iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 5. 2019
06:00 na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
2353
zhlédnutí

Zajímavosti z regionů (Praha)

Události a informace z kraje, v němž žijete

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Zajímavosti z regionů

 • 00:00:01 ZAJÍMAVOSTI Z REGIONŮ
 • 00:00:07 -Česká inspekce
  životního prostředí
 • 00:00:09 se musí znovu zabývat
  skládkou zeminy a sutě
 • 00:00:13 v obci Čikov.
 • 00:00:14 Místo, kde končila suť a zemina
  z modernizované dálnice D1,
 • 00:00:18 stále není uvedeno
  do původního stavu
 • 00:00:21 a firmě tak hrozí další pokuta.
 • 00:00:24 Byla to nejvyšší loni udělená
  sankce v Kraji Vysočina.
 • 00:00:28 Firma Colas
  zaplatila 800 000 korun
 • 00:00:30 za nepovolené skládkování
  v katastru obce Čikov
 • 00:00:33 na Třebíčsku.
 • 00:00:35 Suť a zemina z modernizované D1
  tady zabírala plochu
 • 00:00:38 asi 15 000 m2.
 • 00:00:40 Podle inspektorů
  docházelo při zavážení
 • 00:00:43 k poškození nebo úplnému zničení
  vzácných biotopů
 • 00:00:46 s ohroženými druhy
  rostlin a živočichů.
 • 00:00:50 -Z nejvíce ohrožených
  mohu citovat koroptev polní,
 • 00:00:54 a dále kriticky ohrožená
  kudlanka nábožná.
 • 00:00:57 -Firmě krajský úřad
  zároveň nařídil úplné odstranění
 • 00:01:00 veškerého navezeného materiálu.
 • 00:01:02 Termín vypršel
  loni na konci června.
 • 00:01:05 Úředníci ale při poslední kontrole
  na konci dubna zjistili,
 • 00:01:08 že na místě stále část
  zasolené zeminy z dálnice zůstala.
 • 00:01:11 -Lokalita zůstala pokryta
  kontaminovanou zeminou
 • 00:01:16 a k samovolné obnově biotopu
  tedy nemůže dojít.
 • 00:01:32 -Obec Čikov si myslí,
  že v současném stavu
 • 00:01:34 už její pozemky mohou zůstat.
 • 00:01:36 Právě odtud pocházel materiál
  původně v 70. letech
 • 00:01:39 využitý na stavbu dálnice D1.
 • 00:01:42 Obci proto přišlo celkem logické,
  alespoň zčásti ho sem zase vrátit.
 • 00:01:48 -Jestli to vyškrábneme
  skutečně na skálu,
 • 00:01:51 tak z toho uděláme
  měsíční krajinu.
 • 00:01:53 Tam zase bude jedna generace
  čekat, než tam poroste nějaký mech
 • 00:01:56 na těch skalách nebo to,
  co oni požadují.
 • 00:01:59 -Podle inspektorů
  životního prostředí
 • 00:02:01 firmě hrozí další pokuta,
  kvůli neodvezené zemině
 • 00:02:03 zřejmě zahájí
  další přestupkové řízení.
 • 00:02:07 Dřevěné přístavby kolem karavanů,
  plechové ploty nebo suché záchody.
 • 00:02:10 Drobné stavby,
  které přibývají kolem písníku
 • 00:02:14 v Mělicích u Přelouče.
 • 00:02:15 Některé z nich v této lokalitě
  využívané ke koupání a rybaření
 • 00:02:19 vznikly bez povolení.
 • 00:02:21 Situací se už zabývá
  stavební úřad.
 • 00:02:24 Během léta na písník u Mělic
  zavítá až 15 000 lidí denně.
 • 00:02:28 Teď se tu na hlavní nápor
  teprve chystají.
 • 00:02:31 -Lidem se to nelíbí,
  v jakém stavu to tady vypadá teď
 • 00:02:36 a další problém je,
  že se nemůžeme v létě
 • 00:02:39 už pomalu koupat
  a nemáme kudy ani projet.
 • 00:02:42 -V posledních měsících
  tady totiž přibyly
 • 00:02:44 desítky drobných staveb,
  ne všechny ale mají
 • 00:02:47 podle předsedy osady povolení.
 • 00:02:49 Tento karavan
  odsud může kdykoliv odjet,
 • 00:02:51 tento by mohl ale úřad hodnotit
  jako nepovolenou stavbu.
 • 00:02:54 A to kvůli dřevěné přístavbě
  kolem něj.
 • 00:02:57 -Takhle vznikají tyhle stavby
  a postupně si myslíme,
 • 00:02:59 že to tady lidi takhle zarovnají.
 • 00:03:01 Tady je další příklad karavanu,
  ale vidíte,
 • 00:03:03 je v dezolátním stavu.
