iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 5. 2021
06:00 na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
3221
zhlédnutí

Zajímavosti z regionů (Praha)

Události a informace z kraje, v němž žijete

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Zajímavosti z regionů

 • 00:00:00 ZAJÍMAVOSTI Z REGIONŮ
 • 00:00:07 Dobrý den.
 • 00:00:08 Začínají Zajímavosti z regionů,
  které nás dnes zavedly
 • 00:00:12 do Starého Bydžova.
 • 00:00:13 Do obce,
  která bývala městem,
 • 00:00:16 ale po založení nedalekého
  Nového Bydžova
 • 00:00:18 o městská privilegia zase přišla.
 • 00:00:21 Bohatá historie jí ale zůstala
  a k té patří třeba založení
 • 00:00:24 Sboru dobrovolných hasičů
  před 135 lety.
 • 00:00:28 Kromě zdejších zajímavostí pro vás
  ale máme spoustu dalších
 • 00:00:31 poutavých regionálních témat.
 • 00:00:34 Například vystoupáme do výšky,
  abychom vám ukázali,
 • 00:00:37 jaké hodiny na jihlavském náměstí
  aktuálně ukazují přesný čas
 • 00:00:41 a které se naopak opravují.
 • 00:00:44 Projdeme se po kolonádě Solného
  a Lučního pramene
 • 00:00:48 ve Františkových lázní,
  která se právě opravuje.
 • 00:00:51 A vezmeme vás
  do hasičské zbrojnice.
 • 00:00:54 Dobrovolní hasiči totiž trpí
  nedostatkem členů
 • 00:00:57 výjezdových jednotek.
 • 00:00:59 V posledních letech sice získali
  modernější vybavení,
 • 00:01:04 teď ale hrozí, že s ním nebude mít
  k zásahům kdo jezdit.
 • 00:01:10 A to i ve sborech,
  kde mají více členů.
 • 00:01:15 -Dobrovolní hasiči z Čeperky
  na Pardubicku před 5 lety získali
 • 00:01:19 tento 20tunový kolos.
 • 00:01:21 Cisterna přezdívaná nosorožec
  pojme 9 tisíc litrů vody
 • 00:01:25 a 540 litrů pěnidla.
 • 00:01:31 Problém je v tom,
  že ho mimo Josefa Syrůčka,
 • 00:01:34 který slouží od roku 1973,
  nemá kdo řídit.
 • 00:01:38 -Ten zájem klesá.
 • 00:01:39 Dřív, když zahoukala siréna,
  tak nás tu byla spousta,
 • 00:01:43 klepali jsme se na volant,
  dnes je to trochu horší.
 • 00:01:46 -Začal si proto vychovávat
  následovníka.
 • 00:01:49 Sdružení hasičů má celkem
  přes 360 tisíc členů,
 • 00:01:52 většina se ale věnuje sportu,
  v jednotkách jich slouží
 • 00:01:56 jen malá část.
 • 00:01:57 Chybí nejen strojníci,
  ale třeba i zdravotníci.
 • 00:02:01 -Z toho obrovského záběru
  těch 20-30 dětí, které máme,
 • 00:02:06 tak když vydrží 2,
  je to hodně.
 • 00:02:09 -Někteří dobrovolní hasiči
  nejsou v jednotkách aktivní
 • 00:02:13 i kvůli pracovnímu vytížení.
 • 00:02:15 -Zaměstnavatel není ničím
  tlačen k tomu,
 • 00:02:18 že musí umožnit tu dobrovolnickou
  práci člena zásahové jednotky.
 • 00:02:23 -Nedostatek dobrovolných hasičů
  může být v budoucnu
 • 00:02:27 pro celý systém problém,
  uznávají profesionálové.
 • 00:02:30 -Dobrovolní hasiči jsou nedílnou
  součástí toho robustního systému,
 • 00:02:35 kdy doplňují
  ty profesionální jednotky.
 • 00:02:40 -Navíc dobrovolní hasiči
  zasahují stále častěji.
 • 00:02:44 Zatímco před 5 lety to bylo
  přes 105 tisíc událostí,
 • 00:02:48 loni už jich bylo
  o 40 tisíc víc.
 • 00:02:55 -Hasičská zbrojnice,
  v ní auto a hned vedle nádrž.
 • 00:02:58 Takové vybavení mají dobrovolní
  hasiči ve Starém Bydžově.
 • 00:03:02 A na nás tady čeká
  jejich velitel Vít Skořepa,
 • 00:03:05 dobrý den.
 • 00:03:07 -Dobrý den.
