iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 5. 2008
18:31 na ČT24

1 2 3 4 5

117 hlasů
8669
zhlédnutí

Planeta Věda

Za tajemstvím jeskynního systému Poseidon

21 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Planeta Věda

 • 00:00:26 Dobrý den, začíná PLANETA VĚDA.
 • 00:00:29 Tento týden se podíváme
  na překvapivý objev,
 • 00:00:32 který se podařil českým jeskyňářům.
 • 00:00:34 Až do 21. století čekal na objevení
  nejdelší pískovcový podzemní systém
 • 00:00:38 na evropském kontinentu.
 • 00:00:40 Jeho objevitel, Roman Mlejnek,
  je se mnou ve studiu.
 • 00:00:43 Kam se tedy dneska podíváme?
 • 00:00:47 Podíváme se na Broumovsko,
  konkrétně do Adršpašsko-teplických
 • 00:00:51 skal, úplně přesně do centrální
  části Teplických skal.
 • 00:00:55 A to je možná na tom právě to
  zajímavé, protože v tak
 • 00:00:58 navštěvovaných částech, jako jsou
  Teplické skály, se před dvěma lety
 • 00:01:03 objevil velký systém. Předtím zde
  bylo jakési bílé místo na mapě.
 • 00:01:09 Poseidon byl bohem moří.
 • 00:01:12 A moře stálo na začátku
  neobyčejného labyrintu.
 • 00:01:15 Začněme od zrnka písku,
  které po bouřlivém zmítání
 • 00:01:18 v příboji klidně kleslo ke dnu
  mezi miliardy podobných zrnek.
 • 00:01:22 Před desítkami milionů let tak
  na mořském dně vznikla několik set
 • 00:01:26 metrů vysoká vrstva písku.
 • 00:01:30 Formování těch pískovcových oblastí
  probíhá vlastně od konce křídy,
 • 00:01:34 čili od konce druhohor.
 • 00:01:36 Tehdy původní vrstvy písku
  na dně moří ztvrdly, zpevnily se.
 • 00:01:42 Moře ustoupilo, do evropské
  kontinentální desky se opřela
 • 00:01:46 africká a začalo mohutné vrásnění,
  při kterém se vyzdvihly Alpy.
 • 00:01:51 Obrovské tlaky před několika
  miliony let způsobily i rozpraskání
 • 00:01:55 pískovců na severovýchodě Čech.
 • 00:01:57 Představte si pískovcovou oblast
  jako kru ledu, která se rozpadá
 • 00:02:02 a propadá, na některých místech
  třeba o 100 metrů.
 • 00:02:05 Pukliny a praskliny začala měnit
  voda a doba ledová.
 • 00:02:08 Každý ví, co dovede mráz, když si
  nechá zmrznout vodu v hrníčku.
 • 00:02:14 Musíme si představit, že v předpolí
  této skalní oblasti Broumovska
 • 00:02:18 byly ledovce,
  Krkonoše byly zaledněné.
 • 00:02:22 Pevninský ledovec zasahoval
  od severu pravděpodobně
 • 00:02:25 až po státní hranici,
  někde po Broumovsko.
 • 00:02:29 K nám pevninský ledovec
  pravděpodobně nezasáhl,
 • 00:02:33 ale určitě vydatně působily právě
  ty příledovcové jevy,
 • 00:02:38 jako toto mrazové zvětrávání.
 • 00:02:42 Eroze po dlouhé věky pracovala
  a jednotlivé pukliny rozšiřovala.
 • 00:02:48 V systému Poseidon nacházíme
  pukliny široké pouze pár
 • 00:02:52 centimetrů, čili nelezitelné
  pro člověka, dále extrémní pukliny,
 • 00:02:56 které jsou půl metru široké
  a s obtížemi se dají prostupovat.
 • 00:03:01 Jsou zde ale i pukliny a soutěsky,
  které jsou 5 - 6 metrů široké,
 • 00:03:06 v jedné z nich se teď nacházíme.
