iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 6. 2019
06:00 na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
2029
zhlédnutí

Zajímavosti z regionů (Praha)

Události a informace z kraje, v němž žijete

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zajímavosti z regionů

 • 00:00:01 ZAJÍMAVOSTI Z REGIONŮ
 • 00:00:06 -Pro obyvatele
  Vysokého Veselí na Jičínsku
 • 00:00:09 to není nic nového,
  ale o to je to citelnější.
 • 00:00:13 Po roce znovu kvůli suchu
  a slabým zdrojům
 • 00:00:15 musí omezit odběry vody
  z veřejného vodovodu.
 • 00:00:18 Nesmějí zalévat zahrady
  nebo dokonce napouštět bazény,
 • 00:00:21 místní vodojem zásobují
  přijíždějící cisterny.
 • 00:00:25 A s větším komfortem
  můžou ve Vysokém Veselí
 • 00:00:28 počítat až v příštích letech,
  to by se
 • 00:00:31 jičínská vodovodní soustava
  měla propojit s královéhradeckou,
 • 00:00:34 která má vody dostatek.
 • 00:00:36 -Všude pršelo a tady neprší,
  to Veselí je tady zakleté.
 • 00:00:39 -Jako s drahým zbožím,
  tak tady lidé nakládají s vodou.
 • 00:00:42 Zatímco Václav Bílek
  šetří vodu pro salát,
 • 00:00:45 jeho soused už má na zahradě
  jen sazenice rajčat.
 • 00:00:48 -Jiného ne,
  protože kde bych na to bral vodu,
 • 00:00:52 já bych nezaléval vodou z řadu
  ani za nic.
 • 00:00:54 -Pitná voda ve Vysokém Veselí
  chybí druhým rokem po sobě,
 • 00:00:57 do vodojemu ji dováží cisterna.
 • 00:01:02 -Cisterna má osm kubíků
  a tenhle vodojem má sto kubíků,
 • 00:01:05 pod polovinu
  to nenecháváme klesnout.
 • 00:01:07 -Cisterna do Vysokého Veselí
  nyní v závislosti na počasí
 • 00:01:10 zajíždí dvakrát týdně.
 • 00:01:12 A s vodou se musí šetřit,
  lidé ji nesmí použít pro zahradu,
 • 00:01:15 mytí aut ani napouštění bazénu.
 • 00:01:19 -To se hlásilo obecním rozhlasem,
  tak by lidi měli mít rozum,
 • 00:01:22 aby byla voda pro nás pro všechny.
 • 00:01:24 -Za nepovolený odběr
  teď ve Vysokém Veselí
 • 00:01:27 hrozí pokuta 50 000 korun,
  lidé proto své zahrady zalévají
 • 00:01:30 hlavně zachycenou dešťovou vodou.
 • 00:01:33 -To mám ještě z jara
  a od loňska vodu,
 • 00:01:36 protože mám támhle
  čtyřkubíkovou nádrž.
 • 00:01:39 -Protože na Jičínsku
  převažují mělké vodní zdroje,
 • 00:01:41 projektují tamní vodohospodáři
  napojení na řad
 • 00:01:44 sousedních
  královéhradeckých vodáren.
 • 00:01:49 -My se snažíme
  všechny ty slabé zdroje
 • 00:01:52 propojovat do celkových soustav,
  abychom byli schopni
 • 00:01:55 si tu vodu přelévat.
 • 00:01:56 -Naše zákazníky
  tím ohrozit nemůžeme,
 • 00:02:00 naše portfolio zdrojů
  tvoří ze 70 procent
 • 00:02:03 zdroje podzemní hlubinné,
  zatím je té vody dostatek.
 • 00:02:06 -Voda z Královéhradecka
  by měla do suchem ohrožených obcí
 • 00:02:09 na Jičínsku mířit
  už v příštím roce.
 • 00:02:13 Ale Vysoké Veselí na Jičínsku
  samozřejmě zdaleka není jediné,
 • 00:02:16 kde je vody málo
  a kde obyvatelé trpí
 • 00:02:18 omezováním odběru.
 • 00:02:20 V podobné situaci jsou například
  i v Ludvíkovicích na Děčínsku,
 • 00:02:24 Čeřenicích na Benešovsku
  nebo v Chroustovicích
 • 00:02:26 na Chrudimsku.
 • 00:02:28 Nedostatek vody tady místní lidé
  pocítili už loni na podzim.
 • 00:02:31 Někteří dokonce mluví o tom,
  že jim vyschla studna.
 • 00:02:34 Aby vyšla pitná voda pro všechny,
  zakázal městys
 • 00:02:36 napouštění bazénů, zalévání zahrad
  a mytí automobilů
 • 00:02:39 z veřejného vodovodu,
  a to na neurčito.
 • 00:02:42 Podle Středočeských vodáren
  na některých místech
 • 00:02:45 hrozí dosažení
  distribučního limitu
 • 00:02:48 vodovodní sítě.
 • 00:02:49 Pražské vodovody
  se tomu snaží předejít
 • 00:02:52 a třeba pro napuštění bazénu
  nabízejí pronájem cisterny.