 • 00:03:08 -Kdy jste vyjížděli
  k poslednímu zásahu?
 • 00:03:10 -K poslednímu zásahu
  jsme vyjížděli 9. dubna
 • 00:03:13 k likvidaci drůbeže.
 • 00:03:16 Zasahovali jsme přímo
  ve Starém Bydžově,
 • 00:03:19 kdy místní velkochov byl
  nakažen ptačí chřipkou.
 • 00:03:24 -Likvidace i ostatní zásahy
  jsou náročné.
 • 00:03:28 Máte dostatek dobrovolných hasičů,
  nebo se snažíte nabírat další?
 • 00:03:33 -Toto není moc příjemná práce,
  pracujete s živou drůbeží.
 • 00:03:39 Zatím máme v jednotce 10 členů,
  a to nám zatím stačí,
 • 00:03:46 víc jich nepotřebujeme.
 • 00:03:50 -A chystáte nábory
  aspoň třeba těch nejmenších?
 • 00:03:54 -To ano,
  ve Starém Bydžově dorost máme.
 • 00:03:59 A když bude zájem,
  budeme rádi.
 • 00:04:02 -135 let od založení,
  to je dlouhá doba.
 • 00:04:05 Prozradíte nám nějakou zajímavost,
  nebo nějaký příběh z jeho historie?
 • 00:04:11 -Náš sbor byl založen 2. září 1886,
  u jeho založení bylo 22 členů.
 • 00:04:16 Prvním velitelem byl
  Jindřich Doležal.
 • 00:04:22 Sbor dostal od obecního úřadu
  obecní dům a první výbavu,
 • 00:04:29 aby mohli fungovat.
 • 00:04:31 První čtyřkolovou stříkačku.
 • 00:04:33 A za prvních 10 let fungování
  zasahovali zhruba u 23 případů.
 • 00:04:39 Druhou stříkačku dostali
  v roce 1896,
 • 00:04:43 a v roce 1936
  první motorovou stříkačku.
 • 00:04:46 A podle záznamů už se na zásahy
  připravovali praktickým výcvikem.
 • 00:04:52 Od roku 1986 máme družstvo žen.
 • 00:04:56 S družstvem žen i mužů jezdíme
  na hasičské soutěže,
 • 00:05:04 kde se umisťujeme
  na lepších příčkách.
 • 00:05:08 Takže jsme spokojeni.
 • 00:05:10 -Od soutěží se vraťme
  do Starého Bydžova.
 • 00:05:13 Jak se zapojujete
  do života obce?
 • 00:05:17 -Jako hasiči pořádáme každý rok
  hasičský ples,
 • 00:05:20 jednou za 2 roky
  sběr železa,
 • 00:05:23 kdy se střídáme
  s fotbalovým klubem.
 • 00:05:26 Pořádáme také Dětský den,
  Pouťovou zábavu.
 • 00:05:30 V první vlně koronakrize
  jsme se hodně zapojovali.
 • 00:05:36 Loni jsme rozváželi po obci
  roušky, desinfekci,
 • 00:05:41 později i respirátory.
 • 00:05:44 Desinfikovali jsme také
  veřejná místa,
 • 00:05:47 abychom tady pro lidi
  udělali maximum.
 • 00:05:49 -Jihočeský Kovářov má
  17 místních částí
 • 00:05:52 a ve více než polovině z nich
  i sbor dobrovolných hasičů.
 • 00:05:56 2 mají dokonce jednotku
  s nepřetržitou pohotovostí,
 • 00:06:00 která vyjíždí k zásahům
  i mimo území obce.
 • 00:06:05 -Dva vepředu,
  dva vzadu.
 • 00:06:14 -Původní stříkačka z roku 1892.
 • 00:06:16 Chlouba sboru dobrovolných hasičů
  v Zahořanech.
 • 00:06:20 Žádný jiný z 10 sborů místních
  částí Kovářova takovou nemá.
 • 00:06:25 -Je schopná akce,
  tak ji akorát trošku vypulírujeme.
 • 00:06:30 -Teď ji ale leští
  ještě pečlivěji než jindy,
 • 00:06:33 čeká je totiž oslava výročí.
 • 00:06:35 Zdejší sbor dobrovolných hasičů
  vznikl před 130 lety.
 • 00:06:39 -Můj děda byl vlastně zakládajícím
  členem hasičů,
 • 00:06:43 támhle od Martina Koskovýho
  byl první starosta.
 • 00:06:46 -Jinak ale tahle jednotka patří
  k těm menším.
