Související pořady:

Chat s osobností

Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc. biolog

Absolvent FTVS a PřF Univerzity Karlovy v Praze. Původně se zabýval elektronovou mikroskopií virových nukleových kyselin. Později přešel na konfokální mikroskopii a podílí se na řešení různých biomedicínských projektů. Od parazitologie a fyziologie až po molekulární biologii. V současnosti je vedoucím Biologického ústavu LF UK v Plzni a zodpovídá za provoz Referenčního pracoviště optické mikroskopie firmy OLYMPUS se sídlem tamtéž. Každoročně pořádá odborné semináře se zaměřením na novinky v optické mikroskopii. Přednáší obecnou biologii a genetiku. Je členem vědecké rady UK v Praze. Jako režisér a kameraman se podílel na tvorbě několika výukových videopořadů a na encyklopedii „Videoatlas bezobratlých živočichů“. Uspořádal desítky fotografických výstav s názvem: „Pohled do mikrosvěta. Skrytá krása stvoření“.

Záznam chatu ze středy 18. června 2008 od 18:00
Dagmar Nováková: JAk dlouho máte speciální mikroskop? Omlouváme se, zda jste o tom mluvil v pořadu. Nesledovala jsem pořad od začátku.
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.: Z Plzně zdravím diváky Portu. Speciální mikroskop OLYMPUS FV 1000, který navíc umožňuje spektrální analýzu, máme k dispozici od roku 2006. Před tím jsme již více než 10 let používali předešlý typ konfokálního mikroskopu OLYMPUS.
Maria: Dobry den, rada by som sa opytala kde by som mohla fotografie na internete najst?
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.: Na internetu fotografie nejsou vystaveny. Lze je vidět pouze na výstavách. Několik fotografií bude vystaveno v rámci výstavy Mikrosvět - výstava české vědecké fotografie. Proběhne v Galerii Nahoře v Českých Budějovicích od 14.10 do 28.11. 2008.
míša: Dobrý večer. Čím se zabývá vědecká rada UK ?
Děkuji.
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.: Vědecká rada UK se zabývá především hodnocením a podporou vědeckých aktivit jednotlivých fakult. Navrhuje např. udělení akreditací různým habilitačním a jmenovacím oborům na podkladě žádostí jednotlivých fakult. Dále projednává návrhy na jmenování profesorů, případně se vyjadřuje k vybraným habilitačním řízením. Navrhuje také udělení čestných doktorátů a vyznamenává vynikající pracovníky UK. Další aktivity VR lze zjistit na www stránkách UK v Praze.
pavel.k.: Referenční pracoviště optické mikroskopie je součástí Vašeho ústavu LF v Plzni? Hezký večer a dík za odpověď.
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.: Referenční pracoviště je pouze umístěno v prostorách našeho ústavu.
Jakub D.: Dobrý večer,
rád bych si pořídil mikroskop (či spíše binolupu) pro pozorování a hlavně fotografování detailů na těle hmyzu. Mohl byste mi prosím poradit, jaké parametry by měl splňovat a zda se vyplatí například investovat do přístroje s plynulým zoomem či stačí jednodušší a levnější modely? Existují modely, ke kterým lze připevnit běžný fotoaparát s dobrým rozlišením anebo je potřeba přikoupit speciální kameru přímo od výrobce?
Děkuji.
Jakub D.
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.: Fotografovat detaily na povrchu hmyzu je velmi nesnadné i když vlastníte špičkový stereomikroskop. Hloubka ostrosti snímku není nikdy dostatečná. Proto doporučuji nasnímat několik záběrů, při postupném přeostření a pak snímky pomoci speciálního programu načíst přes sebe. Co se týká mikroskopu, doporučuji stereomikroskop s vyměnitelnými čočkami a trinokulárem.
Dagmar Nováková: Jsem vaše bývalá studentka a vzpomínám si, že jste již o tom mikroskopu hovoříl. Bylo to zatím ve fázi vyjednávání, léta 1997 - 2000. Jsem ráda, že přístroj máte. Velice Vám fandím. Byla jsem také na vaší výstavě fotofrafií z mikrosvěta. Též se skáním před Svotřitelem všeho kolem nás.
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.: Děkuji za povzbuzení a pokud najdete čas rád Vám mikroskop předvedu.
Marek.S: Dobry den pane doktore,
Je mozne snimat i zivy hmyz?
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.: Při použití malého rozlišení a rychlého řádkování paprsku lze snímat vzorky v téměř reálném čase. Samozřejmě pohyb v horizontální rovině musí být co nejmenší a konkrétní hmyz musí vykazovat autofluorescenci.
gympl: Pořádáte nějaké přednášky pro veřejnost? Kdy, kde?
Zdraví
Gympl Praha
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.: Vzhledem k mé současné snížené pohyblivosti jsem nucen přednášet pouze v Plzni.
Josef Klíma: Zmíněnou Oparinovu teorii si pamatuji ze ZDŠ. Existuje nyní nějaká smysluplná hypotéza o vzniku života z anorganických látek? Co zákon o zvyšování entropie? Pokud taková teorie existuje, je v silách dnešní vědy (biochemie ap.) ji experimentálně ověřit?
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.: Domnívám se, že vznk života nelze v současnosti vysvětlit žádnou teorií, která by nebrala v úvahu inteligenci, která byla do našeho Vesmíru vložena a je součástí všeho živého i neživého.
rodič: Laserový konfokální mikroskop přispěl k mnoha novým biologickým poznatkům. Pohled na živý organizmus se proto velmi liší od pohledu před padesáti, sto lety. Přesto v učebnicích biologie zastaralé teorie přetrvávají dodnes.

