iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 9. 2019
18:28 na ČT24

1 2 3 4 5

5 hlasů
3963
zhlédnutí

Interview ČT24

Jan Švejnar, ředitel centra IDEA, Národohospodářský ústav AV ČR

27 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Interview ČT24

 • 00:00:09 Ekonomicky lepší časy nahrávali
  vládě k rozdávání peněz.
 • 00:00:12 A tlak nepolevují.
 • 00:00:13 Odbory chtějí vyšší platy
  ve veřejné sféře a také vyšší
 • 00:00:16 minimální mzdu.
 • 00:00:18 Co ta vzdálená budoucnost?
 • 00:00:20 Na co si Česko musí dávat pozor?
 • 00:00:22 Současná vláda musí neodkladně
  pohnou s důchodovou reformou.
 • 00:00:25 Mohl by se jinak systém zhroutit?
 • 00:00:27 V čem se malé ekonomické bitvy
  podobají těm velkým globálním?
 • 00:00:35 Dnes přišel Jan Švejnar
  z univerzity v New Yorku.
 • 00:00:38 Dobrý večer.
 • 00:00:43 Česko má před sebou
  schvalování rozpočtu.
 • 00:00:45 Vláda se pere s přidáváním
  a zároveň dodržováním schodku.
 • 00:00:48 Jak hodnotíte vy rozdělování peněz
  v Česku a přerozdělování rozpočtu?
 • 00:00:53 Je důležité si uvědomit,
  že už 30 let máme platy a mzdy,
 • 00:00:58 které jsou mezi třetinou
  a polovinou platů a mezd v Rakousku
 • 00:01:03 a Německu.
 • 00:01:04 Kdy před a po druhé světové válce
  jsme měli platy vždy na té stejné
 • 00:01:08 úrovni, ne-li vyšší.
 • 00:01:10 Je tady určitý problém,
  že jsme za těch 30 let,
 • 00:01:13 což je skoro stejně dlouhé
  období jako komunismus,
 • 00:01:16 nebyli schopni postoupit dále.
 • 00:01:18 Takže ty tlaky na zvýšení
  mezd jsou přirozené.
 • 00:01:24 Profesní, hospodářské a ekonomické
  organizace hovoří o tom,
 • 00:01:27 že to je nižší produktivitou
  práce a strukturu ekonomiky.
 • 00:01:33 Neobstojí.
 • 00:01:35 Produktivita práce je podobná
  jako na západě.
 • 00:01:39 Zahraniční podniky působí
  u nás i v západní Evropě a sami
 • 00:01:44 přiznávají, že produktivita
  práce je obdobná,
 • 00:01:47 někdy u nás dokonce vyšší.
 • 00:01:50 Není to pouze produktivitou práce.
 • 00:01:52 Samozřejmě celkově
  jde o produktivitu práce do velké
 • 00:01:55 míry a také o tom, jak se rozděluje
  zisk.
 • 00:01:57 Jak je ten zisk v platech
  a ve mzdách a do jaké míry
 • 00:02:02 jde investorům.
 • 00:02:05 Tady máme ten druhý faktor,
  který je velice důležitý.
 • 00:02:08 Tady z bilance může spočívat v tom,
 • 00:02:10 že některé firmy prostě
  přidávat lidem nechtějí?
 • 00:02:14 Ano.
 • 00:02:16 Ty firmy raději
  platí méně než více.
 • 00:02:18 Protože jsou pod tlakem investorů
  aby generovaly co největší zisk.
 • 00:02:23 A tak se snaží najít
  další pracovní sílu.
 • 00:02:26 Proto podniky už několik
  let hledají říkají,
 • 00:02:28 že nemají dost lidí.
 • 00:02:30 Ale přitom mají velkou averzi
  k tomu aby zvedli platy a mzdy.
 • 00:02:36 Což je samozřejmě na trhu úkon.
 • 00:02:39 Když je příliš velká
  poptávka, tak ceny rostou.
 • 00:02:42 Jdeme na trh, jsou tam jahody
  a není jich dost, tak cena vzroste.
 • 00:02:46 Proč se firmy v Česku
  chovají jinak?
 • 00:02:51 Ten tlak, který na ně byl vyvinutý
  doposud nebyl dostatečně vysoký.
 • 00:02:56 V západních zemích dlouhou dobu
  odbory a jiné instituce vytvářejí
 • 00:03:01 mnohem větší tlak.
 • 00:03:03 Tam tudíž dochází k tomu,
 • 00:03:04 že ta dělba mezi ziskem
  a platy je jiná.
