iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 5. 2008
09:00 na ČT1

1 2 3 4 5

31 hlasů
2077
zhlédnutí

Znáte je dobře?

Mikoláš Aleš

14 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Znáte je dobře? - Mikoláš Aleš

 • 00:00:10 To byla podivná figura.
 • 00:00:14 Mohu říci - vlastně živelná síla.
 • 00:00:19 Živelná síla,
  pro níž nemáme u nás obdoby...
 • 00:00:27 Mirotice.
 • 00:00:28 Městečko, malebně zasazené
  do jihočeské krajiny,
 • 00:00:31 mělo ke konci 19. století
  na 1400 obyvatel
 • 00:00:35 a čítalo 162 stavení.
 • 00:00:40 Pod kostelem sv. Jiljí,
 • 00:00:42 v domku č. 119,
  na svahu k říčce Lomnici,
 • 00:00:46 se 18. listopadu 1852
  Mikoláš Aleš narodil.
 • 00:00:53 Rod Alšů zde byl velmi vážený.
 • 00:00:55 Než zchudl, vlastnil pod náměstím
  měšťanský dům, zvaný Alšovna,
 • 00:01:01 který postavil Mikolášův praděd
  Kašpar.
 • 00:01:05 Tento barokní dům
  už v Miroticích nenajdete.
 • 00:01:08 Zničil ho jeden z posledních náletů
  2. světové války v dubnu 1945.
 • 00:01:15 Mikolášův otec František,
  jinak místní písař a tajemník,
 • 00:01:19 byl svědkem dohasínající slávy
  Alšova rodu.
 • 00:01:23 V roce 1856 se František s rodinou
  přestěhoval do Písku,
 • 00:01:26 kde studovali všichni jeho
  tři synové.
 • 00:01:30 Mikoláš byl nejmladší.
 • 00:01:33 Oba jeho bratři se nedožili
  ani dvaceti let.
 • 00:01:35 Literárně nadaný František
  umřel na tuberkulózu,
 • 00:01:38 Jan, velice talentovaný malíř
  a Mikolášův vzor, skonal tragicky.
 • 00:01:44 O Velikonocích 1867 si vyšel
  se zbraní na lov čápa.
 • 00:01:49 Byl nalezen s prostřeleným srdcem.
 • 00:01:52 Snad to bylo z nešťastné lásky,
  ale nikdy se to nevysvětlilo.
 • 00:01:58 To už Alšova rodina opět bydlela
  v Miroticích,
 • 00:02:00 kam se po krátkém pobytu v Písku
  a Praze vrátila.
 • 00:02:06 Mikoláš velmi miloval svou matku:
 • 00:02:10 "Maminka si ráda zazpívala.
 • 00:02:12 Dosud při národních písních
  si na ni vzpomínám.
 • 00:02:16 Naučila mne všímat si života
  selského a venkovského."
 • 00:02:19 A Mikoláš si všímal.
 • 00:02:21 Kreslil už od svých čtyř let.
 • 00:02:24 Později i na úkor školních známek.
 • 00:02:28 Před koncem 3. ročníku
  písecké reálky
 • 00:02:30 byl dokonce ze školy vyloučen
  pro hanbaté kresby,
 • 00:02:33 které věnoval svému spolužákovi.
 • 00:02:36 Paradoxem je, že tentýž rok
  ho přijali
 • 00:02:38 na pražskou Akademii výtvarných
  umění.
 • 00:02:41 Psal se rok 1869,
  když dvaadvacetiletý Aleš
 • 00:02:45 definitivně odešel z Mirotic
  do Prahy
 • 00:02:48 protloukat se životem sám.
 • 00:02:54 Doma ho už totiž nic nedrželo.
 • 00:02:56 Maminka Veronika zemřela
  a s novou macechou si nerozuměl.
 • 00:03:00 Při studiích kreslil
  do studentského časopisu.
 • 00:03:04 Přivydělával si drobnými
  ilustracemi a vyučováním kreslení.
