije?
 • 00:15:56 Pokud bychom neinvestovali velké
  prostředky do aktivních opatření
 • 00:16:01 na ochranu perlorodky, perlorodka
  do několika let vyhyne v celé ČR.
 • 00:16:08 Největší středoevropská populace
  perlorodky říční je na Blanici.
 • 00:16:12 Ta by se měla stát základem
  záchranného programu perlorodky
 • 00:16:16 v ČR, připravila ho Agentura
  ochrany přírody a krajiny a měl by
 • 00:16:20 probíhat pod správou NP Šumava.
 • 00:16:23 Perlorodka je indikátor
  fungování ekosystému.
 • 00:16:27 Pokud mají její populace
  prosperovat, musí být vše
 • 00:16:30 v řece a v jejím okolí
  co nejvíc přirozené.
 • 00:16:33 Ochránci přírody mají před sebou
  nesnadný úkol s nejistým koncem.
 • 00:16:37 Umělé pěstování perlorodek nemá
  cenu, pokud nebudou vysazeny
 • 00:16:41 do prostředí, ve kterém budou
  schopné samostatně přežívat.
 • 00:16:45 Základem záchranného programu
  je ochrana povodí.
 • 00:16:51 Nestačí chránit kvalitu vody
  v řece, ale musí být kvalita
 • 00:16:55 již od pramenů
  a od jednotlivých pramenišť.
 • 00:16:58 Na to byla zaměřena práce
  v posledních zhruba 10 letech.
 • 00:17:02 Povedlo se odstranit nejhorší
  problémy, které tu byly
 • 00:17:06 a které způsobovaly nárazové
  znečištění a vysokou úmrtnost
 • 00:17:10 dospělců i mladých jedinců.
 • 00:17:14 Fungovat musí přítoky i slepá
  ramena, v řekách musí být pstruzi
 • 00:17:19 a v okolních lesích a loukách dost
  rostlin, které mohou poskytnout
 • 00:17:23 perlorodkám tu správnou potravu.
 • 00:17:25 Do takových řek pak mohou být
  vysazeni mlži z umělého chovu.
 • 00:17:29 Základem pro něj je nejpočetnější
  populace na řece Blanici.
 • 00:17:33 Podle některých odhadů tu stále
  žije možná 10 000 perlorodek.
 • 00:17:37 Důležitou součástí toho programu
  je i umělý odchov perlorodek.
 • 00:17:43 Je potřeba zmínit, že ČR je jediným
  státem, kde se umělý odchov
 • 00:17:47 skutečně daří a kde se daří
  odchovávat mladé perlorodky
 • 00:17:51 do staršího věku.
 • 00:17:53 Je to dáno poměrně systematickou
  prací lidí, kteří se
 • 00:17:56 záchranným programem zabývají.
 • 00:17:59 V rámci záchranného programu
  se přírodovědci před lety pokusili
 • 00:18:03 vysadit do řeky pstruhy,
  uměle nakažené zárodky perlorodky.
 • 00:18:07 O výsledcích pokusu se zatím
  dá jen spekulovat.
 • 00:18:10 Sledovat osud mladých perlorodek
  v řece je totiž prakticky nemožné.
 • 00:18:15 Podle záchranného programu by mělo
  dojít ke sčítání perlorodky
 • 00:18:21 kolem roku 2010 - 2011, v době kdy
  už je předpoklad, že ta mladá stádia
 • 00:18:26 se začnou objevovat na povrchu
  a začnou vytvářet kolonie.
 • 00:18:30 V té době má to sčítání smysl.
 • 00:18:33 Pokud žijí ve dně,
  jsou velmi těžko zjistitelné.
 • 00:18:37 Poslední sčítání proběhlo na Teplé
  Vltavě ještě v 90. letech, podle
 • 00:18:41 něj tu žije asi 1 000 perlorodek.
 • 00:18:44 Nikdo ale neví, co s populací
  udělala povodeň v roce 2002.
 • 00:18:50 Pane Volfe, kdybychom se podívali
  na příbuzné organizmy perlorodky,
 • 00:18:54 na nějaké další mlže,
  jsou na tom stejně jako ona?
 • 00:18:58 Ohrožena je celá skupina
  velkých vodních mlžů.
 • 00:19:03 V české přírodě se vyskytují
  ještě např. velevrubi.
 • 00:19:06 Velevrub tupý obýval kdysi jak
  nížinné toky, tak i horské potůčky,
 • 00:19:11 stejně jako perlorodka.
 • 00:19:12 Tato oligotrofní forma velevruba
  tupého je na tom podobně jako
 • 00:19:17 perlorodka, je velmi ohrožená,
  v současnosti se počty lokalit
 • 00:19:21 odhadují na jednotlivé lokality.
 • 00:19:23 A ty faktory, které je ohrožují,
  jsou stejné jako u té perlorodky?
 • 00:19:27 Ano, velcí mlži jsou ohroženi
  znečištěním vody, jsou ohroženi
 • 00:19:32 regulacemi toků a mechanickými
  zásahy do dna jednotlivých toků.
 • 00:19:39 Na závěr bychom možná měli vzkázat
  něco všem vodákům, např. na Vltavě,
 • 00:19:44 kteří mohou přijít
  do kontaktu s perlorodkou.
 • 00:19:47 Jak se k ní mají chovat?
 • 00:19:50 Perlorodku musíme vnímat jako znak
  zázračně zachovalého ekosystému.
 • 00:19:54 Kdybychom náhodou někde v přírodě,
  v čistém potoku narazili
 • 00:19:59 na perlorodku, nejlepší je nechat
  ji, tak jak je, protože jakékoliv
 • 00:20:03 rušení perlorodky může
  znamenat její zánik,
 • 00:20:07 narušení její přirozené biologie.
 • 00:20:12 Když by třeba někoho napadlo hledat
  v ní perly, třeba by se pokusil
 • 00:20:17 otevřít tu lasturu,
  přežije perlorodka takovéhle
 • 00:20:20 snahy hledačů perel?
 • 00:20:22 Takovýto zásah je pro perlorodku
  fatální a znamená to její smrt.
 • 00:20:27 Kolik perel je vůbec možné tak
  odhadem najít v současné populaci?
 • 00:20:31 V současnosti vzhledem k věku
  perlorodek se perly
 • 00:20:35 již téměř nevyskytují.
 • 00:20:37 Můžeme zhruba odhadnout,
  že na 1 000 perlorodek by mohla být
 • 00:20:41 malá, nepříliš povedená perlička.
 • 00:20:44 Naším průvodcem byl zoolog O. Volf.
  Děkuji za pomoc s přípravou pořadu.
 • 00:20:49 My se teď vrátíme k našim soutěžím
  o unikátní kameny z celého světa,
 • 00:20:54 které v rámci Roku Planety Země
  věnovala Česká geologická služba.
 • 00:20:58 Minule jsme otázku vynechali, dnes
  můžete opět soutěžit. Otázka zní:
 • 00:21:02 Kolika let se může dožít
  perlorodka říční?
 • 00:21:06 Odpovědi posílejte na adresu:
 • 00:21:12 Na shledanou.
 • 00:21:16 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2008

Související