 • 00:03:10 Do těchto širších puklin je
  napadaná velká bloková suť
 • 00:03:14 a vytvářejí se mnohdy
  několikapatrové jeskynní prostory,
 • 00:03:19 typické suťové jeskyně.
 • 00:03:23 Jde o tak nepřehledný svět,
  že o jeho podobě a spletitosti
 • 00:03:27 neměli lidé tušení.
 • 00:03:29 Pod sutěmi v úzkých chodbách
  se nikdo pořádně neorientoval.
 • 00:03:33 Do průzkumu pískovcového labyrintu
  se pustili jeskyňáři.
 • 00:03:37 Mapování jsme začínali v roce 2006,
  někdy v prosinci,
 • 00:03:42 za nepříjemných
  povětrnostních podmínek.
 • 00:03:45 Nejdřív jsme se pokoušeli zmapovat
  část toho systému opravdu detailně,
 • 00:03:50 kdy jsme zaměřovali pomocí
  laserového zaměřovače.
 • 00:03:54 A když jsme takhle dokončili
  dvě ty pukliny, tak jsme zjistili,
 • 00:03:58 že bychom tady strávili
  několik let, takže jsme museli
 • 00:04:02 kombinovat metody.
 • 00:04:04 Použili jsme letecké snímky,
  ortofotomapy, použili jsme
 • 00:04:08 speciální letecké snímkování
  z nízké výšky.
 • 00:04:12 Každé nové poznání speleology
  utvrzovalo v jediném:
 • 00:04:15 věděli, že se pohybují ve ztraceném
  světě, který by nikdo v české
 • 00:04:19 krajině nečekal. Jenže výsledné
  mapy prozradily ještě víc.
 • 00:04:23 Podzemní systém
  v Teplicko-adršpašských skalách je
 • 00:04:26 největší podzemní systém v pískovci
  nejenom v Čechách, ale na celém
 • 00:04:31 evropském kontinentu.
 • 00:04:35 O existenci pseudokrasových jeskyní
  se zde vědělo už dlouho.
 • 00:04:38 Takovou zajímavostí až donedávna
  byla Teplická jeskyně,
 • 00:04:42 u níž se délka udává asi 1 km.
 • 00:04:44 A ta je vlastně typicky
  závalovou jeskyní v suti.
 • 00:04:48 Poseidon je trošku něco jiného,
  je to vlastně kombinace puklin,
 • 00:04:52 propastí a závalových jeskyní.
 • 00:04:55 A to, co vlastně je teď tím
  husarským kouskem a objevem,
 • 00:05:00 učiněným kolegy ze Správy jeskyní,
  je právě to, že se prokázalo,
 • 00:05:04 že je tu spojená prostora
  o takto úžasné délce.
 • 00:05:10 Pro představu běžného diváka je to
  vlastně v území kilometr
 • 00:05:14 na kilometr hustá spleť chodeb
  a puklin, kde se dohromady
 • 00:05:18 nasčítá 27 km.
 • 00:05:20 Svůj objev představili odborníci
  ze Správy jeskyní teprve letos
 • 00:05:24 v dubnu. Ihned získal pozornost
  i na mezinárodních konferencích.
 • 00:05:28 Objevit v 21. století v hustě
  obydlené a probádané krajině
 • 00:05:32 podobný unikát, to je opravdu
  mimořádnou událostí.
 • 00:05:37 Na snímku z motorového padáku
  z výšky 300 metrů vidíte tři části
 • 00:05:41 Poseidonu: Poseidon 2, Poseidon 3.
 • 00:05:44 Mezi jsou turistické cesty,
  po kterých chodí tisíce turistů.
 • 00:05:48 Pane Mlejnku, to opravdu nikdo
  netušil v 21. století,
 • 00:05:52 že se může v tak turisticky
  atraktivní oblasti nacházet
 • 00:05:56 tak rozsáhlý podzemní systém?
 • 00:05:58 Odborníci možná tušili, ale ta
  situace byla trošku zvláštní.
 • 00:06:04 Přirovnal bych ji např. k podzemní
  řece Punkvě v Moravském krasu.
 • 00:06:08 V minulém století, zhruba
  před 100 lety, se také vědělo,
 • 00:06:12 že Punkva protéká podzemím,
  vytváří jeskyně.
