iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
31. 10. 2006
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

86 hlasů
10907
zhlédnutí

Když policista spáchá trestný čin

Je vyšetřování trestné činnosti českých policistů opravdu nezávislé?

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Když policista spáchá trestný čin

 • 00:00:11 Policista je všude symbolem
  zákona a spravedlnosti.
 • 00:00:15 Proto by měl být nejen člověkem,
  který právo prosazuje a vyžaduje
 • 00:00:18 jeho dodržování druhými,
  ale hlavně tím,
 • 00:00:21 kdo se právním řádem řídí.
  Přesto i policisté páchají
 • 00:00:24 trestné činy
  a někdo je musí vyšetřovat.
 • 00:00:28 Před zákonem
  jsme si všichni rovni.
 • 00:00:34 I policajti i nepolicajti,
  ale policisté přitom jsou
 • 00:00:38 v jakémsi zvláštním postavení,
  poněvadž oni mají být
 • 00:00:41 ochránci zákona.
  Čili morálně by měli stát výš.
 • 00:00:47 Bohužel ta dnešní policie
  neukazuje obrázek toho
 • 00:00:54 bezskurpulózního, jasného
  policistu,
 • 00:01:01 který dává všechno proto,
  aby zákon byl chráněn.
 • 00:01:04 Policisté mají zvláštní pravomoce
  včetně použití násilí.
 • 00:01:08 Jinak by práce policie nemohla
  být efektivní.
 • 00:01:11 A právě proto je nezbytné,
  aby fungovala nezávislá
 • 00:01:14 a efektivní kontrola
  její činnosti.
 • 00:01:16 Do roku 1993 tyto činy vyšetřovala
  Vojenská prokuratura.
 • 00:01:21 Vojenská prokuratura byla zcela
  vyčleněna mimo resort vnitra.
 • 00:01:30 Působila z části pod Ministerstvem
  obrany a z části pod Generální
 • 00:01:32 prokuraturou. Generální
  prokuratura nebyla součástí
 • 00:01:34 Ministerstva spravedlnosti,
  takže to její postavení
 • 00:01:36 bylo poměrně autonomní
  a velmi silné.
 • 00:01:38 Dnešní inspekce,
  spadající pod ministra vnitra
 • 00:01:40 a vyšetřující pod dohledem
  státního zástupce,
 • 00:01:43 je však kritizována řadou
  politiků a institucí
 • 00:01:45 v zahraničí i u nás doma.
 • 00:01:47 Stávající systém vyšetřování
  těch deliktních jednání
 • 00:01:54 policistů je předmětem kritiky
  zahraničních orgánů.
 • 00:01:57 Mám na mysli především Výbory OSN
  týkající se jednotlivých úmluv,
 • 00:02:00 které pod OSN spadají.
  Jako např. Výbor proti mučení,
 • 00:02:05 Výbor pro odstranění
  všech forem rasové diskriminace
 • 00:02:08 nebo Výbor pro lidská práva.
  Doporučení se shodují v tom,
 • 00:02:13 že doporučují zřízení orgánu,
  který by byl
 • 00:02:17 nezávislý a nestranný.
 • 00:02:19 A upozorňují na to,
  že stávající orgány,
 • 00:02:22 které se šetřením stížností
  zabývají,
 • 00:02:24 tyhle 2 typy rozhodně nesplňují.
 • 00:02:27 Evropský soud pro lidská práva
  rozhodoval případ,
 • 00:02:29 který by mohl být analogicky
  situaci v České republice.
 • 00:02:31 Ten směřoval proti Velké Británii
  a tam rozhodl, že subjekt,
 • 00:02:36 který je podobný
  našemu státnímu zástupci,
 • 00:02:39 tak pokud pouze dozoruje
  tento případ,
 • 00:02:40 tak je to nedostatečná nestrannost
  a nezávislost.
 • 00:02:43 Tzn. lze s velkou
  pravděpodobností předpokládat,
 • 00:02:45 že kdyby ten soud
  rozhodoval ve sporu,
 • 00:02:48 kde by účastníkem
  byla Česká republika,
 • 00:02:50 rozhodl by stejně.
  Asi by řekl také:
 • 00:02:52 ten státní zástupce,
  který tady koná dozor,
 • 00:02:54 který vede vyšetřování,
  není dostatečné.
 • 00:02:57 On skutečně musí to vyšetřování
  prakticky provádět.
