Výstava o historii televizního vysílání v Národním technickém muzeu

Reportáž z výstavy

K příležitosti 60. výročí televizního vysílání na našem území připravila Česká televize ve spolupráci s Národním technickým muzeem speciální výstavu, která bude zahájena v den samotného výročí 1. května a potrvá až do konce letošního roku.

60 let televizního vysílání v Národním technickém muzeu

V expozičním sále NTM v Praze na Letné budou vystaveny předměty související s fenoménem televize, a to především s technickou stránkou televizní výroby a vysílání. Výstava návštěvníky chronologicky provede historickým vývojem televizní techniky. Členěna bude do dvou navzájem propojených perspektiv – části na straně vysílací, studiové a části na straně přijímací, domácí televizní zařízení. Návštěvníci tak budou mít např. možnost prohlédnout si studiovou a vysílací techniku a související zařízení, televizní kamery, přístroje odbavovacího zařízení a režii nebo záznamovou techniku. Těšit se mohou třeba na unikátní nejstarší zařízení Dr. Šafránka z roku 1939 ale i první televizní přístroje použité pro vysílání na výstavě MEVRO 1948.

Na výstavě budou prezentovány přístroje z let padesátých až devadesátých s určitým přesahem do 30. let, kvůli vývojové kontinuitě a slepým cestám vývoje. Časový úsek byl vybrán s ohledem na technologické mezníky. Rok 1948 je pro Českou televizi důležitý svým prvním skutečným terestrickým vysíláním – jednalo se o přímé přenosy ze Všesokolského sletu v Praze, vysílané z Petřínského vysílače, sledované na více jak dvou desítkách televizních přijímačů v Praze a okolí. Na opačném konci časové linie se nachází zahájení barevného televizního vysílání v květnu 1973 až po předěl v roce 1993, kdy bylo vysílání v České republice převedeno z systému kódování barevné televize SECAM na systém PAL.

Výstava diváka chronologicky obloukem provede historickým vývojem televizní techniky. Jsou to jednak zařízení použitá pro výrobu a vysílání v prvních letech po zahájení vysílání v roce 1953. Mezi unikáty patří zrekonstruovaný odbavovací pult z Petřínského vysílače jehož úkolem bylo zpracovat obrazový signál, který se přijímal z televizního studia v Měšťanské besedě a odtud byl dopravován do samotného vysílače, ale i vůbec první profesionální záznamové zařízení telerecording umožňující televizní signál uložit na filmový pás. Návštěvníci se rovněž seznámí s vývojem techniky používané ve zpravodajství, představovaný nejprve filmovými technologiemi, až po nástup elektronické žurnalistiky, přínosem výstavy je i ukázat široký rozsah televizních zařízení vyvinutým a vyráběným v tuzemsku, nejprve pro černobílé a posléze barevné vysílání. Před vlastní expozicí je umístěn speciální televizní motocykl přestavěný pro televizní snímání a přenos signálu pomocí vrtulníku, který představoval v 80. letech jedinečnou technologii zvládnutou jen několika evropskými televizemi. Návštěvník tak má možnost nahlédnout do profesionálního světa představovaného unikátní televizní technikou, na druhé straně bude mít možnost mezi několika desítkami televizních přijímačů nalézt i ten, který měl doma ve svém pokoji.

Výstava je určena pro nejširší vrstvy návštěvníků. Odborník dozajista ocení přehledný a fundovaný exkurs vývojem tohoto velkého technického vynálezu. Laický návštěvník, kromě uvození jeho vzpomínek z dětství a mladosti do správných souvislostí a časové vývojové linie, pozná též technické zázemí přípravy televizního vysílání a z výstavy si odnese přinejmenším poselství, že televizní technika se neustále vyvíjí a zdokonaluje, a to jak po stránce technické, tak i designové.