iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 1. 2007
18:33 na ČT24

1 2 3 4 5

17 hlasů
5721
zhlédnutí

Planeta Věda

Hormonální antikoncepce

21 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Planeta Věda

 • 00:00:26 Dobrý den.
  Začíná pořad PLANETA VĚDA.
 • 00:00:30 Dnes se podíváme na jeden
  zajímavý fenomén.
 • 00:00:33 Hormonální antikoncepce v podobě
  zázračných antibaby pilulek
 • 00:00:36 odstartovala v 60. letech
  sexuální revoluci.
 • 00:00:39 Zpočátku často diskutovaný vynález
  se stal během téměř 50 let od svého
 • 00:00:43 uvedení na trh běžnou součástí
  života mnoha žen a svého druhu
 • 00:00:47 společenským fenoménem.
 • 00:00:49 O jeho vlivech na ženské zdraví
  byly popsány stohy papíru.
 • 00:00:52 Sexuologové a evoluční psychologové
  se ale zaměřují i na jiné dopady
 • 00:00:57 jejich používání,
  které lékaře většinou nezajímají.
 • 00:01:00 Našimi dnešního hosty jsou Kateřina
  Klapilová ze Sexuologického ústavu
 • 00:01:04 1. lékařské fakulty Univerzity
  Karlovy a Barbara Husárová
 • 00:01:08 z fakulty humanitních studií.
  Dobrý den.
 • 00:01:11 Co podle vás znamenal
  objev hormonální antikoncepce
 • 00:01:14 pro vývoj lidské sexuality?
 • 00:01:17 Nejen vynález hormonální
  antikoncepce, ale vůbec spolehlivé
 • 00:01:23 antikoncepce jako takové,
  byl radikální průlom především
 • 00:01:26 pro ženskou sexualitu.
 • 00:01:29 Co to znamená?
  Hlavní slovo o reprodukci má žena.
 • 00:01:33 Může se rozhodnout, kdy bude mít
  děti, kolik jich bude mít.
 • 00:01:37 Z globálního hlediska to znamenalo,
  že se snížil počet potratů,
 • 00:01:42 vraždění nechtěných dětí.
 • 00:01:44 A pro sexualitu páru jako takovou
  to znamenalo to, že sexuální
 • 00:01:48 aktivity začaly být častější,
  nebyly omezované pouze
 • 00:01:52 na neplodné období apod.
 • 00:01:57 Co to znamenalo podle vás?
 • 00:01:59 Hormonální antikoncepce
  je na trhu ještě krátce.
 • 00:02:03 Neumíme tedy ještě předpovídat
  trendy ve vývoji lidské sexuality
 • 00:02:07 z evolučního nebo jiného hlediska.
 • 00:02:09 Podívejme se nyní do historie
  antikoncepčních pilulek.
 • 00:02:13 S myšlenkou regulovat reprodukční
  cyklus pomocí hormonů přišel
 • 00:02:16 přišel už ve 20. letech minulého
  století rakouský fyziolog
 • 00:02:20 Ludwig Haberland.
 • 00:02:22 Inspirovala ho jednoduchá myšlenka:
  žena, která je jednou těhotná,
 • 00:02:26 už znovu neotěhotní.
 • 00:02:28 Usiloval tedy o navození stavu,
  který by těhotenství připomínal.
 • 00:02:32 V organismu by pak nedocházelo
  k ovulaci, tedy uvolnění vajíčka,
 • 00:02:36 které by pak logicky
  nemohlo být oplodněno.
 • 00:02:39 Podobné výzkumy pokračovaly
  až do 50. let.
 • 00:02:45 Vývoj hormonální antikoncepce
  souvisí s bojem za lidská práva
 • 00:02:48 žen a se jménem Margaret Sangerová,
  což byla porodní asistentka,
 • 00:02:53 propagátorka metod plánovaného
  rodičovství v USA
 • 00:02:56 na začátku 20. století.
 • 00:03:02 Stala se mecenáškou výzkumu, který
  umožnil Franku Coltonovi uvést
 • 00:03:09 v roce 1960 první přípravek
  kombinované hormonální antikoncepce
 • 00:03:14 na trh, ten přípravek
  se jmenoval Enovid.