 • 00:02:55 Jiné výjimečné řešení
  využily České Velenice,
 • 00:02:58 které se za zhoršené situace
  se zásobami pitné vody
 • 00:03:01 částečně napojily
  na zdroj v blízkém Rakousku.
 • 00:03:05 A ještě pohled do Plzně.
 • 00:03:07 Tam se plánuje,
  a povětšinou zatím
 • 00:03:10 právě jen plánuje,
  tzv. zelenomodrá infrastruktura
 • 00:03:13 s využíváním dešťové vody.
 • 00:03:15 Je o tom reportáž Barbory Němcové.
 • 00:03:18 Rozkopané silnice i chodníky
  po celém městě.
 • 00:03:20 A zároveň nevyužitý potenciál
  pro změnu.
 • 00:03:23 Plzeň stále častěji mluví
  o nutnosti lépe hospodařit
 • 00:03:25 s dešťovou vodou.
 • 00:03:27 Při probíhajících rekonstrukcích
  ale na možná vylepšení nedošlo.
 • 00:03:30 -Bohužel ty staré projekty,
  pokud už byly schválené
 • 00:03:33 v rozpočtu, běží podle toho,
  jak byly vyprojektovány.
 • 00:03:37 -My žijeme v době,
  kdy se naše prostředí
 • 00:03:39 mění výrazně rychleji,
  než jsme schopni reagovat.
 • 00:03:42 -Na řadu se tak dostávají projekty
  vytvořené během posledních
 • 00:03:45 deseti let.
 • 00:03:46 -Tehdy byly jiné požadavky
  a i jiné nároky
 • 00:03:49 z hlediska životního prostředí.
 • 00:03:51 Něco měnit ve městě,
  to chce dlouhou přípravu.
 • 00:03:54 To znamená,
  musíte udělat strategii.
 • 00:03:58 -Bohužel vždycky je to
  otázka toho, kdy je ten bod,
 • 00:04:00 kdy si opravdu už všichni řeknou,
  že to je důležitá věc.
 • 00:04:03 A teď se to zaplaťpánbůh stalo.
 • 00:04:05 -Plzeň už přijala
  důležitý dokument.
 • 00:04:07 Ten radí investorům
  se zasakováním dešťové vody.
 • 00:04:10 Některé návrhy
  se snaží město zapracovat už dnes.
 • 00:04:13 -I teď dochází k přehodnocení
  a hledáme možnosti,
 • 00:04:16 jestli je možné
  vodu lépe někam odvést.
 • 00:04:20 -Možná největší
  a nejviditelnější potenciál
 • 00:04:22 je u parkovacích stání.
 • 00:04:24 -V Plzni už vznikla
  tři taková parkoviště,
 • 00:04:26 další opatření
  tady ale zatím chybí.
 • 00:04:28 -Stačí jenom udělat
  nějaké propustky
 • 00:04:30 nebo místa v obrubnících
  mezi právě zelení a vozovkou.
 • 00:04:33 -Tato opatření bohužel v Plzni
  nevidíme moc často.
 • 00:04:36 -Ideálně nedopadl ani nedávno
  zrekonstruovaný prostor
 • 00:04:38 před hlavním vlakovým nádražím.
 • 00:04:40 Celé parkoviště je nepropustné
  a zeleně je tu minimum.
 • 00:04:44 -Zasakovací jímky,
  průlehy a podobné věci
 • 00:04:46 se musí stát součástí
  městských investic.
 • 00:04:49 -Zelenomodrá infrastruktura
  je naše šance na zlepšení klimatu
 • 00:04:52 ve městech.
 • 00:04:54 -Do zelenomodré infrastruktury
  patří i zelené střechy.
 • 00:04:57 Těch by mělo být ve městě
  v budoucnu výrazně víc.
 • 00:05:02 Jeden z nejtradičnějších
  světových dostihů,
 • 00:05:05 Velkou pardubickou steelechase,
  bude zachraňovat stát.
 • 00:05:08 Dostihový spolek Pardubice
  vedle jiných sponzorů
 • 00:05:11 přišel o generálního partnera,
  kterým po čtvrt století
 • 00:05:15 byla Česká pojišťovna,
  a adekvátní nové partnery
 • 00:05:18 zatím nezískal.
 • 00:05:19 Na zajištění letošního ročníku
  Velké pardubické,
 • 00:05:22 která se tradičně jezdí
  vždy ve druhou říjnovou neděli,
 • 00:05:25 proto 5 mil. Kč zajistí
  ministerstvo zemědělství.
 • 00:05:28 Jasno ale zatím není v tom,
  jestli dotace bude možné použít
 • 00:05:31 i na výplatu výher majitelům koní.
 • 00:05:36 A 55 mil. Kč dá vláda na MotoGP,
  závody seriálu mistrovství světa
 • 00:05:40 silničních motocyklů v Brně.
 • 00:05:42 Ty se pojedou 4. srpna.
 • 00:05:44 Loni skončily s účetní ztrátou
  31 mil. Kč.
 • 00:05:49 Do kůrovcem napadených lesů
  by se nemělo vstupovat.