 • 00:06:15 Ale do té doby, dokud nedošlo
  k prozkoumání, k objevům
 • 00:06:20 a zdokumentování celého tohoto
  podzemního sytému na Punkvě,
 • 00:06:25 tak nebylo nic známého.
 • 00:06:27 Je to možná podobná situace
  s tím rozdílem, že Poseidon ještě
 • 00:06:32 předtím, než byl objeven,
  nebyl atraktivní.
 • 00:06:37 Daleko atraktivnější byly skalní
  věže, proto to nebyla taková výzva
 • 00:06:42 jako podzemní řeka Punkva.
 • 00:06:45 Proto možná došlo
  k tak překvapivému objevu.
 • 00:06:50 Takže nelákal jeskyňáře,
  nelákal horolezce.
 • 00:06:53 Jak jste se vlastně
  k Poseidonu dostal vy?
 • 00:06:56 Jaké byly ty první kroky
  a jaké byly první pocity?
 • 00:06:59 Samozřejmě první pocity byly
  fantastické, byl to skutečný objev.
 • 00:07:03 Ty první kroky v systému
  Poseidon byly v rámci
 • 00:07:07 biospeleologického průzkumu.
 • 00:07:10 První propasti jsem prostoupil
  zcela náhodou.
 • 00:07:17 Musela se od začátku využívat
  speleologická jednolanová technika,
 • 00:07:22 bylo to docela náročné,
  ale přesto ty pocity byly úžasné.
 • 00:07:25 Takže jste hledal různé živočichy
  a rostliny, které v tomto systému
 • 00:07:30 žijí, ale ten výstup vaší práce
  se trochu změnil.
 • 00:07:34 Na čem teď pracujete a co jste
  vlastně uzavřeli a představili jste
 • 00:07:38 v dubnu veřejnosti?
 • 00:07:41 Především se celý systém
  zdokumentoval.
 • 00:07:44 Nebylo to opravdu jednoduché
  a myslím, že za necelé dva roky
 • 00:07:48 je to úžasná práce.
 • 00:07:50 Systém je v současné době
  zmapovaný, celý zdokumentovaný.
 • 00:07:56 Samozřejmě, že ještě je mnoho
  prostor, které čekají možná
 • 00:08:00 na zdokumentování další,
  ale myslím si, že není třeba
 • 00:08:04 přírodě vyrvat všechna tajemství.
 • 00:08:09 Něco musí zůstat i tajemnem.
 • 00:08:13 Objevitelská cesta může být
  i v 21. století
 • 00:08:16 obrovským dobrodružstvím.
 • 00:08:18 Koneckonců dobrodružné bylo
  i samotné natáčení:
 • 00:08:21 kameraman zavěšený na 30merovém
  laně, žádná laciná turistika.
 • 00:08:25 Jen pár desítek metrů od hlavních
  turistických tras Teplických skal
 • 00:08:31 se rozkládá donedávna utajený svět
  pískovcového labyrintu Poseidon.
 • 00:08:35 Rozsáhlý systém puklin, propastí,
  suťových jeskyní a soutěsek vydával
 • 00:08:39 své tajemství postupně a jeskyňáře
  stálo mnoho sil ho propátrat.
 • 00:08:45 V centrální části Teplických skal
  jsem začal zoologický průzkum
 • 00:08:49 jeskyní, drobných suťových jeskyní.
 • 00:08:52 A v těchto měsících, v létě 2006,
  jsem zároveň zjistil první pukliny,
 • 00:08:56 první puklinové propasti,
  kde jsem sbíral bezobratlé
 • 00:09:00 živočichy, a zároveň jsem tyto
  pukliny chtěl posléze zmapovat.
 • 00:09:06 Ukázalo se, že jednotlivé pukliny
  a suťové jeskyně na sebe navazují.
 • 00:09:10 Unikátní objev Poseidonu
  tak byl na světě.
 • 00:09:14 To byl pocit fantastický, protože
  se před námi otevíraly propasti
 • 00:09:18 a pukliny a soutěsky v kombinaci
  se suťovým typem jeskyní,
 • 00:09:23 které skutečně zdánlivě
  neměly konce.