 • 00:06:48 Působí jen na území obce
  a v průměru vyjíždí k zásahu
 • 00:06:52 jen 10krát za rok.
 • 00:06:53 Proto jí až tak nevadí,
  že ani její zásahové vozidlo
 • 00:06:56 není nejmladší.
 • 00:06:58 -My jsme taky takoví veteráni,
  celí.
 • 00:07:00 -A jako hasičský veterán
  se cítí i Josef Skála
 • 00:07:02 ze sousedních Lašovic.
 • 00:07:04 U zdejší jednotky slouží
  už skoro 50 let.
 • 00:07:07 A pořád drží pohotovosti.
 • 00:07:09 Není totiž jenom
  starosta sboru.
 • 00:07:11 Nepostradatelný je hlavně
  jako řidič.
 • 00:07:13 -Vyškrabu se tam.
 • 00:07:15 Jinak se s ní jezdí dobře,
  ono je to na měchách,
 • 00:07:18 je to jak autobus.
 • 00:07:22 -Být dobrovolným hasičem
  se v jeho rodině dědí.
 • 00:07:26 -Pomáhám dědovi a tátovi.
 • 00:07:28 Občas si táta lehne
  a zahoukají.
 • 00:07:33 Houká tatra, zvedne se, obleče se
  do hasičského s dědou a jedou.
 • 00:07:38 -Deset sborů, desetkrát větší
  problém najít do jejich jednotek
 • 00:07:42 dostatek dobrovolníků.
 • 00:07:44 Úplně před zánikem,
  byl ale zatím jen jeden
 • 00:07:46 a paradoxně v největší
  ze všech spojených obcí,
 • 00:07:50 v Kovářově.
 • 00:07:51 -Byl to generační problém,
  hledal se nový starosta - velitel.
 • 00:07:55 Oslovil jsem svého souseda,
  který se sem přiženil
 • 00:07:58 a přetáhl jsme ho z druhé obce.
 • 00:08:00 Jsem za to strašně rád,
  že ta parta se dala dohromady.
 • 00:08:04 A tady na tom místě,
  kde stojíme,
 • 00:08:06 budeme v příštím roce otvírat
  novou hasičskou zbrojnici.
 • 00:08:10 -Máme okolo 30 zásahů ročně.
 • 00:08:12 Pořádáme každoročně hasičský ples,
  maškary jsme dělali pro děti,
 • 00:08:16 čerti se dělali pro děti.
 • 00:08:18 -I tohle je práce
  dobrovolných hasičů.
 • 00:08:21 Ještě před 2 lety tady byla
  nevzhledná skládka.
 • 00:08:23 Teď je tu fotbalové
  a dětské hřiště
 • 00:08:26 a obec dodala jen vybavení.
 • 00:08:28 I když udržet 10 sborů
  a jejich techniku není jednoduché,
 • 00:08:31 daří se to.
 • 00:08:33 A všechny se pravidelně setkávají
  na okrskové soutěži.
 • 00:08:35 Díky tomu, že je jich tolik,
  má Kovářov svojí vlastní.
 • 00:08:39 -Určitě to rivalita je.
 • 00:08:41 Oni chtějí vždycky vyhrávat,
  a to je správný.
 • 00:08:44 Já si myslím, že ta parta
  se vytváří právě i tam.
 • 00:08:47 -A díky tomu, že se dobře znají,
  nemají problém spolupracovat.
 • 00:08:51 Třeba při výchově budoucích členů
  svých zásahových jednotek.
 • 00:08:55 -Teď jsem odepsal vlastně
  4 z obce Zahořany,
 • 00:08:59 tak jsem jim je vrátil
  jako do sboru.
 • 00:09:01 Ty už budou platný jim,
  protože my dorost neobsáhneme.
 • 00:09:05 -Jeden za všechny,
  všichni za jednoho.
 • 00:09:07 Heslo Dumasových mušketýrů tady
  platí nejen v rámci
 • 00:09:11 jednotlivých sborů,
  ale i mezi nimi navzájem.
 • 00:09:14 Když se jednomu daří víc
  a jinému méně,
 • 00:09:16 zapomenou na rivalitu.
 • 00:09:18 A díky vzájemné výpomoci
  mají mnohem větší šanci,
 • 00:09:21 že tradice všech 10 sborů
  bude pokračovat dál.
 • 00:09:30 -Kostel sv. Prokopa je dominantou
  Starého Bydžova už 8 století.
 • 00:09:34 Původně měl věže dvě.
 • 00:09:36 Po přestavbě v 16. století
  ale už má jenom jednu
 • 00:09:40 a na ní samozřejmě hodiny.
