iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 8. 2019
07:00 na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
1891
zhlédnutí

Zajímavosti z regionů (Praha)

Události a informace z kraje, v němž žijete

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Zajímavosti z regionů

 • 00:00:01 ZAJÍMAVOSTI Z REGIONŮ
 • 00:00:07 -Rybáři svážejí k likvidaci
  tuny ryb z rybníků kolem Přelouče.
 • 00:00:10 Tři už kompletně vylovili,
  další dva to ještě čeká.
 • 00:00:14 Kvůli výskytu herpes viru.
 • 00:00:16 Ten sice napadá
  jenom kaprovité ryby,
 • 00:00:18 ale usmrcují se všechny,
  protože ostatní druhy
 • 00:00:21 by infekci mohly přenášet.
 • 00:00:24 Na člověka nákaza přenosná není.
 • 00:00:26 Je po 7. hodině ráno
  a nákladní auto přiváží k sádkám
 • 00:00:30 u obce Břehy asanační kontejner.
 • 00:00:33 Rybáři z Přelouče
  v něm dnes musí utratit ryby
 • 00:00:37 z trojice rybníků
  Mlynářský, Černovska a Moře.
 • 00:00:40 Dohromady zhruba tunu.
 • 00:00:42 Původně měly přitom sloužit
  jako násada na příští roky,
 • 00:00:46 místo toho zamíří do kafilerie.
 • 00:00:48 -Ty rybníky většinou necháváme
  vypuštěné, budeme je zimovat.
 • 00:00:52 Když bude potřeba,
  tak třeba ty rybníky
 • 00:00:56 budeme nahánět už od prosince,
  ale počítám,
 • 00:00:59 že většinu bychom chtěli od února.
 • 00:01:01 -V Pardubickém kraji
  se nákaza rozšířila
 • 00:01:04 také na Chrudimsko.
 • 00:01:05 Už na konci tohoto týdne
  čeká výlov rybník Ježkovka
 • 00:01:08 a také tento Zámecký rybník
  v Heřmanově Městci.
 • 00:01:11 -V současné době probíhá odběr
  z dalších rybníků
 • 00:01:14 tohoto chovatele s cílem
  diagnostikovat nebo detekovat
 • 00:01:18 latentně infikované ryby,
  aby se zabránilo
 • 00:01:20 jejich přesunu do dalších rybníků.
 • 00:01:23 -Rozšíření nákazy mají zabránit
  i ochranná pásma kolem přítoků
 • 00:01:26 do rybníků.
 • 00:01:28 V nich je teď zakázán
  jakýkoliv přesun ryb.
 • 00:01:31 Veterinární správa nařídila
  také vyvápnění obvodů
 • 00:01:34 vodních ploch a dalších míst,
  kde se s rybami manipulovalo.
 • 00:01:38 Přeloučtí rybáři
  zatím počítají se ztrátou
 • 00:01:41 až 6 milionů korun,
  o náhradu požádají stát.
 • 00:01:46 Teď ještě trochu osvěty
  a bližších informací,
 • 00:01:49 o co u nákazy ryb
  herpes virem jde.
 • 00:01:52 Přesně a odborně správně
  se nemoc nazývá koiherpesviróza.
 • 00:01:56 Ještě před 11 lety
  Veterinární správa uváděla,
 • 00:01:59 že s ní v Česku
  žádné problémy nejsou,
 • 00:02:02 teď už na ni
  ve východních Čechách
 • 00:02:05 desítky tun ryb umírají.
 • 00:02:07 Přesněji Koi herpes virus,
  jak už bylo řečeno,
 • 00:02:10 je smrtelný jen pro kapry.
 • 00:02:12 Ale přenášet ho mohou
  i další druhy ryb
 • 00:02:15 a taky vodní ptáci.
 • 00:02:17 Onemocnění se projevuje
  dezorientovaným plaváním,
 • 00:02:20 to se například ryby shromažďují
  u přítoku a u hladiny.
 • 00:02:23 Mívají zrychlené dýchací pohyby.
 • 00:02:25 A postupně se u nich objeví
  krváceniny u ploutví
 • 00:02:29 nebo skvrnitý vzhled kůže.
 • 00:02:31 Momentálně je v Česku
  potvrzených osm míst výskytu
 • 00:02:34 kapří herpes virózy.
 • 00:02:36 Objevila se sice
  i ve středních Čechách,
 • 00:02:38 v Praze-Vinoři
  nebo v Moravskoslezském kraji,
 • 00:02:41 v Petrově rybníce na Bruntálsku,
  ale nejvíc ohnisek
 • 00:02:44 je ve východních Čechách,
  na Chrudimsku a Pardubicku.
 • 00:02:47 Tam se za poslední rok
  muselo usmrtit už asi 150 tun ryb.
 • 00:02:50 Nejznámější je případ
  rybníku Buňkov v Břehách,
 • 00:02:53 ve kterém se nákaza
  objevila už 2x,
 • 00:02:56 poprvé loni v říjnu a pak,
  po dezinfekci a přestávce,
 • 00:02:59 znovu teď v červenci.