 • 00:03:08 Vznikají první zárodky budoucího
  Špalíčku -
 • 00:03:10 kresba Po bitvě na Bílé Hoře
  a cyklus Smysly.
 • 00:03:17 V roce 1876 byl Aleš za účast
 • 00:03:20 při studentské demonstraci
  na Akademii
 • 00:03:22 proti profesoru Woltmannovi,
 • 00:03:24 který popřel existenci českého
  umění,
 • 00:03:27 potrestán čtyřdenním vězením.
 • 00:03:31 Prosím...
 • 00:03:35 Mikoláš svými karikaturami
  prokázal,
 • 00:03:38 že má smysl pro humor a satiru.
 • 00:03:41 Jeho kresbičky vycházely nejprve
  v časopisech Paleček a Šotek.
 • 00:03:46 Později přibyly Švanda dudák,
  Humorné listy, Květy, Zlatá Praha,
 • 00:03:52 Světozor a další.
 • 00:03:58 S přítelem Aloisem Jiráskem
 • 00:04:00 ho pojil velký zájem o historii,
  českou historii.
 • 00:04:04 Jejich celoživotní přátelství
 • 00:04:06 vyústilo i v dlouhodobou
  spolupráci.
 • 00:04:08 Kromě Jiráskových děl
 • 00:04:10 ilustroval Aleš i mnohá díla
  dalších slavných spisovatelů,
 • 00:04:14 jako byli například Jakub Arbes,
  František Ladislav Čelakovský,
 • 00:04:19 Jan Neruda,
  Karel Havlíček Borovský,
 • 00:04:21 Karel Václav Rais a další.
 • 00:04:29 V roce 1877 přijal Aleš pozvání
 • 00:04:33 statkáře a mecenáše umění
  Alexandra Brandeise
 • 00:04:36 na jeho statek v Suchdole.
 • 00:04:38 Tady pilně pracuje.
 • 00:04:40 Své lásce Marii Kailové píše:
 • 00:04:43 "Večer jdeme spolu vždycky
  do maštalí,
 • 00:04:45 já kreslím koně dle přírody."
 • 00:04:49 Ten rok dokončil Mikoláš
  olej Husitský tábor,
 • 00:04:52 který od něho Brandeisovi koupili
 • 00:04:54 a začal obraz
  Nad hrobem božího bojovníka.
 • 00:05:00 V roce 1878 vznikla i známá
  olejomalba
 • 00:05:03 Setkání Jiřího z Poděbrad
  s Matyášem Korvínem.
 • 00:05:09 Aleš se do mirotického kraje
  vracel rád i proto,
 • 00:05:11 že z nedalekého Budského dvora
  pocházela jeho dětská láska,
 • 00:05:16 kterou si také 29. dubna 1879
 • 00:05:19 přivedl v mirotickém kostelíku
  k oltáři.
 • 00:05:24 A teď mám pro vás, paní Alšová,
  ještě jedno překvapení.
 • 00:05:30 Ženda podepsal včera smlouvu
  na provádění našich návrhů.
 • 00:05:34 Tak přece budeš malovat v Národním!
 • 00:05:38 Jiráskovi bezprostředně napsal:
 • 00:05:40 "Jak se zdá, jsem vítězem
  v konkurenci pro divadlo.
 • 00:05:43 A tehdy přišla hodina má!"
 • 00:05:47 Aleš se pustil s chutí do práce.
 • 00:05:48 Vždyť téma českých bájí O vlasti
  nosil v hlavě už dlouho,
 • 00:05:53 ještě dřív, než s Ženíškem
  podal návrh do komise.
 • 00:05:58 První Alšovy náčrtky a studie
  vznikly už v roce 1876.
 • 00:06:05 Zítek si představoval foyer
  tak nějak ve smyslu
 • 00:06:08 vnitřku vily Farnezinni v Římě,
  kterou vyzdobili žáci Rafaelovi.
 • 00:06:16 Chtěl skvělost, nádheru,
 • 00:06:19 ale Aleš byl sukovitý, zemitý,
  cítil ty spodní proudy v naší zemi,
 • 00:06:28 ne tu parádu.
 • 00:06:31 Je tu ještě jedna maličkost,