 • 00:09:42 Na jihlavském náměstí
  mají dvoje hodiny dvoje.
 • 00:09:46 Ty na radnici jsou ale aktuálně
  bez ciferníku.
 • 00:09:49 Čeká je totiž oprava.
 • 00:09:51 Naštěstí přesný čas
  teď po dlouhých letech
 • 00:09:54 začaly ukazovat ty druhé.
 • 00:09:58 -Dobrý?
 • 00:09:59 -Dolů!
 • 00:10:00 -Lezci po hodině a půl snáší
  z radnice plechový ciferník.
 • 00:10:04 Nebyl tady zdaleka původní,
  ten je pod ním ukrytý
 • 00:10:07 a po opravě zase bude vidět.
 • 00:10:09 -Doufám, že co budu živý,
  tak se nevrátí.
 • 00:10:12 Já už říkám rovnou,
  ať ho odvezou rovnou do sběru.
 • 00:10:16 -Radniční hodiny nebudou čas
  ukazovat přibližně měsíc.
 • 00:10:19 Pro Jihlavany příležitost
  všimnout si jiných,
 • 00:10:22 na kostele svatého Ignáce,
  které nefungovaly asi 70 let.
 • 00:10:27 Jeden stroj ještě z 18. století,
  na něj napojený
 • 00:10:31 víc než 150letý.
 • 00:10:32 Hodinář naopak 14letý.
 • 00:10:35 Vojta Blažek hodiny
  zase rozpohyboval.
 • 00:10:37 A vylepšil.
 • 00:10:39 -Soukolí z Merkuru,
  motorek a další převody,
 • 00:10:42 které nahrazují tah závaží,
  který se dříve musel natahovat
 • 00:10:47 každý den.
 • 00:10:49 -A aby měl ideální řetěz,
  ručně ho vyráběl
 • 00:10:52 z kancelářských sponek.
 • 00:10:55 -O hodiny se zajímal
  od dětství,
 • 00:10:58 u prarodičů na zahradě
  sestavil vlastní orloj.
 • 00:11:01 A obnovil už jeden stroj,
  v nedaleké Vyskytné nad Jihlavou.
 • 00:11:05 -Určitě tohle byla moje
  nejrozsáhlejší oprava
 • 00:11:08 takovýho věžního stroje.
 • 00:11:10 A ještě není u konce.
 • 00:11:11 Ještě zbývá oživit odbíjení.
 • 00:11:15 -I mladý hodinář teď myslí
  na ciferník.
 • 00:11:17 S farností chce domluvit,
  aby sv. Ignác dostal takový,
 • 00:11:21 který se neztrácí ve fasádě.
 • 00:11:25 -Ciferník na hodinách jihlavské
  radnice skrýval jiný, starší.
 • 00:11:29 Pod omítkou na kolonádě Solného
  a Lučního pramene
 • 00:11:32 ve Františkových lázních
  zase byla schovaná
 • 00:11:35 unikátní květinová výmalba.
 • 00:11:38 -Při čištění těch vrchních omítek
  se tady nalezly spodní vrstvy,
 • 00:11:45 které ukazují na původní výmalbu.
 • 00:11:50 -Květinové vzory na stěnách
  byly typickou záležitostí
 • 00:11:53 měšťanských a obytných domů.
 • 00:11:56 -V takovéto architektuře
  lázeňského charakteru,
 • 00:11:59 vysloveně promenádních hal,
  je to naprosto netypické.
 • 00:12:04 A směřuje to někam
  směrem k Francii.
 • 00:12:10 -Malby budou ošetřeny,
  ale vzhledem k nutnosti
 • 00:12:13 jejich náročné rekonstrukce,
  budou originály zachovány
 • 00:12:16 pod novou vrstvou nátěru.
 • 00:12:18 -Budou následně aplikována
  vyspravení vápennou maltou
 • 00:12:23 a vápenným štukem.
 • 00:12:24 -Zde se nacházíme v pavilonu
  Lučního pramene.
 • 00:12:28 Vyvěrá tady Luční pramen.
 • 00:12:30 Přesně takhle by měla vypadat
  celá kolonáda
 • 00:12:33 - v této klasicistní podobě.
 • 00:12:35 -Kolonáda Solného a Lučního pramene
  je unikátní také tím,
 • 00:12:39 že je vestavěná do interiéru.
 • 00:12:41 Návštěvníci ji tak mohli využívat
  za každého počasí.