 • 00:03:03 Vypadá to, že většina
  ze 17 šumavských projektů,
 • 00:03:07 které dostaly souhlas
  od ministerstva
 • 00:03:09 životního prostředí,
  zůstane jen na papíru,
 • 00:03:12 protože na ně nejsou peníze.
 • 00:03:14 Většinou jde o plány
  na vybudování rozhleden,
 • 00:03:17 popřípadě diskutované
  odkanalizování myslivny
 • 00:03:19 na Březníku u Modravy.
 • 00:03:22 Obnovená křížová cesta u Stožce
  v jižní části Šumavy.
 • 00:03:25 Jeden z projektů,
  který se teď podařilo dokončit.
 • 00:03:28 Přípravou projektu
  se tu ale zabývalo
 • 00:03:30 hned několik zastupitelstev.
 • 00:03:32 Kvůli potřebnému posudku EIA
  trvalo proznačení křížové cesty
 • 00:03:35 téměř osm let.
 • 00:03:37 V minulosti tu byly
  křížové cesty tři.
 • 00:03:41 -Protože to bylo de facto v zóně,
  tak to bylo zlikvidováno všechno,
 • 00:03:44 takže jenom staří pamětníci
  si pamatují,
 • 00:03:47 kudy křížové cesty vedly.
 • 00:03:49 -Naopak na celou řadu
  jiných projektů
 • 00:03:52 se zřejmě vůbec nedostane.
 • 00:03:54 Posudkem vlivu
  na životní prostředí
 • 00:03:57 prošlo třeba odkanalizování
  myslivny na Březníku.
 • 00:03:59 Tady v minulosti vznik
  tzv. park restaurant.
 • 00:04:02 Za špatné nakládání
  s odpadní vodou
 • 00:04:04 ale dostalo vedení parku pokutu.
 • 00:04:06 Teď je Březník v provozu
  jen v létě.
 • 00:04:10 -Funguje to i s vyvážením,
  není tak časté,
 • 00:04:13 jak jsme předpokládali loni,
  kdy jsme si to vyzkoušeli
 • 00:04:16 a tato varianta
  je i pro správu parku Šumava
 • 00:04:19 nejvýhodnější.
 • 00:04:21 -Nejistá je taky
  výstavba cyklostezky
 • 00:04:23 mezi Rechlemi a Modravou.
 • 00:04:25 Obec o ni bojovala několik let.
 • 00:04:27 Jenže povolený úsek,
  který prochází chráněným územím,
 • 00:04:30 má být široký 1,5 metru.
 • 00:04:32 A to radnici nestačí.
 • 00:04:34 -To ať zůstane stav, jaký je,
  protože ten je mnohem bezpečnější,
 • 00:04:37 než aby tam vznikla
  1,5 metru široká cyklostezka.
 • 00:04:40 -Zřejmě jen na papíru
  zůstanou plánované rozhledny
 • 00:04:43 na Chlumu, Polomu
  a na Modravské hoře.
 • 00:04:45 Přednost má dostat
  oprava Poledníku.
 • 00:04:47 Jeho rekonstrukci plánuje
  správa parku na příští rok.
 • 00:04:51 Nejstarší vyobrazení
  zemského sněmu českého království
 • 00:04:54 po staletí chátralo.
 • 00:04:56 Jde o nástěnnou malbu
  na zámku v Jindřichově Hradci.
 • 00:04:58 Restaurátoři teď dílo opravují
  a objevili důkaz,
 • 00:05:01 který letopočet jeho vzniku
  posouvá.
 • 00:05:05 Stěna jednoho z pokojů
  na zámku v Jindřichově Hradci
 • 00:05:08 ukrývá nejstarší vyobrazení
  zemského sněmu českého království.
 • 00:05:12 Teď ho zachraňují restaurátoři.
 • 00:05:15 -Bylo to nejdůležitější
  shromáždění šlechticů v zemi,
 • 00:05:20 které povolovalo zákony
  a povolovalo především daně.
 • 00:05:25 -V rámci zkoumání
  jsou analyzovány použité pigmenty,
 • 00:05:29 případně i pojiva původní malby.
 • 00:05:31 -Panovalo přesvědčení,
  že nástěnnou malbu
 • 00:05:33 si pořídil Jindřich IV. z Hradce,
  když se v roce 1503
 • 00:05:37 stal nejvyšším purkrabím.
 • 00:05:39 -Tento nápis ovšem hovoří o tom,
  že purkrabím
 • 00:05:42 v době namalování maleb
  byl Jan z Janovic,
 • 00:05:45 jeho předchůdce.
 • 00:05:47 -Stáří nástěnné malby
  se ještě posouvá.
 • 00:05:49 Letopočet pomáhá upřesnit
  další místo na zámku.
 • 00:05:52 -To je soukromá kaple
  Jindřicha IV.
 • 00:05:56 -Jeho postava
  se v kapli objevuje několikrát.
 • 00:05:59 Autorem je jiný umělec,
  než který maloval zemský sněm.