 • 00:03:08 Ale i tak musíme říci,
 • 00:03:09 že celkově v celém světě
 • 00:03:11 za posledních 10 nebo
  15 či 20 let dochází k tomu
 • 00:03:14 přerozdělování ve prospěch zisku.
 • 00:03:17 A tudíž vidíme problémy,
 • 00:03:18 které nastávají ať už ve Spojených
  státech nebo v západní Evropě.
 • 00:03:22 Že mzdy a platy rostou mnohem
  pomaleji než kdy předtím.
 • 00:03:25 V poměru k produktivitě.
 • 00:03:26 V tomto ohledu vám tlak
  odborů připadá dejme tomu
 • 00:03:32 příliš neadekvátní?
 • 00:03:34 Protože roste minimální mzda
  rostou také platy ve veřejné sféře
 • 00:03:37 už několik let za sebou.
 • 00:03:38 Pořád neadekvátní?
 • 00:03:40 Je to několik posledních let.
 • 00:03:42 Ale pouze pár posledních let.
 • 00:03:44 Předtím ty platy tolik
  nerostly v poměru k tomu,
 • 00:03:47 jak rostl HDP a jak rostly
  zisky atd.
 • 00:03:50 Takže to je směr,
  který se dá očekávat.
 • 00:03:53 Akorát přichází z mého
  pohledu poměrně dost pozdě.
 • 00:03:57 Divím se, že přichází až teď.
 • 00:03:59 Samozřejmě tam vyhráli roli nejen
  odbory v tradičním slova smyslu,
 • 00:04:02 ale také zaměstnanecké
  asociace asociace v podnicích.
 • 00:04:07 Rekordní mzdy.
 • 00:04:08 34 000.
 • 00:04:10 Na to nedosáhnou dvě třetiny
  zaměstnanců.
 • 00:04:14 Nakolik je podle vás toto varovné?
 • 00:04:16 Je tady vždy problém v tom,
 • 00:04:18 že průměrná mzda má v sobě
  ty nejvyšší mzdy.
 • 00:04:23 Takže medián,
 • 00:04:24 tedy 50 % je pod průměrnou mzdou
  a pod tím budou dvě třetiny.
 • 00:04:31 Tam je problém.
 • 00:04:33 Ty nejnižší příjmy jsou
  na velice nízké úrovni.
 • 00:04:36 Když se vrátíme k tomu,
 • 00:04:38 jakým způsobem třeba právě
  toto je provázáno také s platy
 • 00:04:42 ve veřejné sféře a vůbec
  s přerozdělováním
 • 00:04:46 veřejných financí.
 • 00:04:48 Ministerstvo financí neustále
  ubezpečuje, že má na to přidávat.
 • 00:04:51 Ať už doktorům,
  učitelům, důchodcům.
 • 00:04:54 Že schodek 40 miliard
  není rizikový,
 • 00:04:57 protože veřejný dluh ČR klesá.
 • 00:04:59 Je toto podle vás skutečně
  podstatné měřítko?
 • 00:05:03 Je to podstatné měřítko.
 • 00:05:05 Řekl bych, že tady
  je tradiční pohled,
 • 00:05:08 který jsem také tradičně zastával.
 • 00:05:10 Že v období, kdy je silná
  konjunktura, tak je lepší,
 • 00:05:13 když je rozpočet v přebytku.
 • 00:05:15 A když je krize a recese, tak potom
  by vláda měla více utrácet,
 • 00:05:20 aby nahradila ten propad
  který je ze soukromé sféry.
 • 00:05:24 Když lidé méně utrácejí a podniky
  méně investují.
 • 00:05:27 Teď jsme ale v jiné situaci.
 • 00:05:28 A to proto, že jsou velice
  nízké úrokové míry.
 • 00:05:33 V tomto smyslu se vládě daří
  snížit dluh na 30 % HDP.
 • 00:05:41 Takže si vedeme mnohem lépe
  než za normální předchozí situace,
 • 00:05:45 kdy by úroková míra byla vysoká.
 • 00:05:48 Vláda v tomto má mnohem
  větší manévrovací prostor.
 • 00:05:52 40 miliard je velice malá částka,
 • 00:05:54 když se na to podíváme k poměru
  dluhu k HDP či jakékoliv
 • 00:05:58 jiné veličině.
 • 00:06:01 Takže toto byste vládě nevyčítal?
 • 00:06:04 Nevyčítal,
 • 00:06:05 pakliže bude vláda používat
  prostředky i v jiných oblastech
 • 00:06:09 velice užitečně.