 • 00:05:52 Kde se těží,
  tam už majitelé lesů instalují
 • 00:05:54 cedule se zákazem vstupu.
 • 00:05:56 Ale zvážit chůzi
  mezi suchými stromy
 • 00:05:59 by lidi měli i v lesích,
  kde cedule nejsou,
 • 00:06:02 hlavně za silnějšího větru
  a po deštích
 • 00:06:04 se kůrovcem poškozené
  nebo odumřelé stromy
 • 00:06:07 mohou vyvracet a padat.
 • 00:06:09 -Sice je ze zákona volný vstup
  do lesa,
 • 00:06:13 ale zároveň je zakázán tam,
  kde probíhá těžební činnost.
 • 00:06:16 -Takhle to vypadá
  v lese u Zborné na Jihlavsku,
 • 00:06:19 porouchaný harvestor
  dnes nahradil vyvážecí traktor,
 • 00:06:21 který odváží kmeny stromů.
 • 00:06:24 Sotir Malinovský
  v lese pracuje sám.
 • 00:06:26 Na cestu si dal výstrahu,
  aby tudy nikdo nejezdil.
 • 00:06:30 Ceduli ale lidé často ignorují.
 • 00:06:35 -Máme trošku problémy s lidmi,
  protože když stroj pracuje
 • 00:06:38 a skládá třeba dřevo,
  tak prochází kolem stroje
 • 00:06:42 nebo projíždějí na kole.
 • 00:06:45 -Operátor si jich často všimne
  na poslední chvíli.
 • 00:06:48 Lidé by se lesům, kde se těží,
  měli vyhnout
 • 00:06:50 a podobné je to i s lesy,
  kde zatím těžba nazačala.
 • 00:06:54 -Do souší,
  které sice ještě netěžíme,
 • 00:06:57 tam bych vstup nedoporučoval,
  nebude dlouho
 • 00:07:00 a souše se začnou
  samovolně rozpadat.
 • 00:07:03 -To potvrzuje i Jiří Svoboda
  z Lesního družstva Přibyslav.
 • 00:07:09 -Ta degradace kořenového systému
  houbovým patogenem
 • 00:07:12 je velmi rychlá,
  do roka stromy jsou velmi labilní
 • 00:07:15 a padají při sebemenším
  poryvu větru.
 • 00:07:17 -Plošný zákaz vstupu do lesů
  ale zatím na Jihlavsku,
 • 00:07:20 Třebíčsku a Žďársku neplánují.
 • 00:07:22 -Všechny vlivy,
  které teď prožíváme,
 • 00:07:25 jednak suché stromy,
  jednak silné větry
 • 00:07:28 a připadávají
  další a další vývraty,
 • 00:07:31 tak to nebezpečí
  je samozřejmě vyšší.
 • 00:07:34 -V zákoně sice stojí,
  že vstup do lesa
 • 00:07:36 je na vlastní nebezpečí,
  v případě nehody
 • 00:07:39 ale často nese odpovědnost
  majitel lesa.
 • 00:07:41 A právě to chtějí vlastníci
  v novele lesního zákona změnit.
 • 00:07:45 I kvůli kůrovcové kalamitě.
 • 00:07:49 Náročná údržba
  jako daň za osobitou architekturu.
 • 00:07:52 Příklad z Hradce Králové,
  terminál městské dopravy.
 • 00:07:55 V reportáži Vlastimila Weinera.
 • 00:07:58 Pastva pro oči.
 • 00:08:00 Hradecký terminál
  je architekturou,
 • 00:08:03 která za 11 let nezestárla.
 • 00:08:05 -Zajímavé dílo,
  na které se k nám jezdí dívat
 • 00:08:09 architekti nebo budoucí architekti
  ze škol třeba ze Skandinávie.
 • 00:08:12 -Která to jsou?
  -Tahle.
 • 00:08:15 -Ale jarní a podzimní úklid
  s údržbou, ty jsou spíš pro zlost.
 • 00:08:18 Členitou skleněnou klenbu
  terminálu hromadné dopravy
 • 00:08:21 chodí mýt a opravovat
  externí horolezci.
 • 00:08:24 -Dispečer otevře okno
  a já prohlédnu,
 • 00:08:28 jestli je těsnění v pořádku,
  jestli dobře doléhají,
 • 00:08:30 jestli ty serva otevírají,
  jak mají.
 • 00:08:33 -Všude se nedostanete?
  -To určitě ne.
 • 00:08:35 Zevnitř se tohle šikmé
  umýt nedá, si myslím.
 • 00:08:38 -Na střeše myjí
  ta nedostupná místa,
 • 00:08:40 která nedokážeme dát my zespodu
  z plošiny.
 • 00:08:43 -Autor projektu,
  architekt stanic metra v Praze
 • 00:08:45 a designér kolejových vozidel
  Patrik Kotas,
 • 00:08:48 chtěl v Hradci vytvořit stavbu,
  která, jak řekl,
 • 00:08:51 nebude na periferii,
  ale stane se společenským centrem
 • 00:08:54 a místem,
  které podpoří rozvoj města.