 • 00:03:05 Tady je vidět za námi,
  že takovýmito jednoduchými fábory
 • 00:03:08 se to zahrazuje,
  dávají se na stromy cedule
 • 00:03:11 "soukromé pozemky".
 • 00:03:13 Neustále se zabírá víc prostoru,
  za chvilku se tu budeme
 • 00:03:16 těžko koupat a hlavně kde rybařit?
 • 00:03:19 -Přeloučská radnice
  to vyhodnotila tak,
 • 00:03:23 že všechny pomyslné černé stavby
  se nacházejí
 • 00:03:26 na soukromých pozemcích,
  problémy můžou řešit
 • 00:03:29 úředníci státní správy.
 • 00:03:32 -My jsme si tu lokalitu
  celou prošli,
 • 00:03:34 takže máme některé věci
  už zdokumentované,
 • 00:03:37 u některých máme zjištěno,
  že stavby už nejsou povoleny,
 • 00:03:40 jim dáme prostor,
  aby doložili případně,
 • 00:03:42 že mají doklady k těm stavbám.
 • 00:03:44 -Stejný postup zvolili úředníci
  i před dvěma lety. Výsledek?
 • 00:03:47 Některé stavby dodatečně povolili.
  Jiné museli lidé odstranit.
 • 00:03:51 V Hlavňovicích u Sušice
  si lidé poprvé připomněli
 • 00:03:54 Marii Klímovou.
 • 00:03:55 Dívku, kterou nešťastnou náhodou
  zastřelil americký voják
 • 00:03:59 těsně před koncem
  druhé světové války.
 • 00:04:01 Vzpomínky se zúčastnili
  i zástupci americké ambasády.
 • 00:04:05 6. květen 1945.
 • 00:04:07 Sušice se raduje z osvobození
  americkou armádou.
 • 00:04:10 V nedalekém Zvíkově
  ale rodina Klímových
 • 00:04:13 zažívá velký smutek.
 • 00:04:15 Jejich 15letou dceru Marii
  postřelil americký voják.
 • 00:04:22 -Byli vystresovaní, byli nervózní.
 • 00:04:24 Nikdo z nich už nechtěl
  pár hodin před koncem války
 • 00:04:27 přijít o život.
 • 00:04:29 -Američtí vojáci den předtím
  padli do léčky na Zhůří,
 • 00:04:32 deset jich zemřelo.
 • 00:04:33 Doplatila na to ale
  Maruška Klímová.
 • 00:04:36 Šla domů ze mše.
 • 00:04:37 Na tu zamířila
  i kvůli židovské dívce,
 • 00:04:40 kterou rodina od dubna skrývala.
 • 00:04:43 -Židovka z postele se ozvala.
 • 00:04:45 "Jděte do kostela se pomodlit,
  že jsem to přežila."
 • 00:04:48 -Maruška Klímová se z Hlavňovic
  vracela s kamarádkou touto cestou.
 • 00:04:51 Jakmile zahlédly americké tanky,
  rozběhly se domů.
 • 00:04:54 O radostnou zprávu
  se chtěly podělit s rodiči.
 • 00:04:56 -Měla na hlavě údajně
  takovou čepici,
 • 00:04:59 co nosili němečtí vojáci.
 • 00:05:01 A ten americký voják v domnění,
  že jsou to Němci,
 • 00:05:05 po těch děvčatech vystřelil.
 • 00:05:08 -Nejsmutnější na tom bylo,
  pomoc žádná.
 • 00:05:11 Já jsem si vypůjčil kolo
  a jel jsem za doktorem
 • 00:05:14 do Velhartic.
 • 00:05:16 -Dívku mezitím odváží sanitka
  Červeného kříže.
 • 00:05:19 Rodina ale netuší kam.
  Až v červnu se dozví, že zemřela.
 • 00:05:23 A je pohřbená v Klatovech.
 • 00:05:25 -Vystavená v márnici byla tři dny.
 • 00:05:28 A když se nikdo nepřihlásil,
  tak ji pochovali.
 • 00:05:31 -Rodina nechala tělo exhumovat
  a Marušku pohřbili v Hlavňovicích.
 • 00:05:35 A až letos si na mladou dívku
  lidé poprvé veřejně vzpomněli.
 • 00:05:39 -Je to skoro tři čtvrtě století
  a skutečně to bude poprvé.
 • 00:05:45 -Pro Josefa Klímu
  to je zadostiučinění.
 • 00:05:54 Už letos by se
  v Jablonci nad Nisou
 • 00:05:56 mělo začít s pracemi
  na prodloužení tramvajové trati
 • 00:05:59 do centra města.
 • 00:06:01 Části obyvatel
  se plán na rozšíření
 • 00:06:04 hromadné dopravy nelíbí,
  obávají se hlavně hluku.
 • 00:06:07 Soukenná ulice je jednou z těch,
  kterými by měla zhruba
 • 00:06:10 za čtyři roky nově jezdit tramvaj.