 • 00:03:17 Pilulka proti početí vyvolávala
  už od počátku odpor v církevních
 • 00:03:21 kruzích a obavy z možných
  zdravotních rizik.
 • 00:03:25 Její rozmach byl přesto raketový.
 • 00:03:28 Od roku 1962 do roku 1969
  se počet jejich uživatelek
 • 00:03:33 zvýšil z počátečních
  50 000 na rovný milion.
 • 00:03:41 Antikoncepční účinek hormonální
  antikoncepce je nejvýznamnějším
 • 00:03:46 benefitem, který antikoncepce
  přináší ženám.
 • 00:03:49 Kromě toho existují další
  nekontracepční výhody.
 • 00:03:52 Dá se říct, že hormonální
  antikoncepce v určitém smyslu
 • 00:03:56 chrání zdraví žen.
 • 00:03:58 Porovnáme-li zdravotní rizika
  a zdravotní výhody,
 • 00:04:01 tak u mladé zdravé ženy ty výhody
  jednoznačně převyšují rizika.
 • 00:04:06 Enovid obsahoval asi 120 mikrogramů
  estrogenu, to je asi 5x víc,
 • 00:04:11 než kolik se ho nachází v dnešních
  nejmodernějších přípravcích.
 • 00:04:16 Vývoj antikoncepce směřuje
  k neustálému snižování dávek
 • 00:04:20 použitých hormonů.
 • 00:04:25 První přípravek Enovid měl zhruba
  pětinásobnou dávku hormonů v jedné
 • 00:04:29 tabletě, čili i případné nežádoucí
  účinky nebo rizika,
 • 00:04:32 která vyplývají z dávky hormonů,
  byla podstatně vyšší.
 • 00:04:38 Druhou tendencí ve vývoji
  hormonální antikoncepce je hledání
 • 00:04:42 optimálního progestinu, tedy látky,
  která se bude co nejvíce podobat
 • 00:04:46 progesteronu, případně bude
  uživatelce přinášet další
 • 00:04:50 zdravotní výhody, které vyplývají
  ze struktury použité látky.
 • 00:04:57 Kromě antikoncepčního efektu mluví
  lékaři i o dalších pozitivních
 • 00:05:01 účincích na zdraví žen.
 • 00:05:04 Hormonální antikoncepce například
  snižuje riziko vzniku zhoubných
 • 00:05:07 nádorů dělohy a vaječníků
  nebo omezuje nebezpečí rozvoje
 • 00:05:12 osteoporózy v pozdějším věku.
 • 00:05:14 K nejznámějším rizikům patří
  zvýšení krevní srážlivost.
 • 00:05:18 Estrogeny obecně zvyšují pohotovost
  krve ke koagulaci.
 • 00:05:22 Z toho vyplývá i riziko hluboké
  žilní trombózy a plicní embólie,
 • 00:05:27 které se zvyšuje u uživatelek
  kombinované hormonální
 • 00:05:31 antikoncepce. Je nutno si uvědomit,
  že se zvyšuje riziko relativní,
 • 00:05:36 absolutní riziko je velmi nízké.
 • 00:05:41 Incidence hluboké žilní trombózy
  je zhruba 5 případů
 • 00:05:44 na 100 000 obyvatel.
 • 00:05:48 Zvýšení trojnásobné až pětinásobné
  u uživatelek hormonální
 • 00:05:53 antikoncepce představuje incidenci
  15 - 25 případů
 • 00:05:56 na 100 000 obyvatel.
 • 00:05:59 Je nutné zdůraznit, že fyziologické
  těhotenství má incidenci hluboké
 • 00:06:03 žilní trombózy 60 na 100 000
  případů, čili je vyšší
 • 00:06:06 než u uživatelek hormonální
  antikoncepce.
 • 00:06:08 Podle údajů z roku 2004 užívá v ČR
  hormonální antikoncepci
 • 00:06:13 téměř 50 % žen.