 • 00:09:28 Když se zde pohybujeme, v tomto
  terénu, kde opravdu před námi nikdo
 • 00:09:32 nebyl - nemyslím jenom v podzemí,
  ale i na povrchu, tak v dnešní
 • 00:09:37 době, ve střední Evropě
  je to něco mimořádného.
 • 00:09:42 Pohybovat se v Poseidonu
  není vůbec jednoduché, i náš štáb
 • 00:09:45 to zažil na vlastní kůži.
 • 00:09:47 Museli jsme překonávat různé
  propasti, prodírat se houštím
 • 00:09:51 nebo se dokonce plazit po břiše
  různými průrvami, to všechno
 • 00:09:55 s těžkou natáčecí technikou.
 • 00:09:57 Některé puklinové propasti
  jsou 50 - 70 metrů hluboké,
 • 00:10:00 a právě tady nepomůže nic jiného
  než slaňovací technika.
 • 00:10:04 Průniky některých puklinových
  propastí, ať už jsme je nazvali
 • 00:10:08 Dračí propast, Křížová propast,
  Dunivá propast, tak byly vrcholně
 • 00:10:12 namáhavé, což je vlastně
  to dobrodružství.
 • 00:10:14 Ale před námi tam nikdo nebyl, tak
  to bylo umocněné tímto zážitkem,
 • 00:10:19 tím nadšením potom to zdokumentovat
  a postupně to objevovat.
 • 00:10:23 Systém Poseidon má několik unikátů.
 • 00:10:25 Je to nejrozsáhlejší pískovcový
  systém v Evropě,
 • 00:10:28 jeho výškové rozpětí je 105 metrů
  a jeho povrch neuvěřitelně členitý.
 • 00:10:33 Vyskytují se zde i jedineční
  živočichové a rostliny.
 • 00:10:39 Jedinečnost je jednak v té celkové
  tvářnosti, právě v tom navazování,
 • 00:10:43 což u nás nikde není, a pokud vím,
  tak v pískovcových oblastech
 • 00:10:47 střední Evropy to taky není známo.
 • 00:10:49 Tady prostě ukázali,
  že je u nás ještě co objevovat
 • 00:10:53 i v těch oblastech nekrasových,
  tzn. v nevápencových.
 • 00:11:00 Pro běžného turistu je to
  ve srovnání s tím, co vidí okolo,
 • 00:11:05 se skalami a se skalními útvary
  trošku méně zajímavá záležitost.
 • 00:11:09 Je to špičková věc pro odborníky,
  speleology, ale pro běžného
 • 00:11:13 návštěvníka ne až tak něco
  atraktivního jako třeba
 • 00:11:16 krasové jeskyně s krápníky.
 • 00:11:18 Turisté ale o nic v Teplických
  skalách nepřijdou.
 • 00:11:21 Ty zajímavé a snadno přístupné
  části Poseidonu, jako je např.
 • 00:11:25 soutěska Sibiř, Chrámové náměstí
  a další, jsou už dávno součástí
 • 00:11:29 turistických tras.
 • 00:11:31 Jsme tu na území Národní přírodní
  rezervace, kde příroda má přednost
 • 00:11:35 a chodit se zde smí jenom
  po turisticky značených cestách.
 • 00:11:39 Ono to není ani fyzicky dobře
  zpřístupnitelné, je to velmi úzké,
 • 00:11:43 jsou to různé propasti, komíny,
  slizké vlhké prostory.
 • 00:11:47 Aby se to běžnému člověku dalo
  zpřístupnit, tak bychom tady museli
 • 00:11:51 vytrhat ve skalách dynamitem chodby.
 • 00:11:54 Šanci podívat se na neznámá místa
  Poseidonu zájemci ale dostanou,
 • 00:11:58 ochranáři připraví pro návštěvníky
  skal informační tabule
 • 00:12:01 a ve spolupráci s jeskyňáři vznikne
  prezentace na webových stránkách.