Doc. RNDr. Josef Reischig, Ústav biologie LF UK Plzeň: Pořád existují teorie, které se učí na střední škole, že z nějakého koacervátu vznikne jiný koacervát a z toho vznikne živá buňka, takový ty Oparinovy teorie a tyhle věci, to si myslím, že už není na místě, aby to vůbec někdo řekl, natož napsal do učebnic.
Jak je to vůbec možné?
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.: Souhlasím s Vámi, že před sto lety bylo velice málo informací o tom co všechno musí umět živá buňka. Přesto dnes stejně jako před sto lety nikdo nedokáže definovat Co je život. Čím více se studuje, tím více vzniká nezodpovězených otázek. Např. kolik strukturních genů musí vlastnit ten nejjednodušší živý organizmus, aby se dokázal reprodukpovat, aniž by parazitoval uvnitř jiného již živého organizmu. Věřím, že na tuto otázku dokáže věda do 10 let odpovědět. Ale zdaleka to nevyřeší problém vzniku života. Pouze se dozvíme, jaké je minimální množství bílkovin, bez kterých by nebyl život možný. Zjednodušená teorie, jako je ta Oparinova, mohla platit v době, kdy nikdo netušil, co všechno musí umět živé buňky a kolik speciálních informací v každém okamžiku vyhodnocují.
dr. M.O.: Dovolte osobní dotaz, pane docente - věříte tedy v jednoho "stvořitele" ...
Děkuji a přeji pevné zdraví a další úspěchy ve vědecké práci i tvorbě.
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.: Ano. Děkuji za přání.
Lukáš: Dobrý den pane docente, nestihl jsem dnešní vysílání Portu. Možná tam padla odpověď na moji otázku: zajímalo by mě, kolik stojí takový mikroskop. Mimochodem Vaše zkoušení na LF UK bylo úžasným zážitkem, dodnes na něj s radostí vzpomínám. Jste super!
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.: Cena mikroskopu se pohybuje okolo 10 milionů. Děkuji za příznivé hodnocení mého zkoušení.
Kuba Stránský : Dobrý den , Já jsem Jakub Stránský chodím do 5.A a chtěl bys se zeptat jaké to je když jste absolvoval to FTVS ?
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.: Milý Jakube, studium na FTVS je po všech stránkách náročné. Ale když máš sportovní nadání je to studium i pro radost.
kata: dobry den, co vas inspirovalo k vytvoreniu fotografii a ich naslednej vystavy?
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.: K vystavování fotografií mě inspirovali zaměstnanci firmy OLYMPUS, kteří pár mých fotografíí ukázali v Japonsku a po jejich příznivém vyjádření jsem uspořádal v roce 1995 svou první výstavu. Ohlas byl veliký a pro jsem ve výstavách pokračoval.
kvapil@seznam.cz: Vážený pane docente,