 • 00:06:17 Znovu sexuoložka K. Klapilová.
 • 00:06:20 Kdy se vlastně začali hormonální
  antikoncepcí zbývat i vědci
 • 00:06:24 z jiných vědních oborů, třeba
  psychologové nebo sexuologové?
 • 00:06:27 Vlivem hormonální antikoncepce
  se samozřejmě zabývají vědci
 • 00:06:34 ze spousty vědních oborů:
  sexuologové, sociologové,
 • 00:06:38 taky antropologové
  nebo lidští etologové.
 • 00:06:42 Já samozřejmě nemůžu vědět všechno,
  ale první psychologické
 • 00:06:46 sexuologické práce se objevují
  zhruba od 80. let minulého století.
 • 00:06:51 Co vědce nejvíc zajímá?
 • 00:06:54 Jak z kterého oboru.
 • 00:06:57 Samozřejmě vliv hormonální
  antikoncepce na sexuální aktivitu
 • 00:07:01 ženy a páru, vliv na fyziologické
  dopady užívání
 • 00:07:06 hormonální antikoncepce.
 • 00:07:09 Co se týká lidských etologů,
  ty zajímá vliv na atraktivitu ženy.
 • 00:07:14 Chrání před vznikem rakoviny dělohy
  a vaječníků i proti zánětlivým
 • 00:07:19 onemocněním pánve.
 • 00:07:21 Její další výhodou je pro mnoho žen
  pravidelný a bezbolestný
 • 00:07:25 menstruační cyklus.
 • 00:07:27 Kromě těchto nesporně kladných
  zdravotních dopadů
 • 00:07:30 mohou ale pilulky ovlivnit
  i ženské chování a prožívání.
 • 00:07:36 Tam se uvažuje i o vlivech lehce
  negativních, což není úplně
 • 00:07:40 populární téma v dnešní době.
 • 00:07:43 Zejména se mluví o ovlivnění
  sexuálního života ženy,
 • 00:07:49 a to tím směrem, že pod vlivem
  dlouhodobějšího užívání hormonální
 • 00:07:54 antikoncepce se snižuje sexuální
  apetence, čili chuť k sexuálním
 • 00:08:00 aktivitám ze strany ženy.
 • 00:08:04 U těchto žen se objevuje
  méně sexuálních fantazií,
 • 00:08:09 méně iniciují sexuální aktivity.
 • 00:08:11 Závěry takto zaměřených studií
  se ale často poněkud rozcházejí,
 • 00:08:16 důvodů může být celá řada.
 • 00:08:19 Výsledky ovlivní například
  odlišná struktura
 • 00:08:22 zkoumaného vzorku populace.
 • 00:08:24 Důležitou proměnou může být třeba
  i to, jak dlouho už ženy
 • 00:08:27 hormonální antikoncepci užívají.
 • 00:08:31 Byly to studie, které sledovaly
  ženy krátce po začátku užívání
 • 00:08:35 této hormonální antikoncepce.
 • 00:08:38 Zhruba do dvou let tam byl
  pozorovaný nárůst sexuální
 • 00:08:42 apetence, což se samozřejmě
  vysvětluje tím, že ta žena ztratí
 • 00:08:46 bázeň z početí a konečně si může
  užít ty sexuální aktivity.
 • 00:08:52 Nicméně po dlouhodobějším užívání
  naopak ta sexuální
 • 00:08:57 apetence pozvolna klesá.
 • 00:09:01 Z fyziologických dopadů, o kterých
  se mluví, musím také zmínit např.
 • 00:09:07 mizející poševní zvlhčení
  při vzrušení, při sexuálních
 • 00:09:12 aktivitách, což určitě nepřispívá
  k tomu, aby se žena
 • 00:09:16 na sexuální aktivity příliš těšila.
 • 00:09:19 Některé experimenty poukazují
  i na zvláštní změny
 • 00:09:22 ženské žárlivosti.
 • 00:09:25 Za normálních okolností jsou
  podle psychologů ženy žárlivé
 • 00:09:28 spíše emocionálně.
