iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 8. 2014
18:35 na ČT24

1 2 3 4 5

40 hlasů
1693
zhlédnutí

Interview ČT24

Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv

24 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Interview ČT24

 • 00:00:07 Zákaz adopcí pro homosexuální páry
  žijící v registrovaném partnerství
 • 00:00:13 považuje za diskriminační
  a protiústavní.
 • 00:00:17 Podařilo by se zákon
  o registrovaném
 • 00:00:21 partnerství prosadit?
 • 00:00:24 Je všechno lepší než dětský domov?
 • 00:00:29 Do Brna zdravím veřejnou
  ochránkyni práv Annu Šabatovou.
 • 00:00:34 Paní Šabatová,
 • 00:00:35 zákaz osvojení dítěte
  homosexuálními páry je podle vás
 • 00:00:42 diskriminační a protiústavní.
 • 00:00:44 Nebylo to výsledkem politické
  a společenské dohody,
 • 00:00:47 bez které by vůbec ten
  zákon nebyl přijat?
 • 00:00:53 Možná, že to bylo výsledkem
  aktuální politické dohody v PS,
 • 00:00:59 ale rozhodně to nebylo
  předmětem společenské dohody.
 • 00:01:03 A takovou politickou dohodu lze
  překonat, pokud nabudeme dojmu,
 • 00:01:07 že to je diskriminační.
 • 00:01:10 Máte pocit, že česká společnost
  je připravená na to,
 • 00:01:13 aby podpořila osvojování
  dětí páry stejného pohlaví,
 • 00:01:19 kteří žijí v registrovaném
  partnerství?
 • 00:01:22 Myslím si, že česká společnost
  by o tom měla diskutovat.
 • 00:01:25 To je první věc, která
  by velice prospěla.
 • 00:01:30 A také aby se o tom diskutovalo
  v médiích hlavního proudu,
 • 00:01:35 nejen v odborných časopisech,
  kde už existují články,
 • 00:01:39 které se k tomu staví
  velmi pozitivně.
 • 00:01:46 Upozorňují samozřejmě
  na určitá úskalí,
 • 00:01:50 jistě to není
  jednoduchá záležitost,
 • 00:01:52 ale v žádném případě z žádných
  odborných závěrů nevyplývá,
 • 00:01:57 že by homosexuálové nemohly
  být dobrými rodiči.
 • 00:02:05 O to se teď nebudeme přít,
  protože to je odborná diskuze.
 • 00:02:09 Není to ale podraz na ty, kteří ten
  zákon podpořili s ohledem na to,
 • 00:02:13 že tam ten zákaz pro
  homosexuální páry bude?
 • 00:02:18 Že jim díky tomu, že tam ten zákaz
  byl, oni podpořili ten zákon.
 • 00:02:25 A i zastánci homosexuálů slibovali,
 • 00:02:29 že osvojení dětí homosexuálních
  párů nikdy nepůjde a nejde.
 • 00:02:35 Není to podraz?
 • 00:02:39 Nemyslím si, že to je podraz.
 • 00:02:40 Od té doby uplynulo osm let.
 • 00:02:43 Byli volby, jsou tady nové
  poslanci, jsou tady nové generace.
 • 00:02:55 Je třeba o té otázce diskutovat.
 • 00:02:59 Pojďte nám přiblížit ten příklad,
 • 00:03:01 na základě kterého
  jste nabyla dojmu,
 • 00:03:03 že to ustanovení je protiústavní
  a diskriminační.
 • 00:03:08 Je to jednoduché.
 • 00:03:09 Obrátil se na mě muž,
  který si požádal na úřadě,
 • 00:03:16 aby byl zařazen do databáze lidí,
  kteří se mohou ucházet o osvojení.
 • 00:03:22 Je tam třeba ještě říci,
 • 00:03:25 že to zařazení do databáze
  je až výsledkem nějakého procesu,
 • 00:03:29 kdy ti lidé musí projít přípravami,
  musí projít testováním,
 • 00:03:33 a jsou posouzení,
 • 00:03:35 jestli se jako osobnosti vůbec
  hodí k tomu být náhradními rodiči.
 • 00:03:40 Jde tam o to, že je mu nebylo ani
  umožněné do této soutěže vstoupit.