 • 00:06:12 A právě tady podniká i Martin Moc,
  proti záměru výstavby nové trati
 • 00:06:16 je dlouhodobě.
 • 00:06:18 Situaci řeší
  i s dalšími podnikateli,
 • 00:06:20 kterých by se plán dotkl.
 • 00:06:22 -Zjistili jsme,
  že tramvaj není moc populární
 • 00:06:27 mezi lidmi v Jablonci,
  reakce byly více méně
 • 00:06:29 80 na 20 v náš prospěch.
 • 00:06:31 Takže jako další krok,
  jak upozornit na to,
 • 00:06:34 že není úplně ve veřejném zájmu
  v Jablonci prodloužit
 • 00:06:37 tramvajovou trať,
  jsme zvolili petici.
 • 00:06:41 -Obavám do jisté míry
  dokážu rozumět,
 • 00:06:44 jen je pro nás
  poměrně komplikované
 • 00:06:46 na to v takhle pokročilé fázi
  projektu nějak zareagovat.
 • 00:06:50 -Část prací totiž začne už v létě.
 • 00:06:53 Jedná se hlavně o rekonstrukci
  a budování kanalizace,
 • 00:06:56 kterou plánují
  ve městě udělat dřív,
 • 00:06:59 než začne samotná stavba
  tramvajové trati.
 • 00:07:01 Kopat se tak bude
  i na nedávno zrekonstruovaném
 • 00:07:05 Dolním náměstí.
 • 00:07:06 -Ta území byla rekonstruována
  pouze na povrchu a to,
 • 00:07:10 co je pod zemí,
  zůstalo tehdy netknuté
 • 00:07:13 a z toho vyplývá i ta skutečnost,
  že i kdyby tramvaj nebyla,
 • 00:07:16 tak ta stavba v tomhle území
  proběhne a výkopy tam budou.
 • 00:07:20 -Nová trať má navázat
  na dosavadní konečnou
 • 00:07:23 tady v Tyršových sadech
  a skončí tady pod Dolním náměstím
 • 00:07:26 nedaleko autobusového nádraží.
 • 00:07:29 Připravovaná linka
  by měla mít kolem 750 metrů,
 • 00:07:32 podle předběžných odhadů
  stavba vyjde
 • 00:07:35 na přibližně 850 milionů korun,
  její součástí
 • 00:07:38 je i vybudování nového terminálu.
 • 00:07:44 V Úpici na Trutnovsku skončily
  posledním dubnem nájemní smlouvy
 • 00:07:48 desítkám obyvatel městského domu
  v sociálně vyloučené lokalitě.
 • 00:07:52 Většina lidí tam za bydlení
  dlužila, ale dřív,
 • 00:07:55 než by své závazky vůči radnici
  vyrovnali,
 • 00:07:57 se odstěhovali neznámo kam.
 • 00:08:00 V okolí teď panují obavy,
  kde se nepřizpůsobivá skupina
 • 00:08:03 objeví.
 • 00:08:05 -Tak jako my půjdeme všichni
  na ulici, nebo jak?
 • 00:08:08 -Pro mě neexistující!
 • 00:08:10 -Takhle se v březnu rozčilovali
  nájemníci
 • 00:08:12 vybydleného úpického domu V Rokli.
 • 00:08:14 Krátce předtím ho koupilo město,
  aby lokalitu zbavilo označení
 • 00:08:17 sociálně vyloučená.
 • 00:08:19 Nájemníci dostali výpověď
  a pokud měli u města dluh,
 • 00:08:22 tak bez náhrady bydlení.
 • 00:08:24 Většina z nich je pryč.
 • 00:08:26 -Jsou tady rodiny,
  které se sbalily a opustily byt,
 • 00:08:30 aniž by nám ho předaly.
 • 00:08:33 -Ono to sice už není nájemné,
  ale je to poplatek
 • 00:08:36 za užívání toho prostoru,
  takže my můžeme po nich vyžadovat
 • 00:08:39 platbu i za další měsíce,
  oni si škodí sami sobě tím,
 • 00:08:41 že jim vzniká stále větší dluh.
 • 00:08:43 -Úřady jim ale teď
  nemohou ani doručit poštu,
 • 00:08:46 protože nevědí kam.
 • 00:08:47 Pobyt dlužníků
  by mohl být znám brzy,
 • 00:08:49 pokud se sami ozvou
  sociálním pracovníkům.
 • 00:08:52 V Úpici a okolí
  jsou teď v hledáčku pozornosti
 • 00:08:54 prázdné soukromé domy.
 • 00:08:56 -Máme v evidenci jeden objekt,
  který je v soukromém vlastnictví,
 • 00:08:59 z toho určité obavy jsou.
 • 00:09:01 -My nemůžeme skoupit všechno.
 • 00:09:03 Ty podnikatele
  se sociálním bydlením tady máme.