 • 00:09:30 Nepříjemné pocity zažívají, pokud
  se jejich protějšek s někým sblíží,
 • 00:09:34 žárlí na jeho kamarádky
  nebo kolegyně, zkrátka na všechny,
 • 00:09:37 se kterými by si partner
  mohl rozumět lépe.
 • 00:09:40 U mužů je situace úplně obrácená.
 • 00:09:46 Muži jsou háklivější na to,
  když jejich partnerka má s někým
 • 00:09:50 jiným sexuální aktivity.
 • 00:09:53 Taky jsou ochotnější pod vlivem
  odhalení těchto sexuálních aktivit
 • 00:09:56 ukončit vztah. Ženy jsou vůči
  tomuto daleko benevolentnější.
 • 00:10:00 Tady se ukázal v rámci toho
  jeden zajímavý vliv
 • 00:10:02 hormonální antikoncepce.
 • 00:10:05 V tomto experimentu, o kterém
  mluvím, se ukázalo, že ženy
 • 00:10:10 pod vlivem braní hormonální
  antikoncepce začaly být více
 • 00:10:13 sexuálně žárlivé, čili více žárlivé
  na to, že jejich partner by měl mít
 • 00:10:18 s někým jiné sexuální aktivity.
 • 00:10:21 Podle některých názorů by to mohlo
  být i tím, že uživatelky
 • 00:10:25 hormonální antikoncepce mívají
  víc sexuálních partnerů,
 • 00:10:28 a tudíž i větší tendenci k nevěře.
 • 00:10:30 Sexuální nevěru partnera prý právě
  proto vnímají jako nebezpečnou.
 • 00:10:35 Jsou ještě nějaké další efekty
  hormonální antikoncepce,
 • 00:10:38 které v reportáži nezazněly?
 • 00:10:41 Například antikoncepce byla
  dříve nasazována pro snížení
 • 00:10:45 premenstruačního syndromu
  některých žen.
 • 00:10:51 Premenstruační syndrom znamená
  výkyvy nálad tři dny před
 • 00:10:58 menstruací, které jsou způsobeny
  prudkým snížením hladiny hormonů.
 • 00:11:05 Objevují se tam deprese,
  podrážděnost té ženy.
 • 00:11:11 Takže tato antikoncepce byla
  nasazována tehdy, když se u té ženy
 • 00:11:15 objevovaly velké příznaky tohoto
  premenstruačního syndromu, přičemž
 • 00:11:21 měla tento syndrom eliminovat.
 • 00:11:26 Nicméně si musíme uvědomit,
  že výkyvy hormonů v případě braní
 • 00:11:30 orální hormonální antikoncepce
  nastávají v průběhu každého dne.
 • 00:11:35 Takže v poslední době se ukazuje,
  že tyhle symptomy se rozšíří
 • 00:11:40 v podstatě do celého cyklu
  a objevují se tam depresivní stavy.
 • 00:11:48 Další, co je zajímavé
  a co zajímá spoustu lidí, je to,
 • 00:11:52 jak je nebezpečná hormonální
  antikoncepce v případě početí,
 • 00:11:58 když to ta žena neví a dále užívá
  hormonální antikoncepci.
 • 00:12:04 Tady dochází například
  k maskulinizaci ženského plodu
 • 00:12:08 pod vlivem užívání v těhotenství.
 • 00:12:12 Experimenty, které sledují vliv
  hormonální antikoncepce,
 • 00:12:15 jsou poměrně náročné. Pojďme se
  podívat na to, jak probíhají.
 • 00:12:20 Podle některých výzkumů se ženská
  atraktivita v různých fázích
 • 00:12:24 menstruačního cyklu mění.
 • 00:12:26 Na jakési podvědomé úrovni
  zaznamenávají muži nepatrné
 • 00:12:30 změny tváře i vůní.
 • 00:12:32 Výzkumníci se často inspirují
  poznatky ze života zvířat.
 • 00:12:36 Ta totiž narozdíl od lidí soustředí
  svou sexuální aktivitu na období,
 • 00:12:39 kdy samice může přijít
  do jiného stavu, jen tehdy
 • 00:12:43 je pro samce atraktivní.