 • 00:03:01 Mezi profesní kritiky
  současného systému
 • 00:03:04 patří také sdružení advokátů
  Liga lidských práv.
 • 00:03:07 Právě z případu jejich klientů
  jsme vybrali 2 kauzy,
 • 00:03:10 ve kterých policisté vystupují
  nejen v roli ochránců zákona,
 • 00:03:14 ale také v roli těch,
  kteří jsou viněni
 • 00:03:16 z jeho porušování.
  Průběh jejich vyšetřování
 • 00:03:19 však v obětích zásahu
  vzbuzuje značné pochybnosti.
 • 00:03:31 12. května roku 2003
  zažila vesnička Popovice
 • 00:03:34 nedaleko Hradce Králové oslavu,
  na kterou budou někteří
 • 00:03:38 místní obyvatelé ještě dlouho
  vzpomínat.
 • 00:03:40 Bohužel ne v dobrém.
 • 00:03:42 Přátelé jednoho z místních
  se notně posilovali alkoholem
 • 00:03:45 a někdy po 11. hod. večer
  vyrazili do ulic.
 • 00:03:48 Jejich cíl však nebyla
  obyčejná opilecká zábava,
 • 00:03:51 ale dům na okraji vesnice,
  kde žijí sociálně slabší Romové.
 • 00:03:58 Ten den pan Vraštil, jeho syn,
  měl nějakou oslavu.
 • 00:04:01 Chlastali tam,
  vůbec jsem nevěděla proč,
 • 00:04:03 nebo, co to jsou za lidi.
  Já jsem ani nevěděla,
 • 00:04:06 že je policajt, v ten den,
  v tu dobu, když se to stalo.
 • 00:04:09 Tady dole bydlela dcera,
  tamhle strejda,
 • 00:04:12 tady nahoře vedle mě bydlela
  paní Vimrová a vedle ní my.
 • 00:04:19 Takže když napadli, bouchali
  a neuspěli, tak bouchali tam.
 • 00:04:23 Tam stáli 3 lidi
  a tady nahoře vlítli k sousedce,
 • 00:04:28 paní Vimrový, a furt sháněli
  Danišovou. Jako mě, jo?!
 • 00:04:33 Pak vlítli k nám.
 • 00:04:35 Oslavy se zúčastnilo celkem
  32 policistů,
 • 00:04:39 kteří v té době měli osobní
  volno.
 • 00:04:45 Jednalo se o soukromou oslavu
  narozenin a poté,
 • 00:04:48 co se tento skutek udál,
  tak nikdo z těchto podezřelých
 • 00:04:52 policistů se k tomuto skutku
  nedoznával...
 • 00:04:57 -Hajlovali?! -Ne, ne.
  Celkově k jakémukoliv jednání,
 • 00:05:01 že by opustili restauraci,
  že by někoho napadli,
 • 00:05:04 že by hajlovali apod.
 • 00:05:07 Já, co jsem je viděla,
  tak 4. Ještě museli stát venku 3,
 • 00:05:10 protože drželi toho mýho strýce.
  On slyšel, že křičím,
 • 00:05:16 chtěl jít nahoru mně pomoct,
  ale nemohl, protože ho drželi
 • 00:05:19 a vyhrožovali mu zabitím.
  Otevřela jsem dveře,
 • 00:05:23 jak bouchali. Myslela jsem,
  že to je pantáta mý dcery,
 • 00:05:27 ožralej. A zeptala jsem se,
  co chce. On mě chytil za dveře:
 • 00:05:33 "Ty nevíš, kdo jsem?"
  Já: "Ne, já vás neznám!"
 • 00:05:36 Odstrčila jsem ho
  a zatáhla jsem dveře zpátky.
 • 00:05:39 On ty dveře vytrhl
  a vnikl dovnitř.
 • 00:05:42 Kauza Danišových se po vyšetřování
  inspekce Ministerstva vnitra
 • 00:05:46 dostala před soud. Státní zástupce
  však nepřipustil řadu svědků
 • 00:05:49 obhajoby a 2 identifikované
  pachatele se podařilo odsoudit
 • 00:05:53 jen z trestného činu
  porušování domovní svobody.
 • 00:05:58 Mezitím pan Vraštil
  vniknul vedle k paní sousedce.
 • 00:06:02 Když zjistil, že tam není,
  tak vběhnul k nám do bytu.