 • 00:06:03 -Musí to být někdy po roce 1492,
  kdy byla vymalována kaple,
 • 00:06:07 a před rokem 1503,
  kdy se Jindřich z Hradce
 • 00:06:11 stal novým nejvyšším purkrabím.
 • 00:06:13 -Šlechticův pokoj
  s nástěnnou malbou
 • 00:06:16 měl kdysi výhodu,
  která se pro něj stala zhoubou.
 • 00:06:19 Kuchyně v přízemí kdysi fungovala
  jako podlahové topení.
 • 00:06:22 Jenže později se z pokoje
  v horním patře stala udírna
 • 00:06:25 a stěny zanesly saze.
 • 00:06:27 Do střechy navíc zatékalo.
 • 00:06:29 -Teď stojíme před velkou otázkou,
  kterou doufáme,
 • 00:06:33 že pomůže odhalit
  další restaurování maleb,
 • 00:06:36 proč ty malby byly namalovány.
 • 00:06:38 -Úkol je náročný.
 • 00:06:40 Dílo taky poznamenaly zásahy
  v druhé polovině 20. století.
 • 00:06:46 Nejdelší páternoster v Čechách
  nejezdí.
 • 00:06:49 Oběžný výtah v budově
  Krajského úřadu v Liberci
 • 00:06:53 se před třemi týdny porouchal.
 • 00:06:56 Opravit dnes už spíše
  technickou raritu není tak snadné,
 • 00:06:59 chybí totiž součástky.
 • 00:07:02 -Praskl po délce
  tady ten plocháček jenom,
 • 00:07:06 takže bylo potřeba ho odbrousit,
  vyrobit nový
 • 00:07:10 a znova navařit držák.
 • 00:07:12 -Za závadu mohla únava materiálu,
  jedna ze 35 kabin
 • 00:07:16 ve sklepě nenajela správně
  do opačného dopravního směru.
 • 00:07:20 -Jelikož máme
  důkladné bezpečnostní prvky,
 • 00:07:24 tak se nám ten páternoster
  ihned zastavil,
 • 00:07:27 takže se nikomu nic nestalo.
 • 00:07:28 -Oběžný výtah
  tak už tři týdny nejezdí.
 • 00:07:31 Denně ho přitom využívají
  i stovky lidí.
 • 00:07:33 -Obslouží z jednoho
  nástupního místa za hodinu
 • 00:07:36 až 480 osob.
 • 00:07:38 -Jenže oprava
  skoro 50 let starého stroje
 • 00:07:41 není jednoduchá.
 • 00:07:42 Chybí odborníci i součástky,
  ty se tak musí dělat na míru.
 • 00:07:45 -Stalo se to zrovna v době,
  kdy byla ve fabrice
 • 00:07:50 celozávodní dovolená,
  takže tím pádem
 • 00:07:52 se to i o chvilku zdrželo.
 • 00:07:54 -Opravenou kabinu
  musí ve strojovně ještě seřídit,
 • 00:07:57 aby při změně směru
  najela do správné polohy.
 • 00:08:01 Liberecký páternoster
  jezdí v původní budově
 • 00:08:04 Výzkumného textilní ústavu
  od roku 1976.
 • 00:08:08 -Ta pracoviště byla rozložena
  na 16 pater
 • 00:08:12 a právě přístup
  mezi jednotlivými patry
 • 00:08:17 je nejrychlejší
  pomocí páternosteru.
 • 00:08:20 -Oběžné výtahy byly populární
  hlavně na začátku 20. století.
 • 00:08:24 V České republice
  jich bylo celkem přes stovku,
 • 00:08:27 teď zbývá funkčních asi polovina.
 • 00:08:37 Plzeň od příštího roku
  zdraží jízdné v městské dopravě
 • 00:08:40 o 2 až 6 korun
  pro jednotlivé jízdenky.
 • 00:08:43 Změny u předplatného
  mají být minimální.
 • 00:08:46 Říká se jí Evička, jedna ze tří
  prvních klimatizovaných tramvají
 • 00:08:50 v Plzni.
 • 00:08:52 -Pro cestující
  je to větší komfort,
 • 00:08:57 snad se nebude stávat,
  že budou omdlívat horkem.
 • 00:09:00 -Jak jezdí ti dělníci,
  tak i když je tramvaj
 • 00:09:02 klimatizovaná,
  tak je to docela náročné.
 • 00:09:05 -Do roku 2021 jich v Plzni
  přibude ještě dalších 16.
 • 00:09:08 To ale navyšuje výdaje
  dopravního podniku.
 • 00:09:11 Nejvíce se na tom projevily
  mzdy řidičů.
 • 00:09:13 -Poslední dva roky nám přidali
  po 10 procentech.
 • 00:09:16 -I proto město od příštího roku
  zdraží jízdné.
 • 00:09:19 Dnes se na tom dohodli
  plzeňští radní.
 • 00:09:22 -Zvýšení jednotlivého jízdného
  by mělo přinést
 • 00:09:28 dopravnímu podniku
  něco mezi 11 a 14 miliony korun.