 • 00:09:05 -Ve zdevastovaném městském objektu
  zatím zůstávají ti,
 • 00:09:08 kteří jsou ochotni
  své dluhy splatit
 • 00:09:10 nebo lidé žijící tu na zapřenou.
 • 00:09:12 -Paní, my za to nemůžeme,
  že to takhle s námi udělali,
 • 00:09:15 sehnal jsem si podnájem, ano,
  do týdne jsme odsud pryč.
 • 00:09:18 -Je tady vina i naše, těch Romů,
  co tady bydleli.
 • 00:09:20 Já mám plán, že to tady splatím,
  že zase začnu zpátky od nuly.
 • 00:09:24 -Stěhování se ale tady
  nikdo nevyhne,
 • 00:09:26 oprava domu by byla
  natolik nákladná,
 • 00:09:28 že ho město plánuje
  raději zbourat.
 • 00:09:30 Objekt by měl být prázdný
  do konce letošního roku,
 • 00:09:33 kdy na něj město
  chce už mít demoliční výměr.
 • 00:10:01 Návštěvníky Šumavy čekají
  až do září příštího roku
 • 00:10:04 dopravní komplikace.
 • 00:10:05 Kvůli uzavírce hlavního tahu
  ze Sušice do Kašperských hor
 • 00:10:08 teď musí jezdit po objízdné trase,
  která má víc než 20 kilometrů.
 • 00:10:13 Poblíž uzavírky je několik kempů.
 • 00:10:16 Jejich provozovatelé se obávají
  slabší sezony.
 • 00:10:19 Objížďka začíná už tady v Sušici.
 • 00:10:21 Po hlavním tahu je to odtud
  do Kašperských hor
 • 00:10:24 zhruba 13 kilometrů.
 • 00:10:25 Ten je teď ale uzavřený.
 • 00:10:27 Objízdná trasa vede přes Podmokly,
  Dražovice a Nezdice na Šumavě.
 • 00:10:31 Uzavírka začíná už za Dlouhou vsí
  a končí u kempu Radešov.
 • 00:10:34 Máme za sebou 13 kilometrů
  po objížďce,
 • 00:10:37 normálně už bychom byli
  v Kašperských horách,
 • 00:10:40 ale do cíle je to ještě
  minimálně 10 kilometrů,
 • 00:10:42 navíc silnice jsou tady
  poměrně úzké,
 • 00:10:45 takže se nedá jet svižně
  jako po hlavním tahu.
 • 00:10:48 Oprava silnice komplikuje
  hlavně cestu do některých kempů.
 • 00:10:51 Jejich provozovatelé
  počítali s tím,
 • 00:10:53 že úsek bude uzavřený
  jen částečně.
 • 00:10:55 O celkové uzavírce se dozvěděli
  týden před zahájením prací.
 • 00:10:58 A turisté sem teď nemohou trefit.
  Nebo tu bloudí.
 • 00:11:02 -Takže do kopce.
 • 00:11:06 -Problém je v tom,
  že přijedou do Sušice,
 • 00:11:09 a tam jsou zákazové značky,
  na Hartmanice se neprojede,
 • 00:11:12 tam se neprojede,
  nikam se neprojede,
 • 00:11:14 všude je to zaškrtané,
  takže to je dost velký problém.
 • 00:11:17 -Do autokempu v Anníně
  musí jet částečně přes staveniště.
 • 00:11:20 Provozovatelé se kvůli komplikacím
  obávají slabší sezony.
 • 00:11:23 Problém mají i místní
  cestou do práce.
 • 00:11:25 Situaci totiž zhoršily
  lokální opravy v některých obcích.
 • 00:11:30 -Hartmanice jsou přístupné
  ze Sušice přes Petrovice,
 • 00:11:32 prostě je tady málo silnic,
  jsou úzké,
 • 00:11:35 v podstatě je ochromená
  celá Šumava.
 • 00:11:37 -Šestikilometrový úsek
  bude částečně průjezdný
 • 00:11:40 od konce června.
 • 00:11:41 Pak budou ale
  na čtyřech místech semafory,
 • 00:11:43 a ty tu budou
  až do konce stavby,
 • 00:11:46 to znamená do září 2020.
 • 00:11:49 V Plzni otevřeli
  Centrum duševního zdraví,
 • 00:11:52 první v kraji.
 • 00:11:53 Starat se bude
  zhruba o 150 klientů
 • 00:11:55 s psychiatrickými diagnózami,
  například o lidi
 • 00:11:58 s maniodepresivní psychózou
  nebo se schizofrenií.
 • 00:12:01 38letá Michaela
  má psychické potíže 14 let.
 • 00:12:05 Diagnóza paranoidní schizofrenie.
 • 00:12:11 -Jsem musela vyhledat odborníky.
  Nebylo to vůbec příjemné.
 • 00:12:14 Člověk je oddělený od reality.
