iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 12. 2005
14:55 na ČT2

1 2 3 4 5

82 hlasů
8717
zhlédnutí

Úraz není náhoda

Teenageři

Chraňte zdraví vašich dětí

8 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Úraz není náhoda

 • 00:00:13 (komentář) Často slýcháme -
  a jistě i sami říkáme -
 • 00:00:15 že děti jsou to nejcennější,
  co v životě máme.
 • 00:00:18 A přesto se tak často nechováme
 • 00:00:21 a nedokážeme je ochránit
  od více či méně vážných zranění,
 • 00:00:25 z nichž většina je -
  bohužel - zbytečná
 • 00:00:28 a dalo by se jim zabránit
  dostatečnou prevencí.
 • 00:00:42 Říká se, že dospívání je cesta
  k nalezení sebeurčení.
 • 00:00:46 Dospívající dítě chce být
  už samostatné, dospělé, velké,
 • 00:00:49 chce samostatněji rozhodovat
  o svém životě,
 • 00:00:52 názorově se odpoutává od rodičů.
 • 00:00:55 Je to období, kdy na něj má
  větší vliv okolí -
 • 00:00:57 zkouší, konfrontuje, porovnává,
  hledá si cestu, hledá sám sebe,
 • 00:01:02 ale samostatnost a odpovědnost
  vždy nejdou ruku v ruce.
 • 00:01:09 Právě z touhy
  po překonávání hranic
 • 00:01:11 a z nedostatku zkušeností
  pramení řada úrazů -
 • 00:01:14 pochopitelně že mnohem častěji
  a více riskují chlapci.
 • 00:01:20 Ti potřebují vyzkoušet vše,
  o čem slyšeli -
 • 00:01:23 třeba jízdu mezi vagóny.
 • 00:01:24 Při této zábavě
  v posledních letech
 • 00:01:26 přišlo mnoho mladých lidí
  o život.
 • 00:01:28 Příčiny byly dvě:
 • 00:01:29 přimáčknutí nárazníkem
  a zásah elektrickým proudem.
 • 00:01:33 Troleje se přitom oběť
  nemusela ani dotknout -
 • 00:01:35 okolo vodiče působí
  silné elektrické pole.
 • 00:01:52 "Ty vole!"
 • 00:01:58 Vezl jsem vrtulníkem -
  je to už několik let -
 • 00:02:02 dva kluky, kteří přelejzali
  železniční vagóny.
 • 00:02:07 Nechápu, co...
  Nedokážu si vysvětlit,
 • 00:02:09 co je na tom zábavnýho,
  přelejzat železniční vagóny.
 • 00:02:12 Bohužel byli to...
  Jednomu bylo 16, druhýmu 17.
 • 00:02:16 Ti kluci si prostě neuvědomujou,
 • 00:02:18 že samozřejmě nad tím železničním
  vagónem je vedení -
 • 00:02:22 je tam elektrický napětí.
 • 00:02:24 Oba dva dostali - jak se říká -
  zásah elektrickým proudem, obloukem
 • 00:02:29 Za první věc, kterou to udělalo,
  tak je to strašně spálilo.
 • 00:02:33 Druhá věc, kterou samozřejmě
  tenhleten proud dělá,
 • 00:02:35 že porušuje v podstatě celej
  ten vnitřní oběh toho člověka,
 • 00:02:40 veškerý vnitřní prostředí,
 • 00:02:43 a bohužel oba dva kluci
  po převozu do nemocnice
 • 00:02:46 asi za 24 hodin prostě umřeli.
 • 00:02:49 Takže to je smutný, no.
 • 00:02:52 Elektrický proud patří
  mezi nejhorší -
 • 00:02:55 a to z toho důvodu, že působí
  dovnitř, do tkáně.
 • 00:02:58 Tzn. že na kůži může být popálený
  v rozsahu čtverečního centimetru,
 • 00:03:04 ale vevnitř, v tkáni, hluboko
  v tkáni - např. v oblasti šlach -
 • 00:03:08 to může napáchat takové škody,
  že dojde buď ke snížené
 • 00:03:13 nebo naprosto ke ztrátě
  pohyblivosti toho kterého prstu,
 • 00:03:17 anebo může destruovat tkáň tak,
  že dojde ke zničení cév
 • 00:03:21 a pak vlastně k odúmrtí
  té části končetiny.
 • 00:03:24 Vizuelně vypadá jako maso
  spálený v troubě.
 • 00:03:27 Prostě ten člověk je černej,
  loupají se z něj cáry kůže.
 • 00:03:33 Může bejt i při vědomí -
 • 00:03:35 tzn. cítí obrovskou,
  nesnesitelnou bolest.