 • 00:12:45 Podobně je tomu i u žen,
  nejatraktivnější jsou pro muže
 • 00:12:48 prý v období ovulace.
 • 00:12:53 Projekty, které na tomto pracovišti
  vypracováváme, se týkají jednak
 • 00:12:56 čichu a jednak obecněji sexuality.
 • 00:12:59 V posledních letech jsme se
  zaměřili na výzkum změn atraktivity
 • 00:13:02 v průběhu menstruačního cyklu.
 • 00:13:05 Při jednom z pokusů experimentátoři
  fotografovali skupinu žen v různých
 • 00:13:09 fázích menstruačního cyklu.
 • 00:13:11 Jejich přitažlivost nechali poté
  vyhodnotit skupinou mužů.
 • 00:13:15 Tentokrát jsme tento experiment
  prováděli ještě ve spolupráci
 • 00:13:17 s kolegy z Velké Británie,
  konkrétně z New Castelu,
 • 00:13:22 kde ten experiment prováděli také,
  na další skupině žen.
 • 00:13:26 Poté, co jsme nasbírali ty
  fotografie, tak jsme nechávali vždy
 • 00:13:29 dvě fotografie od jedné ženy s tím,
  že jedna z těch fotografií byla
 • 00:13:34 získána v období ovulace
  a druhá v období luteální fáze.
 • 00:13:39 To ti hodnotitelé nevěděli a měli
  vždy z těch dvou fotografií vybrat
 • 00:13:44 tu, která jim přijde atraktivnější.
 • 00:13:50 A opět nám vyšlo, stejně tak jako
  kolegům v Anglii, že ženy,
 • 00:13:55 které jsou v období ovulace,
  jsou hodnoceny jako atraktivnější.
 • 00:13:59 Sexuology samozřejmě zajímá,
  jak by takový pokus dopadl u žen,
 • 00:14:03 které užívají hormonální
  antikoncepci a do fáze ovulace,
 • 00:14:07 tedy největší přitažlivosti,
  se vůbec nedostávají.
 • 00:14:11 Zajímavé podněty přinesl v tomto
  směru experiment provedený
 • 00:14:14 ve Finsku, tamní vědci porovnávali
  atraktivitu osobní vůně
 • 00:14:18 na dvou skupinách žen -
  s antikoncepcí i bez ní.
 • 00:14:24 Ti právě zjistili, že u skupiny
  žen, které užívají
 • 00:14:28 hormonální antikoncepci,
  k těmto změnám nedochází.
 • 00:14:31 To by odpovídalo tomu,
  co víme o hormonálním působení,
 • 00:14:34 že v průběhu běžného cyklu dochází
  ke kolísání jak estrogenů,
 • 00:14:38 tak progesteronů.
 • 00:14:40 Pokud ženy užívají hormonální
  antikoncepci, tak k tomuto kolísání
 • 00:14:44 nedochází a může to měnit do určité
  míry i jejich atraktivitu.
 • 00:14:49 Další výzkum, který probíhá
  v současné době, studuje partnerský
 • 00:14:53 život dvojic, které už spolu
  žijí aspoň tři roky.
 • 00:14:59 V našem pokusu pracuje momentálně
  40 párů, které jsou vlastně
 • 00:15:05 rozdělené do dvou skupin.
 • 00:15:07 Jednu skupinu tvoří lidé, kteří
  hormonální antikoncepci neužívají,
 • 00:15:11 a druhou skupinu tvoří lidé, kteří
  hormonální antikoncepci užívají.
 • 00:15:16 Jedním z cílů našeho výzkumu
  je i porovnat život párů,
 • 00:15:21 které hormonální antikoncepci
  užívají a které ji neužívají.
 • 00:15:27 Při úvodním rozhovoru zjišťují
  experimentátoři nejprve informace
 • 00:15:31 o každodenním životě páru.
 • 00:15:33 Na řadu pak přichází
  i otázky poněkud intimnější.
 • 00:15:37 V následujících dvou měsících
  vyplňují opakovaně dotazníky.
