iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 12. 2007
18:31 na ČT24

1 2 3 4 5

19 hlasů
5455
zhlédnutí

Planeta Věda

Život zvířat v podzemí

21 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Planeta Věda

 • 00:00:25 Dobrý den.
  Začíná další PLANETA VĚDA.
 • 00:00:29 Zavřete oči a představte si,
  že byste celý svůj život
 • 00:00:32 strávili ve složitém podzemním
  labyrintu, ve světě,
 • 00:00:35 kde vládne neprostupná tma.
 • 00:00:38 Pro většinu z vás asi opravdu
  nepříjemná představa.
 • 00:00:41 Jenomže příroda stvořila i zvířata,
  která v podzemí žijí,
 • 00:00:44 a zřejmě i docela spokojeně.
  Jsou to kupříkladu afričtí rypoši.
 • 00:00:48 A do jejich tajuplného podzemního
  světa se dnes vypravíme.
 • 00:00:52 Máme k tomu celkem zajímavou
  příležitost, českým vědcům se totiž
 • 00:00:56 zřejmě podařilo objevit nový druh
  tohoto unikátního savce.
 • 00:00:59 Našimi průvodci budou Radim Šumbera
  z Jihočeské univerzity
 • 00:01:03 a Pavel Němec z Přírodovědecké
  fakulty Univerzity Karlovy.
 • 00:01:07 Otázka první na pana Šumberu:
 • 00:01:09 Jak je těžké v 21. století
  objevit nového savce?
 • 00:01:12 Objevy nových savců
  jsou dvojího druhu.
 • 00:01:18 Ten první je takový opravdu
  objevitelský, že přijdete do nějaké
 • 00:01:21 oblasti, která je neprozkoumaná
  nebo dlouho nebyla a objevíte
 • 00:01:25 zvíře, které se na první pohled
  odlišuje od jeho příbuzných.
 • 00:01:28 Tyhle objevy jsou málo časté,
  ale zajímavé je to, že se neomezují
 • 00:01:32 pouze na drobná zvířata velikosti
  hlodavce, hmyzožravce nebo letouna.
 • 00:01:36 Stále se ještě objevují i velká
  zvířata velikosti
 • 00:01:39 středního primáta, popřípadě
  u kopytníků velikosti ovce.
 • 00:01:44 Pak je druhá kategorie objevů,
  a ty jsou už spíše laboratorní.
 • 00:01:48 Za pomoci nejnovějších
  taxonomických metod zkoumáte
 • 00:01:51 nějakou populaci už dlouho
  známého druhu zvířete.
 • 00:01:55 Zjistíte, že ta populace
  se odlišuje natolik, že vlastně
 • 00:01:59 opravňuje k udělení druhového
  statutu téhle populaci.
 • 00:02:03 A těchhle objevů je samozřejmě
  v současné době poměrně hodně
 • 00:02:06 a jsou velmi časté.
  A k tomu patří asi ten náš objev.
 • 00:02:11 Rypoši světu vědy poměrně
  dlouho unikali.
 • 00:02:14 Ačkoliv o existenci těchto zvířat
  v Africe se ví už dlouho,
 • 00:02:18 zoologové je pro své výzkumy
  objevili teprve v 80. letech
 • 00:02:22 a narazili na množství
  fascinujících skutečností.
 • 00:02:26 Desítky a stovky metrů
  podzemních tunelů.
 • 00:02:31 Představte si to jako takový hodně
  složitý systém metra,
 • 00:02:35 samozřejmě bez umělého osvětlení.
 • 00:02:37 Je tu tma, vlhko, málo kyslíku
  i potravy, většina tvorů
 • 00:02:41 by tu dlouho nevydržela.
 • 00:02:43 Jenomže evoluce se v historii
  ubírala nejrůznějšími cestami
 • 00:02:46 a podzemní zvířata jsou pro život
  v temném světě dokonale vybavená.
 • 00:02:51 Tady máme rypoše stříbřitého.
 • 00:02:53 Na tomhle zvířeti můžeme
  demonstrovat, jak podzemní zvíře
 • 00:02:58 vypadá: krátký ocas, malé oči,
  ale opravdu miniaturní,
 • 00:03:02 nohy jsou lopatovité, protože
  pomocí nich vyhrabává i tu hlínu.