  týkající se Žalova.
 • 00:06:35 Žalova?
 • 00:06:38 Pánové, na tom mi nejvíc záleží,
 • 00:06:42 je to dějové vyústění cyklu,
  dějové, víte!
 • 00:06:45 Myšlenkové je jinde.
 • 00:06:47 To jde za pohřebiště.
 • 00:06:50 Pánové žádají, aby bohatýr místo
  po cestě k pohřebištím
 • 00:06:54 sjížděl do jakéhosi prostoru
  bez horizontu,
 • 00:06:59 jakoby v prázdno nicoty.
 • 00:07:06 Tak tohle pánové nepůjde!
 • 00:07:09 Svého bohatýra v prázdno nicoty
  nepošlu.
 • 00:07:14 Ale poslal bych tam nejraději vás
  a celou slavnou porotu!
 • 00:07:20 Poroučím se!
 • 00:07:22 Návrhy doznaly ještě značných
  úprav a změn.
 • 00:07:25 Utrpělo tím také Alšovo přátelství
  s Františkem Ženíškem.
 • 00:07:34 František Ženíšek,
  dá se říct tenkrát módní malíř,
 • 00:07:38 vyhověl určitým požadavkům
  na poněmčení těch lunet,
 • 00:07:45 vzpomínám třeba tady na Rudohoří,
 • 00:07:47 kdy je přemalovával na takové
  německé trpaslíky,
 • 00:07:53 a s tím teda v zásadě Aleš
  nesouhlasil
 • 00:07:56 a právě v tomto období vznikal
  mezi nimi určitý nesoulad.
 • 00:08:01 Stejně další bolesti neunikl,
 • 00:08:02 protože nebylo mu svěřeno
  barevné zpracování lunet,
 • 00:08:06 i když on jako mistr
  toho schopen byl.
 • 00:08:12 Nebyl jsem nikdy velký optimista,
 • 00:08:15 ale že z celé Vlasti zůstane
  v Národním jenom můj podpis,
 • 00:08:21 to jsem věru nečekal.
 • 00:08:23 I když lunety přečkaly
  i požár Národního divadla,
 • 00:08:26 u Alše se po roce 1884 dostavila
  nechuť dál malovat oleje.
 • 00:08:31 Sám se tenkrát vyjádřil:
 • 00:08:33 "Národní divadlo mi vyrazilo
  štětec z ruky."
 • 00:08:36 Kreslil dál uhlem, tužkou, perem
 • 00:08:38 hlavně pro časopisy, noviny
  a také ilustroval.
 • 00:08:48 V roce 1880 se Alšům narodila
  Veronika, která brzy umřela.
 • 00:08:54 Potom, vždy po roce, přišli
  na svět: Tomáš, Maryna a Eliška.
 • 00:09:00 Tomáš měl sice malířské nadání,
  ale malířkou se stala dcera Maryna.
 • 00:09:09 Alšova rodina se v Praze
  často stěhovala.
 • 00:09:11 Celkem dvanáctkrát.
 • 00:09:14 Náš významný historik umění
  20. století, Václav Vilém Štech,
 • 00:09:19 ještě Alše zažil
  a mohl s ním mluvit.
 • 00:09:23 A on všelicos a ochotně povídal,
 • 00:09:26 snad trochu pro moji příbuzenskou
  souvislost
 • 00:09:32 s architektem Rudolfem Štechem,
 • 00:09:36 který požádal Alše, aby v Plzni
  vyzdobil několik domů.
 • 00:09:40 Nakonec jich bylo celkem
  devatenáct.
 • 00:09:51 Alšův rukopis můžeme vidět
 • 00:09:53 i v kostele Panny Marie
  ve Vodňanech,
 • 00:09:55 nebo na Dvořáčkově hotelu v Písku.
 • 00:10:05 Při procházce pražskými ulicemi
  je občas dobré zvednout hlavu.
 • 00:10:09 V hlavním městě je totiž
  takových domů dvaačtyřicet!
 • 00:10:14 V letech 1880 - 1913 vyzdobil
  celkem 87 budov.
 • 00:10:26 Zajímavá je Alšova figurální
  a ornamentální výzdoba
