iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 7. 2018
19:28 na ČT24

1 2 3 4 5

2 hlasy
2181
zhlédnutí

Interview ČT24

Marian Jurečka /KDU-ČSL/, 1. místopředseda strany

27 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Interview ČT24

 • 00:00:17 Kůrovec bude ničit české
  lesy ještě více než teď.
 • 00:00:20 Varují před akcelerací kůrovcové
  kalamity někteří čeští odborníci.
 • 00:00:24 Alespoň v několika nejbližších
  měsících či letech.
 • 00:00:28 Stromy, které musí kvůli broukovi
  se vysadili už před 100 lety.
 • 00:00:32 20 let se ví, že stav českých
  lesů není dlouhodobě udržitelný.
 • 00:00:36 A 10 let volají expeti po tom,
 • 00:00:38 aby se s tím něco
  konečně už udělalo.
 • 00:00:41 Udělal něco nedávný
  ministr zemědělství?
 • 00:00:44 Jak by on zavodňoval
  českou krajinu?
 • 00:00:46 Marian Jurečka je dnešní
  hostem Interview ČT 24.
 • 00:01:00 O kolik se snížil počet
  smrků v českých lesích?
 • 00:01:07 Dobrý den.
 • 00:01:08 Těžko říci na desetiny.
 • 00:01:11 Když to bude na %?
 • 00:01:14 Celkem v rámci celé ČR se bavíme
  také o oblastech,
 • 00:01:17 které jsou pod postižené
  kůrovcovou kalamitou.
 • 00:01:20 Je to pět % listnatých
  lesů, kterých je teď více.
 • 00:01:34 Ty úrovně jsou na oblasti,
 • 00:01:35 kde se vysazují listnaté
  porosty až 60 %.
 • 00:01:41 Předpokládám, že se tam vysazuje
  něco jiného,
 • 00:01:44 když to tam zlikviduje kůrovec.
 • 00:01:46 Lesníci se na to snaží
  reagovat druhovou výsadbou.
 • 00:01:51 Není to jednoduché
  provést z roku na rok.
 • 00:01:54 To, aby tady byly sazenice,
  tak to třeba tak,
 • 00:01:57 že pět let zpět se musí
  ty sazenice vysadit.
 • 00:02:06 Třeba na jaře bylo tak krátké
  vegetační období pro výsadbu,
 • 00:02:09 že nestačili ani tolik, kolik
  by potřebovali vysadit.
 • 00:02:11 Já se vrátím k tomu období
  vašeho pobytu ve funkci
 • 00:02:15 ministra zemědělství.
 • 00:02:16 Pět %.
 • 00:02:17 O pět % se snížil podíl
  smrkového dřeva v lesích ČR.
 • 00:02:23 Nemyslíme firmu České lesy,
  ale lesy na území ČR.
 • 00:02:29 Není to málo?
 • 00:02:33 Dnes jsem slyšel ve studiu
  šest v ČT pana prof.
 • 00:02:38 Turčáni ho, který říkal že zhruba
  polovina lesů jsou smrkové lesy.
 • 00:02:43 V dobách než se začaly
  vysazovat tak to bylo sedm %.
 • 00:02:50 Takže těch pět % je,
  jako byste neudělal nic.
 • 00:02:53 Není.
 • 00:02:57 Řešíme tedy nejen kůrovce,
 • 00:02:59 ale také situace po těch
  vichřicích posledních let.
 • 00:03:03 Pracujete intenzivně
  v omezenějším území.
 • 00:03:06 Neřešíte tolik ty ostatní
  části území,
 • 00:03:09 které nejsou postižené
  tou kalamitní situací.
 • 00:03:11 Dokonce v těch územích
  neděláte tu plánovanou těžbu,
 • 00:03:14 abyste z celkového objemu
  zásoby dříví nevytěžili více,
 • 00:03:19 než kolik je zapotřebí
  vytěžit kalamitního dříví.
 • 00:03:21 Proto je to číslo pro někoho
  třeba pro laika nižší,
 • 00:03:25 než by se mohlo stát.
 • 00:03:26 Lék by.
 • 00:03:27 Laik by očekával větší odměnu.