 • 00:09:06 Jen za provoz nádraží,
  které slouží
 • 00:09:08 městské i dálkové dopravě,
  zaplatí správce,
 • 00:09:11 sám radnicí dotovaný
  Dopravní podnik,
 • 00:09:13 14 milionů korun ročně.
 • 00:09:16 -Není to, že vezmeme koště,
  hadr, kbelík a vytřeme podlahu.
 • 00:09:20 Není to laciný dům,
  je to reprezentativní dům.
 • 00:09:23 -Další vynucená úprava
  v tomto týdnu probíhá.
 • 00:09:26 Podnik musí instalovat
  sítě proti hnízdění ptáků
 • 00:09:29 pod střechou.
 • 00:09:33 Tento týden je Týdnem pěstounství.
 • 00:09:35 Navštívit je tak možné
  nejrůznější výstavy,
 • 00:09:38 besedy a další akce
  tomuto druhu péče věnované.
 • 00:09:40 Jedním z cílů
  je i přilákat nové zájemce o ni.
 • 00:09:44 Dětská sestra Jana Voldřichová
  pracovala 14 let v ústavní péči.
 • 00:09:47 Sama tak podle svých slov ví,
  že dětem je nejlépe doma.
 • 00:09:51 Nad tím, jestli se stát
  dočasnou pěstounkou,
 • 00:09:54 přemýšlela rok.
 • 00:09:56 -Trošku jsem řešila
  svoje vlastní sobectví,
 • 00:10:00 jestli jsem ochotná,
  když už mám velké děti
 • 00:10:03 a už můžu jít po práci
  s kamarádkou na kávičku,
 • 00:10:06 do kina, do restaurace,
  tak jestli jsem ochotná
 • 00:10:08 zase se starat o děti se vším,
  co k tomu patří.
 • 00:10:12 -Rozhodla se ale do toho jít
  a od roku 2014
 • 00:10:15 u ní našlo domov už pět dětí.
 • 00:10:17 -Moje první tři děti byla miminka.
 • 00:10:20 A moje zkušenost je,
  že když si jdete do porodnice
 • 00:10:23 pro miminko,
  tak ho milujete okamžitě.
 • 00:10:25 To přijdete a vidíte v té postýlce
  bezbranné děťátko
 • 00:10:29 a hned okamžitě
  se vám tady něco rozpumpuje.
 • 00:10:32 -Před rokem si vzala do péče
  2,5letou dívku.
 • 00:10:35 Rodině ji odebrali
  kvůli velkému zanedbání.
 • 00:10:39 -Ona nechodila,
  ona byla podvyživená,
 • 00:10:41 vůbec nemluvila.
 • 00:10:44 To je takový můj majstrštyk,
  tahle holčička.
 • 00:10:47 Laik se diví, odborník žasne.
 • 00:10:50 Je to, že dáte těm dětem
  svůj čas,
 • 00:10:52 dáte jim podněty a máte je rádi.
 • 00:10:55 V tom je ten zázrak.
 • 00:10:57 -Pěstounů je ale nedostatek.
  Potřeba jsou 4000.
 • 00:11:00 Chybí hlavně ti dlouhodobí.
 • 00:11:03 -Je potřeba vysvětlit lidem,
  že je spousta dětí,
 • 00:11:08 které potřebují vyrůstat
  v náhradní rodině
 • 00:11:10 až do své dospělosti.
 • 00:11:12 -V dočasném pěstounství
  zůstává dítě rok.
 • 00:11:15 Pak se, pokud to je
  alespoň trochu možné,
 • 00:11:17 vrací dítě do své
  nebo náhradní rodiny.
 • 00:11:20 -Jestli se ptáte, jestli brečím,
  tak brečím.
 • 00:11:22 Ještě takový profesionál nejsem,
  takže každé to dítě opláču.
 • 00:11:25 Ale současně jsem ráda,
  že se ta rodina našla
 • 00:11:28 nebo se dala dohromady
  ta původní rodina,
 • 00:11:31 a to dítě se může vrátit
  zpátky domů.
 • 00:11:39 -Zemědělská univerzita
  pod širým nebem,
 • 00:11:41 tak pořadatelé hovoří
  o celostátní přehlídce Naše pole.
 • 00:11:45 Louky u Nabočan na Chrudimsku
  se totiž každý rok
 • 00:11:48 vždy na dva dny
  promění ve výstavu traktorů
 • 00:11:51 a secích strojů.
 • 00:11:53 A hned vedle nich
  je více než 800 políček
 • 00:11:56 se všemi druhy plodin,
  které se u nás pěstují.
 • 00:11:59 Na jednom místě hořčice,
  jetel a taky sója.
 • 00:12:02 A hned naproti oves
  nebo bob obecný.
 • 00:12:05 Celkem 816 polí
  s ukázkami plodin,
 • 00:12:08 které se u nás pěstují.
 • 00:12:10 Největší zájem je ale o klasiku,
  obiloviny.
 • 00:12:15 -Musíme pěstovat to,
  co od nás jsou ochotni vykupovat.