 • 00:10:28 vestibulu Staroměstské radnice
  v Praze z let 1904 - 1909.
 • 00:10:34 Kartony a malbu na zdi temperou
  provedl Karel Špillar.
 • 00:10:41 V souvislosti s Alšem
  nelze opomenout
 • 00:10:43 jeho vztah k loutkám a loutkovému
  divadlu.
 • 00:10:47 V Miroticích totiž ještě před Alšem
  žil 22 let Matěj Kopecký.
 • 00:10:52 A navíc známý mirotický řezbář
  Sichrovský byl Alšův kmotr.
 • 00:10:57 Ten seznámil Mikoláše se syny
  Matěje Kopeckého,
 • 00:11:00 pro něž vyřezával loutky.
 • 00:11:02 A podle Alšových návrhů
 • 00:11:04 se pak od roku 1895 vyráběly
  loutky sériově.
 • 00:11:11 V rodné Alšově chaloupce,
 • 00:11:13 která byla po požáru roku 1901
  znovu postavena až v roce 1934,
 • 00:11:18 jsou právě dvě expozice:
 • 00:11:21 Loutkářského rodu Kopeckých
  a Mikoláše Alše.
 • 00:11:25 Kromě obrázků a fotografií
 • 00:11:27 je tu i křeslo a pověstný
  pracovní stolek, zvaný Šimlíček,
 • 00:11:31 na němž Aleš tvořil.
 • 00:11:34 Pražané dodneška diskutují o tom,
  kde postavit pomník Mikoláše Alše,
 • 00:11:38 ale nikde nestojí.
 • 00:11:40 Mirotičtí rodáci tak již učinili
  v 50. letech 20. století.
 • 00:11:44 Doufám, že zde bude stát i nadále
 • 00:11:46 a nebude nahrazen kupříkladu
  Anetou Langerovou,
 • 00:11:50 která se v anketě
  o Největšího Čecha
 • 00:11:52 umístila na místě sedmdesátém
  a Aleš až na místě 89.
 • 00:12:01 Aleš vycházel ve své tvorbě
  z odkazu Josefa Mánesa
 • 00:12:04 a jeho obrozeneckých souputníků.
 • 00:12:08 Je představitelem typicky českého
  národního umění -
 • 00:12:10 českého výtvarného projevu.
 • 00:12:14 Má také velké zásluhy na rozvoji
  naší knižní grafiky.
 • 00:12:19 Pod perem a tužkou Alšovou
  vyrostly vlastně celé dějiny.
 • 00:12:27 Málokterý národ má je představeny
  tak životně, tak vroucně
 • 00:12:33 a tak názorně, jako je udělal
  geniální Mikoláš Aleš.
 • 00:12:42 V srpnu 1912 podnikl malíř
  i s chotí cestu po jižních Čechách,
 • 00:12:46 jakési rozloučení se svým krajem.
 • 00:12:49 Ještě projevil přání
 • 00:12:50 vyfotografovat se na spáleništi
  svého rodného domku.
 • 00:12:55 11. října stál před cyklem
  Vlast v Národním divadle
 • 00:12:59 a dlouze se díval na lunetu Otavy.
 • 00:13:02 Kolik to času uplynulo?
  Za měsíc a týden oslaví šedesátiny.
 • 00:13:09 Asi v polovině roku 1913
  přišla nabídka od přítele Jiráska,
 • 00:13:13 aby připravil kresbičky
  pro jeho povídku Rabi Löw a smrt.
 • 00:13:19 Ještě 3. července nakreslil
  Mistr Aleš malou růži,
 • 00:13:22 do které ukryl symbol smrti.
 • 00:13:25 Že by tušil?
 • 00:13:26 Z 9. na 10. července sloupkové
  hodiny odbily půlnoc.
 • 00:13:32 V tu chvíli se Alšovo srdce
  zastavilo navždy.
 • 00:13:36 Za čtyři měsíce a týden
  by mu bylo 61 let.
 • 00:13:40 Pohřben je na pražském Vyšehradě.
 • 00:13:44 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2008

Související