 • 00:12:07 Pane Mlejnku, jaké byly nejtěžší
  momenty při té vaší
 • 00:12:10 objevitelské cestě?
 • 00:12:14 Určitě to již zaznělo, byly to
  prostupy některými propastmi
 • 00:12:18 jako třeba Dračí propast, to je
  opravdová speleologická lahůdka.
 • 00:12:25 Ta propast není z nejhlubších,
  ale je velice úzká,
 • 00:12:28 bylo to velice náročné.
 • 00:12:30 Jeskyně patří k největším přírodním
  tahákům v republice.
 • 00:12:33 Asi každý zná Moravský nebo Český
  kras, Poseidon je ale něco jiného.
 • 00:12:37 Rozdíl je v hornině.
 • 00:12:40 Vápencové jeskyně mají nádhernou
  výzdobu, krápníky
 • 00:12:43 rozličných velikostí i tvarů.
 • 00:12:46 Pískovcové jeskyně ale vznikají
  jiným způsobem.
 • 00:12:49 Vápenec voda rozpustí, pískovec ne.
 • 00:12:53 V krasových oblastech návštěvník
  má možnost navštívit krápníkové
 • 00:12:57 jeskyně, což v pískovcových
  oblastech ne.
 • 00:13:00 Proto vždycky kras bude turisticky
  určitě mnohem atraktivnější
 • 00:13:04 pro širokou veřejnost
  nežli pseudokras pískovcový,
 • 00:13:08 protože s takovými
  jevy se tady nesetkáme.
 • 00:13:11 Ale zase pro ten pískovcový
  pseudokras jsou charakteristické
 • 00:13:15 naprosto jiné tvary, které jsou
  také turisticky atraktivní.
 • 00:13:19 Jsou to skalní města, ta v našich
  krasových oblastech nenajdeme.
 • 00:13:23 Milovníci krápníkové výzdoby
  si ale i tady můžou přijít na své.
 • 00:13:27 V Poseidonu jsou totiž krápníky
  živé, říká se jim kořenové krápníky
 • 00:13:32 a jsou obdivuhodné.
 • 00:13:35 Ve tmě jeskyní můžou kořeny stromů
  růst i proti zemské gravitaci,
 • 00:13:39 navigují je kapky vody.
 • 00:13:41 Kořenové útvary v podstatě vznikají
  ze stromových kořenů,
 • 00:13:45 které prorůstají do podzemí,
  do jeskyní a do pískovcových slují.
 • 00:13:51 Vždy je rozhodující hlavní mateční
  kořen, který prorůstá do jeskyně.
 • 00:13:56 Velice důležitá je skapová římsa,
  která rozkapává ten vodící kořen,
 • 00:14:01 z něj se vytváří kořány, které
  proti sytícímu skapu vody a proti
 • 00:14:08 gravitaci rostou směrem vzhůru.
 • 00:14:12 Cesta za vodou se může měnit,
  kapky nepadají vždy do jednoho
 • 00:14:16 místa a v průběhu let
  vznikají různé tvary.
 • 00:14:19 I tady jsou stalagmity a stalagnáty
  jako ve vápencových jeskyních,
 • 00:14:23 hmota kořenů je ale proměnlivá
  a může vytvářet dokonce polštáře.
 • 00:14:27 Zde je ukázka kořenového polštáře,
  v jehož vrcholcích vyrůstají
 • 00:14:32 tři menší kořenové stalagmity.
 • 00:14:37 Další formou kořenových útvarů
  jsou potom výplně vrstevních spár.
 • 00:14:42 Opět zase mluvíme ne o pouhém
  prorůstání kořínků do jeskyní,
 • 00:14:46 tak jak je to docela běžné,
  ale o jakési plošné, prostorové
 • 00:14:51 výplni z kořínků.
 • 00:14:57 Čili tři základní typy kořenových
  útvarů: stalagmity, kořenové
 • 00:15:02 polštáře a kořenové výplně
  skalních spár a puklin.
 • 00:15:12 Nejčastěji jde o kořeny bříz,
  borovic a smrků.
 • 00:15:15 Rostou dlouhá desetiletí, vědci
  odhadují i kolem stovky let.