 • 00:12:18 -Kromě nových rostlin
  také nové nápady.
 • 00:12:21 Na tomto cvičném poli
  sází místo jedné plodiny
 • 00:12:24 rovnou dvě.
 • 00:12:27 -Pomocná rostlina nám pomáhá
  k zasakování vody do půdy.
 • 00:12:30 A je krásně vidět ten průsak vody.
 • 00:12:34 -Plodina se nachází
  v tom meziřádku kukuřice,
 • 00:12:36 když se na ni podíváte,
  ona chrání půdu před erozí,
 • 00:12:39 na půdě je ochranný kryt,
  tak tam struktura půdy
 • 00:12:42 krásně vytváří hrudky.
 • 00:12:44 -Novinka se začíná uplatňovat
  i v praxi,
 • 00:12:46 už ji zkouší několik zemědělců.
 • 00:12:49 -I když je to bude stát
  o něco víc peněz,
 • 00:12:53 tak si prostě svoji půdu
  trošičku lépe ochrání
 • 00:12:57 a mohou z toho benefitovat
  zase stabilnějším
 • 00:12:59 a vyšším výnosem.
 • 00:13:01 -O výhodách pomocných plodin
  se ale zatím spíše diskutuje,
 • 00:13:04 plošné rozšíření
  zatím v plánu není.
 • 00:13:10 Incident,
  při kterém sanitka v Pardubicích
 • 00:13:13 v květnu málem najela
  do školních dětí na přechodu,
 • 00:13:15 má další vývoj.
 • 00:13:17 Video se záznamem události
  zveřejnili zdravotníci
 • 00:13:20 záchranné služby, načež si ho
  od nich vyžádala policie.
 • 00:13:23 A ta teď prošetřuje,
  jestli se učitelka
 • 00:13:26 nedopustila přestupku
  nebo dokonce trestného činu tím,
 • 00:13:29 že děti na přechod vedla
  ve chvíli,
 • 00:13:32 kdy se k němu blížila sanita
  se zapnutými výstražnými majáky.
 • 00:13:36 Dopadlo to dobře,
  nikomu se nic nestalo,
 • 00:13:39 přesto z videa
  pardubickým záchranářům
 • 00:13:41 dodnes naskakuje husí kůže.
 • 00:13:43 K tragédii chyběl podle nich
  jen malý kousek.
 • 00:13:46 -Ta hranice byla tenká,
  naštěstí řidič zareagoval správně
 • 00:13:51 a umožnil potom plynulý průchod
  studentům, žákům.
 • 00:13:55 -Přechod pro chodce,
  na kterém se celá záležitost
 • 00:13:57 odehrála,
  je na rovném a přehledném úseku.
 • 00:14:01 Záchranáři převáželi pacientku
  k porodu.
 • 00:14:04 Projeli křižovatkou a pokračovali
  směrem k centru města.
 • 00:14:07 V pravém pruhu před přechodem
  zastavil nákladní automobil,
 • 00:14:11 na těchto záběrech je vidět,
  že učitelka v tu chvíli
 • 00:14:14 s dětmi vyrazila na přechod.
 • 00:14:16 -S takovým jednáním pedagoga
  jsme se doposud nesetkali.
 • 00:14:20 Pokud by došlo ke srážce,
  byla by fatální.
 • 00:14:22 -Video si teď od záchranářů
  vyžádala policie.
 • 00:14:25 -Policisté teď zjišťují,
  zda se jedná o přestupek,
 • 00:14:29 nebo by v jednání učitelky
  spatřovali trestný čin.
 • 00:14:32 -Mnohem horší následky
  dnes měla nehoda
 • 00:14:34 v sousedním Hradci Králové,
  kde na přechodu pro chodce
 • 00:14:37 srazil řidič osobního auta
  66letou ženu,
 • 00:14:40 která přecházela na zelenou.
 • 00:14:42 Ta na místě zemřela.
 • 00:14:46 Komorní filharmonie Pardubice
  poprvé za 50 let existence
 • 00:14:49 mění své působiště.
 • 00:14:51 Tedy ne že by chtěla,
  ale v Domě hudby,
 • 00:14:54 kde filharmonici sídlí,
  začíná velká rekonstrukce.
 • 00:14:58 Dočasný azyl tak budou mít
  v prostorách univerzity.
 • 00:15:06 Beethovenova 9. symfonie
  kdysi končívala festival
 • 00:15:09 Pražské jaro.
 • 00:15:11 Teď završí i jubilejní 50. sezonu
  Komorní filharmonie v Pardubicích.
 • 00:15:14 -Je to dílo velkolepé,
  samozřejmě všeobecně známé,
 • 00:15:20 naplněné nádhernými ideami
  a myšlenkami
 • 00:15:22 a především překrásnou hudbou.
 • 00:15:24 -Sukovu síň v Domě hudby
  rozezní koncert
 • 00:15:27 na dlouhou dobu naposledy.
 • 00:15:29 -Příští začátek sezony
  nás bude čekat
 • 00:15:32 bohužel v náhradních prostorách.
