iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 8. 2019
na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
3178
zhlédnutí

Zajímavosti z regionů (Brno)

Události a informace z kraje, v němž žijete

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zajímavosti z regionů

 • 00:00:00 ZAJÍMAVOSTI Z REGIONŮ
 • 00:00:07 Je tu neděle a s ní
  Zajímavosti z regionů.
 • 00:00:10 Vítejte, dobré ráno.
 • 00:00:14 Rychlostní radary kontrolují
  provoz na hlavních tazích
 • 00:00:18 v Rožnově pod Radhoštěm
  na Vsetínsku.
 • 00:00:20 Mají zklidnit řidiče,
 • 00:00:22 kteří ve třech lokalitách
  výrazně překračují rychlost.
 • 00:00:25 Pro město pod Beskydy je zpomalení
  dopravy klíčovou problematikou.
 • 00:00:29 Kvůli zachování cenných
  přírodních lokalit
 • 00:00:32 se totiž místní před časem vzdali
  možnosti postavit obchvat.
 • 00:00:36 -Pohled z mateřské školy přímo
  na nejdivočejší silnici v Rožnově.
 • 00:00:41 Horní Paseky,
  platí tu rychlost 50 km/h.
 • 00:00:44 Podle policistů ji tady nedodržuje
  70 % řidičů.
 • 00:00:50 -Za první z kopce,
  za druhé nová cesta,
 • 00:00:52 takže jezdí nepřiměřeně rychle.
 • 00:00:55 -Když jedeme ráno
  s kolegyní do práce, tak víme,
 • 00:00:58 že nás předjíždějí
  a jedou třeba i 120 km/h.
 • 00:01:01 -Eldorádo řidičů mají zastavit
  tyto radary.
 • 00:01:04 Jsou na třech místech,
  na příjezdu do města z jihu,
 • 00:01:07 západu a severu.
 • 00:01:08 Ostrý provoz začal dnes
  přesně v poledne.
 • 00:01:11 -Pět minut po spuštění
  ostrého provozu
 • 00:01:13 radar detekoval první přestupek.
 • 00:01:15 Je to toto vozidlo, které projelo
  měřeným úsekem rychlostí 63 km/h.
 • 00:01:21 -Rožnov prakticky neměl
  jinou možnost,
 • 00:01:23 jak dopravu zklidnit,
  než radary.
 • 00:01:26 Radnice se před 10 lety
  dobrovolně vzdala
 • 00:01:29 možnosti obchvatu.
 • 00:01:30 Zásah do beskydské přírody
  by byl v tomto případě
 • 00:01:33 až příliš drastický.
 • 00:01:35 Radnici čeká zatěžkávací zkouška.
 • 00:01:38 Sousední Valašské Meziříčí
  a Vsetín už radary mají
 • 00:01:42 a statistika za loňský rok
  je ohromující.
 • 00:01:45 Počet přestupků
  je v desítkách tisíc,
 • 00:01:47 vybrané pokuty
  pak v desítkách milionů korun.
 • 00:01:50 Rožnov přijal strážníka
  a dva přestupkáře,
 • 00:01:53 za inkasované peníze pořídí
  další kamery.
 • 00:01:56 -Chceme město vybavit kamerami,
  které budou schopné
 • 00:02:00 identifikovat SPZ a případně ji
  srovnat s tím,
 • 00:02:03 zda nebyla v nějaké
  trestné činnosti.
 • 00:02:05 -Jen za první hodinu provozu
  nakonec radary poslaly
 • 00:02:09 na policejní server fotografie
  dalších 7 hříšníků.
 • 00:02:12 To bylo v poledne,
 • 00:02:13 v noci za menšího provozu
  jich nejspíš bude podstatně víc.
 • 00:02:18 -Na rozdíl od Rožnova pod Radhoštěm
  v mnohem větším městě, v Brně,
 • 00:02:23 radary nejsou.
 • 00:02:24 Magistrát ale dlouhodobě zvažuje
  zavedení systému úsekového měření,
 • 00:02:28 který pomocí kamer dokáže
  příliš rychlou jízdu odhalit.
 • 00:02:32 Radní zvažují 3 úseky,
  kde by kamery v budoucnu
 • 00:02:35 měly měřit.
 • 00:02:36 Zatím ale nerozhodli.
 • 00:02:38 Technologie takovou kontrolu řidičů
  umožní v Husovickém tunelu.
 • 00:02:42 Zavedení úsekového měření
  tam ale radní odmítli.
 • 00:02:46 -Dnešní záběry
  z Královopolských tunelů.
 • 00:02:48 Jedeme maximální povolenou
  rychlostí 60 km/h.
 • 00:02:52 Přesto nás podstatně rychleji
  už na jeho začátku
 • 00:02:55 předjíždí tento kamion.
 • 00:02:57 Pokus číslo 2 o chvíli později.
 • 00:03:01 Předjíždí toto osobní auto
  a za ním několik dalších.
 • 00:03:05 Kamerami je pracovníci
  Brněnských komunikacích vidí.