 • 00:03:11 I dlouhé zuby, které za týden
  vyrostou o 1 cm,
 • 00:03:14 slouží k budování tunelů.
 • 00:03:16 Ústa začínají až za nimi,
  zřejmě proto, aby je rypoši neměli
 • 00:03:20 neustále plná hlíny.
 • 00:03:22 V subsaharské části Afriky žije
  nejméně 23 druhů těchto zvířat
 • 00:03:25 a další přibývají, stejně rychle,
  jako se k nim obrací pozornost
 • 00:03:29 výzkumných týmů.
 • 00:03:31 Profesor Hynek Burda byl jedním
  z prvních, kdo se jim v 80. letech
 • 00:03:35 začal věnovat.
 • 00:03:37 Já jsem tahle zvířata objevil
  pro sebe, pro vědu, před 25 lety
 • 00:03:44 při pobytu v Zambii.
 • 00:03:46 Tenkrát jsem pracoval na výzkumu
  sluchu a ucha u netopýrů
 • 00:03:50 a našich podzemních zvířat,
  tzn. krtků především.
 • 00:03:54 A když jsem byl v Africe, v Zambii,
  tak jsem tam viděl tahle zvířata
 • 00:03:59 a napadlo mě, že by bylo zajímavé
  srovnat jejich sluch.
 • 00:04:04 Do Evropy, konkrétně do Německa
  tak k výzkumným účelům putovali
 • 00:04:08 první rypoši a zdaleka nezůstalo
  jen u výzkumů sluchu.
 • 00:04:11 Téměř každá stránka života rypošů
  znamenala překvapení.
 • 00:04:15 První například bylo rozmnožování.
 • 00:04:18 Ukázalo se, že doba březosti
  je 100 dní, což je pro savce,
 • 00:04:24 který váží 80 gramů, čili velikost
  zlatého křečka, naprosto nezvyklé.
 • 00:04:34 Například potkan, podstatně větší
  hlodavec, má dobu březosti 1 měsíc.
 • 00:04:43 A pak se ukázalo, že například
  doba kojení trvá další 3 měsíce
 • 00:04:48 až jeden rok, zase naprosto
  nezvyklé pro hlodavce.
 • 00:04:53 Studie o rypoších si brzy
  našly cestu na stránky
 • 00:04:56 vědeckých časopisů.
 • 00:04:58 Pečlivé analýze vědci podrobili
  nejrůznější aspekty
 • 00:05:01 jejich smyslového vnímání
  nebo orientace v prostoru.
 • 00:05:04 Jedno z největších překvapení
  začalo vycházet na povrch
 • 00:05:08 teprve postupně.
 • 00:05:13 Já jsem chytnul v 85. roce první
  rypoše a někteří z nich dodnes žijí
 • 00:05:17 a rozmnožují se.
 • 00:05:19 Tenkrát to už byla dospělá zvířata,
  čili odhadem minimálně 25 let.
 • 00:05:23 Pro srovnání: potkan žije
  v průměru 2 - 4 roky.
 • 00:05:27 Další velkou kapitolou bude zřejmě
  imunitní systém rypošů, zoologové
 • 00:05:31 u nich totiž neobjevili prakticky
  žádné nemoci ani parazity.
 • 00:05:37 Co vás osobně
  do světa rypošů přivedlo?
 • 00:05:41 Mě k tomu v podstatě
  přivedla náhoda.
 • 00:05:44 Prof. Burda v 90. letech nebo
  koncem 90. let hledal neuroanatoma,
 • 00:05:51 který by studoval mechanizmy
  magnetického smyslu rypošů.
 • 00:05:54 Já jsem v podstatě byl
  ve správnou dobu na správném místě
 • 00:05:58 a celá moje práce na tomto tématu
  začala takovýmto způsobem, náhodně.
 • 00:06:05 Podíváme se na mapu Afriky,
  která se nám za chvíli ukáže
 • 00:06:08 v našem panelu.
  Kde se vlastně rypoši vyskytují?
 • 00:06:12 Rypoši se vyskytují v celé
  subsaharské Africe a vyhýbají se
 • 00:06:16 vlhkým tropickým deštným pralesům.