 • 00:09:30 My využijeme
  tyhle finanční prostředky
 • 00:09:33 na zaplacení nových vozokilometrů
  na tramvaj na Borská pole.
 • 00:09:36 -Ceny jízdenek
  zakoupených v trafice
 • 00:09:39 nebo přímo ve vozech MHD
  stoupnou o 2 a 6 korun.
 • 00:09:41 Cena předplacených jízdenek
  se zvýší minimálně.
 • 00:09:44 O 2 až 4 koruny.
 • 00:09:46 -Každý den jezdím do školy,
  určitě to na mě nebude mít
 • 00:09:48 cenově velký dopad.
 • 00:09:51 -Počet cestujících v MHD
  se za poslední roky nesnižuje.
 • 00:09:54 -Naposledy se jednotlivé jízdenky
  zdražovaly v roce 2012 o 6 korun.
 • 00:09:57 Roční předplatné
  stálo ještě před rokem
 • 00:09:59 o 28 korun méně.
 • 00:10:03 Otevření památníku Jana Palacha
  v jeho rodném domě ve Všetatech
 • 00:10:06 se o měsíc posouvá.
 • 00:10:08 Měl sice první návštěvníky
  přivítat zítra,
 • 00:10:10 symbolicky v den výročí
  invaze vojsk Varšavské smlouvy
 • 00:10:13 do Československa,
  jenže stavební firma Slivoň
 • 00:10:16 to nestihla.
 • 00:10:18 Tohle je původní podoba domu
  ve Smetanově ulici 337,
 • 00:10:21 kde Jan Palach vyrostl.
 • 00:10:23 Tak to tady vypadalo
  letos v lednu.
 • 00:10:26 A tohle je současný stav.
 • 00:10:28 Dlouhá léta neobydlený
  a zchátralý dům
 • 00:10:30 koupilo v roce 2014
  Národní muzeum.
 • 00:10:33 Opravovat se začal
  teprve před rokem.
 • 00:10:35 Stavební firmy o zakázku
  za 16 milionů neměly zájem.
 • 00:10:38 Až na čtvrtou výzvu
  se přihlásila menší místní firma.
 • 00:10:41 Jenže ta svou práci
  nestihne dokončit v daném termínu.
 • 00:10:45 -Technických obtíží
  je tady spousta.
 • 00:10:47 Pan architekt,
  protože se tady dělá
 • 00:10:50 z kvalitních materiálů,
  to jsou nějaké
 • 00:10:52 švýcarské komponenty
  a nedodali mu nějaké panty,
 • 00:10:55 takže to je úplně triviální.
 • 00:10:57 -Nový termín otevření
  stanovilo Národní muzeum
 • 00:10:59 na 28. nebo 29. září.
 • 00:11:01 -Koncepce památníku je vytvořit
  místo zamyšlení a emocí.
 • 00:11:06 Nezachovávali jsme
  původní podstatu toho domu,
 • 00:11:09 až na obvodové zdi.
 • 00:11:11 -Celý dům protíná
  kovový hranol zla.
 • 00:11:13 Jako symbol komunistického režimu.
 • 00:11:16 A na něj se budou moci
  lidé podívat z výšky.
 • 00:11:18 -Tady, jak je to naznačeno,
  chybí dodělat schodiště,
 • 00:11:22 které zhruba kopíruje
  cestu do druhého patra.
 • 00:11:24 -V expozici nebude chybět
  posmrtná maska Jana Placha
 • 00:11:27 od Olbrama Zoubka.
 • 00:11:29 Ale i další jeho osobní věci,
  třeba aktovka.
 • 00:11:31 Moderní prostor
  s několika obrazovkami
 • 00:11:33 vznikne v nové přístavbě za domem.
 • 00:11:37 -Bude tady velké promítací plátno.
  Vejde se sem až 30 lidí.
 • 00:11:41 Budou se tady konat přednášky.
 • 00:11:44 -16. ledna 1969 odtud Jan Palach
  ráno odešel na nedaleké nádraží.
 • 00:11:48 Vlakem odjel do Prahy
  a na Václavském náměstí
 • 00:11:52 se potom upálil.
 • 00:11:54 Na protest proti okupaci.
 • 00:11:56 Celkovou investici do památníku,
  který bude připomínat jeho čin,
 • 00:11:59 odhaduje muzeum
  na 20 milionů korun.
 • 00:12:04 Mohlo by se zdát,
  že to moc nejde dohromady,
 • 00:12:06 ale právě teď v létě
  mají nejvíc napilno
 • 00:12:09 výrobci tradičních
  vánočních ozdob,
 • 00:12:11 aby se všechny zakázky
  k zákazníkům dostaly včas.
 • 00:12:14 V Jablonci nad Nisou
  jich ročně vyrobí
 • 00:12:16 tři čtvrtě milionu.
 • 00:12:18 Stovky blyštivých ozdob.
 • 00:12:20 Poputují hlavně do Německa,
  Švýcarska, Holandska a do Ameriky.
 • 00:12:23 Nové trendy se každoročně mění,
  určují je módní návrháři
 • 00:12:26 z Francie.