 • 00:03:09 Změřit je ale zatím nemůžou.
 • 00:03:11 -Je potřeba na začátek a konec
  toho kalibrovaného úseku
 • 00:03:15 pořídit nové kamery.
 • 00:03:16 -Předpokládám i nový software?
 • 00:03:18 -Samozřejmě i s novým softwarem.
 • 00:03:20 -Paradoxně nejdřív by se mohlo
  začít měřit v husovickém tunelu.
 • 00:03:25 Právě v něm pracují dělníci
  a instalují i technologie,
 • 00:03:28 které to umožní.
 • 00:03:29 O měření v tunelu ale nemají zájem
  brněnští radní.
 • 00:03:33 -V tuto chvíli nemáme žádná data,
  která by nám říkala,
 • 00:03:36 že v tom úseku dochází
  k nějaké nehodovosti.
 • 00:03:39 Pokud se situace změní,
  my na to kdykoliv můžeme reagovat.
 • 00:03:43 -Za pravdu mu dává policie.
 • 00:03:44 Přesné statistiky nemá,
  podle ní jsou ale v tunelu
 • 00:03:48 nehody kvůli rychlosti výjimečné.
 • 00:03:50 Letitá studie města mluví
  o 9 jiných místech,
 • 00:03:53 kde by úsekové měření
  potřeba naopak bylo.
 • 00:03:55 Noví radní zatím uvažují
  o třech z nich.
 • 00:03:58 Ulicích Jihlavská,
  Ostravská a Sportovní.
 • 00:04:00 V té poslední už jsou na to kamery
  nachystané.
 • 00:04:04 -Úvaha byla někdy v roce 2020,
  ale bude záležet
 • 00:04:07 na aktuální dopravní situaci
  ve městě Brně.
 • 00:04:09 -Brno tak ještě dlouho zůstane
  jediným ze 3 největších
 • 00:04:13 českých měst,
  kde úsekové měření chybí,
 • 00:04:15 stejně jako stacionární radary.
 • 00:04:18 Na rozdíl od Prahy, kde je takových
  míst dohromady 97
 • 00:04:21 a Ostravy, kde jsou 4.
 • 00:04:28 -Zjistit, jak se lidem dýchá
  přímo v historickém jádru města,
 • 00:04:32 má za úkol speciální vůz.
 • 00:04:33 Měří koncentraci prachu
  a škodlivin.
 • 00:04:36 Na náměstí Svobody ho nainstalovali
  technici magistrátu.
 • 00:04:41 Data bude v lokalitě sbírat
  do 30. srpna.
 • 00:04:44 -Vysunout čidla,
  zapojit vůz do elektřiny,
 • 00:04:47 zkalibrovat přístroje.
 • 00:04:48 Na brněnském náměstí Svobody
  pracuje ode dneška dočasně
 • 00:04:51 stanice pro měření kvality ovzduší.
 • 00:04:54 -Odbor životního prostředí
  magistrátu chce mít představu,
 • 00:04:57 jak je na tom ovzduší
  v centru Brna.
 • 00:04:59 My totiž měříme většinou
  u dopravních tepen
 • 00:05:02 nebo v okrajových částech města.
 • 00:05:04 -Momentálně se nacházíme
  uvnitř měřicího vozu.
 • 00:05:07 Tady už vidíme analyzátory,
  co nasávají vzduch,
 • 00:05:09 jenž sem proudí z hlav,
  které jsou na střeše.
 • 00:05:12 -Míra znečištění ovzduší se měří
  na 13 stanicích v Brně.
 • 00:05:14 Část jich je automatických,
  takže data z nich se rovnou
 • 00:05:17 přenášejí ven.
 • 00:05:19 Na internetu si pak tyto hodnoty
  může kdokoliv přečíst.
 • 00:05:21 I když momentálně
  je informací míň.
 • 00:05:23 Část stanic je kvůli údržbě
  mimo provoz.
 • 00:05:27 To stanici v Kroftově ulici
  meteorologové obsluhují manuálně.
 • 00:05:30 -Výhodou tohoto zařízení je,
  že můžeme takto monitorovat
 • 00:05:34 některé další znečišťující látky
  jako například těžké kovy
 • 00:05:37 nebo polycyklické
  aromatické uhlovodíky.
 • 00:05:39 Nevýhodou je, že ta data
  nemáme v reálném čase,
 • 00:05:42 ale až poté,
  co se filtry odvezou
 • 00:05:44 do laboratoře k nějakým analýzám.
 • 00:05:45 -Čistý filtr, filtr odtud
  z Kroftovy ulice
 • 00:05:48 a z Ostravy Poruby letos v dubnu.
 • 00:05:51 Obsahují přibližně tolik prachu,
  kolik dospělý člověk nadýchá
 • 00:05:54 za 5 dní.
 • 00:05:55 Z vozu na náměstí Svobody nikdo
  papírky s prachem sbírat nebude.
 • 00:05:59 Výsledky ale ano.