Váš dnešní příspěvek, stejně jako Vaše práce je neobyčejně zajímavá a podnětná. Máte nějaké nápady, jak popularizovat vědu mezi mladými lidmi ? Jaké prostředky k tomu použít? Děkuji a přeji Vám hodně dalších úspěchů a radosti.
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.: Popularizovat vědu se snaží řada vědeckých intitucí od AV ČR a po všechny VŠ. Já Vám moc neporadím. Doporučil bych mladým lidem navštěvovat přednášky, které právě pro tento účel pořádá např. UK v Praze.
PetrD: Dobrý den pane docente,
chtěl jsem se zeptat, co by jste nechal vyučovat na středních školách, když ne Oparina....?? Tím spíš, když se stále vyučuje i na vysokých školách?
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.: Střední škola by měla dát studentům možnost rozhodnout se čemu má v souvislosti se vznikem života dát přednost. Proto bych doporučil u každé teorie zdůraznit, že je to skutečně pouze teorie. Důležité je znát dobu, kdy teorie vznikla a co se o životě tehdy vědělo. Pokud někomu postačí, že živí tvorové, kteří nás všude provázejí mají původ v nějakém koacervátu či, že vznikli nahodilými mutacemi je to jeho volba. Já se domnívám, že "Znalost" se do organizmů dostala z něčeho, co je nekonečně moudřejší než jsme my lidé. Určitě při tom nešlo o hru slepých sil, ale dá se říci, že šlo o "zázrak".
student: Dobrý večer pane docente, zprvu bych Vám chtěl popřát pevné zdraví a hodně štěstí ve vědecké práci na LF UK Plzeň.
Rád bych Vás poprosil o radu týkající se koupě mikroskopu. Jakou značku, jaké parametry by měl asi splňovat? Nerad bych si pořídil dětský či drahý profesionální mikroskop. Něco mezi tím by bylo nejlepší.
A nakonec bych se chtěl zeptat, jak na Vás působí studenti v posledních letech(hlavně letošní 1. ročník všeo.l.), kterým jste několikrát přednášel? Jak se mění počet posluchačů, kteří jeví vážný zájem o odbornou činnost z biologie.
Děkuji za odpověd, MK
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.: Přáním dobrého večera jsi mne připomněl, abych se podíval kolik je hodin. Proto odpovím velice stručnš. Pokud ještě u nás v Plzni studuješ nebo do Plzeň občas přijedeš zajdi za mnou na ústav a já Ti poradím. Záleží totiž na tom, za jakým účelem si chceš mikroskop pořídit. Studenty mám pořád rád. O SVOČ na biologii projeví zájem v každém ročníku tak v průměru 10 posluchačů, ale přijmout mohu jednoho až dva. Proto jsem před časem vypsal volitelný předmět "Mikroskopické techniky a tkáňové kultury", který je vždy plně obsazen a zájemci tak mají mj. možnost si na našich mikroskpech vyfotografovat své preparáty. Děkuji za přání a tímto se také loučím s posluchači Portu. Všem, kterým jsem nestihl odpovědět se omlouvám.
Hledej pořad:
...více