 • 00:12:30 -Když my začínáme vyrábět v lednu,
  tak nevíme co a kolik.
 • 00:12:33 Přes léto je práce nejvíc,
  paradoxně ty objednávky chodí
 • 00:12:35 tak do konce června.
 • 00:12:37 Poslední kamion je 7. listopadu.
 • 00:12:40 -Tady to všechno začíná,
  skleněný odtažek
 • 00:12:42 se pod rukama foukačů
  mění ve vánoční ozdobu.
 • 00:12:45 Některým dává tvar forma,
  jiné tvaruje foukač z volné ruky.
 • 00:12:49 Jan Rác v Jablonci nad Nisou
  ozdoby vytváří už 40 let.
 • 00:12:56 -Sortiment byl většinou špice,
  koule, to byl základ,
 • 00:12:59 to se dělalo i předtím.
 • 00:13:01 -A tady se čiré sklo
  mění ve stříbrné.
 • 00:13:04 -Tím klepáním,
  aby se stříbro dostalo
 • 00:13:07 třeba do celé špice,
  tak se s tím musí klepat.
 • 00:13:10 -Všechno je ruční práce.
 • 00:13:12 Co kus, to originál,
  za který si musí zákazník
 • 00:13:15 připlatit.
 • 00:13:18 -Je tam asi šest až sedm operací,
  projde to šesti až sedmi rukama.
 • 00:13:21 -Zvyšuje se materiál,
  ale to není taková hrůza
 • 00:13:24 jako mzdy, protože zhruba
  50 až 60 procent z obratu
 • 00:13:26 jsou mzdy.
 • 00:13:28 -Přestože jim za směnu
  pod rukama projdou stovky ozdob,
 • 00:13:31 na Vánoce tihle lidi nezanevřeli.
 • 00:13:33 -S radostí si pověsíme ozdoby
  na stromeček.
 • 00:13:40 -Projekt plavebního kanálu
  Dunaj-Odra-Labe
 • 00:13:42 je zatím sice pořád
  ve stadiu vypracovávání expertiz
 • 00:13:46 a odborných diskusí,
  jestli vůbec by byl účelný
 • 00:13:49 a měl smysl,
  přesto už omezuje rozvoj
 • 00:13:52 některých obcí
  v Pardubickém kraji.
 • 00:13:54 Kvůli zvažovaným trasám kanálu
  jsou už v územních plánech
 • 00:13:58 zakreslené zóny,
  kde není povolena
 • 00:14:01 jakákoliv výstavba.
 • 00:14:03 Konkrétně je tomu tak například
  kolem České Třebové.
 • 00:14:06 Parníky, bárky a škunery
  si děti v České Třebové
 • 00:14:09 dovedou představit
  zatím jen na řece Třebovce.
 • 00:14:13 Skutečné lodě malují
  u České Třebové projektanti,
 • 00:14:16 kteří navrhli trasu
  zamýšleného kanálu
 • 00:14:19 Dunaj-Odra-Labe.
 • 00:14:21 Východně od města,
  kolem tamního travnatého letiště.
 • 00:14:26 -Tady byste stál
  přímo v trase kanálu.
 • 00:14:29 -Míří sem od Přerova a Olomouce
  a pokračuje na západ k Chocni
 • 00:14:32 a k Pardubicím.
 • 00:14:34 -Tady jsme skončili
  s výstavbou domků
 • 00:14:36 a dál už nemůžeme,
  protože to území je zablokované.
 • 00:14:38 A myslím si, že už by bylo na čase
  po 146 letech rozhodnout,
 • 00:14:42 jestli ano nebo ne.
 • 00:14:43 A budeme s tím muset počítat
  i při výstavbě obchvatu,
 • 00:14:46 kříží se to zrovna
  někde v této oblasti.
 • 00:14:49 -Tady v Městském muzeu
  v České Třebové
 • 00:14:51 dostane návštěvník
  konkrétní představu o tom,
 • 00:14:54 jak má kanál vypadat.
 • 00:14:57 -Jak se vyrovnává
  vodní hladina tak, aby mohla loď,
 • 00:15:00 která veze nějaký náklad,
  proplout z jedné části kanálu
 • 00:15:03 do té druhé.
 • 00:15:05 -V nedalekém Rybníku
  stoupá projekt
 • 00:15:07 do nadmořské výšky 400 metrů.
 • 00:15:09 -Jsou tady i pozemky,
  které občané chtěli využít
 • 00:15:12 na stavbu rodinného domku,
  nemůžou.
 • 00:15:15 -Hlas starostů už zaslechli
  na krajském úřadu.
 • 00:15:18 -My musíme otevřít jednání
  s ministerstvem dopravy
 • 00:15:22 a ministerstvem zemědělství,
  protože se bavíme o horizontu
 • 00:15:25 30 až 50 let a není možné
  zablokovat rozvoj obcí
 • 00:15:28 na takovou dobu.
 • 00:15:29 -Ony se počítají náklady
  pořád na kanál,
 • 00:15:32 ale taky nastávají náklady,
  které musí všechny obce
 • 00:15:35 vynakládat na jiná řešení
  kvůli stavební uzávěře.