 • 00:15:20 Objevují se v jeskyních nebo
  skalních útvarech, které nejsou
 • 00:15:24 hluboko pod povrchem, kolem
  7 metrů, potřebují absolutní tmu
 • 00:15:28 nebo slabé rozptýlené světlo.
 • 00:15:30 Systém Poseidon je velice rozsáhlý,
  i proto jsme tady objevili
 • 00:15:35 a evidujeme mnoho
  kořenových útvarů.
 • 00:15:40 V současnosti evidujeme kolem
  50 kořenových stalagmitů,
 • 00:15:43 což je opravdu velký počet.
 • 00:15:46 Některé kořenové útvary, především
  ty stalagmity, zde dosahují
 • 00:15:50 rekordních rozměrů, některé útvary
  jsou vysoké až 70 cm.
 • 00:15:55 Kořenový systém stromu vznik těchto
  krápníků nijak nepoškozuje,
 • 00:15:59 stromy jsou zdravé.
 • 00:16:01 Naopak, když strom poškodí
  kupříkladu vichřice,
 • 00:16:04 živý krápník postupně odumírá.
 • 00:16:06 S podporou vody, ale bez světla
  bojuje ještě několik měsíců.
 • 00:16:10 Pane Mlejnku, vyskytují se podobné
  kořenové útvary i v jiných
 • 00:16:15 českých nebo evropských jeskyních?
 • 00:16:17 Kořenové útvary se vyskytují
  i v jiných jeskyních i v jiných
 • 00:16:23 státech, ale myslím si, že ČR
  je velmocí na kořenové útvary,
 • 00:16:28 zejména Teplické skály
  a systém Poseidon.
 • 00:16:31 To, co se zde objevilo,
  je opravdu mimořádné.
 • 00:16:36 Který z těch kořenových útvarů
  je nejzajímavější?
 • 00:16:40 Byl zde objeven jeden mimořádný
  kořenový útvar, který je kombinací
 • 00:16:44 polštářového typu kořenového útvaru
  a dvou stalagmitů.
 • 00:16:48 Tento útvar nazýváme Kyklop,
  je to excentrický kořenový útvar.
 • 00:16:55 Do kupy má asi 120 cm délku,
  vlastní stalagmit asi 60 cm výšku.
 • 00:17:03 A turisté se k němu dostanou?
 • 00:17:05 Turisté se v žádném případě k němu
  nedostanou, protože je jednak mimo
 • 00:17:10 turistické trasy a je v puklině,
  kterou vyplňuje suť, je zde velice
 • 00:17:15 nebezpečný okolní terén.
 • 00:17:19 Teplicko-adršpašské skály nabízejí
  i jiné přírodní cennosti.
 • 00:17:23 Jde o kraj, kde zanechala
  živé stopy doba ledová.
 • 00:17:26 V Poseidonu jakoby se zastavil čas.
 • 00:17:30 Zachovalo se zde
  chladné mikroklima.
 • 00:17:32 Jeho komplex je tak rozsáhlý,
  že přes zimu stačí nahromadit tolik
 • 00:17:36 chladu, že ani v létě tu teplota
  nepřekročí +5 až +7 stupňů.
 • 00:17:40 Není nic neobvyklého, když turisté
  v soutěsce Sibiř narazí v létě
 • 00:17:44 na sníh nebo kusy ledu. Tomuto jevu
  se říká teplotní inverze.
 • 00:17:47 S tím také souvisí výskyt horských
  a chladnomilných živočichů
 • 00:17:51 a rostlin, přírodovědci
  tu nacházejí stopy doby ledové.
 • 00:17:54 Druhům, které v té době hrály
  v české přírodě důležitou úlohu,
 • 00:17:58 se odborně říká glaciální relikty.
 • 00:18:02 Nejpozoruhodnější na celém systému
  Poseidon jsou především bezobratlí
 • 00:18:06 živočichové, několik glaciálních
  reliktů z pavouků.
 • 00:18:10 Další kuriozitou a pozoruhodností
  je velké množství kořenových
 • 00:18:14 útvarů, kořenových stalagmitů.
