iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 4. 2011
18:34 na ČT24

1 2 3 4 5

32 hlasů
5386
zhlédnutí

Prizma

Supermoderní a superbezpečná technologie pro ražbu tunelů — Optogenetika — Rozpoznání konkrétního člověka pomocí samostatného čipu a 3D technologie — Jak ženy reagují na chemikálie v mužských slzách

21 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Prizma

 • 00:00:03 PRIZMA
 • 00:00:13 Dobrý den, vítejte u další
  jarní Prizmy!
 • 00:00:16 I tentokrát nabízíme
  to nejzajímavější ze světa
 • 00:00:19 vědy a techniky. A co to bude?
 • 00:00:21 Tunelů pod Prahou má přibývat
  a další propady si nikdo nepřeje.
 • 00:00:25 I proto dorazila nová
  razicí souprava
 • 00:00:28 a Prizma vám ji představí.
 • 00:00:31 Slzy mají mnohem větší význam,
  než si většina z nás myslí.
 • 00:00:34 Co s muži provede
  pohled na brečící ženu?
 • 00:00:37 A jak na něžné pohlaví
  působí mužské slzy?
 • 00:00:41 A nakonec se přesvědčíme,
  že ne všechno jídlo
 • 00:00:43 musí projít tepelnou úpravou.
 • 00:00:45 Že si nedokážete představit
  například nepečenou pizzu?
 • 00:00:48 Počkejte a uvidíte!
 • 00:00:51 Jistě si všichni vzpomínáte
  na problémy, které provázely
 • 00:00:54 ražení pražského tunelu Blanka.
 • 00:00:56 Stavba se několikrát propadla
  a v jednom případě
 • 00:00:59 dokonce vážně ohrozila
  jednoho z dělníků.
 • 00:01:01 Právě proto, že geologické podmínky
  v Praze nejsou pro budování tunelů
 • 00:01:05 vůbec ideální, rozhodli se
  projektanti nasadit při ražbě
 • 00:01:08 nové trasy metra A supermoderní
  a superbezpečnou technologii.
 • 00:01:12 A štáb Prizmy se zajel podívat
  přímo na pražský Vypich,
 • 00:01:16 kde nový stroj dávali dohromady.
 • 00:01:21 101 metrů dlouhý, váží 800 tun,
  z německé továrny ho do Prahy
 • 00:01:25 přivezlo 37 kamionů
  a tady na Vypichu ho postupně
 • 00:01:28 sestavují dva měsíce.
 • 00:01:30 Nový supermoderní razicí štít
  pro stavbu tunelů bude v ČR
 • 00:01:35 použit vůbec poprvé.
 • 00:01:37 Stavitelé mu důvěrně říkají Tonda
  a prý umožní,
 • 00:01:40 aby nová část metra trasy A
  byla postavena rychleji,
 • 00:01:44 s větší ohleduplností
  k okolnímu prostředí
 • 00:01:47 a bez rizika propadnutí.
 • 00:01:52 Ta trasa jde pod Evropskou ulicí,
  jde pod hustou zástavbou,
 • 00:01:55 a proto byla snaha projektanta
  a investora, potažmo nás
 • 00:01:58 jako zhotovitele,
  navrhnout takovou technologii,
 • 00:02:01 která bude bezpečná a která bude
  minimalizovat poklesy na povrchu.
 • 00:02:04 Trasa, která spojí
  Dejvickou s Motolem,
 • 00:02:07 bude dlouhá 6100 metrů.
 • 00:02:09 Z toho 4 km vyrazí automatizovaný
  razicí štít TBM.
 • 00:02:13 Na tomto nákresu vidíte,
  v jakém geologickém prostředí
 • 00:02:17 se stavitelé budou pohybovat.
 • 00:02:20 Většinou jde o málo pevné horniny,
  které hrozí tím, že se propadnou.
 • 00:02:23 Pro použití tohoto stroje
  si říká geologie
 • 00:02:28 s proměnlivou změnou geotypů,
  to znamená, že my na této stavbě
 • 00:02:32 budeme mít základní typy pískovce,
  jílovce, břidlice.
 • 00:02:35 Při použití klasických metod
  se nejdřív odstřelí
 • 00:02:38 nebo vybagruje malá část tunelu,
  jeden záběr.
 • 00:02:41 Ten se zabezpečí ocelovou výztuží
  a zastříká betonem.
 • 00:02:45 Teprve potom se může pokračovat.
 • 00:02:48 I při velmi opatrném postupu
  se v měkkých horninách někdy stane,
 • 00:02:52 že se čelo tunelu propadne dřív,
  než ho dělníci stihnou zajistit.