 • 00:06:12 Vezměte si to, že teď si vláda může
  půjčit prakticky za nulový úkrok.
 • 00:06:17 A v euru dokonce za negativní úrok.
 • 00:06:26 V tom případě vláda může investovat
  do mnohých a mnohých projektů.
 • 00:06:31 Ať už to jsou silnice,
  dálnice, vzdělávání.
 • 00:06:34 Protože tyto projekty mají
  mnohem větší návratnost,
 • 00:06:38 než to co by vláda
  platila na úrocích,
 • 00:06:40 jestliže to je nula nebo
  dokonce dostává peníze,
 • 00:06:43 kdyby to byla negativní
  úroková míra.
 • 00:06:45 V tom smyslu má vláda
  velké možnosti.
 • 00:06:48 Jestliže považuje za správné,
 • 00:06:51 že zvyšuje příjmy v některých
  oblastech,
 • 00:06:54 tak to by samozřejmě
  měl být společně
 • 00:06:56 se zvyšováním produktivity.
 • 00:06:58 Potom to dává smysl.
 • 00:07:02 Jestli to je pouze
  rozhazování peněz bez cíle,
 • 00:07:05 takto velký význam nemá.
 • 00:07:06 Jak to hodnotíte vy?
 • 00:07:09 Uvidíme ve střednědobém horizontu.
 • 00:07:12 Jsou to kroky, které
  teď vláda podniká.
 • 00:07:14 Myslím si,
 • 00:07:15 že v oblasti rozvoje infrastruktury
  a investice do něčeho
 • 00:07:18 produktivního,
 • 00:07:19 tak tam těch posledních
  30 let to nebylo moc produktivní.
 • 00:07:27 Premiér říká, že Česko
  je ekonomický ráj.
 • 00:07:30 Že v podstatě žijeme v ráji.
 • 00:07:32 Mluví o růstu platů a důchodů atd.
 • 00:07:35 Opozice často kritizuje vládu,
 • 00:07:37 možná z pochopitelných
  a předvídatelných důvodů,
 • 00:07:40 že se vláda nechystá na doby,
  které nemusejí být tak pozitivní.
 • 00:07:44 Ministryně financí seděla tady
  včera na našem místě hovořila
 • 00:07:48 o tom, že Česko je dobře připravené
  na ekonomickou případu recesi.
 • 00:07:53 Dokáže to už teď ministerstvo
  financí odhadnout hodnověrně a může
 • 00:07:56 to tak být?
 • 00:07:57 Vždy podceňujeme to, že přijde
  zvenčí velká vlna negativní recese.
 • 00:08:03 Ta vlna která přišla před 11 lety.
 • 00:08:06 Tehdy jsem varoval, že přijde.
 • 00:08:08 A mnozí včetně ministr financí
  říkali, že jsme dobře připravení.
 • 00:08:13 Že není problém.
 • 00:08:14 A samozřejmě jsme
  tím byli postiženi.
 • 00:08:16 Tehdy to byl ministr
  financí Miroslav Kalousek.
 • 00:08:18 Tehdy.
 • 00:08:20 Je dobré být připraven.
 • 00:08:23 Ale jsme tak otevřená ekonomika,
 • 00:08:25 že jakýkoliv vnější šok co přijde
  bude mít pro nás velice
 • 00:08:29 silné následky.
 • 00:08:30 Takže jsme dobře připraveni v tom,
 • 00:08:32 že máme velice nízkou
  míru zadluženosti.
 • 00:08:35 Že se podařilo snížit dluh státu
  z těch 40 na 30 % takto výborné.
 • 00:08:41 Protože v tu chvíli si můžeme
  půjčit ještě více.
 • 00:08:46 Ta úroková míra je tak nízká,
 • 00:08:47 že v tom ta připravenost
  je největší.
 • 00:08:50 Není to díky tomu co děláme
  my ale díky tomu,
 • 00:08:53 že ve světě a zvlášť v Evropě
  je tak nízká úroková míra.
 • 00:08:56 Stejně tak náročné pro Česko
  připravit se na důchodové proměny.
 • 00:09:00 Jsme zemí, která si uvědomuje,
 • 00:09:03 že systém není
  dlouhodobě udržitelný.
 • 00:09:05 Ale když sledujete ty kroky.
 • 00:09:07 Reforma stále nikde.
 • 00:09:08 Čas ještě podle vás zbývá?
 • 00:09:10 Jak dlouhý?
 • 00:09:11 Čas nikdy nezbývá.