 • 00:03:45 On se na nás obrátil a my jsme
  museli konstatovat,
 • 00:03:49 že úřad nepochybil, protože zákon
  opravdu říká zcela jednoznačně,
 • 00:03:57 že pokud někdo žije v registrovaném
  partnerství,
 • 00:04:00 tak nemůže osvojit dítě.
 • 00:04:03 Z toho pohledu
  vlastně bylo logické,
 • 00:04:05 že tu jeho žádost ani nepřijali.
 • 00:04:10 Ale současně jsme
  nemohli zabývat se tím,
 • 00:04:16 jestli ta celá konstelace
  je ústavně konformní.
 • 00:04:20 Je možné zacházet s lidmi různě.
 • 00:04:23 Ale musí to mít legitimní cíl.
 • 00:04:28 Znamená to, že kdyby tento muž
  požádala o osvojení dítěte dříve,
 • 00:04:36 než uzavřel registrované
  partnerství,
 • 00:04:38 tak žádné problémy
  tohoto typu by neměl?
 • 00:04:41 Úřady dnes nedělají rozdíl v tom,
 • 00:04:44 jestli svěřují dítě heterosexuálovi
  nebo homosexuálovi?
 • 00:04:51 Já nemám přehled o tom,
  jací lidé se hlásí k tomu,
 • 00:04:59 že by chtěli být náhradními rodiči,
  ať už pěstouny nebo osvojiteli.
 • 00:05:08 Já vlastně nevím,
 • 00:05:10 jestli ti lidé jsou heterosexuálové
  nebo homosexuálové.
 • 00:05:22 Zjišťují to úřady?
 • 00:05:25 Myslím si, že by to neměli
  zjišťovat.
 • 00:05:32 Kdyby člověk nebyl diskriminován,
 • 00:05:36 tak by se o tom
  tématu mělo hovořit.
 • 00:05:39 Pokud má homosexuální orientaci,
 • 00:05:41 mělo by to být otevřenou
  záležitostí a mělo by se o tom
 • 00:05:45 diskutovat, jaké je třeba
  zvýšené riziko třeba toho,
 • 00:05:50 že to dítě nebude čelit
  nějakým předsudkům,
 • 00:05:54 jakým způsobem on bude schopný
  se tomu vyrovnávat a poskytnout
 • 00:05:57 dítěti oporu.
 • 00:06:00 Nemělo by to být tabu
  v těch přípravách,
 • 00:06:02 ale nemělo by to být otázkou,
  která by ho diskvalifikovala.
 • 00:06:08 O tom § možná bude
  rozhodovat Ústavní soud.
 • 00:06:12 Pokud by ho zrušil,
  znamenalo by to,
 • 00:06:15 že i homosexuálové registrovaní
  ve svazku by měly automaticky
 • 00:06:20 možnost bez problému dostat
  se do pořadníku a být těmi
 • 00:06:25 náhradními rodiči?
 • 00:06:27 Oni by měli stejně jako každý jiný
  projít velice pečlivým posouzením,
 • 00:06:34 jestli se osobnostně
  k takové roli hodí.
 • 00:06:38 Politici a také veřejnost
  se k možnosti adoptovat dítě
 • 00:06:41 homosexuálními páry nestaví
  tak jednoznačně, jako vy.
 • 00:06:45 Pustím vám, co si o tom problému
  myslí poslanec ODS Marek Benda.
 • 00:06:52 Jestli ten další požadavek je,
  že chtějí a osvojovat děti,
 • 00:06:57 tak já říkám, zrušit registrované
  partnerství jako celek.
 • 00:07:01 Není normální mít dva
  tatínky nebo dvě maminky.
 • 00:07:04 Takto to ve světě nefunguje.
 • 00:07:06 A ani fyzicky fungovat nemůže.
 • 00:07:09 Co tomu říkáte?
 • 00:07:12 Takto to velice často
  ve světě funguje.
 • 00:07:16 Nemohu dát Marku Bendovi za pravdu
  ani pokud jde o věcnost tvrzení.
 • 00:07:23 Adopce dětí homosexuálními páry
  rozděluje i vládní koalici.
 • 00:07:29 Lidovci jsou zásadně proti.
 • 00:07:33 Je potřeba upravit vztah
  k tomu druhému tak,
 • 00:07:36 aby například když
  zemře biologický rodič,
 • 00:07:40 tak aby dítě zůstalo v péči
  toho, koho má rádo.