 • 00:06:19 Ale jinak v pásu savan jsou vlastně
  od pásu Sahelu, východní Afrika,
 • 00:06:24 až do jižní Afriky.
 • 00:06:26 Když se podíváme na vaše výzkumy,
  jak je přijímají domorodci?
 • 00:06:30 Má tohle zvíře pro domorodé
  obyvatele nějaký význam vůbec?
 • 00:06:35 Samozřejmě má a poměrně netradičně
  se všichni domorodci shodují
 • 00:06:39 na jednom a všichni rypoše
  upřímně nenávidí.
 • 00:06:42 A zvlášť drobní zemědělci, což je
  v Africe dominující část populace,
 • 00:06:49 tak rypoše nemají rádi,
  protože jim likvidují úrodu,
 • 00:06:54 likvidují místní plodiny.
 • 00:06:56 Ono je to v podstatě o tom,
  že rypoš se živí podzemními
 • 00:07:00 zásobními orgány rostlin,
  různými hlízami, oddenky, kořeny,
 • 00:07:04 a to je přesně to, co domorodci
  na svých políčcích pěstují.
 • 00:07:08 Jsou to batáty, naše brambory,
  maniok a další.
 • 00:07:12 Ten vztah je v podstatě
  dost podobný jako u nás
 • 00:07:16 krtek a zahrádkář.
 • 00:07:18 Rozdíl je v tom, že krtek si
  v podstatě dělá ty chodby,
 • 00:07:22 ale je hmyzožravec,
  takže se tím neživí.
 • 00:07:25 Rypoš dělá to stejné, akorát ještě
  selektivně jde po podzemních
 • 00:07:29 orgánech těch rostlin,
  takže dělá mnohem větší škody.
 • 00:07:34 Pojďme se teď podívat na jednu
  opravdovou zajímavou stránku
 • 00:07:38 ze života rypošů, je to jejich
  společenská organizace.
 • 00:07:42 Na začátku 80. let ji u rypošů
  lysých popsala jihoafrická
 • 00:07:45 vědkyně Janny Gerwisová.
 • 00:07:47 Říká se tomu eusocialita a trochu
  se to podobá společenstvím
 • 00:07:51 včel nebo mravenců.
 • 00:07:54 23 příbuzných rypoších druhů,
  všechny žijí v podzemí,
 • 00:08:00 někteří naprosto samotářsky.
 • 00:08:02 Setkat se se svým soukmenovcem
  mimo období rozmnožování znamená
 • 00:08:06 většinou boj na život a na smrt.
 • 00:08:09 Kromě těchto poustevníků
  se ale u některých rypoších druhů
 • 00:08:12 vyvinul naprostý opak.
 • 00:08:14 Je tam systém, který byl popsán
  začátkem 80. let,
 • 00:08:18 tzv. eusociální systém.
 • 00:08:20 Dříve se předpokládalo, že to je
  konec evoluce sociálních systémů,
 • 00:08:25 protože ten systém
  je poměrně komplikovaný.
 • 00:08:28 Je zajímavý tím, že řada členů
  té rodiny se rozhodne rezignovat
 • 00:08:32 na vlastní rozmnožování a pomáhají
  rozmnožovat se těm svým rodičům.
 • 00:08:36 V početné rypoší rodince
  se rozmnožuje jediný pár,
 • 00:08:39 král a královna.
 • 00:08:41 Odrostlá mláďata se starají
  o své mladší sourozence
 • 00:08:44 a v suchých afrických stepích
  vyhrabávají nové a nové tunely,
 • 00:08:48 aby rodině zajistila dostatek
  potravy v podobě rostlinných hlíz.
 • 00:08:52 Potřebu opustit rodné hnízdo
  a založit vlastní klan prakticky
 • 00:08:56 nemají, tabu jsou i sexuální
  kontakty s příslušníky rodiny.
 • 00:09:02 Bratr pro sestru není
  sexuálně atraktivní a opačně,
 • 00:09:05 stejně tak dcery pro otce apod.
 • 00:09:07 Jestliže chceme založit novou
  rodinu, tak musíme vzít jednoho
 • 00:09:11 z těch nerozmnožujících se
  příslušníků rodiny, samce,
 • 00:09:16 a spářit ho v neutrálním prostoru,
  v nové kleci se samicí
 • 00:09:20 z jiné rodiny.