 • 00:06:00 Lidé je najdou na stránkách
  brnenskeovzdusi.cz na konci září.
 • 00:06:06 -Novou fasádu získal
  po 14 měsících zámek ve Valticích.
 • 00:06:10 Za skoro 47 milionů korun
  opravili stavaři
 • 00:06:14 část pláště zámeckého paláce.
 • 00:06:16 Některé části objektu ale stále
  zůstávají v havarijním stavu.
 • 00:06:21 Zatímco východní předzámčí
  se v současné chvíli rekonstruuje,
 • 00:06:25 to západní na potřebné dílčí opravy
  ještě čeká.
 • 00:06:28 -Sochy Spravedlnosti a Moudrosti.
 • 00:06:31 Obě dohlíží na turisty při vstupu
  do valtického zámeckého paláce,
 • 00:06:34 který byl donedávna v obležení
  lešení a dělníků.
 • 00:06:37 -Byla zrekonstruována
  nejen fasáda,
 • 00:06:40 ale stavba se týkala
  celého průčelí.
 • 00:06:42 Byla opravena a kompletně vyměněna
  střešní krytina, opraveny krovy,
 • 00:06:47 všechny komíny,
  hodinová věž byla pozlacena.
 • 00:06:50 -Rekonstrukce na zámku
  ale pokračují i po 14 měsících.
 • 00:06:54 Pracovníci v současnosti zvelebují
  východní předzámčí,
 • 00:06:57 které po dokončení oprav
  poslouží jako hotel.
 • 00:07:00 -Vidíte, že opravy nejsou
  jenom estetická záležitost,
 • 00:07:04 ale i záležitost bezpečnostní,
  protože před 2 lety
 • 00:07:07 z tohoto křídla spadl komín.
 • 00:07:10 Občas tady padají střešní tašky.
 • 00:07:12 Oprava tohoto křídla
  bude stát 40 milionů
 • 00:07:15 a bude dokončena
  na konci příštího roku.
 • 00:07:17 -Řemeslníci kromě fasád obnovují
  i komnaty jižního křídla zámku.
 • 00:07:21 A právě v těchto prostorách vznikne
  příští rok pro návštěvníky
 • 00:07:25 další prohlídková trasa.
 • 00:07:26 -Bude to asi 10 komnat,
  které dosud nebyly
 • 00:07:29 veřejnosti zpřístupněny.
 • 00:07:31 Jsou v 1. patře
  hlavního zámeckého paláce.
 • 00:07:33 Zajímavostí je také to,
  že součástí komnat je balkón,
 • 00:07:36 ze kterého je nádherný výhled
  do zámeckého parku.
 • 00:07:39 -Nový okruh ale turisté navštíví
  nejspíš až na podzim.
 • 00:07:43 Vedení zámku musí sehnat peníze
  na vybavení knížecích pokojů,
 • 00:07:46 které připomenou první polovinu
  19. století.
 • 00:07:49 Valtický zámek obdržel na opravy
  od Ministerstva kultury
 • 00:07:53 přes 110 milionů korun.
 • 00:07:54 Na rekonstrukce památek
  v Jihomoravském a Zlínském kraji
 • 00:07:58 ministerstvo loni vyčlenilo
  zhruba 1 miliardu Kč.
 • 00:08:01 -Snížit množství dešťové vody
  v kanalizaci
 • 00:08:04 a najít pro ni lepší využití.
 • 00:08:06 Právě na to se teď soustředí
  starostové
 • 00:08:08 mnoha brněnských městských částí
  i samotný magistrát.
 • 00:08:12 Na veřejných prostranstvích
  proto vznikají různé prvky,
 • 00:08:15 díky kterým se srážková voda
  lépe vsakuje do podloží,
 • 00:08:19 nebo se naopak hromadí
  a používá jinde.
 • 00:08:22 -Na první pohled to vypadá
  jako obyčejný zatravněný příkop.
 • 00:08:26 Ve skutečnosti jde o tzv. průleh,
  který tu má své opodstatnění.
 • 00:08:29 Vsakuje se do něj
  totiž dešťová voda
 • 00:08:32 dopadající na vedlejší parkoviště.
 • 00:08:34 -Je tam vrstva hlíny,
  pak je geotextílie,
 • 00:08:37 pod ní jsou 2 vrstvy
  štěrkové frakce,
 • 00:08:40 které se nesmí hutnit.
 • 00:08:41 A pod tím štěrkem je pak
  perforovaná roura,
 • 00:08:44 do které ty vody
  postupně natékají.
 • 00:08:47 -Napomáhá se nějak té vodě,
  aby sem natekla lépe?
 • 00:08:50 -Samozřejmě,
  ten obrubník není plný,
 • 00:08:53 ale má tady takové propusty,
  kterými ta voda natéká.
 • 00:08:58 -Jde o jedno z opatření,
  které se teď objevuje
 • 00:09:01 hlavně v nových zástavbách.