 • 00:03:29 Ale bavíme se o těch
  vymýcených místech.
 • 00:03:36 Já se ptám, proč jste
  to nedělali rychleji.
 • 00:03:39 Kdy byste snižovali podíl
  smrků v českých lesích,
 • 00:03:43 tak by se nemuselo tolik mýtit.
 • 00:03:49 Od roku 2015 se s touto
  situací potýkáme.
 • 00:03:52 Došlo k této poměrně výrazné změně
  ve prospěch listnatých lesů.
 • 00:03:58 Ta otázka by tady měla
  být na všechny ministry včetně
 • 00:04:01 královských hradů za minimálně
  posledních 120 let,
 • 00:04:04 kteří v ČR a na území bývalé
  rakouské monarchie měli
 • 00:04:08 zodpovědnost a to co se v českých
  lesích sází.
 • 00:04:11 Co jste ve vztahu k tomu
  co se českých lesech sází udělali?
 • 00:04:22 Před 20 lety se přišlo na to,
  že to může být problém,
 • 00:04:25 že takový stav českých
  lesů není udržitelný.
 • 00:04:29 Před 20 lety byl ministrem
  zemědělství Josef Lux.
 • 00:04:33 Ano.
 • 00:04:34 Často se říká, a že klimatologové
  a experti varovali před tím,
 • 00:04:39 že může dojít k takto
  velké klimatické změně.
 • 00:04:42 Ale vzpomeňme
  si na rok 2013 a poslední povodně.
 • 00:04:46 Někdy se těm prorokům
  nedostatečně věří.
 • 00:04:49 Změna druhové výsadby ve prospěch
  listnatých stromů měla
 • 00:04:52 být mnohem dříve.
 • 00:04:59 Ty výsadby, které se dělaly
  v 80. letech,
 • 00:05:01 tak se znovu nahrazují
  novými dřevinami.
 • 00:05:05 Je to věc,
 • 00:05:06 kdy ti naši předci a předchůdci
  nereagovali úplně ideálně.
 • 00:05:11 Proč se nic nedělo?
 • 00:05:13 To není, že by se nedělo nic.
 • 00:05:15 Ten podíl těch smrkových
  porostů se ČR snižuje.
 • 00:05:20 Ale nejde to tak rychlým tempem,
 • 00:05:22 jakým jde ta klimatická
  změna v posledních letech.
 • 00:05:25 To znamená extrémní nárůsty teplot.
 • 00:05:28 A ty srážky mají
  řekněme jiné rozložení.
 • 00:05:32 Jsou více koncentrované.
 • 00:05:33 Takže zase je zapotřebí,
  aby se voda udržela v krajině.
 • 00:05:45 To časové období využitelnosti vody
  se v tom vegetačním období snižuje.
 • 00:05:49 Nerozumím tomu, proč se smrky
  nekácejí více.
 • 00:05:53 A není tady pouze období Kyrillu.
 • 00:05:58 Protože ČR má poměrně konzervativně
  nastavenou lesnickou politiku.
 • 00:06:03 Že nikdy nebudeme těžit více,
  než je přirozený přírůstek.
 • 00:06:09 Chráníme si kapacitu lesa
  z hlediska fotosyntézy
 • 00:06:12 a uložení uhlíku.
 • 00:06:16 Pro někoho kdo by to vzal
  matematicky tak byste řekl,
 • 00:06:20 tak teď to vykácíme a vykácíme
  šedesátileté smrkové porosty
 • 00:06:24 a nahradíme to daleko
  vyšším % listnatých lesů.
 • 00:06:27 Taková změna by byla ještě
  horší než to co zažíváme teď.
 • 00:06:30 Ta věc musí proběhnout
  částečně přirozeně.
 • 00:06:36 Proč by to bylo špatně?
 • 00:06:37 Kdyby se 10 % jehličnanů
  nahradil listnatými stromy.
 • 00:06:48 Kdybyste to udělali naráz,
 • 00:06:50 tak by tady byl problém z hlediska
  klimatu v těch regionech,
 • 00:06:53 zadržení vody atd.
 • 00:06:56 Děje se to samozřejmě
  přirozeně v rámci obdoby tam,
 • 00:07:00 kde neprobíhá těžba.