 • 00:09:22 V přírodě se ale dvě cizí zvířata
  zřejmě zas tak často nesetkají,
 • 00:09:27 a tak většina rypošů zůstane
  celý život s rodiči.
 • 00:09:30 Pro dodržování tabu incestu
  je zřejmě nejdůležitější to,
 • 00:09:34 že zvířata se navzájem
  velmi dobře znají.
 • 00:09:39 Jestliže bratra a sestru izolujeme
  do separátní klece, nic se neděje,
 • 00:09:44 žijí spolu harmonicky,
  ale nerozmnožují se.
 • 00:09:48 Ovšem já vyberu například jednoho
  samce, na jeden den ho izoluju
 • 00:09:53 do jiné klece a druhý den
  ho dám zase zpátky.
 • 00:09:58 Paralelně vezmu jednu jeho sestru
  a tu taky izoluju.
 • 00:10:04 Takhle to dělám 30 dní, takže každé
  z těchto zvířat má nadále kontakt
 • 00:10:09 se svou rodinou, ale nemá kontakt
  s jedním z těch sourozenců.
 • 00:10:16 Oni zapomenou, že jsou bratr
  a sestra, a jakmile je potom dám
 • 00:10:20 zpátky do klece, tak jsou pro sebe
  atraktivní, začnou se pářit
 • 00:10:24 a v rodině máme dvě královny.
 • 00:10:28 Velký ohlas vzbudil v loňském roce
  článek, který tým profesora Burdy
 • 00:10:32 publikoval v prestižním časopise
  Current Biology.
 • 00:10:36 Ze srovnání údajů o chovaných
  zvířatech jednoznačně vyplynulo,
 • 00:10:40 že pár, který se rozmnožuje,
  má podstatně delší život než jeho
 • 00:10:44 potomci, kteří žijí bez sexu.
 • 00:10:48 Ukázalo se, že zvířata, která žijí
  v páru, se dožívají minimálně
 • 00:10:52 těch 20 let nebo ještě více.
 • 00:10:55 Zatímco jejich potomci,
  kteří se sami nerozmnožují
 • 00:10:58 a zůstávají v rodině, starají se
  o rodiče, o sourozence apod.,
 • 00:11:04 tak ti žijí zhruba 8 let.
 • 00:11:09 Vědci srovnali všechny parametry
  života rodičů a jejich potomků,
 • 00:11:13 stres, stravu,
  pracovní zátěž, spánek.
 • 00:11:16 Vyšel jim jednoznačný závěr:
  jediný rozdíl mezi rodiči a potomky
 • 00:11:20 je právě v dostupnosti
  sexuálních radovánek.
 • 00:11:23 V podstatě sexualita u těchhle
  zvířat hraje velkou roli,
 • 00:11:27 zřejmě udržování páru.
 • 00:11:30 Ta zvířata jsou v tomhle ohledu
  srovnatelná s člověkem
 • 00:11:34 nebo s šimpanzi bonobo, mají sex
  každý den, i několikrát denně.
 • 00:11:38 Vědci se domnívají,
  že důležitou roli v dlouhověkosti
 • 00:11:42 rozmnožujících se zvířat
  by mohly hrát např. hormony,
 • 00:11:45 které se při sexu uvolňují.
 • 00:11:47 Ty působí jako odchytávače
  volných radikálů, které přispívají
 • 00:11:50 k stárnutí organizmu.
 • 00:11:53 Pane Šumbero, jak je to překvapivé
  zjištění, že sex a délka života
 • 00:11:57 vlastně spolu tak úzce souvisejí.
 • 00:11:59 Tak překvapivé to je poměrně hodně.
 • 00:12:02 Dosud se předpokládalo, že sexuální
  aktivita je pro oba dva partnery
 • 00:12:08 vyčerpávající, fyzicky náročná.
 • 00:12:11 Taky se ví to, že ta zvířata,
  aby se mohla sexuálně rozmnožovat,
 • 00:12:15 dejme příklad hlavně ptáky a savce,
  tak musí udržovat nějaká teritoria
 • 00:12:20 a musí si je bránit.