  Neví, co je skutečnost.
 • 00:12:17 -Michaela má za sebou
  několik hospitalizací.
 • 00:12:20 Lidem s podobnými potížemi
  by v Plzni v budoucnu mělo pomoct
 • 00:12:23 nové Centrum duševního zdraví.
 • 00:12:25 Jeho tým je lidem k dispozici
  do 48 hodin od prvního kontaktu.
 • 00:12:30 -Centrum duševního zdraví
  je nová služba
 • 00:12:34 v systému psychiatrické péče
  v České republice.
 • 00:12:36 To, co je největší novinkou,
  je to, že sdružuje zdravotní část
 • 00:12:40 a sociální.
 • 00:12:42 -V týmu centra
  budou sociální pracovníci,
 • 00:12:44 zdravotní sestry,
  psychiatr i psycholog.
 • 00:12:47 -Cílem je,
  aby duševně nemocní pacienti
 • 00:12:52 nemuseli zůstávat v těch velkých
  psychiatrických nemocnicích,
 • 00:12:56 pokud to není nezbytně nutné.
 • 00:12:58 -Michaele se před třemi lety
  podařilo vrátit zpátky do práce,
 • 00:13:01 zatím jen na zkrácený úvazek.
 • 00:13:04 -Myslela jsem si,
  že nemám vůbec žádnou šanci
 • 00:13:07 s tou diagnózou.
 • 00:13:08 -Plzeňské Centrum duševního zdraví
  je první v kraji,
 • 00:13:12 druhé by se mělo otevřít
  příští rok v Klatovech.
 • 00:13:14 Reforma psychiatrické péče
  počítá v pilotní fázi
 • 00:13:17 s 30 centry po celé republice.
 • 00:13:21 -Máme naprostý nedostatek
  nějakého meziprostředí
 • 00:13:24 mezi hospitalizací
  a ambulantní péčí.
 • 00:13:26 To právě budou vyplňovat
  centra duševního zdraví.
 • 00:13:29 -Téměř 15 milionů
  na první rok a půl provozu
 • 00:13:32 má centrum z evropských fondů,
  poté ho bude zřejmě hradit
 • 00:13:36 ministerstvo práce
  a sociálních věcí
 • 00:13:38 a zdravotní pojišťovny.
 • 00:13:46 Pokuta za ukradení májky.
 • 00:13:48 Tak letos skončila tradice
  v Martínkovicích na Broumovsku.
 • 00:13:51 Pětice lidí z obce Božanov
  se vydala ukrást májku
 • 00:13:55 do tři kilometry vzdálené obce
  Martínkovice.
 • 00:13:58 Od policejní hlídky
  ale dostali tisícovou pokutu.
 • 00:14:02 Místo májového věnce
  tisícová pokuta.
 • 00:14:04 Tak skončil první máj
  pro Františka Kašpara.
 • 00:14:07 S přáteli se vydal májku ukrást
  do sousední vesnice.
 • 00:14:11 Měl ale smůlu a to hned dvakrát.
 • 00:14:13 -Májka už byla skácená,
  tak jsme ji naložili do auta
 • 00:14:18 a po necelých 100 metrech
  nás chytla policie.
 • 00:14:20 -S vysvětlením,
  že jde o každoroční zvyk
 • 00:14:23 František Kašpar ani jeho přátelé
  u policie ale neuspěli.
 • 00:14:26 -Policisté uložili 4 osobám pokutu
  ve výši 1000 korun
 • 00:14:31 a jedné osobě ve výši 2000 korun.
 • 00:14:34 -Kradení májek
  je mezi rivalskými obcemi
 • 00:14:36 oblíbený zvyk.
 • 00:14:38 Že se z májové tradice
  stane vážný zločin,
 • 00:14:41 tomu ani starostové
  nemůžou uvěřit.
 • 00:14:46 -Pokud to někdo bude brát
  jako krádež
 • 00:14:48 a budou za to hrozit sankce,
  tak asi nikdo nebude mít zájem
 • 00:14:52 nechat se stíhat policií.
 • 00:14:53 -Obyvatelé Božanova a Martínkovic
  se teď bojí,
 • 00:14:56 že nejen tato tradice
  z venkova zmizí.
 • 00:14:59 -Takovýhle způsob řešení
  tomu určitě nepomáhá
 • 00:15:02 a mohlo by to ohrozit
  dodržování těchto věcí.
 • 00:15:06 -Tradice je tradice,
  nikdy se nestalo,
 • 00:15:08 že by se kriminalizovala
  tahle věc, že se májka vezme.
 • 00:15:11 -Pokutu mladým loupežníkům
  se proto rozhodli
 • 00:15:13 zastupitelé Božanova zaplatit.
 • 00:15:16 -Se rozhodli,
  že přispějí ze svého
 • 00:15:18 určitou částkou na to,
  aby se pokryla ta pokuta.