 • 00:09:17 Já jsem se účastnil
  přípravy důchodové reformy
 • 00:09:19 v ČR před desetiletími.
 • 00:09:21 Je tady shoda napříč
  politickým spektrem,
 • 00:09:23 že je zapotřebí něco dělat.
 • 00:09:26 Ale de facto se nic nedělo.
 • 00:09:29 Problém spočívá v tom,
  že samozřejmě přibývá lidí,
 • 00:09:33 kteří jsou v důchodovém
  věku a jsou pasivní.
 • 00:09:36 Ti co pracují na ně musí vydělávat,
 • 00:09:38 aby v tom průběžném systému
  financování důchodů bylo
 • 00:09:41 dost peněz.
 • 00:09:43 Myslím si, že ten základní
  problém co máme je,
 • 00:09:45 že se nepostaráme dost
  opravdu staré důchodce,
 • 00:09:48 kteří už na sebe nemohou
  v žádném případě vydělat.
 • 00:09:52 Že budeme muset udělat
  to, co dělají jiné země.
 • 00:09:55 Třeba Norsko je dobrým příkladem.
 • 00:09:57 Že prostě bude vyšší
  věk odchodu do důchodu.
 • 00:10:01 Jinak to nepůjde.
 • 00:10:02 Naznačujete něco, o čem hovoří
  ministryni financí.
 • 00:10:05 Ovšem včera premiér a ministryně
  práce sociálních věcí jasně řekli,
 • 00:10:08 že si to nedovedou představit
  a nechtějí odstropování důchodu.
 • 00:10:11 Podle vás je to ta cesta,
 • 00:10:14 která by mohla alespoň částečně
  v tom systému udržet udržitelnost?
 • 00:10:27 Budeme platit velice nízké
  důchody velkému počtu lidí,
 • 00:10:31 nebo větší důchody
  menšímu počtu lidí.
 • 00:10:39 Současné důchody
  jsou poměrně nízké.
 • 00:10:41 Je lepší platit vyšší
  důchody menšímu počtu.
 • 00:10:44 Těm opravdu starším lidem.
 • 00:10:48 A umožnit těm, kteří jsou
  akceschopní a práceschopní,
 • 00:10:52 aby pracovali a měli
  vyšší důchody v té době,
 • 00:10:55 kdy už nebudou schopni pracovat.
 • 00:10:57 Podle vás,
 • 00:10:58 měl by být tedy strop dočasný
  a pohyblivý třeba podle
 • 00:11:02 demografické křivky?
 • 00:11:03 Přesně.
 • 00:11:04 Podle demografické
  situace uvažujeme dnes.
 • 00:11:07 Ale současná a předchozí
  vláda se chlubila tím,
 • 00:11:10 že důchody zastropovala.
 • 00:11:12 Je to nepopulární téma?
 • 00:11:15 Každý člověk, který je blízko
  důchodové hranici, tak bych chtěl,
 • 00:11:18 aby mohl začít pobírat důchod.
 • 00:11:21 Ale racionálně si každý uvědomí,
 • 00:11:23 že ten důchod bude zapotřebí
  mnohem více za 10 let,
 • 00:11:26 než ho potřebuje okamžitě.
 • 00:11:28 V tom smyslu mít důchodovou
  reformu,
 • 00:11:30 která zajišťuje poměrně
  vysoký důchod ve vyšším věku
 • 00:11:34 a kde se ten strop pohybuje
  s demokratickým vývojem,
 • 00:11:37 protože lidé zůstávají zdravější
  a akceschopnější mnohem déle
 • 00:11:43 v životě, než tomu bylo
  před 10 nebo 30 lety.
 • 00:11:46 Je zapotřebí na to reagovat.
 • 00:11:49 Ministry Maláčová řekla, že nechce,
 • 00:11:51 aby lidé odcházeli z práce
  rovnou do hrobu.
 • 00:11:54 Je to přehnané?
 • 00:11:55 Je to přehnané.
 • 00:11:57 Teď je ten průměrný věk mnohem
  vyšší než odchod do důchodu.
 • 00:12:07 Ale když se důchody zaváděli,
 • 00:12:08 tak lidé žili v průměru jeden
  nebo dva roky nad věk odchodu
 • 00:12:13 do důchodu.
 • 00:12:15 Je tedy jisté,
 • 00:12:17 že musí přijít jiné dejme tomu
  další nepopulární řešení?
 • 00:12:22 To nepopulární řešení
  co se bude vkrádat je,
 • 00:12:25 že důchody budou růst
  pomalu anebo vůbec.