 • 00:15:34 Je to z toho důvodu,
  že tady se bude konat
 • 00:15:37 nějaká rekonstrukce,
  což je na druhou stranu
 • 00:15:40 velmi dobře.
 • 00:15:41 -Dočasný azyl filharmonici najdou
  na pardubické univerzitě.
 • 00:15:44 Koncertovat budou v místní aule.
 • 00:15:48 -Pro posluchače to znamená,
  že nejsem schopni
 • 00:15:50 na univerzitě nabídnout místa
  pro všechny naše abonenty,
 • 00:15:53 kterých je asi 1200,
  na koncerty se dostane
 • 00:15:56 asi jen třetina.
 • 00:15:58 -Změnit se musel i repertoár,
  pódium na univerzitě
 • 00:16:00 je totiž malé.
 • 00:16:02 -Tam se vejde náš orchestr,
  který má 36 lidí, jen tak tak,
 • 00:16:05 a klavír, to je vyloučeno.
 • 00:16:07 Ten se tam vůbec nevejde.
 • 00:16:09 -Bývalé sídlo okresního výboru KSČ
  vzniklo na začátku 80. let.
 • 00:16:12 Od té doby budova v podstatě
  žádnou větší
 • 00:16:15 rekonstrukcí neprošla.
 • 00:16:17 Teď je v plánu výměna oken,
  zateplení střechy
 • 00:16:20 i kompletní úpravy interiéru.
 • 00:16:23 -Pardubický kraj celkem bude
  investovat do Domu hudby
 • 00:16:26 a jeho rekonstrukce
  85 milionů korun
 • 00:16:29 a 14,5 milionu se bude podílet
  Evropská unie
 • 00:16:32 na zateplovací části.
 • 00:16:33 -Pokud půjdou opravy podle plánu,
  pardubická filharmonie
 • 00:16:37 by se mohla zpět do Domu hudby
  vrátit příští rok v březnu.
 • 00:16:52 Místo paměti paměť místa,
  tak Muzeum romské kultury
 • 00:16:55 nazvalo výukový program
  o tzv. cikánském táboře
 • 00:16:59 v Letech u Písku
  za 2. světové války,
 • 00:17:01 a nabídlo ho pro exkurze školám.
 • 00:17:03 Jenže zatím
  až do konce školního roku
 • 00:17:06 žádná zájem neprojevila,
  žádná škola nebo školní třída
 • 00:17:10 se na exkurzi nepřihlásila.
 • 00:17:12 Adolf Vondrášek
  je bývalým starostou Mirovic,
 • 00:17:15 leží blízko obce Lety,
  kde za druhé světové války
 • 00:17:18 stával koncentrační tábor
  pro Romy.
 • 00:17:20 Zhruba v jeho místech
  pak komunistický režim
 • 00:17:23 vybudoval vepřín.
 • 00:17:26 -Tak samozřejmě dneska
  už to působí ponuře,
 • 00:17:29 už tady není život.
 • 00:17:31 -Stát areál vykoupil.
 • 00:17:33 Teď ho spravuje
  Muzeum romské kultury
 • 00:17:35 a plánuje tam nový památník.
 • 00:17:37 Vypsalo architektonickou soutěž
  a za rok počítá s demolicí.
 • 00:17:42 -Vláda vyčlenila 110 milionů,
  takže rezerva tady je.
 • 00:17:44 -Koncentrační tábor
  stál až za tou poslední halou.
 • 00:17:47 -Muzeum chce nalákat školy
  na vzdělávací prohlídky.
 • 00:17:50 -Podobných hal tady bylo
  celkem 13.
 • 00:17:54 Byl to jeden z největších
  velkokapacitních vepřínů u nás.
 • 00:17:57 -Kromě studentů romistiky
  měly do prázdnin
 • 00:17:59 dorazit hlavně školy z okolí.
 • 00:18:01 Dvě si objednaly
  až podzimní termín.
 • 00:18:04 -Je to pro nás možná taková výzva,
  abychom lépe pracovali
 • 00:18:07 na nějaké propagaci.
 • 00:18:09 -Zápach z chovu prasat
  už nedoléhá
 • 00:18:11 k současnému památníku.
 • 00:18:13 V roce 1995 ho odhalil
  tehdejší prezident Václav Havel.
 • 00:18:16 -Totalitní komunistický režim
  se postaral,
 • 00:18:19 aby památka obětí Romů
  byla zapomenuta.
 • 00:18:22 -O první vzpomínku
  na oběti romského holocaustu
 • 00:18:24 se ale postaral Adolf Vondrášek.
 • 00:18:26 Na mirovickém hřbitově.
 • 00:18:28 -Ty děti byly pohřbívané
  hlavně v těch uličkách.
 • 00:18:31 -Od 60. let minulého století
  bydlí v domě po bývalém dozorci
 • 00:18:34 z koncentračního tábora
  Bedřichu Peškovi.
 • 00:18:37 -Se tady začaly objevovat
  před jeho domem skupiny lidí,
 • 00:18:40 hlavně když se sešeřilo,
  začali mu svítit do okna baterkou,
 • 00:18:44 pískali.