 • 00:15:21 -Podle místních
  májka k máji prostě patří.
 • 00:15:24 Rozhodli se ji proto
  znovu postavit.
 • 00:15:27 -Májku tady chceme, je máj.
 • 00:15:29 -Podobné případy řeší policie
  ale i na jiných místech republiky.
 • 00:15:32 Trestní oznámení
  vůli podříznuté májce
 • 00:15:34 řešili třeba na Klatovsku
  nebo na Písecku.
 • 00:15:39 Často i desítky
  nepojízdných autovraků
 • 00:15:42 blokují parkovací místa
  ve městech.
 • 00:15:44 Označit je za vrak
  a nechat odtáhnout
 • 00:15:47 ale není snadné.
 • 00:15:48 Strážníci vozy evidují
  a předávají podnět
 • 00:15:51 magistrátnímu odboru dopravy.
 • 00:15:53 Ten majitele hledá
  mnohdy i měsíce.
 • 00:15:56 -Čestný prohlášení a techničák.
 • 00:16:07 -Podobnou akci považuje náměstek
  děčínského primátora
 • 00:16:10 Václav Němeček za malé vítězství.
 • 00:16:12 Je povoláním strážník
  a hledání majitele autovraků
 • 00:16:16 je jeho denní chleba.
 • 00:16:20 -My v Děčíně makáme na tom,
  aby co nejvíc takových aut
 • 00:16:23 bylo pryč z města.
 • 00:16:25 -Pro strážníky je nejtěžší
  majitele vůbec najít.
 • 00:16:28 Poté ho musí donutit
  auto zlikvidovat.
 • 00:16:30 -Vždy tam dojedete
  a zjistíte ten problém,
 • 00:16:32 že ten člověk to dal někomu
  třeba na náhradní díly
 • 00:16:36 a ten člověk to tady zaparkoval
  a odešel od vozidla pryč
 • 00:16:39 a nechal to jen takhle ležet.
 • 00:16:42 -Od začátku ledna
  odstranili podobných autovraků
 • 00:16:45 v Děčíně už 22.
 • 00:16:47 A podobně jsou na tom
  i ústečtí strážníci.
 • 00:16:50 Vraků jsou desítky,
  hledání jejich majitelů
 • 00:16:53 je složité.
 • 00:16:58 -My ho vyrozumíme a dáme mu lhůtu,
  do kdy má to vozidlo odstranit.
 • 00:17:01 Pokud tak neučiní
  nebo nenalezneme značku
 • 00:17:04 nebo nemá VIN kód,
  tak to rovnou předáváme
 • 00:17:06 magistrátu,
  příslušnému správnímu orgánu.
 • 00:17:09 -Pokud autovrak
  nemá registrační značku,
 • 00:17:11 je na magistrátu,
  aby majitele dohledal,
 • 00:17:14 a to třeba podle VIN kódu
  karosérie.
 • 00:17:18 -Proces je velmi zdlouhavý.
  Trvá skoro 6 měsíců.
 • 00:17:21 Veškerá ta komunikace
  se řídí podle zákona
 • 00:17:24 o pozemních komunikacích.
 • 00:17:25 -Podle strážníků by pomohla
  novela zákona o odpadech,
 • 00:17:28 která by lépe určovala
  co přesně je autovrak
 • 00:17:31 a jak sním dál nakládat.
 • 00:17:34 Plánovaná výstavba obchvatu
  Úlibic na Jičínsku,
 • 00:17:37 na trase mezi Prahou a Krkonošemi,
  se komplikuje.
 • 00:17:40 Památkáři ji v současné podobě
  nedoporučili a k záměru
 • 00:17:43 vydali záporné stanovisko.
 • 00:17:45 Obec Úlibice, kterou denně projede
  až 20 000 aut,
 • 00:17:48 se tak obává výrazného zpoždění
  investice.
 • 00:17:52 Nedaleko Úlibic se sice staví,
  ale obchvat této obce,
 • 00:17:55 o kterém se mluví zhruba 30 let,
  to není.
 • 00:17:59 Silničáři slibovali,
  že se do práce pustí v roce 2022.
 • 00:18:04 Jenže tento termín je v ohrožení.
 • 00:18:07 -Národní památkový ústav
  nedoporučil
 • 00:18:10 s předloženou dokumentací
  souhlasit a Městský úřad v Jičíně,
 • 00:18:15 úsek památkové péče,
  vydal negativní
 • 00:18:18 závazné stanovisko.
 • 00:18:20 -Památkářům nevadí
  ani tak trasa obchvatu
 • 00:18:22 jako jeho výška.
 • 00:18:24 Podle nich negativně
  ovlivní krajinu
 • 00:18:27 v okolí vesnické památkové zóny
  Studeňany s původními
 • 00:18:29 roubenými stavbami.