 • 00:02:56 A právě tomu zabrání
  moderní razicí štíty.
 • 00:02:59 Prostor za řeznou hlavou,
  která razí tunel,
 • 00:03:02 totiž chrání speciální válec.
 • 00:03:04 Ten uzavírá veškerou technologii
  před okolní zeminou.
 • 00:03:08 Na čele tunelu
  se také nepohybují žádní lidé.
 • 00:03:11 První a nejbližší člověk,
  který obsluhuje celý přístroj,
 • 00:03:14 je 50 metrů daleko
  v ovládací kabině.
 • 00:03:17 Ta řezná hlava svým otáčením
  a pomocí řezných nástrojů,
 • 00:03:20 které jsou osazené na té hlavě,
  ta rozpojuje tu rubaninu,
 • 00:03:24 která padá do takovéto komory,
  z té komory, aby ta rubanina
 • 00:03:28 se tady nehromadila,
  tak z ní to potom odtěžuje
 • 00:03:32 šnekový dopravník na pás.
 • 00:03:35 Ten pás potom probíhá
  kompletně celým tím závěsem.
 • 00:03:39 Automaticky probíhá
  i budování ostění,
 • 00:03:43 které zajišťuje stabilitu tunelu.
 • 00:03:46 Speciální vozíky dopraví
  těsně za řeznou hlavu
 • 00:03:49 kruhovou betonovou výztuž
  rozdělenou do 6 dílů,
 • 00:03:52 automatizované rameno
  je pak poskládá dohromady.
 • 00:03:56 Když je vše hotovo, celý stroj
  se pomocí pístů posune dopředu
 • 00:03:59 a začne budovat další úsek.
 • 00:04:01 Kdyby se přeci jen v okolní hornině
  začaly dít nepředvídatelné věci,
 • 00:04:05 stroj to pozná a zakročí.
 • 00:04:07 Tady na tom štítě je osazeno
  5 tlakových senzorů,
 • 00:04:10 to znamená, že on pozná v momentě,
  kdy se mu začne zvětšovat tlak,
 • 00:04:14 tak pozná, že něco není v pořádku
  a už uzavře tuto komoru,
 • 00:04:18 to znamená vyplní rubaninou
  a opře to čelo
 • 00:04:21 vlastním tlakem štítu
  a vlastní zeminou.
 • 00:04:24 Za den stroj vyrazí
  12 metrů tunelu, za měsíc 360,
 • 00:04:29 z Vypichu na Dejvickou
  by se měl dostat
 • 00:04:32 přibližně za rok a půl.
 • 00:04:34 Ve světě se podobné razicí štíty
  používají u 80 % ražených tunelů.
 • 00:04:39 V Česku je to premiéra,
  i když ne tak úplně.
 • 00:04:42 Prehistorická varianta
  tohoto přístroje byla nasazena
 • 00:04:46 už při stavbě metra pod Vltavou
  v 70. letech.
 • 00:04:49 Razicí štíty ruské výroby tehdy
  urazily trasu dlouhou asi 2 km.
 • 00:04:54 Bude to znít neuvěřitelně,
  ale vědci ve Spojených státech
 • 00:04:58 vrátili zrak
  slepé laboratorní myši.
 • 00:05:00 Tvrdí, že se jim toho podařilo
  dosáhnout díky novým úspěchům
 • 00:05:04 na poli optogenetiky, vědy,
  která je stále ještě v plenkách,
 • 00:05:07 ale může mít obrovský dopad
  při léčbě takových
 • 00:05:10 neurodegenerativních onemocnění,
  jako je Parkinsonova
 • 00:05:13 nebo Alzheimerova choroba.
 • 00:05:15 Světlo jako nástroj,
  kterým je možné změnit
 • 00:05:18 fungování buňky.
 • 00:05:20 Tato myš se bez zraku
  z vodního bludiště ven
 • 00:05:22 původně dostat nedokázala.
 • 00:05:24 Pak do buněk v její sítnici
  vědci vpravili bílkoviny,
 • 00:05:27 které je možné aktivovat
  zábleskem světla.
 • 00:05:30 Doufali, že tyto proteiny
  podnítí rozvoj nových buněk
 • 00:05:35 schopných světlo vnímat,
  tzv. fotoreceptorů.
 • 00:05:37 A experiment fungoval.
 • 00:05:38 Myš nakonec cestu
  z vodního bludiště našla.
 • 00:05:42 Tyhle slepé myši trpí tím,
  čemu u lidí říkáme
 • 00:05:44 retinitis pigmentosa,
  a podařilo se u nich
 • 00:05:47 funkci zraku obnovit.
 • 00:05:48 Retinitis pigmentosa
  je geneticky podmíněné
 • 00:05:50 degenerativní onemocnění sítnice.
