Sport

Proč přechylujete zahraniční ženská jména?

Podle Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky je přechylování běžnou součástí slovotvorného a tvaroslovného systému. Účelem je snaha vyhnout se nejednoznačným větám, předcházet nedorozumění a významovým nejasnostem.

Existují samozřejmě jména, která se nepřechylují (Karolína Peake, Kateřina Emmons…), jedná se ale většinou o taková příjmení, u nichž se tradičně jméno nepřechyluje nebo je to na vlastní žádost nositelky příjmení.

Více informací lze nalézt na stránce Ústavu www.ujc.cas.cz.

Chci se zeptat

Povinné údaje