 • 00:07:01 Tam se snažíme dělat tu obnovu
  přirozeným procesem.
 • 00:07:06 Pokud tam jsou třeba vysemeněné
  jiné dřeviny, tak se tam nechávají.
 • 00:07:13 Některé listnaté stromy rostou
  rychleji než jehličnaté.
 • 00:07:15 Kácení versus obnova.
 • 00:07:17 Takže by ten proces
  nemusel být tak dlouhý.
 • 00:07:22 To souhlasím.
 • 00:07:26 Ale z hlediska lidských
  a technologických kapacita
 • 00:07:28 z hlediska trhu, kde to dříví
  dát na odbyt,
 • 00:07:31 tak jsme na hranici možného.
 • 00:07:36 Jsme v ČR rádi,
 • 00:07:37 že vůbec zvládáme vytěžit
  to kalamitní dřevo po kůrovci
 • 00:07:40 a vichřici.
 • 00:07:44 Že ho vůbec dokážeme někam udat.
 • 00:07:46 O ceně se ani moc nebavíme,
  protože ta cena je velice nízká.
 • 00:07:51 Dnes to ale si realizují
  se ztrátou.
 • 00:07:53 A vy byste ještě chtěl těžit více.
 • 00:07:57 Třeba v období příštího
  roku dvou to nelze.
 • 00:08:00 Ale to poučení je tady hluboké.
 • 00:08:03 Myslím si, že ty změny
  budou pokračovat.
 • 00:08:05 Vypadá to dobře, nemáme kapacitu
  to vytěžit, nemáme to kam prodat,
 • 00:08:09 tak ať to sežere kůrovec.
 • 00:08:12 Tak to není.
 • 00:08:15 Potom bych od vás očekávala
  sérii opatření, co teď dělat,
 • 00:08:18 aby se lesy obměňovali rychleji.
 • 00:08:21 Od smrků směrem k něčemu jinému.
 • 00:08:23 A nikoliv vysvětlování
  toho, proč něco nejde,
 • 00:08:27 protože neumíte dřevo prodat.
 • 00:08:30 Vy to říkáte hodně jednoduše.
 • 00:08:32 Ano.
 • 00:08:36 Pro letošní rok si myslím,
 • 00:08:38 že naprosto prioritní je dokázat
  zvládnout kalamitní situaci
 • 00:08:40 po jarních vichřicích
  a to co napáchá kůrovec.
 • 00:08:43 To o čem se bavíte a co říkáte jako
  změnu dlouhodobé druhové skladby,
 • 00:08:48 tak to je věc třeba v dalších dvou
  nebo třech letech až se podaří
 • 00:08:51 zvládnout kůrovcovou kalamitu.
 • 00:08:53 Potom intenzivně pracovat
  na druhové skladby dalších lesů,
 • 00:08:56 které dnes jsou postižené kůrovcem.
 • 00:09:04 Jaký je ten optimální mix?
 • 00:09:06 Kolik by měl být smrků v ČR?
 • 00:09:08 Těch sedm %, která jsem
  zmiňoval před chvílí?
 • 00:09:13 I odborníci se na to téma přou.
 • 00:09:16 Někteří jsou konzervativní
  a mluví kolem 10 %.
 • 00:09:19 Někteří mluví o tom,
 • 00:09:21 že ta bezpečná hranice se pohybuje
  mezi 15 až 20 %.
 • 00:09:27 Hodně záleží na té lokalitě.
 • 00:09:30 Samozřejmě také na tom modelování,
 • 00:09:32 jak dramatická klimatická
  změna může probíhat.
 • 00:09:37 Když se bavíme s odborníky,
  tak říkají,
 • 00:09:39 že v těch pesimistických
  prognózách mohou vidět to,
 • 00:09:43 že do roku 2050 se může
  oteplit až o dva stupně.
 • 00:09:49 Teď si vezměte, že za posledních
  100 let máme oteplení o 1,4 °C.
 • 00:09:55 Možná to co se děje
  nedohlíží těch změn,
 • 00:09:58 které tady mohou být příští 40 let.