 • 00:12:44 -Tak by zde měla vzniknout
  do budoucna kavárna,
 • 00:12:48 v té středové lodi bychom rádi
  vrátili zpátky koncertní síň
 • 00:12:52 a zároveň ji využili
  i pro obřady svatební.
 • 00:12:55 -Kolonáda bude veřejnosti
  přístupná nejdřív příští rok
 • 00:12:58 na podzim.
 • 00:13:02 -Plast, sklo, papír.
 • 00:13:05 I tady ve Starém Bydžově
  třídí odpad.
 • 00:13:07 Bohužel polovina plastů,
  končí na skládkách,
 • 00:13:10 protože se prostě
  nehodí k recyklaci.
 • 00:13:13 Změnit to chtějí v Litvínově.
 • 00:13:15 Tam totiž zavádějí nový provoz,
  který by Česko měl zbavit
 • 00:13:18 nevyužitých plastů.
 • 00:13:20 -Velká budoucnost
  zatím v malé hale.
 • 00:13:22 Chemička teď plasty vyrábí z ropy.
 • 00:13:25 V jednom ze skladů je ale
  už zkušebně i odpad.
 • 00:13:29 Plasty se změní na tekutinu
  a z ní se znovu vyrobí základ
 • 00:13:34 pro další plasty.
 • 00:13:36 Jenomže odpad je plný nečistot
  a zatím se nedá nalít
 • 00:13:39 do velkých výrobních věží.
 • 00:13:41 -Dojde k proděravění potrubí,
  korozi a následně k možné explozi.
 • 00:13:45 Vědecký tým vymýšlí,
  jak tekutinu vyčistit,
 • 00:13:49 aby ropu mohla nahradit.
 • 00:13:51 Má na to 3 roky.
 • 00:13:54 -Lidé v Česku vyhodí každý rok
  do žlutých kontejnerů
 • 00:13:57 na 400 tisíc tun
  plastového odpadu.
 • 00:13:59 Ten pak projde
  speciálními třídicími linkami.
 • 00:14:03 Třeba PET lahve
  se recyklují snadno.
 • 00:14:05 Skoro polovina odpadu
  ale další využití nenajde.
 • 00:14:09 -Tento způsob by nám umožnil
  získat surovinu
 • 00:14:13 s negativní vstupní cenou
  a přetavit ji do něčeho,
 • 00:14:17 co má vyšší cenu,
  než například pohonné hmoty.
 • 00:14:20 -Chemický gigant zatím neví,
  zda by postavil
 • 00:14:23 velkou recyklační výrobu
  přímo v areálu
 • 00:14:26 nebo více menších po republice.
 • 00:14:28 Do Litvínova by se tak nesvážel
  plastový odpad z celého Česka,
 • 00:14:32 ale už výsledná kapalina.
 • 00:14:34 Surovina by zatím nedokázala
  plně nahradit ropu.
 • 00:14:37 Té v Litvínově zpracovávají
  5,5 miliónu tun ročně.
 • 00:14:41 Je to ale začátek.
 • 00:14:42 -Od těch fosilních produktů
  jít k něčemu,
 • 00:14:45 co můžeme používat opakovaně.
 • 00:14:47 -Výzkum včetně zařízení bude stát
  zhruba 80 miliónů korun.
 • 00:14:51 Větší část dal stát
  přes svou technologickou agenturu.
 • 00:14:56 -A teď trojice příspěvků
  od našich iReportérů.
 • 00:14:59 Tradiční pražské slavnosti Navalis
  letos připomněly 300 let
 • 00:15:03 od blahořečení
  sv. Jana Nepomuckého.
 • 00:15:06 Procesí k jeho soše
  na Karlově mostě
 • 00:15:11 i závěrečnou modlitbu před kostelem
  sv. Františka z Assisi
 • 00:15:17 na Křížovnickém náměstí
  zaznamenal Petr Porubský.
 • 00:15:21 Zdeněk Havlíček využil možnost
  navštívit po dlouhé době muzeum
 • 00:15:25 a tak se s námi podělil
  o zážitek z výstavy
 • 00:15:28 Kouzlo sběratelství
  v Jihočeském muzeum
 • 00:15:31 v Českých Budějovicích.
 • 00:15:33 -Děti pro koho dneska běžíte?
 • 00:15:35 -Pro Hospic!
 • 00:15:36 -Běžci všech kategorií přispívají
  na nová polohovací lůžka
 • 00:15:40 pro klienty hospice
  sv. Štěpána v Litoměřicích.
 • 00:15:43 Jak se zapojily děti
  z Mateřské a Základní školy Křešice
 • 00:15:47 nám poslal Marek Ženkl.
 • 00:15:50 -Skvělý!