 • 00:07:44 Je to velmi složité,
  protože pak se musíme ptát,
 • 00:07:48 kdo je tím druhým
  biologickým rodičem.
 • 00:07:53 Jak se vyrovnáte s námitkou
  pana Bělobrádka,
 • 00:07:56 že by dítě mělo tři rodiče.
 • 00:07:58 Kde jsou práva biologického
  rodiče v takovém případě?
 • 00:08:03 Těch situací je celá řada
  a každá situace je jiná.
 • 00:08:08 Já na to neodpovím jedním vzorem.
 • 00:08:14 Dnes i v heterosexuálních vztazích
  vznikají problémové vztahy.
 • 00:08:19 Dnes je množství neúplných
  rodin, rekonstruovaných rodin.
 • 00:08:23 To je sociologická realita.
 • 00:08:26 A na tu je třeba reagovat.
 • 00:08:28 Je třeba udělat všechno pro to,
 • 00:08:32 aby děti zvládaly tu situaci
  a abychom jim pomáhali,
 • 00:08:39 pokud dojde k něčemu neobvyklému,
  tuto situaci zvládat.
 • 00:08:45 Oni mají problém s tím,
  že adoptované dítě žije v rodině,
 • 00:08:52 která není pro většinovou
  společnost úplně přirozená
 • 00:08:55 a normální.
 • 00:08:56 Nemůže se pak stát, že pro dítě
  bude taková situace náročná,
 • 00:09:01 že to dítě samo to může
  brát jako hendikep?
 • 00:09:06 Nedávno jsem četla odborný
  článek psychologa,
 • 00:09:09 který pracuje s pětadvaceti
  rodinami,
 • 00:09:11 které vychovávají děti
  ve stejnopohlavním svazku.
 • 00:09:19 On samozřejmě upozorňuje na určitá
  rizika, ale říkal,
 • 00:09:23 že mluvil s těmi odrostlejšími
  dětmi, a že sám byl překvapen,
 • 00:09:33 že samy děti neměli
  problém s přijetím okolím.
 • 00:09:44 Myslím si, že pokud ti rodiče
  třeba adoptují dítě,
 • 00:09:49 měli by mít ze zákona, a podle
  nového zákona mají,
 • 00:09:56 právo na odbornou podporu.
 • 00:09:58 A součástí té odborné
  podpory by mělo být i to,
 • 00:10:02 jakým způsobem zvládat tu situaci,
 • 00:10:04 která pořád je menšinová
  ve společnosti.
 • 00:10:08 Ptá se někdo těch
  dětí, o které jde,
 • 00:10:11 jestli by jim nevadilo žít se dvěma
  maminkami nebo se dvěma tatínky?
 • 00:10:17 Každá ta situace je jiná.
 • 00:10:19 Dost často se ty děti
  narodí do toho svazku.
 • 00:10:23 Tam se asi nikdo neptá.
 • 00:10:25 Pokud jde o osvojení větších
  dětí, třeba z dětských domovů?
 • 00:10:31 Pokud je mi známo, tak příliš
  větších dětí není osvojováno.
 • 00:10:40 Mluví se o tom, že homosexuální
  svazky nebývají stabilní,
 • 00:10:44 a že děti mohou být
  traumatizovány tím,
 • 00:10:46 že pokud se rozpadne ten svazek,
  že se vrátí do dětského domova.
 • 00:10:51 Neobáváte se toho,
 • 00:10:52 že svazky homosexuálních párů
  nebývají podle některých psychologů
 • 00:10:56 tak stabilní, jako jsou
  páry lidí opačného pohlaví?
 • 00:11:04 Ano, máte pravdu, bývají méně
  stabilní, ale zejména proto,
 • 00:11:11 že jsou bezdětné.
 • 00:11:14 To dítě mnohdy zachrání i ten
  heterosexuální vztah.
 • 00:11:19 Myslíte si,
 • 00:11:20 že i v případech párů stejného
  pohlaví by dítě mohlo zafungovat
 • 00:11:27 jako stmelující prvek?
 • 00:11:30 Ano, jsem o tom přesvědčená.
 • 00:11:37 Americká společnost právě z těchto
  důvodů to podpořila.
 • 00:11:52 Jak vy se díváte na osvojení
  dětí párem stejného pohlaví?
 • 00:12:03 Já jsem přesvědčen,
 • 00:12:05 že všichni sledujeme ten
  nejlepší zájem dítěte.