 • 00:10:01 Teď k tomu, co jste proti množení
  kůrovce vy konkrétně udělal,
 • 00:10:05 jako ministr.
 • 00:10:07 Od roku 2015 jsme dělali
  rozsáhlou sérii opatření.
 • 00:10:11 Začnu od státního podniku Lesy ČR.
 • 00:10:19 Okamžitě po roce 2015 jsme
  začali dělat rozsáhlé
 • 00:10:23 preventivní opatření.
 • 00:10:25 Instalace lapáků,
  feromonových lapáků, sítí.
 • 00:10:30 Začala se intenzivní těžba.
 • 00:10:31 Přesunuli se lidské kapacity,
  zmenšila se plocha revírů.
 • 00:10:36 Zvýšil se počet revírníků,
 • 00:10:37 aby ten člověk stihl více to území
  lese kontrolovat pravidelněji.
 • 00:10:42 Přesunuli se kapacity z těch částí
  lesů ČR, kde ta kalamita nebyla.
 • 00:10:50 Potom jsme dělali věci
  co se týče metodiky,
 • 00:10:54 aby úředníci státní správy a obcí
  s rozšířenou působností postupovali
 • 00:11:00 aktivněji a razantněji
  případě kůrovcových lokalit
 • 00:11:04 ve svých oborech.
 • 00:11:06 Bavíme se také o soukromých,
  církevních vlastnících lesa.
 • 00:11:14 Dělali jsme také posílení
  finanční alokace,
 • 00:11:17 aby bylo více peněz
  na obnovu porostů.
 • 00:11:21 Snažili jsme se v rámci
  loňského roku hledat to řešení,
 • 00:11:24 aby se zastavily plánované těžby.
 • 00:11:27 Aby se situace na trhu nezhoršovala
  a těžilo se přednostně
 • 00:11:31 kalamitní dříví.
 • 00:11:33 Kůrovec se rozšiřuje.
 • 00:11:34 Proč nebylo více lapačů?
 • 00:11:36 Nebyly peníze?
 • 00:11:38 Ta opatření byly v řádech
  stovek milionů korun,
 • 00:11:42 které udělaly Lesy ČR.
 • 00:11:44 Byly bezprecedentní.
 • 00:11:45 Nikdy se neudělalo to co teď.
 • 00:11:47 Také nebyla taková
  kůrovcová kalamita.
 • 00:11:51 Není to otázka pouze kůrovce.
 • 00:11:53 Ta situace ještě v polovině
  loňského roku se zdála,
 • 00:11:56 že to vlastníci lesů zvládají.
 • 00:12:03 Takže vám lhali?
 • 00:12:08 Že se zvládá ta situace
  vytěžit dříví z lesa.
 • 00:12:12 To znamená zároveň zabránit
  dalšímu šíření kůrovce.
 • 00:12:15 Takže vám nedávali
  přesné informace.
 • 00:12:17 Potom přišel zásah vyšší moci,
  se kterými můžete počítat.
 • 00:12:21 První srpen loňského roku
  přišla obrovská vichřice.
 • 00:12:27 Od Slovenska přes Polsko,
  Rakousko do Německa.
 • 00:12:32 Vytvoří vám další obrovský
  objem kalamitního dříví.
 • 00:12:34 To samé opakovalo v listopadu.
 • 00:12:45 Na konci března přišla
  další velká vichřice.
 • 00:12:48 Takže ta situace není daná
  kůrovcem, ale také tím,
 • 00:12:53 že se nám do toho
  promítají ty vichřice.
 • 00:12:58 Do jaké míry je to také o tom,
 • 00:13:00 že smrk je ekonomicky
  zajímavá záležitost?
 • 00:13:02 Proto se také začal sázet.
 • 00:13:04 To je ten vliv toho člověka.
 • 00:13:09 Takže někdo nechce,
 • 00:13:10 aby se dávalo více peněz do mimo
  smrkové péče o les?
 • 00:13:15 To bylo zase hodně
  velké zjednodušení.
 • 00:13:17 Měli bychom se podívat
  na tu situaci 200 nebo 300 let zpět
 • 00:13:20 do období Marie Terezie.
 • 00:13:24 Kdy se požadovalo
  rychle rostoucí dřevo.