 • 00:09:03 Z nařízení brněnského magistrátu
  u nich totiž nesmí být
 • 00:09:06 odtok dešťové vody větší
  než 10 litrů za sekundu na hektar.
 • 00:09:10 -25 % odpadní vody,
  která doteče na čistírnu,
 • 00:09:13 je voda srážková a balastní.
 • 00:09:15 Cílem těchto opatření
  je právě toto množství snižovat.
 • 00:09:18 -Kromě průlehů k tomu pomáhají
  ale i další opatření,
 • 00:09:22 jako třeba tyto mezery
  mezi dlažbou na parkovištích,
 • 00:09:25 kudy se voda
  oproti třeba běžnému asfaltu
 • 00:09:28 do země jednoduše vsakuje.
 • 00:09:30 Další možností, jak odtok vody
  do kanalizace snížit,
 • 00:09:33 je akumulace srážek a jejich
  následné využití na jiné účely.
 • 00:09:37 Tak je tomu třeba tady v biotopu
  uprostřed sídliště
 • 00:09:40 v Novém Lískovci.
 • 00:09:41 Voda se totiž
  do jezírka dostává
 • 00:09:43 ze střech
  okolních panelových domů.
 • 00:09:45 -Je to ze 3 střech,
  i když původní plán byl ze 4,
 • 00:09:49 ale ta čtvrtá se nám technicky
  nepodařila vyřešit.
 • 00:09:52 Ukazuje se však,
  že i ty 3 střechy,
 • 00:09:55 což je asi 6800 m2,
  docela dobře fungují.
 • 00:09:57 -Kromě hospodaření
  se srážkovou vodou
 • 00:10:00 biotop navíc pomáhá upravovat
  i okolní mikroklima.
 • 00:10:03 Voda, která se z něj vypařuje,
  totiž ochlazuje okolí.
 • 00:10:07 -Lepší prostředí pro návštěvníky,
  zaměstnance,
 • 00:10:10 ale hlavně pro zvířata.
 • 00:10:11 Zoologické zahrady na jihu Moravy
  investují do modernizací areálů.
 • 00:10:15 Třeba v Hodoníně staví
  novou budovu.
 • 00:10:18 Poslouží jako zázemí
  pro chovatele,
 • 00:10:20 ale i jako administrativní budova.
 • 00:10:22 Brněnská ZOO staví výběh
  pro šimpanze.
 • 00:10:25 Podle jejího vedení půjde
  o stěžejní expozici celé zahrady.
 • 00:10:29 -Plameňáky tu chovají 10 let.
 • 00:10:31 První mládě se povedlo odchovat
  před 2 roky.
 • 00:10:34 Letos se v hodonínské ZOO starají
  o 3 mladé.
 • 00:10:39 -V době hnízdění mají plameňáci
  dva druhy krmení.
 • 00:10:42 Jedno je mimohnízdní,
  to je taková klidová část.
 • 00:10:46 Pak je hnízdní směs,
  to je nabudí k tomu zahnízdění.
 • 00:10:54 -Potrava pro plameňáky,
  ale hlavně pro jiná zvířata,
 • 00:10:57 se chystá v této přípravně.
 • 00:10:59 Ta už ale přestává vyhovovat.
 • 00:11:01 I prasklé zdi přiměly vedení ZOO
  ke stavbě nové budovy.
 • 00:11:05 Vyjde asi na 25 milionů korun.
 • 00:11:07 -Skládá se ze tří částí.
 • 00:11:09 Jedna bude sloužit
  pro uskladnění materiálu, krmovin.
 • 00:11:13 Druhá poslouží pro zaměstnance.
 • 00:11:15 A poslední bude
  administrativní část.
 • 00:11:18 -Zvířata, konkrétně šimpanzi,
  se potkávají s dělníky i v Brně.
 • 00:11:22 Roste jejich nový výběh
  za 40 milionů.
 • 00:11:25 Bude rozhlehlý 2000 m2.
 • 00:11:28 Už mělo být hotovo,
  stavbu ale zdržel problém
 • 00:11:32 se stavební firmou.
 • 00:11:34 -Návštěvníci budou chodit
  po lávce v korunách stromů.
 • 00:11:39 Budou tak sledovat šimpanze
  na celém prostoru.
 • 00:11:44 -Na nové prostředí se můžou těšit
  i kachny a husy.
 • 00:11:48 Vedení ZOO parku Vyškov plánuje
  3milionovou investici.
 • 00:11:53 -Rádi bychom měli
  víc vodní plochy,
 • 00:11:55 rozdělili bychom to
  pro kačeny a husy,
 • 00:11:58 pak máme představu
  čistícího jezírka.
 • 00:12:01 -Ve Vyškově se nejspíš začne stavět
  na jaře příštího roku.
 • 00:12:05 To už bude v Hodoníně
  a v Brně hotovo.
 • 00:12:07 Na řadu tak přijdou
  další projekty.
 • 00:12:13 -iReportér se díky vám
  stal nedílnou součástí
 • 00:12:16 našeho vysílání.