 • 00:05:52 Jen ve Spojených státech
  s ním bojují dva miliony lidí.
 • 00:05:55 Ve většině případů způsobuje
  postupnou ztrátu zraku.
 • 00:05:58 Úspěšné pokusy na myších ukazují,
  že naději mají i lidé.
 • 00:06:01 Záblesk světla uvolní molekuly
  uvnitř vybraných neuronů,
 • 00:06:04 a ty následně stimulují
  jejich aktivitu.
 • 00:06:06 Výhodou bílkovin
  citlivých na světlo je,
 • 00:06:09 že na ně můžete geneticky cílit.
 • 00:06:10 To znamená, že můžete vzít
  tyto proteiny citlivé na světlo
 • 00:06:13 a zavést je do konkrétních
  typů buněk, což vám umožní
 • 00:06:16 aktivovat právě tyto buňky
  pomocí světla.
 • 00:06:19 Optogenetiku jeden z jejích
  objevitelů popsal jako metodu,
 • 00:06:22 která je podobná tomu,
  když chce někdo poslat vzkaz
 • 00:06:25 pouze některým obyvatelům města.
 • 00:06:27 Naladí jim rádio
  na patřičnou frekvenci
 • 00:06:29 a zprávu pak pošle
  do světa vzduchem.
 • 00:06:31 Místo rádiových vln tady poslouží
  optické vlákno.
 • 00:06:34 Použitá technologie podle vědců
  nemusí být využitelná
 • 00:06:37 jen u nefunkční sítnice,
  ale na buněčné úrovni
 • 00:06:40 i při zkoumání mozku.
 • 00:06:44 Mozek je nesmírně složitý
  a komplexní
 • 00:06:46 a jen jeho velmi malá část
  je prostudovaná
 • 00:06:48 do těch nejmenších podrobností.
 • 00:06:50 Chceme odhalit zákonitosti toho,
  jak řídit nervové dráhy,
 • 00:06:53 abychom mohli napravit problémy,
  když se přestanou fungovat,
 • 00:06:57 jak mají.
 • 00:06:58 Podle Eda Boydena by metoda
  jednou mohla pomoct i při léčbě
 • 00:07:01 neurodegenerativních nemocí,
  jako je Parkinsonova
 • 00:07:04 nebo Alzheimerova choroba.
 • 00:07:05 Snažíme se o to,
  abychom byli schopni
 • 00:07:08 zapnout a vypnout každou
  z těchto zkoumaných oblastí,
 • 00:07:10 a potom i nervových drah
  a jednotlivých druhů buněk
 • 00:07:13 v těchto drahách.
 • 00:07:14 Mohlo by nám to umožnit porozumět,
  jak dohromady fungují.
 • 00:07:17 Když něco vypneme, můžeme zjistit,
  k čemu to slouží,
 • 00:07:20 když to přestane fungovat,
  můžeme stanovit,
 • 00:07:22 jak moc je to nezbytné.
 • 00:07:24 Vědci jsou stále ještě
  daleko od chvíle,
 • 00:07:26 kdy se jim snad podaří
  kompletně pochopit,
 • 00:07:28 jak fungují miliardy
  neuronů v mozku
 • 00:07:30 a jak je celý systém propojený.
 • 00:07:32 Optogenetiku ale považují
  za slibnou cestu.
 • 00:07:35 Mohlo by to přinést
  naprostý převrat.
 • 00:07:37 Nabízí to příležitost
  provést velmi přesný zákrok,
 • 00:07:39 jakého jsme dosud nebyli schopni.
 • 00:07:41 Umožňuje nám to pochopit
  nervový systém
 • 00:07:43 dosud neznámým způsobem.
 • 00:07:45 Optogenetika je stále
  ještě v plenkách,
 • 00:07:47 ale v medicíně může mít,
  i když je to stále spekulativní,
 • 00:07:50 obrovský význam.
 • 00:07:52 Zbývají ještě další a další
  experimenty a ověřování pokusů.
 • 00:07:55 Neurologové z jihokalifornské
  univerzity doufají,
 • 00:07:58 že klinické testy na lidech,
  kteří trpí degenerativním
 • 00:08:01 onemocněním sítnice,
  by mohly začít v řádu několika let.
 • 00:08:04 Minimálně tahle myš ukazuje,
  že vyhlídka na úspěch je vysoká
 • 00:08:07 a že nezůstane sama,
  komu se vrátil zrak.
 • 00:08:11 Jak poznat lidskou tvář
  snadno a rychle?
 • 00:08:13 Čínští vývojáři oznámili,
  že dokáží rozpoznat
 • 00:08:16 konkrétního člověka
  jen s pomocí samostatného čipu
 • 00:08:19 a 3D technologie.