 • 00:15:38 -Ještě hodně vody ve Třebovce
  uplyne, než se začne kanál stavět.
 • 00:15:41 Poslední termín, po roce 2030.
 • 00:15:44 Lodě tudy mají vozit
  sypké materiály, hnojiva,
 • 00:15:47 ocel, dřevo nebo uhlí.
 • 00:15:50 Výhrady k projektu mají ekologové.
 • 00:15:54 V Plzni se za posledních šest let
  stalo bezmála 600 nehod
 • 00:15:58 s účastí chodce,
  20 jich přitom přišlo o život.
 • 00:16:00 Nová kampaň je teď má upozornit
  na rizika spojená s používáním
 • 00:16:03 mobilních telefonů
  v nejrušnějších ulicích.
 • 00:16:06 Má varovat, že i chodci
  jsou součástí silničního provozu.
 • 00:16:11 Sady Pětatřicátníků,
  asi nejrušnější křižovatka
 • 00:16:14 v Plzni.
 • 00:16:16 A zároveň časté místo
  dopravních nehod.
 • 00:16:18 Třeba na tomto přechodu
  zemřela 59letá žena,
 • 00:16:21 když přecházela na červenou.
 • 00:16:23 Smetl ji autobus.
 • 00:16:24 -Chodci patří k nejzranitelnější
  skupině účastníků
 • 00:16:27 silničního provozu.
 • 00:16:29 -Tyhle siluety se teď objevily
  na chodnících
 • 00:16:31 v 7 krajských městech.
 • 00:16:33 #113 odkazuje na počet chodců,
  kteří loni v České republice
 • 00:16:36 zemřeli při dopravních nehodách.
 • 00:16:38 -Jeden sdílel, jeden fotil,
  jedna byla nepozorná,
 • 00:16:41 takže předpokládám,
  když je to u přechodu pro chodce,
 • 00:16:44 že se to týká
  asi nepozornosti lidí,
 • 00:16:46 co mají telefon v ruce
  a nevnímají dopravu.
 • 00:16:49 -Samozřejmě kdybych přecházel,
  tak mobil položím a rozhlídnu se.
 • 00:16:53 -Cílíme především na skupinu
  od 18 do 45 let,
 • 00:16:55 protože polovina chodců
  v tomto věku
 • 00:16:57 nevěnuje pozornost
  okolnímu provozu,
 • 00:17:00 ale spíše svému
  mobilnímu telefonu.
 • 00:17:02 -Chodci v celé České republice
  jenom loni zavinili 1161 nehod.
 • 00:17:05 Přitom 3/4 z nich si uvědomují,
  že používáním telefonu
 • 00:17:08 při pohybu na vozovce
  zvyšují riziko nehody.
 • 00:17:11 -Holky, musíte dávat pozor
  vždycky na přechodu,
 • 00:17:13 rozhlédnout se,
  rozhodně nekoukat
 • 00:17:15 nikam do telefonu,
  jenom se dívat na auta
 • 00:17:18 a dávat si pozor na život.
 • 00:17:20 -Soustředění především,
  vjem zrakem, ale i sluchem,
 • 00:17:24 to znamená nemít sluchátka,
  je důležité,
 • 00:17:26 protože já potom
  předvídám situaci
 • 00:17:29 a třeba i chyba toho řidiče
  mně pak nemusí být osudná.
 • 00:17:33 -Neopatrní chodci
  jsou ale nebezpečím
 • 00:17:36 nejen sami pro sebe,
  ale i pro řidiče.
 • 00:17:38 V Plzni by si měli dávat
  největší pozor
 • 00:17:41 na těchto křižovatkách.
 • 00:17:43 I na ně ale cílí televizní spoty,
  připomínající,
 • 00:17:46 že se mají plně věnovat řízení.
 • 00:17:51 Osmiletý Jiří Bouška
  z Kameniček u Hlinska
 • 00:17:53 se stal ve své věkové kategorii
  mistrem světa v rapid šachu,
 • 00:17:57 tedy disciplíně,
  kdy se šachové partie
 • 00:18:00 hrají ve zrychleném čase,
  v omezeném časovém limitu.
 • 00:18:03 Šampionát se konal v Bělorusku,
  účastnilo se ho
 • 00:18:06 169 malých šachistů z 35 zemí.
 • 00:18:09 Po šesti dnech v Minsku
  zpátky v Pardubicích.
 • 00:18:12 Malého šachistu
  už netrpělivě očekává jeho trenér
 • 00:18:15 i kolegové v klubu.
 • 00:18:18 -Čau, šampione, vítej, blahopřeju!
  Tak jaký to bylo? Dobrý?
 • 00:18:25 Já říkám, že to je
  druhý David Navara u nás,
 • 00:18:28 jeho limity jsou hodně vysoko.
 • 00:18:30 Šampaňský, tak si ťukněte.
 • 00:18:33 -Podobný úspěch
  přitom nikdo nečekal,
 • 00:18:35 v Česku nemá obdoby.
 • 00:18:37 -Jiří Bouška from Czech Republic!