 • 00:12:22 Musí bránit svoje partnerky,
  musí bránit tomu,
 • 00:12:25 aby jim partnerky zahýbaly.
 • 00:12:27 Vlastně i ten konkrétní sexuální
  akt je rizikový,
 • 00:12:31 protože zvyšuje pravděpodobnost
  přenosu různých chorob, parazitů.
 • 00:12:35 A v podstatě i pářící se zvířata
  v tom okamžiku jsou více
 • 00:12:39 exponovaná predátorům.
  Takže tohle zjištění překvapivé je.
 • 00:12:43 Mě osobně překvapila
  ta sociální bohatost,
 • 00:12:47 která se u rypošů vytváří.
 • 00:12:50 Už se ví něco o tom vývoji,
  jak se vlastně vytvořila?
 • 00:12:53 Otázka rypoší sociality
  je v podstatě to nejzajímavější,
 • 00:12:56 co se ve vědeckém výzkumu
  u rypošů objevuje.
 • 00:13:00 Jsou takové dvě představy.
 • 00:13:02 První představa je, že rypoš byl
  původně samotář a když se dostal
 • 00:13:07 do polopouštních oblastí,
  kde potravy je málo,
 • 00:13:10 tak tam byl tlak na to,
  aby se ta zvířata stávala sociální.
 • 00:13:13 Druhou takovou představou je to,
  že v podstatě i jeho nejbližší
 • 00:13:17 příbuzní jsou sociální,
  takže to zvíře nebo jeho předek
 • 00:13:21 byl původně sociální.
 • 00:13:24 A zajímavé je ne to, proč jsou
  sociální, protože to zdědili,
 • 00:13:28 ale zajímavé je, proč některá
  zvířata se rozhodla být samotářská.
 • 00:13:31 V další reportáži se podíváme
  do další fascinující oblasti,
 • 00:13:35 je to oblast smyslového
  vnímání rypošů.
 • 00:13:38 Zmínili jsme to už na začátku.
 • 00:13:41 Zapomeňte na barvy, světlo i šíření
  zvuku, na které jste zvyklí.
 • 00:13:45 Rypoší svět vypadá úplně jinak.
 • 00:13:50 Tam, kde se člověk orientuje pomocí
  zraku, musí si rypoši pomoci jinak.
 • 00:13:54 Jejich oči jsou miniaturní
  a zaznamenávají v podstatě
 • 00:13:58 jenom ostré denní světlo.
 • 00:14:00 Přesto se nedá říct, že by ve svém
  podzemním světě nějak tápali.
 • 00:14:03 Přímo naopak, pohybují se v něm
  s naprostou jistotou.
 • 00:14:06 Ta zvířata se mimo jiné orientují
  dobře kinestetickým smyslem.
 • 00:14:13 To znamená, že v podstatě ona znají
  zpaměti systém těch svých nor
 • 00:14:18 a velice dokonale jsou schopna
  se tím systémem pohybovat
 • 00:14:21 jenom na základě hmatových stimulů.
 • 00:14:27 Dokonalou mentální mapu neznámého
  prostředí si dokáží
 • 00:14:30 udělat velmi rychle.
 • 00:14:32 Při pokusech v labyrintu si vedou
  podstatně lépe než třeba potkani.
 • 00:14:36 Potkan by tam probíhal velice
  rychle, tak jak potkani běhají,
 • 00:14:42 nicméně by se málo zlepšoval
  při těch dalších pokusech.
 • 00:14:45 Tohle zvíře dělá - tohle je právě
  ta první cesta, kdy si pečlivě
 • 00:14:49 projde celý ten labyrint,
  a při dalších pokusech je to zvíře
 • 00:14:53 naopak daleko rychlejší než potkan.
 • 00:14:56 Zatímco člověk se v neznámém
  prostředí orientuje podle
 • 00:14:59 záchytných bodů, které mu poskytuje
  zrak, rypoši se na vizuální
 • 00:15:03 informace spolehnout nemohou.
 • 00:15:05 Přesto se při budování nových
  tunelů nikdy neztratí.
 • 00:15:08 Při téhle činnosti jim pomáhá
  magnetický kompas, který funguje
 • 00:15:12 jako nějaká směrová reference.
 • 00:15:16 Ta zvířata když chtějí držet
  rovný směr během toho hrabání,
 • 00:15:20 tak používají jako referenční směr
  magnetické pole Země.