 • 00:12:30 To řešení co jsem naznačil,
 • 00:12:31 že budeme platit nízké důchody
  poměrně velkému počtu lidí a hodně
 • 00:12:37 let protože budou dlouho v důchodu
  a tudíž ten stát nebude
 • 00:12:40 mít dost peněz.
 • 00:12:41 Bude tam ještě další nešťastný
  efekt, že mladí lidé,
 • 00:12:45 kteří budou zatíženi daněmi velice
  silně a odvody a vyplatit důchody
 • 00:12:50 starších lidí tak budou
  mít tendenci jít do světa a vyhnout
 • 00:12:54 se placení.
 • 00:12:55 To je samozřejmě spirála která
  je smrtelná v tom smyslu,
 • 00:12:58 že když si vezmete země jako
  Rumunsko nebo Ukrajina,
 • 00:13:01 kde velká masa
  mladých lidí odchází,
 • 00:13:05 tak ten systém se stále
  ještě méně udržitelný.
 • 00:13:08 Je systém nastaven starobního
  důchodu dnes v takové rovině
 • 00:13:14 možného luxusu?
 • 00:13:15 Tím nemyslím vyššího důchodu,
 • 00:13:17 protože ani ta výše není úplně
  porovnatelná se západními zeměmi.
 • 00:13:20 Ale myslím to nastavení
  jako takové.
 • 00:13:22 Je to parametr, který už příští
  generace prostě nemůže zažít?
 • 00:13:28 Nemůže.
 • 00:13:29 Ten systém je neudržitelný
  jak u nás,
 • 00:13:31 tak v řadě západních zemí.
 • 00:13:34 A ta reforma je nutná.
 • 00:13:35 Některé země na tu reformu
  už přistoupily a jiné si toho
 • 00:13:39 jsou vědomi.
 • 00:13:40 Je to politicky samozřejmě
  velice ožehavá věc.
 • 00:13:43 Žádná vláda nechce být tou,
 • 00:13:46 která ten systém takto ustanoví
  a de facto jak jste správně
 • 00:13:48 podotkla tak předchozí vlády
  dokonce to zastropování uskutečnily
 • 00:13:54 v systému, který už to zastropování
  takové neměl.
 • 00:13:58 Bavíme se o dopadech
  na globální ekonomiku.
 • 00:14:01 Na Evropu také doléhá další fáze
  obchodní války mezi Spojenými státy
 • 00:14:05 a Čínou.
 • 00:14:06 Od začátku září platí další
  15 procentní clo na dovoz z Číny
 • 00:14:09 do Spojených států v hodnotě
  112 miliard dolarů.
 • 00:14:14 Je to nějaký významný
  mezník, který byl spuštěn?
 • 00:14:17 V čem je ta eskalace nebezpečná?
 • 00:14:18 Je to významný mezník.
 • 00:14:20 Začalo to vyjednáváním.
 • 00:14:22 Donald Trump,
 • 00:14:24 který rozjel tu dnešní obchodní
  válku vlastně vyostřil situaci
 • 00:14:30 ve vyjednávání.
 • 00:14:31 Začíná používat cla jako pomůcku.
 • 00:14:36 Číňané odvetou též uvalily cla.
 • 00:14:41 Teď dochází k eskalaci,
  tedy zvýšení.
 • 00:14:44 Tam je velké nebezpečí, že to bude
  mít silné ekonomické dopady.
 • 00:14:48 Ty dopady už existují a obchod
  mezi Spojenými státy a Čínou
 • 00:14:52 se už snížil.
 • 00:14:53 Je to cítit také jinde.
 • 00:14:55 Německý vývoz do Číny je mnohem
  menší než býval.
 • 00:14:58 Takže ten sekundární efekt
  na Evropu a na Japonsko
 • 00:15:02 a na nás tady bude znatelný.
 • 00:15:06 Je otázka, jak dlouho ta válka
  bude trvat než dojde ke smíru.
 • 00:15:11 A doufejme ke snížení anebo
  úplné eliminaci těch cel.
 • 00:15:15 Je pochopitelné,
 • 00:15:17 že oba ty dva trhy budou hledat
  odbytiště na jiných územích.
 • 00:15:22 Může to mít vliv na celkovou
  hodnotu a konkurenceschopnost
 • 00:15:25 na jiných trzích a musí
  to být pouze negativní?
 • 00:15:28 Nemusí to být negativní
  pro jednotlivou zemi.
 • 00:15:31 Třeba Indie bude ta, která bude
  vyvážet více do Spojených států.