 • 00:12:17 Každý den nám posíláte
  desítky zajímavostí
 • 00:12:20 z vašeho okolí.
 • 00:12:21 Jste to vy,
  kdo bývá na místě dění první.
 • 00:12:24 Objevujete pro nás
  netradiční místa.
 • 00:12:28 Informujete o událostech,
  které by jinak zapadly.
 • 00:12:34 Děkujeme, že s námi tvoříte
  naše zpravodajství.
 • 00:12:37 Bereme vás vážně.
 • 00:12:40 -Přes 2 tisíce výjezdů za rok
  má odchytová služba
 • 00:12:43 Městské policie v Brně.
 • 00:12:45 Převážně loví zatoulané kočky
  a psy.
 • 00:12:47 Při své práci ale občas narazí
  i na zvířata,
 • 00:12:50 která v ulicích města vypadají
  exoticky.
 • 00:12:53 Poslední takový případ zaujal
  na našich profilech
 • 00:12:56 na sociálních sítích.
 • 00:12:58 Strážníci s hasiči lovili
  vietnamská prasata.
 • 00:13:00 Většinu zvířat strážníci
  odevzdávají majitelům.
 • 00:13:04 -Sítě,
  pojďte s plachtou hoši sem,
 • 00:13:07 nevyplašte ho.
 • 00:13:09 -V kolotoč pokusů se proměnil
  víkendový odchyt
 • 00:13:13 4 vietnamských prasat
  v parku Lužánky v Brně.
 • 00:13:16 Zvířata tam zaměstnala strážníky
  i další lovce na 8 hodin.
 • 00:13:20 Je to jen jeden z několika
  kuriózních případů,
 • 00:13:23 se kterými se odchytová služba
  za roky fungování setkala.
 • 00:13:27 Tady například před lety
  naháněla klokana.
 • 00:13:32 Cestující v brněnské Líšni
  zase překvapily pasoucí se kozy
 • 00:13:36 u tramvajové zastávky.
 • 00:13:37 Uprchlí koně zase zastavili
  před 3 lety dopravu
 • 00:13:40 v Královopolském tunelu.
 • 00:13:42 A hlídku zaměstnal
  i tento velbloud.
 • 00:13:44 -Zajímavý byl i odchyt
  kamerunského kozla.
 • 00:13:47 Ten běhal po Holáskách
  po pozemcích
 • 00:13:49 místních rodinných domů.
 • 00:13:51 Strážníci ho proto jezdili
  monitorovat a zjistili,
 • 00:13:53 že si vytvořil
  velmi specifický rituál.
 • 00:13:56 Kozel se chodil prohlížet
  do zrcadlové folie dveří od domu.
 • 00:14:00 -Mezi zasahujícími
  se pravidelně objevuje
 • 00:14:03 i strážník Pavel Mucha.
 • 00:14:04 Před nástupem do práce
  musel projít týdenním kurzem
 • 00:14:08 ve veterinární ordinaci.
 • 00:14:09 -Učili nás odchytávat hady, psy.
 • 00:14:12 Taky nás poučili,
  jak je který had nebezpečný.
 • 00:14:15 -Než vyjíždí, kontroluje,
  jestli má v autě naložené
 • 00:14:18 potřebné vybavení.
 • 00:14:20 -Tady jsou odchytové kleště
  na hady.
 • 00:14:22 -Odchytová služba Městské policie
  má každý den v terénu
 • 00:14:26 vždy jednoho pracovníka.
 • 00:14:28 Průměrně mají až 6 výjezdů za den.
 • 00:14:31 -Do našeho útulku se ročně dostane
  okolo 600 psů a 30 koček.
 • 00:14:35 -To ale nezahrnuje
  všechny výjezdy.
 • 00:14:37 Zhruba 2/3 zvířat se daří
  vrátit majitelům,
 • 00:14:40 a to díky čipům
  nebo evidenčním známkám.
 • 00:14:46 -Česká kniha rekordů
  má nový přírůstek.
 • 00:14:48 Nejdelší rybářskou výpravou
  se do ní zapsal nevidomý rybář,
 • 00:14:52 který ji strávil v rameni
  řeky na jižní Moravě.
 • 00:14:55 Přesné místo svého pobytu
  sdělit nechtěl,
 • 00:14:58 aby ho v revíru nikdo nerušil.
 • 00:15:00 I tak v úterý přivítal
  kolegyni Helenu Ondřejovou.
 • 00:15:05 -Tohle je můj domov na 70 dní,
  klasický bivak, tady mám lehátko.
 • 00:15:10 -Petrovi je 38 let.
 • 00:15:12 Před 5 lety oslepl úplně poté,
  co se jeho zrak
 • 00:15:15 dlouhodobě zhoršoval.
 • 00:15:18 -Já mám obrovskou výhodu,
  že jsem na tohle místo jezdil
 • 00:15:21 ještě když jsem viděl,
  předtím než jsem oslepl,
 • 00:15:24 takže to tady dokonale znám.
 • 00:15:26 Vím, jak je řeka široká,
  kde jsou nějaké větve,
 • 00:15:30 jaká je tady hloubka.