 • 00:06:11 V průběhu toho trestního řízení
  jsme opakovaně upozorňovali orgány
 • 00:06:14 činné v trestním řízení
  na určité nedostatky,
 • 00:06:17 kterých se dopustily.
 • 00:06:19 Především se jednalo...
  vůbec se nezabývaly
 • 00:06:22 rasovým motivem,
  který mohl být za tím činem ukryt.
 • 00:06:25 Ve výpovědi svědků
  tam opakovaně uváděli osoby,
 • 00:06:30 které měly vidět
  Marka Vraštila hajlovat.
 • 00:06:34 Tím se vůbec Inspekce
  ministra vnitra
 • 00:06:36 ani státní zástupce nezabývali.
 • 00:06:41 Nadávali hrozně,
  že v tom momentě jsem si myslela,
 • 00:06:43 že nás zabijou. Nadávali:
  "Cikáni zkurvení,
 • 00:06:46 vás by bylo nejlepší vyvraždit,
  vyzabíjet!"
 • 00:06:49 V průběhu přípravného řízení,
  pokud si vzpomínám,
 • 00:06:55 hovořila paní Danišová o tom,
  že obžalovaný,
 • 00:06:59 dnes už odsouzený,
  ji měl několikrát slovně urazit.
 • 00:07:09 V jednom případě se také jednalo
  o rasově zabarvenou nadávku.
 • 00:07:18 Ale motiv toho jednání
  nebyl prokázán v tom směru,
 • 00:07:22 že by celé jednání bylo vedeno
  nějakou rasovou motivací.
 • 00:07:26 Mělo se jednat
  s největší pravděpodobností
 • 00:07:29 o určitou formu pomsty.
 • 00:07:35 Údajně jim měl můj syn vykrást
  hospodu ... Kvůli tomuhle.
 • 00:07:40 Jak slyšel syn,
  že je tady nějakej křik,
 • 00:07:42 tak se probudil
  a on už ho začal škrtit.
 • 00:07:46 Nejdřív zmlátil mě,
  držel mě ještě za vlasy
 • 00:07:49 a 2. rukou škrtil syna.
  Dcera se probudila
 • 00:07:52 a chtěla volat policajty.
  Ten, co stál před dveřma,
 • 00:07:55 ji chytil za vlasy
  a zatáhl ji zpátky.
 • 00:07:58 Já jsem ji bránila,
  aby holka prošla,
 • 00:08:00 protože každým dnem
  čekala miminko,
 • 00:08:03 aby jí neublížili.
 • 00:08:04 Paní Danišová se s podmíněným
  rozsudkem agresivních násilníků
 • 00:08:08 nikdy nesmířila a celé vyšetřování
  označuje za frašku.
 • 00:08:11 Podle ní policisté
  ve spanilé jízdě
 • 00:08:13 ještě dál pokračovali
  a napadli další lidi,
 • 00:08:16 kteří však ze strachu
  vzali svá obvinění zpátky.
 • 00:08:19 V průběhu vyšetřování
  a poté i před soudem
 • 00:08:22 byli vyslechnuti všichni
  v úvahu přicházející svědci.
 • 00:08:28 Byli vyslechnuti všichni aktéři,
  kteří se tehdy zúčastnili oslavy
 • 00:08:31 v Popovicích a také osoby,
  které bydlí v domě,
 • 00:08:38 kde došlo tady k této události.
  Bohužel jednání před soudem
 • 00:08:43 se protáhlo na dobu více
  jak jednoho roku.
 • 00:08:47 To bylo způsobeno
  hlavně z toho důvodu,
 • 00:08:49 že se soudu nedařilo
  některé svědky vůbec k soudu
 • 00:08:53 předvolat a zajistit jejich účast.
  Oni fakticky nechtěli
 • 00:08:58 v této věci vypovídat
  a soud měl velký problém
 • 00:09:02 zajistit jejich účast.
  Samozřejmě poté,
 • 00:09:05 co byli vyslechnuti,
  nevyplynuly z jejich výpovědí
 • 00:09:09 žádné skutečnosti,
  které by potvrzovaly
 • 00:09:12 rasově motivovaný útok
  vůči rodině Danišových.
 • 00:09:15 Trestný čin, pro který byli
  oba pachatelé odsouzeni,
 • 00:09:21 tedy porušování domovní svobody,
  je ten nejmírnější, nebo nejméně
 • 00:09:24 závažný ze všech těch,
  které jsem tady jmenoval.