 • 00:15:51 Super!
 • 00:15:54 -iReportér se díky vám
  stal nedílnou součástí
 • 00:15:57 našeho vysílání.
 • 00:15:58 Každý den nám posíláte desítky
  zajímavostí ze svého okolí.
 • 00:16:02 Jste to vy, kdo bývá první
  na místě dění.
 • 00:16:10 Objevujete pro nás
  netradiční místa.
 • 00:16:13 Informujete o událostech,
  které by jinak zapadly.
 • 00:16:17 Děkujeme, že s námi tvoříte
  naše zpravodajství.
 • 00:16:21 Bereme vás vážně.
 • 00:16:23 Starý Bydžov je křižovatkou
  několika cyklistických tras
 • 00:16:27 a my jsme se přesunuly k jejich
  rozcestníku právě proto,
 • 00:16:31 že nás čeká další rozhovor.
 • 00:16:33 Tentokrát o místní cykloturistice.
 • 00:16:35 Co ale ještě uvidíte?
 • 00:16:37 Třeba naučnou stezku
  mezi mokřady a rašeliništi
 • 00:16:40 u rybníka Olšina na Šumavě.
 • 00:16:42 Společně navštívíme také druhou
  nejstarší botanickou zahradu
 • 00:16:46 v republice a na kole se projedeme
  Třeboňskem.
 • 00:16:49 Ochranáři tam totiž vyznačují
  nové cyklistické trasy.
 • 00:16:53 Některé úseky naopak zakázali.
 • 00:16:55 Reagují tak na zvyšující se
  počet cyklistů,
 • 00:16:58 kteří míří do míst,
  která jsou těžko sjízdná
 • 00:17:01 a kde ničí přírodu
  chráněné krajinné oblasti.
 • 00:17:06 -Stezka kolem Světa.
 • 00:17:08 Na část lidé na kolech nesmí,
  rozjíždí vzácné mokřady.
 • 00:17:12 Přesto tam ochranáři
  cyklisty potkávají.
 • 00:17:15 -Mě by zajímalo,
  kde ti lidé berou informace,
 • 00:17:18 že to je cyklo.
 • 00:17:19 -Když si zadáte
  cyklovýlet okolo Třeboňska,
 • 00:17:22 tak vám vyjde cyklovýlet
  okolo Světa.
 • 00:17:24 -A není to jen
  o ničení mokřadů,
 • 00:17:26 cyklisté často při svých cestách
  ruší i ohrožené druhy ptáků.
 • 00:17:30 -Velká část Třeboňska je vyhlášená
  taky jako ptačí oblast
 • 00:17:34 kvůli 19 ptačím druhům.
 • 00:17:35 Můžou vyrušit třeba čápa černého,
  který je velice citlivý na rušení
 • 00:17:40 a nemusel by se
  do hnízda vrátit.
 • 00:17:42 -Ochranáři proto na některé úseky
  dávají zákazové značky.
 • 00:17:45 Jenže turistů na kolech
  každý rok na Třeboňsku přibývá.
 • 00:17:49 -Návštěvnost stále stoupá
  a přestože tady konkrétně
 • 00:17:52 není značná cyklotrasa,
  ty vedou jinde,
 • 00:17:55 tak sem lidi jezdí
  a začíná to dělat problém.
 • 00:17:57 -A další problém - řadu cyklistů
  zavedou do vzácných
 • 00:18:01 i nesjízdných míst dokonce mapy
  nebo internetové tipy.
 • 00:18:04 Jenže správci svá doporučení
  s nikým nekonzultují.
 • 00:18:08 -Cesty jsou často rozježděné,
  rozblácené, často musíte
 • 00:18:11 i z kola sesednout
  a kolo vést.
 • 00:18:14 -Ochranáři teď proto s Jihočeskou
  centrálou cestovního ruchu
 • 00:18:18 připravují tři nové cyklotrasy,
  které jsou bezpečné
 • 00:18:21 a přírodě neškodí.
 • 00:18:22 V tištěných i online průvodcích
  budou během 2 týdnů.
 • 00:18:26 Některé nevhodné trasy
  by mohly z map i zmizet.
 • 00:18:29 Právě o tom budou s vydavateli
  jednat zástupci CHKO Třeboňsko
 • 00:18:33 příští týden.
 • 00:18:34 -Třeboňsko je rovina.
 • 00:18:35 Proto je mezi rekreačními cyklisty
  velmi oblíbené.