 • 00:08:21 Staré systémy potřebovaly
  připojení na počítačový server,
 • 00:08:24 nový se dá použít
  kdekoli a kdykoli.
 • 00:08:27 Kdo nemá správný obličej,
  dovnitř ani ven se nedostane.
 • 00:08:31 Příruční identifikace se dá použít
  v každé kanceláři, všude tam,
 • 00:08:35 kde si nepřejí nevítané
  a nevídané hosty.
 • 00:08:38 Princip připomíná špionážní filmy:
  kamera s infračervenými detektory
 • 00:08:43 trojrozměrně nasnímá lidskou lebku.
 • 00:08:46 Unikátní fyziognomii
  pak systém srovná s databází.
 • 00:08:49 Zdá se, že konkurence nemá šanci.
 • 00:08:52 Jde totiž o první produkt
  svého druhu,
 • 00:08:56 který je úplně oddělený
  od počítače.
 • 00:08:59 Může tedy být podstatně menší
  a používá
 • 00:09:01 jednodušší operační systém.
 • 00:09:03 Což znamená, že je o dost levnější.
 • 00:09:05 A právě proto se dá využít
  opravdu masově.
 • 00:09:07 Příští hit na trhu dokáže porovnat
  rysy tváře za méně než sekundu.
 • 00:09:11 Šero a dokonce ani úplná tma
  nejsou problém:
 • 00:09:14 chytrá kamera odhalí jakoukoliv
  obličejovou masku, pozná,
 • 00:09:18 jestli je majitel předkládané tváře
  živý nebo mrtvý, a rozezná od sebe
 • 00:09:22 dokonce i jednovaječná dvojčata.
 • 00:09:24 Aspoň to tvrdí autoři vynálezu.
 • 00:09:27 A přidávají ohromující cenu:
  jen 5000 juanů,
 • 00:09:30 tedy pouhých 760 amerických dolarů
  za systém schopný pojmout
 • 00:09:35 1400 uživatelů.
 • 00:09:37 I když dokonalejší verze
  budou dražší,
 • 00:09:39 své kupce si jistě najdou.
 • 00:09:42 Společnost působí na trhu
  už od roku 2008
 • 00:09:45 a mezi jejími klienty jsou banky,
  armádní zařízení,
 • 00:09:48 věznice nebo letiště.
 • 00:09:50 Čtvrtina zámořských zákazníků
  je přitom ze Spojených států.
 • 00:09:54 A celkem obsahuje seznam
  firemních klientů položky
 • 00:09:57 z 55 zemí světa.
 • 00:09:59 Přesná čísla prodejů
  ale nechce firma prozradit.
 • 00:10:03 Klíčem k úspěchu
  prý byla dokonalost.
 • 00:10:05 Spolehlivost předešlých systémů
  byla jen asi 90 %.
 • 00:10:10 V původní podobě
  nešlo o komerční výrobek.
 • 00:10:12 Ovšem naše verze už je něco jiného.
 • 00:10:14 Kromě takřka 100% výkonu
  nabízí i operativnost.
 • 00:10:17 Objednávek ze soukromého sektoru
  proto přibývá,
 • 00:10:20 objevují se nové společnosti.
 • 00:10:22 Identifikační systém využívají
  nejen kvůli vnitřní
 • 00:10:25 bezpečnosti podniku,
  ale i kvůli kontrole zaměstnanců,
 • 00:10:28 zda chodí do práce včas
  a jestli se nepotulují
 • 00:10:31 v jiných odděleních,
  když mají pracovat u svého stolu.
 • 00:10:35 Tyhle nové softwary
  znamenají velkou úlevu
 • 00:10:39 hlavně pro personální oddělení.
 • 00:10:41 Dá se díky tomu mnohem líp
  kontrolovat docházka.
 • 00:10:43 A samozřejmě je to hlavně dobrá věc
  pro zabezpečení podniku.
 • 00:10:46 Vlastníme taky obchodní domy,
  a tam podobný vynález jen vítáme.
 • 00:10:50 Podobně hovoří i další zájemci
  o přísný kontrolní mechanismus.
 • 00:10:54 Pekingská firma tak sice
  nyní dodává 80 % svých výrobků
 • 00:10:57 čínským odběratelům, ale chce brzy
  expandovat do zbytku světa.
 • 00:11:01 Heslo "důvěřuj, ale prověřujŞ
  platí globálně.
 • 00:11:06 Ženy, které hodně pláčou,
  prý nevzrušují muže.
 • 00:11:09 Alespoň to tvrdí izraelští vědci.