 • 00:12:12 Jako dětský psycholog vidím
  to hlavní a základní jako
 • 00:12:20 co je právem a potřebou dítěte.
 • 00:12:30 Příliš se upínáme na práva
  potenciálních rodičů a tomu
 • 00:12:37 přizpůsobujeme děti.
 • 00:12:39 A jak vy se díváte na to,
 • 00:12:41 že děti by měly být svěřovány
  i párům stejného pohlaví?
 • 00:12:45 Je to pro ty děti
  dobré, nebo jste proti?
 • 00:12:50 Já jsem přesvědčen o tom,
 • 00:12:52 a je to v podstatě i stanovisko
  naší největší psychologické
 • 00:13:01 společnosti, Českomoravské
  psychologické společnosti,
 • 00:13:05 mohu odkázat na oficiální
  stanovisko,
 • 00:13:08 které je na jejích webových
  stránkách, že je dobře,
 • 00:13:12 abychom v této věci
  byli velmi zdrženliví.
 • 00:13:17 Myslím si, že příroda to zařídila
  velmi moudře.
 • 00:13:24 Pokud to chápu dobře,
  nejste úplně pro.
 • 00:13:28 Já to dopovím.
 • 00:13:31 Rodíme se jako ženy a muži.
 • 00:13:34 A žádoucí pro dítě je, a takto
  po tisíciletí bylo,
 • 00:13:41 a je to přírodou ověřená praxe,
 • 00:13:44 aby dítě vyrůstalo v péči
  otce a matky .
 • 00:13:52 V péči ženy a muže.
 • 00:14:09 Dítě se tak učí získávat
  zkušenosti k tomu,
 • 00:14:13 jak zacházet a jednat s druhou
  polovinou lidstva.
 • 00:14:31 Já jsem přesvědčený, že tam,
  kde to jde, je to dobře.
 • 00:14:36 A ta adopce, tak jak já jí vnímám,
  je něco jako výběrové řízení.
 • 00:14:42 Je samozřejmé, že je po světě
  a u nás spousta rodin neúplných,
 • 00:14:48 rozpadlých atd., ale myslím si,
 • 00:14:57 že k těmto ne úplně hotovým rodinám
  není třeba přidávat další takové.
 • 00:15:05 Já teď poprosím paní Šabatovou,
  aby na to reagovala.
 • 00:15:09 Jak se vyrovnáte s tím
  argumentem, že v rodině,
 • 00:15:12 kde je maminka a tatínek,
  děti přebírají ty vzory,
 • 00:15:15 které potřebují do dalšího života?
 • 00:15:19 To je důležitý argument.
 • 00:15:21 Ale není to nenahraditelná situace.
 • 00:15:24 A když bohužel není
  ta rodina klasická,
 • 00:15:28 tak lze ty mužské vzory dodat
  prostřednictvím třeba dědečka nebo
 • 00:15:33 bratra nebo nějakého
  rodinného přítele.
 • 00:15:37 Je dobré,
 • 00:15:38 když se ten chlapec například
  vychovávaný dvěma ženami má možnost
 • 00:15:45 seznámit se s nějakým mužským
  vzorem, který je blízký té rodině.
 • 00:15:50 A totéž platí i naopak.
 • 00:15:52 Je to jedna z věcí, na které
  je třeba myslet.
 • 00:15:56 Doprovázení těchto rodin
  by s tímto mělo počítat.
 • 00:16:01 Obhájce adopcí
  homosexuálními páry říkají,
 • 00:16:04 že každá náhradní péče v rodině
  je v podstatě lepší,
 • 00:16:07 než pobyt v dětském domově.
 • 00:16:09 Je to opravdu tak jednoduché,
 • 00:16:12 nedělají tito lidé z dětských
  domovů strašáky?
 • 00:16:15 Protože dnes už ty dětské
  domovy jsou jiné,
 • 00:16:17 než bývaly před pětadvaceti lety.
 • 00:16:21 Nikdy věci nejsou tak jednoduché.
 • 00:16:25 Dlouhodobá ústavní výchova
  opravdu nesvědčí žádnému dítěti.
 • 00:16:30 A neumožňuje opravdu
  dobrou socializaci.
 • 00:16:33 To je něco, na čem bychom se měli
  shodnout s panem doc. Šturmou,
 • 00:16:40 kterého ještě jednou zdravím.