 • 00:13:27 Proto tady ten smrk
  máme v takovém rozměru.
 • 00:13:34 Pokud chceme tu změnu, aby byla
  ta proměna rychlejší,
 • 00:13:37 tak do toho stát bude
  muset investovat.
 • 00:13:41 Říci vlastníkům.
 • 00:13:43 To, že máte majetek, který
  vám negeneruje ty zisky,
 • 00:13:45 které jste očekávali,
  ale budeme chtít,
 • 00:13:49 aby ten majetek plnil také
  environmentální vlivy,
 • 00:13:52 tak ten stát do toho bude
  muset vložit větší prostředky,
 • 00:13:57 aby ty lidi motivoval.
 • 00:13:59 Kolik by to mohlo stát?
 • 00:14:02 Bavíme se o stovkách
  milionů korun ročně.
 • 00:14:07 Pouze za mého působení jsme před
  dvěma lety zaváděli dvě opatření
 • 00:14:10 vůči majitelům lesa.
 • 00:14:12 To první byl příspěvek
  na hospodaření v lesích
 • 00:14:14 v objemu 350 mil korun.
 • 00:14:16 To druhé byla tzv. zelená
  nafta pro lesnický
 • 00:14:19 sektor 250 milionů korun.
 • 00:14:24 Stále to stačit nebude.
 • 00:14:26 Z lesů ČR se ročně odvádí
  kolem pěti miliard.
 • 00:14:33 Šly všechny do obnovy lesa?
 • 00:14:38 Mohlo by se potom rychle
  těžit a osazovat.
 • 00:14:42 Bohužel tyto částky nepřišli zpět.
 • 00:14:51 Mě pobavila tisková konference
  Andreje Babiše Richarda Brabce před
 • 00:14:55 měsícem, když řekli, že za kůrovce
  může Jurečka.
 • 00:14:58 Pamatuji si debaty o rozpočtu,
  kde mi Andrej Babiš přesvědčoval,
 • 00:15:03 že nepotřebujeme ty peníze
  v lesích.
 • 00:15:11 Nemyslím si,
 • 00:15:12 že teď se to dramaticky
  změní v této vládě.
 • 00:15:14 Přestože bych
  si to pro ten lesnický sektor přál.
 • 00:15:17 Co jste udělal proto,
  aby pět miliard zůstalo v lesích?
 • 00:15:22 Které se z firmy Lesy ČR odvedly
  do státní rozpočtu.
 • 00:15:31 Dokázali jsme udržet tu pozitivní
  bilanci v tom,
 • 00:15:34 že ten podnik má dostatečnou
  finanční rezervu na to,
 • 00:15:37 aby mohli investovat do těch
  opatření, což dělá.
 • 00:15:39 Znovu připomínám,
 • 00:15:40 že problém kalamity obecně není
  pouze problém na majetcích Lesů ČR,
 • 00:15:46 ale potýkají se s tím všichni
  vlastníci.
 • 00:15:48 Zmiňoval jsem tady některá opatření
  a mohl bych zmínit také další.
 • 00:15:52 Kdy jsme posílili finanční
  prostředky vůči vlastníkům lesa
 • 00:15:56 tak, aby mohli lépe bojovat
  s kůrovcovou kalamitou.
 • 00:15:58 Některá opatření
  jsem tady jmenoval.
 • 00:16:00 Plus obnovovat nové výstavby.
 • 00:16:03 Na to jsou určeny peníze z programu
  rozvoje venkova.
 • 00:16:07 Aby tam mohli žadatelé žádat.
 • 00:16:10 Tady fandím novému ministrovi,
  aby se mu to podařilo vyřešit.
 • 00:16:18 Proč je v Česku čím dále
  tím vyšší sucho,
 • 00:16:20 když podle meteorologů
  máme nejdeštivější období
 • 00:16:27 za poslední tisíciletí?
 • 00:16:29 Protože nám roste roční teplota.
 • 00:16:34 Za posledních 130 let nám průměrná
  teplota vzrostla o 1,4 °C.
 • 00:16:39 Za posledních 20 let je to 0,7.
 • 00:16:42 Takže ta křivka začíná
  prudce stoupat vzhůru.