 • 00:09:28 A je to do určité míry
  výsměch obětem trestných činů.
 • 00:09:32 Jednání u soudu vzbuzovalo
  u poškozených obavu
 • 00:09:35 z nepříliš férového přístupu
  k vyšetřování.
 • 00:09:38 Policisté, kteří se oslavy
  v Popovicích zúčastnili,
 • 00:09:41 totiž svými výpověďmi mařili snahu
  dobrat se pravdy. A nebyli sami.
 • 00:09:46 To jenom pro dokreslení situace,
  kdy podle našeho názoru
 • 00:09:50 jeden ze svědků,
  který svědčil ve prospěch
 • 00:09:54 obžalovaných, vypovídal křivě.
 • 00:09:59 Podali jsme na něho
  trestní oznámení.
 • 00:10:01 V průběhu šetření, kdy mělo dojít
  k porovnání jeho výpovědi
 • 00:10:05 před soudem, tzn. audiozáznamu
  a protokolu o hlavním líčení,
 • 00:10:13 tak to bylo znemožněno tím,
  že najednou se ve spisu
 • 00:10:17 objevilo CD - audiozáznam
  s hlavním líčením -
 • 00:10:20 a to bylo přelomené.
  Takže důkaz nebylo možné provést.
 • 00:10:23 Soud uložil peněžitý trest,
  který měl paní Danišové odčinit
 • 00:10:27 její újmu. Hlavní aktér
  však částku dodnes nezaplatil.
 • 00:10:31 A pracovníci inspekce
  v Hradci Králové,
 • 00:10:33 sídlící v neoznačeném domě,
  odmítli případ komentovat.
 • 00:10:38 Podle mého názoru pochybila
  jak Inspekce ministra vnitra,
 • 00:10:40 tak státní zástupce,
  který prováděl vyšetřování.
 • 00:10:44 On tam měl obžalobu podat
  pro trestný čin vydírání
 • 00:10:48 ve vztahu k panu Tomymu,
  tak pro ublížení na zdraví
 • 00:10:51 ve vztahu k paní Danišové
  a jejímu synovi.
 • 00:10:55 A měl se zabývat rasovým motivem,
  pro který tam byly indicie.
 • 00:10:59 Je to jeho povinnost ze zákona.
 • 00:11:02 V tomhle případě
  jednoznačně pochybil.
 • 00:11:05 Kauza Danišových ukazuje,
  že při vyšetřování
 • 00:11:08 trestných činů policistů
  někde chybí vůle pracovníků
 • 00:11:11 inspekce Ministerstva vnitra
  i státních zástupců
 • 00:11:14 vyjít vstříc obětem,
  které jsou v tomto případě
 • 00:11:17 ve vztahu ke kvalifikovanému
  pachateli v nerovném postavení.
 • 00:11:21 Jak tedy efektivně vyšetřovat ty,
  co znají vyšetřovací postupy?
 • 00:11:30 Hlavní kámen úrazu je v tom,
  komu podléhá policejní inspekce
 • 00:11:32 u nás a jak je zorganizovaná.
  U nás je kozel zahradníkem.
 • 00:11:36 Policejní přestupky a trestné činy
  vyšetřuje policie,
 • 00:11:40 která patří nikoliv jen
  pod Ministerstvo vnitra,
 • 00:11:43 ale přímo pod ministra vnitra.
  A já si myslím, že už je načase,
 • 00:11:47 aby byl přijat nový zákon,
  který by jinak formuloval
 • 00:11:54 ustanovení policejní inspekce.
 • 00:11:57 Jenže otázka prověřování,
  šetření trestných činů
 • 00:12:03 policistů ze strany Inspekce
  ministra vnitra je otázkou,
 • 00:12:06 která je už dlouhodobě
  diskutována
 • 00:12:08 a to z úhlu pohledu provázanosti,
  nezávislosti vyšetřovacích orgánů
 • 00:12:15 na pachatelích trestných činů.
  Pravdou je, že to je problém,
 • 00:12:20 který by bylo třeba řešit.
  Podle mého názoru
 • 00:12:24 ale není rozhodující to,
  zda bude Inspekce ministra vnitra
 • 00:12:27 zařazena pod Ministerstvo vnitra,
  pod Ministerstvo spravedlnosti
 • 00:12:31 nebo jinam. Pro mě je zásadní
  postavení ředitele této inspekce,
 • 00:12:36 nebo vedoucího tohoto útvaru,
  který musí být naprosto nezávislý.