 • 00:15:31 -Zdravotní handicap mu ale
  v žádném případě nebrání v tom,
 • 00:15:35 aby se věnoval tomu,
  co ho baví nejvíc.
 • 00:15:37 K rekordnímu rybářskému výkonu
  ho prý vyhecovali kamarádi.
 • 00:15:41 -Agentura Dobrý den eviduje
  rekordní výpravu 42 dní,
 • 00:15:44 no a pak jsme zjistili,
  že nějací Slováci byli 51 dní,
 • 00:15:48 tak jsem musel překonat i je,
  tak jsme se rozhodli,
 • 00:15:51 že dám 70 dní v kuse.
 • 00:15:52 -Na jediném místě se mu podařilo
  chytit 14 druhů ryb,
 • 00:15:55 z toho 163 kaprů.
 • 00:15:56 Díky předchozím
  rybářským zkušenostem
 • 00:15:59 všechny druhy pozná po hmatu.
 • 00:16:01 -I kdyby nevydržel
  až do pátku,
 • 00:16:03 tak už dnes je
  novým českým rekordmanem,
 • 00:16:06 k čemuž mu gratulujeme,
  ale samozřejmě mu přejeme,
 • 00:16:09 aby do pátku ještě pár kapříků
  připlavalo.
 • 00:16:12 -Veškeré jídlo a rybářské zásoby
  Petrovi denně dováží manželka.
 • 00:16:16 Jinak mu jedinou společnost dělá
  vodicí pes Uran.
 • 00:16:19 Zatím nejtěžší zkouška
  na Petra čekala 37. den výpravy,
 • 00:16:23 kdy těsně vedle jeho přístřešku
  spadl vzrostlý strom.
 • 00:16:26 Ani o veselejší zážitky
  ale neměl nouzi.
 • 00:16:28 -Vodáky většinou slyším,
  že mluví a šplouchají,
 • 00:16:31 ale v tom větru nic,
  tak takhle hodím
 • 00:16:34 a najednou místo žbluňk se ozvalo:
  "Co děláš, seš slepý?"
 • 00:16:38 Tak říkám:
  "No, trošku jo."
 • 00:16:40 -Svým 70denním rekordem
  chce Petr povzbudit
 • 00:16:43 všechny slabozraké a nevidomé
  a zároveň podpořit
 • 00:16:46 zavedení horní míry kapra.
 • 00:16:48 Ryby větší než 70 cm
  by se podle něj měly pouštět
 • 00:16:51 zpátky do vody.
 • 00:16:55 -Luhačovice mají zpět
  svou dominantu.
 • 00:16:57 Opravenou Halu Vincentka,
  ve které vyvěrá
 • 00:17:00 stejnojmenný léčivý pramen.
 • 00:17:02 Ročně se ho tam napije bezmála
  milion návštěvníků Luhačovic.
 • 00:17:06 Další 2 až 3 měsíce ještě potrvá
  rekonstrukce kolonády.
 • 00:17:10 -Už zase teče.
 • 00:17:12 Bezmála roční
  vynucená pauza skončila.
 • 00:17:15 Léčivá voda,
  ať už teplá nebo studená,
 • 00:17:18 znovu uleví každému,
  kdo se jí napije.
 • 00:17:23 Hala vypadá jako v roce 1947.
 • 00:17:25 Poněkud strohý,
  ale velmi účelný funkcionalismus.
 • 00:17:29 Při návratu do původního vzhledu
  dostaly jedinou výjimku
 • 00:17:33 tyto dvě mozaiky,
  které do haly přinesl
 • 00:17:36 budovatelský socialismus.
 • 00:17:38 -Jsou nedílnou součástí doby,
  jako celý socialismus,
 • 00:17:42 tak proč je popřít.
 • 00:17:44 -Vyleštěný kubánský mramor u pítek
  ale střídáme za bláto na kolonádě.
 • 00:17:49 100milionová investice
  do lázeňského korza
 • 00:17:52 ještě hotova není.
 • 00:17:54 Návštěvníci Luhačovic
  si určitě vzpomenou,
 • 00:17:56 že tady uprostřed kolonády
  vyvěral pramen Amandka.
 • 00:18:00 Jeho živostnost skončila.
 • 00:18:02 Nahradí ho luhačovický pramen
  číslo 1.
 • 00:18:05 -Vedle zábradlí bude
  veřejný výtok Vincentky,
 • 00:18:08 takže pramen Vincentka
  bude přímo na kolonádě.
 • 00:18:11 -Bude to místo, kde si návštěvník
  Luhačovic dá Vincentku i v době,
 • 00:18:16 kdy bude hala zavřená.
 • 00:18:17 -Vydatnosti Vincentky
  pauza nijak neublížila,
 • 00:18:20 navíc je znovu v permanenci
  její léčivá konkurentka.
 • 00:18:24 Znečištění Ottovky pominulo,
  altán uprostřed Luhačovic
 • 00:18:27 je znovu ideálním místem
  pro pitné kúry
 • 00:18:30 i romantické schůzky.