 • 00:11:11 Jaké pocity ale vzbuzují
  v ženách muži, kteří pláčou?
 • 00:11:14 Výzkumníci rozjíždějí studii
  soustředěnou na to,
 • 00:11:17 jak ženy reagují na chemikálie
  v mužských slzách.
 • 00:11:21 Zvuk dětského pláče
  příroda vytvořila tak,
 • 00:11:24 aby byl pro člověka
  nepříjemný a stresující.
 • 00:11:27 Máme zakódováno, že chceme
  plačící dítě ochránit a utěšit.
 • 00:11:31 Jak stárneme,
  učíme se plakat méně a méně.
 • 00:11:34 Slzy se stávají ukazatelem
  těch nejsilnějších emocí,
 • 00:11:37 tedy extrémního smutku nebo štěstí.
 • 00:11:40 Laboratorní výzkumy ukázaly,
  že lidé reagují jinak
 • 00:11:44 na fotografie, na nichž jsou slzy
  vyretušované nebo naopak
 • 00:11:48 přehnaně zdůrazněné.
 • 00:11:50 Tak se totiž úplně změní celá tvář
  a také reakce na ni.
 • 00:11:53 Vědci z izraelského
  Weismannova institutu věd dokázali,
 • 00:11:56 že nejde jen o vizuální reakci,
  je to základní chemie.
 • 00:11:59 Dokonce tvrdí, že slzy smutku
  dokážou u mužů dočasně
 • 00:12:02 snížit hladinu testosteronu.
 • 00:12:06 Když muži ucítí ženské slzy,
  nevnímají žádný rozdíl,
 • 00:12:09 ovšem snižuje se jejich
  sexuální vzrušivost,
 • 00:12:11 která se vztahuje k obrazům tváří,
  snižuje se jim
 • 00:12:14 hladina testosteronu,
  snižuje se hladina
 • 00:12:16 fyziologického vzrušení
  a snižuje se aktivita mozku
 • 00:12:18 v oblastech zodpovědných
  za sexuální vzrušení.
 • 00:12:21 Vědce navíc překvapilo, že pokles
  hladiny testosteronu u mužů
 • 00:12:25 neznamenal,
  že by se stali empatičtějšími.
 • 00:12:27 I mužům pouštěli vědci filmy
  smutné, neutrální a erotické.
 • 00:12:30 Vzrušivost slzy výrazně ovlivnily.
 • 00:12:34 Poté, co subjekt dostane
  očichat sůl nebo složky slz,
 • 00:12:38 pustí se mu neutrální film
  a také smutný film.
 • 00:12:41 Po každém filmu
  odevzdává vzorek slin,
 • 00:12:43 který se použije později,
  až na samý závěr experimentu.
 • 00:12:46 Měříme v něm hladinu testosteronu
  a také to, jak ji slzy ovlivnily.
 • 00:12:50 Navíc má subjekt popsat
  svou náladu a rozpoložení.
 • 00:12:52 Jak moc je naštvaný nebo rozčilený,
  jak spokojený, a tak dál.
 • 00:12:56 Mají skutečně ženské slzy
  na muže tak odstrašující dopady,
 • 00:12:59 jak se vědci domnívají?
 • 00:13:02 Chodil jsem kdysi s jednou dívkou,
  která pořád kvůli všemu brečela,
 • 00:13:06 a nakonec jsem se s ní
  kvůli tomu i rozešel.
 • 00:13:09 Ne každý to ale vidí tak černě.
  Existují i citliví muži.
 • 00:13:13 Lidé se bojí ukázat jakoukoliv
  stopu emocí a zapomínají,
 • 00:13:16 jak být sami sebou.
 • 00:13:17 Nemusíte být uplakánek,
  nad vším jenom brečet,
 • 00:13:20 ale když vás něco dojme
  nebo vás něco rozesmutní
 • 00:13:22 nebo vám to udělá radost,
  slzy totiž nejsou jen ze smutku,
 • 00:13:25 neměli byste se bát to ukázat.
 • 00:13:27 Nikdo se nepozastavuje nad smíchem,
  ale je to stejný projev jako slzy.
 • 00:13:31 Proč se tedy ze slz
  stal chemický signál,
 • 00:13:34 který funguje
  jako sexuální odpuzovadlo?
 • 00:13:36 Podle týmu z Weismannova institutu
  se tak stalo proto,
 • 00:13:39 že mužská sexualita má v podstatě
  agresivní charakter,
 • 00:13:42 ale pokud je žena
  smutná a zranitelná,
 • 00:13:44 agrese je to poslední,
  co potřebuje.
 • 00:13:47 Ještě není známé, jaká látka
  to přesně způsobuje,
 • 00:13:50 to je nezbytný další krok.