 • 00:18:46 -Adolf Vondrášek náhodou slyšel
  rozhovor bývalého dozorce
 • 00:18:49 s jeho manželkou.
 • 00:18:51 -Ona plakala a on jí řekl:
  "Jestliže odsud nepůjdeme,
 • 00:18:55 neodstěhujeme se odsud,
  tak se ti tady oběsím."
 • 00:18:59 -Podle bývalého starosty
  se lidé mstili
 • 00:19:01 za oběti romského holocaustu.
 • 00:19:03 V Letech zemřelo přes 300 vězňů,
  další zahynuli v Osvětimi.
 • 00:19:11 Červen je hlavním měsícem
  senosečí.
 • 00:19:13 A to s sebou, žel,
  nese i velké množství
 • 00:19:16 sekačkami zabité
  lesní a luční zvěře,
 • 00:19:19 hlavně jde o srnky
  a jejich mláďata.
 • 00:19:21 Jihočeská agrární komora
  teď přichází s aktivitou,
 • 00:19:24 která tomu má předcházet,
  za pomoci dronů s termovizí.
 • 00:19:28 Tohle mládě
  se podařilo zachránit.
 • 00:19:32 Při senoseči zahyne každoročně
  až 60 000 srnčat
 • 00:19:35 pod žacími lištami strojů.
 • 00:19:39 -Je to úplně jedno,
  jestli má sekačka 10,5 metru
 • 00:19:43 nebo dva metry, pokud se seče,
  tak neunikne.
 • 00:19:47 -Jak se ten stroj blíží,
  ono beztak nemá pud sebezáchovy,
 • 00:19:51 aby uteklo, ale přikrčí se
  a zůstává v tom porostu.
 • 00:19:54 -Srna nechává mládě
  v takzvaném zálehu.
 • 00:19:56 Kojí ho tam a ukrývá před dravci.
 • 00:19:58 Z výšky pomáhá najít zvířata
  dron s termovizí.
 • 00:20:03 -Tady vidíte tečku,
  která nám detekuje teplé místo.
 • 00:20:06 -Není to moc rozšířený způsob.
 • 00:20:08 Podle Jakuba Polenského
  stoprocentně účinný.
 • 00:20:10 Novou technologii s ním propaguje
  Jihočeská agrární komora.
 • 00:20:13 Chce přesvědčit
  ministerstvo zemědělství,
 • 00:20:16 aby farmářům poskytlo dotaci
  na pořízení dronů.
 • 00:20:18 Požadavek je součástí
  širšího projektu.
 • 00:20:23 -Přínosem projektu
  by měla být jednak osvěta
 • 00:20:26 o této problematice a zlepšení
  povědomí veřejnosti o zemědělcích.
 • 00:20:29 -Ti musí informovat myslivce,
  aby při senoseči asistovali.
 • 00:20:33 Zemědělský podnik
  na Českobudějovicku,
 • 00:20:36 který hospodaří
  na 250 hektarech luk,
 • 00:20:39 si dron pořídil před rokem.
 • 00:20:42 -Tak si to sbal a jedeme,
  ať stihneme školu.
 • 00:20:44 -Existují taky jiné
  a zaběhnuté metody plašení zvířat.
 • 00:20:47 KŘIK ZVĚŘE Z PLAŠIČKY
 • 00:20:51 Jedna taková krabička
  je potřeba zhruba
 • 00:20:54 na každé dva hektary.
 • 00:20:58 "Nejtvrdší hasič přežije"
  je soutěž,
 • 00:21:01 evropský šampionát v extrémních
  hasičských disciplínách.
 • 00:21:04 Účastníci musí například
  vyběhnout do mnohopatrové budovy,
 • 00:21:07 a to i s figurínou
  o hmotnosti dospělého muže.
 • 00:21:10 Ze šampionátu v německém
  Mönchengladbachu
 • 00:21:13 vezou čeští hasiči zlaté medaile
  ze závodu štafet i jednotlivců,
 • 00:21:17 ten v konkurenci 150 hasičů
  z celé Evropy
 • 00:21:20 vyhrál Michal Brousil z Písku.
 • 00:21:22 Po triumfu na evropském šampionátu
  znovu doma.
 • 00:21:25 Michal Brousil
  pracuje u píseckých hasičů.
 • 00:21:28 -Jsem jako strojník, to znamená,
  že jsem řidič
 • 00:21:32 a ovládám všechny stroje,
  co jsou v autě.
 • 00:21:35 -Hasičem chtěla být
  už jako malý kluk.
 • 00:21:37 Vystudoval školu
  a deset let pomáhá ve sboru.
 • 00:21:40 -Mě baví, že každá služba je jiná,
  že to není stejné,
 • 00:21:43 to je na tom asi to nejlepší.
 • 00:21:45 -Další sen si splnil v Německu.
 • 00:21:47 Na evropských závodech
  v extrémním hasičském sportu.
 • 00:21:51 -Loni jsem skončil 2. absolutně.
  Letos 1., takže radost obrovská.
 • 00:21:55 -Soutěž v disciplínách TFA
  pochází z Ameriky.