 • 00:12:43 A to při svém ustanovování
  i při odvolávání,
 • 00:12:46 protože jeho osoba má velký vliv
  na fungování celé té struktury.
 • 00:12:56 Tady ta neustálá otázka,
  jestli inspekci ponechat
 • 00:12:58 pod ministrem vnitra,
  či ji dát někam jinam,
 • 00:13:01 tak ta je na stole už delší dobu.
 • 00:13:03 Já osobně mám problém s tím,
  aby to bylo pod ministrem
 • 00:13:06 spravedlnosti z jednoduchého
  důvodu, protože každou
 • 00:13:10 trestnou činnost,
  každý trestní čin, podezření,
 • 00:13:14 vyšetřuje inspekce
  pod dozorem státního zástupce.
 • 00:13:18 A ten státní zástupce
  je tam velmi důležitý.
 • 00:13:21 Ten spadá pod Ministerstvo
  spravedlnosti.
 • 00:13:23 Pokud bychom oba subjekty
  trestního řízení
 • 00:13:27 dali pod jeden resort,
  tak zase bychom
 • 00:13:29 mohli mluvit o tom,
  že tam dochází k nějaké kumulaci
 • 00:13:33 a že třeba to vyšetřování
  není objektivní.
 • 00:13:40 Já bych zejména chtěl,
  aby se Inspekce ministra vnitra
 • 00:13:42 proměnila v Generální inspekci
  policie.
 • 00:13:44 Chtěl bych, aby se do debaty
  o její konkrétní podobě
 • 00:13:48 zapojili i zástupci
  měst a obcí tak,
 • 00:13:50 aby se zvážila možnost,
  že by do působnosti
 • 00:13:53 Generální inspekce policie patřili
  i městští a obecní strážníci,
 • 00:13:58 protože ti mají teď velké
  a silné kompetence
 • 00:14:01 a princip kontroly
  tam není úplně dokonalý.
 • 00:14:05 V Evropě na to máme
  celou řadu příkladů.
 • 00:14:10 Většinou jsou to samostatné orgány
  jako např. v Irsku, Anglii,
 • 00:14:15 nebo u decentralizovaných
  organizací inspekce,
 • 00:14:20 jako např. v Holandsku,
  to můžou dělat i hejtmani,
 • 00:14:23 kteří posuzují trestnou činnost
  policie.
 • 00:14:27 Já si myslím, že u nás by byl
  vhodný některý ze způsobů,
 • 00:14:32 který by vymanil inspekci
  z područí ministra
 • 00:14:39 a inspekce by mohla patřit
  buď pod nejvyššího
 • 00:14:42 státního zástupce, nebo pod
  Ministerstvo spravedlnosti.
 • 00:14:45 A nebo ten francouzský model,
  kdy je na to zřízen
 • 00:14:49 zvláštní orgán,
  který se zpovídá parlamentu.
 • 00:14:52 Je tu právě ta možnost,
  o které já tady hovořím,
 • 00:14:57 že by fáze prověřování
  byla lépe a více kontrolována
 • 00:15:00 státním zástupcem. Státní zástupce
  už dnes má povinnost
 • 00:15:03 vykonávat dozor
  od počátku trestního řízení.
 • 00:15:05 Tzn. že by měl kontrolovat
  činnost pracovníků inspekce
 • 00:15:09 od samotného počátku,
  od 1. úkonu trestního řízení.
 • 00:15:13 Je ovšem otázka:
  Zda a na kolik kapacitně
 • 00:15:16 je taková možnost naplňována?!
 • 00:15:27 Uherské Hradiště je jedním
  z nejkrásnějších míst
 • 00:15:30 v České republice.
 • 00:15:31 I tady však dochází
  k excesům policistů,
 • 00:15:34 o čemž se přesvědčil aktér
  další kauzy pan Petrusek.
 • 00:15:37 Jeho případ u soudu neskončil
  a na osudnou noc
 • 00:15:40 mu tak zbyly jen špatné vzpomínky.
 • 00:15:44 My jsme s kamarádem ve městě
  oslavili jeho svátek.
 • 00:15:47 Už jsme cítili, že je pozdě,
  tak jsme se vydali domů,
 • 00:15:50 že si něco stopnem.
 • 00:15:53 Šli jsme tedy vědomě
  po špatné straně silnice.
 • 00:15:58 Jediné auto, které nám zastavilo,
  bylo policejní auto.