 • 00:13:52 To, co zatím máme,
  je nějaká velmi provokativní
 • 00:13:54 a velmi zajímavá informace.
 • 00:13:56 Dalším krokem je identifikovat,
  o jakou chemickou substanci
 • 00:13:59 se jedná a ukázat,
  že sama o sobě může být účinná.
 • 00:14:01 Tyto děti vyrůstají
  v proměnlivém světě,
 • 00:14:04 kde se kulturní vzorce
  a způsoby prožívání neustále mění.
 • 00:14:07 Pokud ale ta nejzákladnější chemie
  dokáže rozdělovat chlapce a dívky,
 • 00:14:11 znamená to, že některé věci
  prostě zůstávají platné.
 • 00:14:13 I když možná, kdo ví.
 • 00:14:15 Vědci dříve nedokázali najít
  pro své výzkumy muže,
 • 00:14:18 kteří by dokázali
  dostatečně plakat.
 • 00:14:20 To už je ale minulost.
 • 00:14:21 Zůstalo nám
  asi 6 ženských dobrovolnic,
 • 00:14:24 které byly dobré plačky
  a které mohly do naší laboratoře
 • 00:14:27 pravidelně chodit a generovat
  asi 1 mililitr slz.
 • 00:14:29 Neměli jsme žádné muže,
  kteří by tohoto byli schopni.
 • 00:14:32 Takže v této studii
  jsme měli k použití
 • 00:14:34 jen ženské slzy,
  a to načrtlo naše plány.
 • 00:14:36 Mužské slzy nás přitom
  také velmi zajímají a teď se zdá,
 • 00:14:39 že konečně máme alespoň 1 muže,
  který k nám může
 • 00:14:42 pravidelně docházet a plakat.
 • 00:14:44 Možná se tedy brzy dočkáme
  dalších zajímavých odhalení.
 • 00:14:48 Mají ženy skutečně slabost
  pro citlivé a emotivně laděné muže,
 • 00:14:52 nebo od přírody
  dávají přednost drsňákům?
 • 00:14:54 Zjistíme nejspíš už brzy.
 • 00:14:57 Eldorádo pro ekoturisty.
 • 00:14:59 Přírodní rezervace na jihu Chile
  nabízí návštěvníkům hluboké pralesy
 • 00:15:03 i vysokohorské ledovce.
 • 00:15:05 V unikátní biosféře se vyskytují
  zvláštní rostliny
 • 00:15:08 i ohrožené druhy zvířat.
 • 00:15:09 Místní obyvatelé získali
  s novým způsobem správy rezervace
 • 00:15:13 i nový způsob obživy.
 • 00:15:15 Jedno z nejkrásnějších míst
  Jižní Ameriky.
 • 00:15:18 Patagonským pralesem
  v národním parku Huilo Huilo
 • 00:15:21 protékají dravé bystřiny
  a srázy skal zdobí
 • 00:15:24 nádherné vodopády.
 • 00:15:25 Počet návštěvníků je omezený
  a přísně se kontroluje,
 • 00:15:28 ovšem ubytování je stejně senzační
  jako okolní příroda.
 • 00:15:32 Panoramatická okna hotelů zajišťují
  výhled do okolní krajiny.
 • 00:15:36 Stromové hotely jsou základním
  táborem pro výlety po rezervaci
 • 00:15:40 o rozloze 100 000 hektarů.
 • 00:15:41 Biosférická rezervace UNESCO patří
  mezi 25 nejcennějších na světě.
 • 00:15:45 Velkou atrakcí pro návštěvníky
  je vysokohorský ledovec
 • 00:15:48 sevřený mezi dvěma
  sopečnými krátery
 • 00:15:50 ve výšce 2400 metrů nad mořem.
 • 00:15:55 Chtěli jsme si s rodinou
  zajet v létě za sněhem.
 • 00:15:57 Hlavně kvůli tomu,
  že jsme ze severu Chile,
 • 00:16:00 z Antofagasty,
  z nejsušší pouště na světě.
 • 00:16:02 Pro nás je sníh a led touto dobou
  opravdu hluboký zážitek.
 • 00:16:05 Dcera nikdy předtím sníh neviděla,
  ta první zkušenost
 • 00:16:08 je pro ni nádherná.
 • 00:16:09 Ve žhavém jihoamerickém létě
  se z rezervace stává ráj
 • 00:16:12 pro milovníky zimních sportů.
 • 00:16:15 Tady se toho dá provozovat hodně,
  ale asi nejatraktivnější
 • 00:16:19 je lyžování až do konce února.
 • 00:16:20 V Jižní Americe
  to jinde není možné.