 • 00:15:36 Zároveň bych očekával,
 • 00:15:38 že Čína bude hledat nové obchodní
  velké partnery a obchod mezi Indií
 • 00:15:41 a Čínou zvýší.
 • 00:15:54 Ale trhy americké a čínské
  porostou pomaleji a všechny země
 • 00:15:58 co tam vyvážejí a podniky
  to tam vyvážejí na tom budou hůře.
 • 00:16:02 Celkově v té globální ekonomice
  to bude negativní jev.
 • 00:16:05 Bude to mít negativní efekt.
 • 00:16:07 Je otázka, jak daleko to půjde.
 • 00:16:10 Máme ten jev, že Čína
  roste jako velmoc.
 • 00:16:15 Dlouhodobě ji rychleji
  než se očekávalo.
 • 00:16:19 Je to takový velký strategický
  pojem Tukididova past se tomu říká.
 • 00:16:27 Kdy hlavní velmoc, v tuto
  chvíli Spojené státy,
 • 00:16:31 jsou najednou konfrontovány
  novou velmocí, která se rodí,
 • 00:16:37 v tomto případě Čína.
 • 00:16:40 Ta Tukididova past,
 • 00:16:42 která pochází z doby kdy Sparta
  viděla že Atény rostou,
 • 00:16:46 tak došlo k velké válce.
 • 00:16:52 Takže dochází ke konfliktu.
 • 00:16:55 Není to pouze ta celní
  válka co tady vidíme,
 • 00:16:58 ale je tady celý problém toho,
  jak se svět vypořádá s novou,
 • 00:17:03 velice rychle rostoucí velmocí.
 • 00:17:07 Globální hráč jako je Čína.
 • 00:17:08 Proč si neustále oficiální
  status země rozvojové?
 • 00:17:13 Není to trochu absurdní?
 • 00:17:14 Je to pro ně výhodné.
 • 00:17:17 Celý ten princip,
 • 00:17:18 kdy Spojené státy s nimi potažmo
  Evropa a Japonsko a Jižní Korea
 • 00:17:24 poukazují na to, že přirozeně
  ekonomický rozvoj znamená,
 • 00:17:28 že ta daná rozvojová země, která
  se snaží posunout se dopředu,
 • 00:17:33 tak kopíruje a přejímá od těch
  vyspělých zemí jejich praktiky
 • 00:17:37 a jejich technologie a manažerské
  znalosti a tím se dostává kupředu.
 • 00:17:42 To dělaly Spojené
  státy vůči Evropě atd.
 • 00:17:44 Ten problém co teď vidíme je,
 • 00:17:46 že Čína už v některých oblastech
  svým způsobem předstihla Evropu
 • 00:17:52 a Ameriku.
 • 00:17:59 Amerika a Evropa říká, už nejste
  klasická rozvojová země.
 • 00:18:04 Teď byste měli hrát podle stejných
  pravidel jako hrajeme my.
 • 00:18:08 Tudíž ne zcizovat
  duševní vlastnictví atd.
 • 00:18:13 Nechávat volnost zahraničním
  investicím a mezinárodnímu obchodu.
 • 00:18:17 Přitom je to Čína která si stěžuje
  na postup ostatních u Světové
 • 00:18:21 obchodní organizace.
 • 00:18:27 Ten postup, který Čína teď řeší,
 • 00:18:30 tak je myslím
  ospravedlnitelný ve smyslu,
 • 00:18:33 že Světová obchodní organizace
  bude posuzovat jejich požadavek.
 • 00:18:38 Bude to trvat několik měsíců.
 • 00:18:40 Takže to nebude mít okamžitý efekt.
 • 00:18:42 Ale může dojít k verdiktu, který
  bude proti Spojeným státům.
 • 00:18:47 A potom bude záviset na tom,
 • 00:18:49 do jaké míry bude Donald Trump
  respektovat ten výsledek co bude.
 • 00:18:54 Co podle vás reprezentuje
  Donald Trump a jeho tlak?
 • 00:18:57 Říká, že Spojené státy se bez Číny
  mohou naprosto obejít.
 • 00:19:02 Je nějaký segment, kdy z toho
  mohou Spojené státy těžit?
 • 00:19:07 Budou to poměrně malé segmenty.
 • 00:19:09 Ty segmenty, které budou
  trpět, ty budou větší.
 • 00:19:12 Samozřejmě se najde podnik,
  který bude mít výhodu,
 • 00:19:16 když mu někdo nebude
  konkurovat z Číny.