 • 00:16:43 Pro všechny děti se ale
  náhradní rodina nenajde,
 • 00:16:46 protože tam budou vždy děti,
  o které nikdo nebude mít zájem.
 • 00:16:50 Pojďme si připomenout,
 • 00:16:52 jako o dětech z dětských domovů
  mluvil nedávno Marek Benda.
 • 00:16:55 Teď to pustím.
 • 00:16:58 Dobře víte,
 • 00:16:59 že v dětském domově žádné
  použitelné děti v reálu nejsou.
 • 00:17:03 To je přece realita.
 • 00:17:06 Nutno dodat, že Marek Benda
  z ODS tento výrok omlouval,
 • 00:17:11 a pak vysvětlil, že to slovo
  použitelné dítě,
 • 00:17:14 měl na mysli ve smyslu
  právně volné.
 • 00:17:20 Jak je to v dětských domovech?
 • 00:17:22 Opravdu jsou tam děti, které
  nejsou vhodné pro náhradní péči?
 • 00:17:25 Které by nebylo možné umístit
  třeba do pěstounské rodiny?
 • 00:17:28 Je to tak, že tam žádné takové děti
  nejsou, jak říkala Marek Benda?
 • 00:17:34 Já hrozně nerada
  směšuji ty dvě debaty.
 • 00:17:41 Jedna debata je o tom,
 • 00:17:43 jestli mohou být homosexuální páry
  dobrými rodiči, já si myslím,
 • 00:17:47 že ano, a že mají právo na soukromý
  a rodinný život,
 • 00:17:50 a že jen kvůli tomu faktu,
 • 00:17:52 že žijí v registrovaném
  partnerství nebo nesezdaném páru,
 • 00:17:58 by je neměla vyloučit z té možnosti
  osvojení dítěte.
 • 00:18:05 Druhá debata je,
 • 00:18:07 jaké zvolit priority v rámci
  péče o ohrožené děti.
 • 00:18:13 Jde o to, jestli ty děti, které
  jsou teď v dětských domovech,
 • 00:18:16 a bylo by možné umístit
  je do náhradní péče,
 • 00:18:20 jestli o takové děti
  by ty homosexuální páry mohly mít
 • 00:18:23 zájem, že by se zvýšila možnost,
 • 00:18:25 že by si více dětí
  dostalo do náhradní péče?
 • 00:18:28 Já jsem se několik let účastnila
  práce v poradním sboru Úřadu pro
 • 00:18:41 mezinárodněprávní ochranu.
 • 00:18:45 Mnoho dětí jde do zahraničního
  osvojení,
 • 00:18:49 protože v ČR o ně nikdo
  neprojevil zájem.
 • 00:18:52 Je to proto, že jsou
  to romské děti.
 • 00:18:55 Je tam spousta velkých dětí.
 • 00:18:57 Pojďme se ještě podívat na dětské
  domovy, protože to je téma,
 • 00:19:01 které je možná v českých
  médiích trochu démonizované.
 • 00:19:04 Jsou na tom dětské domovy, teď
  po pětadvaceti letech, určitě lépe,
 • 00:19:10 než byly před sametovou revolucí?
 • 00:19:16 Co jim v tom dnešním
  chodu vyčítáte dnes?
 • 00:19:18 Co je tam ještě špatně, podle vás?
 • 00:19:24 Chtěla bych říci,
 • 00:19:25 že dětské domovy opravdu prošly
  velkou změnou a jsou mnohem lepším
 • 00:19:31 zařízením, než tomu bývalo dříve.
 • 00:19:33 To mohu potvrdit.
 • 00:19:36 Ale současně musím trvat na tom,
 • 00:19:39 že nejsou dobrým místem
  pro dlouhodobý život.
 • 00:19:44 Normálně se může dítě socializovat,
  že je v dobrém vztahu.
 • 00:19:53 A pak je tam lepší,
  když je v dobré rodině,
 • 00:19:56 která je třeba stejnopohlavní, ale
  jsou tam kvalitní lidské vztahy.
 • 00:20:02 Když jsem si četla některá vaše
  doporučení, překvapilo mě,
 • 00:20:05 že dáváte důraz na to, aby
  děti měly velkou volnost,
 • 00:20:10 aby měli neomezené vycházky.