 • 00:16:47 Přitom růstu průměrné roční teploty
  máme stejný objem ročních srážek.
 • 00:16:53 Logicky, když máme vyšší
  teplotu, tak je vyšší výpar.
 • 00:16:59 Takže ten teplejší
  vzduch jímá více vody.
 • 00:17:02 Ale také dochází k tomu,
 • 00:17:04 že to rozložení srážek v průběhu
  roku je jiné než v minulosti.
 • 00:17:07 Dochází k velkým intenzivním
  srážkám a potom je období,
 • 00:17:11 kdy neprší.
 • 00:17:15 A to klade nároky na změnu
  chování zemědělců,
 • 00:17:18 lesníků a také nás lidí na to,
 • 00:17:20 jak by ta krajina
  měla být utvářena.
 • 00:17:23 Obecně zadržení vody v krajině.
 • 00:17:25 Jak se zemědělci musí chovat jinak?
 • 00:17:28 V čem se musí chovat jinak?
 • 00:17:32 Musí změnit mnoho věcí.
 • 00:17:33 To co čeká zemědělce v příštích
  letech je obrovská změna.
 • 00:17:36 Skoro bych řekl, že tady nejvyšší
  změna se inspirovat v Izraeli.
 • 00:17:42 Ta první změna je vrátit
  se k zásadám správné
 • 00:17:45 zemědělské praxe.
 • 00:17:46 Střídání plodin a správné
  osevní postupy.
 • 00:17:51 To se neděje?
 • 00:17:53 Nás to učili už ve škole.
 • 00:17:58 Bohužel se to neděje.
 • 00:18:00 Dnes je ten zemědělec pod obrovským
  ekonomickým tlakem ze strany
 • 00:18:04 vlastníků půdy, kteří
  chtějí ten největší nájem.
 • 00:18:07 A také samozřejmě z hlediska
  spotřebitelů,
 • 00:18:09 kteří pořád vyžadují
  minimální cenu.
 • 00:18:12 Jak zemědělec má vyprodukovat
  komoditu,
 • 00:18:14 kterou efektivně ekonomicky prodá
  a zároveň se chová ohleduplně
 • 00:18:18 k životnímu prostředí?
 • 00:18:21 Teď se jde cestou
  ekonomické efektivity.
 • 00:18:25 A zapomíná se na to ostatní.
 • 00:18:32 Ten zemědělec potřebuje zisk.
 • 00:18:35 To musí pomoci řešit stát a také
  erudovaný spotřebitel.
 • 00:18:41 Jak to má udělat ten stát?
 • 00:18:43 Prostě to nařídí?
 • 00:18:48 Ten stát by se v tom měl angažovat.
 • 00:18:52 Dnes často lidé proklínají
  evropské dotace.
 • 00:18:56 Ale neuvědomujeme si, že velká
  z nich je pro zemědělce.
 • 00:18:59 Dostanou peníze,
 • 00:19:01 ale jako třeba v chráněných
  krajinných oblastech
 • 00:19:04 je to uzpůsobené.
 • 00:19:15 V budoucím rozpočtovém období budou
  omezené dotace pro velké farmy,
 • 00:19:19 aby se zmenšovaly?
 • 00:19:22 Aby jinak hospodařili?
 • 00:19:24 Preferuji to, aby ty dotace
  cílili na to chování.
 • 00:19:29 Aby to nebyla pouze dotace
  na plochu a ha a stát se neptá,
 • 00:19:33 co tam zemědělec dělá.
 • 00:19:35 Ty peníze, i když už je dáváme
  z peněz daňových poplatníků,
 • 00:19:38 tak by měl být na to,
 • 00:19:39 že opravdu sledujeme změnu
  k pozitivnímu přístupu zemědělců
 • 00:19:42 je krajně, k lepší ochraně
  půdy, vody, biodiverzity.
 • 00:19:46 To se dá naplňovat mnoha způsoby.
 • 00:19:49 O tom bychom tady
  mohli také hovořit.
 • 00:19:51 Zeptám se vás jako na začátku.
 • 00:19:53 O kolik se zmenšily obrovské lány
  a rozdělili se na menší pole
 • 00:19:59 za tu dobu, co jste byl ministrem
  zemědělství?