 • 00:16:22 Nabízíme různé jízdy
  na sněžných skútrech
 • 00:16:24 a jiných vozidlech.
 • 00:16:26 Například rodinné výlety v Darwini,
  což je obojživelné vozidlo
 • 00:16:29 až pro 5 lidí,
  které zvládá sníh i vodu.
 • 00:16:31 Pořádáme taky výstupy na ledovec.
 • 00:16:33 V oblasti se dřív
  intenzivně těžilo dřevo,
 • 00:16:35 ale finanční krize
  na přelomu tisíciletí
 • 00:16:38 vedla k útlumu.
 • 00:16:39 Dobrým východiskem k řešení,
  jak využít tamní přírodní zdroje
 • 00:16:42 a zároveň je nezničit,
  byla ekoturistika.
 • 00:16:45 Nadace Huilo Huilo
  rodiny Petermannových
 • 00:16:47 se navíc postarala o to,
  aby z ochrany přírody
 • 00:16:50 měli prospěch i místní obyvatelé.
 • 00:16:52 90 % zaměstnanců pochází
  právě odtud.
 • 00:16:56 Naše rodina toto místo
  bezmezně miluje.
 • 00:16:58 Když nastal útlum dřevařského
  průmyslu i obchodu
 • 00:17:01 a v obou vesnicích
  přišlo hodně lidí o práci,
 • 00:17:03 bylo nutné nějak udržet ekonomiku.
 • 00:17:05 A tak jsme se jako rodina
  zamysleli nad tím,
 • 00:17:07 co bychom mohli udělat,
  aby tady lidé mohli žít i nadále.
 • 00:17:10 Huilo Huilo je právě uprostřed
  valdivijského deštného pralesa.
 • 00:17:14 Rostou tady mohutné duby
  a stromy rauli,
 • 00:17:16 stejně jako chilská
  národní květina copihue.
 • 00:17:18 A kdo se už nasytil přírody,
  může přejít k náročným
 • 00:17:21 adrenalinovým zážitkům.
 • 00:17:23 Například si zkusit
  traverzování po lanech.
 • 00:17:26 Je tu krásně, líbí se mi tady.
 • 00:17:28 Až skončím studia,
  chci se sem vrátit
 • 00:17:30 a pracovat v turistice.
 • 00:17:32 Rezervace Huilo Huilo
  je současně výdělečným podnikem,
 • 00:17:35 zdrojem pracovních příležitostí
  i výukovým centrem
 • 00:17:37 pro ochránce přírody.
 • 00:17:39 Plánuje se stavba dalších hotelů
  a nové atrakce pro turisty.
 • 00:17:42 Z Huilo Huilo by se měl stát
  nejnavštěvovanější
 • 00:17:45 ekoturistický komplex v Chile.
 • 00:17:47 Zažili jste někdy
  kulinářské překvapení?
 • 00:17:50 Třeba že jste k jídlu
  přistupovali s nedůvěrou,
 • 00:17:52 a pak jste nadšeně chtěli přidat?
 • 00:17:54 Takhle na lidi často působí
  vitariánská,
 • 00:17:57 tedy tepelně nezpracovaná strava.
 • 00:17:58 Že to zní fádně?
  Nenechte se mýlit.
 • 00:18:00 Třeba po zhlédnutí
  následující reportáže
 • 00:18:03 dostanete zrovna na nějakou
  vitariánskou lahůdku chuť.
 • 00:18:06 Čerstvé mango, ananas,
  červená cibule, domácí pesto,
 • 00:18:09 pohanka a olivový olej.
 • 00:18:11 Vypadá to výborně
  a stejně tak to i chutná.
 • 00:18:14 Jenže tahle netradiční pizza
  vůbec nepoznala žár pece,
 • 00:18:18 všechny ingredience jsou syrové.
 • 00:18:20 Nejlepší je pro mě
  ten moment překvapení,
 • 00:18:25 když si lidé uvědomí,
  že jde o syrovou věc,
 • 00:18:27 která chutná výtečně.
 • 00:18:29 Jedna věc je připravit
  vařené jídlo,
 • 00:18:31 které lidi ohromí svou chutí.
 • 00:18:33 Ale že je něco syrové,
  když lidi nevěří,
 • 00:18:35 že to vůbec syrové jde udělat,
  to mě baví.
 • 00:18:37 V kanadském Torontu
  v restauraci Rawlicious,
 • 00:18:40 což je hříčka slov
  "syrový" a "vynikající",
 • 00:18:42 nemají sporák ani troubu.
 • 00:18:44 Na to, aby vykouzlili
  veganskou pizzu, mexické tacos,
 • 00:18:47 thajské nudle
  nebo italské těstoviny,
 • 00:18:50 jim stačí obyčejná sušička.
