Kde jsem:

Novinky

Déčkolegium — Déčko pro rodiče — Česká televize

Česká televize oslovila ty, jejichž tvorba či profese se vztahuje k dětem, jejich výchově, vzdělávání, potřebám i bezpečí, a to jak teoreticky, tak prakticky. U kulatého stolu Déčkolegia zasedají psychologové, mediální odborníci a odborníci na vzdělávání, například z Národního institutu dětí a mládeže, Fakulty sociálních věd a Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy – ale také tvůrci, jako třeba režisér Karel Smyczek a Václav Chaloupek či režisérka a animátorka Maria Procházková. Kompletní seznam členů

Neformální sbor poradců se schází obvykle dvakrát do roka a poskytuje odborné rady, zpětnou vazbu a názory na program a obsah Déčka a také napomáhá seznamovat s mediální problematikou rodiče.

Naši odborníci z Déčkolegia budou vás, rodiče, v průběhu roku oslovovat se svými příspěvky a názory.

Maria Procházková

režisérka a scenáristka

Fenomén Večerníček versus zábavné vzdělávání

Marta Boučková

psycholožka

Dětský kanál není jenom pro děti aneb Chytrému napověz…

Lenka Eckertová

autorka knih Bezpečnost dětí na Internetu a Hustej INTERNET

Mluvte se svými dětmi o tom, co na webu dělají

Karel Smyczek

režisér

Děti nevychováváme tím, co jim říkáme, ale tím, jak se k sobě chováme