 • 00:20:01 Mohu říci jedno číslo, které
  ukazuje, že se určitá změna děje.
 • 00:20:09 A sice průměrná velikost farem
  v ČR se začala po několika letech,
 • 00:20:14 kdy to číslo stagnovalo
  kolem 150 ha,
 • 00:20:17 tak se za mého působení
  začala snižovat.
 • 00:20:19 Máme tady více
  než 1000 začínajících malých
 • 00:20:22 zemědělců, kteří začali hospodařit.
 • 00:20:24 Ta velikost farem poklesla 137 ha.
 • 00:20:30 Stále to je nejvyšší
  číslo z celé EU.
 • 00:20:33 Je zapotřebí v tom trendu
  pokračovat.
 • 00:20:37 A především by neměla být na prvním
  místě ani tak důležitá velikost
 • 00:20:43 té farmy, kolik máte ha.
 • 00:20:46 Já znám rodinné firmy,
  které mají třeba 1000 ha.
 • 00:20:53 Ale měl bychom se ptát,
  jak se hospodaří.
 • 00:20:55 Co se produkuje jak se zemědělec
  chová ke krajině.
 • 00:20:59 Bude to mít dopad, když
  se zemědělci začnou chovat jinak,
 • 00:21:02 na potravinové
  zabezpečení občanů ČR?
 • 00:21:06 Mělo by to mít pozitivní dopad.
 • 00:21:11 Asi toho vypěstují méně.
 • 00:21:19 Bude nutné pěstovat něco,
  co není tak ziskové.
 • 00:21:22 Ptal jste se na pozitivní dopad.
 • 00:21:24 To bude mít pozitivní dopad
  i na potravinové zabezpečení.
 • 00:21:30 Mohli bychom získat
  pestřejší zemědělský sektor.
 • 00:21:34 Zemědělci by se mohli
  vracet k pěstování plodin,
 • 00:21:37 které tady v minulosti třeba
  pěstovali ve větší míře.
 • 00:21:40 Bavme se o ovoci,
  zelenině a komoditách,
 • 00:21:43 ve kterých nejsme soběstační
  a přitom bychom mohli být.
 • 00:21:47 To je důležité, aby byl také
  ten spotřebitel.
 • 00:21:51 Vždy se mi lidé ptají, proč
  ti zemědělci pěstují pouze pšenici,
 • 00:21:54 řepku a kukuřici pro bioplynové
  stanice.
 • 00:21:56 Tak říkám, když jdete kupovat.
 • 00:21:58 Pokud koupíte masný
  výrobek ze zahraničí,
 • 00:22:01 tak se podpořil
  zemědělce v jiném státě,
 • 00:22:03 ale především krajinu
  v jiném státě.
 • 00:22:08 Vojtěšku, jetel, hrách,
 • 00:22:10 ty důležité plodiny pro tu krajinu
  proto zadržení vody v půdě,
 • 00:22:17 tak já potom ty komodity
  musím také mít komu prodat.
 • 00:22:23 Spotřebitel by se také měl zajímat
  o ten konečný produkt.
 • 00:22:30 Kolik se za vašeho pobytu ve funkci
  ministra zemědělství zatočilo
 • 00:22:34 řek a rovným kilometrům?
 • 00:22:39 To je skoro jako maturitní zkoušky.
 • 00:22:44 Nejsem schopen říci, kolik
  km jsme zaklikatili.
 • 00:22:49 Ale měli jsme více
  než 400 projektů.
 • 00:23:00 Byly to obce a také soukromí
  zemědělci a rybáři.
 • 00:23:04 Kolik je to rybníků?
 • 00:23:07 Více než 400 rybníků
  za poslední dva roky.
 • 00:23:11 Ale bavíme se třeba i o poměrně
  drobných stavbách.
 • 00:23:14 Velikost plochy mohla být třeba
  jeden a půl nebo dva ha.
 • 00:23:17 To je k něčemu?
 • 00:23:19 To je.
 • 00:23:20 To má smysl.
 • 00:23:21 Je to k něčemu.
 • 00:23:23 Ta vodní plocha je k něčemu.