 • 00:20:12 Ale když se dostávají do dětských
  domovů dětí,
 • 00:20:15 které pocházejí z problematických
  rodin a problematického prostředí,
 • 00:20:18 není ta volnost, kterou vy chcete,
  aby měli, přílišná?
 • 00:20:22 Jde o to, že i v normální rodině
  mají děti nějaké povinnosti,
 • 00:20:26 samozřejmě spoustu práv, ale
  i v normální rodině, rodič,
 • 00:20:30 když dítě udělá něco špatně,
  má možnost něco mu zakázat.
 • 00:20:34 V tom dětském domově
  to v podstatě nejde.
 • 00:20:36 Jakou mají šanci vychovatelé
  ty děti vychovávat,
 • 00:20:39 když ty děti mají mnohem více práv,
  než děti, které jsou v rodinách,
 • 00:20:45 a v podstatě vycházejí z těch
  slabších sociálních poměrů,
 • 00:20:49 mají problematické to prostředí,
  ze kterého vzešli?
 • 00:20:53 Já nemohu souhlasit s tím, že děti
  v dětských domovech mají více práv,
 • 00:20:57 než v rodinách.
 • 00:20:58 Nemohu souhlasit s tím, a odporuje
  to realitě, že doporučujeme,
 • 00:21:04 aby děti byly pořád venku.
 • 00:21:06 Tam jde o to, aby se život v tom
  zařízení podobal životu venku.
 • 00:21:17 Mají vychovatelé nějaké
  možnosti, jak děti vychovávat?
 • 00:21:22 Je celá řada nástrojů,
  jako usměrňovat děti.
 • 00:21:33 Máte s tím dítětem pedagogický
  vztah a poskytujete mu vazbu na to,
 • 00:21:37 co je dobré, co není dobré,
  jaké chování je vhodné,
 • 00:21:43 jak v dětském domově,
  tak pak v dalším životě.
 • 00:21:46 To je ten hlavní výchovný nástroj.
 • 00:21:52 V těch doporučeních bylo,
 • 00:21:54 že by měli mít vycházky bez omezení
  a nějakou uzamykatelnou skříňku.
 • 00:22:01 To je normální, ne?
 • 00:22:05 Ale když dítě přinese špatnou
  známku ze školy, nebo něco udělá,
 • 00:22:10 tak ho třeba nepustíme ven.
 • 00:22:13 To je normální.
 • 00:22:15 Mohou vychovatele používat stejné
  nástroje, jako v rodině normální?
 • 00:22:20 Mohou používat obdobné nástroje.
 • 00:22:23 Česko je jednou z mála zemí,
  která nemá ombudsmana pro děti.
 • 00:22:29 Je to problém?
 • 00:22:31 Je to problém.
 • 00:22:32 V ČR se obtížně prosazuje
  každá nová instituce.
 • 00:22:36 Vždy to narazí na odpor politiků.
 • 00:22:38 Je to už taková tradice, když měl
  vzniknout ombudsman v 90. letech,
 • 00:22:45 tak provázel velký odpor.
 • 00:22:53 Jaké případy by měla
  dětský ombudsman řešit?
 • 00:23:01 Největší role dětského
  ombudsmana není vyřešení sporů,
 • 00:23:04 ale v propagaci dětských
  práv v tom, že děti vědí,
 • 00:23:09 že existuje někdo, na koho
  se mohou obrátit v osvětě,
 • 00:23:15 v ovlivňování zákonů, to je hlavní
  role dětského ombudsmana.
 • 00:23:23 Umíte si představit,
 • 00:23:25 že byste tu roli dětského
  ombudsmana zvládli
 • 00:23:27 i na vašem úřadu?
 • 00:23:29 Se všemi těmi povinnostmi,
  které už máte teď.
 • 00:23:33 Umím si to představit.
 • 00:23:34 Ta situace, že bychom
  na to vyčlenili lidi, to,
 • 00:23:37 že bychom na to dostali prostředky.
 • 00:23:40 Je to model , který funguje
  v několika evropských zemích.
 • 00:23:46 V jiných zemích mají
  samostatného ombudsmana.
 • 00:23:49 Obojí je možné.
 • 00:23:51 Děkuji vám, že jste byla hostem.
 • 00:23:54 Na řadě jsou události.
 • 00:23:58 Živé titulky vytvořeny
  ve spolupráci se ZČU
  Stínová mluvčí: Dagmar Zajíčková

Související