 • 00:18:32 Po dokončení kolonády bude
  Luhačovice čekat další výzva.
 • 00:18:36 Vrátit život těmto
  Slunečním lázním,
 • 00:18:38 kdysi to bylo nejnavštěvovanější
  místo Luhačovic
 • 00:18:42 v nezaměnitelném stylu
  architekta Dušana Jurkoviče.
 • 00:18:51 -Mladí filmaři, herci i scénáristi
  se tento týden sešli
 • 00:18:55 v Bystřici nad Pernštejnem
  na festivalu Startfilm.
 • 00:18:58 Pod vedením odborníků
  i zkušených profesionálů
 • 00:19:01 se tam seznamují s tím,
  jak vlastně filmy vznikají.
 • 00:19:06 -Já řeknu teď na to cáknutí.
 • 00:19:10 Teď!
 • 00:19:11 -Takhle vzniká v jedné z osmi
  studentských skupin videoklip.
 • 00:19:15 Natáčí se v kulisách
  Bystřice nad Pernštejnem
 • 00:19:18 a i kapela,
  pro kterou klip vzniká, je místní.
 • 00:19:22 Tohle jsou první natočené záběry.
 • 00:19:24 Na celý videoklip
  mají studenti týden.
 • 00:19:26 A stejný čas na vytvoření
  hraného filmu má i tahle parta
 • 00:19:30 vedená scénáristou a režisérem
  Tomášem Pavlíčkem.
 • 00:19:34 -Od tvorby námětu, přes scénář,
  přes natáčení po post produkci
 • 00:19:38 a v pátek máme uvést krátký film.
 • 00:19:40 Je to takový rychlokurz
  filmové tvorby.
 • 00:19:43 -Je to o takovém skřítkovi,
  mudrcovi, je to spíš anekdota.
 • 00:19:48 Lidé za ním chodí
  se svými problémy
 • 00:19:51 a on jim dává rady.
 • 00:19:55 -Rady ale dává i herečka
  a dokumentaristka Petra Nesvačilová
 • 00:19:59 budoucím hercům.
 • 00:20:01 -Nemusíš na tom nic hrát,
  což je pro ten film super.
 • 00:20:05 -Smutek, radost, hněv,
  zamilovanost, nenávist.
 • 00:20:08 To všechno jen pohledem
  a pomocí mimiky, beze slov.
 • 00:20:11 -První část je se mnou
  takový herecký koučink,
 • 00:20:14 aby si byli
  co nejvíc vědomi sami sebe.
 • 00:20:18 -Máme dokumentární tvorbu,
  experimentální,
 • 00:20:21 kde vznikají básničky, performens,
  filmové projekce, stínohry,
 • 00:20:27 cokoliv na co jsou
  studenti naladěni.
 • 00:20:30 Máme i tvůrčí psaní.
 • 00:20:32 -Součástí akce je až do 17. srpna
  taky promítání
 • 00:20:36 divácky nejúspěšnějších filmů.
 • 00:20:38 Promítá se tady,
  na bystřickém náměstí,
 • 00:20:41 a taky v Novém Městě na Moravě.
 • 00:20:45 -Je známou
  skalnatou dominantou Mikulova.
 • 00:20:48 Kozí hrádek se ale v poslední době
  začíná rozpadat.
 • 00:20:52 Tamními skalisky prorůstá šeřík
  a narušuje je.
 • 00:20:55 Proto teď vedení
  mikulovské radnice naplánovalo
 • 00:20:58 studii obnovy skal
  i přilehlého území.
 • 00:21:00 Sanace vyjde podle
  dosavadních odhadů
 • 00:21:03 na desítky milionů korun,
  hotovo by mohlo být za 3 roky.
 • 00:21:07 -Mikulovský Kozí hrádek patří mezi
  nejnavštěvovanější části města.
 • 00:21:12 Je viditelný ze širokého okolí
  a v minulosti zabezpečoval
 • 00:21:16 kontrolu cest mezi Brnem a Vídní.
 • 00:21:19 Teď zase potřebuje ochránit
  tato památka.
 • 00:21:21 Tedy konkrétně skála
  pod Kozím hrádkem.
 • 00:21:24 Může za to tato
  zdánlivě nevinná rostlina,
 • 00:21:27 která na jaře vábí vůní
  i barevností - šeřík.
 • 00:21:31 -Když se podíváme na tu skálu,
  vidíme působení těch kořenů,
 • 00:21:35 jak postupně zvětrává
  svrchu dolů.
 • 00:21:37 -Občas spadne menší kamínek.
 • 00:21:40 Před 3 týdny ale
  na turistickou pěšinku
 • 00:21:43 dopadl kus skály.
 • 00:21:45 Na vině byl právě
  silný kořen šeříku.
 • 00:21:48 -To světlé, tam bylo to skalisko,
  ten balvan, uvolnil se
 • 00:21:52 a skončil tady.