 • 00:18:31 -V krajině u Jičína
  bude najednou velmi vysoká
 • 00:18:35 dopravní konstrukce
  a podle nás by tam být neměla
 • 00:18:38 nebo alespoň ne tak vysoká.
 • 00:18:40 -Na jednu stranu se chrání výhled
  na dva kilometry vzdálený obchvat
 • 00:18:45 a na druhou stranu
  se nebere v potaz,
 • 00:18:47 že lidé v naší obci musí trpět
  tak náročnou dopravní zátěž.
 • 00:18:50 -Ti ale oponují,
  že za komplikace
 • 00:18:53 a případné zpoždění
  může sám investor,
 • 00:18:56 tedy Ředitelství silnic a dálnic.
 • 00:19:00 -Vlastně k památkové péči
  přišlo s hotovým projektem.
 • 00:19:04 Neproběhly žádné
  předchozí konzultace.
 • 00:19:15 -Jak dlouhé zdržení může nastat,
  to teď investor nechce odhadovat.
 • 00:19:19 Na stavební úřad v Jičíně
  podal žádost o územní rozhodnutí.
 • 00:19:27 V Chýnovské jeskyni
  skončil dvouletý průzkum,
 • 00:19:30 díky němuž vznikl detailní model
  její zatopené části.
 • 00:19:34 V Česku se jedná podle odborníků
  o unikátní projekt.
 • 00:19:37 Správa jeskyní ho chce aplikovat
  i na dalších místech republiky.
 • 00:19:45 Touhle štěrbinou se potápěči
  spouštěli poslední dva roky,
 • 00:19:49 aby se dalším stísněným prostorem
  dostali k zatopené části
 • 00:19:53 Chýnovské jeskyně.
 • 00:20:00 Detailně mapovali komplex
  členitých chodeb.
 • 00:20:03 Díky tomu vzniknul 3D model
  celého zatopeného patra.
 • 00:20:10 -Je naprosto unikátní
  v České republice,
 • 00:20:12 máme nějaké informace,
  že něco podobného
 • 00:20:16 probíhá v Austrálii.
 • 00:20:17 -Podkladem k němu
  byl záznam z kamery.
 • 00:20:20 Potápěči museli točit precizně.
 • 00:20:23 -Tak dobře a nejlépe,
  aby ten program
 • 00:20:26 s tím neměl problémy,
  protože jinak bychom
 • 00:20:28 to museli přetáčet.
 • 00:20:30 -To využijeme
  v dalších zpřístupněných
 • 00:20:32 i nezpřístupněných jeskyních.
 • 00:20:34 -Každý ponor trval necelou hodinu.
 • 00:20:37 V jeho průběhu se potápěči
  neměli prakticky kde vynořit.
 • 00:20:39 Cestu zpátky by nenašli
  bez vodicího lana a značek.
 • 00:20:42 -Vy se třeba otočíte a nevíte,
  odkud jste připlavali.
 • 00:20:45 Orientujete se jenom hmatem.
 • 00:20:47 -Teď do pusy.
 • 00:20:49 -Zatopené patro jeskyně
  znají vědci od 80. let
 • 00:20:53 minulého století.
 • 00:20:57 -Tenkrát se mluvilo o tom,
  že to je nějakých 140, 150 metrů.
 • 00:21:00 Dneska se dostáváme
  už na dvojnásobek,
 • 00:21:02 takže téměř 300 metrů.
 • 00:21:04 -Pokud by průzkum pokračoval,
  může odhalit, odkud se bere voda,
 • 00:21:07 která jeskyní protéká.
 • 00:21:11 Obstrukční syndrom,
  spánkové apnoe,
 • 00:21:13 tedy problém s chrápáním,
  trápí stále více lidí.
 • 00:21:16 Hlavně muže
  ve středním a starším věku.
 • 00:21:18 Jedná se o poruchy dechu
  ve spánku,
 • 00:21:20 které postiženého
  mohou ohrožovat i na životě.
 • 00:21:23 Lidé se prakticky nevyspí
  a trpí tak dlouhodobou únavou.
 • 00:21:27 Problémy řeší
  takzvané spánkové laboratoře.
 • 00:21:30 Ty ale v některých regionech
  chybějí, třeba v tom Karlovarském.
 • 00:21:34 Opakované noční buzení,
  druhý den velká únava.
 • 00:21:38 Tyto problémy dobře zná
  paní Ladislava Švancarová
 • 00:21:40 z Českých Budějovic.
 • 00:21:42 -Třeba každou hodinu
  jsem byla vzhůru.
 • 00:21:44 -V nemocnici
  v Českých Budějovicích
 • 00:21:47 rychle diagnostikovali
  spánkovou apnoe,
 • 00:21:49 tedy zástavy dechu ve spánku.
 • 00:21:51 Pacientka dostala speciální masku,
  přetlakový přístroj,
 • 00:21:54 který dech během noci hlídá.