 • 00:18:21 V podstatě celkově druhů
  bezobratlých, kde převažují
 • 00:18:25 především pavouci a dále brouci,
  v současnosti je evidováno
 • 00:18:29 kolem 160 druhů.
 • 00:18:30 Všechny tyhle druhy, kterým souborně
  říkáme glaciální nebo postglaciální
 • 00:18:37 relikty, mají stejný typ areálu,
  vysoko na severu nebo na východě,
 • 00:18:41 na Sibiři, tzn. v zóně tajgy,
  případně na pomezí tajgy a tundry.
 • 00:18:45 A potom jsou tady ve střední
  Evropě, na těch malých izolovaných
 • 00:18:49 ostrůvcích mimořádně
  chladných míst.
 • 00:18:52 Právě tito živočichové vypovídají
  o tom, jaké klima tady bylo
 • 00:18:56 v dobách ledových.
 • 00:18:58 Doslova jsou to živoucí důkazy
  toho, jak se vyvíjela příroda
 • 00:19:01 za posledních 10 000 - 15 000 let.
 • 00:19:04 A jejich jména?
  Ty si asi nezapamatujete.
 • 00:19:06 Jsou to např. pavouci Sisicus
  apertus a plachetnatka pískovcová
 • 00:19:10 nebo roztoč Rhagidia gelida.
 • 00:19:12 Ani rostliny Poseidonu nejsou
  bez zajímavosti.
 • 00:19:17 Tady v těch sklaních roklích
  se setkáme i s typickou vegetací
 • 00:19:21 horskou i severskou.
 • 00:19:24 Mezi takové typické představitele
  uveďme mléčivec alpský, který
 • 00:19:28 v současnosti nekvete, ale tady
  máme ukázku rašících rostlinek.
 • 00:19:32 Ale je to třeba i poměrně hezká
  kytička violka dvoukvětá,
 • 00:19:36 řekněme taková žlutá fialka -
  pro zjednodušení.
 • 00:19:39 Nebo je to třeba podbělice alpská.
 • 00:19:42 Z těch chráněných cévnatých rostlin
  toho zase tady ve skalách
 • 00:19:47 tolik nenajdeme.
 • 00:19:49 Velké bohatství je tady právě
  v početném zastoupení různých
 • 00:19:53 druhů mechů a lišejníků.
 • 00:19:55 Teplické skály jsou také domovem
  množství dravých ptáků a sov.
 • 00:19:59 Mezi perly patří sokol stěhovavý,
  výr velký nebo třeba jestřáb lesní
 • 00:20:03 a orel sklaní. Hnízdí tu také naše
  nejmenší sova, kulíšek nejmenší.
 • 00:20:08 Poseidon vydal svá největší
  tajemství, je výjimečný,
 • 00:20:11 jeho systém rozměrný
  a vymyká se běžným měřítkům.
 • 00:20:14 Je to také jedno z nejvýše
  položených pískovcových skalních
 • 00:20:18 měst v Evropě, má své specifické
  mikroklima, rostliny i živočichy.
 • 00:20:22 A je v něm stále co objevovat.
 • 00:20:25 Naším dnešním průvodcem byl
  Roman Mlejnek se Správy jeskyní ČR,
 • 00:20:28 objevitel podzemního
  systému Poseidon.
 • 00:20:31 Díky za prvotřídní výlet
  a pomoc s natáčením.
 • 00:20:34 PLANETA VĚDA je u konce, ještě
  soutěž o poklady planety Země.
 • 00:20:38 Odpověď minulá: Stanfordský
  experiment se uskutečnil v r. 1971.
 • 00:20:42 Výherce zajímavého kamene:
 • 00:20:47 Otázka dnešní: Jak se jmenuje
  nejzajímavější kořenový stalagmit
 • 00:20:51 v systému Poseidon?
  Odpovědi posílejte na adresu:
 • 00:20:57 To je dnes všechno, příští týden
  se podíváme na sopky v okolí
 • 00:21:01 velkoměst. Určitě na shledanou.
 • 00:21:05 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2008

Související