 • 00:15:24 Že zemský magnetismus dokáží vnímat
  například ptáci, vědci věděli
 • 00:15:28 už od 50. let, rypoši se ale stali
  prvními savci u kterých
 • 00:15:32 se tato domněnka potvrdila.
 • 00:15:34 Profesoru Burdovi ji pomohl
  prokázat následující experiment.
 • 00:15:38 Když dáme rypoše,
  tu rodinu nebo pár, do arény,
 • 00:15:43 začnou sbírat hnízdní materiál
  a začnou stavět hnízdo.
 • 00:15:47 To hnízdo v naprosté většině
  případů vznikne v jihovýchodním
 • 00:15:51 kvadrantu té arény.
 • 00:15:54 A jestliže ta aréna se nachází
  mezi Helmholtzovými cívkami -
 • 00:15:58 tou cívkou můžeme změnit magnetické
  pole Země, takže sever je na jihu -
 • 00:16:04 tak potom staví odpovídajícně
  hnízdo třeba na severozápadě.
 • 00:16:09 Následné výzkumy mozkových struktur
  rypošů, které v Praze prováděl
 • 00:16:13 P. Němec, potvrdily, že zvířata
  mají v mozku speciální centra,
 • 00:16:17 která magnetickou
  informaci zpracovávají.
 • 00:16:20 Skutečně jsme zjistili,
  že existuje řada
 • 00:16:25 identifikovatelných struktur mozku,
  které tu informaci procesují.
 • 00:16:30 A právě jednou z takových struktur
  je tectum středního mozku.
 • 00:16:34 A teď naše novější výsledky
  poukazují na to, že například
 • 00:16:38 hippocampus procesuje magnetickou
  informaci u těchto zvířat.
 • 00:16:43 Výsledky na rypoších inspirovaly
  i další zoology.
 • 00:16:47 Magnetický kompas byl záhy potvrzen
  i u jiných podzemních zvířat.
 • 00:16:51 Podle nejnovějších údajů se zdá,
  že jsou ho do jisté míry schopné
 • 00:16:55 využívat třeba i laboratorní myši.
 • 00:16:58 Vy se zabýváte smysly.
  Nějaké další zajímavosti z tohoto?
 • 00:17:03 Například sluch u těchto zvířat
  je přizpůsoben na vnímání hlubokých
 • 00:17:08 tónů, které se šíří
  v podzemí nejlépe.
 • 00:17:14 Další zajímavostí je, že zvuk,
  když se šíří v podzemních tunelech,
 • 00:17:18 tak je zesilován.
 • 00:17:20 A opět středoušní kůstky
  jsou uzpůsobeny tak,
 • 00:17:24 aby bylo zamezeno ohlušování
  tímto zvukem, který je zesilován.
 • 00:17:28 Zvukem komunikují?
 • 00:17:30 Zvířata komunikují zvukově, jejich
  komunikace je poměrně složitá.
 • 00:17:36 Je zajímavé, že je dokonce
  složitější u těch solitérů,
 • 00:17:40 kteří se musí složitě namlouvat,
  aby se sobě mohli přizpůsobit.
 • 00:17:46 -Co oči?
  -Oči jsou zajímavé také.
 • 00:17:50 Nejzajímavější na tom je to,
  že oko se jak na úrovni optiky,
 • 00:17:54 tak fotoreceptorů zdá být
  přizpůsobeno vnímání světla
 • 00:17:58 o vysoké intenzitě,
  spíše než vidění za nízkých
 • 00:18:02 světelných intenzit.
 • 00:18:04 Zdá se nám, že celý zrakový systém
  byl přetvořen v takový detektor,
 • 00:18:09 který v podstatě detekuje
  poškození toho systému tunelů.
 • 00:18:16 Může to být takový účinný
  antipredační systém.
 • 00:18:22 V poslední reportáži se podíváme
  do domoviny rypošů, do Afriky.
 • 00:18:26 Je to vlastně takový africký krtek.
 • 00:18:29 Není proto divu, že domorodci
  ho příliš v lásce nemají.
 • 00:18:35 Své podzemní útočiště
  opouští jen velmi zřídka.