 • 00:21:57 -Takhle nasadím, takhle porovnám,
  aby mi to nikde neucházelo.
 • 00:22:03 -Právě přesné určení problému
  je ve spánkové laboratoři
 • 00:22:07 to nejdůležitější.
 • 00:22:08 Lékaři musejí odlišit,
  jak oni říkají,
 • 00:22:11 prosté chrápače
  od skutečných pacientů, apnoiků.
 • 00:22:14 Ve spánkové laboratoři tady řeší
  i syndrom neklidných nohou.
 • 00:22:18 To je nutkání pohybu končetinami
  spojené se šimráním,
 • 00:22:23 ale i bolestí.
 • 00:22:25 -Syndrom neklidných nohou
  je záležitost, kterou poté,
 • 00:22:30 co se zdiagnostikuje,
  tak je možno ji ovlivnit
 • 00:22:33 medikamentózně.
 • 00:22:35 -Zatímco na jihu Čech
  jsou součástí projektu
 • 00:22:39 celosvětové studie o nespavosti,
  v Karlových Varech
 • 00:22:41 zatím spánková laboratoř
  není vůbec.
 • 00:22:44 A tak desítky lidí
  musí každý měsíc
 • 00:22:46 do nejbližší spánkové laboratoře
  v Plzni.
 • 00:22:48 -Vzhledem k tomu,
  že pacienti musí daleko dojíždět,
 • 00:22:53 plánujeme otevření
  spánkové laboratoře.
 • 00:22:56 -Ta by ve Varech
  měla začít fungovat
 • 00:22:58 už v tomto roce.
 • 00:23:01 V Třeboni pokračuje
  mezinárodní přehlídka
 • 00:23:03 animovaných filmů.
 • 00:23:05 Festival je příležitostí
  pro různá seznámení
 • 00:23:08 a výměnu zkušeností.
 • 00:23:09 Jedním z takových bylo setkání
  režisérky Vlasty Pospíšilové,
 • 00:23:13 která vytvořila loutku Pana Tau,
  režírovala Fimfárum
 • 00:23:16 nebo seriál Broučci,
  s Veronikou Zacharovou,
 • 00:23:18 talentovanou animátorkou
  a grafičkou a taky autorkou znělky
 • 00:23:21 letošního ročníku Anifilmu.
 • 00:23:28 Veronika Zacharová
  je autorkou znělky festivalu
 • 00:23:31 animovaných filmů v Třeboni.
 • 00:23:33 Začíná s ní každé promítání.
 • 00:23:39 Součástí zatím životní zakázky
  pro mladou animátorku
 • 00:23:42 byly další designové prvky.
 • 00:23:44 Je jich plné město
  včetně atrakcí pro děti.
 • 00:23:47 -Fakt po tom lítají a lozí
  a mám hroznou radost,
 • 00:23:51 že se ty věci používají a fungují.
 • 00:23:53 -Festival jí umožnil setkání
  s režisérkou Vlastou Pospíšilovou.
 • 00:23:56 -Je to velký moment pro mě,
  je to jméno,
 • 00:23:59 který znám ze školy
  a cítím se jako před maturitou.
 • 00:24:02 Normálně se jdu potkat
  s mou hrdinkou.
 • 00:24:04 -Vlasta Pospíšilová natočila
  nepřeberné množství filmů.
 • 00:24:07 V 90. letech to byli Broučci.
 • 00:24:10 -Ano, tohle bylo ono,
  to se broučkovi líbilo.
 • 00:24:15 -Jsem ráda, že vás poznávám.
  -Já jsem ještě radši, si myslím.
 • 00:24:19 -Zhruba o tři generace starší žena
  od prvního dne festivalu
 • 00:24:22 obdivuje výsledek práce
  začínající autorky.
 • 00:24:25 -Poněvadž je veselý,
  optimistický, pro děti,
 • 00:24:30 no prostě úžasný.
 • 00:24:34 -Vzájemný respekt může pokračovat
  v domě Štěpánka Netolického
 • 00:24:37 na výstavě o české animaci.
 • 00:24:40 Její část se věnuje taky Broučkům.
 • 00:24:42 -Když jsem nevěděla něco,
  co mám tomu animátorovi vysvětlit,
 • 00:24:47 tak jsem si to animovala sama.
 • 00:24:49 -Obě ženy se shodují na tom,
  co je základem úspěchu
 • 00:24:53 každého díla.
 • 00:24:54 -Platí nadčasovost, jednoduchost.
  V každém případě. -To určitě.
 • 00:24:58 -Aby to komunikovalo se všema.
 • 00:25:01 -To jsem moc ráda,
  že jsem vás poznala. -Já moc taky.
 • 00:25:04 -A dohodly si další,
  a to velké setkání.
 • 00:25:07 V červnu se u Vltavy
  sejde celý tým,
 • 00:25:09 který na Broučcích kdysi pracoval.
 • 00:25:14 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2019