 • 00:18:51 Dostane se i na dezerty,
  třeba cheesecake, jablečný koláč,
 • 00:18:55 zmrzlinu nebo pudink.
 • 00:18:58 Nejdůležitější je mít pár kousků
  opravdu dobrých spotřebičů.
 • 00:19:01 Potřebujete dobrý kuchyňský robot,
  skvělý mixér,
 • 00:19:04 protože ten věci rozmixuje
  a našlehá a užijete ho
 • 00:19:07 při různých příležitostech.
 • 00:19:09 A potřebujete taky sušičku,
  abyste vytáhli z jídla vlhkost,
 • 00:19:12 tak se dělají
  třeba sušenky a krekry.
 • 00:19:14 Pravidelným hostem restaurace
  je nutriční specialistka
 • 00:19:17 Joy McCarthyová.
 • 00:19:19 Nevařená strava podle ní tělo
  nejen vyživuje, ale taky chrání.
 • 00:19:25 Když konzumujete stravu,
  která vás vyživuje
 • 00:19:27 na doslova buněčné bázi,
  pomáhá vám to předejít
 • 00:19:30 mnoha druhům rakoviny,
  jako je karcinom prsu,
 • 00:19:32 tlustého střeva a všech těch,
  které se týkají trávicího traktu.
 • 00:19:35 Jíte věci, které jsou bohatší
  na vlákninu, enzymy,
 • 00:19:38 jsou výživnější.
 • 00:19:39 Podle Torontské vegetariánské
  asociace studie ukázaly,
 • 00:19:42 že konzumace živočišných produktů
  je spojena s onemocněním srdce,
 • 00:19:46 vysokým krevním tlakem, cukrovkou
  a některými druhy rakoviny.
 • 00:19:49 Syrová strava je navíc
  šetrná k naší planetě,
 • 00:19:52 protože pěstování dobytka
  může z 18 %
 • 00:19:54 za klimatické změny na zemi,
  jak uvádí Organizace pro potraviny
 • 00:19:57 a zemědělství Spojených národů.
 • 00:19:59 Hudební skladatel
  Krysztof Szychowski
 • 00:20:02 přešel na tepelně nezpracované
  jídlo před 2 lety
 • 00:20:05 kvůli střevním
  a trávicím problémům.
 • 00:20:07 Chronická nemoc už mě netrápí.
 • 00:20:11 Dřív jsem kvůli ní trávil
  až 16 hodin v kuse na lůžku.
 • 00:20:14 Dnes už nespím 16 hodin denně,
  tělo se cítí dobře,
 • 00:20:17 a tak může být v pohodě i mysl.
 • 00:20:18 Tenhle instruktor jógy
  začal zkoušet syrovou stravu
 • 00:20:22 teprve před 2 měsíci.
 • 00:20:23 Do restaurace si chodí
  pro inspiraci a podobná jídla
 • 00:20:26 se snaží připravit i doma.
 • 00:20:30 Neřekli byste, že je to syrové.
 • 00:20:33 Pizza vypadá jako pizza,
  těstoviny jako těstoviny.
 • 00:20:35 Ale je to čerstvá, syrová strava,
  navíc výjimečně dobrá.
 • 00:20:38 Je to vážně chutné.
 • 00:20:40 V celém Torontu je 80
  vegetariánských restaurací.
 • 00:20:43 4 z nich jídlo tepelně neupravují.
 • 00:20:45 Že je tenhle trend na vzestupu,
  potvrzují i majitelé
 • 00:20:48 podniku Rawlicious.
 • 00:20:49 Otevřeli totiž už druhou pobočku.
 • 00:20:52 V březnu jsme se vás ptali,
  jak dlouho trvá březost
 • 00:20:55 u delfínů skákavých.
 • 00:20:56 Správná odpověď byla za B,
  tedy 12 měsíců.
 • 00:20:59 Výherce najdete
  na stránkách našeho pořadu.
 • 00:21:02 Dnes jsme mluvili o archivování
  historických filmů.
 • 00:21:05 V dubnu budeme proto chtít vědět,
  kdy Lous Dagguere,
 • 00:21:09 jeden z průkopníků fotografie,
  vytvořil svůj první snímek?
 • 00:21:18 Odpovědi nám posílejte v SMS
  na číslo 906 06 09 ve formě Prizma,
 • 00:21:23 mezera a písmeno správné odpovědi.
 • 00:21:27 A to už je pro dnešek vše.
 • 00:21:30 Dalším dílem vás provede
  Dana Zlatohlávková.
 • 00:21:32 Já se těším zase příště
  na shledanou.
 • 00:21:36 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2011

Související