iVysílání

Podpora charity
Premiéra:
1. 3. 2012
15:00 v iVysílání

1 2 3 4 5

20 hlasů
3111
zhlédnutí

ČT podporuje charitu

Kampaň o autismu

Osvětová kampaň s cílem zvýšit obecné povědomí veřejnost o poruchách autistického spektra a umožnit integraci dětí s touto poruchou do běžných škol. Kampaň vrcholí na Mezinárodní den povědomí o autismu, který se koná 2. dubna 2012. Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s., únor – duben 2012 v celé ČR.

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
 • Kampaň o autismu

  Kampaň o autismu

  1. 3. 2012

  Osvětová kampaň s cílem zvýšit obecné povědomí veřejnost o poruchách autistického spektra a umožnit integraci dětí s touto poruchou do běžných škol. Kampaň vrcholí na Mezinárodní den povědomí o autismu, který se koná 2. dubna 2012. Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s., únor – duben 2012 v celé ČR.

  20 hlasů

  3111
  zhlédnutí

  do playlistu
 • Nebojme se zbytečně

  Nebojme se zbytečně

  8. 2. 2012

  Informační kampaň k webovému portálu Umírání.cz posyktující služby, rady a veškeré informace o paliativní péči, tedy péči o lidi, které nelze vyléčit, ale přesto má jejich život smysl a je třeba je co nejlépe léčit tak, aby mohli žít důstojně až do konce. Hospicové občanské sdružení Cesta domů, o.s, listopad 2011 - březen 2012.

  1 hlasů

  695
  zhlédnutí

  do playlistu
 • Skutečný dárek

  Skutečný dárek

  2. 12. 2011

  Dlouhodobá veřejná sbírka na pomoc lidem v chudých zemích a realizaci rozvojových projektů, Člověk v tísni, o.p.s.

  0 hlasů

  595
  zhlédnutí

  do playlistu
 • Dobrovolník

  Dobrovolník

  8. 11. 2011

  Informační kampaň propagující dobrovolnictví v rámci Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. HESTIA, o.s., listopad 2011 v celé ČR.

  0 hlasů

  583
  zhlédnutí

  do playlistu
 • Tričko – T-shirt

  Tričko – T-shirt

  8. 11. 2011

  Osvětová a humanitární kampaň s cílem informovat veřejnost o poskytování zdravotní péče lidem postiženým ozbrojenými konflikty, epidemiemi a přírodními katastrofami či lidem vyloučeným ze zdravotní péče. Kampaň nabízí možnosti, jak se může veřejnost angažovat v pomoci těmto lidem. Lékaři bez hranic, o.p.s., listopad 2011 – leden 2012 v celé ČR

  1 hlasů

  430
  zhlédnutí

  do playlistu

Související