Mobilní aplikace České televize

Aplikace České televize

1. Charakter služby

Uživatel je oprávněn vložit na internetové stránky www.ceskatelevize.cz/aplikace/ fotografii, která obsahuje osobu či prostředí zachycující používání mobilních aplikací České televize.

 

2. Způsob nahrání fotografie

Uživatel je oprávněn vložit svou fotografii na internetové stránky www.ceskatelevize.cz/aplikace/ pomocí formuláře, umístěného na www.ceskatelevize.cz/aplikace/.

 

3. Práva

Uživatel vložením fotografie souhlasí s tím, že je výhradně odpovědný za vloženou fotografii a za důsledky jejího zaslání, zveřejnění nebo užití.Uživatel vložením fotografie prohlašuje a zaručuje, že získal veškeré licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla Česká televize použít vloženou fotografii pro účely poskytování služeb České televize. Uživatel též vložením fotografie prohlašuje, že tato fotografie neobsahuje žádná práva třetích osob, na něž se vztahuje autorskoprávní ochrana nebo ochrana osobnostních práv, k nimž nemá licenci, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla České televize použít takovou fotografii způsobem a v rozsahu dle ustanovení bodu 4. Autor si je vědom, že ČT je oprávněna žádat náhradu škody vzniklé v důsledku nepravdivosti prohlášení učiněných v tomto ustanovení.

 

4. Licence

Vložením fotografie na web www.ceskatelevize.cz/aplikace/ uděluje uživatel České televizi nevýhradní bezúplatnou licenci ke všem známým způsobům užití fotografie nebo kterékoliv její části, bez omezení časového, teritoriálního, technologického, množstevního a bez omezení účelu užití, včetně oprávnění ke zveřejnění fotografie jako celku nebo jejích částí, užití fotografie ve spojení nebo v souboru s jinými díly či prvky, zařazení do AVD či záznamu vč. pořízení záznamu, zpracování či úprav, s možností poskytnout nabyté oprávnění třetí osobě. Tato licence se vztahuje na veškeré zveřejněné fotografie či jejich části na televizní obrazovce ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, dále na použití a zveřejnění v rámci spotů "Kde se díváte vy?", na webu www.ceskatelevize.cz/aplikace/ a případně k dalšímu užití v rámci aktivit České televize. Uživatel souhlasí s tím, aby fotografie, resp. její část byla zveřejněna či užita bez uvedení jeho autorství.

 

5. Ostatní ustanovení

O výběru fotografií, které budou zveřejněny v televizních spotech "Kde se díváte vy?", rozhoduje výhradně České televize. Na webu www.ceskatelevize.cz/aplikace/ budou publikovány všechny došlé fotografie, s výjimkou těch, které by byly např. vulgární, jinak nepatřičné nebo porušující zákon. Česká televize si vyhrazuje právo fotografie, které považuje za nevyhovující, na webu www.ceskatelevize.cz/aplikace/ nepublikovat.

HbbTV aplikace České televize

HbbTV aplikace České televize

Petra Kvitová sleduje ČT sport na svém chytrém telefonu

Petra Kvitová sleduje ČT sport na svém chytrém telefonu

A kde se díváte vy?

Pošlete nám fotku, kde a jak sledujete Českou televizi v aplikacích
pro chytré telefony a tablety.

Vybrané fotografie se objeví od 12. března
na konci spotů se známými tvářemi.

 

 *

 *

 *


Vložením fotografie souhlasíte s podmínkami.

1. Charakter služby

Uživatel je oprávněn vložit na internetové stránky www.ceskatelevize.cz/aplikace/ fotografii, která obsahuje osobu či prostředí zachycující používání mobilních aplikací České televize.

 

2. Způsob nahrání fotografie

Uživatel je oprávněn vložit svou fotografii na internetové stránky www.ceskatelevize.cz/aplikace/ pomocí formuláře, umístěného na www.ceskatelevize.cz/aplikace/.

 

3. Práva

Uživatel vložením fotografie souhlasí s tím, že je výhradně odpovědný za vloženou fotografii a za důsledky jejího zaslání, zveřejnění nebo užití.Uživatel vložením fotografie prohlašuje a zaručuje, že získal veškeré licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla Česká televize použít vloženou fotografii pro účely poskytování služeb České televize. Uživatel též vložením fotografie prohlašuje, že tato fotografie neobsahuje žádná práva třetích osob, na něž se vztahuje autorskoprávní ochrana nebo ochrana osobnostních práv, k nimž nemá licenci, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla České televize použít takovou fotografii způsobem a v rozsahu dle ustanovení bodu 4. Autor si je vědom, že ČT je oprávněna žádat náhradu škody vzniklé v důsledku nepravdivosti prohlášení učiněných v tomto ustanovení.

 

4. Licence

Vložením fotografie na web www.ceskatelevize.cz/aplikace/ uděluje uživatel České televizi nevýhradní bezúplatnou licenci ke všem známým způsobům užití fotografie nebo kterékoliv její části, bez omezení časového, teritoriálního, technologického, množstevního a bez omezení účelu užití, včetně oprávnění ke zveřejnění fotografie jako celku nebo jejích částí, užití fotografie ve spojení nebo v souboru s jinými díly či prvky, zařazení do AVD či záznamu vč. pořízení záznamu, zpracování či úprav, s možností poskytnout nabyté oprávnění třetí osobě. Tato licence se vztahuje na veškeré zveřejněné fotografie či jejich části na televizní obrazovce ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, dále na použití a zveřejnění v rámci spotů "Kde se díváte vy?", na webu www.ceskatelevize.cz/aplikace/ a případně k dalšímu užití v rámci aktivit České televize. Uživatel souhlasí s tím, aby fotografie, resp. její část byla zveřejněna či užita bez uvedení jeho autorství.

 

5. Ostatní ustanovení

O výběru fotografií, které budou zveřejněny v televizních spotech "Kde se díváte vy?", rozhoduje výhradně České televize. Na webu www.ceskatelevize.cz/aplikace/ budou publikovány všechny došlé fotografie, s výjimkou těch, které by byly např. vulgární, jinak nepatřičné nebo porušující zákon. Česká televize si vyhrazuje právo fotografie, které považuje za nevyhovující, na webu www.ceskatelevize.cz/aplikace/ nepublikovat.

 

zpět na formulář

 

A kde se díváte vy?

Děkujeme za zaslanou fotku.

 

Po schválení bude zařazena do naší galerie.

 

Děkujeme, že využíváte aplikace České televize.