 • 00:18:39 Kdo by se chtěl opravdu nadřít,
  může začátkem června dorazit
 • 00:18:42 sem do Starého Bydžova
  na začátku června,
 • 00:18:45 kdy se tu koná závod
  Extreme bike 444 nonstop.
 • 00:18:49 A to za každého počasí.
 • 00:18:50 A více už s jeho organizátorem
  Davidem Janouchem,
 • 00:18:53 dobrý den.
 • 00:18:54 -Dobrý den.
 • 00:18:55 -Co závod všechno obsahuje?
 • 00:18:57 Co musím udělat pro to,
  abych se mohla přihlásit.
 • 00:19:01 A co by mě čekalo?
 • 00:19:02 -Jak už z názvu vyplývá,
  Extreme bike je velmi
 • 00:19:05 náročným závodem,
  jehož délka je 444 km,
 • 00:19:09 převýšení skoro 8 tisíc metrů,
  a to bez jakékoliv podpory
 • 00:19:14 organizátora na trase.
 • 00:19:17 Jede se náročnou krajinou
  Orlických hor a Jeseníků.
 • 00:19:23 Závodníci překonávají
  několik vrcholů přes 1000 m.n.m.
 • 00:19:30 Můžeme jmenovat
  např. Červenohorské sedlo,
 • 00:19:34 Praděd, Kralický Sněžník.
 • 00:19:36 -Vraťme se ale do Starého Bydžova.
 • 00:19:38 Tento závod začíná právě tady,
  na fotbalovém hřišti.
 • 00:19:42 Je tu ale i spousta cyklotras.
 • 00:19:44 Jak je to náročné?
 • 00:19:46 Na co byste chtěl nalákat
  třeba i rekreační cyklisty,
 • 00:19:49 kteří se extrémních závodů
  zúčastnit nechtějí?
 • 00:19:53 -Starý Bydžov je ve velké
  nadmořské výšce,
 • 00:19:58 ale jeho okolí už není.
 • 00:20:02 Cyklistika tu proto není
  tak náročná,
 • 00:20:06 v okolí je spousta cyklotras.
 • 00:20:09 Za zmínku stojí třeba návštěva
  zámku Karlova koruna
 • 00:20:14 v Chlumci nad Cidlinou
  nebo zámek Hrádek u Nechanic.
 • 00:20:18 Nedaleko jsou také
  Prachovské skály.
 • 00:20:20 -V rámci sdružení HOKL
  pořádáte další cyklistické akce.
 • 00:20:24 Můžete nám je přiblížit,
  o co se jedná?
 • 00:20:27 -V nedalekém Lužci nad Cidlinou
  pořádáme několik akcí,
 • 00:20:32 které jsou zaměřeny na cyklistiku
  pro celé rodiny,
 • 00:20:36 tak i pro pár
  bikerů nebo fofráků.
 • 00:20:40 Jedná se o závody
  Lužická šlapka, Václavská jízda,
 • 00:20:45 Lužický triatlonek
  nebo Cyklistický dětský den.
 • 00:20:51 -Ve Starém Bydžově to ale není
  jedinou akcí.
 • 00:20:54 Na podzim nás čeká
  ještě jedna akce.
 • 00:20:57 Můžete nám říct, jaká?
 • 00:20:59 -Na podzim se zde koná akce
  nazvaná Podzimní šlápnutí.
 • 00:21:03 Akce je spojená s výlovem rybníků
  a je velmi oblíbená u rodin.
 • 00:21:11 -Tento památný strom
  je velkou přírodní chloubou
 • 00:21:14 Starého Bydžova.
 • 00:21:15 Je to jasan ztepilý,
  starý asi 250 let
 • 00:21:18 a obvod jeho kmene
  je 660 cm.
 • 00:21:21 Schválně, jestli takhle
  mohutné stromy rostou
 • 00:21:24 i v táborské botanické zahradě.
 • 00:21:26 Její chloubou je celá sbírka
  domácích i zahraničních dřevin
 • 00:21:30 - arboretum.
 • 00:21:32 V zahradě, která vznikla
  v roce 1866
 • 00:21:34 při Královské české vyšší
  hospodářská a průmyslové škole,
 • 00:21:38 zaujímá největší část.
 • 00:21:39 A když už bude řeč o přírodě,
  podíváme se,
 • 00:21:42 jak Vojenské lesy a statky
  upravují Naučnou stezku
 • 00:21:45 Olšina na Šumavě.
 • 00:21:47 -Lidem poskytují stín,
  ptákům a hmyzu domov.
 • 00:21:51 Některé stromy tu stojí
  přes 120 let.