 • 00:16:01 Tady v těchto místech.
 • 00:16:04 Policisté chtěli po nás doklady.
  Já jsem doklady neměl. Kamarád jo.
 • 00:16:08 Ale všecky náležitosti
  jsem nahlásil.
 • 00:16:10 Všecko měli zapsané.
  Pak že to bude za 500 Kč.
 • 00:16:16 Po nás po obou chtěli pokutu.
  S tím jsem nesouhlasil.
 • 00:16:20 Podle nich asi radikálně.
 • 00:16:22 Kamarád jo. Tomu napsali bloček.
 • 00:16:25 Jak ten jeden policista
  vypisoval bloček,
 • 00:16:28 já jsem se hádal s tím druhým,
  že to nezaplatím.
 • 00:16:30 A on z ničeho nic vytáhl obušek
  a praštil mě.
 • 00:16:33 Ten 2. se akorát díval
  a kamarád říkal:
 • 00:16:36 "Co blbneš, nezasahuj takto!
  To se nemůže dít!"
 • 00:16:38 A on se akorát díval,
  jak tam do mě "mydlí".
 • 00:16:42 Začal jsem se trošku vztekat,
  nadávat, že si to nemůže dovolit.
 • 00:16:46 Tak mě praštil znova.
  Tak jsem šel zazvonit
 • 00:16:50 na nějaké baráky,
  jestli by někdo nevylezl.
 • 00:16:53 A začal jsem, že tady šikanují.
  Z jednoho vylezli a řekli,
 • 00:16:56 že nic neviděli,
  ať neotravuju, že chcou spát.
 • 00:16:59 Tím to skončilo.
  Zalezl a už jsem ho neviděl.
 • 00:17:03 Policisté svůj zásah
  odůvodňovali faktem,
 • 00:17:06 že Petrusek zvonil na zvonky
  už předtím a telefonáty místních
 • 00:17:09 vedly k zákroku.
 • 00:17:11 Policejní mluvčí však nakonec
  popsala jejich příjezd jinak.
 • 00:17:14 Přesně podle verze, která byla
  při vyšetřování odmítnuta.
 • 00:17:18 Tato kauza se stala
  7. března roku 2005,
 • 00:17:24 kdy policisté
  při běžném výkonu služby
 • 00:17:26 projížděli ulicí Sokolovskou,
  která vede směrem na Jarošov.
 • 00:17:29 A při té příležitosti viděli
  2 mladíky,
 • 00:17:31 kteří se pohybovali na silnici
  a dopouštěli se přestupku
 • 00:17:34 v silničním provozu.
  Policisté zastavili a mladíky
 • 00:17:38 požádali o zjištění totožnosti.
  Jeden mladík na to nereagoval,
 • 00:17:43 začal se chovat agresivně.
  Běhal po ulici Sokolovská,
 • 00:17:47 zvonil na zvonky a volal na lidi,
  že je tam policejní agrese.
 • 00:17:52 Jeden z policistů mladíka
  upozornil a vyzval ho,
 • 00:17:56 aby tohoto protiprávního
  jednání zanechal.
 • 00:18:00 Ten však na tuto výzvu nereagoval.
  Znovu ho policista upozornil,
 • 00:18:05 že pokud nezanechá
  svého protiprávního jednání,
 • 00:18:08 bude použito donucovacích
  prostředků.
 • 00:18:11 Poté mladíka policista
  chytil za ruku a nutil ho sednout
 • 00:18:15 do auta, aby ho mohl převést
  na služebnu k podání vysvětlení.
 • 00:18:20 Mladík se začal bránit.
  Policista použil
 • 00:18:23 donucovacích prostředků
  v souladu se zákonnými předpisy
 • 00:18:27 a dle vedoucího obvodního
  oddělení bylo tady toto použití
 • 00:18:31 donucovacích prostředků
  vyhodnoceno jako oprávněné.
 • 00:18:36 Dodejme, že Petrusek měl
  v té době jednu ruku v sádře
 • 00:18:40 a po zásahu na ulici i později
  na služebně, navštívil lékaře,
 • 00:18:43 kteří zaznamenali rozsah
  jeho zranění způsobených
 • 00:18:46 údery obušků a pěstí.
  Případ se dostal k vyšetření
 • 00:18:49 u inspekce Ministerstva vnitra
  ve Zlíně.