 • 00:15:41 U párů, které neužívají hormonální
  antikoncepci, je důležité,
 • 00:15:44 aby dotazníky vyplňovaly v různých
  fázích menstruačního cyklu.
 • 00:15:49 Celý experiment bude probíhat
  do léta, celkem by se ho
 • 00:15:52 mělo zúčastnit 90 párů.
 • 00:15:54 Jedna z autorek experimentu -
  Barbara Husárová.
 • 00:15:58 Co konkrétně z pohledu
  lidské sexuality
 • 00:16:00 na vašem pracovišti sledujete?
 • 00:16:06 Zajímáme se hlavně o výzkum
  atraktivity, to znamená vizuální
 • 00:16:11 atraktivity, zkoumáme, které črty
  tváře jsou atraktivní ženám
 • 00:16:15 na mužích a opačně, které črty
  tváře se líbí mužům na ženách.
 • 00:16:20 Dále se zabýváme výzkumem
  o-faktorických signálů
 • 00:16:23 a výzkumem vůní.
 • 00:16:26 Velmi nás zajímá výzkum čichové
  komunikace mezi mužem a ženou
 • 00:16:30 a jiných forem neverbální
  komunikace mezi mužem a ženou.
 • 00:16:35 A samozřejmě nejzajímavější je
  výzkum chování a prožívání lidí
 • 00:16:39 v oblasti sexuality.
 • 00:16:41 Jak se dá prokázat, že jde skutečně
  o vliv nějakého hormonálního
 • 00:16:46 přípravku a není to záležitost
  nějaké konkrétní sociologické
 • 00:16:50 situace nebo sociální situace
  nebo nějakého momentálního
 • 00:16:54 psychického stavu sledovaných lidí?
 • 00:16:57 Nejlepší by samozřejmě bylo
  používat intrapersonální design,
 • 00:17:01 to znamená ženu zkoumat v době,
  kdy užívá hormonální antikoncepci,
 • 00:17:07 a později, po nějaké době, když
  hormonální antikoncepci neužívá.
 • 00:17:13 Avšak toto není tak jednoduché,
  hlavně pokud se jedná o větší
 • 00:17:19 vzorek. Proto se snažíme vybírat
  skupiny, které jsou si podobné.
 • 00:17:25 Vybíráme tedy skupinu párů, které
  užívají hormonální antikoncepci,
 • 00:17:29 a jinou skupinu párů,
  které hormonální antikoncepci
 • 00:17:33 nepoužívají, a potom
  je porovnáváme.
 • 00:17:36 Jak konkrétně postupujete třeba
  z hlediska toho čichového vjemu?
 • 00:17:41 Pokud byste se například vy chtěl
  zúčastnit naší čichové studie,
 • 00:17:45 tak byste k nám přišel okolo sedmé
  ráno se vzorkem vašeho potu,
 • 00:17:50 který odevzdáváte na malém tampónu,
  který nosíte v noci v podpaží.
 • 00:17:55 Tento vzorek bychom uskladnili
  ve skleněné lahvi a v průběhu dne
 • 00:18:00 by se dostavily ženy, které by se
  vyjadřovaly k pachové atraktivitě
 • 00:18:05 tohoto vzorku.
 • 00:18:07 Buď slovně nebo na stupnici 1 - 7
  by se mohly písemně vyjádřit
 • 00:18:12 k atraktivitě tohoto vzorku.
 • 00:18:14 Užívání hormonální antikoncepce
  může mít v některých případech řadu
 • 00:18:18 nepříjemných vedlejších účinků.
 • 00:18:21 Pojďme se teď na jeden
  z nich podívat.
 • 00:18:23 Ivana Vostárková pracuje
  jako lektorka hlasové výchovy
 • 00:18:27 a pedagožka pražské DAMU.
 • 00:18:29 V posledních letech pozoruje
  u některých žen stále častější
 • 00:18:32 problémy s hlasivkami.
 • 00:18:34 Pro běžnou populaci se jedná
  o problém v podstatě zanedbatelný.
 • 00:18:38 Ohroženy jsou hlavně ty ženy,
  které se živí právě svým hlasem.