 • 00:18:41 -Jiříkovi se podařilo
  za posledního 3/4 roku
 • 00:18:44 získat všechny tituly,
  přejeme mu to
 • 00:18:46 a prožíváme to s ním.
 • 00:18:49 -Tento je z Evropy,
  tenhle je z mistrovství Čech.
 • 00:18:52 -Ten nejdůležitější pohár,
  1. místo z mistrovství světa,
 • 00:18:54 už má své čestné místo
  úplně nahoře.
 • 00:18:57 -Začal v pěti letech.
 • 00:19:01 Od prvních partií,
  které sehrál, bylo vidět,
 • 00:19:03 že mu to velice dobře myslí
  a že je velmi rychlý, šikovný.
 • 00:19:07 -Jaká je tvoje
  nejoblíbenější figurka?-Kůň.
 • 00:19:09 -Kvůli čemu?-Může dávat
  vidličky na více figur.
 • 00:19:13 Třeba když je takováhle pozice.
 • 00:19:16 -Nadanému šachistovi se v okolí
  ve hře dnes už vyrovná málokdo,
 • 00:19:20 přesto trénuje
  každou volnou chvíli.
 • 00:19:23 Třeba s tatínkem.
 • 00:19:25 Se stejným nadšením
  se ale zajímá i o fotbal
 • 00:19:28 nebo dinosaury.
 • 00:19:31 -Tohle je tyranosaurus rex,
  nejsilnější plaz na zemi.
 • 00:19:37 -Kromě přípravy na další turnaje
  teď čeká Jirku
 • 00:19:39 také příprava do školy.
 • 00:19:41 Už v září nastupuje do 3. třídy.
 • 00:19:49 Královéhradecký kraj
  a město Opočno
 • 00:19:51 chtějí opravit a otevřít
  areál tamního kláštera.
 • 00:19:55 Památka ze 17. století
  původně patřila řádu kapucínů,
 • 00:19:58 dnes je v majetku kraje.
 • 00:20:00 Ke zpřístupnění kláštera
  je ale nutná demolice
 • 00:20:03 novodobých přístaveb
  ze zdravotně závadných materiálů.
 • 00:20:07 Jako fungující klášter kapucínů
  už ho pamatuje málokdo.
 • 00:20:10 Luděk Hamáček býval kluk,
  když mnichy potkával.
 • 00:20:13 -Ty kapuce, to je jejich hábit.
 • 00:20:17 Celý ten objekt
  byl pro mě tajemný,
 • 00:20:20 i když jsme mohli přelézt plot
  a přelezli jsme ho.
 • 00:20:23 -Po dlouhém soudním sporu s řádem
  připadl klášter
 • 00:20:26 Královéhradeckému kraji.
 • 00:20:28 Památka má na jedné straně
  řadu cenných prvků,
 • 00:20:30 například v podzemí.
 • 00:20:34 -Je to kaskádovitý sklep
  z větších prostor až do menších,
 • 00:20:36 tohle je nejnižší část.
 • 00:20:38 -Na straně druhé
  přístavby ze 70. let,
 • 00:20:41 které sem nepatří
  nejen z pohledu historiků.
 • 00:20:44 -Pro stavbu
  byly použity materiály,
 • 00:20:47 které obsahují azbest.
 • 00:20:48 -Do půl roku, nejdéle do roka
  by ty okály mohly být pryč.
 • 00:20:51 -1,5hektarový nevyužívaný areál
  se zahradou těsně sousedí
 • 00:20:54 s opočenským náměstím.
 • 00:20:57 -Máme malé prostory
  pro základní uměleckou školu,
 • 00:21:00 malinko jsme už i s nimi
  o tom mluvili.
 • 00:21:02 -Vzhledem k velikosti areálu
  a odhadovaným opravám
 • 00:21:05 v řádu stamilionů korun
  kraj partnera
 • 00:21:07 pro využití kláštera vítá,
  o pozici vlastníka
 • 00:21:10 ale přijít nechce.
 • 00:21:13 -Musíme si dívat pozor na to,
  aby ani jedna strana
 • 00:21:16 nebyla v situaci,
  kdy by musela investovat
 • 00:21:18 do cizího majetku.
 • 00:21:19 -Veřejnosti bude klášter
  zpřístupněn postupně,
 • 00:21:22 jako první se otevře
  původní rajská zahrada.
 • 00:21:26 Na Šumavě je v plném proudu
  sezona houbařů a sběračů borůvek.
 • 00:21:29 Má i některé jiné průvodní jevy
  jako množství aut
 • 00:21:32 zaparkovaných u lesa
  tak špatně nebo neohleduplně,
 • 00:21:34 že často například
  blokují průjezd lesní techniky,
 • 00:21:37 popřípadě i hasičů
  nebo horské služby.
 • 00:21:39 Nerespektování zákazu vjezdu
  se v národním parku posuzuje
 • 00:21:43 jako porušení návštěvního řádu
  a pokuta za to může být
 • 00:21:45 i 10 000 korun.
 • 00:21:48 Je 10 hodin dopoledne a na Modravě
  už není možné skoro zaparkovat.