 • 00:03:39 Může křičet, samozřejmě.
 • 00:03:41 Začne otejkat.
 • 00:03:43 Ty otoky - třeba krku -
  ho můžou udusit.
 • 00:03:45 Je to prostě skutečně
  pohled strašnej.
 • 00:03:49 A samozřejmě k tomu nasedá
  i další smyslový vjem -
 • 00:03:53 a to je samozřejmě, že je cítit
  prostě spálený maso.
 • 00:03:56 Elektrický proud vyššího napětí
  je charakteristický tím,
 • 00:03:59 že má vstup a výstup na těle.
 • 00:04:02 A tam, kudy běží,
  tam může napáchat škody.
 • 00:04:05 On běží po částech nejvíce
  vodivých - což jsou cévy a nervy,
 • 00:04:08 a my nikdy nevíme, kudy běží,
 • 00:04:10 protože on může běžet
  horizontálně,
 • 00:04:11 on může běžet tělem vertikálně,
 • 00:04:13 ale kudy přesně, to se nezná,
 • 00:04:16 a teprve po čase se můžou projevit
  různé komplikace -
 • 00:04:19 např. zničení břišní stěny,
  zničení části parenchymu jater.
 • 00:04:25 (komentář) Letní počasí vybízí
  k rozličným sportovním aktivitám,
 • 00:04:29 při nichž je možno získat
  obdiv dívek a uznání kamarádů.
 • 00:04:32 Plovárny většinou k dokázání si
  vlastní výjimečnosti nestačí.
 • 00:04:37 Zatopené lomy jsou místem
  mnohem vhodnějším -
 • 00:04:39 bohužel také mnohem nebezpečnějším!
 • 00:04:42 Při skoku nikdy nevíme,
  co se skrývá pod hladinou.
 • 00:04:46 Neodhadneme dobře svoje schopnosti.
 • 00:04:48 Můžeme utrpět šok
 • 00:04:49 a pomoc bývá od takovýchto míst
  většinou vzdálená.
 • 00:05:17 V tomto věku také přibývá
  počet úrazů,
 • 00:05:19 jejichž společným jmenovatelem
  jsou extrémní sporty.
 • 00:05:26 V patnáctém roce mnoho
  mladých mužů
 • 00:05:28 usedá poprvé
  do sedla motocyklu.
 • 00:05:31 Dosud nepoznaná síla v nich
  probouzí touhu předvést se
 • 00:05:34 a dominovat i za cenu risku.
 • 00:05:36 Divoké jízdy ale často končí
  v kotrmelcích,
 • 00:05:39 v nemocnici a někdy - bohužel -
  i na hřbitově.
 • 00:06:02 Zjistíte-li u dítěte touhu
 • 00:06:04 provozovat technický
  nebo extrémní sport,
 • 00:06:07 doveďte ho do organizovaného
  oddílu,
 • 00:06:09 kde mu zajistí odborné proškolení.
 • 00:06:19 (instrukce pro létání)
 • 00:06:38 (komentář) Extrémní sporty
  kladou extrémní nároky
 • 00:06:41 na dodržování pravidel bezpečnosti
 • 00:06:43 a tedy na nekompromisní používání
  ochranných pomůcek.
 • 00:06:47 Jestliže může být pro dětský
  organismus smrtelný pád z kola,
 • 00:06:51 totéž musí platit
  i pro pád ze skály!
 • 00:07:06 Učte své dítě už odmala
  myslet v souvislostech!
 • 00:07:10 Dáváte mu tím dobrý základ
 • 00:07:12 pro jeho další rozhodování
  a jednání v různých situacích!
 • 00:07:18 Naučte jej alespoň zčásti
  předvídat možná rizika,
 • 00:07:22 aby se naučilo předcházet
  možným problémům!
 • 00:07:30 V tomto věku by se už mělo
  cítit zodpovědné samo za sebe.
 • 00:07:34 Mělo by si umět srovnat
  žebříček hodnot a uvědomit si,
 • 00:07:37 že svým jednáním může
  o některé z nich přijít!
 • 00:07:52 Naučte své dítě znát
  hodnotu jeho života!
 • 00:08:16 Cesta od narození dítěte
  k dospělosti je dlouhá a složitá.
 • 00:08:21 My, dospělí, jsme stačili získat
  více zkušeností než naši potomci.
 • 00:08:25 Pokusme se jim jich
  co nejvíce předat!
 • 00:08:28 Možná je tím ochráníme
  před neštěstím!
 • 00:08:31 A o to by nám mělo jít!
 • 00:08:34 Vždyť děti jsou to nejcennější,
  co v životě máme!
 • 00:08:44 Skryté titulky
  Jan Šmíd