 • 00:18:44 Ten hlas je dyšný, brzy se unaví
  a hlavně není schopen plně
 • 00:18:47 a citlivě reagovat na ty impulzy
  z oblasti fyziologické,
 • 00:18:51 z oblasti mechanické, dechové
  i z oblasti mentální.
 • 00:18:55 A to mě vede k tomu, že takový hlas
  já vlastně musím odkázat
 • 00:19:00 na odborné vyšetření.
 • 00:19:03 Prof. Vostárková spolupracuje
  s foniatričkou Zuzanou Veldovou,
 • 00:19:07 ta byla v době našeho natáčení
  bohužel časově zaneprázdněná.
 • 00:19:11 Své stanovisko k problému
  nám zprostředkovala právě
 • 00:19:14 prostřednictvím I. Vostárkové.
 • 00:19:19 Ta diagnóza se opakuje.
 • 00:19:21 Vždycky zjistíme, že na těch
  hlasivkách shledáváme takový úkaz,
 • 00:19:26 který se dá popsat jako zbytnění
  těch hlasivek a zadržování vody.
 • 00:19:31 Tím pádem se ty hlasivky
  stávají necitlivé.
 • 00:19:34 Pokud se takové hlasivky zatěžují,
  dochází postupně
 • 00:19:38 k jejich poškozování.
 • 00:19:40 Z údajů dr. Veldové vyplývá,
  že k problémům dochází u žen,
 • 00:19:43 které používají některé ze starších
  antikoncepčních preparátů.
 • 00:19:48 Jedná se ale bohužel o přípravky,
  které jsou stále na trhu
 • 00:19:51 a gynekologové je
  často předepisují.
 • 00:19:54 Je to věc, která stojí
  za zamyšlení.
 • 00:19:57 Jestliže nezačneme spolupracovat
  třeba i s gynekology, kteří takové
 • 00:20:02 preparáty předepisují,
  tak ty problémy budou trvat dál.
 • 00:20:06 A každý takový profesionál
  se stává vlastně handicapovaným.
 • 00:20:11 Dr. Veldová pořizuje z každého
  vyšetření videozáznam,
 • 00:20:15 který citlivě zobrazí
  veškeré změny na hlasivkách.
 • 00:20:22 Jestliže dojde k té změně třeba
  následkem používání hormonální
 • 00:20:27 antikoncepce, tak pacientka přímo
  vidí, co se v těch hlasivkách
 • 00:20:31 stalo, jaká změna tam nastala.
 • 00:20:34 A po aplikaci jiných preparátů
  vidí, že ta změna ustoupila
 • 00:20:39 a pacientka sama reedukací
  cítí proměnu.
 • 00:20:43 Další problém představuje podle
  foniatričky i předepisování
 • 00:20:47 hormonální antikoncepce
  příliš mladým dívkám.
 • 00:20:50 Jejich hlas totiž ještě
  není úplně vyvinutý, mutuje.
 • 00:20:54 Změny, ke kterým v těchto případech
  dochází, jsou už neléčitelné.
 • 00:20:58 Váš výzkum je dlouhodobý a náročný.
 • 00:21:00 Co vlastně přináší těm konkrétním
  lidem, kteří se ho účastní?
 • 00:21:04 Náš výzkum je nejen dlouhodobý,
  ale i zajímavý.
 • 00:21:07 Připravovali jsme ho dva roky
  a je v něm skloubeno více metod
 • 00:21:11 z více vědních oborů.
 • 00:21:14 Lidé, kteří se ho účastní, mohou
  tyto metody poznat, zároveň
 • 00:21:18 poznají svůj sexuální život a mohou
  poznat svůj menstruační cyklus.
 • 00:21:21 Budeme velmi rádi, když se
  zúčastníte našeho výzkumu.
 • 00:21:24 Říká etoložka Barbara Husárová.
  Děkuji za pomoc s přípravou pořadu.
 • 00:21:28 Dnešní PLANETA VĚDA končí, příště
  se podíváme na kmenové buňky.
 • 00:21:33 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2007