 • 00:18:52 Závěr byl takový,
  že jsme 30. června 2005 podali
 • 00:18:58 na Okresní státní zastupitelství
  Brno-venkov návrh
 • 00:19:02 na zahájení trestního stíhání
  policisty z obvodního oddělení
 • 00:19:08 Uherské Hradiště
  a to pro podezření ze spáchání
 • 00:19:11 trestného činu zneužívání
  pravomoci veřejného činitele.
 • 00:19:13 Případ pana Petruska
  se přesto nedostal před soud,
 • 00:19:16 protože státní zástupce
  ho nepovažoval
 • 00:19:18 za dostatečně závažný.
 • 00:19:21 Já jsem po důkladném prostudování
  spisového materiálu,
 • 00:19:27 všech výpovědí,
  které v té věci byly inspekcí
 • 00:19:29 Ministerstva vnitra pořízeny,
  a zvláště pak znaleckých
 • 00:19:32 posudků z oboru zdravotnictví,
  dospěl k závěru,
 • 00:19:35 že po stránce formální,
  tzn. z hlediska čistě popisu
 • 00:19:39 daného skutku v trestním zákoně,
  sice byly naplněny znaky
 • 00:19:42 trestného činu pravomoci
  veřejného činitele,
 • 00:19:45 jak navrhovala Inspekce
  ministra vnitra.
 • 00:19:48 Ale v českém právním řádu
  existuje také nutnost
 • 00:19:52 naplnit i míru společenské
  nebezpečnosti daného činu.
 • 00:19:56 Vzhledem k okolnostem,
  které v tomto případě nastaly,
 • 00:19:59 a k faktu,
  že donucovací prostředky
 • 00:20:02 v tomhle případě byly použity
  zcela oprávněně a zákonně.
 • 00:20:05 Pouze byla sporná jejich
  intenzita, která byla vůči
 • 00:20:09 panu Petruskovi použita,
  jsem dospěl k závěru,
 • 00:20:13 že tahle míra překročena nebyla.
 • 00:20:17 Státní zástupce tedy postoupil
  případ nadřízenému obviněného
 • 00:20:20 policisty a požádal ho
  o kázeňské potrestání.
 • 00:20:24 Ani k tomu však nedošlo.
 • 00:20:28 Já jsem byl v postavení
  správního orgánu
 • 00:20:34 vůči svému policistovi.
  Celá věc mi byla postoupena
 • 00:20:37 asi v polovině ledna
  letošního roku inspektorem
 • 00:20:41 ministra vnitra
  ke kázeňskému vyřízení,
 • 00:20:43 že by se tam mohlo jednat
  o podezření
 • 00:20:45 z kázeňského přestupku.
 • 00:20:47 Po prošetření jsem celou tu věc
  zastavil.
 • 00:20:51 My jsme dávali návrh
  na zahájení trestního stíhání,
 • 00:20:56 takže jsme byli přesvědčeni o tom,
  že trestný čin se stal.
 • 00:20:59 Pokud to dopadlo tak,
  jak to dopadlo,
 • 00:21:00 není to na mně, abych to hodnotil.
 • 00:21:02 I když inspekce dospěla k názoru,
  že došlo k trestnému činu,
 • 00:21:05 státní zástupce a policejní
  ředitel rozhodli jinak.
 • 00:21:08 Proč však nešli s celou věcí
  před nezávislý soud?
 • 00:21:11 Nevzbuzuje právě tento postup
  pochyby?
 • 00:21:13 Policisté šetří na inspekci.
  Pokud naznají,
 • 00:21:20 že je důvodné podezření,
  že dotyčný policista spáchal
 • 00:21:23 trestný čin, tak to rozhodnutí
  o sdělení obvinění
 • 00:21:27 vydává státní zástupce.
  Ten je pánem trestního řízení
 • 00:21:30 podle trestního řádu.
 • 00:21:33 Názory policistů na inspekci
  jsou irelevantní.
 • 00:21:38 Rozhoduje,
  pánem je státní zástupce!
 • 00:21:42 Jednalo se o zásah
  vůči pachateli přestupku.
 • 00:21:48 V té době byl pod vlivem alkoholu.
  A v neposlední řadě jsem musel
 • 00:21:51 vyjít také ze znaleckého posudku,
  který, ať se to možná
 • 00:21:56 zdá zvláštní,
  tak vyloučil řadu tvrzení,
 • 00:21:59 která pan Petrusek
  ve svých výpovědích uváděl.