 • 00:18:38 Studovat ho v jeho přirozeném
  prostředí byl proto
 • 00:18:42 pro vědce docela oříšek.
 • 00:18:44 Tahle zvířata se projevují směrem
  nahoru stejně jako krtek,
 • 00:18:49 to znamená dělají krtiny.
 • 00:18:51 Poznáte, že tam to zvíře je,
  můžete sledovat dynamiku,
 • 00:18:55 jak se tam objevují ty krtiny.
 • 00:18:57 Taky přítomnost rypošů poznáte,
  že tam usychá vegetace,
 • 00:19:00 protože likvidují podzemní hlízy.
  Ale to je všechno.
 • 00:19:03 Zmapovat rypoší systém dá práci,
  obzvlášť v horkém africkém slunci.
 • 00:19:07 Některé chodby totiž sahají až
  do hloubky 2 m a nejdelší soustavy
 • 00:19:11 mohou měřit přes půl kilometru.
 • 00:19:14 Co my jsme měli maximální délku
  systému, to bylo 320 m,
 • 00:19:18 takže to je hodně.
 • 00:19:20 U rypoše lysého kopat ty systémy,
  to hraničí skoro s masochismem,
 • 00:19:26 protože oni mají několik kilometrů.
 • 00:19:29 Nejdelší systém, ale ten nebyl
  ještě kompletně dokopaný, byl 3 km.
 • 00:19:34 Nejvíc možností, jak zvířata
  sledovat, nabízí telemetrie.
 • 00:19:38 Na krk rypoše se umístí
  speciální obojek,
 • 00:19:41 který vysílá signál o jeho pohybu.
 • 00:19:44 Zoologům umožní sledovat nejen to,
  kde se zvíře zrovna nachází,
 • 00:19:48 ale jestli je zrovna
  aktivní nebo spí.
 • 00:19:51 Ta vysílačka v normální poloze,
  jak je na tom zvířeti, vydává
 • 00:19:55 takovouto frekvenci signálu.
 • 00:19:59 - PŘERUŠOVANÉ PÍPÁNÍ -
 • 00:20:02 Nicméně když se to zvíře rozhodne,
  že bude neaktivní,
 • 00:20:06 vleze si do hnízda a bude spát,
  tak si schoulí hlavu
 • 00:20:10 takto pod tělo.
 • 00:20:12 Tím pádem vysílačka začne
  produkovat úplně jiný signál.
 • 00:20:15 Vědci díky tomu např. zjistili,
  že i rypoši mají své denní rytmy,
 • 00:20:19 něco jako den a noc.
 • 00:20:21 Neřídí se ale světlem
  jako většina druhů zvířat,
 • 00:20:24 ale teplotními výkyvy v podzemí.
 • 00:20:27 Jak vlastně rypoše chytáte?
 • 00:20:30 Na chytání rypošů existují
  speciální pasti, ovšem jejich
 • 00:20:34 úspěšnost je poměrně malá,
  to je 1 - 2 zvířata za týden.
 • 00:20:38 Tak musíme chytat tradičním
  lovem, to znamená motykou.
 • 00:20:41 Říkají přírodovědci
  Radim Šumbera a Pavel Němec.
 • 00:20:45 Děkuji za pomoc s přípravou pořadu.
 • 00:20:47 Ještě k soutěžím - minule jsme se
  ptali na to, odkud pocházejí
 • 00:20:51 pazourky, které na naše území
  dopravil kontinentální ledovec.
 • 00:20:55 Správná odpověď je: z Pobaltí.
 • 00:20:57 Vítězem je Andrea Mikutowská
  z Brna.
 • 00:21:00 Soutěžní otázka
  pro tento týden je tipovací:
 • 00:21:03 Jak dlouhou chodbu může rypoš
  vytvořit v celkem tvrdé
 • 00:21:07 africké půdě za jediný den?
 • 00:21:10 Nejlepší tipař dostane další z řady
  neobyčejných kamenů, které naší
 • 00:21:13 soutěži zajišťují čeští geologové
  v rámci Roku planety Země.
 • 00:21:17 Odpovědi posílejte na email:
 • 00:21:22 Víc se už do dnešní PLANETY VĚDA
  nevejde, za týden na shledanou.
 • 00:21:28 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2007

Související