 • 00:19:23 Ale to zmenšení obchodu bude
  silnější a celkový efekt
 • 00:19:27 na spotřebitele vůbec na celou
  ekonomiku bude negativní.
 • 00:19:30 Jak celá tato celní obchodní válka
  podle vás může proměnit světový
 • 00:19:35 obchodní trh?
 • 00:19:36 V tom pozitivním případě dojde
  ke smíru a dojde k otevření trhů.
 • 00:19:42 Čína začne jednat podle normálních
  pravidel vyspělých zemí.
 • 00:19:49 To bude mít samozřejmě
  blahodárný efekt.
 • 00:19:51 Je otázka, jak dlouho
  bude ta válka,
 • 00:19:54 která bude předcházet tomu smíru.
 • 00:19:56 Tam by mohlo dojít k velké
  ekonomické recesi nebo
 • 00:20:01 velké depresi.
 • 00:20:02 A to by samozřejmě
  bylo velice špatné.
 • 00:20:05 Protože zvlášť pro nás také Evropa
  je ve velice křehké situaci.
 • 00:20:09 Celá Evropa.
 • 00:20:10 Není v tom příliš pasivní?
 • 00:20:12 Zatím je pasivní.
 • 00:20:16 Evropa zatím hraje to,
 • 00:20:18 že se snaží mít dobré vztahy
  a využít obou hráčů kteří mezi
 • 00:20:23 sebou bojují.
 • 00:20:24 Ale dříve nebo později
  si bude muset vybrat.
 • 00:20:29 Ten není jasné,
 • 00:20:30 že všechny státy Evropy budou
  chtít jít tím stejným směrem.
 • 00:20:33 To bude další tlak.
 • 00:20:38 Negativní zásah do globální
  ekonomiky se očekává při Brexitu,
 • 00:20:41 zejména bez dohody, který
  prosazuje britský premiér Johnson.
 • 00:20:46 Jak tuto politickou kapitolu
  Velké Británie hodnotíte?
 • 00:20:49 Já si myslím, že to je nešťastná
  kapitola ve smyslu, že to je země,
 • 00:20:54 která má jednu z nejvyspělejších
  demokracií.
 • 00:20:57 Velice dobře vzdělané
  úředníky a státní správu.
 • 00:21:02 Poměrně velice vzdělaný národ.
 • 00:21:04 To hlasování,
 • 00:21:05 které vyústilo v Brexit tak nebylo
  úplně promyšlené.
 • 00:21:09 Pro mnoho lidí to neznamenalo
  vlastně si neuvědomovali
 • 00:21:12 o co se jedná.
 • 00:21:14 Ten negativní dopad,
 • 00:21:17 který tvrdý Brexit může
  mít na Británii a také na Evropu
 • 00:21:22 a potažmo potom globálně tak bude
  mnohem horší a mnohem silnější
 • 00:21:27 než se očekávalo.
 • 00:21:28 Dnes ztratila jeho konzervativní
  strana většinu v parlamentu.
 • 00:21:31 Je to zlom, který může
  zkomplikovat jeho politické plány?
 • 00:21:34 Ano a podstatně.
 • 00:21:37 Sázel na to,
 • 00:21:38 že bude mít politickou sílu
  na to by tvrdý Brexit uskutečnil
 • 00:21:43 ke konci října.
 • 00:21:45 Teď je zcela možné,
  že se mu to nepodaří.
 • 00:21:48 A co z toho vlastně vzejde,
  to zatím není vůbec čitelné.
 • 00:21:51 Politické dusno prožíváte ke Česko
  mimo jiné kvůli problémům premiéra
 • 00:21:55 Andreje Babiše.
 • 00:21:56 Poslechneme si co k tomu
  řekl včera.
 • 00:21:58 Předseda TOP 09 a také
  bývalý ministr spravedlnosti
 • 00:22:01 Jiří Pospíšil.
 • 00:22:03 Pokud v trestní kauze premiéra
  země jsou takové věci,
 • 00:22:06 které se dějí v případě jednoho
  až dvou % trestných kauz,
 • 00:22:09 pokud státní zástupce najednou
  náhle změní svůj právní názor
 • 00:22:14 teď budeme čekat týdny
  proč to nastalo,
 • 00:22:17 tak to je bohužel smrt pro právní
  stát v této zemi.
 • 00:22:20 Důvody jsou zatím neznáme.
 • 00:22:22 V čem spočívá ten obraz
  státního zástupce?
 • 00:22:24 Co v takovém případě podle
  vás nabourává důvěru v právní stát?