 • 00:21:59 Do Čech se dostala
  v průběhu dalších let
 • 00:22:01 a znamená to ve volném překladu
  "nejtvrdší hasič přežije".
 • 00:22:05 -Každý má na sobě
  kompletní zásahovou výstroj,
 • 00:22:07 která váží 18 kilo.
 • 00:22:09 Urostlý Jihočech zvládl
  čtyři disciplíny nejrychleji,
 • 00:22:12 za 5 minut a 48 sekund.
 • 00:22:14 Včetně výstupu
  do 15. patra nemocnice.
 • 00:22:17 -Pro mě je nejtěžší určitě
  ten výběh,
 • 00:22:19 protože jsem těžký závodník
  a tahám velkou hmotu.
 • 00:22:22 -Soutěž připomíná zásah hasičů.
 • 00:22:24 V jednom z úseků
  tahal 80kilovou figurínu.
 • 00:22:28 Na odpočinek mezi disciplínami
  není čas, až po závodě.
 • 00:22:33 -Jsem totálně zničený
  a několik minut,
 • 00:22:35 možná desítek k nepoužití,
  jenom ležím, dýchám.
 • 00:22:39 -Michal Brousil
  slouží 24hodinové směny.
 • 00:22:42 Trénuje hlavně po práci.
 • 00:22:44 -Když to dobře dopadne,
  tak poletíme
 • 00:22:47 na Světové hry do Číny,
  tak bych se taky chtěl umístit.
 • 00:22:50 -Ty se konají v srpnu.
 • 00:22:52 Nominace je v jeho případě
  jen formalitou.
 • 00:22:56 Pomalu končí regionální kola
  soutěže Příběhy našich sousedů,
 • 00:22:59 kterou každoročně pořádá
  organizace Post Bellum.
 • 00:23:02 Studenti v ní dokumentují
  osudy lidí,
 • 00:23:04 které poznamenaly
  dva totalitní režimy,
 • 00:23:07 nacistický a komunistický.
 • 00:23:09 -Tady odehrálo neskutečně mnoho
  věcí a historie tady
 • 00:23:13 je hrozně zajímavá.
 • 00:23:15 -Žákyně školy z Veselí nad Lužnicí
  zpracovaly osud
 • 00:23:18 jedné mlynářské rodiny.
 • 00:23:20 Díky němu uspěly v soutěži
  Příběhy našich sousedů.
 • 00:23:22 S reportáží pomáhal Český rozhlas.
 • 00:23:29 -Právě jste slyšeli
  nejdůležitější zvuk na Krkavci.
 • 00:23:31 Zvuk turbíny.
 • 00:23:33 Její příběh nám vyprávěl
  pan Vladimír Pech.
 • 00:23:35 -Příběh samotný
  stejně jako práci na reportáži
 • 00:23:38 nejvíc prožívala Kateřina Kvášová.
 • 00:23:42 -Ty máš výhodu,
  že máš přirozený projev
 • 00:23:45 a krásně artikuluješ.
 • 00:23:46 -Právě ona chtěla pamětníkovi
  ještě jednou poděkovat.
 • 00:23:50 -Já jsem jen dodal.
  -Vy jste právě jádro věci.
 • 00:23:52 -Už děda Vladimíra Pecha
  zvýšil výkon mlýna Krkavec.
 • 00:23:55 Využil tehdy revoluční řešení.
  Funguje dodnes.
 • 00:24:00 -Hned toho roku v listopadu 1910
  se točila turbína.
 • 00:24:03 -Za druhé světové války
  mlynářská rodina
 • 00:24:05 mlela mouku navíc.
 • 00:24:07 -Na přilepšenou
  pro toho hospodáře.
 • 00:24:09 -V sázce byl vlastní život.
 • 00:24:11 -Tohle hrozilo smrtí.
 • 00:24:13 -Po válce dávali ostatní najevo
  svůj obdiv.
 • 00:24:16 -Čestný diplom
  za vyživování národa
 • 00:24:18 v době nacistické okupace.
 • 00:24:20 -Jenže komunistický režim
  pak majetek rodině vyvlastnil.
 • 00:24:24 Mlynář se musel odstěhovat
  na Šumavu, jeho syn,
 • 00:24:26 pamětník z reportáže,
  zůstal se svým dědou.
 • 00:24:29 -Nevím, jestli to bylo těžké,
  bral jsem to, jak to šlo.
 • 00:24:32 -Jejich pilu teď vlastnily
  státní lesy,
 • 00:24:35 a ty potřebovaly někoho,
  kdo umí obsluhovat elektrárnu.
 • 00:24:38 -Proto režim povolal mlynáře
  zpátky na Krkavec.
 • 00:24:41 -Říkal, že to byla
  asi nejhorší léta,
 • 00:24:43 protože on bydlel prakticky
  ve svém a nebylo to jeho.
 • 00:24:47 -Takových lidí jako pan Pech
  je strašně málo.
 • 00:24:50 -Vladimír Pech dostal mlýn zpět
  v restituci.
 • 00:24:53 A vydělává na jeho opravy.
 • 00:24:58 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2019