 • 00:21:52 Spousta řidičů
  si s tím ale hlavu neláme.
 • 00:21:55 Ve snaze ušetřit každý krok
  nechávají auta, kde je napadne.
 • 00:21:59 Tady na Zhůří parkují auta
  za zákazem vjezdu
 • 00:22:01 téměř pravidelně.
 • 00:22:03 Přitom parkoviště
  je asi o 200 metrů dál.
 • 00:22:05 Houbaření se proto neobejde
  bez pokuty.
 • 00:22:08 -Navrhuji vám řešení
  blokovou pokutou ve výši 200 Kč.
 • 00:22:10 -Souhlasíte?
  -Jo, souhlasím.
 • 00:22:12 -Některá auta blokují
  vjezd do lesa tak nešikovně,
 • 00:22:15 že strážci musí jít řidiče hledat.
 • 00:22:17 Ti se pak vymlouvají i na to,
  že tu parkují každou sezonu.
 • 00:22:20 -Tahle cedule tady nebývala.
  Nebo jo?
 • 00:22:23 -Výjimkou nejsou ani plochy
  vyhrazené pro lesní techniku.
 • 00:22:29 -Tohle je skládka lesní
  pro lesnické činnosti,
 • 00:22:31 je to tady označené
  dopravní značkou.
 • 00:22:33 -Někteří houbaři jsou schopní
  porušit zákaz vjezdu
 • 00:22:36 třeba několikrát denně.
 • 00:22:38 -Tam taky neparkujte.
 • 00:22:39 Ten, co tam přijel,
  ten tam také nemá co dělat.
 • 00:22:42 -Nerespektování zákazu vjezdu
  se ale hodnotí
 • 00:22:45 jako porušení zákona
  o ochraně přírody a krajiny.
 • 00:22:47 Za to hrozí pokuta
  až 10 000 korun.
 • 00:22:52 -Většinou jsou to výchovné pokuty,
  v řádech několik set korun,
 • 00:22:54 maximálně několik tisíc.
 • 00:22:56 -Parkování přímo v rezervaci
  se netýká jen českých řidičů.
 • 00:22:59 Zákaz porušují i cizinci,
  kteří vjíždí i na cyklostezky.
 • 00:23:02 Počet rozdaných pokut
  v jednotlivých oblastech
 • 00:23:04 národního parku
  každým rokem vzrůstá.
 • 00:23:06 Jen na Stožecku
  jich v minulé sezoně
 • 00:23:08 udělili kolem 70.
 • 00:23:12 Barokním uměním
  žije areál hospitálu v Kuksu
 • 00:23:15 na Trutnovsku.
 • 00:23:17 Začal tam hudební a divadelní
  festival Theatrum.
 • 00:23:23 Baroko, kam se podíváš.
 • 00:23:25 Takhle zní virginal,
  římský nástroj.
 • 00:23:28 Festival Theatrum Kuks.
 • 00:23:31 Od hudby přes výtvarné obory
  až po divadlo.
 • 00:23:34 Přesně, jak si zakladatel
  přehlídky umění
 • 00:23:37 z časů hraběte Šporka,
  muzikolog Stanislav Bohadlo, přál.
 • 00:23:40 Soubor Geislers Hofcomedianten
  má sice mateřskou scénu v Praze,
 • 00:23:43 ale vznikl v Kuksu před 18 lety.
 • 00:23:47 Tehdy ještě jako amatérský.
 • 00:23:50 -V premiéře zde uvedeme
  na festivalu Theatrum Kuks
 • 00:23:55 inscenaci Jedem s medem,
  která je zase inspirována
 • 00:23:58 sochami Matyáše Brauna,
  jeho ctnostmi a neřestmi.
 • 00:24:01 -Profesor hradecké univerzity
  Stanislav Bohadlo
 • 00:24:04 je světově uznávaný znalec baroka.
 • 00:24:07 V Kuksu postavil
  Rentzovo muzeum knihtisku.
 • 00:24:10 Rozšiřuje sbírky knih a rytin.
 • 00:24:12 Baroko ho uchvátilo natolik,
  že se do Kuksu přestěhoval.
 • 00:24:19 -A tohle byla zpovědnice původně
  a my tam teď máme expozici
 • 00:24:22 barokních knižních vazeb.
 • 00:24:24 Baroko je nevyčerpatelná studnice
  pocitů, inspirací, překvapení.
 • 00:24:30 -Divadelní představení a koncerty
  doprovodí floristické instalace
 • 00:24:35 a umělecké dílny.
 • 00:24:38 -Když jdete tady Kuksem,
  tak vidíte sochy,
 • 00:24:43 působí na vás architektura,
  my do toho zapojujeme
 • 00:24:46 právě to živé umění,
  takže když začne
 • 00:24:48 k tomu ještě hrát hudba,
  tak je to ještě o to zajímavější.
 • 00:24:51 -Baroko bude tady na Kuksu
  napořád.
 • 00:24:53 Festival Theatrum Kuks
  jenom do neděle.
 • 00:24:58 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2019