 • 00:23:24 A musí mít dobré parametry.
 • 00:23:33 Když máme nízký objem a velkou
  plochu a v letních měsících
 • 00:23:37 se vypařuje více,
  než třeba přitéká,
 • 00:23:40 tak v ten okamžik to není úplně
  optimální opatření v krajině.
 • 00:23:44 Ale pokud mám tyto věci dobře
  promyšlené a na projektované,
 • 00:23:48 tak potom zadržet vodu v krajině,
 • 00:23:50 hospodařícími a využíváte
  i třeba pro závlahu,
 • 00:23:55 tak to dává velký smysl.
 • 00:23:57 Stavění přehrad má smysl?
 • 00:24:00 Když se budete bavit s odborníky,
  tak vám řeknou,
 • 00:24:02 že když se dnes dělají na území
  ČR studie o bilanci vody,
 • 00:24:07 tak se ví, že v některých
  lokalitách ČR,
 • 00:24:09 i když uděláte všechna ta přírodě
  blízká opatření,
 • 00:24:13 to znamená že ten zemědělec
  tam bude správně hospodařit,
 • 00:24:16 tu krajinu dáme řekněme do pořádku
  do stavu blízkého předkům,
 • 00:24:21 tak tam budeme potřebovat
  zdroj pitné vody.
 • 00:24:28 Proto je tady několik
  vytipovaných lokalit na území ČR,
 • 00:24:33 kde se s takovým
  vodním dílem počítá.
 • 00:24:39 Zítra vás v PS čeká hlasování
  o důvěře vládě Andreje
 • 00:24:42 Babiše. KDU-ČSL oznámila,
  že vládu nepodpoří.
 • 00:24:47 Protože je v čele trestně stíhaný
  člověk a protože se vláda opírá
 • 00:24:51 o komunisty.
 • 00:24:52 Proč jste nebyli schopni
  se s hnutím ANO domluvit
 • 00:24:55 na kompromisu, aby se vláda
  nemusela opírat o komunisty?
 • 00:24:59 U vědomí toho, že tak jako KDU-ČSL,
 • 00:25:04 tak říkala že přes církevní
  restituce vlak nejede,
 • 00:25:08 tak to samé říká teď Andrej Babiš,
 • 00:25:10 že přes jeho odstoupení
  vlak nejede.
 • 00:25:19 Byli jsme připraveni vytvořit
  koalici s hnutím ANO.
 • 00:25:23 Opakovali jsme to na těch
  jednáních,
 • 00:25:25 že respektujeme hnutí
  ANO jako vítěze voleb.
 • 00:25:29 Ale říkali jsme, že politika
  v ČR má mít určitou kulturu.
 • 00:25:33 Jsou tady nepsané nároky
  na nejvyšší politiky.
 • 00:25:37 A prostě stíhaný premiér,
 • 00:25:38 tak na západ nikoho
  takového nenajdete.
 • 00:25:42 Je to kategorický
  požadavek politické strany
 • 00:25:45 do politického vyjednávání.
 • 00:25:47 Řekli jsme to čistě a transparentně
  čtyři měsíce před volbami.
 • 00:25:52 My to držíme.
 • 00:25:53 Na rozdíl od sociálních
  demokratů jsme otočili.
 • 00:25:59 Vy něco kategoricky chcete, někdo
  jiný něco kategoricky chce,
 • 00:26:04 tak proč nepřiznáte to právo,
  aby to měl také?
 • 00:26:13 Představte si, že by Pavel
  Bělobrádek,
 • 00:26:15 já nebo jiný politik představitel
  politické strany měl podobné kauzy
 • 00:26:19 jako Andrej Babiš.
 • 00:26:23 Korunové dluhopisy, aféra Čapí
  hnízdo, úkolování novinřů.
 • 00:26:31 Po nás se chce, abychom snížili
  laťku politické kultury v Čechách.
 • 00:26:42 Pavel Bělobrádek řekl,
  že tam v té vládě být nemusí.
 • 00:26:45 Když tam nebudou předsedové stran.
 • 00:26:47 Takže naše nabídka byla vstřícná.
 • 00:26:54 Děkuji za rozhovor a přeji
  hezký večer.

Související