 • 00:22:28 Musí tady platit presumpce
  neviny na jedné straně,
 • 00:22:31 na druhé straně transparentnost
  v rozhodování o mocných?
 • 00:22:36 Musí být zcela jasná pravidla.
 • 00:22:39 Ta doposud byla dodržována.
 • 00:22:41 Pokud tomu rozumím,
 • 00:22:42 tak ten verdikt co byl včera vyřčen
  tak ještě to je doporučení na vyšší
 • 00:22:47 instanci, kde to bude
  znovu posuzováno.
 • 00:22:56 Takže musíme vyčkat.
 • 00:22:57 Vůbec neznáme detaily toho spisu.
 • 00:23:01 Je to 22 000 stran takže
  tam je spousta informací,
 • 00:23:04 o kterých nemáme žádné
  detailní názory.
 • 00:23:07 Je důležité,
 • 00:23:08 aby to bylo transparentní a všichni
  jsme viděli co se děje a jaké
 • 00:23:12 to je dozorování.
 • 00:23:15 Takže v tomto smyslu bych řekl
  vyčkejme těch několik dní to bude
 • 00:23:19 trvat až budeme mít definitivní
  názor.
 • 00:23:21 Česko si prožilo sérii velkých
  demonstrací namířených zejména
 • 00:23:25 proti výměně ministryně
  spravedlnosti a to vše je svázáno
 • 00:23:28 s touto kauzou.
 • 00:23:29 Premiér to označil za tlak
  na státního zástupce.
 • 00:23:33 Jak vnímáte vy podobné
  veřejné demonstrace?
 • 00:23:36 Třeba tou optikou, že jste
  žil v zahraničí.
 • 00:23:40 Součástí demokratického
  systému je i to,
 • 00:23:43 že občanská společnost se vyjadřuje
  a v našem případě ty demonstrace
 • 00:23:48 byly velice mírumilovné
  a nedocházelo k žádnému násilí.
 • 00:23:52 Takže tam není ani tento aspekt.
 • 00:23:55 Takže byli úplně slučitelné a zcela
  normální výrazem občanů,
 • 00:23:59 který měl efekt co chtěli.
 • 00:24:04 Viděl bych to jako
  pozitivní výsledek.
 • 00:24:08 V celém kontextu
  politického vývoje.
 • 00:24:10 Řekněte mi,
 • 00:24:11 když jste do toho jednu fázi vstupu
  svoji prezidentskou kandidaturu,
 • 00:24:15 tak jak vnímáte politické
  soupeření na území ČR?
 • 00:24:29 Vítězí tedy politické PR.
 • 00:24:31 Ten aspekt PR k důležitější
  než byl.
 • 00:24:40 Ale ty výsledky co vidíme
  jsou výsledky toho,
 • 00:24:44 jak voliči hodnotí dosavadní
  působení jednak tradičních
 • 00:24:47 politických stran, ke kterým
  se lidé staví dost kriticky.
 • 00:24:51 Vidí je, že buď jsou
  neefektivní nebo nevěrohodné.
 • 00:24:55 Anebo dávají šanci novým subjektům.
 • 00:24:59 Ať už to jsou Piráti
  anebo další hnutí.
 • 00:25:04 V tom smyslu to vidím jako
  zcela normální vyjádření
 • 00:25:06 demokratických tendencí.
 • 00:25:09 A nevidím zatím žádný
  důvod to vidět kriticky.
 • 00:25:13 Samozřejmě člověku se může
  líbit nebo nelíbit výsledek.
 • 00:25:16 Ale ten samotný princip
  tak jak je to uskutečňováno
 • 00:25:19 je v pořádku.
 • 00:25:20 Jsou tady velké otázky typu,
 • 00:25:23 zdali je někdo stíhaný nebo
  není a zdali je vinný nebo ne.
 • 00:25:27 Potom je tady ta otázka na kterou
  nemáme čas a to je sice do jaké
 • 00:25:32 míry mohou lidé, kteří mají velký
  majetek ovlivnit veřejná média.
 • 00:25:39 Třeba nám ten čas zbyde
  v příštím Interview.
 • 00:25:42 Děkuji vám za to, že jste
  přijal pozvání do dnešního.
 • 00:25:47 Děkuji za pozvání.
 • 00:25:48 Za okamžik Události.
 • 00:25:50 Hlavní zpravodajská relace ČT.
 • 00:25:52 Hezký večer vám všem.
 • 00:25:53 Živé titulky ve spolupráci se ZČU
  Inovace podpořená TA ČR
  Stínový mluvčí: Pavel Petrle

Související