 • 00:22:01 Tzn. výrazně nezvěrohodnotil
  řadu jeho tvrzení.
 • 00:22:04 Vyloučil veškerou intenzitu
  násilí, kterou on uváděl.
 • 00:22:09 Citujme tedy ze zákona:
  Při provádění služebních zákroků
 • 00:22:13 a služebních úkonů je policista
  povinen dbát cti, vážnosti
 • 00:22:16 a důstojnosti osob i své vlastní.
 • 00:22:19 Většinou tím, kdo ukončí
  celé to řízení jakýmkoli způsobem,
 • 00:22:23 je Inspekce ministra vnitra,
  která buď řekne,
 • 00:22:28 že se nestalo vůbec nic,
  nebo to předá vnitřním
 • 00:22:30 kontrolním orgánům policie.
  Aby to udělal státní zástupce,
 • 00:22:33 že mu něco přišlo už s návrhem,
  je neobvyklé.
 • 00:22:36 Tady to mělo sestupnou tendenci,
  že Inspekce ministra vnitra řekla:
 • 00:22:39 Domníváme se, že došlo
  ke spáchání trestného činu.
 • 00:22:42 Státní zástupce řekl:
  Nedomnívám se,
 • 00:22:44 že by došlo ke spáchání
  trestného činu,
 • 00:22:47 ale domnívám se, že snad tam mohlo
  jít o kázeňský delikt.
 • 00:22:49 Příslušný orgán policie řekl:
  Nedošlo ani
 • 00:22:51 ke kázeňskému deliktu.
  Nebylo to ani jednání,
 • 00:22:54 které můžeme kázeňsky postihnout.
  Tady ta tendence
 • 00:22:57 je velmi, velmi sestupná.
  Přitom můžeme vidět,
 • 00:23:00 že tam k nějakému jednání došlo.
 • 00:23:03 Názor, jak jsme zjistili
  na Inspekci ministra vnitra,
 • 00:23:06 policejního prezidenta,
  je takový, že ano.
 • 00:23:08 Také to mohlo být jednání,
  které by bylo lze postihnout,
 • 00:23:11 ale nedošlo k tomu.
  K žádnému trestu nedošlo.
 • 00:23:14 Je tady možná trochu škoda,
  že to státní zástupce
 • 00:23:17 nepředal soudu, aby to posoudil.
  Jestli opravdu to bylo jednání,
 • 00:23:21 které můžeme považovat za trestné,
  a nebo nikoli. Kdyby toto
 • 00:23:24 soud stanovil,
  měli bychom hmatatelnější
 • 00:23:27 skutečnost než takto,
  kdy to končí téměř do ztracena.
 • 00:23:32 Trestné činy policistů by měly
  končit u soudu v každém případě.
 • 00:23:36 Spravedlivé rozhodnutí
  totiž zcela podpoří důvěru občanů
 • 00:23:39 v zákony a exemplární potrestání
  viníků by mohlo zvýšit
 • 00:23:43 malou prestiž dnešní policie.
 • 00:23:46 O tom, jak budou policisté
  vyšetřováni, však budou rozhodovat
 • 00:23:49 politici a od nich bychom měli
  chtít důstojné řešení.
 • 00:23:53 Policii by pomohlo,
  kdyby se stala věcí veřejnou.
 • 00:23:57 V tuto chvíli se nechceme
  vyjadřovat k této záležitosti,
 • 00:24:03 protože pro nás je důležité
  pouze to, aby to byl orgán,
 • 00:24:06 který bude pracovat správně,
  efektivně a nezávisle.
 • 00:24:09 Nechceme zasahovat do diskuze
  pod jaký resort,
 • 00:24:13 kdo by ho měl vést, tvořit,
  protože my budeme těmi,
 • 00:24:17 kteří nakonec budou
  třeba tím orgánem vyšetřováni.
 • 00:24:21 Nechceme do této diskuse
  v tuto chvíli zasahovat.
 • 00:24:28 Samozřejmě, že ta věc
  se nemůže řešit jenom na úrovni
 • 00:24:30 výkonných policistů.
  Ta věc musí být řešena politiky.
 • 00:24:33 Zákon musí předložit
  buďto vláda, nebo iniciátorem
 • 00:24:36 musí být některá ze složek
  našeho parlamentu.
 • 00:24:39 V každém případě ten zákon
  musí připravit politici.
 • 00:24:58 Skryté titulky: Alena Kmentová.
 • 00:25:00 .

Související