 • 00:21:54 Ta hmota má určitě přes tunu.
 • 00:21:57 Tady to vyčistíme,
  odsanujeme a na těchto prostorách
 • 00:22:01 vytvoříme vyhlídky.
 • 00:22:04 -Dotčený prostor je zatím
  ohrazený policejní páskou,
 • 00:22:08 na ostatní cesty
  ale návštěvníci můžou,
 • 00:22:11 jak už tradičně napovídá
  vztyčená vlajka na věži.
 • 00:22:15 -Zjistili jsme, že pro turisty,
  kteří Mikulov navštíví,
 • 00:22:19 je to nejlepší orientační znamení,
  že je otevřeno.
 • 00:22:24 -My jsme na dovolené v Perné,
  tak jsme se sem přišli podívat,
 • 00:22:28 abychom poznali okolí.
 • 00:22:29 -Co by tady bylo potřeba zlepšit?
 • 00:22:32 Co cesty?
 • 00:22:33 -Kvůli kočárku,
  kdyby nebyly tak štěrkované,
 • 00:22:36 tak by to bylo lepší.
 • 00:22:37 -Takové přání se Kristýně Alexové
  zřejmě vyplní.
 • 00:22:40 Město při úpravě okolí hrádku
  totiž nechá zpevnit
 • 00:22:44 i místní cesty.
 • 00:22:47 -Devatero pohádek Karla Čapka
  a Povídejme si, děti
 • 00:22:51 od jeho bratra Josefa.
 • 00:22:52 Z těchto knih vychází
  scénář série Pohádek bratří Čapků,
 • 00:22:56 kterou teď v Brně natáčí filmaři.
 • 00:22:58 Původní text je zjednodušený
  a převedený do divadelní podoby.
 • 00:23:03 Deset pohádek se totiž odehrává
  na jevišti.
 • 00:23:05 Svůj prostor tam nachází
  i výtvarné umění
 • 00:23:08 z dílny jednoho z bratrů
  - Josefa.
 • 00:23:11 -Akce!
 • 00:23:12 -Je tomu už nesmírně dávno,
  co na horách panoval
 • 00:23:15 zlý loupežník Lotrando.
 • 00:23:18 -Jeho synovi však okrádání
  pocestných moc nešlo,
 • 00:23:22 a tak se rozhodl brát peníze
  od lidí poctivě,
 • 00:23:24 jako výběrčí mýtného
  na hranicích.
 • 00:23:27 -Já vás musím poprosit,
  abyste mi odevzdal
 • 00:23:30 veškeré jmění.
 • 00:23:31 -Jedna ze souboru pohádek
  bratří Čapků,
 • 00:23:33 kterou teď natáčí filmaři v Brně.
 • 00:23:36 Při psaní scénáře
  se inspirovali knižní předlohou,
 • 00:23:39 ale původní text upravili
  do divadelní podoby
 • 00:23:42 a současného jazyka.
 • 00:23:44 -Čapek je báječný,
  ale třeba Kočičí pohádka
 • 00:23:46 má 70 stránek.
 • 00:23:48 Takže jsme museli hodně škrtat
  a vlastně to,
 • 00:23:51 co dělal Karel Čapek
  s těmi archetypy,
 • 00:23:54 my se snažíme dělat
  s Karlem Čapkem.
 • 00:23:56 Vycházet z jeho věcí a hrát si.
 • 00:23:59 -Celým dějem diváky provází
  samotní bratři Čapkové,
 • 00:24:02 jejich roli ztvární herci
  Vít Piskala a Jaroslav Tomáš.
 • 00:24:06 Na divadelním jevišti vystupují
  jako vypravěči
 • 00:24:09 a zároveň se vžívají
  do jednotlivých pohádkových postav.
 • 00:24:12 -Tehdy se nosily
  právě takové košile,
 • 00:24:15 tak proto tady nejsme
  třeba v tričkách.
 • 00:24:17 Třeba i účes.
 • 00:24:18 Jsem ostříhaný, oholený,
  normálně to takhle nenosím.
 • 00:24:22 -Máme pocit, že to byli
  dost zábavní chlapíci,
 • 00:24:25 tak jsme to udělali zábavně.
 • 00:24:27 -S tebou tak budu
  ještě něco psát.
 • 00:24:29 -Přesně a jdeš, a zatáhneš půlku
  a "nashle".
 • 00:24:34 -Celkem tady ve studiu
  natočí 10 pohádek,
 • 00:24:37 každá potrvá 10 minut.
 • 00:24:39 Děti si je mohou pustit
  na Déčku v sérii Čtení do ouška
 • 00:24:42 už letos na podzim.
 • 00:24:46 -Teď už je to vše,
  přeji pěkný zbytek víkendu.
 • 00:24:49 Regionální zprávy čekejte
  každý všední den
 • 00:24:52 v Událostech v regionech
  od 18 hodin.
 • 00:24:54 Na shledanou.
 • 00:24:55 Skryté titulky: Kroupová K.
  Česká televize Brno, 2019

Související