 • 00:21:55 -Dub letní, buk lesní,
  jsou to obrovské exempláře,
 • 00:22:00 které tu možná byly
  ještě před založením té zahrady.
 • 00:22:07 -V těchto dnech
  je arboretum nejkrásnější.
 • 00:22:10 Později se stromy obalí listím
  a celý tento prostor se ocitne
 • 00:22:14 ve stínu.
 • 00:22:16 Vedle dřevin,
  které v Česku rostou běžně,
 • 00:22:18 se tu tyčí i velikáni z Japonska,
  Afriky nebo Sibiře.
 • 00:22:22 -Že bysme ho šoupli
  víc na stranu.
 • 00:22:26 -Tady třeba vzniká
  japonská zahrada.
 • 00:22:28 Pracují na ní studenti
  střední zemědělské školy,
 • 00:22:31 kteří se vrátili na praxi.
 • 00:22:33 -Kluci právě támhle kopou
  jámu na javor japonský,
 • 00:22:37 který nám dodá dneska
  jeden z těch bonsaistů.
 • 00:22:44 -Pořád si hrajeme,
  že jsme ségry, jo?
 • 00:22:46 -S nástupem hezkého počasí
  zahrada zase ožila.
 • 00:22:50 Návštěvníci se sem mohli vrátit
  před měsícem.
 • 00:22:53 -Chodím sem často,
  protože mám čas a je tady krásně.
 • 00:22:57 Tam jsou dva pávi,
  tak se ještě půjdu podívat
 • 00:23:00 na páva.
 • 00:23:01 -I tento paví pár se brzy
  přestěhuje do nového.
 • 00:23:04 Samečka totiž pálí
  dobré bydlo,
 • 00:23:07 přes zimu mu povyrostl
  okrasný ocas
 • 00:23:09 a stará voliéra je mu
  už malá.
 • 00:23:17 -Ráno u rybníka Olšina.
 • 00:23:18 Dřevo na stavbu chodníků
  tady dopravují
 • 00:23:21 výjimečně po vodě.
 • 00:23:23 Z hranolů a fošen
  svazují každý den malý vor.
 • 00:23:27 Materiál plaví za lodí 1200 metrů
  na špatně přístupná místa.
 • 00:23:31 -Takže my tady takhle skládáme
  dřevo takzvaně na bobra.
 • 00:23:37 -Aby rychleji vyschlo.
 • 00:23:39 Za 2 týdny převezou
  50 tun jedlového dřeva.
 • 00:23:42 Mezi hluboké mokřady
  a rašeliniště.
 • 00:23:44 -Se tady topíme v bahně,
  dá se říct až po kolena.
 • 00:23:48 -Každý večer jsem vysypával
  kyblík rašeliny z bot.
 • 00:23:52 -Nová 7kilometrová stezka
  loni za půl roku přilákala
 • 00:23:56 20 tisíc návštěvníků.
 • 00:23:57 Takový zájem
  Vojenské lesy nečekaly.
 • 00:24:00 -Lidé si v deštivém počasí
  hledali cesty mimo stezku
 • 00:24:04 a tím docházelo k ničení
  té okolní přírody.
 • 00:24:07 -Původní povalové
  chodníky nestačily,
 • 00:24:10 firma přidá dalších 670 metrů.
 • 00:24:12 Řemeslníci táhnou materiál
  od mola ručně nebo na vozíku.
 • 00:24:16 -Kolega přináší pražce,
  které jsou na nestabilním podloží,
 • 00:24:21 de facto plavou.
 • 00:24:23 Kdyby se zvedla hladina,
  tak budou plavat.
 • 00:24:27 -Za jeden den položí
  a ukotví 50 metrů chodníku.
 • 00:24:31 -Tak je to určitě super
  hlavně pro rodiče s dětmi
 • 00:24:34 nebo s kočárky,
  který jsme tu loni potkávali
 • 00:24:37 - bořili se v tom bahnu.
 • 00:24:39 -Upravenou trasu dokončí
  do poloviny června.
 • 00:24:42 Naučná stezka má ode dneška
  první titul
 • 00:24:44 - turisté ji zvolili
  Dřevostavbou roku.
 • 00:24:48 -A to už je
  pro dnešek všechno.
 • 00:24:50 Užijte si zbytek neděle
  a za týden na shledanou
 • 00:24:53 pro změnu ze západních Čech.
 • 00:24:55 A nezapomeňte, že krásy Česka
  s námi můžete objevovat
 • 00:24:59 i prostřednictvím FB stránek
  Poznáváme Česko!
 • 00:25:02 Skryté titulky: Kateřina Kroupová,
  Česká televize, 2021